телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Разное -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Религия

Верование в демонов в древние времена на Украине

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
КУЛЬТИ КІММЕРІЙЦІВ Першим народом на території України, що мав власну назву, були кіммерійці (IX-VII ст. до н. е.). Згадки про племена кіммерійців є в "Одіссеї" Гомера, "Історії" Геродота та деяких малоазійських джерелах. Для їхнього релігійного світогляду були характерними віра в душу та життя після смерті. Про це свідчать розкопки курганів, де знаходять речі, якими користувався покійник за життя. В чоловічих похованнях — кинджали, деталі кінської збруї, іноді рештки коня, наконечники для стріл, жертовна їжа. У похованнях жінок — золоті та бронзові кільця, скляне і золоте намисто, глиняний посуд. Про існування в кіммерійців культу богині-матері свідчать стели з зображеннями жінки, які мали культовий характер. Культ богині-матері був найхарактернішою рисою формування релігійної свідомості багатьох народів. Колисковою всіх релігій була жіноча природа, яка запліднювалась і розцвітала від контакту з чоловічою природою. Чоловік і жінка започатковували світ, а найбільш виразні атрибути їхньої статі обожнювались. Стародавніми релігіями звеличувалась і любов матері, єдиної годувальниці і захисниці дитини. Культ Богині-Матері у кіммерійців був відлунням релігійного культу ранньонеолітичної (дотрипільської) та трипільської доби (8). Глиняні жіночі статуетки з підкресленими жіночими прикметами, фалічні зображення, чоловічі фігурки зі збільшеними статевими ознаками, статуетки жінки з дитиною на руках дають уявлення про тогочасний релігійний світогляд, про початки формування ще в тодішню епоху культу Роду і рожаниць, поширеного в дохристиянських віруваннях східних слов'ян. Поклонялися та приносили жертви жіночому божеству богині Діві і таври, які населяли Кримський півострів у IX-III ст. до н. е. Херсонесці запозичили цей культ у таврів і елінізували його. Богиня Діва уособлювала місто Херсонес, була його головним божеством і покровителькою. Пам'ять про Діву збереглася і в українському фольклорі. Відлуння цього культу знаходимо в "Слові о полку Ігоревім" та в українській народній традиції про Діву — царицю русалок (8). У VII ст. до н. е. із вторгненням скіфських племен в Північне Причорномор'я кіммерійці були витіснені в Передню Азію, і з VII по III ст. до н. е. існувала скіфська держава з столицею на Дніпрі — Кам'янським городищем. ПАНТЕОН СКІФСЬКИХ БОЖЕСТВ Релігія скіфів досягла розвинутого політеїзму. Скіфи стояли на порозі створення національно-державної релігії з визначеним загальнодержавним пантеоном вищих богів, їхня релігійно-міфологічна система сполучала в собі елементи зооморфної символіки звіриного стилю з антропоморфною міфологемою, поєднуючи вірування трипільської культури, елементи тотемів скотарської культури з впливом грецької міфології. Верховенство у скіфському пантеоні належало Табіті, яку Геродот ототожнює з грецькою богинею Гестією. Будучи однією з різновидностей Великої Богині-Матері, символом жіночого народжуючого початку в природі, в той же час Табіті була божеством світла і вогню, виконуючим деміургічні та космогонічні функції. Після Табіті скіфи вшановували Папая, якого вважали своїм прабатьком і чоловіком богині Апі, що уособлювала життєтворчі стихії — землю і воду. Шлюб Папая і Апі — це союз неба і землі, джерело всього живого.

Вони вірили, що після смерті кожен досягає свого бога Зальми, котрий вчить, що тіло не можна вилікувати без попереднього оздоровлення душі; від душі йде все лихе і добре, а для оздоровлення душі потрібні молитви й пісні з добрими порадами. Різноманітні молитви, пісні-заговори та замовляння і в наш час ще застосовують ворожки при лікуванні хворих. До наших днів у багатьох регіонах України збереглася віра в перебування душ під землею і звичай просити померлих родичів небіжчика відчинити ворота, через які він має потрапити на той світ, і прийняти його до себе. З релігійного погляду фракійців можна розділити на дві великі групи: 1) дії (беси та одризи) — поклонники Дія (Діоніса); 2) пелазги-поклонники Аполлона (16.32). Серед головних фракійських божеств, які називає Геродот, перше місце посідає бог війни Арес. Аресу поклонялися і скіфи, про що говорилося вище. Культ Ареса у фракійців запозичили греки та римляни (грецький Арес і римський Марс). Різні варіанти назв мав бог війни у слов'ян: Яр, Ярий, Ярун, Ярило, Яровит. Схожість у назвах фракійського і слов'янського божества та єдність культових елементів говорять про спільність їх релігійних витоків. Греки та римляни запозичили і культ фракійського бога сонця Дія, якого іноді несправедливо ототожнюють з Дивом (Девом), що мав тюркське походження і в слов'ян був уособленням злих сил, демоном страху і смерті. Греки називали Дія Діонісом, а римляни — Сабасієм. У деяких слов'янських народів обряд запалювання вогню в день Івана Купала називався собіткою. Матір'ю Дія була Семеля, назва якої співзвучна слову "земля". А в українському фольклорі часто зустрічається словосполучення "земля-мати". Дій був знаний у слов'ян і ставився поряд з їхніми головними богами. Зокрема, про це говориться в "Словъ и откровеніи св. Апостолъ": "Мняще богы многы, Перуна й Хорса, Дия і Трояна й иніи многы" (16.31). В пошані у слов'ян була і фракійська богиня щастя та весни, веселощів і кохання Лада. Вона була відома і в чоловічій формі — Ладо. Лада і Ладо були символом вірного подружжя. Грецька богиня Афродіта спочатку також мала назву Ладо-генес. Деякі дослідники слово "генес" пояснюють як слов'янське "жона". В жіночій формі Лада — символ жінки, коханки, а в чоловічій — вірного чоловіка, коханця. В жертву Ладі приносили білого півня. Півень в уявленні давніх народів був сонячним птахом, символом чоловічої сили та мужності. Ще до недавніх часів в Україні зберігався обряд ритуального поїдання півня на вечорницях, що мав на меті помножити чоловічу силу та сексуальну енергію парубків (17,247). Культ фракійської богині місяця та ловецтва Мендіди (Артеміди) також був поширеним у слов'янському середовищі. У слов'ян вона була знана як Дана (Дівиця, Діванна, Дівонія) і уявлялась юною княгинею, яка, озброєна луком і стрілами, ходить по лісах, полюючи на різну звірину. На згадку про той давній культ в пам'яті українського народу ще й досі збереглися такі назви: Дівин, Дівич, Дівингород. А непрохідні ліси і нині називають "дівичими" (16.42). Були у фракійців жриці сонця, яких називали Сивілами. Сивіли — це богині долі, поезії, музики і танців. З їхнім іменем пов'язані загадкові "Книги пророцтв", або, як їх ще називають, — "Книги Сивіл". Українці цих богинь називали Вилами.

Тенгрі — це творець, чиїм витвором є молодші боги-демони — алпи, чи диви. В пантеоні язичницьких богів головні місця посіли алп війни Барин-Бурі, який відпочивав на річці Бурі-Чай (Дніпро), та його брат алп Тун-Бурі — господар підводного царства; громовержець Кубар; бог доріг Мал; покровитель купців бог торгівлі Ташбаш; алпи Симбір-Карга, Барис, Бат-Терек, Барадж. Всі ці боги символізували сили добра. Але в релігійній уяві булгар постають боги, які уособлюють і зле: дух смерті Шурале, дух підземного світу Албастий, а також Аждаха та Миша (21.70). Сюжетна канва "Легенди." вміщує і міфи про виникнення київських гір та дніпровських порогів. Алп Барис перетворює в кам'яну гору алпа розбою Куяна і цим самим перекриває річку Бурі-Чай. Але шлях річці розчищае Тун-Бурі: Розбивши гору на шматки, Ріку він вивільнив таки — Отак і стали ті шматки З тих пір порогами ріки (дніпровою пороги. — авт.) (22.58). А ось як в "Легенді." розповідається про утворення київських гір. На тому ж місці, де Куян Із підземелля, окаян, Склепіння вибивши, злетів. Де головою склеп розбив — Так, що земля летіла з ним, та опустилася за ним І знов на місце впала вниз Горб Куянтау утворивсь (22.58). Горб Куянтау — (київські гори, — авт.) (22.58). Сліди впливу "Легенди про доньку Шана" вміщує знамените "Слово о полку Ігоревім". Проаналізувавши і співставивши ці два історичні джерела, можна припустити, що автор "Слова" був знайомий з цією поемою та користався нею під час написання свого твору. Ймовірно, що під впливом булгарськоі культурно-релігійної спадщини з'являються в "Слові" образ Дива та згадки про пісняра Бояна. Син Сонця і Місяця алп Боян, згідно з булгарською міфологією, — божество співу. У Бояна і богині-риби Бойгали народився син Іджик, котрого вважали родоначальником гуннів. А срібні монети, якими прикрашали себе булгарки, символізували луску Бойгали. Можливо, образ алпа Бояна, котрий любив співати і грати на домрі, сприяв виникненню образу легендарного слов'янського співака. Взагалі слов'яни називали розповідачів билин та казок "баянами", чи "обаятелями", а давньоруське слово "баять" означало співати, розповідати, заклинати. В поемі Шамсі Башту згадується і алп Хурса — божество вогню та ковальської справи, в якому можна вбачати слов'янського бога сонця Хорса. За священною традицією, перебігати дорогу Хурсі заборонялось: Остерігалися усі Перебігати путь Хурсі - Інакше сила зброї геть Щезала, а без неї — смерть. (22.54). Цей мотив використовує автор "Слова", характеризуючи князя Всеслава Полоцького "Всеслав князь людемъ судяще. великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше" (23.51). В даному випадку порушення Всеславом одвічної традиції використовується немовби для підсилення його негативної характеристики (24.77). Отже, як бачимо, міфологічні аналогії та паралелі булгарських і руських культурно-релігійних традицій визначаються єдністю їхніх міфологічних сюжетів і персонажів. Близько 660 року під натиском інших тюркських кочових племен — алтайських, кипчакських і огузьких, відомих як хозари, Велика Булгарія як незалежна держава перестала існувати. Частина булгар з ханом Аспарухом мігрувала на Дунай, де в 681 році заснувала Болгарське царство. А частина — бурджани, які проживали в Передкавказзі, та "українські" чорні булгари — залишилися на своїй колишній території і визнали залежність від хозарського кагана.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Предания русского народа

В народных сказках ее также называют сильной или богатырскою водою — это напиток могучих богатырей. Порою в мифах рассказывается о мертвой воде. Ее называют еще «целющей», она сращивает части тела, разрубленного на куски, но оставляет его бездыханным, мертвым. Остальное довершает вода живая — возвращает жизнь, наделяет силою богатырской. В сказаниях героя окропляют сначала именно мертвой, а только потом живой водой, — так же как в природе первые дожди сначала сгоняют с земли остатки мертвящих снегов, а потом новые потоки оживляют почву. Мертвая вода соединяет ткани, а живая — воскрешает. Если убитого полить сразу живой водой, он, конечно, откроет глаза, но останется раненым и тотчас вновь умрет. В волшебных сказках живую и мертвую воду приносят Град, Гром и Вихрь или птицы, воплощающие эти стихии, — Орёл, Сокол, Ворон. В древние времена славяне называли живыми воды, текущие из родников. Кроме того, живая вода исцеляет слепоту, возвращает зрение, подобно тому, как весенний дождь проясняет небо и очищает простор солнечному оку. (А. Афанасьев) Целебная сила воды Как живая вода весенних дождей просветляет туманное небо, возрождает природу и потому принимается за божественный напиток, прогоняющий демонов, дарующий красоту, здоровье и крепость мышц, так те же животворные средства соединяют народные верования и вообще с водою, тем более что она действительно обладает свойствами освежать тело и восстанавливать утомленные силы

скачать реферат Истории религий и кризис цивилизации

В особых случаях в жертву приносился конь, а в более древние времена были и человеческие жертвоприношения.Волшебство Древнейшая функция жрецов была магией, такими они представлены в Ведах. Там прослеживается культ демонов, действуют заклинания, колдовские напитки и амулеты.Покаяние У индусов с древнейших времен, благодаря нравственным основам, изложенным в Ведах, формировалось представление о достоинстве человека, живущего правдиво. Религиозная практика также предусматривала признание перед алтарем в неблаговидных поступках, а молитвы включали слова покаяния даже за дела, совершенные во сне! Средством искупления греха являлись жертвоприношения.Смерть Смерть рассматривалась как величайшее несчастье. Душа умершего не считалась смертной, к ней обращались, с ней беседовали, ей приносили пищу, которую складывали в ямки, вырытые в земле. Считалось первоначально, что царство мертвых находится под землей. Позже, с появлением светлых богов, это царство переместилось наверх, в область света. Царем мертвых является бог Яма. Предки помогают своим потомкам.

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры
 Век Константина Великого

Далее, политеизм оказался составляющей этого учения, проявившись в форме веры в демонов, божеств более низкого ранга, которые заведовали отдельными странами, природой и условиями жизни. В греческих верованиях демоны присутствовали всегда, но в неодинаковых обличьях, в разные времена будучи в разной степени схожи с богами, и философы рано, хотя и несколько насильственно, включили их в теологическую схему. Позднее народные суеверия часто придавали им образ зловещих призраков, и иногда считалось, что они мстят за совершенное зло и дают защиту, но чаще что они насылают немощи. Неоплатоническая философия, как мы увидим, полагала их творящими сущностями промежуточного уровня. Таким образом, древним богам в данной системе не находилось места, если только они не преображались в демонов и не оказывались в ряду этих менее могучих сил. Конечно, ничего другого с народной мифологией сделать было нельзя, и мифы обращались в скорлупки для естественно-научных, религиозных и нравственных истин. Истолкования могли причудливо переплетаться, и для эвгемеристов это стало излюбленным методом

скачать реферат Религиозное, социальное и политическое значение верований горё (из истории религии Японии)

Нам кажется, что процесс складывания гор" синко был двусторонним. Однако здесь мы опять выходим на проблему отличия верований гор" от верований в мстительных духов онр". Для объяснения ещ" раз обратимся к Большому словарю японской истории: "Особенностью основной части этих духов является то, что это конкретные личности, большинство из которых люди, лишенные своего политического положения. Имена их становятся широко известны, и их духам начинают поклоняться повсеместно". На наш взгляд, данное объяснение содержит две части. Первая - это "Страх перед духами людей, умерших неестественной смертью, утешение этих душ, желание спастись от их мести, действия, направленные на обеспечение безопасности. вера в то, что эпидемии, голод и другие бедствия были порождены духами." Это вера в так называемых мстительных духов онр". Как уже говорилось выше, подобные верования существуют и в других культурах. Именно подобные верования существовали с древнейших врем"н в Японии и активизировались в девятом веке в столице Хэйан среди простого народа, в связи с изменившимися условиями жизни.

 Краткая история евреев

Затем шли колеса: Симоново, Левиино, Иудино, Исахарово, Зевулоново, Даново, Ашерово, Гадово, Нафталиново и Вениаминово. Каждое из этих колен имело своих старейшин и начальников, но верховного начальника над всеми не было. Тем не менее связь родственных колен между собою не прерывалась. Их соединяли одинаковые религиозные верования и воспоминания о происхождении от общих предков - Авраама, Исаака и Якова-Израиля. Израильтяне не смешивались с египтянами; но быт и нравы египтян все-таки оказывали на них большое влияние. Египтяне являлись в древнейшее время самым образованным народом в мире. У них были многолюдные и богатые города, роскошные храмы ДЛЯ поклонения богам, жрецы, знакомые с науками, воины, совершавшие дальние походы. Египетские цари, или фараоны, воздвигали, руками тысяч рабов, громадные дворцы, пирамиды и гробницы. Египтянам уже тогда известны были многие искусства, такие как строительное дело, орошение полей, умение писать. Израильтяне усвоили от них некоторые полезные искусства и ремесла; иные даже подражали египетским обычаям и порядкам

скачать реферат Россия в Истории Мировой Культуры

Интереснейшая находка – Збручский идол – фигура божества с четырьмя лицами под одной шапкой. К древнейшим временам восходят некоторые былины – памятники устного повествовательного эпоса (напр., "Добрыня и змий"). Существуют различные представления о соотношении христианства и языческих верований в Древней Руси: среди них концепция "двоеверия" - сосуществования и взаимопроникновения двух религий - "народной" и "официальной". Народная культура, особенно в отдаленных от Киева земляях, несомненно, долгое время определялась языческими верованиями, а впоследствии (также как и в культуре Западной Европы) – упрощенным истолкованием христианства и суевериями. Однако наши представления о народной культуре после христианизации во мнгом базируются на косвенных данных и предположениях. В то же время культура духовной и светской элиты известна по памятникам, которые не дают оснований для уверенных выводов о проникновении язычества в религиозные представления Древней Руси. Вернее говорить о параллельном развитии народной и "элитарной" культуры, не забывая о роли древних традиций восточнославянских (и угро-финских) племен, но и не преувеличивая их значение в формировании специфики культуры Древней Руси.С принятием христианства русские княжества были приобщены к книжной культуре.

скачать реферат Педагогическая аксиология и современный учебно-воспитательный процесс

Направленность личности человека на те или иные ценности создают ему совершенно своеобразный облик. «Жизнь сама по себе - ни благо, ни зло, - справедливо замечает на этот счет. М.Монтень, - она вместилище и блага, и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее».2 По его мнению, необходимо видеть прежде всего вечные, непреходящие ценности, которыми жили люди в прошлом и будут жить в будущем. «Если вы прожили один единственный день, вы видели уже все. это солнце, это луна, это звезды, это устройство вселенной - все это то же, от чего вкусили пращуры ваши и что взрастит ваших потомков».3 О содержательной стороне жизненно важных для человека ценностей издавна велись споры, при этом с переменными успехом победу одерживали представители самых различных направлений и взглядов. В древнейшие времена приверженцами «своих» ценностей 1. Каменский Я.А. Orbis se alium pic us. //Педагогика, 1992, № 5-6, с. 90. 2. М. Монтень. Опыты-М: Голос, 1992, с. 99 3. Там же, с. 99 3 были стоики, эпикурейцы, спартанцы, в более поздние времена - представители различных религиозных верований, гедонисты, альтруисты, мазохисты и т.д. Иногда привязанность к одним ценностям вела их носителей не только к яростному неприятию других ценностей, но и суровой, непримиримой борьбе с теми, кто их проповедовал.

скачать реферат Древняя скандинавская мифология. Руны

Происхождение и история рун Истоки рунического Искусства - как и зарождение самих рунических символов - корнями уходят в древнейшие времена. Принято считать сегодня, что формирование первого германского рунического строя - Футарка - датируется первыми веками н.э. Действительно, это время можно считать временем, когда руническое Искусство оформилось в том виде, в котором существовало потом в Северной Европе - хотя и не без изменений - до позднего Средневековья. Однако истоки Искусства - значительно древнее. Несомненно, что самые первые знаки, начертанные человеческой рукой или вырезанные из кости и дерева, имели именно магический характер. Древнейшие памятники такого рода относятся к палеолиту и датируются XVII-XVI тысячелетиями до Р.Х. Примерами таких памятников могут послужить руноподобные символы, начертанные охрой на мамонтовом черепе, найденном на Межиричской стоянке на Украине, знаки, высеченные на европейских скалах, или "солнечные колеса", вырезанные из кости и обнаруженные на Сунгирской стоянке неподалеку от Владимира.

скачать реферат Политическая история и культура Ольвийского полиса

Наконец, нельзя забывать и о возможности ввоза дорогих тканей, особенно гонких шерстяных, которыми славился в древности Милет. Если присовокупить сюда изделия деревообделочного ремесла, то получается весьма солидный ассортимент. После всего сказанного, учитывая природные ресурсы древней территории Украины, яснее станет, что могло вывозиться через Березанскую, а потом и Ольвийскую апойкии в Милет и другие греческие полисы. Прежде всего это хлеб - основной продукт земледельцев лесостепной Скифии, затем скот, дерево, позднее, возможно, рабы. Однако недавние интереснейшие археологические изыскания в Ягорлыцком производственном районе, возникшем, по-видимому, в период складывания собственно березанской хоры (первая половина VI в.), показали, что микрорайон древней Гилей кроме лесных массивов обладал собственными запасами минералов для черной металлургии и стеклоделательного производства, которые могли экспортироваться в Грецию как в виде ремесленной продукции, так и сырья. Таким образом, приходим к выводу о заинтересованности Милета в освоении Нижнего Побужья прежде всего для расширения сырьевой базы метрополии. Эта неослабевающая заинтересованность прослеживается и утверждается теми устойчивыми и перманентными связями, которые неразрывно соединяли материнский город и его далекую апойкию на протяжении по крайней мере полутора столетий существования последней.         В литературе неоднократно предпринимались попытки связать возникновение Березани и Ольвии с конкретными событиями истории милета. можно попытаться определить и время основания Ольвии.

Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов
скачать реферат Греческая культура в Украине

Уже в древние времена идиллическая поэзия превратила историческую Аркадию в вымышленную страну беспечных и счастливых в любви пастухов и пастушек. Аркадия — блаженная страна для древних греков, рай на лоне природы. Пройдут века, и во многих странах Европы станет модным называть загородные виллы, ухоженные парки, красивые усадьбы и предместья — «Аркадией». С легкой руки Камбье, в Аркадии под Одессой стали открывать увеселительные заведения: рестораны для богатых, маленькие пивные — для бедных. Вздорожавшая земля плавно спускалась к морю, и постепенно она раскупалась и застраивалась загородными домами вполне европейского типа. Французский бульвар с богатыми особняками и Ново-Аркадийская дорога (с 1969 г. — проспект Т.Г. Шевченко) до сих пор соединяют с центром Одессы старинную, но нестареющую Аркадию, красивейший район санаториев, пляжей, концертных залов, аттракционов, дискотек, спортивных комплексов, изумрудных газонов и синего моря. Такова история нескольких микротопонимов Одессы греческого происхождения. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Итак, мы видим, какое огромное значение имели для Украины греки-переселенцы.

скачать реферат Особенности культуры Древней Руси

Но вот где-то появлялся талантливый мастер-самородок, который изобретал какой-нибудь новый технический прием, придумывал свежую художественную идею и его изделия через ярмарки и купцов распространялись по всем городам и весям. У него появлялись ученики, следовавшие за ним, продолжавшие делать с небольшими вариациями похожие изделия. Так складывался оригинальный местный промысел. Другой вид народного промысла – керамика. Гончарное ремесло известно в России с незапамятных времен. Глина была повсеместно распространенным подручным материалом, богатые пластические и художественные возможности которого привлекали к нему человека еще в древнейшие времена. Ранее других существовала лепная керамика, т.е. глиняные изделия, вылепленные руками, без каких-либо специальных приспособлений. Такая лепная керамика сохранилась у некоторых народов до наших дней. Рядом с сосудами существовали бесчисленные лепные фигурки животных, птиц и людей. В них ярко отразились древние верования, суеверия, приметы; часто в глиняных фигурках видели духов-охранителей человека, его жилища, скота, посевов. Примерно в IX-X вв. в России появился гончарный круг – простейший станок или скорее приспособление, приводившееся первоначально в движение рукой, позже ногой.

скачать реферат Мистика как культурная традиция

Согласно бурятскому преданию2, в древние времена шаманы получали свое утха (божественное шаманское право) непосредственно от небесных духов; и только в наши дни они уже получают его исключительно от своих предков. Это верование вписывается в общую концепцию упадка шаманизма, засвидетельствованную как в арктических религиях, так и в Центральной Азии; согласно этой концепции, "первые шаманы" действительно летали в облаках на своих конях и совершали чудеса, которые их современные потомки повторить не могут. Призвание будущего шамана может быть предрешено - в снах, в экстазе или во время болезни - случайной встречей с полубожественным существом, душой предка, животным или в результате необычного события (поражение молнией, несчастный случай и т. п.). Обычно эта встреча кладет начало "тесной дружбе" между будущим шаманом и "духом", который принял решение о его карьере. Души предков часто определенным образом "овладевают" юношей и приступают к его посвящению. Всякое сопротивление бесполезно. Это явление предрешенного выбора широко распространено в арктической и Северной Азии.

скачать реферат Формирование узбекского народа

Таким образом, на протяжении длительного периода, от первого тыс. до н.э. по VIII в н.э. сложилась этническая основа узбекского народа и складывались основные его признаки: единая территория, общность языка, культуры и духовного склада. РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ В период первобытного строя трудовая деятельность, накопление знаний об окружающем мире постепенно меняли мышление человека. Доказательством возникновения религиозных представлений в столь древние времена является находка наскальных рисунков. При помощи минеральных красок люди рисовали то, что они видели: животных, на которых охотились, окружающую их природу. В первом тысячелетии до н.э. в Центральной Азии широко распространяется религия, получившая название зороастризм. Ее основы зародились еще тогда, когда люди обожествляли окружающую их природу. Духовные истоки узбекского народа восходят к учению зороастризма, суть которого излагалась в «Авесте». В основе лежало представление о борьбе двух начал – добра и зла, почитанию солнца, воды, почвы, воздуха. Люди тогда не знали слово «экология», но глубоко уважали окружающий мир, природу. Само слово «зороастризм» связано с именем Заратуштры – основателя этой религии. До Заратуштры люди поклонялись силам природы.

скачать реферат Нетрадиционные источники энергии

Уилкокса, сотрудника Центра исследования морских и океанских систем в Сан-Диего (Калифорния), "до 50 % энергии этих водорослей может быть превращено в топливо - в природный газ метан. Океанские фермы будущего, выращивающие бурые водоросли на площади примерно 100 000 акров (40 000 га), смогут давать энергию, которой хватит, чтобы полностью удовлетворить потребности американского города с населением в 50 000 человек". Океан всегда был богат энергией волн, приливов и течений. В древние времена, наблюдая движение водных потоков, рыбаки ничего не знали о "приливной энергии" или о "выращивании бурых водорослей", однако они знали, что выходить в море легче во время отлива, а возвращаться обратно - во время прилива. Им, конечно, было известно и о том, что иногда волны тяжело и страшно бьют о берег, выбрасывая камни на его скалы, и о "морских реках", которые всегда выносили их к нужным островам, и о том, что они всегда смогут прокормиться моллюсками, ракообразными, рыбой и съедобными водорослями, растущими в океане. В наши дни, когда возросла необходимость в новых видах топлива, океанографы, химики, физики, инженеры и технологи обращают все большее внимание на океан как на потенциальный источник энергии.

Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные
Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
скачать реферат Правовой статус иностранных инвестиций в России

Можно выделить два уровня международно-правовых соглашений, так или иначе затрагивающих вопросы правового регулирования иностранных инвестиций: двусторонний и многосторонний. В рамках первого из них особое внимание следует уделить торговым договорам, договорам о защите и поощрении капиталовложений и соглашениям о налогообложении. Регулирование инвестиционных отношений на двустороннем уровне происходит при помощи следующих основных международных договоров. Торговые договора. Практика заключения подобных соглашений возникла в древние времена и окончательно оформилась с образованием национальных рынков государств и становлением единого мирового хозяйственного оборота. К настоящему времени торговые договоры из средства регулирования международных торговых отношений постепенно превратились также в одну из форм регулирования иностранных инвестиций. Договоры и соглашения об иностранных инвестициях. Этот вид соглашений как форма правового регулирования международных экономических отношений возник после Второй мировой войны.

скачать реферат Конспект учебника Новицкого И.Б., "Римское право", 1993

Обязательство нарушителя – минимум возместить убытки, а возможно и уплатить потерпевшему штраф. В древнейшие времена «штрафом» была кровная месть потерпевших и его родственников. Впоследствии месть могла быть законно заменена денежным штрафом по соглашению между нарушителем и пострадавшим, а в дальнейшем стал возможен только штраф. Существовал закрытый перечень «штрафуемых» деликтов, а не общее положение о штрафе при незаконном нарушении чужих интересов. В древнейшем Риме субъективная вина нарушителя не была необходимой для квалификации действия как деликта, а впоследствии стала его необходимым условием. Условия деликта: 1) объективный вред одному лицу в результате противозаконных действий другого, 2) умысел или хотя бы неосторожность нарушителя, 3) отнесение данного деяния к частному правонарушению. Деликтные обязательства, в отличие от большинства договорных обязательств: - по аналогии с договорными обязательствами, где личность стороны была существенной (поручение), не переходили по наследству наследникам потерпевшего и нарушителя, кроме случая неосновательного обогащения наследника вследствие деликта, - не предусматривали применение принципов солидарной ответственности или распределения ответственности в долях (штраф взыскивался с каждого виновного в полном размере), - охватывали и несовершеннолетних (хотя они не несли договорных обязательств).

скачать реферат Римское право, его значение в истории правового развития человечества и в современной юриспруденции

Римляне различали три вида capi is demi u io: maxima, когда римлянин лишался свободы, т.е. делался рабом: само собой разумеется, что он при этом терял и право римского гражданства, и положение в своей семье, ибо раб не считался лицом, capu ; с. d. media, когда римлянин лишался права римского гражданства; он при этом терял s a us civi a is и s a us familiae (т.е. юридически он переставал быть членом семьи), но сохранял s a us liber a is, т.е. сохранял свободу; с.d.mi ima, когда римлянин менял свое семейное положение, например, из самостоятельного домовладыки (perso a sui juris) становился, вследствие arroga io, подвластным (perso a alie i juris) или, наоборот, из подвластного, вследствие эмансипации, становился домовладыкой. В последнем случае правоспособность его очевидно увеличивалась, но, тем не менее, юристы (по крайней мере позднейшие) называли такую перемену "уменьшением", demi u io. Причина такого противоречия лежит, вероятно, в историческом происхождении этого вида capi is demi u io. Некоторые ученые полагают, что в древнейшее время, когда еще роды не были соединены в государство и, следовательно, представляли самостоятельные союзы, существовал только один вид capi is demi u io, именно mi ima.

скачать реферат Римское частное право

Виды деликтов: 1)обида (i iuria) 2)кража (fur um) - всякое противоз- нное корыстное посягат-во на чужую вещь 3)неправомерное уничтож-е или поврежд-е чужих вещей (dam um i iuria da um). 79. Обида (i iurua). Обида - неправомерн. д-е в смысле личной обиды. В з-нах XII табл. были указаны отд. виды личных обид: а)поврежд-е конечностей чел. тела, караемое поз-ну “око за око”, если стороны не достигнут согл-я о выкупе б)поврежд-е внутренней кости, караемое штрафом. Позднее понятие “обида” вкл. в себя не только обиду д-ем, но и др. оскорбит., пренебрежит. отнош-е к чужой личности. Необх. эл-том стало намерение обидеть. Штраф опр-ся судом. 80. Кража (fur um). В РП к краже относ. деликты, кот. и сейчас именуются кражей, те, кот. теперь наз. присвоением и растратой. Кража не огранич. похищением вещи; м.б. совершить кражу польз-я вещью, кражу владения (соб-к отнимал переданную в залог вещь у К-тора). Т.обр. fur um - всякое противоз-нное корыстное посягат-во на чужую вещь. В древн. времена вор, захвач. с поличным, а также вор, у кот. вещь обнаруж. после кражи в рез-те обыска, карался бичеванием, после чего отдавался во власть потерпевшего.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.