телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Бытовая техника -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Социология

Дюркгейм

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Це обгрунтовується тим, що соціальні явища міцно пов'язані між собою, їх не можна зрозуміти ізольовано одне від одного, це є лише різні виявлення однієї і тієї ж дійсності — соціальної, що, хоча й вивчається всілякими науками, однак як ціле становить предмет тільки соціології. Тим самим соціологія проголошувалась наукою, що має ключ до усіх соціальних явищ. Серед інших рис соціологізму треба вказати на його акти антиеволюціоністську спрямованість. Соціологізм концентрує увагу на сталих і повторюваних зв'язках поміж соціальними явищами, досліджує різноманітні соціальні типи. Що ж взагалі становить предмет соціології? Висвітлення природи предмета, за Дюркгеймом, — фундаментальна проблема, від вирішення якої залежить її статус як самостійної науки. Основні ідеї з цієї проблеми французький соціолог виклав 1895 року в роботі "Правила соціологічного методу". Вихідним моментом стало прагнення вичленити як предмет соціології таку реальність, якою не займається жодна з інших наук. При цьому припускалось, що ця реальність має особливі, тільки їй притаманні властивості. Згідно з Дюркгеймом, такими є соціальні факти, які у суспільності складають соціальну реальність в цілому. У роботі Е.Дюркгейм встановлює основні вимоги до соціальних фактів, котрі дозволили існувати соціології як науці. Перше правило в тому, що соціальні факти треба розглядати, як речі. Це значить, що: а) соціальні факти є зовнішніми для підвидів; б) соціальні факти можуть бути об'єктами з тієї точки зору, що вони матеріальні; в) відносини причинності, які встановлюються між двома або багатьма соціальними фактами, допомагають формулювати постійні закони функціонування суспільства. Друге правило полягає в тому, щоб "систематично відмежовуватися від усіх вроджених ідей". Це значить: а) соціологія передусім повинна відсторонитися від всякої ідеології; б) вона також повинна звільнитися від всіх забобонів, котрими володіють індивіди по відношенню до соціальних фактів. Третє правило у визнанні переваги цілісності над складовими її частинами. Це значить, що: а) джерело соціальних фактів знаходиться в суспільстві, а не в мисленні та поведінці індивидів; б) суспільство є автономною системою, яка керується своїми особистими законами. Відмітна ознака соціальних фактів — їхнє незалежне від індивидів буття і здатність справляти на останніх примусовий вплив. Кожний індивід, зазначав французький філософ, при народженні застає соціальну реальність готовою, яка функціонує незалежно від нього. Індивід не створює мови, якою розмовляє, а навчається їй у ході своєї соціалізації; не винаходить методів праці, а набуває їх від соціального оточення; не вигадує власної релігії, а визнає одну з уже існуючих. Отже, свої способи мислення, почування та дії індивід повинен пристосувати до способів, які вже існують і визнані суспільством. Істотна риса останніх у тому, що вони існують поза індивідуальною свідомістю. Проте визнані у суспільстві способи мислення, почування та дії володіють щодо індивідів силою примусу, завдяки чому їхня поведінка контролюється і коригується. У тих випадках, коли індивіди не адаптуються до існуючих способів мислення і дії, вони наштовхуються на різні негативні реакції з боку суспільства.

Католицизм як старіша традиційна система і обрядів має порівняно з протистантизмом більшу цілісність, силу поглядів, непримиренність до нововведень, які руйнують загальний дух. Це обумовлює більшу згуртованість релігійної групи католиків, а звідси — менший серед них відсоток самогубств. Протестантизм пов'язаний з падінням традицій вірувань, проникнутий "духом свободи мислення" і критицизму. Його можливість об'єднати віруючих менша, і відсоток самогубств тому вищий. Ця гіпотеза дозволила пояснити багато інших соціальних змінних, які пов'язані зі збільшенням числа самогубств. Об'єднує ці змінні ступінь соціальної інтеграції або соціального зв'язку індивіда. Сім'я, діти, сільське життя — ті соціально інтегруючі фактори, котрі запобігають почуттю соціальної ізоляції. "Число самогубств обернено пропорційне ступеню інтеграції тих соціальних груп, до яких належить індивід" . Фактори несоціального порядку, писав Дюркгейм, можуть впливати на процент самогубств тільки побічно. Він застосував процедуру, коли у відносини включається не соціальний фактор, але відшукується той його аспект, котрий найбільш тісно пов'язаний з фактором соціальним. Влив біологічних, наприклад статевих, відмінностей стає зрозумілим, якщо проаналізувати відповідні соціальні позиції чоловіків і жінок, способи їх участі в соціальному і економічному житті, цикли їх соціальної активності і т.д. Стверджуючи, що різні типи самогубств можуть витікати з різних причин, які їх визначають, вказуючи на труднощі створення морфологічної класифікації самогубств і враховуючи всі характерні типові особливості їх, Дюркгейм прийняв рішення скласти етнологічну класифікацію, яка відповідала б причинам самогубств. Він виділив чотири види самогубств: егоїстичний, альтруїстичний, аномічний і фаталістичний. Перший створюється причинами, котрі обомовлюють відокремлення індивіда від суспільства, яке перестає впливати на нього регулюючим чином. Розрив соціальних зв'язків, відсутність колективної підтримки, стан відокремленості породжують почуття самотності, пустоти, відчуття трагізму існування. Однією з причин самогубств подібного роду може бути крайній індивідуалізм, але грунтом, який його породжує, є "велике суспільство, соціальна туга" . Суспільна дезорганізація, втрата суспільних цілей послаблюють соціальні зв'язки, які прикликають індивіда до суспільства, а значить і до життя. Цей загальний стан, у свою чергу, відображається в дезінтеграції суспільних груп — релігійних, сімейних, політичних, які безпосередньо впливають на індивіда. Другий вид самогубства — альтруїстичний — зустрічається тоді, коли особисті інтереси поглинуті соціальними, коли інтеграція групи настільки велика, що індивід перестає існувати як самостійна одиниця. До цього виду Дюркгейм відносить давні звичаї: самогубство стариків і хворих, самоспалення жінок після смерті чоловіків, самогубство рабів після смерті хазяїна і ін. Такого роду самогубства існували головним чином в архаїчних суспільствах. Третій вид самогубства — аномічний. Він зустрічається в часи великих суспільних потрясінь, економічних криз, коли індивід втрачає можливість пристосуватися до соціальних перетворень, нових соціальних вимог і втрачає зв'язок з суспільством.

Схвально прийняв майбутній соціолог і установку "спіритуалістичного позитивізму", в межах якого Бутру відстоював рівність науки та релігії, ствержував, що досвід повинен однаково спиратися як на наукові, так і на релігійні джерела. У студентські роки Дюркгейма приваблюють також ідеї Ш.Ренув'є та І.Капта. Під впливом першого у нього складаються переконання, що мораль посідає центральне місце в філософському мисленні, що існує потреба в науці про мораль і що філософія повинна слугувати керівництвом до соціальної дії й може допомогти моральній єдності. Кант привертав увагу Дюркгейма передовсім своєю теорією морального обов'язку. Однак апріоризм, ігнорування соціального аспекту моралі, формальний характер кантівського категоричного імперативу спонукали вченого звернутися до соціологічного обгрунтування моралі. Підтримку такому обгрунтуванню моральних правил він знаходить в соціології О.Конта. На той час, отримавши філософську освіту у Вищій Нормальній школі, Дюркгейм викладає в деяких провінційних містах (1882-1887) і виявляє значний інтерес до соціально-політичних аспектів суспільного життя. Дебют ученого в науковій літературі відбувся 1885 році, коли він як співробітник журналу "Філософський огляд" почав систематично готувати огляд соціологічних публікацій. У цей час Дюркгейм під впливом ідей біологізму прагне використати поняття й постулати біології для ілюстрації та обгрунтування деяких принципів. У 1885-1886 рр. Дюркгейм бере академічну відпустку для продовження навчання спочатку в Парижі, потім — у Німеччині. У Німеччині він вивчає зміст програм з філософії у німецьких університетах, а також стан соціальних наук та етики. В Лейпцизькому університеті Дюркгейм знайомиться з роботою першої в світі експериментальної психологічної лабораторії, організованої В.Вукдом. Теорія, методи та експерименти останнього докладно висвітлені в науковому звіті Дюркгейма. Він захоплюється постановкою наукових досліджень, що проводяться Вукдом, вважає, що чіткість дослідницької роботи сприяє розвиткові наукової точності. У звіті про поїздку до Німеччини він формулює низку принципів свого розуміння соціології. Вчений вважає соціологію позитивною наукою про моральні факти, яка бере свій початок у працях економістів та юристів-представників так званої історичної школи права. В цілому до такої тенденції Дюркгейм ставиться позитивно. Він схвалює трактування моральних фактів як особливих емпіричних даних, погоджується з соціальною природою морального обов'язку, вітає намагання створити етику як окрему позитивну науку. Після публікації звітів про наукове життя в Німеччині у журналі "Філософський огляд" Дюркгейм здобуває репутацію серйозного вченого. У віці 29 років він був визнаний багатообіцяючою фігурою в галузі соціальних наук і соціальної філософії Франції. У 1887 році вченого призначають професором педагогіки і соціології на філологічному факультеті в університеті Бордо. Тут він читає — спеціально для нього організований — перший у французьких університетах курс соціології. Роки життя в Бордо були для французького соціолога періодом найбільш інтенсивної наукової діяльності. У 1893 році він захищає докторську дисертацію на тему "Про розподіл суспільної праці" разом з дисертацією латиною "Вклад Монтеск'є в становлення суспільної науки".

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Социология политики (Сравнительный анализ российских и американских политических реалий)

Мы также видели выше движение российских моделей рекрутирования элиты - от номенклатурной к плюралистической, к разноканальности рекрутирования элит, одним словом, к более открытой системе рекрутирования элит, что также сближает ее с системой рекрутирования американских элит. Итак, мы можем констатировать общее движение социально-политических структур обеих стран к плюралистическим моделям, причем моделям открытым, в большей мере отражающим демократические процессы в современном мире, в том числе феномен возрастания роли индивидуума как субъекта социального процесса, в чем отражается гуманизация и демократизация мирового социально-политического развития. [553] ЛИТЕРАТУРА: Ашин Г. К., Бережнова Л. Н., Карабущенко П. Л., Резаков Р. Г. Теоретические основы элитологии образования. - М., 1998. Дюркгейм Э. Социология образования. - М., 1996. Карабущенко П. Л. Политическое образование для становления элит //Полис. 2000 - No 4. - С. 178-179. Косолапов С. М. Социология образования. - М., 1993. Платон. Государство, книга третья, Собр. соч. - М., 1994. - С.170-186.

скачать реферат Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра и её развитие

Он ориентируется на философско-социологические системы Огюста Конта и Эмиля Дюркгейма и вынес на широкое обсуждение проблемы построения синхронического языкознания, решение которых уже намечалось в трудах У.Д. Уитни, И.А. Бодуэна де Куртене, Н.В. Крушевского, А. Марти. Он использует в построении своей лингвистической теории методологический принцип редукционизма, в соответствии с которым в исследуемом объекте выделяются только существенные моменты, противопоставляясь моментам несущественным, второстепенным, не заслуживающим внимания. Производится ступенчатое выделение на дихотомической основе признаков, характеризующих лингвистику. Языкознание в целом отнесено к ведению психологии, а именно к ведению социальной психологии. В социальной психологии выделяется особая общественная наука - семиология, призванная изучать знаковые системы, наиболее важной из которых является язык. В этой работе авторы раскрывают понимание Ф. де Соссюром языка в целом как системы, состоящей из трёх частей: собственно язык (la gue), речь (parole), и речевую деятельность (la gage). - Понятие речевой деятельности исходно, и ему не даётся чёткого определения.

Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины
Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы
 Этическая мысль

Но в постиндустриальном обществе для большинства людей эти старые обстоятельства сошли на нет. В своей повседневной работе люди не противостоят природе, которая уже не является ни враждебной, ни благотворной, и мало что из удобных предпосылок и условий деятельности сохранило для них свое былое значение. В более широком историческом плане в доиндустриальном обществе характер людей и традиции групповой жизни формируются самим обществом. Согласно Дюркгейму, общество является внешней реальностью, которая сама себя воспроизводит, независимо от индивидуального начала. Человек находит мир таким, каким этот мир ему дается. В индустриальном обществе люди производят вещи, но, будучи изготовлены, эти вещи являются незаменимыми истинами; в качестве материализованных сущностей они имеют свое собственное, независимое, внешнее по отношению к человеку существование. В постиндустриальном обществе люди нуждаются только в познании друг друга и должны "либо любить друг друга, либо умереть". Действительность уже не является "внешней", когда человек пребывает "в одиночестве и страхе в мире, который никем и никогда не сотворен"

скачать реферат Теория криминологии

Соответственно этой и другим классификациям выработаны разные направления исследований. Изучен исторический аспект экологии преступности: в древние и средние века преступность была сельской, т.е. вокруг городов возводились стены. Преступникам было легче грабить караваны, кареты и путников, направлявшихся из одного города в другой. Когда в 17-18 веках возникли города с аналогией современным, преступность в основном превратилась в городскую преступность. Конечно проведение аналогии преступности в американских и российских городах проводить нельзя, т.к. в последних существует совершенно иная инфраструктура. - Теория аномии. Социолог Эмиль Дюркгейм (Франция) считает преступность нормальным и даже полезным явлением. Она выполняет две функции: во-первых, отклонение индивидуального сознания от коллективного представляет собой условие изменений и прогресса. Полное единообразное поведение членов данного общества означает, что оно переживает застой и не развивается; во-вторых, преступление может быть фактором интеграции общества, укрепления социальных связей.

 Этическая мысль

ПИТИРИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ СОРОКИН (1889 - 1968) Крупнейший представитель позитивистской школы и один из наиболее последовательных проводников позитивизма во все отрасли обшествознания. Уже в начальный (русский) период своей творческой биографии (1911 - 1922), находясь под влиянием своих учителей Е. В. Де-Ро-берти, М. М. Ковалевского, Д. И. Петра-жицкого и опосредованно Э. Дюркгейма, он предпринимает попытку перестроить этику на неопозитивистский лад, не повторяя слепо О. Конта и Г. Спенсера. В этом смысле его работы раннего периода (публикация трех из них предлагается далее читателю) представляют классический образец позитивистски-бихевиористской этики и социологии морали. Именно в таком "настрое" им читались курсы лекций по этике в столичных вузах во время первой мировой войны и в первые годы Советской власти. Эти лекции оказали воздействие на последующее развитие буржуазной, а в определенной степени и марксистской этической мысли. Лишь много позднее в Гарварде (США), где им был основан социологический факультет и закладывались основы теорий социальной стратификации и мобильности, социокультурной динамики, П. А

скачать реферат Причины правонарушений

ПЛАНВВЕДЕНИЕ1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 1.1 Социологическое определение правонарушения 1.2 Юридическое определение правонарушения2. ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 1. Проступок 2. Преступление3. ПРИЧИНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 1. Экономический и психологический факторы. 2. Информационный и юридический факторы. 3. Социальный и биологический факторы.4. ПРОФИЛАКТКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ. РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПРЕОДОЛЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ. ВВЕДЕНИЕ Проблема правонарушений была и остается одной из самых значимых для общества на протяжении всего времени существования человечества. Данная проблема не утрачивала своей актуальности ни при каких общественных строях и формациях. Правонарушения существовали всегда. Поэтому нельзя не согласиться с французским социологом Эмилем Дюркгеймом, который считал, что преступления являются элементом любого здорового общества. Те или иные криминологические концепции высказывались еще древними мыслителями. Первые теоретические построения в этой области мы находим еще у Платона и Аристотеля. Большое внимание проблеме преступности уделяли такие мыслители XVIII века, как Беккариа, Бентан, Вольтер, Гельвеций, Гольбах, Дидро, Локк, Монтескье и другие.

скачать реферат Политика и религия

Это внутреннее противоречие обуславливает развитие отношений между религией и политикой с целью преодолеть его. Таковы основные направления влияния политики на религию. Но, прежде чем перейти к рассмотрению влияния религии на политику, хотелось бы остановиться на некоторых функциях, которые реализует религия по отношению к ней. У религии есть множество различных социальных функций и большинство из них опосредованно через социум все же оказывают влияние на политику, но непосредственное отношение к ней имеют следующие:1. Легитимная функция выполняется религией тогда, когда религиозная позиция поддерживает или наоборот осуждает власть, ее идеи или действия. Политики часто обращаются к религии, как к структуре, поддерживающей общечеловеческие ценности, обращая престиж религии в свою пользу. 2. Интегрирующая функция проявляется в реализации огромного интегрирующего потенциала религии. Известный французский социолог Э. Дюркгейм видел в религии средство укрепления общества за счет единения индивидуума и социума. Не связанная государственными границами, религия, космополитическая и общепланетарная по своему характеру, в состоянии сближать разнородные социальные слои, силы, народы и страны.

скачать реферат Политическое участие

Наиболее видным представителем социально-философской и политической мысли, достаточно подробно изучившим феномен отчуждения, считается Карл Маркс. Фундаментальной основой построенной им "теории отчуждения" являются философские взгляды Г.В.Ф. Гегеля, во многом определившего стиль и метод научного мышления К. Маркса. Не менее значимыми для К. Маркса стали научные взгляды М. Гесса, который впервые соотнёс отчуждение с различными социальными явлениями, считая, что над человеком в отчуждённой форме в религии господствует бог, в экономике деньги, а в политике государственная власть. Однако, К. Маркс формировал свою теорию отчуждения применительно к сфере производства, опираясь, прежде всего, на экономические категории. Дальнейшее изучение проблемы отчуждения Э. Фроммом, Г. Маркузе, Э. Дюркгеймом и др. вывело её за пределы первоначального экономического смысла, вложенного К. Марксом. Отчуждение было обнаружено и исследовано в области политики, культуры, образования, религии, искусства, отдыха, потребления, семьи и др. сферах. В настоящее время в энциклопедических и словарных изданиях отчуждение характеризуется, во-первых, как процесс и результаты превращения продуктов человеческой деятельности, а также свойств и особенностей человека в нечто независимое от людей и господствующее над ними; во-вторых, превращение явлений и отношений между людьми в нечто иное, чем они являются сами по себе, искажение и извращение в сознании людей их жизненной реальности.

скачать реферат Обществознание. Вступительный Экзамен в РГПУ

Авторами этой теории являются Дюркгейм и Мертон. Последний считает, что аномия – это напряженность в поведении индивида в ситуации, когда принятые нормы вступают в конфликт с социальной реальностью. Однако отклоняющееся поведение бывает и положительным. Маргинальность – состояние, характеризующее людей, которые находятся как бы в промежуточном положении между социальными группами. Такими могут быть уехавшие со своей родины, люди считающие себя выше их прежней среды, но в более высокий слой не поднявшиеся. 7.6 Социальные конфликты Конфликт – столкновение интересов различных групп, сообществ людей, отдельных индивидов. Столкновение интересов должно быть осознанное обеими сторонами конфликта. Он может быть вызван существенными причинами, затрагивающими сами основы существования конфликтующих групп. Но может быть и воображаемый конфликт, когда люди полагают, что их интересы не совместимы и взаимно исключают друг друга. Существует 4 основных источника социальных конфликтов: богатство, власть, престиж, достоинство.

Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт
Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
скачать реферат Общественная культура и партийные системы

Интегративная и дезинтегративная функция культуры. На эти функции особое внимание обращал в своих исследованиях Э. Дюркгейм. Согласно Э. Дюркгейму, освоение культуры создаёт у людей – членов того или иного сообщества чувство общности, принадлежности к одной нации, народу, религии, группе и т. д. Таким образом, культура сплачивает людей, интегрирует их, обеспечивает целостность сообщества. Но сплачивая одних на основе какой-либо субкультуры, она противопоставляет их другим, разъединяет более широкие сообщества и общности. Внутри этих более широких сообществ и общностей могут возникать культурные конфликты. Таким образом, культура может и нередко выполняет дезинтегрирующиую функцию. Регулирующая функция культуры. Она уже отмечалась ранее: в ходе процесса социализации ценности, идеалы, нормы, и образцы поведения становятся частью самосознания личности. Они формируют и регулируют её поведение. Можно сказать, что культура в целом определяет те рамки, в которых может действовать человек. Культура реагирует на поведение человека в семье, школе, на производстве, в быту и т. д. потому, что она содержит систему предписаний и запретов.

скачать реферат Медитация как метод изменения сознания

Гегель говорил о фиксации сознательного отражения в знаковой форме, подходя к проблеме о структурировании, категоризации реальности в сознательном отражении посредством знаков. Наконец, уже в начале нашего века Дюркгейм показывает, что эти категории, "костяк разума", как он их называет, обусловлены социально; даже такие фундаментальные явления как время и пространство могут по-разному структурироваться и тем самым по-разному осознаваться в разных обществах. Все эти положения были подытожены Выготским на основе его теории культурно-исторического происхождения высших психических функций. Развитие психики человека, по Выготскому, обусловлено в основном не законами биологической эволюции, а законами исторического развития общества. Высшие психические функции, сформированные в результате интериоризации-преобразования внешних средств управления поведением (знаков) во внутренние. Благодаря связи и соотношению этих функций, сознание имеет системное строение. Знак (прежде всего слово) своим значением опосредует процесс непосредственного внутреннего чувственного отражения мира.

скачать реферат Аномалии и девиантное поведение в обществе

Кроме того, некоторые биологические особенности могут оказывать влияние на психику личности. Например, если мальчика дразнят за маленький рост, его ответная реакция может быть направлена против общества и выразится в девиантном поведении. Но в таких случаях биологические факторы лишь косвенно способствуют девиации, сочетаясь с социальными или психологическими. Поэтому при любом биологическом анализе девиации необходимо учитывать сложную совокупность многих факторов. Развернутое социологическое объяснение девиации впервые дал Э. Дюркгейм. Он предлагает теорию аномалии, которая раскрывает значение социальных и культурных факторов. По Дюркгейму, основной причиной девиации является аномалия, буквально — «отсутствие регуляции», «безнормность». По сути, аномалия, — это состояние дезорганизации общества, когда ценности, нормы, социальные связи либо отсутствуют, либо становятся неустойчивыми и противоречивыми. Все, что нарушает стабильность, приводит к неоднородности, неустойчивости социальных связей, разрушению коллективного сознания (кризис, смешение социальных групп, миграция и т. д.), порождает нарушения общественного порядка, дезорганизует людей, и в результате появляются различные виды девиаций. Э. Дюркгейм считает девиацию столь же естественной, как и конформизм.

скачать реферат Девиантное поведение молодежи

Последние социологические исследования1 и данные официальной медицинской статистики2 показывают, что употребление алкоголя достаточно широко распространено в молодежной среде. С той или иной частотой потребляют алкогольные напитки, согласно личному признанию, около 82% людей в возрасте 12-22 лет. Одновременно в числе факторов, формирующих паттерны девиантного поведения в студенческой среде, исследователи называют: общесоциальные проблемы современного российского общества; ценностные ориентации студентов (высокая субъективная ценность денег, низкая оценка со стороны окружающих); универсальный превентивный фактор – профессиональная деятельность . Целью настоящей курсовой работы является исследование причин и способов преодоления антиобщественных форм девиантного поведения студенческой молодежи в России. В первой главе дается теоретическое обоснование рассматриваемой проблеме, на примере работ Э. Дюркгейма и Р. Мертона обосновывается методика решения проблемы. Далее рассматриваются общие причины девиантного поведения студенческой молодежи в современном обществе с учетом переоценки ею нравственных ценностей в период переходной экономики.

скачать реферат Девиантное поведение

У истоков социологии девиантного (отклоняющегося) поведения стоял французский ученый Эмиль Дюркгейм (1858-1917) - создатель французской социологической школы. Он выдвинул понятие социальной аномии, определив ее как “состояние общества, когда старые нормы и ценности уже не соответствуют реальным отношениям, а новые еще не утвердились”. Конституированию в качестве самостоятельного научного направления теория девиантного поведения обязана прежде всего Р. Мертону и А. Коэну. Мертон проанализировал, каким образом социальная структура побуждает некоторых членов общества к несоответствующему предписаниям поведению. Американский социолог А. Коэн называет отклоняющимся поведением такое, которое “идет вразрез с институционализированными ожиданиями”, а англичанин Д. Уолш, представитель феноменологической социологии, утверждает, что “социальное отклонение - это в значительной степени приписываемый статус”, то есть только субъективное обозначение, “ярлык”, а не объективное явление. По его мнению, отклонение - это не внутреннее, присущее определенному действию качество, а результат социальной оценки и применения санкций. Очевидно, что подобные характеристики отклоняющегося поведения полностью не раскрывают его природу и объективные антинормативные свойства.

Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Социология религии

Социология религии В.Гараджа 1. Вводные замечания История социологии религии как дисциплины, определившей свой предмет и методы исследования, начинается с работ Э.Дюркгейма и М.Вебера. После первой мировой войны центр ее развития переместился из Европы в США. В России социологии религии не повезло, ее перспектива здесь и сегодня достаточно проблематична. Это не значит, что религия выпала из поля зрения русской социальной мысли С середины прошлого века религия неизменно остается в числе тем, активно обсуждаемых большинством направлений и школ Это понятно, принимая во внимание тот факт, что попытки осмыслить религию как социально-исторический феномен, оценить ее социальную роль, в русской общественной мысли XIX в. предпринимаются прежде всего в контексте споров об историческом пути и судьбах России. В то же время, вплоть до 1917 г., все сколько-нибудь важные достижения в этой области знания, полученные за рубежом, быстро получают отклик в России Во многом взгляд на религию был задан полемикой между славянофилами и западниками.

скачать реферат Социология

Его методы в социологии: Наблюдение социальных фактов Эксперимент Сравнение Развитие социологии шло по двум направлениям: в виде теоретической и эмпирической (практической) социологии. 5. К. Маркс основатель теории конфликта. 1. Маркс внес большой вклад в теорию стратификации общества, т.е. расслоение общества, в основе которого лежит владение собственностью, т.е. экономический фактор. Экономика и экономический фактор доминируют все социальные отношения в обществе. 2. Любое общество разделено на имущие и не имущие классы. Между этими классами существует непримиримые противоречия. 3. Эти противоречия могут быть устранены в результате классовой борьбы, которая является движущей силой развития общества. 4. Равенство людей, а следовательно справедливое общественное устройство, может быть достигнуто в результате социальной революции. Задача которой перераспределение собственности, через передачу его во владение государству. 5. История показала, что эта схема Маркса утопична, а социальное неравенство невозможно устранить, его можно только сгладить. 6. Социологическая концепция Э. Дюркгейма. Первым социологом давшим узкую трактовку социологической науки, был Эмиль Дюркгейм ( 1858 -1917 ) - французский социолог и философов, создатель так называемой " французской социологической школы " С его именем связан переход социологии от науки тождественной общество знанию к науке, связанной с изучением социальных явлений и социальных отношений общественной жизни, т.е. самостоятельной, стоящей в  ряду других общественных наук.  "Предметом изучения социологии является социологическая реальность, основанная на социологических факторах, существующих объективно, независимо от человека и способов оказывать на него давление.

скачать реферат Контрольное задание по социологии

Социальная роль человека это его ожидаемое поведение, связанное с его социальным статусом. На основании этого процесс социализации заключается в индивидуальном продвижении личности, становлении ее социального статуса, под воздействием общества. Тема №8, Вопрос №1: Э. Дюркгейм под термином “аномия” подразумевает явление, когда нормы управляют поведением людей. Жизненный опыт людей более или менее соответствует ожиданиям, которые обусловлены социальными нормами. Однако во время кризиса или радикальных социальных перемен, например в связи со спадом деловой активности и безудержной инфляции, жизненный опыт перестает соответствовать идеалам, воплощенным в социальных нормах. В результате люди испытывают состояние дискомфорта и неуравновешенности. Тема №8, Вопрос №2: Р. Мертон внес некоторые изменения в концепцию аномии Дюркгейма. Он считает, что причиной девиации является разрыв между культурными целями общества и социально одобряемыми средствами их достижения. Тема №8, Вопрос №3: Концепция теории “физических типов” основана на отношении человека к цели и средствам достижения их, их одобрения или неприятия, а также появления и утрате цели.

скачать реферат Социология Эмиля Дюркгейма

Первая мировая война нанесла тяжелый удар по Французской социологической школе, поставив под вопрос общий оптимистический настрой социологии Дюркгейма. Некоторые видные сотрудники школы погибли на фронтах войны. Погиб и сын основателя школы Андре, блестящий молодой лингвист и социолог, в котором отец видел продолжателя своего дела. Смерть сына ускорила кончину отца. Эмиль Дюркгейм скончался 15 ноября 1917 г. в Фонтенбло под Парижем в возрасте 59 лет, не успев завершить многое из задуманного. 2. Интеллектуальные истоки дюркгеймовской социологии Из наиболее удаленных во времени интеллектуальных предшественников Дюркгейма следует отметить прежде всего трех его соотечественников: Декарта, Монтескье и Руссо. Дюркгейм был убежденным и бескомпромиссным рационалистом, а рационализм - французская национальная традиция, начало которой положил Декарт. дюркгеймовской социологии, книга (в рус. пер. - ), удивительным образом перекликается с Декарта. Оба труда объединяет одна цель: найти рациональные принципы и приемы, позволяющие исследователю постичь истину независимо от личных склонностей, общепринятых мнений и общественных предрассудков всякого рода.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.