телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Канцтовары -30% Разное -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Демографичаская ситуация в Украине

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Україна все більше стає спільною домівкою для населення республік колишнього СРСР, яке піддається дискримінації, страждає від збройних конфліктів та інших політичних потрясінь. Лише за перший квартал 1996 р. до України з країн СНД прибуло близько 32 тис. чоловік, у тому числі 63 % - з Росії (у тому числі з Кавказького регіону), понад 7 % - з Узбекистану, 6 % - з Молдови, понад 4 % - з Казахстану. 5. Відновлюється історична справедливість і щодо репресованих народів, котрі проживали раніше на теренах власне України, - повертаються до місць постійного мешкання кримські татари, кримчаки, німці, вірмени, болгари, греки та ін. Через це в місцях, куди вони повертаються, а також у місцях компактного розселення біженців і вимушених мігрантів можуть виникати очевидні або приховані протистояння з місцевим населенням. 6. Зміцнення національної самосвідомості українців часто-густо сприймається неукраїнськими національностями, переважно російськомовним населенням України, як прояв націоналізму. Ці побоювання абсолютно безпідставні, оскільки російськомовне населення має достатню кількість шкіл з викладанням російською мовою і відповідні друковані видання. Поступово встановлюється справедливість щодо титульного населення держави. Серед національних меншин України відбувається відродження їхніх культур і релігій, зростає кількість театрів, бібліотек і періодичних видань. Впровадження спеціальних програм матеріальної та організаційної допомоги розвитку національних культур і мов підтримується державними фондами. Але прогресивні тенденції розвою всіх національностей в Україні останнім часом зустрічають значні економічні труднощі, що заважають нормальному перебігові зазначеного процесу. Безробіття. Сьогодні серйозну проблему для ефективної внутрішньої політики становлять різке соціальне розшарування і диференціація суспільства, що переростають у небезпечну соціальну поляризацію - на дуже бідних та дуже багатих. Нині в Україні практично немає середнього класу населення, який, з досвіду розвитку західних країн, є основним рушієм соціальних і політичних перетворень. Швидкість, з якою більшість громадян України зубожіє, і реальність перспектив масового безробіття на тлі зруйнованої системи соціального захисту можуть спричинити могутні вибухи народного невдоволення. У зв'язку з розвитком нових тенденцій на ринку праці з липня 1991 року в Україні запроваджено реєстрацію безробітних і громадян, які шукають роботу. Кількість осіб, що перебувають на обліку служб зайнятості, щороку зростає і на 01.09.96 становила близько 300 тис. чоловік. Чисельність зареєстрованих безробітних з 1 січня 1992 р. до 1 січня 1996 р. зросла більше, ніж у 30 разів (з 6,8 тис. до 216 тис.). Рівень безробіття в Україні, тобто відношення чисельності зареєстрованих безробітних до всього економічно активного населення, на кінець першого кварталу 1996 р. становив 0,8 %, що на 0,3 % вище, ніж на початку року. Найвищим безробіття залишається в Івано-Франківській (2,4 %), Львівській (1,8 %) та Волинській (1,7 %) областях. Проте офіційно визначений відносно невисокий рівень безробіття в Україні не відповідає реальній ситуації на ринку праці внаслідок існування неповної зайнятості працюючих (прихованого безробіття) і функціонування нерегульованого ринку робочої сили.

В умовах, коли жінки становлять більшість серед тих, хто звільняється з виробництва, і меншість серед працевлаштованих, необхідно на практиці забезпечувати їхнє право на працю у поєднанні з виконанням материнської функції. Йдеться, по-перше, про профілактичні заходи, спрямовані на раціоналізацію праці жінок, які здійснюються на державному рівні і мають довготривалий характер. По-друге, про активну політику на ринку праці, спрямовану на зменшення безробіття серед жінок, більш повне урахування їхнього професійно-кваліфікаційного складу, надання можливостей перепідготовки і працевлаштування в конкретних умовах. Населення має бути соціально захищеним, а специфічна демографічна політика повинна підсилюватися заходами держави щодо виходу з економічної кризи. Проте суверенність особи несумісна з соціальним, а тим більше державним патерналізмом, котрим була пройнята демографічна політика в колишньому СРСР. Держава повинна забезпечувати соціальний захист своїх громадян, але не перетворювати їх на утриманців. Найвища мета такої політики - домогтися, щоб якомога менша частина населення залежала від суспільної благодійності. Це у свою чергу передбачає удосконалення умов реалізації трудового та духовного потенціалів населення, його ефективне включення в суспільний поділ праці, нарощування зусиль щодо примноження суспільного добробуту. Цьому можуть слугувати заходи щодо забезпечення зайнятості населення - створення нових робочих місць, навчання та перекваліфікація працездатних, особливо в тих галузях суспільного виробництва, де очікується найбільше безробіття. Необхідно також проводити демографічні та гендерні експертизи всіх законопроектів Верховної Ради, проектів указів Президента України, які заторкують права та інтереси населення.За останніх 1,5 року наше населення скоротилось майже на 1,5 мільйона чоловік! В мирний час відбуваються явища, характерні для світових і громадянських воєн. Через пару десятків років нас може залишитися не більше 25-30 мільйонів. Такий невтішний висновок напрошується після проведення парламентських слухань: «Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки». Згідно з сумною статистикою, перше місце по росту смертності «завоювали» порушення системи кровообігу та інфекційні захворювання: туберкульоз, СНІД, сифіліс, педикульоз, маляряя Друге – нещасні випадки, вбивства, самовбивства та інші негативні фактори впливу на людей. Третє – екологічні проблеми, пов'язані з аварією на ЧАЕС і різким погіршенням стану навколишнього середовища. В демографічному відношенні ми стали однією із найгірших країн світу. В першу чергу, це викликано неефективною політикою країни до найменш захищених категорій населення. Темпи економічного росту не віддзеркалюють життєвого рівня людей, повністю залежних від своєї держави. За роки незалежності середній вік українців збільшився з 35 до 37 років. Зниження рівня народжуваності призвело до того, що сьогодні близько 30 відсотків населення – пенсіонери. На одного працюючого припадає по одному непрацюючому. Згідно з соціологічними даними, майже 70 відсотків моїх ровесників відмовляються народжувати дітей: 35 – через невпевненість у завтрашньому дні, 32 – через відсутність нормальної зарплати.

В Україні постійно зростає рівень смертності населення. Спостерігається особливо висока смертність чоловіків у працездатному віці, яка перевищує смертність жінок в аналогічному віці майже вчетверо. Тільки за рахунок цього фактора Україна втратила у 1969-1993 рр. понад 500 тис. чоловіків у віці від 16 до 50 років. Відбувається зростання смертності населення від інфекційцних та паразитарних хвороб, що є ганебним явищем для цивілізованої країни. Збільшилася смертність від туберкульозу, яка у 2-9 разів перевищила відповідні рівні, наприклад, Польщі, хоча остання має найвищі показники серед розвинених країн. Зростає смертність від факторів, спричинених соціальною напругою. У 1995 р. проти 1990 число вбитих зросло на 85 %, самогубців - на 37 %. Інтенсифікується вимирання найбільш вразливих груп населення - дітей, жінок, осіб похилого віку. В результаті зниження народжуваності населення країни "старішає". Частка осіб похилого віку у 1995 р. становила в цілому по Україні понад 1/5, а в селах - 1/3 всього населення. Головною ознакою сучасної демографічної кризи є те, що в Україні відбуваютья негативні зміни не тільки у кількості, але й у якості населення. Під час обстеження стану здоров'я населення виявилося, що рівень загальної захворюваності в Україні - один із найвищих серед країн на теренах колишнього Радянського Союзу. Поширюються соціальні хвороби. Так, за рівнем захворюваності алкоголізмом і наркоманією Україна перебуває на 2- му місці серед зазначеної групи країн. Існує тенденція значного погіршення здоров'я нинішніх дітей і підлітків. Лише один з чотирьох-п'яти може вважатися цілком здоровим. Проблема поліпшення здоров'я населення сьогодні перетворилася у проблему його елементарного збереження. На погіршення основ подальшого відтворення населення України вплинули також негативні зміни в його генофонді, що загрожують якісним виродженням українського народу. Цілеспрямоване винищення найосвіченішої, професійно підготовленої частини населення України, її інтелігенції, заможних селян під час політичних репресій і голодоморів 30-40-х років, величезні втрати працездатної частини населення під час другої світової війни, організовані переселення українців до Росії, Казахстану та інших республік колишнього СРСР, зрештою, нинішній відтік інтелекту за кордон, - все це завдало і продовжує завдавати багато в чому непоправної шкоди українській нації. Техногенне і радіоактивне забруднення атмосфери, грунтів, водойм у більшості областей України спричиняє численні мутантні ушкодження генів, які можуть у майбутньому лавиноподібно поширюватись. Наслідком цього стане біологічно зумовлене зниження народжуваності, зростання потворності серед новонароджених, поширення спадкових хвороб і виявлення їхніх нових форм. Якщо раніше для розвитку і збереження людського суспільства мусили виживати найбільш інтелектуально розвинені та вправні його члени, то нині у зв'язку з погіршенням соціального і природного середовища реальні можливості вижити і залишити після себе потомство зберігають переважно люди фізично здорові, що віддає пріоритет чинникові фізичного розвитку людини над розумовим.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Леонид Кучма

Даже спикер Литвин утверждал, что Кучма после выборов войдет в первую тройку-пятерку политиков страны. На окончательной фазе избирательной компании оценки сменились на противоположные. Но я все-таки думаю, что в нынешней ситуации Украине нужен человек, который будет обладать определенным весом, авторитетом и коммуникационными способностями, и в тоже время нужно, чтобы он не был ранее задействован в политических баталиях и сражениях. В Штатах такую роль играет экс-президент Картер. Он является посредником в международных и других делах. О том, что Кучма может выполнять такую роль, может свидетельствовать встреча с Соланой, они говорили о взаимодействии их фондов. Если до сих пор считали, что Кучма является тормозом на пути к европейской интеграции, то реальные его шаги и его контакты в последних событиях говорят о другом. Благодаря ему удалось избежать кровопролития, это также определяет его внешнеполитические возможности. Думаю, в депутаты он не пойдет. Если он станет депутатом, то перестанет быть арбитром, а в этом его главная ценность»

скачать реферат Свободные деньги: как распорядиться?

Степень обесценивания, которая иначе называется ставкой дисконтирования, зависит от стабильности экономической ситуации в государстве. Для того, чтобы правильно оценить будущую эффективность проекта, важно правильно выбрать ставку дисконтирования. Ставка дисконтирования может рассматриваться еще как ставка альтернативного безрискового вложения. Для определения оптимального варианта вложения средств предприятию-инвестору необходимо проанализировать, прежде всего, финансовую рентабельность варианта инвестирования. Определив размер приемлемого уровня рентабельности (она должна быть не менее уровня рентабельности данной отрасли и (или) годовой ставки банковского депозита) предприятие-инвестор выбирает проект с максимальным ее уровнем. Однако, на этом этапе необходимо также проанализировать безопасность проекта с точки зрения своевременного возвращения инвестиций и получения прибыли по нему. Как правило, более рискованные проекты дают более высокую отдачу. Но, в условиях экономической ситуации Украины только небольшое число проектов имеют малый риск.

Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
 Второе нашествие янычар

В случае отказа украинских властей признать русинов как национальность, будет принято решение добиваться осуществления своего права на самоопределение за пределами украинского государства. То есть, фактически, пойти по косовскому варианту. Тем более, что для этого есть законные основания – русины уже имели в 1918 году свою государственность. На съезде было сказано буквально следующее: «Если европейские страны уже пошли по этому пути, то мы следующие. Тем более, в отличие от Косово, которое является исторической сербской территорией, Закарпатье было присоединено к Украине. Поэтому, имея прецедент Косово, в случае, если украинские власти так и не примут никакого решения по русинскому вопросу, Областной совет Закарпатской области может принять решение об автономии Закарпатья». Одновременно было сказано, что речь пока идет о потенциальной возможности, и участники съезда надеются на благоразумие украинских властей. На съезде присутствовал министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Д.Жвания и представители Верховного Совета Украины. И самое главное

скачать реферат Государственная система охраны труда на производстве

Систему управления охраной труда министерств и других центральных органов исполнительной власти можно разделить на две группы: - Министерство чрезвычайных ситуаций Украины: осуществляет государственную экспертизу условий труда; определяет порядок и контролирует аттестацию рабочих мест по охране труда; принимает участие в разработке нормативных актов; - все другие министерства и центральные органы исполнительной власти: проводят единую научно-техническую политику; разрабатывают и реализуют комплексные меры по охране труда; осуществляют методическое руководство деятельностью предприятий; заключают с соответствующими отраслевыми профсоюзами соглашения по охране труда; финансируют разработку и пересмотр нормативных актов; осуществляют внутриведомственный контроль; организуют в установленном порядке обучение и проверку знаний. Для управления всем комплексом работ в центральном аппарате министерств и ведомств и других центральных органах исполнительной власти создаются службы охраны труда. Местные государственные администрации и органы местного самоуправления в пределах соответствующей территории обеспечивают: реализацию государственной политики; формируют при участии профсоюзов межотраслевые программы; контролируют соблюдение нормативных актов; создают при необходимости фонды по охране труда.

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Примером такого давления является мартовское заседание руководства НАТО в Киеве и последующая поездка представителей альянса для изучения ситуации в восточных областях Украины, при демонстрации с ее стороны готовности к переходу стандарты блока в течение ближайших 2-3 лет. В последнее время заметно усилилось внимание блока к центрально-азиатским государствам СНГ (Казахстан, Киргизия, Узбекистан) и странам Закавказья. Сотрудничество с ними развивается в основном в рамках программы "Партнерство ради мира" путем усиления антироссийских тенденций с целью исключения ее из процессов решения проблем ЦАСР. Особо важным элементом формирования ЕСБ выступает Европейский союз. Вместе с тем, участие ЕС в урегулировании косовского кризиса показывает, что государства Западной Европы пока еще не обладают политическим и военным потенциалом, достаточным для эффективного разрешения кризисных ситуаций. В связи с этим на первое место ставится корректировка подходов к расширению ЕС, за счет стран Центральной и Восточной Европы при растущем военно-политическом и экономическом влиянии ФРГ и Франции

скачать реферат Нетрадиционные источники в Крыму

Важнейшим достижением первых двух программ НИОКР были признаны разработка проекта солнечной электростанции башенного типа, строительство 15 гелиоэнергетических установок мощностью 30 – 300 кВт внедрение технологий по использованию энергии биомассы и геотермальной энергии. В мире эксплуатируется свыше 100 тыс. ветроэнергетических установок общей мощностью 2500 МВт, в том числе более 16 тыс. в США. Согласно прогнозу МИРЭС, на долю НВИЭ в 2020 г. будет приходиться 1150 – 1450 млн. т условного топлива (5,6 – 5,8% общего энергопотребления).При этом прогнозируемая доля отдельных видов НВИЭ составит: биомасса – 35%, солнечная энергия – 13%, гидроэнергия – 16%, ветроэнергия – 18%, геотермальная энергия – 12%, энергия океана – 6%. СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ И В КРЫМУ. Трудно переоценить влияние, которое оказывает энергетическая сфера на жизнедеятельность населения и национальную безопасность Украины. После нефтяных кризисов 1973 и 1979 гг. и особенно после Чернобыльской катастрофы, ограничившей развитие атомной энергетики, взгляды специалистов на энергетическую отрасль несколько изменились.

скачать реферат Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

Не соответствуют международным стандартам и условия сервиса, инфраструктурное обеспечение. В целом рекреационный потенциал региона используется только на 10 12 %. В регионе действуют 18 высших учебных заведений, и в том числе — шесть университетов, 110 научно-исследовательских, технологических и проектно-конструкторских институтов, отделений, бюро, где выполняются научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические и проектные работы. Здесь работают 730 докторов и 6,4 тыс. кандидатов наук, что вместе составляет 8 % специалистов Украины с ученой степенью. В регионе насыщенность докторами и кандидатами наук значительно меньше, чем в среднем по Украине: на 10 тыс. работающих здесь приходится 24 высококвалифицированных специалиста (против, соответственно, 34). Социальные проблемы Карпатского региона Социальная ситуация в регионе имеет четкую тенденцию к обострению, что является следствием общенационального экономического кризиса и просчетов в социальной политике предыдущих лет. Но если на вопросы материально-технического развития социальной сферы можно смотреть с определенным оптимизмом, то ухудшение демографической ситуации уже сегодня вызывает тревогу.

скачать реферат Имущественные права и обязанности супругов

Это правило не применимо в отношении супругов, не расторгших брак, поскольку их брак еще продолжается и не известно, сколько времени он продлится. При взыскании алиментов на бывшего супруга непродолжительность брака играет весьма существенную роль. Невозможно возложить на супруга, состоявшего в браке с получателем алиментов одни или два года, обязанность содержать его в течение десятилетий. Если при длительных брачных отношениях еще можно говорить о личной связи между супругами, дающей основание на сохранение алиментного обязательства после развода, то при столь коротком сроке совместной жизни это совершенно неприемлемо. В такой ситуации суд должен либо вообще отказать в иске о взыскании алиментов, либо ограничить обязанность по уплате алиментов сроком, соизмеримым со сроком существования брака. Общие основания прекращения алиментных обязательств предусмотрены в статье 82 Семейного Кодекса Украины. Если обязательство возникло на основании соглашения между плательщиком и получателем алиментов, оно прекращается с истечением срока действия соглашения, смертью одной из сторон или по иным основаниям, предусмотренным этим соглашением.

скачать реферат Одесса в годы Первой Мировой Войны

Все более возрастающую поддержку на Одесщине получала Центральная Рада, которая превратила украинский вопрос в один из основных вопросов революционного периода, положила конец сомнениям относительно факта существования украинского народа. Центральная Рада стремилась создать демократическое парламентское устройство, добиться украинского самоуправления, дать этнонациональным меньшинствам широкую культурную автономию. Центральная Рада одобрительно отнеслась к идее создания в Одессе «свободного города» и к другим инициативам одесситов. События в Петрограде и Киеве оказывали влияние на изменение ситуации на Юге Украины. После неудачного корниловского переворота в Петрограде и падения авторитета Временного правительства, его позиция пошатнулась в пользу Советов. Обострились социальные конфликты с богатыми предпринимателями и банкирами, рабочими Молдаванки и Пересыпи, которые бастовали, собственниками земли и безземельными. Пополнение населения города за счет беженцев, репатриантов меняло демографический состав горожан, расширялся круг бездомных и безработных. Определенное влияние на сложившуюся ситуацию имел штаб Одесского военного округа и стотысячный гарнизон города.

Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора
Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Распад СССР и Перестройка

По стране прокатилась волна провозглашения суверенитетов союзных республик, избрания в них своих президентов, введения новых названий». Россия не могла оставаться в стороне от этого процесса. Вопрос о российском суверенитете стал главным на I съезде народных депутатов РСФСР. 12 июня 1990 г. была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». Сложилось фактическое многовластие, при котором союзные и республиканские структуры не могли ни действовать без оглядки друг на друга, ни договориться между собой. "Война законов" между Союзом и республиками велась с переменным успехом и к зиме 1990/91 года достигла апогея в связи с трагическими событиями в Прибалтике, борьбой вокруг Союзного договора и союзного бюджета. Все это происходило на фоне быстрого развала экономики, межнациональной конфронтации между республиками и внутри их. В результате наметился очередной сдвиг в умонастроениях общества. После того, как в крупных индустриальных центрах России и Украины к власти пришли демократы, прошло немало времени, но ситуация продолжала ухудшаться.

скачать реферат Гражданская война

Германия и ее союзники, воспользовавшись ситуацией в России, заняли часть ее территории. Советская Республика, не имея возможности противостоять им, заключила 3 марта 1918 г. Брестский мир, в котором соглашалась с потерей некоторых районов страны. Союзники России не признали Брестского мира и под предлогом защиты важных с военной точки зрения пунктов, высадили свои войска в портовых городах: Мурманске, Владивостоке, позже Одессе и Севастополе. Военное вмешательство, а также мятеж возвращавшегося из плена на родину Чехословацкого корпуса оживили силы противников Советской власти. Возникли различные военные группировки и «правительства», которые контролировали три четверти территории бывшей Российской империи. К середине 1918 г. вся страна была охвачена пламенем гражданской войны. На севере и юге, западе и востоке возникали линии боевых фронтов. Боевые действия развернулись на Дону, Северном Кавказе, на Средней Волге и Украине, в Белоруссии и других районах страны. Советское правительство объявило страну единым военным фронтом, провело мобилизацию в Красную Армию. Во второй половине 1918 г. она одержала первые победы в Поволжье и на Урале.

скачать реферат Развитие лизинга на Украине

Каждый день мы вторим о привлечении иностранных инвестиций в Украину. Так, осуществление лизинговых операций привлекло бы дополнительные иностранные инвестиции в виде оборудования, сельскохозяйственной техники, транспортных средств и др. Во многом, снижение лизинговой активности на Украине связано с общей макроэкономической ситуацией, проблемами определения кредитоспособности партнеров и с адекватностью финансового обеспечения лизинговых сделок, а также недостатком дешевых финансовых ресурсов у некоторых украинских лизинговых компаний. Сегодня в нашей стране существует множество факторов, сдерживающих развитие различных групп лизингодателей. Во всех развитых странах лизинговые операции являются объектом льготного налогообложения, находят постоянную государственную поддержку. К числу проблем, значительно препятствующих развитию лизинга также можно отнести следующие: . противоречия и терминологическая неопределенность во многих законодательных актах и нормативно-правовых документах, регулирующих лизинговые операции, несовершенство принципов бухгалтерского учета; . некорректное определение самого понятия лизинга в Законе “О лизинге”, которое неоправданно увеличивает сроки лизинговых контрактов.

скачать реферат Толкование правовых норм

Таким образом, парламент Украины может одолевать правовую позицию Конституционного Суда за нормами, которые было предметом толкования. Можно сделать вывод, что будь какой интерпретационный акт, в том числе и решение Конституционного Суда Украины, носить вспомогательный характер. Соответственно,юридическая сила интерпретационного акта не может быть приравнена к юридической силе нормативно-правовых актов, которые стали предметом толкования. Безусловно, решение Конституционного Суда Украины по вопросам официального толкования Конституции и законов Украины за юридической силой есть "підконституційними" и "подзаконными". Для современной юридической практики важное значение имеет положение о те, что решение Конституционного Суда Украины относительно официального толкования Конституции и законов Украины есть окончательными и обжалованию не подлежат. Это уникальная правовая ситуация ,если акты определенного органа, в этом случае - единого органа конституционной юрисдикции ,в национальной правовой системе имеют особый статус.

скачать реферат Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

ПЛАН: 1. Бюджетный дефицит и профицит. а) дефицит; б) профицит; в) первичный дефицит; г) фактический дефицит; д) структурный дефицит е) циклический дефицит. 2. Концепции балансирования государственного бюджета. 3. Проблемы балансирования государственного бюджета в Украине.1. Бюджетный дефицит и профицит. В любом бюджете доходы и расходы должны быть сбалансированы. Когда расходы бюджета превышают его доходы, образуется отрицательное бюджетное сальдо, или дефицит бюджета. Расходы и доходы государственного бюджета не всегда совпадают. Чаще всего они и не совпадают. Если расходы больше доходов, то правительство сталкивается с бюджетным дефицитом. Противоположная ситуация, т.е. превышение доходов над расходами, называется бюджетным профицитом, или излишком. Профицит — положительное сальдо бюджета — представляет собой обратное соотношение, то есть превышение доходов над расходами. Принято различать первичный и общий дефицит государственного бюджета. Основная причина возникновения бюджетного дефицита кроется в отставании темпов роста бюджетных доходов по сравнению с увеличением бюджетных расходов.

Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
скачать реферат Охрана труда (Украина)

Обязанность работника выполнять требования нормативных актов об охране труда Работник обязан: . знать и выполнять требования нормативных актов об охране труда, правила обращения с машинами, механизмами, оборудованием и другими средствами производства, пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; . соблюдать обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором (соглашением, трудовым договором) и правилами внутреннего трудового распорядка предприятия; . проходить в установленном порядке предварительные и периодические медицинские осмотры; . сотрудничать с собственником в деле организации безопасных и безвредных условий труда, лично принимать посильные меры к устранению любой производственной ситуации, создающей угрозу его жизни или здоровью либо окружающих его людей и природной среде, сообщать об опасности своему непосредственному руководителю или другому должностному лицу. 1. Согласно Закону Украины «Об охране труда» и Кодексу законов о труде Украины создание безопасных и безвредных условий труда на производстве возлагается на собственника или уполномоченный им орган, которые не вправе требовать от работника выполнения работы, связанной с явной опасностью для него или окружающих его людей, а также в условиях, не соответствующих законодательству об охране труда.

скачать реферат Первая мировая война

Первая Мировая война Начало Первой Мировой Войны Ситуация перед Первой Мировой Войной. В 1882 году Германия, Австро-Венгрия и Италия подписали договор о создании Тройственного союза. Германия играла в нем ведущую роль. С момента образования агрессивного блока стран в него входящие начали активную подготовку к будущей войне. У каждого государства были свои планы и цели. Германия стремилась разгромить Великобританию, лишить её морского могущества, расширить "жизненное пространство" за счет французских, бельгийских и португальских колоний и ослабить Россию, отторгнуть у неё польские губернии, Украину и Прибалтику, лишив её границ по Балтийскому морю, поработить Европу и превратить ее в свою колонию. Немцы признавали за собой "историческую миссию обновления дряхлой Европы" способами, основанными на "превосходстве высшей расы" над всеми остальными. Эта идея с величайшей настойчивостью и систематичностью проводилась и пропагандировалась в массах властью, литературой, школой и даже церковью. Что касается Австро-Венгрии, то ее цель была намного умереннее: "австрийская гегемония на Балканах" - основной лозунг ее политики. Она рассчитывала захватить Сербию и Черногорию, отнять у России часть польских губерний, Подолию и Волынь.

скачать реферат Внешняя политика России в XVII, XVIII и XIX вв.

Однако возможности для одновременного решения всех этих задач у России XVII в не было. Весной 1632 г. началось безвластие в Речи Посполитой и русское правительство сочло ситуацию благоприятной, чтобы начать войну за Смоленск. Поход русской рати к Смоленску начался в сложных условиях, когда южные уезды подверглись набегам крымских татар. Осада Смоленска затянулась на 8 месяцев. Начались переговоры, завершившиеся в июне 1634 г. заключением Полянского мирного договора. Полякам были возвращены все города, которыми овладели русские на начальном этапе войны: Невель, Стародуб, Потчеп, Себеж и др. Смоленск тоже оставался в руках поляков. Неудача в Смоленской войне лишила страну возможности вести активную политику на юге. В 1637 г. донские казаки овладели турецкой крепостью Азовом. Когда к Азову была стянута армия османов, казаки обратились в Москву с предложением ввести в крепость правительственный гарнизон, но правительство не решалось на подобный шаг. И казаки в 1642 г. оставили Азов, разрушив его укрепления. Важнейшей внешнеполитической акцией России в XVII в. явилась борьба за воссоединение с Украиной. Большая часть Украины в первой половине XVII в. входила в состав Речи Посполитой.

скачать реферат Конституционный процесс в Украине. Конституция Украины 1996 года

В ответ на это Верховная Рада наложила на указ вето и предложила Президенту до 8 июня 1995 г. подать на рассмотрение кандидатуры в состав Кабинета Министров. Такое развитие событий откладывало на неопределенное время решение жизненно важных для Украины конституционных вопросов. В этих условиях Л. Кучма взял инициативу в свои руки. 2 июня Президент подтвердил свое намерение провести опрос. В тот же день состоялась его встреча с лидерами фракций, которые поддержали идею подписания Конституционного договора Президента и Верховной Рады. Проведение общественного опроса создавало потенциальную угрозу роспуска Верховной Рады, рейтинг которой, по данным социологических опросов, в это время был довольно низким. Одновременно это усиливало политическую напряженность и, следовательно, оказывало негативное воздействие на экономику и общественную жизнь. В создавшейся ситуации Президент Украины и Председатель Верховной Рады проявили политическую мудрость и, отказавшись от противостояния, 8 июня 1995 г. подписали Конституционный договор.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.