телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Образование, учебная литература -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Страховое право

Страхування (контрольна)

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Участь страховиків у Моторному (транспортному) страховому бюро є умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Основними завданнями Моторного (транспортного) страхового бюро є: виконання страхових зобов'язань із зазначеного у цій статті виду обов'язкового страхування за страховиків - його членів у разі їх неплатоспроможності; виплати із централізованих страхових резервних фондів у межах, передбачених умовами здійснення зазначеного у цій статті виду обов'язкового страхування, компенсацій за шкоду, заподіяну життю й здоров'ю потерпілих у дорожньо-транспортних подіях, що сталися з вини водіїв невстановленого транспорту; коли винуватець загинув і не мав чинного договору такого обов'язкового страхування; в інших випадках та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України; забезпечення пільгового страхування для окремих категорій автовласників за рахунок коштів централізованих страхових резервних фондів у випадках та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. До Моторного (транспортного) страхового бюро, яке здійснило виплату компенсацій, в межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке потерпілий або інша особа, що одержала таку компенсацію, має до особи, відповідальної за заподіяну шкоду. Моторне (транспортне) страхове бюро забезпечує членство України в міжнародній системі автострахування "Зелена Картка" та виконання загальновизнаних зобов'язань перед аналогічними уповноваженими організаціями інших країн - членів цієї системи. Моторне (транспортне) страхове бюро є організацією – гарантом по відшкодуванню шкоди: на території країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена Картка", спричиненої власниками (користувачами) зареєстрованих в Україні транспортних засобів, якщо такі власники (користувачі) надали відповідним іноземним органам страховий сертифікат "Зелена Картка", виданий від імені страховиків - членів Моторного (транспортного) страхового бюро; на території України, спричиненої водіями- нерезидентами, на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена Картка"; за інших обставин, на умовах, визначених чинним законодавством про цивільну відповідальність власників транспортних засобів. У випадку, коли Моторним (транспортним) страховим бюро відповідно до правил міжнародної системи автострахування "Зелена Картка" було здійснене відшкодування шкоди за страховика - члена об'єднання або за власника (користувача) зареєстрованого в Україні транспортного засобу, який використовував за кордоном підроблений або змінений у незаконний спосіб страховий сертифікат "Зелена Картка" та спричинив дорожньо-транспортну подію, відповідні витрати Моторного (транспортного) страхового бюро мають бути компенсовані такими особами в повному обсязі. Фінансування виконання гарантійних функцій та завдань Моторного (транспортного) страхового бюро здійснюється за рахунок коштів централізованих страхових резервних фондів, органами управління, якими є це об'єднання страховиків.

Відсоток перестраховки буде тим більше, чим вище страхова сума для даного ризику. Договір змішаного перестрахування — квотно-эксцедентный — застосовується на практиці відносно рідко. Він являє собою сполучення двох перерахованих вище видів перестрахувальних договорів. Портфель даного виду страхування перестраховується квотно, а перевищення сум страхування ризиків понад установлену квоту (норми) у свою чергу підлягає перестрахуванню на принципах эксцедентного договору. У разі, якщо обсяги страхових платежів, що передаються в перестрахування нерезидентам, перевищують 50 відсотків їх загального розміру, отриманого з початку календарного року, перестрахувальник подає до Уповноваженого органу декларацію за звітний період за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України. У декларації страховик (перестрахувальник) зобов'язаний вказати інформацію про ризики та об'єкти страхування, які перестраховуються у нерезидентів, дані про нерезидентів - перестраховиків та про перестраховиків брокерів, іншу інформацію, визначену Кабінетом Міністрів України. Уповноважений орган може проводити тематичні перевірки страховиків на підставі аналізу поданих декларацій. Практичне завдання Нарахувати тарифну ставку для страхування ризику пошкодження електроприладу і накреслити її структурну схему за таких умов: застраховано 100000 електроприладів на суму S грн. кожен, з них Кв шт. можуть вийти з ладу. Статистичні дані про електроприлади, що знаходились на ремонті по місяцях: на 31.01 - 789 шт. 31.07 – 890 шт. 28.02 – 678 шт. 31.08 - - шт. 31.03 – 1489 шт. 30.09 – 789 шт. 30.04 – 559 шт. 31.10 - - шт. 31.05 – 568 шт. 30.11 – 1280 шт. 30.06 - - шт. 31.12 – 459 шт. Під час ремонту на кожен телевізор у середньому витрачено Q грн. Витрати на ведення страхової справи складають с % від тарифної брутто- ставки, прибуток складає П % від собівартості. Статистичні дані й розрахунки відхиленні від значення середньої звести в таблицю. Вихідні дані для нарахування тарифної ставки: S = 2130 грн. с = 19,5 % Q = 432 грн. Kв = 720 шт. П = 5,5 % Розв'язок. 1. Обчислюємо тарифну нетто-ставку у першому наближенні: Тн = 100 х q х К (1); Тн – тарифна нетто-ставка; 100 – 100 грн.; q – ймовірність настання страхового випадку; К – коефіцієнт відношення середньої виплати до середньої страхової суми на один договір. 1. У першому наближені розраховуємо ймовірність настання страхового випадку: q = Кв / Кд Кв – кількість виплат за певний період; Кд – кількість договорів за певний період. q = 720 / 100000 = 0,0072; 2. Обчислюємо коефіцієнт відношення середньої виплати до середньої страхової суми на один договір: K = Q / S = 432 / 2130 = 0,203; Тоді нетто-ставка дорівнює: Тн1 = 100 х 0,0072 х 0,203 = 0,15 (грн. з кожної грн.) 2. Визначаємо ризиковане навантаження. Розрахунок імовірного настання страхового випадку дає можливість визначити середню величину цих подій. Але бувають відхилення від середньої величини в більшу або меншу сторону. У випадку більшого відхилення у страховика виникає дефіцит, у меншого – його запас. З цією метою створюється резервний фонд. Визначення резервного фонду (РФ) залежить від стійкості статистичного ряду.

Частота страхових випадків - показник, що є елементом збитковості страхової суми. Частота страхових випадків визначається відношенням числа страхових випадків до кількості застрахованих об'єктів або договорів страхування в розрізі видів страхування. Відшкодування страхове - сума, що виплачується страховиком на компенсацію збитку, заподіяного страховим випадком на об'єктах страхування майна й відповідальності. Якщо страхова сума менша від збитку, відшкодування страхове здійснюється пропорційно до відношення страхової суми до страхової вартості об'єкта. У разі подвійного страхування відшкодування фактичного збитку здійснюється всіма страховиками в межах страхової вартості об'єкта страхування пропорційно до частки кожного в загальній страховій сумі. Умовами договору страхування може передбачатись заміна виплати страхового відшкодування компенсацією збитку в натуральній формі. Страхові відшкодування та виплати, як правило, не повинні приносити страхувальникові прибутку: з метою уникнути спроб використати страхування у спекулятивних цілях страховики додержуються принципу, згідно з яким матеріальний і фінансовий стан страхувальника після відшкодування завданих збитків має бути таким самим, як і до страхового випадку. Відхилення, як правило, бувають у бік заниження рівня відшкодування. Страхові відшкодування з майнового та страхуванні відповідальності можуть здійснюватися в одній із чотирьох форм, а саме : 1) перестрахуванням належних коштів на рахунок страхувальника (застрахованого) або вигодонабувача; 2) оплатою витрат на ремонт пошкодженого страхового об’єкта; 3) відновленням об’єкта; 4) заміною знищеного, пошкодженого або викраденого предмета на новий, відповідний йому. В Україні переважає найпростіша форма відшкодування – перерахування коштів на рахунок страхувальника або видача йому чека на отримання готівки. Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. У разі коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого об'єкта, страхове відшкодування виплачується у такій само частці від визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачено умовами страхування. Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування. Якщо майно застраховане у кількох страховиків і загальна страхова сума перевищує дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування. 3. Питання 36. Роль посередників у страхуванні. Стаття 15 Закону України “Про страхування”. Посередницька діяльність у сфері страхування. Страхова діяльність в Україні може провадитися за участю страхових посередників. Страховими посередниками можуть бути страхові або перестрахові брокери, страхові агенти. Посередницька діяльність страхових та перестрахових брокерів у страхуванні та перестрахуванні здійснюється як виключний вид діяльності і може включати консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу, пов'язану з підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) договорів страхування (перестрахування), в тому числі щодо врегулювання збитків у частині одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань за угодою відповідно із страхувальником або перестрахувальником, інші посередницькі послуги у страхуванні та перестрахуванні за переліком, встановленим Уповноваженим органом.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Даже фиктивное наступление с направления Петсамо, захваченного русскими 15 октября, заставило бы немцев поспешить с отходом, поскольку они были бы вынуждены опасаться, что их коммуникации, проходящие через Ивало, могут оказаться перерезанными. Когда я предложил контрольной комиссии, чтобы какая-нибудь небольшая часть русской дивизии, стоящая на новой границе в 70 километрах от Ивало, захватила бы перекресток дорог, ведущий в Инари, то получил ответ: предложение слишком запоздало (действительно, об этом следовало подумать в марте, или даже еще раньше, в 1941 году, - С.А.). Однако потом, когда мы 4 ноября овладели населенным пунктом Ивало, оттеснив немцев в направлении Инари, русские не стали медлить с переходом границы и продвижением в направлении Ивало. После этого русские, держа палец на спусковом крючке, большими группировками севернее Бивало, в Кусам и Суомуссалми взяли контроль над обстановкой на всей территории Северной Финляндии. Установленный в соглашении о перемирии срок демобилизации армии заканчивался 5 декабря, и этого придерживались жестко, хотя мы и просили о продлении

скачать реферат Отчёт по учебной практике на базе ОАО "Завод "Маяк"

У IV кварталі 2001 року проведена повна річна інвентаризація основних засобів, капітального будівництва, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів у розрахунках. Згідно з прийнятим Законом про податок на прибуток підприємств, Законом про податок на додану вартість, а також зміндо цих Законів на підприємстві ведеться, крім бухгалтерського, податковий облік. За звітний період на підприємстві за окремими напрямками були проведені перевірки: . Контрольно-ревізійним Управлінням м. Києва . Песійним фондом України . Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності . Органами соціального та пенсійного забезпечення Крім того, спеціалістами економічних служб заводу проводились окремі перевірки із збереження матеріальних цінностей та грошових коштів. Охорона праці і техніка безпеки У 2001 році адміністрацією підприємства були реалізовані необхідні заходи для забезпечення виконання норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, придбання засобів особистого захисту, спецхарчування, проведенню профогляду, атестації робочих місць робітників, зайнятих у шкідливих умовах праці було використано 114,6 тис. грн. Протягом року всі працівники підприємства були забезпечені побутовими приміщеннями, які відповідають санітарним нормам.

Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки
 Лунная Троя

Все это считается достаточным для похорон давней мечты о существовании лунных аборигенов. Жизнь не могла там возникнуть, значит Луна необитаема - таков стандартный набор аргументов. Однако Луна уже была обитаемой в 1969-72 гг., когда на ее поверхности работали астронавты. Не исключено, что у них были предшественники, прибывшие со звезд и интересовавшиеся нашей уникальной планетой. За время существования Земли порядка полутора сотен звезд случайно пролетали через Солнечную систему, и тогда межзвездные перелеты были ненамного сложнее межпланетных. А Луна занимает стратегически важное положение в околоземном пространстве, она могла рассматриваться как удобная база и "трамплин" в дальний космос не только стратегами НАСА... Поэтому Луну можно рассматривать как гигантскую контрольно-следовую полосу на подступах к нашей планете. Осмотр ее с целью поиска чужих следов необходим не только ради науки, но хотя бы для обеспечения национальной безопасности (вспомним фильм "День независимости"). Тем не менее, научный и военный истэблишмент отказывается обсуждать даже постановку такой задачи! Планетологи (они же астрономы, геологи, геофизики и геохимики) привыкли иметь дело лишь с "мертвой" природой, поиск же следов разумных существ выходит за рамки их интересов и методов

скачать реферат Оцінка збитку після настання страхового випадку

План контрольної роботи Вступ Оцінка збитку після настання страхового випадку Висновки Список використаної літератури Вступ Розширення самостійності товаровиробників, формування ринкової інфраструктури та договірних відносин, різке скорочення державного впливу на розвиток процесів виробництва і розподіл матеріальних благ вимагають формування чіткого діючого фінансово-кредитного механізму в управлінні економікою. Але слід враховувати, що діяльність в умовах ринку супроводжується різного роду ризиками. Як свідчать спеціалісти, ризик належить до факторів, що обмежують вітчизняні та іноземні капіталовкладення і підприємницьку активність. Спроби мінімізувати ризик, як правило, супроводжуються скороченням темпів виробництва, а, відповідно, і робочих місць. У цьому контексті швидко зростає значення страхування як ефективного, раціонального, економічного і легкодоступного засобу захисту майнових інтересів господарюючих суб 19

 Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу

МЕТОДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНОГО УКАЗАТЕЛЯ 3.1. Методы составления указателя 3.2. Методика и технология составления и оформления предметных рубрик 3.3. Формирование, оформление и размещение указателя 3.4. Ведение и редактирование указателя 4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНОГО УКАЗАТЕЛЯ 4.1. Картотека географических обозначений 4.2. Систематическая контрольная картотека 5. АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫИ УКАЗАТЕЛЬ В СИСТЕМЕ КАТАЛОГОВ И КАРТОТЕК БИБЛИОТЕКИ ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1. Примерная инструкция по расстановке карточек в алфавитно-предметный указатель Приложение 2. Тексты плакатов Приложение 3. Как пользоваться алфавитно-предметным указателем к систематическому каталогу Приложение 4. Список зарубежных стран с указанием административно-территориальных делений 1-го порядка Список основной литературы Алфавитный указатель категорий, отдельных предметов и понятий Предметный указатель ________________________________________________________________ ПРЕДИСЛОВИЕ Систематический каталог - основной каталог, раскрывающий содержание библиотечных фондов

скачать реферат Страхування майна

Фінансова превенція полягає в тому, що частина страхових премій спрямовується на фінансування превентивних заходів. Добре зарекомендувала себе практика 70—80-х років, коли страхові ресурси використовувалися з метою спорудження й обладнання технікою пожежних депо, придбання медикаментів і утримання персоналу служб, що мали своїм завданням боротьбу з інфекційними захворюваннями сільськогосподарських тварин, фінансування заходів із запобігання дорожньо-транспортним пригодам і т. ін. Нині не передбачено обов'язкового створення фонду запобіжних заходів. Через це значно ускладнюється виконання страхуванням превентивної функції. Можливості страхування істотно звужуються, коли виникають суперечності між функціями, що характеризують сутність категорії страхування, і чинним правовим забезпеченням їх нормального виявлення . Зазначені функції страхування є специфічними. Проте водночас у сфері страхової діяльності виявляються й функції, притаманні фінансам у цілому (наприклад, контрольна функція), та функції інших суміжних вартісних категорій (наприклад, ціни, коли йдеться про формування страхових тарифів, оцінку об'єкта страхування, з'ясування розміру завданих збитків).

скачать реферат Соціальне страхування по тимчасовій втрати працездатності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Імені В.Даля Кафедра: Соціології КОНТРОЛЬНА РОБОТА На тему: «Соціальне страхування по тимчасовій втрати працездатності» По дисципліні: Соціальне страхування і пенсійне забезпечення Виконав: студент групи Перевірила: Луганськ 2008 р. План Вступ . 3 1. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 5 2. Порядок призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності . 8 3. Правове регулювання 11 Висновок .13 Список літератури Вступ «Соціальне страхування — гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок захворювання, втрати працездатності, щодо підтримки материнства та дитинства, а також з охорони здоров'я членів суспільства в умовах безплатної медицини. Необхідність соціального страхування зумовлена такими причинами: —наявністю осіб, котрі, з огляду на певні обставини, не беруть участі в суспільно-корисній праці, отже, не можуть за рахунок заробітної плати підтримувати своє життя; —наявністю громадян, котрі є дієздатними, але не мають можливості реалізувати цю дієздатність.

скачать реферат Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

Міністерство освіти і науки України Вищий навчальний заклад Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Горлівська філія 84637, м. Горлівка, пр.Перемоги, 158-а Тел. (06242) 2-91-54, 2-90-87. E-mail: ukrai e@ghos .d .ua КОНТРОЛЬНА РОБОТА Дисципліна: «Соціальні пільги в Україні» Тема: «Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування». Розроблено: студенткою II курсу, групи ЗОА-07 Факультет «Облік і аудит» Стріжак С.М. « » 2009р. Викладач Павлович М.С. « » 2009р. Горлівка 2008 р. ПЛАН ВСТУП Організація санаторно-курортного лікування і оздоровлення за рахунок кошт соціального страхування. 1.1Подача заявки. Здобуття путівок підприємством. Розподіл і видача путівок. 1.2Оплата путівок. Оформлення відсутності працівника, що виїжджає в санаторій. Звіт по виданих путівках. ДОДАТОК 1. ВИСНОВКИ ВСТУП Соціальне страхування - це система прав та обов 4. Інтернет-сайт:

скачать реферат Совместные предприятия на примере Киевской области

Зазначені дані є підставою для перегляду умов страхування та збільшення страхових премій; договір страхування в частині зобов”язань страхової компанії втрачає силу. Зовнішньоекономічні операції СП страхуються на договірних засадах і є добровільними. При цьому страхування експортних кредитів, позичок, окремих контрактів на поставку машин, устаткування, інвестицій на території України і за її межами здійснюється спеціалізованим страховим акціонерним товариством, контрольний пакет акцій якого належить урядові України. Розрізняються такі види ризиків: відмова партнера від узятих на себе зобов”язань або одностороннє анулювання ним договору з політичних мотивів; конфіскація чи націоналізація майна СП або внеску іноземного учасника; валютна блокада з боку уряду; примус іноземного учасника СП до перегляду умов договору; введення урядом законів, указів, декретів або інструкцій, зокрема анулювання імпортних ліцензій, які призвели б до неможливості виконання підписаних угод. Крім того, передбачено страхування ризиків внаслідок аналогічних дій з боку власного уряду . Тепер в Україні формується система страхового забезпечення діяльності підприємств, яка охоплює операції щодо всіх існуючих і таких, що враховуються у світовій практиці, ризиків.

Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
скачать реферат Фінансово-правові основи страхування

Страхові внески за даним видом страхування встановлюються законом і входять у ціну квитка. Обсяг страхової відповідальності залежить від наслідків нещасного випадку. Страхова сума виплачується у зв(язку з втратою здоров(я або настанням смерті застрахованого. Дія страхового договору починається з моменту оголошення посадки на транспортний засіб і закінчується моментом зупинки та виходу застрахованого в пункті кінцевого призначення за межі території станції. 5. Державне обов(язкове особисте страхування військовослужбовців, працівників митних, контрольно-ревізійних, податкових, правоохоронних органів. Страхувальниками, що сплачують страхові внески, є військові та інші відомства. Страхові випадки, що зумовлюють виплату страхової суми застрахованому: - загибель застрахованого внаслідок поранення або захворювання в період дії страхового договору або одного року після звільнення зі служби; - встановлення застрахованому інвалідності у зв(язку з проходженням служби; - поранення під час служби; - звільнення зі служби за станом здоров(я. 6. Державне обов(язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту під час виконання службових обов(язків.

скачать реферат Cфера фінансів - місцеві фінанси

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ: “ФІНАНСИ ” ВИКОНАЛА: Студентка 3-го курсу Факультету заочного навчання Спеціальність: “Фінанси” Перевірила: Київ – 2003 План І. Специфічні сфери фінансів, їх характеристика. 1. Вступ. Сутність фінансів. 2. Сфера фінансових відносин. 3. Фінанси суб`єктів господарювання. 4. Страхування. 5. Склад державних фінансів. 6. Фінансовий ринок, його структура. 7. Висновок. ІІ. Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини. 1. Вступ. Незалежність органів місцевого самоврядування. 2. Місцеві бюджети України. 3. Структура доходів місцевих бюджетів. 4. Структура витрат місцевих бюджетів. 5. Взаємовідносини між бюджетами. 6. Висновок. ІІІ. Література. Київ - 2003 І. Специфічні сфери фінансів, їх характеристика. 1. Вступ. Сутність фінансів. Фінанси являють досить складне багатопланове суспільне явище, яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. Фінанси – сукупність економічних відносин, що виникають у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих грошових фондів.

скачать реферат Страхове відшкодування

Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет Кафедра фінансів Контрольна робота з предмету: . Перестрахування являє собою систему економічних відносин, відповідно до якої перестрахувальник за певну винагороду передає перестраховику частину ризиків, раніше прийнятих ним на страхування, з метою забезпечення фінансової стійкості. Економічній суті перестрахування відповідають специфічні завдання, що відображають особливості перестрахування в страховому процесі. Першим і основним завданням перестрахування є завдання перерозподілу ризиків. При перестрахуванні проводиться вторинний перерозподіл ризиків, раніше прийнятих на страхування, між учасниками страхового процесу. Перестрахування скорочує коливання в результатах діяльності страховика за певний період, роблячи їх стабільнішими. Третє завдання перестрахування полягає в забезпеченні місткості страховика. Це проявляється в розширенні можливостей страховика з прийому на страхування великих і небезпечних ризиків. Четверте завдання перестрахування полягає в забезпеченні фінансової стійкості страховика. Перестрахування є логічним продовженням прямого страхування і необхідною умовою нормального функціонування страхового процесу в цілому і будь-якої страхової організації зокрема.

скачать реферат Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

Подібні акти типової форми використовують банки, органи соціального страхування і забезпечення, На оформлення таких документів різко скорочуються затрати часу, полегшується сама перевірка, оскільки ці до-кум'енти містять, так би мовити, програму, алгоритм перевірки. У зв'язку з багатогалузевим характером сільськогосподарського виробництва важко запрограмувати і алгоритмізувати всі сторони перевірки діяльності сільськогосподарських підприємств, але по багатьох питаннях елементи уніфікації і стандартизації документів використовувати можна і потрібно, їх доцільно використовувати насамперед при оформленні результатів перевірки договірних зобов'язань та всіх інших розрахункових операцій (розрахунки з підзвітними особами, фінансовою системою та ін.). збереження матеріальних цінностей (акти інвентаризації, порівняльні відомості тощо), виконання планів і т. д. • Уніфікація і стандартизація контрольної документації дозволить вирішити такі завдання: скоротити види документів, визначивши коло документації та інформації, необхідної для економічного контролю; виключити непотрібну і зайву інформацію; забезпечити дотримання чіткої регламентації проведення ревізій і перевірок; полегшити розгляд та прийняття рішень за наслідками перевірок; розвантажити виконавців контролю від технічних операцій; підвищити культуру документального оформлення; полегшити обробку інформації з економічного контролю і проведенню аналізу цієї інформації; впроваджувати механізовану обробку документації.

скачать реферат Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Вибір страхової компанії (страхувача) здійснюється суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності самостійно. Страхування зовнішньоекономічних операцій з боку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснюється в Україні на договірних засадах і є добровільним, якщо інше не передбачено законами України. Страхування зовнішньоекономічних операцій здійснюється в Україні щодо ризиків, які існують у світовій практиці. Страхування експортних кредитів, позичок, окремих контрактів на поставку машин і обладнання, інвестицій як на території України, так і за її межами здійснюється спеціалізованим страховим акціонерним товариством, контрольний пакет акцій якого належить Кабінету Міністрів України. Стаття 16. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій (Зупинена дія частин сьомої, одинадцятої і дванадцятої, а також частини чотирнадцятої в частині включення до заявки на ліцензію номера свідоцтва учасника зовнішньоекономічної діяльності та частини сімнадцятої цієї статті в частині строку прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі згідно з

Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
скачать реферат Оборудование летательных аппаратов

ЦЕЛЬ РАБОТЫ Целью работы является изучение студентами авиагоризонта АГБ-3 и исследованию его основных эксплуатационных характери- стик. 2. ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ К РАБОТЕ (Время на подготовку к работе - 2 часа) Изучить назначение, принцип действия, устройство, основные технические данные АГБ-3. Подготовиться к ответу на контрольные вопросы. 3. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1. Лабораторный стенд 2. Авиагоризонт АГБ-3 3. Контрольно-проверочная аппаратура ПА-АГД-1 4. Поворотная установка ЦГВ 5. Секундомер 4. ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ К РАБОТЕ 1. Получить допуск к работе 2. Изучить правила работы на установке ПА-АГД-1(см. при- ложение к данной работе) 3. выполнить проверку АГБ-3 согласно методике, изложенной в п. 8 настоящего описания 4. Оформить отчет о проделанной работе 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ Отчет должен содержать: титульный лист, результаты про- верки АГБ-3 по каждому пункту задания, заключение о годности авиогоризонта к эксплуатации, краткие ответы на контрольные во- просы. 6. КОНТОРЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Свойства 3-ч степенного гироскопа 2. Что такое ¦нутация¦? 3. Как ориентирована по отношению к плоскости горизонта главная ось гироскопа в гироскопе измерителе крена и тонгажа? 4. Определение крена и тонгажа 5.

скачать реферат Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

Перед вылетом бортинженер (бортмеханик, пилот) обязан проверить количество заправленного топ­лива. Требование на фактически заправленное в ВС ко­личество топлива выписывает бортинженер (борт­механик, пилот), инженер смены (авиатехник). Ко­пию требования на ГСМ с указанием номера конт­рольного талона прикладывают к заданию на по- лет. Требование на топливо, необходимое для ТО, выписывает начальник (инженер) смены. После заправки топливом авиатехник, ответствен­ный за выпуск ВС в полет, записывает в бортовом журнале и карте-наряде данные о фактическом ос­татке топлива после полета, количестве заправлен­ного топлива и о его суммарном количестве в ба­ках. Если после этого производилась дозаправка, то записывается количество дозаправленного топли­ва и суммарное количество после дозаправки. 1.8. В случаях, когда на заправку поданы ГСМ, несоответствующие данному типу ВС, при провер­ке выявлена их некондиционность, неправильно оформлен контрольный талон или средства заправ­ки не удовлетворяют предъявляемым к ним тре­бованиям, заправка воздушного судна запрещается.

скачать реферат Строение и эволюция звезд и планет

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Тюменская Государственная Сельскохозяйственная Академия Кафедра философии Контрольная работа по дисциплине  0:Дет.лит.,1981г. Эврика-89 ,М:Мол.гвардия,1991 г. Поиски жизни в Солнечной системе: Пер.с англ. М.:Мир,1988 г.

скачать реферат Важнейшие достижения в освоении космоса

Бортовая энергосистема ДОС снабжает научную аппаратуру и оборудование бортовых обеспечивающих систем электроэнергией от аккумуляторов, систематически заряжаемых с помощью солнечных батарей. Состав газовой среды в жилых и рабочих помещениях ДОС не отличается от земного. Это позволяет использовать обычное оборудование для научных исследований, облегчает сравнение результатов экспериментов, проводимых на орбите, с контрольными на Земле, а также уменьшает опасность возникновения пожаров. Здесь прошли всестороннюю проверку и включены в штатный состав система обеспечения жизнедеятельности экипажа, получающая кислород методом электролиза воды, а также безрасходная система ориентации и стабилизации с использованием силовых гироскопов (гиродинов). Одним из важнейших достоинств конструктивно-компоновочной схемы станции “Мир” является заложенная при проектировании высокая ремонтопригодность. Благодаря удачно подобранной стратегии регламентно-профилактических работ удалось значительно увеличить ресурс ее активного существования. Важный результат программы - создание системы транспортно-технического обеспечения (ТТО) космических объектов (КО) на орбите.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.