телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Книги -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Страховое право

Фінансово-правові основи страхування

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Міжнародне право і право більшості держав світу тлумачить обов(язкове страхування як необхідність захисту інтересів третіх осіб у разі, коли їм завдано шкоди. Тому, як правило, обов(язкова форма страхування найбільш поширена у страхуванні відповідальності. А особисте і майнове страхування провадяться виключно у добровільній формі. В Україні формується власна модель ринкової економіки, що враховує ту ситуацію, в якій опинилася держава на момент визнання її політично незалежною. Звідси закономірна поява особливостей розбудови й окремих сегментів ринкової інфраструктури. Великої перебудови поряд з державними фінансами, банківською справою зазнало страхування. У чому ж полягає роль страхування в ринковій економіці? Страхування надає впевненості в розвитку бізнесу. Завдяки переданню за окрему порівняно невелику плату відповідальності за наслідки ризикових подій страховим товариствам інвестор упевнений, що в разі стихійного лиха або іншого страхового випадку завдані випадки будуть відшкодовані. Страхування дуже важливе як для тих підприємств, що вже функціонують, так і для новостворених, які ще не набули достатнього виробничого потенціалу і не нагромадили власних резервних фондів. Страхування не лише забезпечує відшкодування фактичних збитків, зумовлених певною подією. Наявність відповідної страхової угоди дає змогу впевненіше користуватися кредитом, щоб спорудити чи придбати необхідні засоби виробництва. Страхування дає змогу оптимізувати ресурси, спрямовувані на організацію економічної безпеки. Серед багатьох форм страхового захисту страхуванню належить особлива роль. Воно дає змогу досягти раціональної структури коштів, що спрямовуються на запобігання (або оперативне усунення) наслідкам стихії чи інших чинників, які перешкоджають діяльності тієї чи іншої особи. Страхування, маючи великі можливості маневрування резервами, є важливою ланкою формування всієї системи економічної безпеки. Така роль стає можливою тільки за належного рівня розвитку страхової справи. Страхування забезпечує раціональне формування й використання коштів, призначених для здійснення соціальних програм. Світовий досвід довів доцільність нагромадження і використання коштів на соціальні програми страховим методом. Сформовані цим методом ресурси застосовуються як доповнення до державних ресурсів, спрямовуваних на фінансування освіти, охорони здоров(я, пенсійне забезпечення та деякі інші соціальні заходи. Створення завдяки страхуванню можливостей нагромадити кошти для виплати майбутніх пенсій, придбання житла, оплати витрат на навчання у вузі си коледжі сприяє тому, щоб кожний громадянин реалізував свої можливості і задовольнив потреби. У такому разі зменшується навантаження на державний бюджет, а контроль за раціональним використанням коштів переноситься безпосередньо на споживача соціальних послуг і виплат. У страхуванні створюються значні резерви грошових ресурсів, які стають джерелом зростання інвестицій в економіку. Акумульвані у страхових компаніях ресурси через систему інвестування сприяють розширенню виробництва або прискоренню виконання інших програм.

Найпоширенішим є другий варіант страхового забезпечення громадян. Засади, на яких цей варіант грунтується, мають бути покладені в основу реформування пенсійної системи України в цілому. Передбачається, що пенсійне страхування в Україні має базуватися на системі персональних пенсійних рахунків громадян. Вона акумулюватиме грошові засоби й інвестуватиме їх у спеціальні державні облігації, які будуть індексуватися відповідно до рівня інфляції. Термін страхування визначається як різниця між пенсійним віком та віком страхувальника на момент укладення договору. Для страхувальників, котрі досягли 60 років (жінки) і 65 років (чоловіки), встановлюється строк страхування 5 років. Після закінчення строку страхового договору пенсія виплачується довічно, якщо договір повністю оплачено страховими внесками. Медичне страхування. За своїм призначенням медичне страхування є формою соціального захисту інтересів громадян у разі втрати ними здоров(я з будь-якої причини. Воно пов(язане з компенсацією витрат громадянам, зумовлених оплатою медичної допомоги та інших витрат, пов(язаних із підтримкою здоров(я: - відвідуванням лікарів та амбулаторним лікуванням; - придбанням медикаментів; - лікуванням у стаціонарі; - отриманням стоматологічної допомоги, зубним протезуванням; - проведенням профілактичних та оздоровчих заходів. Суб(єктами добровільного медичного страхування є: - страхувальники – окремі дієздатні громадяни, підприємства, що представляють інтереси громадян, а також благодійні організації і фонди; - страховики – страхові компанії, що мають ліцензії на здійснення цього виду страхування; - медичні установи, що надають допомогу по медичному страхуванню і також мають ліцензію на здійснення лікувально-профілактичної діяльності. Страхові фонди добровільного медичного страхування утворюються за рахунок добровільних страхових внесків підприємств і організацій, груп населення, окремих громадян. При індивідуальному страхуванні страхувальниками, як правило, виступають окремі громадяни, які уклали договір із страховиком про страхування себе або третьої особи (дітей, батьків, родичів) за рахунок власних грошових засобів. При колективному страхуванні страхувальником, як правило, є підприємство, організація, установа, яка укладає договір із страховиком про страхування своїх працівників або інших фізичних осіб (членів сімей працівників) за рахунок їхніх грошових засобів. Страхові організації укладають угоди з профілактично-лікувальними заходами (незалежно від форм власності) про надання ними медичної допомоги застрахованим за певну плату, яку зобов(язується гарантувати страховик. Тарифи на медичні та інші послуги з добровільного медичного страхування встановлюються за згодою страховика і медичної установи, що обслуговує застрахованих. Розміри страхових внесків встановлюються на договірній основі страховика і страхувальника з урахуванням оцінки вірогідності захворювання страхувальника у зв(язку з віком, професією, станом здоров(я тощо. Майнове страхування Найдавнішою і традиційно розвиненоюгалуззю страхування є майнове страхування. Його економічне призначення полягає в компенсації шкоди, заподіяної страхувальнику внаслідок страхового випадку із застрахованим майном.

За договором, укладеним за третьою умовою, відшкодовуються ті ж самі збитки, що й при відповідальності за окрему аварію. Відмінність полягає лише в тому, що в даному разі відшкодовуються тільки збитки від повної загибелі всього або частини вантажу, тоді як у попередньому випадку – від пошкодження чи повної загибелі всього або частини вантажу. Відповідальність страховика за договором страхування починається з моменту, коли вантаж буде взято із складу в пункті відправлення для перевезення, і триває до тих пір, поки вантаж не доставлять на склад вантажоотримувачу, вказаний у полісі, але не пізніше 60 днів після розвантаження морського судна в кінцевому порту призначення. Страхування майна сільськогосподарських підприємств Згідно з чинним законодавством України страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень для державних підприємств здійснюється в обов(язковій формі, а для колективних і фермерських господарств – на добровільних засадах. Об(єкти страхування: 1) урожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень плодоносного віку; 2) дерева і плодово-ягідні кущі, що зростають у садах, та виноградники; 3) сільськогосподарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, сім(ї бджіл у вуликах; 4) будівлі, споруди, сільськогосподарська техніка, об(єкти незавершеного будівництва, сировина, матеріали, продукція. Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень здійснюється на випадок їх пошкодження або загибелі з таких причин: посуха, вимерзання, град, злива, буря, повінь, сель, пожежа. Страхування тварин здійснюється при досягненні ними певного віку, за винятком молодняку ВРХ, коней, свиней, овець, хутрових звірів, домашньої птиці, які на випадок знищення або вимушеного забою внаслідок стихійного лиха страхуються незалежно від віку. Страхування будівель, споруд або іншого майна здійснюється на випадок знищення або пошкодження через пожежу, вибух, повінь, землетрус, бурю, ураган, зливу, град і т.д. Страхування відповідальності Страхування відповідальності – галузь страхування, в якій об(єктом страхування виступає відповідальність перед третіми юридичними або фізичними особами, котрі можуть понести збитки внаслідок будь-якої дії чи бездіяльності страхувальника. Договір страхування відповідальності, укладений страхувальником і страховою компанією, захищає насамперед інтереси страхувальника від фінансових витрат, які можуть бути покладені на нього законом або судом у зв(язку з спричиненими ним збитками третій особі. Страхування відповідальності як явище і як послуга страхового ринку виникло передовсім з метою захисту інтересів потенційних спричинювачів збитків. З іншого боку, система страхування відповідальності захищає інтереси третіх осіб, оскільки винна в заподіянні збитків особа може виявитись неспроможною відшкодувати спричинені нею збитки. Страхування відповідальності полягає у таких видах страхування: - страхування відповідальності власників транспортних засобів; - страхування професійної відповідальності; - страхування кредитів; - страхування депозитів. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні є обов(язковим. Регламентується цей вид страхування в Україні Положенням про порядок і умови проведення обов(язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Белая книга - свидетельства, факты, документы

Учительница Беленькая из Москвы стала посудомойкой, но и это временная работа. Врачи не могут мечтать о медицинской практике. Здесь, в Америке, страшно высокие цены за лечение. Плата за пребывание в клинике в течение нескольких дней измеряется тысячами долларов. Здесь даже поверить не могут, что в Советском Союзе лечат бесплатно. Чтобы не допустить конкуренции, в США созданы такие ограничения для приезжих врачей, что их никогда не преодолеть, если даже квалификация медика очень высока. Приезжий никогда не сможет пробиться в касту местных врачей. Газета "Нью-Йорк пост" сообщала, к примеру, что в течение двух лет готовилась к сдаче экзаменов на право практиковать группа из 28 врачей-иммигрантов. И все провалились. Вопросы, задававшиеся на экзаменах, не имели ничего общего с медициной, их цель - не допустить претендента к медицинскому бизнесу. Кто из нас мог знать, уезжая из СССР, что прощается навсегда со своей специальностью? Мы даже не задумывались над тем, что только в Советском Союзе есть право на труд и что это право - основа существования человека отсутствует в Америке

скачать реферат Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Практично страховий ринок в Україні сформований і структурований як за наявністю страхових компаній і товариств за відповідним статутом і організаційними формами, так і за видами діяльності, що чітко визначили ринкові ніші і ринкові сегменти за цією ознакою, тобто по суті створилися окремі страхові ринки по конкретних видах діяльності. В цілому можна констатувати, що практично вже створені організації і правові основи для формування ринкових відносин в страхуванні та розвитку ринків окремих страхових продуктів на різних рівнях. Проте потребується удосконалення в напрямі більш чіткої регламентації організаційно- економічних питань розвитку страхування та визначення фінансових результатів роботи страховиків. В умовах ринкової економіки добровільне страхування стає пріоритетним і у зв’язку з цим на часі стоїть важлива проблема відродження довіри населення до страхування, як однієї з дієвих форм соціального захисту громадян і посилення уваги страховиків до населення, як основного партнера. Одним з найважливіших напрямів розвитку і ефективного функціонування страхового ринку є забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності страховиків і страхувальників.

Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
 Основные правовые системы современности

Творчество Фомы Аквинского знаменовало окончательный отказ от всяких попыток построить гражданское общество по апостолическому образцу, основанному на милосердии. С трудами Фомы Аквинского исчезло последнее препятствие на пути возрождения изучения римского права. 31. Преподавание национального права. Основой преподавания права во всех университетах Европы стало, таким образом, римское право и наряду с ним каноническое право. И лишь значительно позднее в университетах начали преподавать национальное право. Шведское право преподается в Уппсале с 1620 года, кафедра французского права была создана в Сорбонне в Париже в 1679 году. Но в большинстве стран национальное право начали преподавать в университетах лишь в XVIII веке: в 1707 году--в Виттенберге, первом университете, где преподавалось немецкое право; в 1741 году -- в Испании; в 1758 году-- в Оксфорде и в 1800 году-- в Кембридже в Англии; в 1772 году -в Португалии. До XIX века и до периода национальных кодификаций римское право преподавалось во всех университетах, и его изучение составляло основу образования; преподавание же национального права имело второстепенное значение

скачать реферат Державний бюджет України і бюджетне право

Державний бюджет України і бюджетне право П л а н сторінка Вступ 2 1. Поняття бюджетного права і бюджетно-правового Регулювання 3 2. Поняття бюджетної системи і бюджетного устрою України 4 3. Правові основи складу доходів бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України 5 4. Правові основи складу видатків бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України 7 6. Список використаної літератури 9 1.Вступ. Бюджет як явище в історії людського суспільства з”явився порівняно недавно – в епоху капіталізму. Його поява пов”язана з відділенням державних фінансів монарха, обмеженням влади останнього, переходом до демократичних засад управління державним і суспільним життям. Бюджет в усіх країнах світу є основою державних фінансів і основним фондом грошових коштів держави. В Україні поняття, зміст і функції державного бюджету мають свої особливості, викликані суспільними і економічними перетвореннями в країні за останні роки. Згідно ст.1 Закону України “Про бюджетну систему України”, бюждет – це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

 Толковый словарь живого великорусского языка

Принцметал, вид желтой меди, семилёр. ПРИНЦИП м. научное или нравственное начало, основанье, правило, основа, от которой не отступают. ПРИНЧЬ? Донск. рис, сарацинское пшено. ПРИНЯТИЕ, принять, см. принимать. ПРИОБЗАРИТЬСЯ, польститься. Вы на что да приобзарились. Рыбн. IV, 117 (Наумов). ПРИОБОДРЯТЬ, приободрить кого, придавать бодрости, смелости, надежды, упованья, не дать робеть, удержать от упадка духом, от отчаянья, или ободрить словами. Приободреть, -ся, страдат. и возвр. по смыслу. Приободренье ср. действ. по глаг. Приободря(и)тель, -ница, кто ободряет кого-либо. ПРИОБОЗНЫЕ погонщики, при обозе состоящие. ПРИОБОЛАКИВАТЬ или приоболокать; приоболочь и также приоболокти что, кого, приодеть, прикрыть; надеть верхнее, теплое платье, -ся, страдат. и возвр. по смыслу. Приоболокись, ныне морозно. Приоболакиванье и приоболоканье ср. длит. приоболоченье окончат. приоболок м. приоболо(ч)ка ж. об. действ. по глаг. | Приоболока, -лочка, одеяло, ватола; одежда для прикрышки и вообще всякое покрывало. ПРИОБРАЗИТЬ что, пообделать, пообтесать, дать более приличный вид, образ, наружность. ПРИОБРЕТАТЬ, приобресть, -сти что, снискать, усвоить себе; промышлять, наживать, добывать; приращать имущество, на(раз)живаться, увеличивать собственность свою

скачать реферат Податки з юридичних осіб

Термін “податок” умовно можна поділити на дві категорії: правова і прикладна. При характеристиці податку як правової категорії, в основному приділяється увага переходу права власності до держави. Дійсно, подібний підхід лежав в основі радянського законодавства, де чітко витримувалась привілея державної власності і встановлювався різний податковий режим в залежності від форми власності платника. В сучасних умовах всі форми власності рівні, мають однакові правові і економічні основи функціонування. З позиції предмета фінансового права головне в податку – надходження коштів державі для задоволення громадських потреб, насичення бюджету. При визначенні податку як прикладної категорії, податок представляє собою нецільовий, безвідплатний і обов’язковий платіж, який вноситься юридичними та фізичними особами в бюджет відповідного рівня на підставі акта компетентного органу державної влади. Узагальнюючи ці два поняття, Кучерявенко визначає податок – як форму примусового відчуження результатів діяльності юридичних та фізичних осіб у власність державі, вносимий в бюджет відповідного рівня (або цільовий фонд), на підставі акту компетентного органу державної влади і виступаючий як нецільовий, безвідплатний, безповоротний, безумовний і обов’язковий платіж.

скачать реферат Шпоры по международной экономике

Юридично для більшості видів страх. укладення договорів є добровільним, однак сам характер угод про товарні поставки. (Підряди на будівництво та перевез-ня, про оренду того чи ін. майна) як правило, враховує страхування як неодмінну передумову дії договору. Залежно від змісту відповідних контрактів витрати на страхування може нести будь-яка із сторін; вона вибирає страхову компанію та умови страхування . орієнтуючись на власні інтереси та інтереси вітчизняних страхових організ-й. Під час експорту укр. товарів пріоритет мають контракти, укладені на умовах СІФ, які включають витрати на страхування в продажну ціну прод-ї. Під час імпорту Укр-ю прод-ї перевага надається договору на умовах ФОБ. Коли купівельна ціна не містить затрат на страхування , щоб витрати могли бути застраховані в Укр. Особливе місце серед інш видів страхування займає стр. кредитного ризику. Об’єктами стр. є комерційні кредити, надані покупцеві. Банківські позики постачальнику чи покупцеві, зобов’язання та поручительства за кредитом, довгост. інв-ї тощо. Серед різновидів цього стр. своїми специфічними особл-ми виділяється страх. експортних кредитів, яке охоплює всі згадані та низку ін. видів стр.(стр. валютного ризику, стр. від інфляції, стр. витрат на входження експортера на новий ринок.) Стр. кред-го ризику захищає інтереси продавця чи банку кредитора на випадок неплатоспроможності боржника чи несплати боргу з ін. причин. Цей ризик може бути у двох видах: він випливає або з достатньо повного знання експортером і банкіром даних про фінансовий стан покупця, або з розходжень між продавцем і покупцем у питанні про відповідність товару умовам торгової угоди.

скачать реферат Предмет і система фінансового права

Зміст 1. Поняття фінансового права, його предмет та метод 2. Місце фінансового права у системі права України 3. Система та джерела фінансового права 1. Поняття фінансового права, його предмет та метод Фінансове право являє собою сукупність юридичних норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають в процесі планового залучення, розподілу і використання грошових фондів державою, необхідних для виконання завдань, поставлених на кожному етапі її розвитку. Фінансове право - це галузь публічного права, предметом якого є норми, що регулюють державні фінанси. Специфіка відносин, що регулюються нормами фінансового права, полягає в тому, що вони складаються в особливій сфері життя суспільства - фінансовій діяльності держави. Предметом фінансового права є суспільні відносини, що виникають, змінюються та припиняються у сфері фінансової діяльності держави. Ознаки суспільних відносин, що складають предмет фінансового права - мають владно-майновий характер; - направлені на утворення, розподіл і використання державних фінансових ресурсів; - однією із сторін завжди виступає держава або її орган Фінансові відносини, що є предметом фінансового права, виникають при: — встановленні бюджетної, податкової, грошово-кредитної систем держави; — складанні, розгляді та затвердженні актів про бюджет; — розподілі доходів і видатків між окремими ланками бюджетної системи; — виконанні державного та місцевих бюджетів; — збиранні податків, зборів, інших обов'язкових платежів; — фінансуванні та кредитуванні; — обов'язковому державному майновому й особистому страхуванні; — відносинах державного кредиту; — регулюванні грошово-кредитної та валютної систем.

скачать реферат Інтелектуальна економіка

Зміст 1. Інтелектуальна економіна та її складові. 2. Класифікація видів інтелектуального капіталу. 3. Ринковий підхід до оцінки інтелектуальної власності. Список літератури 1. Інтелектуальна економіка та її складові Інтелектуальна економіка — це галузь знань, що вивчає теорію і практику функціонування ринкових структур та механізми взаємодії суб'єктів економічної діяльності, пов'язаних з інтелектуальним капіталом. Вона вивчає питання організації підприємницької діяльності, що охоплюють організаційні форми та правові основи бізнесу, методи ціноутворення та оцінки вартості інтелектуального продукту, засоби мобілізації з інтелектуального капіталу, систему сучасного бухгалтерського обліку, фінансових відносин та процедуру укладення угод. Сучасна ринкова інтелектуальна економіка — це змішана економіка, в якій інтелектуальний продукт створюється під впливом власних ринкових зусиль, що спрямовують підприємницьку активність на зростання інтелектуального капіталу, а держава регулює цей процес, встановлюючи правову структуру бізнесу і контролюючи її додержання.

Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
скачать реферат Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

Організаційно-правові основи управління трудовими ресурсами в умовах ринкової економіки З метою ефективного розвитку організації у даній роботі вивчається організація робочого місця, а відповідно і чисельності працівників, їх діяльності й обслуговування. Мотивація, як стимулювання; розподіл фінансових ресурсів між ланками й об'єктами. У даній роботі ця функція розглядається досить широко, тому що без матеріальної компенсації за працю жоден робітник не буде працювати. Головна задача зараз, із погляду мотиваційних процесів, - зробити кожного не стільки власником засобів виробництва, скільки власником робочої сили. Мотивація як стратегія подолання кризи праці являє собою довгостроковий вплив на працівника з метою зміни по заданих параметрах структури ціннісних орієнтацій і інтересів, формування відповідного мотиваційного ядра й розвитку на цій основі трудового потенціалу. Стимулювання є орієнтацією на фактичну структуру ціннісних орієнтацій і інтересів працівника, на більш повну реалізацію наявного трудового потенціалу.

скачать реферат НБУ-финансовый агент правительства

Враховуючи ризики, з якими пов'язана діяльність комерційних банків, а також нестабільність банківської системи України, Законом «Про бюджетну систему України» (1995 р.) було передбачено створення Державного бюджетного банку, через установи якого здійснюватиметься касове виконання бюджетів. Слід, однак, зауважити, що для реалізації цієї ідеї потрібні значні кошти, яких сьогодні держава не має. Крім того, виникає сумнів: чи доцільно створювати спеціальний Бюджетний банк, коли в Україні, хоча й поступово, впроваджується казначейська система виконання державного бюджету, яка залишить за банківською системою лише функцію розрахунково- касового обслуговування Казначейства. За умови комп'ютеризації та забезпечення інформаційними технологіями казначейської системи, зокрема створення та адаптування програмно-технічного комплексу «клієнт — банк» на всіх рівнях Державного казначейства, доцільніше зосередити цю функцію в установах Національного банку України, що гарантує збереження бюджетних коштів. Зазначимо, що Національний банк у порядку законодавчої ініціативи вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про внесення змін до статті 32 Закону України "Про бюджетну систему України"», запропонувавши викласти її в такій редакції: «Касове виконання бюджетів здійснюється Державним казначейством України, Національним банком України та уповноваженими банками». ІІ. Нормативно-правові основи діяльності Національного банку України У відповідності з Законом України «Про національний банк України» Національний банк України (НБУ) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

скачать реферат Политические права российских граждан

ПЛАН РЕФЕРАТА 1. Правовой статус личности в Конституции РФ 1993г. 2. Политические права в системе конституционных прав и свобод человека и гражданина. 3. Система политических прав и свобод. 4. Политические конституционные права и свободы человека и гражданина : а) право на участие в управлении делами государства; право на референдум ; б) право на доступ к государственной службе; в) право на объединение; г) свобода манифестаций; д) свобода слова ипечати; е) право на петиции. 5. Значение политических прав и свобод для человека. 6. Конституционный статус личности в России в настоя- щее время. Правовой статус личности определяется всей совокупностью прав человека и гражданина , отраженных в нормах всех отраслей действующего права . Основы правового статуса личности охватывают конституционно закрепленные права и свободы . Понятие же основных прав и свобод человека и гражданина можно сформулировать следующим образом :” Конституционные (основные) права и свободы, принадлежащие ему от рож- дения (в надлежащих случаях в силу его гражданства), за- щищаемые государством , составляющие ядро правового статуса личнотсти .” Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отри- цание или умаление других общепризнаных прав и свобод че- ловека и гражданина .

скачать реферат Международно-правовые способы разрешения международных споров

Международное запрещение агрессивных войн ещё не ведёт к искоренению из общественной жизни причин, которые порождают военные конфликты. Несмотря на запрет обращаться к вооружённой силе в международных отношениях, государства нередко прибегают к ней для разрешения споров между собой. Это обуславливает необходимость правового регулирования общественных отношений, возникающих в ходе вооружённых конфликтов, в целях его максимально возможной гуманизации. Эти отношения регулирует соответствующая группа норм международного права – нормы права вооружённых конфликтов. В неё входят ряд договорных и обычно-правовых норм, они устанавливают взаимные права и обязанности участников конфликта относительно применения средств и методов ведения военных действий, регулируют отношения между воюющими и невоюющими государства, определяют ответственность за нарушение соответствующих норм и принципов. Эти нормы и принципы были выделены в отдельную отрасль международного права. Основу этой отрасли составляют основополагающие принципы международного права.

скачать реферат Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

Таким образом, французское авторское законодательство при урегулировании данного вопроса следуют в русле традиционной дуалистической системы. Об этом свидетельствует и противопоставление личных неимущественных прав имущественным, и указание на возможность передачи по договору лишь имущественных прав. Современная швейцарская наука авторского права и законодательство целиком основываются на монистической или единой (унитарной), следуя французской терминологии, теории авторского права и авторского договора. Тем самым понятие и сущность авторского договора в Швейцарии кардинальным образом отличаются от соответствующих характеристик договора в современном французском авторском праве. Основу данной теории составляет положение ст. 9 Швейцарского федерального закона «Об авторском праве и смежных правах» от 9 декабря 1992 г. (далее Швейцарский Закон), гласящее, что автор обладает исключительным правом на свое произведение. Согласно данной теории авторское право рассматривается как единое целое. Из этого единого права проистекают различного рода авторские правомочия, защищаемы законом, судом и практикой, различными европейскими директивами, применимыми на территории Швейцарии.

Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
скачать реферат Основные концепции правопонимания

Положительным моментом такого подхода является стремление познать право, в действии, в процессе функционирования, что дает сделать шаг вперед в развитии социологии и психологии права. При этом исследования социальной действительности, а само право рассматривается как инструмент социальных преобразований, средства достижения согласия между интересами различных социальных групп. Это сближает социологическую теорию права с так называемой солидаристской (социальной) концепцией права. Основу солидаристского направления или социальной концепции права, представляет французский юрист Леон Дюги. Он считает, что в обществе не должно быть ни права коллектива приказывать индивиду или другим гражданам. Люди должны быть подчинены обязательной для всех норме, вытекающей из общей солидарности. Согласно теории Дюги, каждый член общества должен осознать свою социальную функцию, установленную правом, проникнуться идеей необходимости совершения определенных поступков, обеспечивающих солидарность всех членов общества. Право выступает как выразитель этой солидарности, инструмент, охраняющий « общие интересы » всех групп. В трактовке Дюги социальная норма — это норма поведения, прилагаемая к внешним выражениям общественной жизни.

скачать реферат Финансовое право (Контрольная)

Галузеві принципи фінансової діяльності держави – це основоположні правила і вимоги, які відображають її найістотніші особливості і цілеспрямованість, а основний зміст їх визначається Конституцією України та нормами права, що безпосередньо регламентують цю діяльність. Принципи фінансової діяльності держави, як основні начала правового регулювання, виступають своєрідним камертоном всієї наступної нормотворчості у даній сфері суспільних відносин. Вони гарантують безперервність та послідовність нормотворчого процесу, забезпечують взаємозв”язок фінансового законодавства та фінансової політики. Особливо велика роль принципів права у формуванні судової та адміністративної практики, у відміні застарілих та прийнятті нових юридичних норм, тлумаченні правових актів та усуненні прогалин в законодавстві. Стрижневий принцип фінансової діяльності держави, який пронизує всю її наскрізь та вибудовую в стрункий ряд інші принципи галузі фінансового права, зумовлений публічною суттю самих державних фінансів та полягає в публічному характері цієї діяльності.

скачать реферат Предпосылки образования сословно-представительной монархии в России, ее социальная база и особенности

В практике законодательной деятельности Русского государства со второй половины 17 века появилось понятие «именной указ» , т.е. законодательный акт , данный только царем ,без участия боярской думы .Из 618 указов , данных в правление Алексея Михайловича со времен издания «Соборного Умножения» , 588 указов были именными , а боярских приговоров было принято только 49.Из анализа этих актов видно что, все именные указы носили характер второстепенных актов верховного управления и суда :служебных назначений , указов воеводам , утверждения наказаний или отмены их и т. д . Боярские же приговоры были наиболее важными законодательными актами ,связанными с феодальным землевладением , крепостным правом , основами финансовой политики и прочими важнейшими сторонами деятельности государства . Таким образом ,основные законодательные акты того времени проходили ещё через Боярскую думу . Особенно возрастало число боярских приговоров после различных социальных потрясений . В царствование слабовольного Фёдора Алексеевича (1676 - 1682 года ) значение Боярской думы даже временно возрасло : из 284 указов его правления 114 были даны с боярским приговором .

скачать реферат Шпоргалка по Культурологии

Из прозаических жанров в классический период расцветает риторика - умение понятно высказывать свои мысли, убедительно отстаивать свои позиции. Среди ф-фских проблем в кл. периоде на 1 план выдвигается понимания сущности и места человека в мире, продолжается рассмотрение проблем бытия и первоосновы мира. Материалистическое трактование проблемы первоосновы выдвинул Демокрит, разработав учение об атомах. Древнегр. софисты учили, что «человек является мерой всех вещей», а сущность вещей зависит от их связи с чел-ком. Сократ путь к достижению истины видел в самопознании. Платон для объяснения бытия развил теорию о существовании «идей». Значительное внимание Платон уделял и вопросам государства, он предложил проект идеального полиса, которым управляют ф-фы. Аристотель сделал свой вклад в ф-фию, природоведение, историю, литературу, гос-ное право, основы формальной логики. Развивались астрономия, медицина, география, механика, история. Вклад в медицину сделал древнегр. лекарь Гиппократ. Гр. иск-во в кл. период достигло наивысшего развития. Скульпторы в основном изображали богов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.