телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Товары для животных -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Страховое право

страхование в Украине

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Страхування зв'язане з розподілом СОП і частини НБ. Для страхування в той же час характерні економічні відношення тільки по перерозподілу прибутків і накопиченю, зв'язаних із відшкодуванням матеріальних і інших утрат. Таким чином, страхування зв'язане з наявним рухом грошової форми власності. Страховий випадок може і не наступити. Для страхування характерні всі ознаки фінансів, але воно має і свої відмітні ознаки: 1. Виникають перерозподільні відносини, обумовлені наявністю страхового ризику як імовірності і можливості настання страхового випадку, здатного нанести матеріальний і інший збиток. 2. Для страхування характерні замкнуті перерозподільні відносини між його учасниками, зв'язані із солідарною розкладкою суми збитку одного або декількох суб'єктів на всіх суб'єктів, залучених у страхування. Це замкнута розкладка заснована на імовірності того, що число постраждалих господарств звичайно менше числа учасників страхування. Як правило, число постраждалих повинно бути істотно менше числа застрахованих. Для організації замкнутої розкладки збитку створюється грошовий страховий фонд, сформований за рахунок внесків всіх учасників. Розмір страхового внеску представляє частку кожного з них у розкладці. Таким чином, чим ширше коло учасників, тим менше сума страхового внеску і вони більш доступні. Обов'язкове страхування втягує найбільше число учасників, отже менший страховий тариф і ризик настання страхового випадку. 3. Страхування передбачає перерозподіл збитку в часу й у територіальному розрізі. 4. Характерною рисою страхування є відносна безповоротність мобілізуючих засобів. Страхування - це сукупність особливих замкнутих перерозподільних відношень між його учасниками з приводу формування за рахунок внесків страхових фондів, призначених для відшкодування матеріального й іншого збитку підприємствам, організаціям і фізичним особам. У світовій практика існує 2 системи страхування: 1. Система першого ризику - при настанні страхового випадку виплачується страхове відшкодування в межах страхової суми, на якій полягає договір, але не більше суми збитку. Страх. сума -15 тис.грн. Збиток - 25 тис.грн. Страхове відшкодування - 15 тис.грн. 2. Система пропорційного ризику - виплачують тільки ту частину збитку, якої визначається страхове забезпечення. Вартість об'єкта - 30 тис.грн. Страхове забезпечення - 50% Страхове відшкодування - 50% збитку Функції страхування: Перша функція - це формування спеціалізованого страхового фонду коштів як плати за ризики, що беруть на свою відповідальність страхові компанії. Цей фонд може формуватися як в обов'язковому, так і в добровільному порядку. Держава, виходячи з економічної і соціальної обстановки, регулює розвиток страхової справи в країні. Функція формування спеціалізованого страхового фонду реалізується в системі запасних і резервних фондів, що забезпечують стабільність страхування, гарантію виплат і відшкодувань. Якщо в комерційних банках акумулювання засобів населення з метою, наприклад, грошових накопичень, має тільки ощадний початок, то страхування через функцію формування спеціалізованого страхового фонду несе ощадно-ризиковий початок.

Найбільше часто на практиці використовується система пропорційної відповідальності і система першого ризику. Система пропорційної відповідальності - організаційна форма страхового забезпечення. Передбачає виплату страхового відшкодування в заздалегідь фіксованій частці (пропорції). Страхове відшкодування виплачується в розмірі тієї частини збитку, у якій страхова сума складає пропорцію стосовно оцінки об'єкта страхування. Наприклад, якщо страхова сума дорівнює 80% оцінки об'єкта страхування, то і страхове відшкодування складе 80% збитку. Частина збитку , що залишилася , (у даному прикладі 20%) залишається на ризику страхувальника. Зазначена частка страхувальника в покритті збитку називається ФРАНШИЗОЮ, або власним утриманням страхувальника. Система граничної відповідальності - організаційна форма страхового забезпечення. Передбачає відшкодування збитку як різницю між заздалегідь обумовленою межею і досягнутим рівнем прибутку. Якщо в зв'язку із страховим випадком рівень прибутку страхувальника виявився нижче встановленої межі, то відшкодуванню підлягає різниця між межею і фактично отриманим прибутком. Система першого ризику - організаційна форма страхового забезпечення. Передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі фактичного збитку, але не більше, ніж заздалегідь установлена сторонами страхова сума. При цьому весь збиток в межах страхової суми (перший ризик) компенсується цілком, а збиток понад страхову суму (другий ризик) взагалі не відшкодовується. Страховий тариф, або брутто-ставка, - нормований стосовно страхової суми розмір страхових платежів. По економічному утриманню це ціна страхового ризику. Визначається в абсолютному грошовому вираженні, у відсотках від страхової суми в заздалегідь обумовленому тимчасовому інтервалі (терміні страхування). При визначенні страхового тарифу в увагу можуть прийматися інші критерії (ризикові обставини), наприклад, надійність, довговічність, вогнестійкість, мореплавність та інще. Елементами страхового тарифу є нетто-ставка і навантаження. Нетто-ставка відбиває витрати страховика на виплати зі страхового фонду. Навантаження - витрати на ведення справи, тобто пов'язані з організацією страхування, а також закладену норму прибутку. Страхова премія - оплачений страховий інтерес; плата за страховий ризик у грошовій формі. Страхову премію оплачує страхувальник і вносить страховику відповідно до закону або договору страхування. По економічному утриманню страхова премія є сума ціни страхового ризику і витрат страховика, пов'язаних із покриттям витрат на ведення страхування. Страхову премію визначають виходячи зі страхового тарифу. Вноситься страхувальником одноразово авансом при вступі в страхові правовідносина або частинами (наприклад, щомісяця, щокварталу) протягом всього терміну страхування. Розмір страхової премії відражається в страховому полісі. Об'єм надходження страхової премії від усіх функціонуючих страховиків - один із найважливіших показників стана страхового ринку. Синонімами терміна "страхова премія" є страховий внесок і страховий платіж. Термін страхування - тимчасовий інтервал, протягом якого застраховані об'єкти страхування.

Обсяг заявлених статутних фондів страхових організацій станом на 01.01.98 становив 131 924 тис. грн., зрісши порівняно з 1997 роком майже в 1,7 раз; обсяг сплачених статутних фондів зріс відповідно майже в 1,9 раз та досягнув 118 656 тис. грн. Змінюється на краще ситуація зі сплаченням статутних фондів страховиків. Так, у 23 страховиків сплачені статутні фонди складають від 500 000 грн. до 1 000 000 грн., у 15 - більше 1 000 000 грн., що не могло не позначитися на середньому сплаченому статутному фонду, який збільшився за рік в 3 рази і досягнув 530 тис. грн. Ситуація із різким ростом статутних фондів страховиків говорить: • з однієї сторони, про виконання вимог страхового законодавства щодо мінімального сплаченого статутного фонду; • з іншої сторони, про привабливість страхового ринку для інвестування як галузі народного господарства, що динамічно розвивається; • усвідомлення страховиками необхідності нарощування фінансових потужностей для безумовного виконання страхових зобов'язань, місця і ролі страховика для успішного функціонування народногосподарського комплексу. Балансовий прибуток страховиків України в 1998 році збільшився в порівнянні з 1997 роком в 2,2 раза, досягнувши 94 880 тис. грн. Причиною такого явища є те, що з квітня 1996 року, у зв'язку з введенням в дію Закону України "Про страхування", використовується нова методика розрахунку технічних резервів, тому 1996 рік виявився перехідним, і як наслідок - значні збитки від страхової діяльності. В 1998 році ситуація вирівнялась, тому від страхової діяльності одержані прибутки. Також на збільшення прибутку вплинули зміна об'єкту оподаткування страховиків з липня 1997 року і зниження на 12 відсотків рівня виплат. В той же час, прибуток за рахунок інвестування тимчасово вільних коштів зменшився на 5 644 тис. грн., або на 16 %, досягнувши 29 379 тис. грн. Витрати на проведення страхування та інші витрати, що відносяться на собівартість, складають 128 170 тис. грн., або 31,5 % від надходжень страхових платежів. Страховики, створені за участю іноземних юридичних осіб та іноземних громадян, одержали в 1997 році 52 993,4 тис. грн. страхових платежів, або 13 % від загальної суми надходжень. Ними виплачено 17 949,5 тис. грн. страхових сум та страхового відшкодування, або 13,9 % від загальної суми виплат. Рівень виплат по цих страховиках складає 33,9 %. Частка страховиків, створених за участю іноземного капіталу, в загальному обсязі сплачених статутних фондів дещо вища і складає 15,4 %, або 18 319,7 тис. грн. Середній сплачений статутний фонд на 01.01.98 вищезазначених страховиків складає 705 тис. грн. і перевищує середній загальноукраїнський в 1,3 рази. В цілому, страховики, створенні за участю іноземних юридичних осіб та іноземних громадян, істотно не впливали в 1998 році на стан та розвиток страхового ринку України. Страховики, які звітувались перед Укрсграхнаглядом за 1998 рік по регіонах України підрозділяються таким чином: Західний регіон (Вінницька, Хмельницька, Львівська, Ів.- Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська, Волинська, Рівненська області - 29 страхових організацій (12,9 % від загальної кількості); Східний регіон (Сумська, Харківська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Полтавська області - 58 страхових організацій (25,9 від загальної кількості); Південний регіон (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області, АР Крим та М.Севастополь) - 47 страхових організацій (21,0 % від загальної кількості); Центральний регіон (Житомирська, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська, Київська області та М.Київ) - 90 страхових організацій (40,2 % від загальної кількості); Продовжує мати місце вкрай нерівномірна ситуація зі структурою розміщення страхового ринку.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Авиация и время 2005 06

Нынешний третий по смету Предыдущие встречи проходили в Москве и Санкт-Петербурге. Киевский семинар посетили специалисты брокерской конторы HSBC Insurance Brokers Limited (Великобритания), а также представители всех ведущих организации представляющих мировой рынок авиационного страхования/перестрахования: American International Gioup (США). Kiln (Lloyd's) (Великобритания). Munich Re (Германия), Swiss Re (Швейцария), Hannover Re (Германия), Allianz (Германия), Helvetia Patria (Швейцария). ACE Group (Великобритания) и GAUM (Global Aerospace Underwriting Managers). В рамках семинара ведущие авиационные перестраховщики посетили АНТК им О.К Антонова, заслушали доклады, посвященные ситуации на рынке авиационного страхования Украины, знакомились с состоянием дел в украинском бизнесе воздушных перевозок и авиационной промышленности, а также с украинской законодательной базой. Таким образом, представители мировых страховых и перестраховочных компаний смогли получить более полное понимание нужд и потребностей потенциальных клиентов из Украины В ходе семинара участники также поделились прогнозами ценообразования на фоне недавних событий в США Крупнейший убыток для страхового сообщества за всю историю связанный с ураганом Катрина, оценивается в 40- 60 млрд. долларов и, несомненно, повлечет за собой рост цен на страхование и перестрахование Несмотря на то, что сезон возобновления договоров по авиационному перестрахованию еще не начался, уже сейчас можно прогнозировать повышение стоимости страховых услуг на 5-10<н> Страховая группа -АВИКОС-АФЕС- созданная в 2003 году, объединяет ЗАО -АВИКОС- и ОАО СО -Авиационный Фонд Единый Страховой- Обе компании основаны в 1991 году

скачать реферат Бухгалтерский учет и аудит ОАО "Таврия-Авто"

В ФСС от временной потери трудоспособности ежеквартально предоставляется Ф4-ФСС з ТВП – Отчет о начисленных взносах, перечислениях и затратах, связанных общеобязательным государственным социальным страхованием в связи с временной потерей трудоспособности (Приложение 30). В ФСС на случай безработицы предприятие ежеквартально сдает Расчетную ведомость про начисления и перечисления страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы (Приложение 31). В ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний предприятие ежеквартально сдает Расчетную ведомость про начисления и перечисления страховых взносов и расхода средств Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины (Приложение 32). Размер пособия по социальному страхованию (оплаты первых 5 дней нетрудоспособности, пособия по нетрудоспособности, по беременности и родам) определяют на основании Порядка №1266 от 26.09.01 г. «Исчисление средней заработной платы (дохода) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию», утвержденному постановлением КМУ.

Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
 Как подготовить успешный бизнес-план

Автор неизвестен Как подготовить успешный бизнес-план Как подготовить успешный бизнес-план Книга подготовлена по заказу американской Корпорации по содействию фермерскому движению (VOCA) при финансовом участии Агентства по международному развитию США (USAID) консалтинговой фирмой UKRON. В подготовке книги принимали участие: Шудра В.Ф. - д.э.н., профессор, академик АИН Украины, директор UKRON; Беличко А.Н. - к.э.н., доцент, ст. консультант UKRON, При разработке учебного бизнес-плана использованы расчеты мл. консультанта, инженера Рудюка В.О. Компьютерный набор текста осуществлен секретарем-референтом Бондаренко Е.И. СОДЕРЖАНИЕ Введение Кому и зачем нужен бизнес-план? Кто разрабатывает бизнес-план? Составные части бизнес-плана Бизнес-план начинается... с конца: краткие выводы Продукт или вид услуг Цели и стратегия Описание рынка Конкуренты Маркетинговая стратегия: кто и как будет продавать Ваш продукт План производства Организация и управление Правовой статус организации (юридический план) Финансовый план Программа инвестирования Охрана окружающей среды Оценка риска и страхование Учебный бизнес-план ВВЕДЕНИЕ Это книга о бизнес-плане, о проблемах, связанных с его разработкой

скачать реферат Управление персоналом на примере "АзовЕлектроСталь"

Однако, в настоящее время отсутствующая эффективная система адаптации структуры подготовки специалистов кадровым потребностям экономики. РАЗДЕЛ I СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ Роль коммерческие и общественных структур по трудоустройству населения К структурам из трудоустройства труды принадлежат: Министерство труда и социальной политики Украины; система государственной службы занятости, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы; субъекты предпринимательской деятельности посредничества в трудоустройстве граждан Украины за границей (коммерческие биржи трудоустройства), которые работают по лицензиям Государственного центра занятости; Научно-исследовательский институт труда и занятости населения Минтруда и Национальной академии наук Украины в г. Киеве; Луганский научно-исследовательский институт социально-трудовых отношений Минтруда Украины; Институт повышения квалификации кадров государственной службы занятости. Сюда могут входить также разные благотворительные фонды; коммерческие, лицензированные Государственным центром занятости, биржи трудоустройства и центры подготовки и профориентации кадров .

 Дорожно-транспортные происшествия

По другому договору наниматель осуществляет лишь плату за найм (аренду) транспортного средства, все остальные обязанности лежат на наймодателе передать экипаж транспортного средства (в нашем случае водителя (водителей)), содержать технически исправным транспортное средство, нести затраты по содержанию экипажа, который находится в штате наймодателя; экипаж подчиняется правилам внутреннего распорядка наймодателя и не обязан выполнять противоречащие их правам распоряжения нанимателя и др. По этому договору владельцем источника повышенной опасности является най-модатель, который несет ответственность перед другими лицами по основаниям п. 5 ст. 1187, 1188 ГК Украины. Закон, в частности ч. 3 ст. 805 ГК Украины, не исключает возможности, что по договору найма (аренды) наниматель может взять на себя обязательство отвечать перед третьими лицами за вред, причиненный экипажем транспортного средства. Тогда наниматель становится владельцем источника повышенной опасности. Страхование транспортного средства по обоим видам договоров

скачать реферат Принцип налогообложения /Украина/

Кроме налогов существуют и другие виды платежей в государственный бюджет, плата за использование ресурсов и отчисления в целевые фонды. В нашей стране взимается общегосударственные налоги и другие обязательные платежи, а также местные налоги, сборы и другие обязательные платежи. К первой группе относятся налог на добавленную стоимость, акцизный сбор, налог на прибыль предприятий и организаций, таможенный сбор, государственный сбор, налог на доходы граждан, плата за землю, налог с собственников транспортных средств, налог на промысел, отчисления на геологоразведочные работы, плата за специальное использование природных ресурсов, плата за загрязнение окружающей природной среды, отчисления и сборы на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог, в Фонд осуществления мероприятий по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, в Фонд содействия занятости населения, в Фонд социального страхования, в Пенсионный фонд. Их перечень определен Законом Украины " О системе налогообложения" ( редакция от 02.02.94 г.). Среди налогов, поступающих в бюджет, есть прямые и непрямые. Прямые устанавливаются непосредственно относительно плательщиков.

скачать реферат Финансы Украины

Ее появление связано с появлением гос-ва. Фин. деят-ть обуславливает процесс развития экономики в гос-ве. Все фин. ресурсы в гос-ве представлены централизованными и децентрализованными фондами ден. ср-в. Централиз. фонды принадлежат гос-ву, они представлены-гос. бюджет, бюджеты местных советов, целевыми фондами-пенсионными фондами, фондами соц. страхования, профсоюзов. Все централизован. фонды-ден. ср-ва отраслей нар. хоз-ва фирм, объединений, предприятий всех форм соб-ти. Централиз. фонды образуются за счет ресурсов всех отраслей. Фин. деят-ть-это система ден. отношений, возникающее в связи формирования, распредел., использования централиз. и децентрализов. доходов денежных ср-в. Гос. финансы-это система ден. отношений, к-рые возникли одновременно с гос-вом и неразрывно связаны с его существованием и функционированием. 2. Регламентация финансовой деятельности по Конституции Украины. Фин. деят-ть широко регламентирована в К-ции У-ны, в частности п.4 и 85 относит к полномочиям ВРУ утверждение гос. бюджета У-ны и внесение изменений в него,  контроль за его исполнением.

скачать реферат Кредит в производительной форме: аренда, лизинг

Законом Украины «О лизинге» определены следующие обязательные составные (элементы) лизинговых платежей (п.2 ст.16): сумма, возмещающая при каждом платеже часть стоимости объекта лизинга, амортизируемого за срок, за который вносится лизинговый платеж; сумма, уплачиваемая лизингодателю как процент за привлеченный им кредит для приобретения имущества по договору лизинга; платеж как вознаграждение лизингодателю за полученное в лизинг имущество; сумма возмещения страховых платежей по договору страхования объекта лизинга, если объект застрахован лизингодателем; другие расходы лизингодателя, предусмотренные договором лизинга. Результаты анализа договоров лизинга и соответствующей научно- методической литературы показали, что в состав платежей могут также входить: премия лизингодателю за риск; таможенные платежи; сумма налогов, которую лизингодатель уплачивает за объект лизинга, если таковые предусмотрены действующим законодательством. Выгодным для лизингополучателя является включение в общую стоимость лизинга также следующих расходов: на транспортировку объекта лизинга к месту его эксплуатации; на монтажные и пусконаладочные работы; на обучение специалистов для работы на лизинговом оборудовании и др.

скачать реферат Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)

В частности, основными задачами аграрной политики в 2001 году было закрепление достигнутых успехов в реформировании АПК, обеспечение прироста продукции, стабилизация производства в животноводстве, ликвидация убыточности и укрепление финансового положения сельскохозяйственных предприятий. В Украине на протяжении 2000-2001 годов происходило реформирование аграрных отношений по следующим основным направлениям: обеспечение качественных изменений в отношениях собственности и хозяйствования. В этой области первоочередными задачами являются: реформирование земельных отношений, что является важнейшей проблемой в их трансформации; реформирование коллективных сельскохозяйственных предприятий; развитие и укрепление личных крестьянских хозяйств; дальнейшее развитие фермерских хозяйств; реформирование имущественных отношений. создание надлежащей рыночной среды и обеспечение всестороннего развития инфраструктуры аграрного рынка. Успешное решение указанных выше задач требует эффективного использования новыми хозяевами на селе таких экономических механизмов, как ценообразование, налогообложение, кредитование, таможенно-аграрное регулирование и страхование.

Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
скачать реферат Современная законодательная база Украины в области страхования

Характеристика основного закона «О страховании». Для того, чтобы рассмотреть всю совокупность ныне существующей законодательной базы в области страхования в Украине, для начала я, дам определение самому термину «страхование», согласно самому важному закону Украины «Про страхування» от 07.03.1996 № 85/96-ВР (далее закон «О страховании»). Итак, страхование - это вид гражданско-правовых отношений, которые защищают имущественные интересы граждан и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев), определенных договором страхования или данным законодательством, за счет денежных фондов, которые формируются из уплачиваемых гражданами и юридическими лицами страховых платежей (страховых взносов, страховых премий) и доходов от размещения средств этих фондов. Его разработчики пошли по пути, предложенному Законом Российской Федерации "О страховании". При этом были объединены правовые нормы, регламентирующие предпринимательскую страховую деятельность с гражданско-правовыми нормами, регулирующими страховые отношения.

скачать реферат Страховой рынок Украины и его характеристика

Участники страхового рынка. Наряду с правопреемницей Госстраха - национальной акционерной компанией “Оранта” - постепенно возникло множество новых страховщиков. К 1996 году их число достигло 800. И большинство из них вели деятельность, даже отдаленно не напоминавшую страховую. Зарегистрировать страховую компанию не составляло особого труда. Требовалось сделать взнос в уставный фонд в размере $5000, что для страховой деятельности ничтожно мало. Этих денег не хватило бы даже на то, чтобы взять на себя риск по страхованию одного автомобиля. Принятие в 1996 году закона “О страховании” сделало наш страховой рынок более цивилизованным. По этому Закону, уставный фонд страховой компаниидолжен составлять 100000 ECU. После перерегистрации, в соответствии с этим требованием, количество страховых компаний резко сократилось. Некоторые из страховщиков прекратили существование, а многим пришлось объединиться, чтобы увеличить свои финансовые возможности. Сегодня в Украине насчитывается 244 страховых компании. Но, по мнению специалистов, реально в этой области работает не более 50 страховщиков. Время, когда уставный фонд составлял $5000, - потеряно для нашего страхового рынка.

скачать реферат Организация страхования в Украине в условиях перехода к рынку

Пока в Украине нет такого вида страхования, но разговоры на эту тему ведутся. 2.3 Отрасли страхования В рыночной экономике, в стадии её формирования, исходя из характеристики объектов страхования, целесообразно выделить 4 основные отрасли страхования: 1. Личное страхование – трактуется как отрасль страхования. Где в качестве объектов страхования выступают: жизнь, здоровье и трудоспособность человека. Личное страхование подразделяться на: а) Страхование жизни (это не только социальная защита граждан, но и дополнительные инвестиции в экономику Украины) б) Страхование от несчастных случаев 2. Имущественное страхование – это отрасль страхования, в которой объектом страховых отношений является имущество в различных видах. Застрахованным может быть имущество, как являющееся собственностью страхователя, так и находящееся в его владении. 3. Страхование ответственности -- отрасль страхования, где объектом выступает ответственность перед физ. или юр. лицами, которым может быть причинен ущерб, вред вследствие какого-то действия или бездействия страхователя.

скачать реферат Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

Правовой основой такой практики, но с грубейшими нарушениями их же требований, по нашему мнению, являются положения Законов Украины “О предпринимательстве”. Так, ст. 9 Закона Украины “О предпринимательстве” гласит, что “Для осуществления предпринимательской деятельности предприниматель имеет право заключать с гражданами договоры об использовании их труда. При заключении трудового договора (контракта, соглашения) предприниматель обязан обеспечить условия и охрану труда, его оплату не ниже установленного в республике минимального уровня, а также другие социальные гарантии, включая социальное и медицинское страхование и социальное обеспечение в соответствии с действующим законодательством”. Как видно, законодатель, допускает применение понятия “соглашение” применительно к трудовому договору. Однако, на практике остальные требования вышеприведенной нормы работодателями, а также некоторыми госорганами (в частности налоговыми инспекциями) игнорируются. В чем же причины этого явления. По нашему мнению - это отсутствие четкого определения предметов трудового договора и гражданско-правового договора подряда, а также нормы, устанавливающей, что заключенный договор является трудовым во всех случаях, если предмет этого договора является предметом трудового договора.

скачать реферат Предпринимательское право

1. Джерела правового регулювання підприємницької діяльності. Источниками правового регулирования предпринимательской деятельности в Украине являются Конституция Украины, а также Законы Украины, Указы Президента Украины, Декреты и Постановления КМ Украины, Постановления НБУ и другие нормативные акты. Основные принципы правового регулирования предпринимательской деятельности содержаться в Конституции Украины ст. 42 и Законе Украины о предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы субъектов предпринимательской деятельности регулируется в Законах Украины «о предприятиях», «о хозяйственных обществах», «о сельскохозяйственной кооперации». Правовой статус и регулирование операций банковского права регулируется Законом Украины «о банках и банковской деятельности» и постановлениями Национального Банка Украины. Правовой статус и регулирование операций страхового права регулируется Законом Украины «о страховании» и постановлениями КМУ «Положение о порядке осуществления деятельности страховыми посредниками», «временное положение об обществе взаимного страхования» и др.

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
скачать реферат Экологическое страхованне

В этой связи при формировании тарифных ставок необходимо разрешить противоречие между реальными финансовыми возможностями страхователей и ограничением объема страховой ответственности страховщиков. Также , на мой взгляд, исключительно важное значение будет иметь дифференциация тарифов, поскольку размеры ущерба, причиняемого предприятиями различных отраслей, сильно колеблются. Например, структура наносимого ущерба от загрязнения воздушного бассейна выглядит следующим образом: энергетический комплекс-86%, нефтехимический-5, промышленность строительных материалов-4, химическая промышленность-2, бумажная промышленность-1, прочие отрасли-2%. Основной же ущерб от загрязнения водной среды наносится предприятиями нефтехимической промышленности. При этом убытки от загрязнения воздушного бассейна в пять раз выше, чем от загрязнения водных ресурсов. Специфика формирования экологического страхования в Украине (неразработанность правовой базы, отсутствие высококвалифицированных экспертов и юристов, а также специальных методик по расчету тарифных ставок и резервных фондов) должна быть учтена при определении сроков страхования.

скачать реферат Влияние государственной политики на развитие российско-украинских торгово-экономических отношений

К их числу относятся: - высокая степень износа производственных фондов предприятий внешнеэкономического комплекса Ставропольского края; - низкое качество товаров высокой степени переработки; - отсутствие развитых систем сертификации и контроля качества экспортной продукции предприятий края; - отсутствие программ государственной поддержки экспорта, в том числе и краевых; - неразвитость системы страхования внешнеторговых сделок; - политическая нестабильность региона, наличие общей границы Ставропольского края с Чеченской Республикой. Таким образом, следует сделать вывод о том, что экономика Ставропольского края, будучи менее интенсивно вовлечена в международную торговлю, чем экономика Российской Федерации в целом, тем не менее, имеет достаточно прочные и стабильные международные торговые связи. Как показал представленный анализ внешнеэкономической деятельности Ставропольского края, Украина является одним из наиболее перспективных государств СНГ в плане развития дальнейшего внешнеторгового регионального сотрудничества.

скачать реферат Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности

Все эти меры: фьючерные контракты, фондовые опционы, форвардные и фьючерные валютные контракты, валютные опционы способствуют снижению соответствующих видов риска и стабилизации цен на банковские продукты и услуги. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.1. Закон Украины «Про банки и банковскую деятельность» 2. Закон Украины «О страховании» 3. Закон Украины «Про ценные бумаги и фондовую биржу» 4. Положение НБУ «Про порядок формирования и использования страхового резерва для возмещения возможных потерь по кредитам коммерческих банков» 538 от 03.04.98 г. 5. Положение НБУ «Про порядок формирования банковской системой Украины обязательных резервов» 333 от 26.12.96г 6. Положение НБУ «О кредитовании» от 28.09.95 г. 7. Инструкция 10 «Про порядок регулирования и анализ деятельности коммерческих банков» от 31.12.97 г. 8. Активные операции коммерческих банков. Ачкасов. 9. Страхование кредитных и валютных рисков. Аленичев В.В. 10. Банковское дело. Колесников В.И., Кроливецкий Л.П. 11. Маркетинг в банке. Спицин И.О., Спицин Я.О. 12. Управление кредитными рисками. Попович В.М., Степаненко А.И. 13. Современный коммерческий банк. Усоскин В.М. 14. Основы банковского дела . Лаврушин О.И.

скачать реферат Антикризисное управление финансами при угрозе банкротства

Для принятия окончательного решения о реализации проекта санации необходимо провести более детальные и глубокие исследования рынка полиграфической продукции на Украине, уровня предлагаемой продукции, оценить конкурентов, создать маркетинговую стратегию и тактику вхождения на рынок, оценить возможные риски и предусмотреть способы их страхования. Для осуществления проекта необходимо разработать календарный план инвестиционного проекта. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В настоящее время большинство отечественный предприятий испытывают финансовые затруднения, связанные как с внешними общегосударственными проблемами (нестабильность политической ситуации, несовершенство законодательной базы, неплатежи, спад производства), так и с внутренними проблемами - неэффективный маркетинг, неэффективное использование средств, неэффективный производственный менеджмент, несбалансированность финансовых потоков. Совокупность перечисленных факторов вызывает необходимость постоянной диагностики финансового положения предприятия с целью ранней диагностики кризисного развития предприятия и выработки защитных механизмов антикризисноого управления финансами в зависимости от выявленных факторов и силы их воздействия.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.