телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Канцтовары -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Теория государства и права

Высшие органы демократического государства

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Таке тлумачення відповідає природі парламентарних форм правління. Більш того, в країнах з такими формами правління поняття розподілу влад піддається корективам або навіть заперечується. Багато теоретиків не бачать необхідності у жорсткому розподілі влад. Вони посилаються на притаманне практиці цих країн явище - часткове злиття або часткове розділення функцій органів законодавчої і виконавчої влади, яке призводить до так званого змішування влад. Як наслідок, конституційна практика встановлює положення, котре іноді називають “частковим злиттям персоналу”: членами уряду можуть бути тільки депутати парламенту. Іншими словами, одна і таж особа бере участь у реалізації як законодавчої, так і виконавчої влади. Такий стан передбачається конституціями переважної більшості країн з парламентарними (парламентарно-монархічною і парламентарно-республіканскою) формами правління, а також із змішаною республіканською формою. Він аж ніяк не відповідає вимогам жорсткого розподілу влад, які, навпаки, передбачають неприпустимість поєднання депутатського мандата і членства в уряді. Реалії державно-політичного життя цілого ряду країн з парламентарними формами правління спричинили намагання відійти в конституційній теорії від самих ідей розподілу влад і призвели до фактичної відмови від відповідної термінології. Тут широко визнані концепції “дифузії”, “розпорошення” державної влади. Згідно з оцінками авторів цих концепцій, владні повноваження здійснюються багатьма і різними органами та посадовими особами, між якими далеко не завжди можна провести чітку грань за функціональними ознаками. І чим більше органів здійснюють ці повноваження, тим менша ймовірність монополізації влади, тим вужчі можливості для свавільного правління. На думку прибічників таких концепцій, кожний з державних органів має забезпечувати взаємні стримування і противаги. При цьому зміст стримувань і противаг трактується нетрадиційно. До них як звичайно відносять колегіальний характер уряду, двопалатність парламенту, порядок взаємовідносин між урядовою партією і опозицією, баланс між органами центрального і місцевого самоврядування тощо. Таке трактування стримувань і противаг пояснюється тим, що вони вже давно розглядаються не тільки з позицій необхідності зопобігти надмірній концентрації державної влади і збалансувати її вищі ланки, а й забезпечити стабільність і сталість у функціонуванні всіх найголовніших державних інститутів та політичної системи в цілому. Ідеї розподілу влад відомі конституційній теорії країн із змішаною республіканською формою правління. Наприклад, сучасні французькі конституціоналісти нерідко висловлюються на користь жорсткого розподілу влад. Проте, намагаючись пристосувати ці ідеї до існуючих у країні державно- політичних реалій, деякі з них пропонують уточнити поняття законодавчої і виконавчої влади. Функції уряду при цьому не зводять тільки до виконання законів. Навпаки, на думку відповідних авторів, єдина урядова , або управлінська функція певною мірою вбирає в себе законодавчу функцію. Це призводить до того, що остання більше не ототожнюється з діяльністю парламенту. Існує серед французьких вчених й інший погляд, за яким різниця між законодавчою і виконавчою владою не має принципового значення., адже лідер партії парламентської більшості фактично володіє і тією і іншою.

Наявність особливих повноважень у кожної з палат характеризує і деякі парламенти з нерівноправними палатами. Зміст компетенції парламентів зумовлює характер їх функцій, тобто напрямів їх діяльності. До парламентських функцій відносять законотворчість, прийняття бюджету і контроль за діяльністю органів виконавчої влади. Серед цих функцій також називають зовнішньополітичну і судову. Останні дві функцій парламентів мають, по суті, супутнє значення. Конституції передбачають лише окремі, вузькі форми участі представницьких органів у зовнішньополітичній діяльності держави. Парламенти, як правило, не беруть участі в оперативному вирішені проблем зовнішньої політики. Аналізуючи їх відповідні повноваження, слід виділити визнане основними законами багатьох країн право схвалювати укладені міжнародні договори і угоди. Проте ці повноваження аж ніяк не обмежують міжнародно-договірну практику виконавчої влади, а саме парламентське схвалення в більшості випадків має суто формальний характер. Більш суттєвим є право парламентів на ратифікацію та денонсацію міжнародних договорів або на участь в цьому процесі, закріплене в конституціях цілого ряду країн. Відповідні процедури, що застосовуються до найважливіших міжнародних договорів, ставлять діяльність з укладання таких договорів у залежність від їх сприйняття парламентом. До зовнішньополітичних повноважень парламентів треба також віднести їх право оголошувати війну і укладати мирні угоди. В цілому ж парламенти стоять осторонь активної діяльності з формування і здійснення зовнішньої політики. Цю діяльність віднесено до повноважень вищих органів виконавчої влади. До компетенції парламентів деяких країн входять певні судові повноваження. У Великій Британії представницький орган у випадках так званих злочинів проти парламенту або порушення парламентських привілеїв та імунітетів нерідко бере на себе прямі судові функції. Зокрема, палата громад британського парламенту має право притягувати до відповідальності у відповідних випадках як своїх членів, так і сторонніх осіб. За її рішенням для депутатів можуть бути визначені такі покарання, як відсторонення на деякий час від роботи в парламенті або взагалі виведення з його складу. Однак найважливішими парламентськими повноваженнями судового характеру є повноваження, пов`язані з відповідальністю посадових осіб у порядку імпічменту та інших подібних процедур. Активними учасниками цих процедур є представницькі органи. Для характеристики компетенції парламентів важливе значення має оцінка змісту конституційно-правового статусу самих парламентаріїв. Практично у всіх розвинутих країнах депутати не зв`язані юридичними обов`язками по відношенню до своїх виборців. Вони вважаються представниками не відповідних виборчих округів, а всього народу (виборчого корпусу) в цілому і не можуть бути відкликані виборцями. Тим самим їх мандат не має імперативного характеру, і його прийнято називати вільним. Такий характер депутатського мандата, як правило фіксується в конституціях. В цілому слід підкреслити, що вільний мандат в зарубіжній конституційній теорії, розглядається як такий, що найбільш повно забезпечує для депутатів можливості займатися справами, віднесеними до компетенції загальнонаціонального представницького органу.

РЕФЕРАТ ВИЩІ ОРГАНИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) План . Передмова . Розподіл влад - розподіл функцій . Порівняльний аналіз вищих органів держави: . Парламент . Будова парламентів . Глава держави 7. Комісії (комітети) як елемент структури парламентів . Компетенція парламентів . Уряд Особливості конституційного статусу глав держав . Література Передмова Державні функції в кожній країні здійснює розгалужена системи органів. Серед них виділяються вищі - парламент, уряд і глава держави. Саме ці органи реалізують основні повноваження у сферах законодавчої та виконавчої влади, і їх діяльність має політичну значущість. До вищих органів також віднесені вищі судові інстанції загальної і спеціальної компетенції - верховний суд, конституційний суд, вищій адміністративний суд тощо. Проте судові органи формально відсторонені від реалізації державних функцій політичного характеру (виняток становить лише діяльність конституційного суду, хоча і він вважається в цілому “неполітичним” органом). Тому тільки дослідивши роботу вищих органів законодавчої і виконавчої влади можна більш або менш точно визначити, в яких формах здійснюється політика, на яких засадах існує і діє державний механізм. Розподіл влад - розподіл функцій Для характеристики статусу кожного з вищих органів сучасної держави визначальними є поняття форми державного правління. Форма правління - це спосіб організації влади, зумовлений принципами взаємовідносин вищих органів. При цьому вихідними є взаємовідносини між парламентом, урядом і главою держави. Зміст їх взаємовідносин в тій чи іншій мірі відбиває ідеї розподілу влад. Ці ідеї, відомі ще з ранніх часів, у найбільш чіткому викладі були сформульовані французьким просвітителем і правознавцем XVIII ст. Шарлем Монтеск`є. Його вчення відіграло помітну роль у становленні сучасної політико-правової думки і суттєво вплинуло на розвиток державних інститутів у о новий період світової історії. Монтеск`є розрізняв три влади - законодавчу, виконавчу, судову - і стверджував,що в умовах свободи неприпустиме поєднання цих влад і здійснення їх однією особою або одним органом. Таке поєднання, на його думку, як звичайно призводило до сваволі. Тому Монтеск`є вважав за необхідне, щоб зазначені три влади здійснювались різними органами. Водночас він визнавав розподілені влади в принципі рівнозначущими і серед них не виділяв жодної, яка б наділялась якістю верховенства по відношенню до інших влад. Розвиваючи своє вчення про розподіл влад, Монтеск`євисунув положення про необхідність їх взаємодії і взаємної зрівноваженості. Він писав про таку взаємодію влад, за якої останні стримують одна одну і узгоджено просуваються до спільної мети. При цьому Монтеск`є вказував на неможливість практичного розмежування їх настільки, щоб це зовсім виключало втручання однієї влади в діяльність іншої. Сформульоване Монтеск`є вчення про розподіл влад заклало підвалини конституційного принципу, котрий був визнаний в державно-правовій теорії і практиці ряду країн вже наприкінці XVIII ст. Найбільшою мірою це вчення було сприйнято творцями конституції США 1787р., чинної й до сьогодні. Ідеї розподілу влад були покладені в основу її тексту і відповідної організації державного механізму, хоча в самому конституційному тексті словосполучення ”розподіл влад” не використовувалось.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Дюжина ножей в спину

Но вот беда - ни по одному из громких дел с политическим подтекстом нет результата. Проходят годы, а убийцы Холодова, Листьева, Маневича, Рохлина и других так и не найдены. В тех же случаях, когда дело доходит до суда, оно либо разваливается при рассмотрении его в судебном заседании, а затем прекращается в процессе доследования (как случилось, например, по нашумевшему делу Балтийского пароходства, которое длилось с 1992 по 1998 год и по которому были арестованы и привлечены к уголовной ответственности десятки людей; аналогичный пример - дело генерала Кобеца), либо завершается оправданием или условным осуждением по третьестепенной статье (как произошло с другим громким делом - мэра города Ленинск-Кузнецкого), либо так и не доходит до суда (вспомним дело бывшего исполняющего обязанности Генпрокурора России Ильюшенко). По всем признакам - не все в порядке "в датском королевстве". И порядка там не будет до тех пор, пока прокуратура и другие правоохранительные органы России не подвергнутся радикальному реформированию и из органов, враждебных демократической государственности, не превратятся в эффективно работающие органы демократического государства

скачать реферат Италия

Министерство образования и науки Украины Национальный горный университет Украины Кафедра украиноведения и политологии Комплексная контрольная работа по курсу «Политология» ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ИТАЛИИ Выполнила: ст.группы МО-01-1 Мазина Мария Преподаватель: асс. Вергун А.В. Днепропетровск 2003 Содержание 1. Краткая справка о государстве и его роли в современном мире - 1 -2. Конституция государства - 2 -3. Высшие органы власти государства: их формирование, полномочия, структура, схема - 4 -4. Форма государства - 6 - 4.1. Форма государственно-территориального устройства - 6 - 4.2 Форма правления - 6 - 4.3 Тип политического режима - 7 -5. Форма избирательной системы - 7 -6. Модель президентской власти - 7 -7. Тип парламентаризма - 8 -8. Основные политические партии (правящая, оппозиция) - 8 -9. Тип партийной системы - 9 -10. Основные общественные организации и движения - 9 -11. Правовое положение личности - 9 -12. Тип государства - 10 -13. Тип политической системы и его характеристика - 11 -14. Список используемой литературы - 12 - 1. Краткая справка о государстве и его роли в современном миреОфициальное название: Итальянская Республика.Географическое положение: на юге Европы.

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета
Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг
 Оболганная империя

Твардовской: по ее словам, дискуссия вокруг "Молодой гвардии" и "Нового мира" показала, что "ближе и роднее (власти) орган русских националистов, нежели демократический журнал... Великодержавие, яростное антизападничество, сталинистские симпатии национал-патриотов находили значительно большее сочувствие и понимание у идеологов и политиков КПСС, нежели отстаивание общечеловеческих ценностей и стремление к соединению социализма с демократией" (в духе авторитетного для Твардовского академика А. Сахарова, кстати, инициатора расчленения России на семьдесят государств). Логика этой казуистики такова: поскольку русских шовинистов, национал-патриотов поддерживали ЦК КПСС и КГБ, то, следовательно, и эти высшие органы власти были шовинистическими, фашистскими, антисемитскими, вся советская власть была таковой, и эту власть надо было свергать, заменить "демократией". Русский фашизм не прошел, но опасность, дескать, остается. Так, с "фашизацией" моей давней статьи, сугубо национально-оборонительной, нынешние "демократы" больше характеризуют себя, чем обличаемого ими автора

скачать реферат Швейцария

Министерство образования и науки Украины Национальный горный университет Украины Кафедра украиноведения и политологии Комплексная контрольная работа по курсу «Политология» ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ШВЕЙЦАРИИ Выполнила: студентка III курса факультета менеджмента группы МО-01-1 Мазина Мария Преподаватель: асс. Вергун А.В. Днепропетровск 2003 Содержание 1. Краткая справка о государстве и его роли в современном мире 12. Конституция государства 43. Высшие органы власти государства: их формирование, полномочия, структура, схема 54. Форма государства 7 4.1. Форма государственно-территориального устройства 7 4.2 Форма правления 8 4.3 Тип политического режима 95. Форма избирательной системы 106. Модель президентской власти 107. Тип парламентаризма 118. Основные политические партии (правящая, оппозиция) 129. Тип партийной системы 1310. Основные общественные организации и движения 1411. Правовое положение личности 1512. Тип государства 1613. Тип политической системы и его характеристика 1714. Список используемой литературы 19 1. Краткая справка о государстве и его роли в современном мире Швейцария — страна противоречий.

 Теория государства и права: конспект лекций

Гегель, например, писал: «Государственная власть должна быть сосредоточена в одном центре, который принимает необходимые решения и в качестве правительства следит за проведением их в жизнь». И все же сосредоточение всей полноты власти в одном органе чревато неустранимыми недостатками и пороками. Всевластные органы становятся совершенно бесконтрольными, они могут выйти и из-под контроля властвующего субъекта (первоисточника власти). При такой организации государственной власти открывается простор для установления и функционирования диктаторских и тиранических режимов. Принцип разделения властей – это рациональная организация государственной власти в демократическом государстве, при которой осуществляются гибкий взаимоконтроль и взаимодействие высших органов государства как частей единой власти через систему сдержек и противовесов. Власть портит людей, бесконтрольная же власть портит вдвойне. Пожалуй, самый трудный вопрос заключается в том, как обеспечить контроль за деятельностью высших органов государства, ибо над ними невозможно учредить какую-то контролирующую инстанцию, не ущемив их статута и престижа

скачать реферат Форма государства

Для обществ основанных на обменных отношениях между свободными, политически равными субъектами – собственниками, характерна республиканская форма правления. Для современных государств характерны 2 формы правления: республика и монархия. Итак, определяются две основные формы правления — монархия и республика. Разновидности же их определяются соотношением полномочий законодательной и исполнительной власти, распределенных между главой государства, парламентом и правительством в конкретной стране, и вытекающим отсюда порядком их формирования. Вот что писал о классификации форм правления В.М.Хвостов: "Наиболее правильной представляется нам следующая классификация. Основное подразделение государств зависит от того, каковы свойства так называемого высшего органа в государстве. При этом высшим органом именуется тот из органов государства, который 1) приводит в движение государственный механизм и поддерживает это движение и 2) которому принадлежит власть окончательно санкционировать изменения правопорядка в государстве.

скачать реферат Внутренняя и внешняя политика Николая I

Император приступил к переустройству системы государственного управления. Огромную роль в его правление стала играть Собственная его императорского величества канцелярия. Она была создана Александром I для рассмотрения прошений на высочайшее имя. Николай I значительно расширил ее функции, придав ей значение высшего органа управления государством. В 1826 г. Канцелярия была разделена на 5 отделений. Особое значение приобрело III отделение - тайная полиция под руководством графа А.Х. Бенкендорфа. В ведении III отделения находились: сыск и следствие по политическим делам; контроль за литературой и театром, периодикой; борьба со старообрядчеством и сектантством. В самом начале своего правления Николай I заявил, что в основу государственного управления он хочет положить закон. Для этого он решил привести российское законодательство в порядок, что не делалось со времен Алексея Михайловича. Кодификация (упорядочение) законодательства проводилось II Отделением канцелярии под руководством М.М. Сперанского. М.М. Сперанский к этому времени отошел от либеральных убеждений и стал убежденным сторонником монархии. М.М. Сперанский проделал титанический труд и в 1830 г. представил представил государю 45 томов "Полного Собрания Законов Российской Империи", в котором заключалось более 30 тыс. законов, изданных в хронологическом порядке начиная с 1649 до воцарения Николая I.

скачать реферат Конспект по истории государственного управления

Главную роль в осуществлении этого надзора играл генерал-прокурор, который, действуя через подчиненных ему прокуроров и фискалов, выступал как "око царево и стряпчий о делах государственных". За первые 14 лет существования Сенат из высшего органа управления государством превратился в высший орган надзора за управлением в государстве. Крупнейшим феодалом-землевладельцем Русского государства оставалась церковь, которая к концу XVII в. все еще сохраняла некоторую политическую самостоятельность, что было несовместимо с неограниченной властью монарха. Когда в 1700 г умер патриарх Андриан, Петр I решил "обождати" с избранием нового патриарха. Временно во главе духовенства был назначен рязанский митрополит Стефан Яворский. Высокообразованный деятель церкви, поклонник преобразований Петра I, псковский епископ Феофан Прокопович по заданию и с помощью царя составил "Духовный регламент" и научный трактат "Правда воли монаршей", в которых давал теоретическое обоснование абсолютизма. 25 января 1721 г. Петр I утвердил "Духовный регламент", по которому учреждалась Духовная коллегия, преобразованная вскоре (14 февраля) в Святейший правительствующий Синод. 11 мая 1722 г для надзора за деятельностью Синода Петр I назначил обер- прокурора.Центральные государственные учреждения. В 1699 - 1701 гг. была проведена реформа центрального управления, заключавшаяся в объединении ряда приказов, которые или полностью сливались, или соединялись под начальством одного лица с сохранением аппарата каждого приказа в отдельности.

скачать реферат Аппарат государственной власти и его структура

Другой подход к решению проблемы соотношения государственных властей и их носителей заключается в том, что на первый план выступает государственная власть, источником которой является народ. Во всех демократических странах эта концепция получила всеобщее признание. Политическая практика подтвердила жизнеспособность и гуманность данной идеи, развитой еще в XVII в. английским философов материалистом Дж. Локком. Что же собой представляет каждая из частных систем государственных органов, входящих в общую систему – государственный аппарат? 1. Основным значением органов законодательной власти (представительных органов) является законодательная деятельность. В демократических государствах они занимают центральное место в структуре государственного аппарата. Представительные органы государственной власти подразделяются на высшие и местные. К высшим органам государственной власти относятся парламенты. Оной из их важнейших функций является принятие законов. Сосредотачивая в себе законодательные функции, парламент нередко передает часть из них другим, подконтрольным ему органам, делегирует их. Возникающая в результате этого система актов носит название делегированного законодательства.

Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
скачать реферат Правовое государство - сущность и основные черты

Она закрепляет в законодательном порядке результат определенного общественного развития. По содержанию Конституция — основной закон страны, закрепляющий общественное и государственное устройство, организацию, взаимоотношения и полномочия высших органов государственной власти, основы организации государственного управления и судебной системы, основные принципы избирательного права и правовое положение граждан. Каждая из Конституций обладает специфическими чертами, в которых отразились социально-политические, исторические и другие особенности страны. Конституция занимает особое положение в иерархии законодательных и административных актов государства. Закрепляемые в ней формы собственности, организация, полномочия и взаимоотношения государственных органов, основы правового положения личности представляют юридический фундамент для остального законодательства. Все прочие неконституционные акты должны соответствовать Конституции и ее нормам. 3.3. Органы по проверке соответствия законов Конституции и их значение. Конституционный контроль относится к числу эффективных средств обеспечения верховенства конституционных предписаний, которое является главным атрибутом любого демократического государства.

скачать реферат Принцип разделения властей

Курганский государственный университетСпециальность - юриспруденция Курс - III (второе высшее) Группа - 302 Контрольная работа № 1 по предмету "Теория государства и права" Вариант 2.Работу выполнила: ЗАХАРОВА О.А.Работу проверил: ШАБУРОВ А.С. Курган, 1999 год. Дайте теоретическую характеристику принципа разделения властей. Проанализируйте практическую реализацию этого принципа в функционировании Российского государства. Принцип разделения властей — это рациональная организация государственной власти в демократическом государстве, при которой осуществляются гибкий взаимоконтроль и взаимодействие высших органов государства как частей единой власти через систему сдержек и противовесов. Власть портит людей, бесконтрольная же власть портит вдвойне. Пожалуй, самый трудный вопрос заключается в том, как обеспечить контроль за деятельностью высших органов государства, ибо над ними невозможно учредить какую-то контролирующую инстанцию, не ущемив их статуса и престижа. В противном случае они автоматически утратят качество высших, превратятся в подконтрольные органы. Ответ на этот вопрос дал принцип разделения властей. Согласно ст.10 Конституции РФ - государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.

скачать реферат Теория государства и права (1)

Однако в жизни главенствующее положение все больше переходит к органам исполнительной власти. Это наблюдается в большинстве современных государств. Органы исполнительной власти занимают ведущее место в государственном механизме. Особенно это проявляется в государствах с парламентарной формой правления и в президентских республиках. В современных демократических государствах само название “исполнительная власть” вовсе не означает, что высший исполнительный орган государственной власти исполняет решения, принятые высшим представительным органом. В современных государствах правительство не только определяет политику государства, но и в значительной степени направляет деятельность парламента. Особое место в государственном механизме современных демократических государств занимают судебные органы. В конституциях этих государств закреплено, что судьи независимы и подчиняются только закону. Они играют важную роль в защите прав человека и часто не только применяют право, но и сами создают правовые нормы в виде судебного прецедента.

скачать реферат Сущностные черты современного правового государства

Подобную трактовку типологии государств дает американский ученый Р.Макайвер. Он делит все государства на два типа: - династические (антидемократические), где общая волна не выражает воли большинства населения; - демократические, где государственная власть выражает волю всего общества или большинства его членов и в которых народ либо непосредственно правит, либо активно поддерживает правительство. Типология государства тесно связана с понятием формы государства. Форма государства – сложное общественное явление, которое включает в себя три взаимосвязанных элемента: форму правления, форму государственного устройства и форму государственного режима. Форма правления представляет собой структуру высших органов государственной власти, порядок их образования и распределения компетенции между ними. Форма государственного правления позволяет уяснить: - как создаются высшие органы власти и каково их строение; - какой принцип лежит в основе взаимоотношений между высшими и другими государственными органами; - как строятся взаимоотношение между верховной государственной властью и населением страны; - в какой мере организация высших органов государства позволяет обеспечивать права и свободы гражданина.

скачать реферат Формы правления в США, Франции, Японии

Эти характеристики определяются конституцией, ее организационной функцией. Конституция закрепляет структуру государственного механизма, распределение компетенции между государственными органами по вертикали и по горизонтали, а также устанавливает отношения между органами государственной власти. Основы организационной структуры государства были заложены на заре буржуазных революций и получили соответствующее выражение в конституциях. Представительное правление, опирающееся на избирательный корпус и выборы, а также принцип разделения властей остаются неизменными  для любого периода развития буржуазно-демократической государственности. Характер формы правления, существующей в государстве, зависит от организации верховной государственной власти, точнее, - от определения правового положения одного высшего органа государственной власти - главы государства. В конечном счете различие между двумя основными формами правления, существующими в буржуазных государствах - монархией и республикой зависит от того, кто стоит  во главе государства.

Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры
Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные
Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные
скачать реферат Государство, политическая власть, политическая система общества

Основоположники марксизма характеризовали государственную (политическую) власть как ''организованное насилие одного класса для подавления другого''. Для классово-антагонистичесткого общества такая характеристика может быть и приемлема. Однако применение данного тезиса к государственной власти, тем более демократической, вряд ли допустимо, поскольку с неизбежностью приведет к негативному к ней, и к лицам, ее олицетворяющих, отношению. Кроме того, при демократическом режиме вряд ли целесообразно делить общество на только властвующих и только подвластных. Ведь даже высшие органы государства и высшие должностные лица имеют над собой верховную власть народа, являясь одновременно объектом и субъектом власти. Однако полного совпадения между этими категориями нет даже в демократическом обществе. Если такое тождество наступит, то государственная власть утратит политический характер и превратится в непосредственно общественную, без государственных органов управления. Часто государственная власть отождествляется с органами государства, особенно высшими. С научной точки зрения такое отождествление недопустимо, поскольку политическая власть изначально принадлежит не государству и его органам, а либо элите, либо классу, либо народу.

скачать реферат Конституционный строй в Республике Беларусь

Конституционный строй, таким образом, не сводится к факту существования конституции, а становится реальностью только при двух условиях: если конституция соблюдается и если она демократическая. Порядок, при котором соблюдаются права и свободы человека и гражданина, а государство действует в соответствии с конституцией, называется конституционным строем. Это понятие вбирает в себя не только юридическое содержание. Оно обусловлено, помимо права, уровнем правосознания, развитием политической культуры и этики. Право и мораль должны обеспечивать неотвратимость наказания в отношении любого гражданина или должностного лица, посягнувшего на конституционные порядки. Конституционный строй реализует стремление к социальному порядку на основе сочетания индивидуального и группового интереса с общим, приоритет права личности неизбежно требует гарантий самой большой и могущественной общины- государства. Выявлению понятия конституционного строя помогает определение современной Конституции. На заре ХХ века под Конституцией понималась «совокупность правоположений, определяющих высшие органы государства, порядок призвания их к отправлению их функций, их взаимные отношения и компетенцию, а также принципиальное положение индивида по отношению к государственной власти.(Еллинек Г. «Общее учение о государстве» Спб.1903г.). Именно Конституция - «в юридически значимой форме устанавливает те цели и принципы организации и жизнедеятельности, которые общество перед собой ставит». Это основной закон. «регулирующий на демократической и гуманной основе отношения, вытекающие из организации и деятельности государственной власти, закрепляющий консенсус интересов, их разграничение, соединение, сплачивающий все население страны в единый народ - носитель власти, в единое общество, которому подчиняется само государство».

скачать реферат Гражданское общество и правовое государство

Необходимо обратить внимание на то, что в современных демократических государствах (таких, как США, Германия) наряду с классическим делением государственной власти на "три власти" федеративное устройство является также способом децентрализации и "разделения" власти, предупреждающим ее концентрацию. Теперь, основываясь на Конституции Российской Федерации рассмотрим принцип разделения властей в России. Ст. 10 Конституции Российской Федерации гласит: "Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны." К органами законодательной власти в Российской Федерации относятся: Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума - две палаты Собрания), Законодательные Собрания республик, входящих в состав Российской Федерации; органы власти других субъектов Российской Федерации; местные органы государственной власти. К органам исполнительной власти в Российской Федерации относятся: - Президент Российской Федерации; - Совет Министров Российской Федерации; - Высшие должностные лица республик, избираемые гражданами или Законодательными Собраниями; - Правительство республик; органы администрации других субъектов Российской Федерации.

скачать реферат Гражданское право

Подавлении инакомыслящих. Диктатор не допускает деятельности представительных органов. Цель - подавление оппозиции. Всех, кто противостоит режиму. ТОТАЛИТАРИЗМ - более жестокий режим. Цель - держать в повиновении и влиять на процессы экономического и социального развития страны. Демократическая власть - это власть, организованная самим народом таким образом, чтобы оказывать определенное воздействие на деятельность, поведение людей без применения насилия в интересах самого народа. С опорой на авторитет избранных народом государственных органов государства, и наделение народа широкими правами при равенстве всех перед законом. Республика - такая форма правления, при которой все высшие органы государственной власти избираются прямо (то есть непосредственно народом) или формируются парламентом. В ней глава государства является выборным и сменяемым. А властью его наделяют избиратели. КАК РОССИЙСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА С РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФОРМОЙ ПРАВЛЕНИЯ 1. Демократическая власть проявляется в признании права граждан участвовать в управлении делами страны 2. Своюодные выборы 3. По выборам (Конституция) формируются органы государственной власти. 4. Когда все государственные органы образованы они создают систему, направленную на работу в интересах народа. Власть разделяется.РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ Законодательная власть в России принадлежит Федеральному собранию (парламент) Исполнительную осуществляет Правительство. 1. Эти средства отпускаются парламентом власть соответствии с бюджетом страны, приняты ФС 2.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.