телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Разное -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Теория государства и права

Нормы права в системе нормативного регулирования

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Правові відносини виникають не з юридичних норм, а з життєвих, фактичних суспільних відносин. Однак, для того щоб ті чи інші фактичні суспільні відносини чи придбали мало характер правовідносини, воно повинне регулюватися нормою права. Таким чином, настання юридичних наслідків для учасників, регульованих правом суспільних відносин, перетворення цих відносин у правові – одна з важливих відмінних рис, характерних рис права як державного регулятора суспільних відносин. Правові норми регулюють відносини усередині суб'єкта керування, визначаючи компетенцію, структуру і функції всіх керуючих підсистем і їхніх елементів – органів держави, посадових осіб, інших суб'єктів керування колективами людей. Виконання правом своєї соціальної ролі в першу чергу обумовлено його нормативністю. Яку б зі своїх функцій право не виконувало, воно завжди визначає міру, обсяг належного, забороненого чи дозволеного поводження, визначає правове положення людей і наділяє їх правами й обов'язками по відношенню друг до друга і до держави. Загальнообов'язковість, формальна визначеність, абстрактність норми дозволяють моделювати різні суспільні відносини (чи їхні види), охопити в схематичному розпорядженні різноманіття конкретних відносин, виділити і закріпити основний їхній зміст. Право як система норм – найважливіший компонент усього процесу правового регулювання. Впливаючи на свідомість і поводження людей, на діяльність органів, що застосовують норми права, ці норми складають основу механізму правового регулювання. Лише у єдності з цим механізмом, право виконує своє призначення – регулює поводження людей. Система права включається в механізм правового регулювання в якості однієї з підсистем і діє як регулятор через свідомість людей на їхнє поводження. С.С. Александров пише, що « право саме по собі нічого не може створити, побудувати. Право – це такий інструмент регулювання суспільних відносин, що діє через волю і свідомість людей ». « В історії суспільства діють люди, обдаровані свідомістю, що надходять чи обдумано під впливом пристрасті, що прагнуть до визначеним цілям», якби об'єктивні закони суспільного розвитку діяли автоматично, і люди також надходили відповідно до вимог цих законів, то потреба в соціальному регулюванні просто б не виникла. Тому основна мета соціального регулювання – « домогтися відповідності між поводженням особистості і діями людей, їхніми інтересами, цілями і задачами, що випливають з об'єктивних закономірностей, що є в наявності у даному суспільстві». Дійсно: соціальні норми, як у загальних типових ситуаціях, так і в конкретних випадках жадають від людини тільки обов'язкових і тільки припустимих варіантів поводження. Здавалося б, поводження людини насправді вичерпується нормативною регуляцією. Але чи цілком? Виявляється, соціальне регулювання виявляє себе не тільки нормативними впливами на поводження людини, але і містить у собі нормативний компонент регулювання його соціальної активності. У соціальній регуляції і відповідних коштах (у тому числі нормативних) такої регуляції бідує будь-яке суспільство і будь-яке суспільне виробництво, на якій би стадії історичного розвитку вони не знаходилися.

Та відмінність від розпорядження, адресованого точно позначеним особам і діючого до його виконання правова норма не вичерпується виконанням. Зі сказаного вище можна назвати найбільш важливі ознаки і відмітні риси норм права: 1. Норми права, будучи вираженням державної волі, завжди являє собою веління держави. Безвідносно до словесного формулювання, у якій виражена та чи інша норма в статті нормативного чи акта в інших юридичних джерелах (заборона, дозвіл, установлення тощо), вона завжди містить уладне, обов'язкове розпорядження держави щодо визначеного поводження людей, визначеного порядку в їхніх відносинах. 2. Норми права чи видаються санкціонуються державою і виражається в тієї чи інший установлюваній чи визнаної їм формі. Специфічна риса норми права, як переконливо обґрунтовує В.Н.Кудрявцев, - «закріплення її в знакових системах, якими служать юридичні джерела й у першу чергу законодавство. Саме це додає юридичної нормативності формальну визначеність, чіткість і стабільність, якими вона помітно відрізняється від іншої соціальної нормативності (наприклад, правил моралі)». 3. Норми права – єдина в ряді соціальних норм, що підтримується у своїй реалізації, охороняється від порушень примусовою силою держави. 4. Норми права складаються з двох різновидів загальних правових розпоряджень: а) правил поведінки – безпосередньо регулятивних норм, що відрізняються формальною визначеністю і представницько зобов'язуючим характером, що встановлюють при наявності відповідних умов вид і міру охоронюваних і гарантованих державою можливого і належного поводження учасників суспільних відносин, їх взаємні суб'єктивні права і юридичні обов'язки. Такі правила поведінки складають велику частину норм правил; б) вихідних (відправних, установчих) норм, до яких відноситься норми початку, норми принципи, норми дефініції. Ці норми, хоча і не є безпосередньо регулятивними, не закріплюють прав і обов'язків суб'єктів, проте також носять правовий характер: установлюють загальні початки, вихідні положення і направляють у ньому, діючи опосередковано, у системному зв'язку і єдності з нормами – правилами поведінки, деталізується і реалізується через них. Як свідчить практика, правове регулювання немислиме без органічного сполучення в системі права, в усьому його галузях відправних (вихідних, установчих) норм і норм правил поведінки. Специфічною ознакою правових норм є їхня охорона державою. Порушення чи обов'язків заборони (правопорушення) волоче застосування примусових заходів. Цим правові норми відрізняються від норм моралі, норм громадських організацій і інших соціальних норм, а також від державних органів, що містяться в деяких актах, закликів і звертань. Примусового заходу, застосовувані у випадках порушення правових норм, різноманітні: вони спрямовані на відновлення порушеного права, або на реалізацію невиконаного обов'язку, а також на покарання правопорушника. У суспільному житті виділяються різні сфери - ідеологічна, політична, виробнича, культурна. Відносини соціальних груп і людей у різних середовищах різноманітні і регулюються дуже специфічними видами норм.

Норми містять також мотиви поводження особистості і санкції за їхні порушення. Соціальні норми відображають «ціннісні представлення людей — членів суспільства і групи». Ще одним методологічним питанням дослідження соціальних норм є також питання про взаємодію всієї системи нормативних регуляторів. Комплексне дослідження дії системи соціальних норм у їхньому взаємовпливі друг па друга має принципово важливе значення при вивченні всього різноманіття мотивів поводження особистості. Адже в реальному житті людини зіштовхується з цілим комплексом пред'явлених йому вимог. Як сам процес мотивації, так і суспільна оцінка вчинків провадиться з урахуванням різнобічного характеру вимозі, що відносяться до тієї ситуації, у якій відбувається той чи інший акт поводження. В міру розвитку суспільних відносин і їхньої диференціації, зростання залежності між особистістю і суспільством, у класовому суспільстві — особистістю і класом, особистістю і колективом, міжособистісної залежності — відбувається і розвиток здатності індивіда до абстрактного мислення, а отже, і до мотиваційної діяльності, до можливості сполучення різних вимог, у яких виражається багатогранна суспільна взаємозалежність людей. Будучи відображенням дійсності, соціальні норми, як і будь-який інший елемент свідомості, мають всі атрибути відносної самостійності й активності. Вони чи можуть відставати від умов суспільного буття і назрілих потреб суспільства, чи відповідати їм, чи випереджати їх, у залежності від цього активно впливати на багато видів соціальної діяльності людей, їхні суспільні відносини. Роль соціальних норм багатопланова. Це, по-перше, відображення дійсності, і, по-друге, вплив на неї. Особливість цього впливу на відміну від інших елементів свідомості в тім, що соціальна норма не тільки відображає потреби суспільства у своїх вимогах, але і створює уявну модель дій людей і містить у собі кошту соціальної оцінки і контролю за реалізацією цих вимозі. Цим і визначається суспільне призначення соціальних норм, що виступають, з одного боку, як кошту орієнтації соціальної діяльності, з іншого боку — як кошту контролю за що він діяльністю. Саме такий зміст соціальних норм і дозволяє їм бути регулятором суспільних відносин і поводження особистості. Однак соціальні норми не є єдиним коштом регулювання соціальних дії людей. Як такі кошти чимала роль належить суспільним ідеалам, принципам і цінностям. На відміну від соціальних норм усі вони. відображаючи дійсність, містять лише основні цілі і кошти суспільного розвитку, не індивідуалізуючи їх до типових конкретних ситуацій. І, крім того, вони не містять конкретних коштів соціальної оцінки і контролю за їх практичною реалізацією. Разом з тим вони зв'язані із соціальними нормами, що виступають як свого роду специфічні кошти реалізації суспільних ідеалів, принципів і соціальних цінностей. Слід зазначити, що суспільні ідеали, а в якомусь ступені і деякі принципи соціального життя, у більшій мері, чим соціальні норми містять момент випередження умові суспільного буття. Оскільки соціальна норма в сфері суспільної й індивідуальної свідомості — ідеальна модель суспільних відносин і поводження людей у визначених ситуаціях, остільки в ній відображаються і враховуються крім позитивного змісту ще і протиріччя між пануючими умовами суспільного буття і тих відхилень від них, що неминуче можуть з'являтися в реальному житті.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Теория государства и права: Учебник для юридических вузов

Норма права — это общеобязательное веление, выраженное в виде государственно-властного предписания. Неважно, касается ли это создания условий для того или иного способа жизнедеятельности, т. е. для возможного, дозволенного поведения, или же это направлено на строго и четко обозначенное обязательное поведение. Закон гласит — и его адресатам следует исполнять государственно-властное предписание. Но надо обратить внимание и на то, что признак общеобязательности предполагает и учет юридической силы соответствующей нормы права, т. е. ее места в системе, иерархии актов. При коллизии, а то и противоречии норм права, находящихся в разных нормативно-правовых актах, но направленных на регулирование одного и того же вида общественных отношений, большую юридическую силу имеет норма права вышестоящего нормативно-правового акта. Так, высшую юридическую силу всегда имеют нормы конституции — основного закона. Это позволило Г. Кельзену сформулировать идею основополагающей нормы, лежащей в основе правотой системы. Отмечу, что печальное, порой тупиковое состояние возникает, когда появляются противоречивые нормы права в двух законах, имеющих одинаковую юридическую силу

скачать реферат Формы ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет» Кафедра бухгалтерского учета и аудитаКонтрольная работапо дисциплине УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА На тему«Формы ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях» СодержаниеВведение Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета Единая журнально-ордерная форма счетоводства Журнально-ордерная форма счетоводства для небольших предприятий и хозяйственных организаций Упрощенная форма с использованием регистров бухгалтерского учета Простая форма бухгалтерского учета Книга учета доходов и расходов Формы бухгалтерского учета с использованием вычислительной техники Список литературы Введение При организации и ведении бухгалтерского учета в организациях, являющихся субъектами малого предпринимательства, следует руководствоваться общими требованиями бухгалтерского и налогового законодательства, а также нормами документов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета: Федерального закона , 9, сентябрь 2008 г. Сайт

Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
 Учебник по теории государства и права

Каждая такая цивилизация объединяет страны, имеющие существенные общие черты, В настоящее время на основе особенных цивилизаций идет формирование современной цивилизации с единой социокультурной базой, включающей элементы традиционных культур. Каждый тип цивилизации (древней, средневековой, современной) придает устойчивые общие черты организации государственной власти. Соответственно в рамках определенной цивилизации можно выделить, например, древний античный тип государства, средневековый европейский тип государства, современный тип цивилизованного государства. В поступательном развитии цивилизаций и соответствующих им государств обнаруживается прогресс общества. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ПРАВА 26. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Нормативное регулирование - особая форма деятельности общества, направленная на создание, реализацию и обеспечение различного рода общих правил (норм) поведения людей, с целью упорядочения их отношений и достижения стабильности в обществе. Общество поддерживает стабильность своей жизни двумя основными средствами: властным управлением и нормативным регулированием

скачать реферат Шпоры по общему праву

Социологи: право – фактически сложившиеся обществен. отношения. Нормативисты: право – система норм. Философы: право – идеи общества о справедливости. Солидаристы: право – обществен. согласие (компромисс) между людьми.10. Признаки праваПризнаки позитивного права: 1) нормативность – она выражается формулой «если .то .иначе »; 2) формальная определенность – все нормы д.б. записаны в письм. виде и должны сущ-ть спец. источники данных норм; 3) институциональность – нормы издаются спец. уполномоч. органами, учреждениями (гос. дума, совет федерации). Органы местн. самоуправления им. право издавать законы, действующ. на данной территории; 4) неперсонифицированность – нормы рассчитаны не на конкр. чел-ка, а на всех людей одной группы; 5) процессуальность – сущ-ют правила (процедура) создания норм; 6) обеспеченность принудительной силой гос-ва – в случае несоблюдения норм возникает принуждение субъекта государством в виде санкций. Позитивное право – система норм в виде властн. велений гос-ва, распр-ся на всех лиц, находящихся на территории дан. гос-ва, а также на лиц, нах-ся под юрисдикцией данного гос-ва и обеспеченных в принудит. силой гос-ва. Естеств. право – осуществимое на основе изначальных, ни кем не писаных законов общества.11. Понятие и виды норм. актов (НА). Признаки НА.НА – акт правотворчества, исходящий от компетентного гос. органа и содержащий нормы права; рассчитанный на регулирование заранее неограниченного числа случаев.

 Расчеты с подотчетными лицами: бухгалтерский учет и налогообложение.

Для того чтобы порядок выдачи денежных средств под отчет в организации был соблюден, необходимо выполнение следующих условий: Pналичие приказа руководителя организации, устанавливающего порядок выдачи работникам подотчетных сумм, который должен в том числе предусматривать: круг лиц, имеющих право на получение денег под отчет; размеры подотчетных средств; сроки их возврата или отчета об израсходовании; соблюдение правил выдачи средств под отчет только сотрудникам, указанным в приказе о порядке выдачи подотчетных средств; соблюдение правил выдачи денежных средств под отчет только лицам, отчитавшимся по ранее выданным авансам, и запрещение передачи полученных средств под отчет одним работником другому. 1.1.2. Перечень подотчетных лиц Документами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета не определен перечень должностей работников организации, которые могут быть подотчетными лицами. По нашему мнению, при формировании соответствующего перечня, утверждаемого впоследствии приказом по организации, следует исходить из следующего соображения: по общему правилу, работа с денежной наличностью предполагает полную материальную ответственность

скачать реферат Право в системе нормативного регулирования общественных отношений

Принципы морали - это основные начала, исходные требования, охватывающие общественную и личную жизнь человека. Они конкретизируются в вид же норм, регулирующих поведение людей в определенных жизненных ситуациях. Нормы морали тогда становятся действенной основой нравственного поведения человека, когда они утверждаются в его самосознании, приобретают качество убеждения, сливаются с его чувствами. Мораль имеет внутренний и внешний аспекты. Первый выражает глубину осознания индивидом своего собственного Я, т. е. общественного долга, ответственности, меру духовности. Здесь мы имеем дело с кантовским " категорическим императивом", в соответствии с которым в каждой личности заключен высший и безусловный нравственный закон, коему она должна неукоснительно следовать. Это то, что нередко называют совестью - способность человека к самооценке и самоконтролю, к суду над самим собой. Второй аспект - конкретные формы проявления указанных качеств. Эти два аспекта тесно взаимосвязаны. "Каков человек внешне, то есть в своих действиях, таков он и внутренне ". Связь между правом и моралью обусловлена той ролью, которую мораль занимает в системе нормативного регулирования.

скачать реферат Формы (источники права)

Большую роль в их жизни играли мифы, ритуалы, обряды. В тот далекий период зарождались моральные и религиозные нормы. Право возникло гораздо позднее и его судьба в значительной мере связана с появлением такого важного института, как государство. Самой первой формой права стал именно правовой обычай. Следует отметить, что он все реже используется, несмотря на то, что является самым древним. Юридический прецедент является тогда, когда дело требует юридического решения, а необходимой нормы в законодательстве нет. Такая форма права является доминирующей в англо-саксонской семье. Нормативный договор также может выступать источником права, но только в том случае, если в нем содержатся нормы общего характера. Выяснение роли и места права в системе нормативного регулирования общественных отношений имеет для исследователей права, сотрудников правоохранительных органов большое значение. Свою деятельность органы внутренних дел основывают как на нормативно-правовых актах, так и на актах, издаваемых самими органами внутренних дел, на международных договорах. 1. Понятие формы (источника) права.

скачать реферат Нормативно-правовые акты, их виды и значения

Мы черпаем сведения о нормах права из различного рода сборников законодательства, из исторических правовых памятников, из произведений профессиональных юристов. Всё это источники нашего познания правовых норм, а не источники права. В итоге нормативно – правовой акт можно определить, как изданный в особом порядке официальный акт – документ компетентного правотворческого органа, содержащий нормы права. Виды нормативно – правовых актов. Классификация нормативно – правовых актов производится по различным основаниям : по юридической силе; по содержанию; по объёму и характеру действия; субъектам, их издающим. По юридической силе все нормативно – правовые акты подразделяются на законы и подзаконные акты. Юридическая сила нормативно – правовых актов является наиболее существенным признаком их классификации. Она определяет их место и значимость в общей системе государственного нормативного регулирования. В соответствии с теорией и практикой правотворчества акты вышестоящих правотворческих органов обладают более высокой юридической силой, чем акты нижестоящих правотворческих органов.

скачать реферат Аудит достоверности показателей бухгалтерской отчетности предприятий торговли и общественного питания

Для России это особенно важно, так как исторически государственный контроль превалировал в стране над другими вида­ми контроля. Второй уровень системы нормативного регулирования пред­ставлен правилами (стандартами) аудиторской деятельности: • федеральные — обязательные для всех участников аудитор­ской деятельности; • стандарты, принятые профессиональными аудиторскими объединениями и являющиеся обязательными для их чле­нов. Они не могут понижать требования федеральных пра­вил (стандартов). Основное назначение документов этого уровня состоит в ус­тановлении норм аудита, однозначно интерпретируемых всеми субъектами финансово-хозяйственной деятельности, и прежде всего арбитражем. Все аспекты аудиторской деятельности, права и обязанности аудиторов и организаций, пользующихся их услугами, должны пониматься однозначно; стандарты аудита должны регулировать взаимоотношения аудиторских фирм, организаций, налоговых и других служб, проверяющих законность деятельности организа­ций, а также учитываться в арбитражном процессе.

Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
скачать реферат Аудит достоверности финансового состояния (на примере СПК "Мирный" Приволжского района Самарской области)

В соответствии с принятой концепцией регулирования аудита в России построена трёхуровневая система его регламентации. Верхним уровнем является Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности» от 07.08.01 № 119-ФЗ. Закон «Об аудиторской деятельности» относится к основным законодательным актам, регламентирующим хозяйственное право в России. Это закон прямого действия, определяющий, в частности, место аудита в финансово-хозяйственной деятельности как её необходимого и равноправного элемента. Второй уровень системы нормативного регулирования представлен правилами (стандартами) аудиторской деятельности: Федеральные – обязательные для всех участников аудиторской деятельности; Стандарты, принятые саморегулируемыми аудиторскими объединениями и являющиеся обязательными для их членов. Основное назначение документов этого уровня состоит в установлении норм аудита, однозначно интерпретируемых всеми субъектами финансово-хозяйственной деятельности, и прежде всего арбитражём. Все аспекты аудиторской деятельности, права и обязанности аудиторов и организаций, пользующихся их услугами, должны пониматься однозначно; стандарты аудита должны регулировать взаимоотношения аудиторских фирм, организаций, налоговых и других служб, проверяющих законность деятельности организаций, а также учитываться в арбитражном процессе.

скачать реферат Аудит учёта материалов

Таким образом складывается система законодательных и нормативных актов, которые прямо или косвенно регулируют аудит и бухгалтерский учет и в частности аудит учета, материалов. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности, которыми следует руководствоваться аудиторам при осуществлении проверки достоверности информации учета материалов в бухгалтерской отчетности, а соответственно, и аудитуемым лицам при организации этого участка бухгалтерского учета можно подразделить на пять уровней документов: 1 уровень: законы и иные акты законодательства РФ, которые закрепляют обязанность единообразного ведения учета материалов всеми хозяйствующими субъектами, основные требования по его организации, правила и процедуры ведения их учета. К этой группе документов относят: – Гражданский кодекс РФ. В нем закреплены важнейшие нормы ведения учета в организации (в том числе и учета материалов) – наличие самостоятельного баланса у каждого юридического лица, обязанность утверждения годового отчета, порядок регистрации, реорганизации и ликвидации организации и т.д.; – Налоговый кодекс РФ.

скачать реферат Место и роль общей теории права в правоведении

Так, для изучения понятия и сущности права в целом следует первоначально исследовать его составные элементы – отрасли, юридические институты, отдельные нормы. Кроме того, важно определить место права в общей системе нормативного регулирования общественных отношений, взаимоотношение с другими частями этой системы. Точно так же механизм государства складывается из определенной системы органов, различных по функциональному назначению (законодательные, исполнительные, правоохранительные и др.). В свою очередь, государство входит в качестве составной части в политическую систему общества наряду с партиями, общественными объединениями и другими организациями и выполняет в этой системе свои специфические функции. Всеми отраслями правоведения, в том числе и теорией государства и права, активно используется также и сравнительный метод, под которым обычно понимается поиск и обнаружение общих особенных и индивидуальных черт в том или ином политико-правовом явлении, сопоставление государственных и юридических систем, их отдельных институтов и иных структурных компонентов (формы правления, политический режим, источники права, основные правовые семьи мира и т.д.) с целью установления сходства и различия между ними.

скачать реферат Понятие, признаки,функции права. Адвокатура

Системные связи права рассматриваются и в других аспектах: право делится на частное и публичное, на нормы, институты и отрасли, включает в себя систему законодательства. 1.2. Признаки права. Для понимания сущности и ценностной характеристики права важное значение имеет вопрос о его признаках. 1. Право - есть система нормативного регулирования, основанная на учете интере­сов различных слоев общества, их согласии и компромиссах. 2.Право - есть мера, масштаб свободы и поведения человека. 3.Право обеспечивается государственной властью. 4.Нормативность - есть исходное и основополагающее свойство права. 5.Право - есть реально действующая система нормативной регуляции. 6.Право не тождественно закону. 1.3. Функции права. Функции права - это основные направления его воздействия на общественные от­ношения. Выделяют две основные функции права. Регулятивная функция. Эта функция представляет государственное регулиро­вание позитивного развития общественных отношений. Регулирование осуществляется путем закрепления в нормативных актах прав и свобод, обязанностей, правового статуса, правил оптимального функционирования общественной жизни, развития свобод и актив­ности личности, в также установления правового механизма, призванного обеспечить эф­фективную реализацию правовых предписаний, развитие и организованность обществен­ной жизни.

скачать реферат Право в системе нормативного регулирования общественных отношений

Что это такое, какие иные, кроме права, регулятивные системы действуют в обществе, какие взаимодействия или противоречия существуют между ними, каково место права в социальном регулировании – эти и другие вопросы сразу же возникают, как только выясняется, что основное назначение права – быть регулятором общественных отношений, складывающихся по всему спектру нового социально – хозяйственного уклада человеческого бытия. Система нормативного регулирования - это совокупность социальных норм, регулирующих поведение людей в обществе, отношения их между собой в рамках объединений, коллективов, и социально-технических, регламентирующих их взаимоотношения с природой. Нормативное регулирование определяет в отношениях «человек к явлениям природы» и «человек к человеку» естественный и социальный порядок в условиях взаимодействия множественных факторов. Право регулирует общественные отношения во взаимодействии с иными нормами, как элемент системы нормативного регулирования. В этом случае система рассматривается как взаимодействие видов социальных норм, выделенных по основанию их регулятивной специфики.

Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие
Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
скачать реферат Правовое государство

Самой непосредственной данностью обладает естественное для социальной природы человека право – его основные права и свободы от рождения. В этом смысле право есть одно из важнейших качеств и свойств свободной личности. Право – результат осознания человеческим разумом принципов и идеалов человеческого общежития. Право – ответственность за осуществленный свободный выбор поступка. Признаки права: - право есть система нормативного регулирования, основанная на учете интересов различных слоев общества, их согласии и компромиссах - право есть мера, масштаб свободы и поведения человека - право обеспечивает государственной властью - нормативность есть исходное и основополагающее свойство права, придающее ему качество специфического регулятора, координатора деятельности людей - право есть реально действующая система нормативной регуляции - право не тождественно закону. 8 Система права, отрасли права РФ Система права – это сложное юридическое понятие, характеризующееся внутренним единством и целостностью, состоящее из правосознания, правоотношений и юридических норм, призванная поддержать такой порядок в обществе, который необходим для обеспечения свободы личности и сохранения цивилизованного существования человечества.

скачать реферат Социальная ценность норм права

Во-вторых, норма предписывает что-нибудь каким-то определенным людям. Норма, которая предписывала бы определенное поведение «никому», нелепа и невозможна.17 Все классификации социальных норм тесно пересекаются друг с другом. Охарактеризовать отдельную группу социальных норм можно, лишь отразив ее особенности с точки зрения различных классификаций. Глава 2. Соотношение норм права и социальных норм Формы их взаимодействия 2.1 Соотношение правовых и социальных норм Место права в системе социальных норм. Его роль в системе нормативного регулирования определяется свойствами, отличающими право от иных социальных норм. С этой точки зрения значимы следующие свойства права: - связь права с государством – от государства исходит формальное закрепление норм права, государство обеспечивает выполнение этих норм; - формальная определенность - нормы права четко описывают поведение человека, они строго разграничивают права и обязанности лиц, все их предписания закреплены в официальных источниках. Всех этих свойств лишены иные виды социальных норм; - системность права – нормы права регулируют поведение взаимосвязано, комплексно; все социально значимые сферы охватываются правовым регулированием.

скачать реферат Теория государства и права

Ответственность государства перед личностью. Права и свободы человека. Гарантии прав и свобод человека и государство Тема 11. право в системе нормативного регулирования Понятие социального регулирования. Система социального регулирования: объект, предмет, субъекты, средства, приемы 2. Социальные нормы как одно из средств социального регулирования. Понятие и признаки социальных норм. Виды социальных норм: нормы морали, обычаи, корпоративные и религиозные нормы, юридические нормы (позитивного права) Технические нормы Тема 12. правосознание и правовая культура 1. Понятие и признаки правосознания. Структура правосознания: правовая идеология и правовая психология Признаки правосознания, составляющие его сущность Структура правосознания 2. Виды правосознания по субъектам Виды правосознания по объему и качеству знаний 3. Функции правосознания в жизни людей Связь правосознания и государства Связь правосознания с другими явлениями общественной жизни 4. Деформации правового сознания Формы деформации правосознания Феномен перерождения правосознания Правовая культура и правовое воспитание Тема 13. Нормы права 1. Понятие нормы позитивного права и ее признаки 2.

скачать реферат Политическая система России

Реформирование политической системы – сложная социально-политическая деятельность. В России отсутствует научный опыт реформирования политической системы. Вместе с тем зарубежная практика подсказывает, что успех реформ во многом зависит от активной деятельности государства, основанной на научной основе, предопределяющей умение выявлять и решать политические и иные социальные проблемы. Право и иные социальные нормы как средства организации политической системы Универсальным фактором, наиболее активно воздействующим на деятельность индивидов, организаций, является система нормативного регулирования. Эта система состоит из целой совокупности норм, включающей нормы права, корпоративные нормы, нормы морали и др. Нормативная основы – необходимая форма регулирования политических и иных отношений, обеспечивающая общественную организованность, устойчивость и политических институтов, и всей политической системы. В литературе по правоведению и политологии высказаны разные суждения относительно содержания нормативной основы политической системы Российского общества.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.