телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Книги -30%

все разделыраздел:Искусство, Культура, Литератураподраздел:Литература, Лингвистика

Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Питання медичної термінології як складової частини української лексики досить широке. У своєму рефераті я зупинилася на історії розвитку української медичної термінології та проблемі її використання на практиці. Розбудова незалежної держави вимагає від її народу знання державної мови. Передусім це стосується наукових працівників в тому числі медиків. Повсякденно виникає потреба писати наукові праці, для викладачів навчальних закладів – читати лекції українською мовою, а для лікарів-практиків – спілкуватися з пацієнтами та колегами. Фахове мовлення – це частина загальнонаціональної мови. Характерними особливостями професійного мовлення медика є переплетення і взаємодоповнення наукового та ділового стилів мови, вживання мовних засобів (фахових термінів) високого ступеня стандартизації, точність формулювань, зваженість, доречність і логічність викладу. Тому при вивченні лексичного складу фахового мовлення основна увага приділяється термінологічній лексиці. Медична лексика є однією з найдавніших фахових темінологій. Вона формувалась на власній мовній основі, засвоюючи все те, що на час її творення виробила світова цивілізація. Наукова термінологія не є сталою системою, вона живе, змінюється, пристосовується до потреб сучасності. Історія розвитку даної науки, зміна наукових поглядів, інтеграція та диференціювання наукових дисциплін, культурні зв’язки, вплив лексико- семантичної системи мови – все це відображається на стані як термінологічної системи, так і окремих термінів. Історію розвитку медичної термінології краще простежувати через появу медичних словників. Перші словники з медичної термінології почали з’являтися ще в XVI-XVII століттях. З медичних словників того часу варто звенути увагу на “Лексирь” Зизанія-Тугтановського (1596р.) та “Лексиконь словенороський” П. Беринди (1627р.). Також увагу привертає “Лексикон греко-словено-латинський” середини XVI століття. Наявність в ньому грецьких та латинських термінів посвідчує вживання в науковій і практичній медицині цих мов у той період розвитку нашої держави. Це – показник високого рівня розвитку медичної науки. А наявність словенської медичної лексики свідчить про дуже високий рівень розвитку медичної термінології у цій мові. Розподіл українських земель між сусідніми державами спричинив деякий занепад медичної науки і термінології в Україні. Шляхи розвитку медицини та медичної лексики в нашій державі після першої половини XVII ст. ще чекають своїх дослідників. Скоріше за все украінська термінологія була штучно витіснена з наукового ужитку, проте продовжувала існувати у народному середовищі та серед лікарів-практиків. Деякі узагальнення, що стосуються української медичної термінології зробили члени Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка. Крім цього, утворення УНР сприяло організації Всеукраїнської академії наук, в установах якої працювали вчені над створенням медичного словника. У 1920р. видається “Латинсько-український словник” М. Галина, у 1925 – за редакцією професорів Ф. Цешківського, О. Черняхівського та О. Курила було опубліковано “ omi a a a omica ukrai ica”, а в 1927р. академік О. Корчак- Чепурківський видає словник “Номенклатура хвороб” (латинсько-українські назви хвороб та російський покажчик до них).

Журнал “Лікарська справа. Врачебное дело “ впродовж 3-х років друкував статті мовою оригіналу. І ось на третій, 1992 рік таких можливостей із 414 публікацій ( 49 було з поза меж України) україномовних виявилося 15,7 % . Із 65 україномовних публікацій із східного регіону надійшло 69,2 % ( із загальної кількості 358), із західного – 30,8% ( із загальгної кількості –56). Якщо із східних областей сатті українською мовою подали 12,5% авторів, то із західних – 35,7% . Отже, навіть із західного регіону, де майже всі кристуються українською мовою, україномовних публікацій надходить третина. До 1990 року видавництво “Вища школа” літератури з медицини та охорони здоров’я українською мовою не друкувало. У 1990 році в таких серійних виданнях видавництва “Здоров’я” , як “Бібліотека практичного лікаря”, “Бібліотека середнього медичного працівника” не числилося жодної україномовної книжки. З 28 науково-популярних видань україномовних було 15. В плані видавництва “Вища школа” на 1993 рік в галузі медицини із 22 видань україномовних було 17. Видавництво “Здоров’я” запланувало україномовних видань одну третину від загальної кількості. Із 26 запланованих підручників 22 було видано українською мовою. Видавництво приймає рукописи, не диктуючи умов. Але могло б Принаймі, публікації україномовних праць повинні мати пільги як для авторів (черга, гонорар) , так і для видавництва (зменшення податку, забезпечення папером, тощо). Вища атестаційна комісія України видала розпорядження публікувати автореферати та дисертації лише українською мовою. Скоро дисертанти будуть зобов’язані державною мовою захищати дисертації. Справедливо. Але біда в тому, що українська мова авторефератів та дисертацій дуже часто жахлива. Автор реферату чи дисертації та вчена рада, яка несе відповідальність за видання, мають відповідати і за мовно-граматичну сторону праці. Противники української мови, ділячись додатково своїми думками, висловлюють протест проти насильницької українізації (де вона?), мотивують безперспективність дерусифікації браком української термінології (безпідставно) , вважають, що є проблеми важливіші. Так, міра важливості соціально-державних заходів змінюється в часі, але ставлення до розвитку духовної культури, а, отже, й до становища мови, продиктоване почуттям патріотизму, не минуче. Якщо б ми не втрачали цього почуття, то, може б, жили сьогодні по іншому. Дуже важливою причиною байдужого негативного ставлення лікарів до української мови є відсутність патріотизму, національної самосвідомості, навіть інтелігентності, незнання історії та культури свого народу. Додам, що ці чинники, помножені на соціально-професійне самоусвідомлення, повинні зробити лікаря не лише прихильником, але й пропагандистом української мови. І навіть, якщо цей лікар не українець, але лікар – громадянин , він має збагнути свій обов’язок перед народом, серед якого і для якого він працює, обов’язок перед державною мовою. Література: 1. Литвиненко Н. П., Місник Н. В. Українська медична термінологія у фаховій мові лікаря – Київ – 2000. 2. Пиріг Л. А. Українська мова в лікарському середовищі.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Слово о словах

И, до́лжно признать, равно справедливы оба эти мнения. Не странно ли? Ведь сегодня никто не поколеблется отличить русские стихи или прозу от украинских. Стихи Пушкина никто не сочтет за написанные на украинском языке; стихи Шевченко, безусловно, не являются русскими стихами. Так почему же такие сомнения могут возникнуть относительно «Слова», родившегося на свет семьсот лет назад? Почему Маяковского надо переводить на украинский язык, а украинских писателей или поэтов на русский, творение же неизвестного гения давних времен совершенно одинаково доступно (или равно непонятно) и московскому и киевскому школьнику? О чем это говорит? Только о том, что разница между двумя нашими языками, очень существенная сейчас, в XX веке, семьсот лет назад была несравненно меньшей. В те времена оба эти языка были гораздо более сходны между собою. Очевидно, оба они происходят от какого-то общего корня и только с течением времени разошлись от него каждый в свою сторону, как два ствола одного дерева. Примерно то же (только на протяжении несравненно меньшего времени, а потому и в гораздо более узком масштабе) можно наблюдать на истории английского языка в самой Англии и за океаном, в Америке

скачать реферат Украинизации

В начале XX века советским правительством проводилась политика украинизации, которая вызвала в свое время очень активное обсуждение. Активная дискуссия по этому вопросу продолжается и в наши дни не только потому, что этот вопрос интересует ученых-историков, но и потому, что эта тема очень актуальна в наши дни. И в настоящее время проводится политика украинизации. Осуществление этой политики проводит украинское правительство. В нашей стране закрываются русскоязычные школы, большая часть телекомпаний переводится на украинский язык. Проходит попытка внедрить украинский язык во все сферы жизни общества. В садиках, школах, университетах вводятся, как обязательные предметы, украинский язык, история Украины, украинская литература. Учителя большинства школ обязаны преподавать свой предмет на украинском языке. Даже в больницах проводится переаттестация врачей, где основным критерием является знание врачебных терминов на украинском языке. К сожалению, профессионализм не имеет особого значения. C 1 января 2001 г. лекарства могут продаваться только с маркировкой и инструкциями на украинском языке. Вся документация должна вестись на украинском языке.

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
 Дневники 1914-1917

В униатской: разнообразие обстановки, от католической до православной. Католическая <церковь> Шептицкого. Преображенская: сидения, на стене хоругви на своих местах, редкие фигуры ангелов, хор позади, молитвенники в руках, кафедра, священник в малиновой шапочке, бритый, как папа, а дьякон, как Шаляпин и Собинов, диакон говорит проповедь о мире тонко, умно, изящно: «Челове-цы!» — украинским языком, молитвы украинского языка. Первый раз услыхал законный существующий украинский язык. Чудесное «Примите, ядите» — утешение, сложение рук священника, певчие и продолжение пения народом, причастие: круг причастников. Что, если бы сюда старовера? Как он ужаснулся бы! Мне же было наслаждение возможности единения, даже выше, просто это было очень, очень красиво. Рабы и утешительный обряд. Многая лета Николаю Александровичу, Всеправославнейшему императору. Львов: барометр войны — шло, должно быть, плохо: мне сдачи не дали и сказали, что мелкие деньги я должен просить у правительства. Жуткое чувство. Права собственника

скачать реферат Коренизация в Украине

На селе большевики опирались на «комитеты бедноты» (комбеды). 1920 г. На выборах в советы в марте - апреле 1920 г. большинство мест получили большевики. Но реальная власть была не у советов, а у партийных органов. На селе комбеды стояли над советами, контролируя их состав и деятельность. 3. Ограничение суверенитета Украины. 1919 г. Совнарком и ЦИК РСФСР, РКП(б) фактически управляли Украиной. Дополнительными орудиями централизации стали также профсоюзы (объединились под руководством Всероссийского центрального совета профессиональных союзов - ВЦСПС) и комсомольские организации (Коммунистический союз рабочей молодежи Украины - КСРМУ - стал составной частью российского союза). Украинские воинские части сведены в три армии, подчинявшиеся Реввоенсовету России. Был установлен контроль РСФСР над экономикой Украины: • на нее распространялась российская денежная система; • УССР не имела своего бюджета; • Украинский Совет Народного Хозяйства стал частью ВСНХ; • были объединены железные дороги, почтово-телеграфная связь. 1920 г. Попытки замаскировать стремление советской России к установлению полного контроля над Украиной - 04.12.1919 г. VIII Всероссийская зависимость УССР, а также признать право украинцев учиться на .украинском языке, применять украинский язык в советских учреждениях.

 Русь нерусская: Как рождалась «Piдна мова»

Несомненно, однако, что именно за годы советской власти украинский язык, говоря словами видного мовознавца, пылкого украинизатора А.Н.Синявского, «из языка жменьки полулегальной интеллигенции до Октябрьской революции волей этой последней становится органом государственной жизни страны». Разумеется, всё случилось не в один миг. До революции малороссы сознавали себя такими же русскими, как и великороссы. Они и слышать не хотели о каком-то «украинском языке» и «украинской национальной идее». «Всякую украинофильскую пропаганду мы отвергаем, ибо никогда не считали и не считаем себя нерусскими, и с какой бы хитростью ни старались услужливые гг. Милюковы вселить в нас сознание розни с великороссами, им это не удастся. Мы, малороссы, как и великороссы, суть люди русские» говорил на заседании Государственной Думы депутат от Подольской губернии, крестьянин Андрийчук в ответ на попытку лидера российских либералов П.Н.Милюкова организовать в российском парламенте поддержку языковых «крестоносцев». «Мы русские, и никто не вправе про нас сказать иначе» подчёркивал другой крестьянский депутат (и почти однофамилец предыдущего), представитель Волынской губернии Андрейчук

скачать реферат Украинский язык

Статуя, созданная русским (или украинским) скульптором из итальянского мрамора, является произведением русского (или украинского) творчества. Полноценное художественное произведение, написанное украинским автором русским языком – это вклад прежде всего в русскую культуру. Например, повести Т.Г. Шевченко, написанные русским языком, хотя и обогащают духовную культуру украинского народа, принадлежат все же, прежде всего, русской культуре. Н.В. Гоголь и В.Т. Нарижный – русские писатели, хотя по национальности и украинцы. Поэмы Е. Гребенки, написанные украинским языком, явления украинской культуры, а его проза – русской, и т.п. национальная принадлежность писателя выступает на первый план в том случае, когда произведение написано полинациональным языком. Так, произведения, материалом которых является английский язык, могут принадлежать английской, американской, канадской, австралийской и другой англоязычной культуре. Итак, язык – это наиболее специфический материал культуры, который достаточно часто, хотя и не всегда, определяет ее национальную принадлежность.

скачать реферат Словакия

В восточной части живет несколько десятков тысяч украинцев. Центр района — город Прешов. Здесь все названия учреждений и магазинов написаны на словацком и украинском языках. Действуют украинские школы и педагогический институт, издательство, выпускающее книги на украинском языке, Украинский национальный театр, Поддукельский украинский народный ансамбль (назван в честь расположенного неподалеку горного перевала). Глава государства — президент. Законодательная власть принадлежит однопалатному парламенту — Национальному совету. Исполнительный орган — правительство. В коалиционное правительство входят представители ведущих политических партий — Партии венгерской коалиции, Партии гражданского взаимопонимания, Партии левых демократов, Словацкой демократической коалиции. Конституция вступила в силу в 1993 г. Новое административное деление страны введено в 1996 г. — это 79 районов, объединенных в 8 краев.

скачать реферат Местоимения и слова-заместители в современном английском языке

Министерство Образования Российской Федерации Министерства Образования Республики Таджикистан Российско-Таджикский (Славянский) Университет Кафедра: Английского языка и типологического языкознанияДИПЛОМНАЯ РАБОТА На тему: Местоимения и слова-заместители в современном английском языкеВыполнила: Наджмиддинова Рухшона, / / / Ф. И. О. Подпись ДатаНаучный руководитель: Ст. Преподаватель Свирид О. В. / / / Ф. И. О. Подпись ДатаРецензент: Профессор Собиров А. М. / / / Ф. И. О. Подпись ДатаЗав. Кафедрой: Профессор Джамшедов П. Д. / / / Ф. И. О. Подпись ДатаДУШАНБЕ - 2003 СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ 3 Обзор литературы7 ГЛАВА 1. МЕСТОИМЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ9 Общие сведения9 Личные местоимения12 Притяжательные местоимения17 Указательные местоимения21 Вопросительные местоимения26 Неопределенные местоимения31 ГЛАВА 2. СЛОВА ЗАМЕСТИТЕЛИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ45 Общие сведения45 Слова заместители существительных48 Слова заместители глаголов72 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 79 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ81 ПРИЛОЖЕНИЯ84ВВЕДЕНИЕ Местоимения и слова заместители являются составной частью каждого языка.

скачать реферат Деньги: возникновение, сущность, функции. Виды денег

Эволюция денег, их история являются составной частью эволюции и истории товарного производства, или рыночной экономики. Деньги существуют и действуют там, где хозяйственная жизнь осуществляется посредством движения товаров. Экономическое понятие «товар» подразумевает любой продукт, участие которого в хозяйственной жизни совершается посредством купли-продажи. В условиях господства натурального хозяйства, когда продукты производились в основном для собственного потребления, они еще не являлись товарами. Развитие разделения труда, которое сопровождалось возникновением регулярного обмена продуктами труда, привело к становлению товарного хозяйства, при котором продукты стали производиться специально для продажи и таким образом становились товарами. Для того чтобы какой-либо продукт стал товаром, он должен отвечать следующим условиям: . он должен производиться не для собственного потребления, а для продажи; . он должен удовлетворять определенным потребностям, т.е. обладать полезностью; причем товар должен быть полезным для его покупателя, что находит свое подтверждение в факте купли-продажи; . он должен обладать стоимостью.

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
скачать реферат Генеалогическая классификация языков:

Примером регулярного фонетического соответствия может служить соотношение между твердым и мягким согласным перед и в русском и украинском языках: русское - украинское била, кит, зима в примерной записи средствами русской транскрипции . Это простое фонетическое соответствие почти не знает исключений. Другие фонетические соответствия могут ограничиваться всего несколькими примерами: украинское ведмiдь - русское медведь украинское суворий - русское суровый украинское капость - русское пакость литовское ruky i - древнерусское курити. Во всех приведенных словах происходит перестановка согласных основы. Некоторые регулярные фонетические соответствия распространяются на десятки языков, например, заднеязычный г перед гласными переднего ряда перешел в ж'/д'ж' в романских языках: французское ge eral = "родовой, общий, генеральный"; тот же корень в слове генеалогия "родословная" звучит как ген-, так как в греческом языке такого перехода не было; в славянских: русское жена также имеет древний корень ген-; в индоарийских: слово "живой" в древнеиндийском языке приблизительно звучало , но такого перехода нет в балтийских языках: литовское gyvas "живой".

скачать реферат Ценностные аспекты коперниканской революции

Для новых областей ученым обычно с трудом и неохотой приходится вводить принципиально новые понятия, которые не вписываются в старую традицию. Как это происходит — резко, путем полного разрыва с традицией или же путем некоторых постепенных метаморфоз? «.Действительно ли традиция оказалась просто помехой для всех этих нововведений, забивая головы ученых пустыми предрассудками, устранение которых принимается за важнейшую предпосылку прогресса?» — ставит вопрос Гейзенберг. Трудность возникает здесь на первом же шагу вместе со словом «предрассудок». Заводя речь идет о наших исследованиях, о явлениях, которые мы желаем изучить, мы нуждаемся в языке, нуждаемся в словах, а слова — это языковое выражение понятий. В начале исследования невозможно избежать привязывания слов к старым понятиям, поскольку новые еще не существуют. Так называемые предрассудки суть поэтому необходимая составная часть нашего языка, и их нельзя просто отбросить. Мы усваиваем язык через традицию, традиционными понятиями сформирован наш способ размышлять о проблемах и ставить вопросы. Можно поэтому сказать, что при такой ситуации в науке, когда изменению подлежат основополагающие понятия, традиция оказывается вместе и предпосылкой и помехой для прогресса.

скачать реферат Деньги

Известные истории первые находившиеся в обращении банкноты были выпущены китайскими банкирами в восемнадцатом веке (банки и банкиры существовали повсюду уже в течение многих веков до появления первых банкнот). На ранней стадии банкноты поддерживались монетами, и именно благодаря этому их стали воспринимать как деньги. К семнадцатому веку бумажные деньги были в обращении в очень ограниченных количествах всего в нескольких странах. 2. Эволюция денег Деньги являются неотъемлемым составным элементом товарного производства и развиваются вместе с ним. Эволюция денег, их история являются составной частью эволюции и истории товарного производства, или рыночной экономики. На нашей территории чеканка монет, серебряных и золотых, восходит к временам князя Владимира I (Киевская Русь, конец Х- начало ХI вв.). В «Русской Правде» металлические деньги продолжали называться, как я уже отмечала, «кунами», но появляются уже и серебряные «гривны». В XII - XV в.в. князья пытались чеканить свои «удельные» монеты. В Новгороде имели хождение иностранные деньги – «ефимки» (от «иохимсталеров» - серебряных немецких монет). В Московском княжестве инициатива чеканки серебряных монет принадлежала Дмитрию Донскому (ХIV в.), который начал переплавлять в русские «гривны» татарскую серебряную «деньгу». Иван III (конец XV в.) установил, что право чеканки монет должно принадлежать лишь «старшему» из князей, держателю Московского престола.

скачать реферат Новые и перспективные методы исследования письменной речи

В отношении некоторых национальных языков признаки письменной речи уже систематизированы и используются на практике. В то же время ввиду естественной разобщенности подобных исследований отсутствуют единые принципы осуществления этих систематизаций. Цель анализа, ведущегося в литовском НИИСЭ - выделение существенных и закономерных особенностей, характеризующих письменную речь автора. Признаки письменной речи разделены на две группы: общие, частные. Общими признаками письменной речи служат уровень грамотности, культура речи и стиль письма; частными - отдельные языковые характеристики, разнообразно проявляющиеся в рукописях, закономерные для всех уровней языка (фонетики, Морфологии, лексики, синтаксиса) и позволяющие индивидуализировать язык рукописей. Учитывая составные части уровней языка (отдельных звуков, форм слов, слов и их значений, конструкции предложений), частные признаки письменной речи классифицируются на 4 большие группы: 1.фонетические, 2.морфологические, 3.лексические, 4.синтаксические. Многие компоненты указанных групп уровней языка, признаков письменной речи взаимосвязаны и по тому должны рассматриваться комплексно.

скачать реферат Исследование документов

Признаки письменной речи разделены на две группы: общие, частные. Общими признаками письменной речи служат уровень грамотности, культура речи и стиль письма; частными - отдельные языковые характеристики, разнообразно проявляющиеся в рукописях, закономерные для всех уровней языка (фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса) и позволяющие индивидуализировать язык рукописей. Учитывая составные части уровней языка (отдельных звуков, форм слов, слов и их значений, конструкции предложений). Обобщение экспертных производств письменной речи показывает, что, решая вопросы авторства, эксперты не всегда могут установить авторов анонимных текстов, написанных литературным языком. В этой связи сделан вывод, что дальнейшим направлением исследования письменной речи должен быть анализ лексики, особенности стиля, а также повышение уровня квалификации при исследовании культуры речи текстов. К этому первому основному направлению следует присоединить и выяснение вопросов неидентификационного характера, содержание которых диктует сама жизнь.

Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
скачать реферат Обязательное медицинское страхование

Обязательное медицинское страхование - составная часть системы социального страхования. Создание внебюджетных фондов (пенсионного, занятости, социального страхования, обязательного медицинского страхования) явилось первым организационным шагом в попытке реформирования системы социального страхования в России. Объектом медицинского страхования является страховой риск, связанный с затратами на оказание лечебно-диагностических услуг при возникновении страхового случая. Экономическая база медицинского страхования - априорно формируемый фонд денежных средств, из которых оплачиваются услуги. Величина разового страхового взноса зависит от состояния здоровья страхуемого и его возраста, детерминирующих вероятность заболевания в тот или иной период жизни пациента. Учитываются также динамика и степень влияния неблагоприятных факторов окружающей среды (производственных и бытовых условий, экологической обстановки и т.д.), особенности образа жизни страхуемого (курение, злоупотребление спиртными напитками, занятие спортом и т.д.). В более широком смысле страховая медицина представляет собой систему общественного здравоохранения, экономическую основу которой составляет финансирование из специальных страховых фондов.

скачать реферат Внебюджетные фонды

Эти страховые компании могут работать только при наличии соответствующих лицензий на обязательное медицинское страхование. В соответствии с Положением о страховых медицинских организациях, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11.10.93 г. эти организации обязаны заключать договора с медицинскими учреждениями на оказание медицинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, создавать страховые резервы, защищать интересы застрахованных. Обязательное медицинское страхование - составная часть государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. Основными задачами Федерального и территориальных фондов в системе обязательного медицинского страхования являются: - обеспечение реализации Закона РФ "Об обязательном медицинском страховании граждан РФ"; - обеспечение предусмотренных законодательством РФ прав граждан; - достижение социальной справедливости и равенства всех граждан; - участие в разработке и осуществлении государственной финансовой политики; - обеспечение ее финансовой устойчивости.

скачать реферат О финансах

Управление Фондом социального страхования РФ осуществляется Правительством РФ при участии общероссийских объединений профсоюзов. Председатель Фонда социального страхования и его заместители назначаются Правительством РФ. Денежные средства и иное имущество, находящееся в оперативном управлении Фонда, а также имущество, закрепленное за подведомственными Фонду санаторно-курортными учреждениями, являются федеральной собственностью. Они не входят в состав бюджетов соответствующих уровней, других фондов и изъятию не подлежат. Основными задачами Фонда являются: . обеспечение гарантированных государством пособий; . участие в разработке и реализации государственных программ охраны здоровья работников, мер по совершенствованию социального страхования; . осуществление мер для обеспечения финансовой устойчивости Фонда, в том числе создание резерва; . частичное содержание санаториев-профилакториев, и различных санаторных и оздоровительных лагерей для детей; . разработка совместно с Министерством труда и социального развития РФ предложений о размерах тарифа страховых взносов на государственное социальное страхование; Обязательное медицинское страхование - составная часть государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи за счет средств обязательного медицинского страхования.

скачать реферат Песни

Чтобы просьбу правильно поняли и выполнили, ее нужно высказать в понятной и приемлемой форме. Для этого вырабатывался своеобразный язык - язык не только слов, но и ритуальных действий и предметов. Обрядовые песни - составная часть этого языка. Поэтому при их исполнении нельзя ничего путать или менять - произвольное изменение текста может повлиять на ожидаемый результат. Все важные моменты в жизни человека, от рождения до смерти, а также многие календарные даты в старину сопровождались обрядами, и почти при всех обрядах исполнялись песни. Эти песни ученые называют благопожеланиями, потому что в них главное - пожелание богатства и добра. Примерно ту же роль играли и песни-величания, в которых воспевались достоинства хозяина дома и домочадцев, их богатство, красота, счастье. Имелись в виду не обязательно реальные черты, а то, что всем хотелось видеть. Пожилым и молодым людям пели разные песни: если первым желали богатства, то вторым - красоты, скорейшего брака, рождения детей. За исполнение любого обряда обязательно полагалась награда. Колядникам, как правило, выносили что-нибудь с праздничного стола. Песни содержат просьбу о награде.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.