телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Рыбалка -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Теория государства и права

Поняття і види правових норм

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
. . 1. Поняття норми 4 . . 2. Внутрішня структура правової 13 норми. . 3. Види правових 21 . . 4. Форми викладу правових норм у статтях нормативно-правових . . . . Список використаної 32 Вступ Метою даної роботи є визначення ролі правових норм в суспільному житті людини і їх класифікація, аналіз їх співвідношення і взаємодії з іншими соціальними нормами, їх функціонування в умовах різних політичних режимів, форми викладу їх у статтях нормативно-правових актів. В цьому дослідженні здійснена спроба порівняння точок зору різних авторів по вищеперерахованих питаннях. З метою найбільш детального і докладного висвітлення основних аспектів представленої теми, об’єктивного анализу проблем, які вона включає, робота розділена на чотири розділи. 1. Поняття норми права Соціальні норми На деякому етапі розвитку суспільства виникає потреба впорядкування існуючих в ньому відносин. Не можна уявити людське суспільство без регулювання поведінки людей за допомогою визначених зразків, моделей, масштабів. З них і складаються в результаті багаторазового повторення норми, на які в подальшому орієнтується суспільство. Норма - це загальне правило поведінки, що діє неперервно в часі у відношенні невизначеного кола осіб і безмежної кількості випадків. З процесом суспільного регулювання поведінки людей пов’язане формування і розвиток соціальних норм. Соціальні норми - соціально-вольові, такі, що історично склались чи ціленапрямлено встановлені масштаби поведінки, які регулюють поведінку людей в суспільстві. Соціальні норми утворюють єдину систему, і в своїй системі вони забезпечують всесторонній і глибокий вплив на життя суспільства, на всі його сфери. Ці норми розраховані на те, щоб направляти поведінку людей в майбутньому, тобто в наперед незафіксованих випадках. Оскільки соціальні норми діють в системі, то вони можуть поділятись за різноманітними факторами. Головним є поділ цих норм за сферами регулюючих відносин. Таким чином, виділяються: норми-звичаї, норми моралі, норми права і корпоративні норми. Норми-звичаї - це природні правила поведінки людей, що історично склалися і в результаті багаторазового повторення ввійшли в звичку. Звичай опирається на силу звички і існує в силу наявності фактичних відносин. Тут права і обов’язки співпадають - це є головною відмінністю його від інших соціальних норм. В цьому виражається його регулятивна особливість. Норми моралі - це принципи, в яких виражені: відносини чи погляди на гуманізм, справедливість, гідність людини і життя. Норми моралі за своїм походженням не пов’язані з державною владою, вони існують усно і реалізуються на основі внутрішніх переконань людини, на основі внутрішньої суспільної думки. В нормах моралі нема вказівки на вид можливої чи обов’язкової поведінки, оскільки, як я вже відмітив, вони не пов’язані з державою. Корпоративні норми - це загальні правила поведінки громадських організацій. Ці норми, як правило, формалізовані, тобто містяться в статутах цих громадських організацій. За регулятивними особливостями близькі до норм права - в них вимальовуються права і обов’язки членів цих об’єднань.

Тут (як і при характеристиці видів юридичних норм) перед нами мікроструктура права. В ній, на відміну від макроструктури - поділу права на галузі і інститути (система права) - не так наглядно і рельєфно проглядаються соціально-політичні особливості правового регулювання. В той же час в структурі норми і видах норм проявляються ті специфічні функції, які виконують юридичні норми як первинна ланка структури права, — забезпечення конкретизованого, детального, точного і визначеного нормативного регулювання суспільних відносин. А звідси в розглядуваних питаннях більшого значення набувають юридико-технічний бік, конструктивні моменти організації змісту норми, тобто те, що відтноситься до догми права. Структурі норми права властива своя типова схема (модель) зв’язків утворюючих її елементів. Головне в цій типовій схемі - нормативна побудова інтелектуально-вольового і юридичного змісту державної волі. Ця нормативна побудова полягає в тому, що зміст норми не тільки виражаеться за допомогою таких категорій, як права і обов’язки, але і має характер загального правила, особливо в одночасно існуючих нормах-приписах і логічних нормах. Норма-припис втілює державне веління у вигляді цільного нормативного положення, присвяченого конкретному питанню правового регулювання. Логічна ж норма характеризує сутність і зв’язок конкретних розпоряджень, їх державно-примусові, нормативно-регулюючі якості. Внутрішня будова, зв’язок елементів, що утворюють структуру норми, відрізняються інваріантністю, жорсткістю, «незруйнуванням». Причому ці елементи (гіпотеза, диспозиція, санкція) об’єднані не на умовах ієрархічної залежності, як це характерно в основному для зв’язку елементів усередині галузей і інститутів права, а на умовах синтетичної залежності при якій відсутність хоча б одного з необхідних елементів приводить до руйнування даної цілісіності - юридичної норми. З зовнішнього боку (тобто з боку зовнішньої форми) норми-приписи і логічні норми одержують мовно-логічний, словесно-документальний виклад в тексті нормативного юридичного акту: його статтях і інших структурних підрозділах акту. Головне, що тут необхідно відмітити, це різницю між нормою права і статтею нормативного акту. Однак співвідношення між нормою і статтею залежить від того, чи розглядається це співвідношення як таке, що можна застосувати до логічної норми чи до норми-припису. Логічна норма, покликана виразити в основному зв’язки між спеціалізованими нормативними приписами, їх державно-примусові, нормативно- регулюючі якості, в більшості випадків містяться в декількох статтях нормативного акту чи навіть в статтях різних нормативних актів. Норма-припис, як правило, відповідає первинній структурній частині тексту нормативного акту (статті, пункту, абзацу статті, конкретній фразі тексту). Дроблення норми-припису, розподіл його змісту між різними статтями, пунктами статті і т. д. взагалі неможливий. Норма-припис - це цільне, логічно завершене і формально закріплене державно-владне веління. За своєю словесно-логічною побудовою вона представляе собою нероздільну єдність за формулою «якщо-то». Практика законодавства показує, що виділення частини норми-припису можливе лише шляхом самостійного її формулювання у вигляді особливого загального правила (при цьому якість самостійного правила зберігає і «урізана» норма).

Тим самим росширяються кордони правової взаємодії, що забезпечується його гнучкість в різних ситуаціях. И все ж таке поєднання форм регулювання слід віднести швидше до недоліків, чим до позитивних властивостей форм правових норм. Тут відкриваються широкі можливості для їх вільного трактування спеціальніми суб’єктами, що виконують норми, оскільки смисловий зміст подібних оборотів вкрай невизначений. Зобов’язуючі, забороняючі і правонаділяючі норми в свою чергу можуть бути класифіковані і за іншими різноманітними основами. Так, наприклад, заборони поділяють: за сферами суспільного життя — соціально-економічні, політичні, особисті; за функціональним призначенням — заборони в широкому і вузькому змісті; за характером і об’ємом правового матеріалу — інформативні і елементарні; за ступенем визначеності — абсолютні і відносні і т. д. Спеціалізовані норми не можуть служити самостійною основою для виникнення правовідносин, вони носять додатковий характер. I в залежності віт того яку функцію вони вконують, спеціалізовані норми поділяються на п’ять основних разновидів: Общие - це норми, напрямлені на фіксування в узагальненому вигляді визначених елементів відносин, що регулюються. Дефінітивні норми чи дефініції це норми направлені на закріплення в узагальненому вигляді признаків даної правової категорії, вони закреплюють науково сформульовані поняття, визначення понять. Декларативні норми (норми-принципи) - це норми, в яких сформульовані правові принципи, задачі, цілі. Оперативні норми, з їх допомогою з дій системи права вилучаються права, устарівші норми і вводяться нові. Колізійні норми призвані вирішити зіткнення норм, вирішення конфліктних і передконфліктних ситуацій. За ступенню активізації соціально корисної діяльності суб’єктів права норми права умовно можна поділити на звичайні і заохочувальні. В принципі всі вони «заохочують» таку діяльність, але виділення заохочувальних норм доречне тому, що вони найчастіше спеціально направлені на стимулювання правомірної діяльності, такою, яку суб’єкти юридично не зобов’язані чинити. Заохочувальні норми мають чітко виражену елементну структуру, причому диспозицією є заохочення, тобто надання різних матеріальних, духовних благ. Заохочувальні норми — це різновид правонаділяючих чи зобов’язуючих норм. Діапазон їх дії в праві все більш розширюється, причому заохочення нерідко передбачаються і за звичайне виконання обов’язків. Заохочувальні норми слід вважати нормами права, але виступаючі не як правила поведянки, а як державний призив до визначеної поведінки. При настанні відповідних умов у компетентного органу виникає не тілько право на застосування заохочення, але інколи і обов’язок заохочувати. За способами встановлення правил поведінки норми права діляться на категоричні і диспозитивні. Перша формулює визначене правило поведінки, виключає який-небудь вибір, хоча може встановити як заборону, зобов’язання, так і дозвіл; друга надає суб’єктам самим визначати конкретний зміст своїх прав і обов’язків і встановлює правило на випадок, якщо суб’єкти не скористались своїми правами. Наприклад, ч. 1 ст. 128 ЦК України визначає, що право власності у покупця речі за договором виникає з моменту її передачї, якщо інше не передбачено законом чи договором.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Прикладная философия

Индивидуальным стимулом для участия каждого в этом дележе является личный эгоизм, толкающий на то, чтобы оторвать от общественного пирога как можно больше и любыми доступными средствами. Сдерживающие противовесы, в виде правовых норм, заботятся о том, чтобы сохранить сообщество, и для этого регламентируют вопрос дележа и ограничивают методы, используемые индивидуумами при дележе. Этические нормы в принципе делают то же самое, но в более мягкой форме, которая не подтверждена арбитражными возможностями государства, а как было сказано выше, проявляется только через личное одобрение или осуждение окружающих людей (хотя если говорить о некоторых профессионально цеховых нормах, то их реакция может быть серьезнее государственной). Таким образом жизнь в человеческом обществе превращается в постоянную бесконечную игру по огромному набору писаных и неписаных правил, призом в которой является удовлетворение личного эгоизма. Каждый волен сам решать, как играть в эту игру. Один играет, соблюдая писаные и неписаные нормы с большим запасом, другой, желая урвать побольше, идет на нарушение неписаных норм, третий, рискуя войти в конфликт с государством, нарушает правовые нормы, но при этом получает сверх долю от общественного пирога

скачать реферат Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

Особливо суперечливі думки радянських і закордонних учених, але всі вони погоджуються, що норми права це велике надбання людства. Ціль даної роботи проаналізувати й систематизувати існуючі думки і відповісти на запитання про те, яка актуальність тлумачення, хто є суб'єктом тлумачення, поняття й ознаки правової норми, яка форма внутрішнього змісту правової норми, критерії, за якими класифікуються правові норми, поняття тлумачення правової норми і його необхідність як процесу, сутність і значення тлумачення норм права, задачі тлумачення норм права, способи (методи) тлумачення норм права, види тлумачення норм права, функції тлумачення норм права. РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМ ПРАВА ЯК РІЗНОВИД 1.1. Поняття й ознаки правової норми. Норма права — це правило поведінки, встановлене або санкціоноване державою, елементарна частка права, що відноситься до нього як частина до цілого (або як одиничне до загального). Було обґрунтовано, що норма права — це й не форма, і не зміст усього права, а саме його частка. Вона володіє властивим їй змістом і формою й у системообразуючих процесів з іншими нормами складає зміст права в цілому.

Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры
Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники
 Теория государства и права: конспект лекций

Правовыми можно считать нормы, которые: • исторически сложились и дожили до наших дней в виде обычаев, традиций, прецедентов, не противоречащих общегуманистическим идеалам и признанных государством: • исходят непосредственно от общества (страны), территориального образования и выражают волю всего населения или его большинства, т. е. нормы, принятые путем всенародного голосования (референдума), предусмотренного конституцией; • изданы легитимными органами государства, избранными или назначенными в соответствии с конституцией, и не противоречат международно-правовым актам, закрепляющим естественные права человека; • закреплены в договорах, заключенных между субъектами права в соответствии с действующим законодательством и общепризнанными принципами и нормами международного права. § 2. Виды правовых норм Многогранные общественные отношения, разнообразие повторяющихся жизненных ситуаций и способность человека разумно реагировать на происходящее обусловливают тот факт, что правовые нормы достаточно разнообразны. Чтобы определить общие и отличительные черты данных норм, обозначить место и функциональную роль, необходимо их классифицировать

скачать реферат Административные правоотношения

Главное заключается в следующем: управление всегда предполагает подчинение воли участников совместной деятельности (общественная жизнь является таковой) единой управляющей воле; в управленческих отношениях налицо соподчиненность воль. Соответственно, с одной стороны – авторитет, господствующая воля субъекта управления, с другой – подчинение ей воли всех иных участников управленческих отношений. Таково соотношение сторон в регулируемых административным правом управленческих связях различного рода. Отсюда и властный характер этих отношений, причем власть является средством волевого регулирования управленческих процессов и поведения их участников. Власть осуществляется в различных вариантах правового регулирования. Это значит, что в любом случае нормативного установления запретов, дозволений или же прямых предписаний, независимо от конкретного вида правовых норм, последние служат юридической основой возникновения властеотношений. Поскольку названные варианты правового регулирования (метод) характерны, хотя и в различной степени, для гражданского, финансового, трудового, земельного, уголовного, конституционного и иных отраслей права, общественные отношения, регулируемые ими наряду с управленческими, носят на себе определенный отпечаток властности.

 Трудовое право России

Принцип запрещения детского труда проявляется в комплексе правовых норм, устанавливающих возраст приема на работу (ст. 63 ТК) и специальные гарантии для несовершеннолетних работников (ст. 265-272 ТК).P ГЛАВА IV. ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО ПРАВА W 1. Понятие и виды источников трудового права 1. Теоретические представления об источниках права в формальном (юридическом) смысле базируются на идее формы права. Под источником права обычно понимают внешнюю форму права[48], форму установления и выражения правовых норм[49], объективированный в документальном виде акт правотворчества[50]. Приведенные определения исходят из того, что право может существовать исключительно в виде правовых норм, хотя в настоящее время все большее число представителей теории права отходят от этой доктрины[51]. Применительно к конкретной отрасли уместнее говорить не об источниках права (форме права), а об источниках правовых норм, регулирующих соответствующие общественные отношения, или об источниках позитивного права. 2. Обычно выделяют четыре группы таких источников: нормативный правовой акт, нормативный договор, судебный прецедент, обычай

скачать реферат Основы права

Выделяя признаки правового государства, Акимов перечислил: 1) Верховенство закона. 2) Тотальный контроль правящей элиты. 3) Принцип разделения властей. 4) Гарантированность прав и свобод личности. 5) Независимый суд. В чем ошибся Акимов? Тема 2. Характеристика права и правового регулирования общественных отношений Вопросы 1. Понятие, признаки и сущность права. 2. Источники права и их виды. Система права. 3. Правовые нормы. 4. Характеристика правового отношения. Контрольные вопросы1. Дайте характеристику признаков права и его отличий от других социальных норм. 2. Что такое система права, из каких элементов она состоит? 3. Дайте характеристику источникам права и их видам. 4. Назовите виды нормативных актов. 5. Приведите примеры локальных нормативных актов. 6. Дайте характеристику правового регулирования общественных отношений и его механизма. 7. Из каких элементов состоит правовая норма? 8. Какие виды правовых норм в зависимости от характера содержащегося предписания существуют? 9. Из каких элементов состоит система права? 10. Как действуют нормативные акты во времени, в пространстве и по кругу лиц? 11.

скачать реферат Современное состояние страхования в России и США

Следует отметить, что существует несколько подходов к классификации страхования. До сих пор нет единой классификации, во многом это связано с несоответствием и разногласиями в нормативно-правовых документах. Поэтому классифицировать объекты страхования можно по-разному и нельзя сказать, что какая-либо классификация будет неверна.1.3. Правовые основы страхования Государство контролирует отношения, признанные юридически договорными, в том числе, отношения по страхованию – через специальный аппарат. Способ этот состоит в разработке формальных идеализированных моделей поведения, на основе которых создаются правила, устанавливающие, как должно себя вести в случае, если ситуация совпадает с модельной. Затем эти правила формулируются в виде правовых норм и их выполнение обеспечивается с помощью государственного принуждения. Рассмотрим теперь более подробно, как неискушенному в юридических вопросах человеку можно познакомиться с юридическими нормами, регулирующими страхование и понять смысл этих норм, в частности, в чем он может разобраться и сам, а в чем лучше разбираться с помощью юриста.

скачать реферат Шпоры по ТГИП

Классификация норм права Выделяют следующие основные виды правовых норм: 1) в зависимости от функциональной роли они разделяются на: - исходные нормы, которые определяют основы правового регулирования общественных отношений, его цели, задачи, пределы, направления (это, например, декларативные нормы, провозглашающие принципы; дефинитивные нормы, содержащие определения конкретных юридических понятий, и т.п.); - общие нормы, которые присущи общей части той или иной отрасли права и распространяются на все или большую часть институтов соответствующей отрасли права; - специальные нормы, которые относятся к отдельным институтам той или иной отрасли права и регулируют какой-либо определенный вид родовых общественных отношений с учетом присущих им особенностей и т.д. (они детализируют общие, корректируют временные и пространственные условия их реализации, способы правового воздействия на поведение личности); 2) в зависимости от предмета правового регулирования (по отраслевой принадлежности) они разделяются на конституционные, гражданские, административные, земельные и т.п.; 3) в зависимости от их характера - на Артериальные (уголовные, аграрные, экологические и пр.) и процессуальные (уголовно-процессуальные, гражданско- процессуальные); 4) в зависимости от методов правового регулирования на: - императивные (содержащие властные предписания); - диспозиптвные (содержащие свободу усмотрения); - поощрительные (стимулирующие социально полезное поведение); - рекомендательные (предлагающие наиболее приемлемый для гос-ва и общества вариант поведения); 5) в зависимости от времени действия - на постоянные (содержащиеся в законах) и временные (содержащиеся, например, в Указе Президента о введении чрезвычайного положения в определенном регионе в связи со стихийным бедствием).28) Структура правовой нормы и формы ее изложения в нормативном акте Правовая норма имеет свою внутреннюю структуру, которая насчитывает 3 элемента: гипотезу, диспозицию и санкцию.

скачать реферат Шпоры по ТГП

Первичными факторами развития и функционирования общест.отношений выступают интересы людей. Бывает, что сначала принимаются законы, а затем на их базе формируются новые экономич. отношения. Так было в эпоху буржуазных революций в Европе. В этом случае можно говорить о приоритете права перед эконом. Но бывает и наоборот- интересы людей сначала претворяются в новые производ. отношения, а затем создаются з-ны. Здесь приоритет экономики перед правом. Политика выступает посредником между ними. 2)экономика определяет политику и право. Политика и право зависят от базиса(способа производства).Однако эта главная роль экономики проявляется лишь в конечном счёте, т.к политика и право ,опираясь на экономику могут оказывать и обратное воздействие на неё, стимулировать или сдерживать развитие производ. отношений. Политика здесь тоже выступает посредником. Соотношение между политикой и правом двояко:1)определяющим фактором выступает политика; 2)определяющим фактором выступает право.23.Виды правовых норм. Норма права- это общеобязательное, формально определённое правило поведения, установленное и обеспечиваемое гос-вом и направленное на урегулирование общественных отношений.

Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники
Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
скачать реферат Шпоры по ТГиП

По сод-ю правомочия в норме: а)нормы, сод. запреты б)обязывающие в)управомач. Любая прав. норма опр-ет стр-ры по ф-ле “если то иначе ” . Главн. деление прав. норм – на регулятивн. (дел. на обяз-щие, запрещающие и управомач-щие) и охранительные. Факультативные нормы – позвол. при опр. усл-ях отступать от главн. вар-та повед-я, избирая запасной. Рекомендательная норма – из неск. вар-тов повед-я рекоменд. один. Также деление на абс. определенные нормы (формулир. пр-ло, усл-е его д-я и санкцию с исчерпыв. полнотой) и относит. опр-нные (допуск. возм-ть вар-тов с учетом конкр. обстоятельств. Они дел. на ситуационные (по ситуации) и альтернативные (выбор из списка)). Есть нормы основные (исходные) и производные (детализ-щие); пост. и временные. Особая группа – поощрительные. Среди регулятивных и охранительных выдел. специализир.: дефинитивные (сод. пр-ки или опр-я гос.-прав. институтов), нормы-принципы, оперативные (направл. на отмену актов, их распр-е на ew отн-я), коллизионные (позвол. решать дело в сл. конфликта норм). 1-я часть прав. нормы - гипотеза, кот. предст. собой отн-е усл-й, при наличии кот. норма д-ет. Юр. факты, содерж-ся в гипотезе – факты О-тивной реальн-ти, с кот. право связ. наступл-е тех или иных юр. последствий: простые (одно условие) и сложные. 2-я часть прав. нормы - диспозиция – собственно правило поведения: императивн., диспозитивн., рекомендательн. или простые и сложные. 3-я часть прав. нормы - санкция – те нежелат. последствия, кот. м. наступить в рез-те ненадлеж. исполн-я диспозиции: правовосст-щая и наказательная.34. Виды правовых норм. Прав. норма – общеобязат. повед-е, слож-ся в обществ. практике (в рез- те многократной повторяемости этого отн-я) санкционир. гос-вом и опир-ся на возм-ть принужд-я со стороны гос-ва. Прав. нормы клас-ся: 1.по степени обязат-ти: а)императивные (обязательные) б)диспозитивные (несколько вариантов, и м. выбрать) в)рекомендательные.

скачать реферат Институционализм

Иными словами, к институтам относятся различные правила и стереотипы поведения, часть из которых закреплена в виде правовых норм и общественных учреждений. В рамках этой концепции Т. Веблен создал теорию «демонстративного потребления» - единственный элемент его теоретических разработок, вошедший в магистральное направление современной экономической теории. Согласно концепции «демонстративного потребления», представители класса богатых покупают многие товары не из-за того, что эти товары удовлетворяют их личные потребности, а из-за того, чтобы «выделиться» среди других, продемонстрировать себя как состоятельных людей (ясно, что здесь поведение людей обусловлено инстинктом соперничества и желания прославиться). Таким образом, при прочих равных условиях, чем выше цена таких товаров, тем больше объем спроса на них. Данный феномен, нарушающий закон спроса, вошел в экономическую науку под названием «эффект Веблена». Легко увидеть, что предложенная Т. Вебленом концепция человеческого поведения совершенно не совместима с принципами оптимизации и методологического индивидуализма и, соответственно, не вписывается в стандарты современной экономической теории.   1.2.2. Концепция развития рыночного хозяйства Как уже отмечалось, старые институционалисты отвергали понимание рыночного хозяйства как равновесной системы и трактовали его как эволюционирующую систему.

скачать реферат Государственное управление образованием

У всех еще сохранилось в памяти, какие надежды вселил во многих Указ №1 Президента Российской Федерации «О первоочередных мерах по развитию образования в РСФСР». В этом указе, подписанном в июле 1991 г., сфера образования провозглашалась приоритетной, впервые перед Правительством ставилась задача разработки Государственной программы развития образования в РСФСР, предоставления образовательным учреждениям налоговых льгот, введения гарантированных государством нормативов на обучение и содержание одного обучающегося образовательных учреждений различных типов, приоритетного финансирования образовательных учреждений, увеличения заработной платы работникам образовательных учреждений и еще целый ряд мер по социальной защите системы образования. К сожалению, во многом данный указ остался благим пожеланием. Закон Российской Федерации «Об образовании» вступил в силу ровно через год после подписания Президентом Указа №1. Закон юридически закрепил новую философию образования, новые принципы образовательной политики и выразил их в виде правовых норм. Очень важно, что законодательно была установлена приоритетность образования, регламентированы меры по финансированию системы образования, установлена защита системы образования от приватизации и введены льготы для системы образования. В 1996 г. закон претерпел существенные изменения.

скачать реферат Нормы права

Министерство Поволжской Академии Государственной Службы Имени П.А. Столыпина Курсовая работа на тему «Нормы права» Выполнила: студентка специальности 061100 I курса 108 группы Силкина Яна Владимировна Проверил: Касаева Татьяна Викторовна Саратов 2003 Содержание Введение .3 Понятие и признаки правовой нормы 5 Виды правовой нормы .8 Структура правовой нормы 13 Соотношение норм права и текстов нормативных актов 16 Заключение .21 Список использованной литературы .23 Введение На известном этапе развития общества возникает потребность упорядочивания существующих в нем отношений. Нельзя представить человеческое общество без регулирования поведения людей с помощью определенных образцов, моделей, масштабов. Из них и складываются в результате многократного повторения нормы, на которые в дальнейшем ориентируется общество. Норма - это общее правило поведения, действующее непрерывно во времени в отношении неопределенного круга лиц и неограниченного количества случаев. С процессом общественного регулирования поведения людей связано формирование и развитие социальных норм. Социальные нормы образуют единую систему, и в своей системе они обеспечивают всестороннее и глубокое воздействие на жизнь общества, на все ее сферы.

скачать реферат Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении

Следовательно, законность — основная составная часть государственной дисциплины. Это объясняется тем, что ос­новные требования государственной дисциплины оформляются в виде правовых норм и содержатся в законах, указах, актах органов исполнительной власти Российской Федерации и других правовых актах. В соответствии с принципами законности эти акты должны неукоснительно соблюдаться. При всей близости законности и государственной дисципли­ны они не тождественны. Различие между ними состоит в том, что дисциплина охватывает порядок поведения людей не только в сфере правовой регламентации общественных отношений (тру­довая, финансовая, служебная, воинская дисциплина и т.д.), но и в сфере действия иных норм, функционирующих в обществе (профсоюзная, дисциплина быта и т.д.). Ее содержание шире содержания понятия «законность», ибо включает исполнение прав и обязанностей, основанных на требованиях, как правовых, так и иных социальных норм. Законность же требует соблюде­ния и исполнения только правовых норм. Кроме того, в содер­жание дисциплины включаются такие элементы, как предприимчивость, инициативность, творческий подход к делу, эффективность и качество работы.

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы
Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов
скачать реферат Теория и методика обучения праву

Обществознание: Задача построения правового государства. Демократические основы общественной жизни. Конституция 1993 г. Принципы рыночной экономики. Гражданский кодекс РФ правовая основа рыночной экономики. История: События августа 1991 г. Крушение коммунистического режима. Развал СССР. Деятельность Верховного Совета РСФСР. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Совершенствование российского законодательства. Проблемы федеративного устройства. Коваленко А.И. Правоведение, гл. VII. Кравченко А.И. Обществознание, гл. 7. Алексеев С.С. Государство и право, ч. 2. Боголюбов Л.Н. и др. Человек и общество, разд. Тема 2. Вопросы теории государства и права 10 Государство, его признаки и формы (эвристическая беседа) Понятие государства. Основные теоретические подходы к пониманию сущности государства. Признаки государства. Формы правления. Формы государственного устройства. Политические режимы. Обществознание: Государство и цивилизация. Предназначение, функции государства. Особенности государственной власти. Государство как явление цивилизации и культуры. Политическая система общества. Политический режим. Коваленко А.И. Правоведение, гл. VIII. Кравченко А.И. Обществознание, гл. 5. Алексеев С.С. Государство и право, ч. 1. Myхаев Р.Т. Политология, разд. 5. Демократия: государство и общество, гл. 4. 11 Понятие права. Правовая норма. Источники права (семинар) Понятие права. Признаки права. Функции права. Правовая норма. Виды правовых норм. Структура правовой нормы. Источники права. Взаимосвязь государства, права и общества.

скачать реферат Структура нормы права

Эти памятники становятся обоснованием будущих норм. Виды правовой нормы: Важное место в теории и практике действия юридических норм принадлежит их классификации. Правильность и полнота классификации зависит прежде всего, от выбора ее основания, которым выступают наиболее существенные признаки, определяющие все остальные признаки классифицируемого явления. Нормы права подразделяются на виды по самым разным основаниям. И здесь три фактора оказывают наиболее существенное влияние. Это - функции права и индивидуальное регулирование общественных отношений. Так как социально- юридические функции обуславливают строение права, то главное подразделение функций на регулятивные и охранительные предопределяет и главные виды юридических норм. Но сразу же нужно учитывать и действие такого фактора, как специализация права. И общая классификация дополняется третьим звеном, и таким образом норма подразделяется на охранительные, регулятивные и специализированные. Регулятивные (правоустановительные) нормы непосредственно направленные на регулирование общественных отношений путем предоставления участникам прав и возложение на них обязанностей. Например: п.3. ст. 261 ГК РФ ‘’ Собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и не нарушает прав других лиц’’.

скачать реферат Культурология

Сюда относят разнообразные средства материального производства, производственные отношения, все виды материальных ценностей - архитектуру, здания, средства коммуникации и транспорта, парки и т.д. Материальная культура оценивается с точки зрения создаваемых ею средств и условий совершенствования самого человека. 2. Духовная культура включает в себя как совокупность результатов духовной деятельности, так и саму духовную деятельность. «Артефакты» духовной культуры проявляют себя через такие элементы, как обычаи, нормы и образцы поведения, а также идеалы и ценности, идеи и научные знания. Обычай появляется в архаичных обществах в качестве основного регулятора поведения. Обычай – это привычные целостные образцы поведения людей. Они включают в себя традиции, которые реализуются через обряды и ритуалы. Обычаи закреплены в общественной памяти и передаются из поколения в поколение. Мировоззренческой основой обычая выступают поверья и предания. С появлением государства многие обычаи закрепились в виде правовых норм. Нормы – это общепризнанное правило или образец поведения, действия. Выделяют общекультурные нормы, нормы национальной культуры, а также универсальные, профессиональные нормы.

скачать реферат Содержание банковской тайны

Содержание банковской тайны. Содержание банковской тайны в действующем законодательстве регулируется нормами двух законодательных актов: ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее - Закон о банках). Согласно п. 1 ст. 857 ГК РФ банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Одновременно с этим ст. 26 Закона о банках предоставляет право кредитной организации включать в состав банковской тайны иные сведения, если это не противоречит федеральному закону. Как видим, правовые нормы, определяющие содержание банковской тайны, не совпадают. Возникает вопрос, какие нормы правомерно применять на практике? В юридической литературе существуют разные мнения по данной проблеме. Одни авторы считают, что целесообразно использовать правило о соотношении общих и специальных правовых норм: поскольку ст. 26 Закона о банках является специальной, надо следовать требованиям этой статьи. Другие авторы полагают, что никакой конкуренции между ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Закона о банках нет. С. Карчевский, Юрисконсульт расчетной палаты ММВБ, считает, что при несоответствии указанных норм надо руководствоваться Гражданским кодексом.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.