телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Книги -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Теория государства и права

Франція

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Після чергової зміни кабінету, зв'язаною з перемогою правих сил на парламентських виборах у липні 1993 р., був прийнятий новий закон "Про приватизацію", що передбачає приватизацію 12 фінансових і промислових груп, намічених до приватизації ще законом 1986 р. і 9 нових, але без указівки термінів реалізації програми. Особливістю проведеної приватизації була передача державою від 15 до 30 відсотків акцій приватизованого підприємства обмеженій групі акціонерів, звичайно фінансово або стратегічно зв'язаних із приватизованою компанією. Ці "тверді ядра", у законі 1993 р. названі "групами стабільних акціонерів", що створювалися урядом, минулого покликані забезпечити стабільність фінансового становища компаній і зберегти їх від агресивної політики окремих власників акцій або спекулятивного поводження ринку. Вибір публічної пропозиції продажу в сполученні з одночасним продажем великих пакетів акцій групам стабільних акціонерів як метод приватизації свідчить про прагнення держави забезпечити стабільність контролю над приватизованими підприємствами обраними фінансово-промисловими групами, зв'язаними перехресною участю. Полюсами трьох найбільш великих з них , ще з кінця 60-х років стали банки "Суец", "Париба" і "Креди Лионне". Разом з тим, криза ринку нерухомості в 1995 р., виявивши неефективність використання засобів учасниками основних фінансово- промислових груп, змусив уряд допустити різке посилення участі іноземного капіталу в приватизації. В даний час система твердих ядер виявляється під тиском нових іноземних акціонерів, у ряді випадків потребуючого відмовлення компаній від участі в низькоефективній системі перехресного володіння капіталом фінансових і промислових груп. У червні 1997 р після перемоги на парламентських виборах, новий уряд соціалістів на чолі з Л. Жоспеном продовжив стратегічний курс на приватизацію, ввівши в програму денаціоналізації три найбільших компанії "Франс Телекому ", "Ер Франс" і "Томсон". Разом з цим змінилася концепція приватизації: 1) відбулося відмовлення від універсальних для всіх компаній моделей роздержавлення, 2) держава бере на себе реструктуризацію приватизованого підприємства, його підготовку до виходу на ринок акціонерного капіталу, 3) зберігається високий ступінь контролю держави над приватизованими об'єктами. 2.1. Регулювання конкуренції Принцип вільного визначення цін за правилами конкуренції офіційно закріплений у законі від 1 грудня 1986 р. Передбачається два випадки можливого регламентування: для видів діяльності в які цінова конкуренція обмежена законодавством або для монополій, а також як тимчасову міру у випадку розрегулювання ринку. Контроль і санкції у відношенні практики картелів, демпінгу, дискримінації відносяться до області карної і цивільної юрисдикції незалежного адміністративного органа, якому з 1987 р. були надані повні права в рішенні і санкціонуванні - Раді конкуренції. Контроль над операціями по концентрації підприємств належить міністерським органам. Крім того, значчну роль грають наднаціональні органи захисту конкуренції, сформовані в рамках Європейського співтовариства.

Делегація по благоустрою грає міжміністерську роль координації в регіональних питаннях. Діяльність Делегації по благоустрою територій спирається на наступні інструменти: - систему фінансового стимулювання; - сприяння різних фондів, головним з яких є Фонд впливу по благоустрою території (FІA ), керування яким здійснюється DA AR; - часткова фінансова участь (державне і регіональне); - представлення Франції в європейських фондах, основним з яких є Європейський фонд регіонального розвитку (FEDER). 2.4. Державне регулювання інвестиційної діяльності У Франції існує розвинена система заохочення як національних, так і іноземних інвестицій; основна частка фінансових і податкових пільг надається урядом і місцевими органами влади. Уряд встановив преференційний податковий режим для підприємств, що діють у ряді районів Франції - у так званих спеціальних зонах підприємницької діяльності (у районі Дюнкерка, Ля Сіота, Ля Сена). Компанія, з числом зайнятих не менш 10 чоловік, зареєстрована і здійснюючу свою діяльність в одній з цих зон, звільняється від сплати податку на прибуток корпорацій протягом перших десяти років. Цей режим не поширюється на компанії, що спеціалізуються на виробництві ряду товарів (наприклад, сталі, текстильних і швейних виробів і т.д.), а також на підприємства сфери розподілу, банки, страхові і фінансові установи. Але компанія, що одержує зазначені податкові пільги, автоматично позбавляється права на інші урядові субсидії. У ряді районів Франції місцеві влади звільняють знову створені компанії в сфері промислового виробництва і послуг від сплати професійного податку (частково або цілком) терміном на 5 років. Для цього інвестиції компанії повинні складати не менше 800 тис франків, а число зайнятих - 30 чоловік. (Професійний податок - відноситься до числа прямих місцевих податків, що щорічно стягуються місцевими органами влади (комунами, департаментами, іншими регіональними підрозділами країни) із усіх видів підприємницької діяльності. При існуванні безлічі ставок професійного податку середній рівень його по країні складав в останні роки 21%.) В даний час податкові пільги надаються головним чином фірмам, що здійснюють програму підготовки кадрів на виробництві (у розмірі 25% від суми цих витрат, але не більше 1 мільйона франків), а також компаніям, що реалізують програму науково-технічних досліджень (30% від щорічного збільшення витрат на науково-дослідні цілі, але не більш 30 млн. франків, так названий "дослідницький податковий кредит"). На компанії, що проводять науково-дослідні розробки поширюється також і режим прискореної амортизації. З метою стимулювання будівництва промислових об'єктів Комісія економічного і регіонального розвитку країни (ДАТАР) надає інвесторам субсидії, розмір яких досягає 25% вартості всіх капіталовкладень у земельну ділянку, будинок і устаткування, придбаний у перші три роки будівництва. Критеріями для надання цих субсидій є : 1) вибір району будівництва - перевагою користуються сільськогосподарські райони західної, південно-західної і центральної Франції; 2) кількість знову створених робочих місць - мінімальне число зайнятих повинне складати 20 чоловік протягом перших трьох років або більш ніж 10 чоловік, якщо на них припадає понад 1/2 зайнятих на підприємстві; 3) сфера діяльності - насамперед це підприємства галузей важкої промисловості, що знаходяться в стадії структурної перебудови; 4) субсидіювання іноземних інвесторів виробляється в тих випадках, коли обсяг їхнього експорту з Франції складає не менш 300 млн. франків, розмір їхніх капіталовкладень у будівництво перевищує 20 мільйонів франків.

Однак вони можуть розширювати сферу своєї діяльності в такий спосіб:а) здобуваючи капітал у вигляді внесків або позик (вкладні сертифікати, облігації); б) надаючи позики на більш тривалий термін; в) приймаючи участь у капіталі інших підприємств; г) організувати емісію і розміщення цінних паперів; д) здійснюючи керування майном за рахунок клієнтури. Комерційні банки об'єднані в Асоціацію французьких банків (АФБ) 2. Інвестиційні банки - спеціалізовані організації, призначені для допомоги підприємствам у ї інвестиційній діяльності і здатні здійснювати довгострокові і середньострокові операції. До цієї категорії банків відносяться: а) приватні банки, що спеціалізуються на фінансових консультаціях, керуванні майном, а також міжнародному переміщенні капіталів французьких підприємств; б) промислові банки, що підрозділяються на ділові банки, призначені для участі в діяльності підприємств, і банки довгострокового і середньострокового кредиту, що видають позики й акумулюють засоби для подальшого вкладення їх у реальний сектор економіки. 3. Фінансові компанії - організації, що збирають відносно стабільні капітали (облігації, бони, банківські позики) для їхнього розміщення з малим ступенем ризику в короткострокові позики під заставу цінних паперів і в довгострокову оренду. 4. Іпотечні банки - організації, основним об'єктом активних операцій яких є надання іпотечних позик підприємствам і приватним особам. 5. Банки розвитку - покликані поєднувати суспільні і приватні фонди для фінансування операцій, що не можуть бути рентабельними в короткий термін. В Франції існує 28 спеціалізованих кредитних інститутів, згрупованих у 1984 році в Об'єднання спеціалізованих фінансових установ. До них відносяться такі організації, як Le Credі fo cіer de Fra ce, що спеціалізується на кредитуванні будівництва, Les Socіe es de developpeme regіo al (SDR) - організації регіонального розвитку, що поєднують фінансові інститути, що обслуговує переважно дрібні і середні підприємства; Socіe e fra caіse pour l'assura ce du capі al rіsque des PME-SOFARІ - для фінансування дрібних і середніх підприємств. Особливе місце тут займає La Ba que fra caіse du commerce ex erіeur - "Французький банк для зовнішньої торгівлі", що здійснює фінансування зовнішньоекономічних операцій. Регулювання фондового ринку Функції регулювання фондового ринку у Франції покладені на Міністерство економіки і фінансів. Основну практичну роботу здійснюють спеціальні організації: Комісія з біржових операцій, Рада фондових бірж, "Суспільство французьких бірж - Паризька фондова біржа" і Французька асоціація біржових суспільств . Комісія з біржових операцій контролює дотримання стандартів розкриття інформації емітентами і використання інсайдерскої інформації. У випадку порушення встановлених нею правил комісія має право направляти матеріали в прокуратуру або застосовувати власні санкції, зокрема, накладати штрафи. Комісія видає ліцензії на створення інвестиційних компаній, на керування портфелями цінних паперів, розслідує скарги, що надходять від інвесторів. Виключне право проведення операцій на біржовому ринку належить професійним учасникам фондового ринку - "біржовим суспільствам", що входять у суспільство французьких бірж.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Змагарныя дарогi (на белорусском языке)

Прэзыдэнт БЦР зь вялiкай цiкавасьцю слухаў пра лёсы беларускiх жаўнераў у апошнiя днi вайны й пра тое, як масы людзей выратавалiся, перайшоўшы да амэрыканцаў. Кушаль ня мог расказаць, дый сам ня меў вестак пра тое, як шматлiкiя выратаваныя iм вайскоўцы пасьля, дзякуючы помачы амэрыканцаў, трапiлi ў бальшавiцкiя рукi. Перад выездам прэзыдэнт Беларускае Цэнтральнае Рады пакiнуў гаспадару два дыплёмы, зьмест якiх падаецца. Першы: "Прэзыдэнт Беларускай Цантральнай Рады No 85/Прс Гэкстар, 2 лiпеня 1945 г. ДЭКРЭТ За мужны прарыў нямецкага фронту на лiнii Айзенштайн - Цьвiзэль дня 30-га красавiка 1945-га году 1-м беларускiм нацыянальным палком пад камандаю падпалкоўнiка Ф.Кушаля, гэтым надаецца Францу Кушалю ранга ПАЛКОЎНIКА БЕЛАРУСКАГА ВОЙСКА. Р.Астроўскi Прэзыдэнт" Другi: "Прэзыдэнт Беларускай Цантральнай Рады No 86/Прс Гэкстар, 2-га лiпеня, 1945 г. Камандуючаму БКА Сп. Падпалкоўнiку Кушалю ў Амбэргу Гэтым сьпяшаюся выказаць Вам, Сп. Палкоўнiк, сваю глыбокую падзяку за ўсе тыя мерапрыемствы, праведзеныя Вамi ў часе памiж 10-30 красавiка г. году, якiя ўратавалi нашу дывiзiю "Беларусь" перад зьнiшчэньнем яе немцамi

скачать реферат Исакиевский собор

Монферран провел то же время над своим произведением, 40 лет, почти полвека, более, чем обычная жизнь человека, время, какое понадобилось Франции, чтобы утвердить и опрокинуть три режима (империи). Но в течение этих сорока лет Монферран не только создал двери такого баптистерия, он построил целую церковь, воздвигнул, заставил подняться из земли, заставил возвыситься к небу. Он не только ваял бронзу, он иссекал гранит, он полировал мрамор, он плавил золото, он вправлял драгоценные камни. Пока эти две нации воевали, союз искусства устоял. Циркулем ее архитекторов и карандашом ее художников Франция подавала руку России »2 И в завершение Исаакиевский собор был открыт 30 мая 1856 г., в 186-ю годовщину со дня рождения Петра I. Много технических новшеств и смелых инженерных решений было применено при строительстве собора, таких, как создание мощного свайного основания, блочная кладка фундаментов и использование аммосовской системы отопления, разработка особой конструкции подкупольных сводов и перекрытий, метод гальванопластики при изготовлении бронзовой скульптуры, искусное возведение сложных строительных лесов и т.д. Умело использовались и старые приемы установки колонн при помощи передвижных портальных кранов, а также огневой метод золочения куполов амальгамой, которые до сих пор ярко блистают, не разу не обновленные.

Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
 Человек и вселенная

Только когда уверенно заработает космодром Байконур и начнется создание Службы защиты Земли от космических тел, можно будет уверенно сказать: Апокалипсис не состоялся, и его не будет! -=*= Дмитрий АРНАУДОВ 34. ГАЛАКТИКА ПОКАЧИВАЕТСЯ. А ДИНОЗАВРЫ ВЫМИРАЮТ Раскопки в Монголии, Китае, Канаде, Бразилии, Индии, США, Франции и России, где в последнее время были обнаружены многослойные скопления костей звероящеров, заставили весь мир говорить о таинственной и трагической судьбе динозавров, которые в одночасье ушли с исторической арены 65 миллионов лет назад. Но получилось так, что чудовищные размеры этих животных настолько поразили воображение человечества, что оно проглядело важный факт: одновременно с динозаврами на нашей планете вымерло почти 50% видов земной флоры и фауны - черепах, рыб, моллюсков, креветок, водорослей и деревьев. Как выяснилось, это была не единственная глобальная катастрофа: массовое вымирание хищных и растительных рептилий произошло также и 240 миллионов лет назад в Пермском периоде. И здесь наряду с крокодилоподобными чудищами исчезло почти 70% видов тогдашних обитателей Земли - мелких земноводных, кистеперых рыб, моллюсков и одноклеточных водорослей

скачать реферат Русская архитектура XVIII века

Русская архитектура XVIII века. XVIII век был знаменателен для России заметными переменами и значительными достижениями в области искусства. Изменились его жанровая структура, содержание, характер, средства художественного выражения. И в архитектуре, и в скульптуре, и в живописи, и в графике русское искусство выходило на общеевропейские пути развития. Еще в недрах XVII века, в петровские времена, происходил процесс «обмирщания» русской культуры. В становлении и развитии светской культуры общеевропейского типа невозможно было полагаться на старые художественные кадры, для которых новые задачи оказались не по плечу. Приглашаемые на русскую службу иностранные мастера не только помогали создавать новое искусство, но и были учителями русских людей. Другим не менее важным путем получения профессиональной подготовки была посылка русских мастеров на учебу в Западную Европу. Так многие русские мастера получили высокую подготовку во Франции, Голландии, Италии, Англии, Германии. Я думаю, что именно на этом этапе русское искусство вступило в более тесное соприкосновение со стилевыми тенденциями, выработанными в западноевропейском искусстве нового времени, через которые предстояло пройти свой путь и ему.

 Как погибла 'Святая Анна'

Этот трудный трехмесячный переход по дрейфующим льдам описан в известном дневнике Альбанова и справедливо приравнен к подвигу. Из одиннадцати человек до Земли Франца-Иосифа добрались двое. Альбанов доставил и выписку из судового журнала "Святой Анны". Материалы о полуторагодовом дрейфе судна позволили выявить некоторые закономерности движения льдов в еще совершенно не изученном Карском море. Правильно ли поступил штурман, покинув судно? Уход Альбанова и с ним части экипажа совершился с полного согласия командира, по обоюдному желанию того и другого. Но все же о причинах своего решения покинуть исправное судно сам Альбанов сообщает глухо, как бы нехотя - сложились тяжелые взаимоотношения с командиром. "...Из разных мелочей, неизбежных при долгом совместном житье в тяжелых условиях, - пишет он в дневнике, - создалась мало-помалу крупная преграда между нами..." Но где-то между строк едва ощутимо проступают иные контуры. Вероятно, нервному, впечатлительному Брусилову показалось, что Валерий Иванович к тому же неравнодушен к Ерминии Александровне

скачать реферат Готический стиль в архитектуре Западной Европы

Гордость Франции — Амьенский собор послужил прототипом для Кельнского. Однако истинно головокружительный вертикальный порыв грандиоз­ной каменной массы выдает в Кельнском соборе вдохновенное мастерство немецких зодчих. Порыв, столь же мощный, но при этом более сконцентрированный и потому неотразимо все себе покоряющий, — во Фрейбургском соборе, несрав­ненном шедевре германской готики. В нем лишь одна башня, как бы заключившая в себе весь собор, слившись своим основанием с его фасадом, из которого она черпает великую силу, что дышит и в ажурном шатре, победно рвущемся к небу. Недаром считается, что эта башня — «самое высокое и ясное откровение готической мысли». Французские и немецкие культурные традиции издавна переплетались в Эльзасе. Страсбургский собор (по сей день не законченный и в отличие от Фрейбургского только потому однобашенный) отражает некоторым образом это переплетение. Главным его зодчим был, вероятно, немец Эрвин Штейнбахский­­. Готический стиль в Англии. Различие в отношении высоты к длине между памятниками английской готики и французской (да и вообще материковой) сыграло решающую роль во всем развитии английского зодчества в позднее средневековье, зодчества, которому мы обязаны множеством замечательных памятников.

скачать реферат Готические соборы Франции

Всё время, опираясь на античное наследие, она выработала в архитектуре, скульптуре и витражах собственные средства выражения. Она отразила высшие идеалы, чаяния и разочарования самых различных слоёв средневековой Франции. Поскольку готический стиль должен был удовлетворять потребности широких масс народа, он был в своей основе монументальным. Для французской готики характерна гармония и ясность, что заставило исследователей говорить об её «аттическом» характере, но это не исключает внутреннего пафоса, взволнованности чувства, пронизывающего архитектурный образ. Он так богат, как ни один из существующих до и после стилей, потому что его создатели сумели одновременно использовать воздействие архитектурного пространства, линии, пластики и чистой игры цвета. Благодаря этим своим качествам французская готика, несмотря на наслоение веков, сохраняет своеобразное единство, и дошедшие до нас памятники не кажутся дисгармоничными. Готика, как архитектурный стиль, характерна для определённой эпохи всей Западной Европы, но ведущая роль в её создании, развитии и воплощении принадлежала Франции.

скачать реферат Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

Она имеет прекрасный квадратный портик, который примыкает к высокой купольной ротонде. Она фланкирована двумя отдельно стоящими колокольнями и имеет выгнутые окна на внутренней стороне барабана. Церковь Чьеза деи Джезуити. Самой чарующей барочной церковью Венеции считается Чьеза деи Джезуити, построенная в 1715 – 1728 гг. по проектам Доменико Росси-мл. для иезуитов. Ее фасад был выполнен Джованни Батиста Фатторетто. Кажется, что стены великолепных внутренних помещений облицованы зеленым и белым дамастом – именно такое впечатление производит искуснейшая мраморная инкрустация. Главный алтарь под выгнутым куполом балдахина с витыми колоннами украшен скульптурами и табернаклем из ляпис-лазури. 2. Барокко во Франции Несмотря на то, что Франция никогда в полной мере не присоединялась к барокко, она оказала свое влияние на его развитие в большей степени, чем любая другая страна, за исключением Италии. Эта было связано с тем, что слава Версаля, дворца «Короля-солнца» с великолепными садами Андре Ленотра, распространилась по всей Европе. К тому же именно французские художники вызвали к жизни сменивший барокко стиль – рококо.

скачать реферат Дворцово-парковый ансамбль Гатчины

Вытянутость территории, занятой Дворцовым парком, резкие перепады высот между как бы западающими прудами и вздымающимися грядами островов и прибрежных частей, стали тем природным мотивом, который получил разработку как естественные кулисы, закрывающие или распахивающие обзор на парковый пейзаж и его архитектурные акценты. Изначальная ярусность рельефа подсказала зодчим необходимость возведения дворцовых башен, высоко расположенных террас, смотровых площадок на воротах и возвышенностях. Это позволило ввести элемент многократного панорамного обзора парка с высотных точек, почти с птичьего полета, каких не имеется ни в одном из пригородных ленинградских ансамблей. Озера в системе парка также стали своеобразной ареной осмотра его пейзажей. С судов (франц. impre able - неприступный). В конце XIX века Адмиралтейство потеряло свое прямое функциональное назначение и превратилось в музей старинных корабельных моделей и редких предметов матросского и офицерского оружия, рыболовных снастей, небольших парусников и весельных судов.

Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
скачать реферат Жан Батист Валлен Деламот и его творчество

Но проект принадлежал Деламоту, а Фельтен осуществлял строительство от начала и до конца. Такой же вывод подтверждает находящийся во Франции проект фасада здания Вольного экономического общества на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади, выполненный Деламотом в 1768 году (здание не сохранилось). По архитектурно-художественным приемам проект был очень близок к фасаду Малого Эрмитажа со стороны Миллионной. В этой части здания Валлен-Деламот проектировал апартаменты для фаворита Екатерины II графа Григория Орлова. Последний являлся президентом Вольного экономического общества, на строительства здания которого императрица пожертвовала часть своих собственных средств. Творчество Жана-Батиста-Мишеля Валлен-Деламота (1729 – 1800) на сегодняшний день изучено далеко не полностью, хотя он являлся ведущим архитектором первого десятилетия правления Екатерины II. Святой костел Екатерины, Невский проспект между 32 и 34 Памятник архитектуры, в стиле, переходном от барокко к раннему классицизму, возведен в 1763-83 (арх. Ж. Б. Валлен-Деламот, с 1775 стр-вом руководил А.

скачать реферат Путешествие в Версаль

Во время революции вся мебель и украшения дворца были расхищены. Наполеон, а затем Людовик XVIII провели в Версале восстановительные работы. После Июльской революции 1830 года дворец предполагалось снести. Этот вопрос был вынесен на голосование в Палате Депутатов. Перевес в один голос спас Версаль. Последний из династии, король Луи-Филипп правил Францией с 1830 по 1848 год. В 1830 году, после июльской революции, которая возвела его на трон, Палата представителей приняла закон, по которому Версаль и Трианон перешли во владения нового короля. Не теряя времени, Луи-Филипп распорядился создать в Версале Музей в честь славных побед Франции, который открылся 1 июня 1837 года. Это назначение замка сохранилось и в наши дни. Хотелось бы отметить политическое значение Версаля. Он являлся центром государства и за прошедшие столетия стал свидетелем многих исторических событий. С ним связан первый этап Великой Французской революции. Здесь 17 июня 1789 года собрание депутатов третьего сословия провозгласило себя Национальным собранием, а 9 июля - Учредительным. 26 августа в Версале была принята «Декларация прав человека и гражданина». 3 сентября 1783 года здесь был подписан мирный договор, утвердивший независимость США.

скачать реферат Достижения Советской науки

Среди них наиболее заметной является фигура М. И. Покровского, историка и политического деятеля. Он один из первых применил теорию К. Маркса для исторического исследования, основателем целой исторической школы. В целом интеллигенция, со временем примирилась со сложившейся ситуацией и вынуждена была вступить во взаимодействие с новой властью. В СССР разворачиваются масштабные исследовательские программы, создаются новые научно-исследовательские институты: в 1934 г. С. И. Вавилов основал Физический институт АН, тогда же создан Институт органической химии, в Москве П. Л. Капица создает Институт физических проблем, в 1937 г. создан Институт геофизики. Продолжают работу физиолог И. П. Павлов, селекционер И. В. Мичурин. Результатом работы советских ученых были многочисленные открытия. Возрождается историческая наука. В 30-е г. работают выдающиеся советские историки: академик Б. Д. Греков – автор трудов по истории средневековой России («Киевская Русь», «Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVIII в.» и др.); академик Е. В. Тарле – знаток новой истории стран Европы и прежде всего Наполеоновской Франции («Рабочий класс во Франции в эпоху революции», «Наполеон» и др.). В то же время тоталитаризм создавал серьезные препятствия для нормального развития научного знания.

скачать реферат Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

В Главном инженерном управлении, куда обратился Лодыгин, его предложение не встретило поддержки. После этого он решил в 1870 г. предложить свое изобретение французам, боровшимся с пруссаками. Лодыгин отправился лично во Францию, где его изобретение принял Комитет национальной защиты. Постройку летательного прибора Лодыгина поручили заводу Крезо, но раньше, чем машину сделали, Франция была разгромлена прусской армией. Лодыгин возвратился в Петербург, откуда ему пришлось затем эмигрировать в США. В 1914 г. он снова попытался помочь своей стране в деле развития авиации. Он создал проект нового электролёта, несравненно более совершенного, чем прежде им изобретенный. Царское правительство отвергло и этот проект. Проблема геликоптера привлекала внимание многих других русских новаторов. В 1891 г. Гроховский составил проект летательного снаряда, сочетавшего идею геликоптера и аэроплана. В 1895 г. подобный по идее, но оригинальный по конструкции проект разработал мастер Сестрорецкого оружейного завода В. П. Коновалов. Так в конце XIX в. русские техники шли по пути, зачинателем которого был еще в 1754 г. М. В. Ломоносов. Наряду с приведенным, русские новаторы не забывали и о старейшем летательном снаряде — воздушном змее.

скачать реферат Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом

Однако он может иметь и абиогенное происхождение. Именно абиогенное происхождение и приписывалось углистому веществу метеоритов со времен Берцелиуса, исследовавшему в 1834 году метеорит АЛ7, упавший во Франции 15 марта 1806 года. В дальнейшем работами ученых многих стран установлено присутствие в углистых хондритах высокомолекулярных углеводородов парафинового ряда. Московский геохимик Г. П. Вдовкин (1961) при исследовании углистых метеоритов Грозная и Миген обнаружил в первом вазелиноподобное вещество с ароматическим запахом, а во втором битумы, близкие по составу к озокериту. Еще раньше (1890), вскоре после падения метеорита Миген (1889 г. в селе Миген на Херсонщине) Ю. Семашко в пробе из этого метеорита выявил 0. 23 % битумного вещества, названного эрделитом. В углистом метеорите Оргей, упавшем 14 мая 1864 г. во Франции, найдены углеводороды парафинового ряда, подобные содержащихся в пчелином воске и кожуре яблок. Озокерит же (горный песок) и парафин являются смесью углеводородов органического происхождения. Мало того, в результате экспериментов американский ученый Р. Берджер выяснил вообще фантастический факт.

Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные
Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
скачать реферат К. Э. Циолковский - основоположник космонавтики

Постепенно идея космического полета становилась международной. Над ней ра-ботали ученые Германии, Америки, Франции. В 1923 году в Мюнхене вышла работа профессора Германа Оберта «Ракета к планетам», в которой доказывалось, что с помощью современной техники представляется возможным достичь космических скоростей и преодолеть силу земного тяготения. О Циолковском в работе даже не упоминалось. Это событие взволновало общественность, а Константин Эдуардович принял срочные меры к защите своего приоритета. В 1924 году в Калуге увидела свет брошюра ученого «Ракета в космическое пространство», предисловие к ней было написано на немецком языке А. Л. Чижевским. Она вышла тиражом в тысячу экземпляров, десяток книг был отправлен лично Оберту, только тогда ученые за рубежом узнали, что в России уже много лет назад были выполнены серьезные теоретические исследования в области ракет. В 1929 году сам Оберт прислал Циолковскому письмо, в котором признал приоритет русского ученого и значимость его трудов: «Многоуважаемый коллега! Большое спасибо за присланный мне материал.

скачать реферат Константин Эдуардович Циолковский

Но все старания ученого заинтересовать общественность и представителей официальной науки своим проектом управляемого аэростата были безуспешны. Большинство не принимало всерьез изобретательство провинциального учителя. Именно поэтому первый русский дирижабль «Учебный» появился только в 1908 г. (В 1912 г. Россия уже имела 13 управляемых аэростатов.) А первые успешные полеты дирижабля состоялись во Франции в 1899 г. и в Германии в 1900 г. (Проект Ф. Цеппелина помечен 1895 г. – пятью годами позже предложения Циолковского.) Триумфальное шествие идеи воздухоплавания с помощью аппаратов тяжелее воздуха подвигнуло Циолковского заняться этой проблемой. В 1891 г. он написал работу «К вопросу о летании посредством крыльев», которую послал Н.Е. Жуковскому. В своем отзыве «отец русской авиации» отмечал: «Сочинение г. Циолковского производит приятное впечатление, так как автор, пользуясь малыми средствами анализа и дешевыми экспериментами, пришел по большей части к верным результатам. Хотя большинство этих результатов уже известно, но тем не менее оригинальные методы исследования, рассуждения и остроумные опыты автора не лишены интереса и, во всяком случае, характеризуют его как талантливого исследователя.

скачать реферат Влияние биодобавок на продуктивность японского перепела

Эту птицу разводили не только в охотничьих угодьях богатых людей, но и в парках — с декоративными целями. В нашей стране разведением фазанов на дичефермах начали заниматься еще в начале XIX в. Были созданы крупные питомники вблизи Петербурга, под Москвой, в Орловской губернии и некоторых других местах. По подсчетам Нижегородского отдела Императорского общества правильной охоты, разведение фазанов в питомниках уже в 1904 г.  давало до 13% чистой прибыли. В настоящее время наиболее популярные объекты дичеразведения — это охотничий фазан и японский перепел. Они интродуцированы во многие страны мира (США, Канаду, Новую Зеландию, Австралию и др.) Охотничий фазан и немой перепел — не только объект увлекательной охоты, но и источник ценного диетического мяса. В зарубежных странах эту птицу широко используют с гастрономическими целями, особенно в странах с развитым мясным птицеводством — США, Канаде, Великобритании, Франции и др. Тенденция к использованию дичи, в частности фазанов, связана с относительным насыщением рынка мясом цыплят бройлеров и индеек, а также с ухудшением качества мяса домашней птицы из-за интенсификации промышленного производства.

скачать реферат Биологические периоды в жизни птиц

У большинства дальних мигрантов между линькой и миграцией, с одной стороны, и запасом энергии – с другой, существует тесная взаимная связь. В качестве примера приведем желтую трясогузку. У нее полная смена оперения происходит в августе - сентябре, при этом взрослые особи приобретают свой зимний наряд. Следующая линька, когда эти птицы обретают свое летнее обличье, происходит в экваториальном районе Африки в декабре – апреле, причем одна часть подвидов линяет в декабре – январе, другая – в феврале-марте, а некоторые даже в апреле, хотя все они обитают в стаях смешанного состава. Окончание этой линьки приурочено как раз к весеннему отлету в места гнездования. Однако из этого правила есть много исключений. Некоторые особи из двух подвидов желтой трясогузки – Mo acilla flava flava и Mo acilla flava hu bergi – продолжают линять и после того, как прибывают в Камарг во Франции, а у второго из этих подвидов бывают особи, у которых линька завершается только после прибытия в места гнездования в Лапландии. У желтой трясогузки самцы, как правило, приобретают летнее оперение раньше, чем самки. Линька во время пребывания этого вида в Африке открывает серию физиологических процессов, которые предшествуют миграции, но не всегда совпадает во времени с отложениями жира или развитием половых желез.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.