телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Красота и здоровье -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Промышленность и Производствоподраздел:Технология

Энергосистемы Двигатель п-11м

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
В плані повинна бути зроблена спроба принести користь всім сторонам, створити безпрограшні ситуації. Насправді, все що буде написано в цьому розділі потім повинно бути детально розкрито у основних розділах бізнес-плану. Але перед тим, як до цього перейти, треба детально окреслити само підприємство, яке висуває цей проект. Компанія та її загальна стратегія Цей розділ робить наголос на самій компанії, яка здійснює проект, він не повинен перевищувати 5-ти сторінок. Контрольний перелік питань, які повинні бути тут окреслені є наступним: > Дата створення компанії та її юридична форма; > Історія розвитку компанії; > Власники та акціонери; > Основний та допоміжні види діяльності; > Управлінський апарат та персонал; > Загальна характеристика керівництва компанії (освіта, досвід роботи); > Інфраструктура та виробництва; > Місце розташування; > Територія, нерухомість, їх стан; > Основні етапи виробництва; > Фактори, що впливають на якість та собівартість; > Методи реалізації продукції > Попередній та поточний фінансовий стан. Звичайно, ваша компанія повинна бути представлена в цьому розділі у найвигіднішому світі, як така що є кредитоспроможною та здатна реалізувати економічно ефективний проект. В цьому руслі пригадуються слова відомого менеджера Лі Якокки: “Задля того, щоб отримати кредит, ви повинні довести, що він вам не потрібний”. Це, звичайно, певною мірою жарт, проте має під собою певне підґрунтя. Перед тим, як перейти до наступної позиції, яка повинна бути представлена в офіційному бізнес-плані, пригадаємо, що бізнес-план складається не лише для подання заявки на отримання кредиту. У цьому розумінні дуже суттєвою порадою, як на мене, є порада менеджерам компанії, незалежно від того, чи вона є новоствореною, чи вже діяла певний час у бізнес-середовищі. На цьому підході наполягають сучасні теоретики ведення бізнесу та, навіть, психологи. А саме, менеджерам вкрай необхідно в першу чергу для себе відповісти на наступні запитання: 1. Які ваші персональні цілі та завдання при управлінні компанією? 2. Які з них є короткостроковими, а які довгостроковими? 3. Яким чином вони будуть досягнуті? 4. Які завдання самого бізнесу? Такий структурований підхід дозволяє дійсно спланувати свою діяльність та діяльність підприємства, визначити проміжні та кінцеві завдання та результати, яких бажано досягнути. Нажаль, дуже часто трапляються авантюристи, які не аналізують подібним чином своєї діяльності, тому серед затверджених бізнес-проектів, які були ретельно досліджені та під них було залучено фінансування, трапляється багато невдалих. Маркетинговий аналіз Ефективний маркетинг – ключовий параметр вдалого бізнесу. Одна з головних причин невдач – недостатнє розуміння ринку та ринкового середовища. Дуже часто цей розділ складає головну перепону для підприємців, які розробляють бізнес-план. Тут необхідно оцінити маркетингової можливості вашої продукції. Підприємець повинен показати, що він добре розуміє ринок та вимоги ринку до його продукції. Цей розділ повинен складатися з: > Аналізу сектору ринку. Структура цього сектору може мати великий вплив на успіх бізнесу. > Аналіз потреб споживачів. Ваш бізнес повинен задовольняти очікування споживачів.

Для кращого розуміння цього пропоную побудувати умовну модель життєвого циклу підприємства. (Мал.1) Мал. 1 Інвестиційний проект та розвиток підприємства Таким чином, життєвий цикл підприємства складається з поступового проходження різних інвестиційних проектів, як певних стадій свого розвитку. Такі проекти не обов’язково повинні повністю базуватися на окремому підприємстві, вони можуть розроблятися спільно, фінансуватися з різних джерел та справляти вплив на стан не лише конкретного підприємства, а й у межах міста чи держави. Отже, відповідно до поставленої мети дослідження, розглядатиметься саме процес планування та реалізацій інвестиційного проекту, як складової частини будь-якої економічної активності. Будь-який інвестиційний проект проходить три головні фази свого розвитку, це передінвестиційна фаза, інвестиційна фаза та експлуатаційна або оперативна фаза. Планування проекту здійснюється у передінвестиційній фазі за наступною структурою: > Аналіз інвестиційних можливостей (Ide ifica io ) > Аналіз альтернатив проекту та попереднє визначення (Feasibili y S udy) > Попереднє ТЕО (Pre-Feasibili y S udy) > Бізнес-план (BUSI ESS PLA IG) Як бачимо, вінцем процесу планування проекту є створення бізнес-плану. Бізнес-план є поняттям набагато ширшим, ніж прийнято уявляти. Принаймні, в нашій країні, за відсутності практики бізнес планування, його дуже часто ототожнюють із штучними економічними розрахунками, або техніко- економічним обґрунтуванням. Насправді ж, складання бізнес-плану інвестиційного проекту вимагає роботи не одного спеціаліста, бо як буде розглянуто далі, кожен бізнес проект зачіпає велику купу питань пов’язаних із різними сферами знання. Це насамперед питання економічної ефективності, маркетингового аналізу, фінансового планування та, навіть, політичні аспекти. Треба сказати, що навіть на Заході, де вже сформувалися чіткі історичні традиції планування будь-якої економічної діяльності, тим більше діяльності інвестиційної, не існує єдиного стандарту на розробку бізнес- плану. Це в першу чергу пов’язано із різницею в цілях бізнесу чи окремих проектів, та із безлічу варіантів середовища, в якому вони діятимуть. Мал. 2 Схема процесу бізнес-планування Структурно-логічна схема процесу бізнес планування зображена на Мал.2. Вона пояснює місце процесу бізнес-планування у житті будь-якого інвестиційного проекту. Хоча в цілому бізнес-план вважається інструментом для отримання кредиту, він безумовно виконує функції набагато глибші: > виявлення цілей бізнесу > сприяння виробленню стратегії та оперативної тактики для досягнення цілей бізнесу > створення системи вимірювання результатів діяльності > надання інструментів для управління бізнесом > виявлення альтернативних напрямків розвитку. Існують різні вимоги до бізнес-плану для вже існуючої компанії та для компанії, що починає створюватися, існування якої залежить від даного проекту. У випадку вже існуючої компанії, бізнес-план повинен містити звіт про минулу роботу та базуватися саме на ній, у той час, як у випадку нової компанії, особлива увага повинна бути відведена самому проекту. Існує велика кількість розробок щодо складання бізнес-плану, проте всі вони частково відтворюють одна одну та можуть відрізнятися послідовністю розділів.

Це є один з найскладніших та найвагоміших компонентів. Складність його передусім полягає в тому, що при виборі цінової стратегії повинні враховуватися безліч факторів, такі, як цілі бізнеса, зовнішні фактори (конкуренти, споживачі і т.д.) та внутрішні фактори (виробничі виртати, рівень заробітної плати і т.д.) Цінва стратегія будується виходячи з відповідей на наступні запитання: > Який рівень цін? > Який рівень цін у порівнянні із конкурентами? > Чи існують рівні інтервенції цін? > Чи проводяться якісь спеціальні заходи, пов’язані із ціноутворенням? > Чи пропонується спеціальна ціна для посередника? > Чи планується система знижок? > Чи використовуються система бонусів, яка стимулює покупців? > Яка політика диференціації цін? > Які специфічні умови оплати? > Яка конкуренція серед посередників? Просування. Просування на ринок є вирішальним фактором у ринковій економіці. Воно повинно бути предметом постійної уваги. Як заходи для просування продукції можуть використовуватися: особистий продаж, реклама, звя’язок із громадскістю та ін. Розглянемо ці компоненти по головним аспектам. Особистий продаж. > Яка кількість продавців в штаті? > Чи спеціалізовано продаж за географічним розподілом чи за типомпродукції? > Яка періодичність візитів до покупців? > Наскільки часто складаються звіти по продажу? > Як часто аналізуються результати продажу? > Яким чином добирається песонал? > Чи обучений персонал техніці переговорів? > Наведіть сттистику продажу, якщо вона збирається. Реклама > Який використовується/планується використовувати вид реклами? > Який бюджет визначено на цілі реклами? > Яким чином здійснюється відбір засобів масової інформації? > Які використовуються рекламні повідомлення та зовнішній вигляд реклами? > Чи створено графік проведення рекламної компанії? > Чи побудовано систему виміру ефекту від реклами? > Яким чином добираються рекламні агенти? Зв’язок із громадскістю > Яким чином підтримується зв’язок із засобами масової інформації (прес-релізи, конференції)? > Чи влаштовуються будь-які інформаційні зустрічі, дні відкритих дверей, екскурсії і т.ін.? > Чи приймає участь хто-небудь з членів правління у заходах по зв’язкам із громадскістю? > Чи існують якісь контакти із місцевими органами влади та іншими урядовими структурами? > Чи здійснюються публікації річних звітів фінансової діяльності? Інші заходи по просуванню на ринок > Чи здійснюється придбання подарунків для налогодження ділових стосунків? > Чи пропонуються спеціальні ціни? Протягом якого строку вони діють? > Чи влаштовуються конкурси, ігри, вікторини, які сприяють просуванню продукції на ринок? > Наскільки посередники пристосовані до таких форм просування товарів на ринок? > Чи існують якісь юридичні вимоги щодо проведення подібних заходів? Місце продажу. Канали розподілу також мають вирішальний вплив на стратегію вибору продукції, її просування на ринок та ціноутворення. > Якими є канали розподілу продукції по ринкових сегментах, та через яку кількість точок роздрібної торгівлі він здійснюється? > Які засоби транспортування продукції? > Чи використовуються власні або інші засоби транспортуванні? > Яким чином перевозяться товари? > Яким чином і де зберігається продукція? > Чи використовується система управління запасами? > Яким чином розповсюджується інформація про продукцію?----------------------- Закінчення проектуЖиття проектуПочаток проектуВитрати на розвитокЧасРозвиток підприємства Підприємство Економічна ідея Ресурси фірми Проблема здійснення ідеї Процес бізнес-паланування Капітал фірми Капітал інвесторів Сукупний капітал Сукупний прибуток Розподіл прибутку Прибуток фірми Прибуток інвестора

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Тайная битва сверхдержав

Нужно было искать более совершенные в техническом и боевом отношении образцы ракетного оружия. Поэтому в 1951 году под руководством С. П. Королева начала разрабатываться новая ракета — Р-11, с двигателем, работающим на высококипящих компонентах (азотная кислота и керосин), новой автономной системой управления и более высоким по качеству наземным оборудованием. Она имела дальность 270 километров, вес — 5,4 тонны, заряд, равный 353 килограммам. Ее подвижный вариант Р-11М представлял собой самоходную установку на гусеничном ходу. Точность попадания составляла 8Ѕ8 километров. В дальнейшем ее вариант Р-11ФМ устанавливался на подводных лодках. Ракета Р-11 была принята на вооружение в 1956 году. Но еще в 1955-м прошла испытания и начала поступать в войска баллистическая ракета Р-5 с дальностью полета 1200 километров. Она (вес 29 тонн) могла нести 1000-килограммовый заряд и обладала повышенной точностью попадания за счет комбинированной системы управления (автономное и по радио). Но главным достижением 1-й половины 50-х годов в советском ракетостроении стала ракета Р-5М — мобильный вариант Р-5

скачать реферат Электроснабжение силового оборудования Дворца культуры и техники АО "АВТОВАЗ"

Электрическая сеть представляет собой единое целое, и правильный выбор средств компенсации для сетей промышленного предприятия напряжением до 1000В, а также в сети 6-10кВ можно выполнить только при совместном решении задачи. В гражданских зданиях основных потребителей реактивной мощности подсоединяют к сетям до 1000В. Компенсация реактивной мощности потребителей может осуществляться при помощи синхронных двигателей (СД) или батарей конденсаторов (БК), присоединенных непосредственно к сетям до 1000В, или реактивная мощность может передаваться в сеть до 1000В со стороны напряжения 6-10кВ от СД, БК, от генераторов ТЭЦ или сети энергосистемы. Источники реактивной мощности (ИРМ) напряжением 6-10кВ экономичнее соответствующих ИРМ до 1000В, но передача мощности в сеть до 1000В может привести к увеличению числа трансформаторов и увеличению потерь электроэнергии в сети и трансформаторов. Поэтому раньше следует выбирать оптимальный вариант компенсации реактивной мощности на стороне до 1000В. Рассмотрим возможные два условия выбора мощности и напряжения компенсирующего устройства.

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
 Ракеты и люди. Горячие дни холодной войны

Большой заслугой создателей Красноярска-26 было интенсивное жилищное строительство. Коллектив филиала № 2, по сравнению с тремя нашими другими «новообразовавшимися» — днепропетровским, уральским и куйбышевским — по социально-бытовым условиям, в центре Сибири, был в лучшем положении, и даже по сравнению с коллективом основного ОКБ в Подлипках. У нас в то время еще стояли многие десятки бараков, в которых жили рабочие и специалисты — ракетостроители без элементарных жизненных удобств. Тысячи людей мечтали хотя бы о комнатушке в коммунальной квартире. На личный прием к Королеву и Туркову записывались в очередь сотни, 90% пришедших на прием просили о жилье. Так было в 18 километрах от Москвы. Не лучше было и в самой Москве. Разительно лучше было в тайге, в 60 километрах от Красноярска. Первой задачей Решетнева было конструкторское сопровождение серийного производства разработанных нами и сданных на вооружение ракет средней дальности Р-11М. Серийное производство осваивал Красноярский машиностроительный завод. Там же было организовано и производство двигателей Исаева, как для этих ракет, так и для ракет подводных, которыми занимался Макеев

скачать реферат Водоснабжение

Электромеханические передачи имеют ряд преимуществ по сравнению с другими приводами, применяемых в дождевальных машинах. Использование электродвигателей в многоопорных дождевальных машинах позволяет повысить надежность в работе, улучшает тяговые качества машины, создает благоприятные условия для автоматизации управления ими. В последующих разделах приведены технические характеристики, технологические схемы работы, элемента привода и автоматизации вышеперечисленных машин с электрическим приводом. Вопросы, связанные с энергосбережением, улучшением условий труда оператора, а также с охраной окружающей среды, ставят под сомнение использование дизельных двигателей в многоопорных дождевальных машинах с электроприводом, т.е. необходима их замена на электродвигатели, подключенные к центральной энергосистеме страны. Многообещающим представляется применение постоянного тока, а также движителей высокой проходимости на базе мотор-колеса. Дождевальный фронтальный с механизированным перемещением «Днепр» ДФ-120. «Днепр» ДФ-120 является одной из первых отечественных электрифицированных машин.

 Управление электрохозяйством предприятий

Поскольку энергоснабжающая организация находится в муниципальной собственности, Арбитражный суд правомерно удовлетворил исковые требования по тарифам, утвержденным органом местного самоуправления. Немало неясностей при заключении договоров энергоснабжения связано с вопросами расчетов за потребление и генерацию реактивной мощности и (или) энергии. Даже среди специалистов-энергетиков, работающих в данной области, нет единого мнения по этой проблеме, о чем, например, говорят разноречивые дискуссии на страницах специализированных технических изданий [8, 19, 20 и др.]. Кратко эту проблему можно объяснить следующим образом. Энергосистема вырабатывает активную и реактивную энергию, между которыми имеется существенное различие. Активная электроэнергия преобразуется в другие виды энергии (механическую, тепловую, световую и т. д.), необходимые для выполнения полезной работы. Реактивная же энергия в другие виды энергий не переходит, а связана лишь с ее перетоками от электрических полей к магнитным и обратно, создавая условия, при которых активная энергия совершает работу, например, создает вращающие моменты в асинхронных двигателях, обеспечивает требуемое реактивное сопротивление в коротких цепях (например, при электросварке) и т. д

скачать реферат Компенсация реактивной мощности

Естественная компенсация реактивной мощности не требует больших материальных затрат и должна проводится на предприятиях в первую очередь. К естественной компенсации относятся: упорядочение и автоматизация технологического процесса, ведущие к выравниванию графика нагрузки и улучшению энергетического режима оборудования (равномерное размещение нагрузок по фазам, смещение времени обеденных перерывов отдельных цехов и участков, перевод энергоёмких крупных ЭП на работу вне часов максимума энергосистемы и, наоборот, вывод в ремонт мощных ЭП в часы максимума в энергосистемы и т.п.); создание рациональной схемы электроснабжения за счёт уменьшения количества ступеней трансформации; замена трансформаторов и другого электрооборудования старых конструкций на новые, более совершенные с меньшими потерями на перемагничивание; замена малозагруженных трансформаторов и двигателей трансформаторами и двигателями меньшей мощности и их полная загрузка; применение СД вместо АД, когда это допустимо по условиям технологического процесса; ограничение продолжительности ХХ двигателя и сварочных трансформаторов, сокращение длительности и рассредоточение во время пуска крупных ЭП; улучшение качества ремонта электродвигателей, уменьшение переходных сопротивлений контактных соединений; отключение при малой нагрузке (например, в ночное время, в выходные и праздничные дни) части силовых трансформаторов. 3. Средства компенсации реактивной мощности Для искусственной компенсации реактивной мощности, называемой иногда «поперечной» компенсацией, применяются специальные компенсирующие устройства, являющиеся источниками реактивной энергии ёмкостного характера. До 1974 г. Основным нормативным показателем, характеризующим потребляемую промышленным предприятием реактивную мощность, был средневзвешенный коэффициент мощности.

скачать реферат СЭЗ Алтай

Номенклатура машиностроительной продукции широка и разнообразна: пахотные и трелевочные гусеничные тракторы, двигатели для тракторов и комбайнов, паровые котлы разной мощности на твердом, жидком и газообразном топливе, грузовые магистральные вагоны, дизель-генераторы, кузнечно-прессовые машины, станки, буровые агрегаты, автомобильные и тракторные генераторы, пахотные плуги, оборудование для перерабатывающей промышленности, сельхозмашины, запасные части к ним и т. д. На предприятиях отрасли созданы крупные заготовительные мощности (литье чугунное, стальное, алюминиевое, штамповки, поковки и пр.).Инструментальные предприятия покрывают потребности края и поставляют продукцию в другие регионы страны.В ходе конверсии оборонных предприятий повысился выпуск гражданской продукции и товаров народного потребления. В последние годы налажено производство стиральных машин, телевизоров черно-белого изображения (в стадии освоения и цветные), магнитофонов, кухонных машин, телефонных аппаратов и автоматических телефонных станций, различных медицинских приборов и т. д. ЭнергетикаТопливно-энергетический комплекс играет огромную роль в хозяйстве, обеспечивая не просто комфорт, но и жизнедеятельность населения в климатических условиях края.В состав энергосистемы Алтайского края входят 8 ТЭЦ, в том числе 4, подчиненные Минтопэнерго, и 4 ведомственные блокстанции.При годовом потреблении электроэнергии 12,4 млн. кВт/ч и максимуме нагрузки 2510 МВт 50% потребности в ней покрывается собственными источниками.Протяженность линий электропередач всех напряжений составляет 74,6 тыс. км, кабельных сетей - 130 км, теплотрасс - 172 км.

скачать реферат Электропривод пневматического транспортера кормов ТПК-15

Начало движения производится с минимальной загрузкой, мощность машины при этом также минимальная, но затем навоз загружается и к концу мощность становится равной номинальной. Минимальная мощность машины равна: Рх.х.=0 кВт,. Время за которое нагрузка увеличивается с Рм.мин до Рм.ном - 40 минут. Нагрузочная диаграмма представлена на листе 1 графической части. 2.3 Выбор предполагаемого электродвигателя породу тока, напряжению, числу фаз, типу, модификации, частоте вращения Животноводческие комплексы РБ в основном подключены к общей энергосистеме на переменное напряжение трехфазного синусоидального тока, поэтому выбираем двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором с частотой вращения 3000 об/мин, (по экономическим соображениям), U=380/220 В., типа АИР, в которых лаковое покрытие обмотки боле стойкое к агрессивной среде животноводческого помещения. Климатическое исполнение УХЛ и категория размещения- 2, т.к. установка находится внутри помещения. 2.4 Выбор кинематической принципиальной схемы электропривода Определим общее передаточное число: (9) где, - номинальная угловая скорость ротора двигателя, рад/с, - номинальная угловая скорость вращения выходного вала редуктора, рад/с, (10) где, - линейная скорость рабочего органа, м/с; –радиус приводного барабана, м; .

скачать реферат Теплоэлектроцентраль на базе турбовинтового двигателя АИ-20

Воздух для охлаждения генератора поступает в помещение электростанции через специальную шахту. С вращающимся возбудителем генератор связан жестко. Распределительное устройство на 6 кВ комплектуется из девяти шкафов типа КРУН6 наружной установки. В шкафах размещаются: ввод генератора, трансформатор собственных нужд, разрядники, два отходящих фидера с масляными выключателями, трансформатор напряжения. Комплектное распределительное устройство оборудовано также блоком автоматической синхронизации с энергосистемой, энергоустановками. 2.2. Тепловой расчет ГТУ на базе двигателя АИ-20 Основные показатели мощность, МВт 2,5 Рис. 7. Принципиальная тепловая схема ГТТЭЦ-7500Т/6,3. КС — КАМЕРА СГОРАНИя; ГТ — ГАЗОВАя ТУРБИНА; ГПСВ — ГАЗОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СЕТЕВОЙ ВОДЫ; ВД – ВАКУУМНЫЙ ДЕАЭРАТОР СТЕПЕНЬ ПОВЫШЕНИя ДАВЛЕНИя 7,2 температура газов в турбине,(С( на входе 750 на выходе 388,69 расход газов, кг/с 18,21 количество валов, шт 1 температура воздуха перед компрессором, (С 15 Расчет компрессора Найдем теоретическое значение энтропии воздуха на выходе из компрессора.

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Совершенствование систем электроснабжения подземных потребителей шахт. Расчет схемы электроснабжения ЦПП до участка и выбор фазокомпенсирующих устройств

Поскольку с изменением нагрузки приемников реактивная мощность изменяется незначительно, основной причиной повышенного потребления реактивной мощности являются выбор приемников с чрезмерным запасом мощности, а также работа приемников в режиме холостого хода. Передача реактивной мощности: а) снижает пропускную способность элементов схемы электроснабжения (генераторов, трансформаторов, линий и т. д.) по активной мощности, поскольку пропускная способность по полной мощности является неизменной; б) вызывает дополнительные потери активной мощности на передачу реактивной мощности; в) вызывает дополнительные потери напряжения в линиях, трансформаторах, реакторах. Для устранения недостатков, связанных с передачей реактивной мощности, необходимо применять меры и средства для ее компенсации: а) повышать загрузку электродвигателей за счет рационального изменения технологического процесса; б) ограничивать время работы двигателей на холостом ходу, применяя в случае необходимости автоматические ограничители холостого хода, если продолжительность межоперационного периода превышает 10 с; в) заменять длительно незагруженные двигатели менее мощными, используя заменяемые электродвигатели в другом месте, если изъятие избыточной мощности вызывает уменьшение потерь активной энергии в энергосистеме; г) рационализировать работу трансформаторов, переводя их нагрузки на другие трансформаторы и отключая на время спада нагрузки, а также заменяя менее мощными трансформаторами, если их средняя загрузка составляет менее 30% номинальной мощности; д) установка на предприятии специального электрооборудования, компенсирующего реактивную мощность (допускается только с разрешения энергосистемы).

скачать реферат Пути земного развития и планетарная цивилизация

Гейне,— отпугивает певчих птиц, и зловония газового освещения отравляют аромат лунной ночи". Так зарождалась мировоззренческая парадигма антитехницизма. Дестабилизирующее влияние энергетики на природу усиливалось по мере развития энергетических систем. Их начало восходит к паровым двигателям и котлам, обслуживавшим одного или нескольких потребителей. Ситуация принципиально изменилась в 1870-е гг. с открытием электрической энергии и изобретением способов ее передачи. Первоначально электростанция обслуживала один или несколько технических объектов. В дальнейшем энергопредприятия стали объединяться в единую энергосеть на параллельную работу, снабжая энергией районы, города, а позже — целые регионы. В СССР в 1930-е гг. сформировались такие крупные энергосистемы, как Московская, Ленинградская, Донбасская и Уральская. Процесс укрупнения энергосистем продолжался и в послевоенное время. На рубеже 1960–1970 гг. образовались объединенные энергосистемы (ОЭС) Юга, Центра, Урала, Северо-Запада и т. д., на базе которых в 1970 гг. начала формироваться Единая энергетическая система (ЕЭС) страны.

скачать реферат Железные Дороги России

Для борьбы с этими явлениями разработаны эффективные мероприятия, значительно уменьшающие опасность электрокоррозии подземных сооружений. Участки дорог постоянного тока питаются от энергосистемы, а энергия преобразуется с помощью полупроводниковых преобразователей. Ранее подстанции постоянного тока оборудовались в основном двигатель – генераторы. В настоящее время для преобразования переменного тока в постоянный применяют только полупроводниковые преобразователи. В России в связи с переходом электрификации по системе однофазного тока промышленной частоты электрификацию на постоянном токе используют в основном при продолжении электрификации существующих линий, ранее электрифицированных по системе постоянного тока. Слабое влияние тяговой сети постоянного тока на смежные линии, являющееся существенным преимуществом этой системы, заставило искать решения по повышению напряжения в контактной сети. Но это определяло необходимость преобразования постоянного тока одного напряжения в постоянный ток другого более низкого напряжения. Велись различные исследования в этом направлении.

скачать реферат Энергоресурсы морей и рек

На первых ГАЭС устанавливали две раздельные пары машин: гидротурбину с генератором и электродвигатель с насосом. Такие схемы по числу устанавливаемых машин называют четырехмашинными. Синхронная электрическая машина может работать как в генераторном, так и в двигательном режимах. На основе использования этого свойства была создана трехмашинная схема, в которой отсутствует отдельный двигатель насоса. Появление обратимых гидромашин, работающих как в насосном, так и в турбинном режимах, позволило перейти к двухмашинной схеме ГЭС, имеющей агрегаты, на одном валу которых размещаются как обратимая электрическая машина, так и обратимая гидравлическая. Процесс гидравлического аккумулирования энергии сводится к следующему. В ночное время, когда нагрузка энергосистемы сильно снижается, включаются электродвигатели насосов ГАЭС, накачивающие воду из нижнего бассейна в верхний. В периоды пиков нагрузки энергосистемы запасенная в верхнем бассейне вода пропускается через турбины ГАЭС и находящиеся на одном валу с ними генераторы вырабатывают электроэнергию.

скачать реферат Прогнозная эффективность энергетики: хозяйственно-философские и социальные аспекты

Такие же системы для получения электроэнергии, как солнечные или ветровые, развиваются в большей мере в странах Запада, поскольку пока они более капиталоемкие и менее мощные, чем системы с тепловыми двигателями, и труднее вписываются в существующие энергосистемы. Однако как локальные системы они широко распространены везде, где имеются подходящие погодные условия и платежеспособные потребители. Что касается гидроэнергетики, то она в последней четверти XX века и в текущем столетии развивается довольно вяло. Это связано с тем, что развитые страны уже освоили наиболее подходящие створы для сооружения ГЭС, а для развивающихся стран гидроэнергетика оказывается чрезмерно капиталоемкой. Кроме того, в районах с большой плотностью населения, сосредоточенного по берегам рек, сооружение ГЭС нередко приводит к большому ущербу от переселения и деградации традиционной хозяйственной деятельности. Две другие важнейшие сферы энергопотребления — теплоснабжение и обеспечение моторным топливом транспортных средств. Теплоснабжение играет заметную роль только в развитых странах, преимущественно с умеренным и холодным климатом, а обеспечение моторным топливом зависит в основном от интенсивности автомобилизации и в какой-то степени от географических масштабов государства, его связей с соседями и плотности населения.

Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло
Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
скачать реферат Моделирование синхронных электродвигателей с учетом изменения уровня напряжения питающей сети

Несмотря на низкий коэффициент мощно-сти потребителей промышленных предприятий Норильской горной компании, среднеэксплуатационные уровни напряжений в сети 110 кВ энергосистемы поддерживаются на достаточно высоком уровне (117 – 122 кВ). Это объясняет-ся малой протяженностью системообразующих и тупиковых линий. Напряжения на шинах низшего напряжения трансформаторных подстанций также часто превышают номинальные значения на 5-10%. Причиной этого является отсут-ствие встречного регулирования напряжения на трансформаторах главных по-низительных подстанций (при наличии устройств РПН). Последнее обстоятель-ство обусловлено суровыми климатическими условиями эксплуатации трансформаторов на площадках открытых распределительных устройств и отсутствием нормативной численности персонала. Рассмотрим, каким образом можно учесть отклонения напряжения при разработке математической модели синхронного двигателя для определения его возможностей как источника реактивной мощности. Увеличение напряжения приводит к росту намагничивающего тока двигателя со стороны статора и снижению индуктивного сопротивления взаимной индукции по продольной оси двигателя по сравнению с номинальным режимом (1) здесь коэффициент, вводимый для перехода от намагничивающей силы обмотки якоря к намагничивающей силе обмотки возбуждения; – магнитная индукция в зазоре; – число последовательно соединенных витков, которым при данном магнитном потоке определяется значение ЭДС в фазе обмотки;  — обмоточный коэффициент;  — относительное значение напряжения.

скачать реферат Трансформаторы и передача энергии на расстояние

Поэтому на крупных электростанциях ставят повышающие трансформаторы. Трансформатор увеличивает напряжение в линии во столько же раз, во сколько уменьшает силу тока. Потери мощности при этом невелики. Для непосредственного использования электроэнергии в двигателях электропривода станков, в осветительной сети и для других целей напряжение на концах линии нужно понизить. Это достигается с помощью понижающих трансформаторов. Причем обычно понижение напряжения и соответственно увеличение силы тока происходит в несколько этапов. На каждом этапе напряжение становится все меньше, а территория, охватываемая электрической сетью, - все шире. Схема передачи и распределения электроэнергии приведена на рисунке. Электрические станции ряда областей страны соединены высоковольтными линиями передач, образуя общую электросеть, к которой присоединены потребители. Такое объединение называется энергосистемой. Энергосистема обеспечивает бесперебойность подачи энергии потребителям не зависимо от их месторасположения.

скачать реферат Жидкостные ракетные двигатели (ЖРД)

Под автономностью следует понимать лишь способность РД работать без использования окружающей среды. Поэтому эти двигатели могут работать под водой, в атмосфере и в космическом (межпланетном) пространстве; 2) независимость тяги от скорости движения аппарата, так как тяга создается в нем за счет расхода запасов рабочего тела и энергии, имеющихся на этом аппарате. Поэтому эти двигатели способны функционировать при очень больших скоростях движения. 3) высокая концентрация подводимой энергии на единицу массы рабочего тела, обусловленная стремлением получить максимально возможную скорость истечения (отброса) реактивной струи, и, как следствие этого, большая энергонапряженность (теплонапряженность) рабочего процесса и малая удельная масса двигателя, приходящаяся на единицу развиваемой тяги. Из рассмотренных основных характерных особенностей РД вытекают целесообразные области их применения. Большое значение при этом имеет вид запасенной энергии, находящейся на борту ЛА. На современном уровне техники можно использовать в РД энергию, запасенную в форме ядерной, электрической, тепловой и химической. Двигатели, использующие ядерную, электрическую и тепловую энергию, составляют класс нехимических РД.

скачать реферат Луна

После завершения картографирования эти аппараты разбивались о лунную поверхность, чтобы прекратить работу их радиопередатчиков. Полеты космических аппаратов "Сервейор", предназначавшихся для получения научных данных и инженерной информации (такие механические свойства, как, например, несущая способность лунного грунта), внесли большой вклад в понимание природы Луны, в подготовку посадок аппаратов "Аполлон". Автоматические посадки с использованием последовательности команд, управляемых радаром с замкнутым контуром, были большим техническим достижением того времени. "Сервейоры" запускались с помощью ракет "Атлас-Центавр" (криогенные верхние ступени "Атлас" были другим техническим успехом того времени) и выводились на перелетные орбиты к Луне. Посадочные маневры начинались за 30 - 40 минут до посадки, главный тормозной двигатель включался радаром на расстоянии около 100 километров до точки посадки. Конечный этап (скорость снижения около 5 м/с) проводился после окончания работы главного двигателя и сброса его на высоте 7500 метров. Масса "Сервейора" при запуске составляла около 1 тонны и при посадке - 285 килограмм.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.