телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Игры. Игрушки -30% Книги -30%

все разделыраздел:Промышленность и Производствоподраздел:Транспорт

Курсовик КУЕіТТ

найти похожие
найти еще

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
ВСТУП 1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання визначається за формулою: 1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного проходження локомотива 1.3 Умовний пробіг локомотивів у курсовому проекті приймається в розмірі 0,5-1 % від лінійного пробігу. 1.4 Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних бригад розраховується : 1.5 Розрахунок тонно-кілометрів брутто ?Оlбр ведеться по напрямках для вантажних і порожніх поїздів тільки у межах обертання локомотивних бригад: 1.6 Локомотиво-години у вантажному русі визначаються за формулою: 1.7 Експлуатаційний парк локомотивів рахується у межах обертання локомотивів за формулою: 2 Техніко-виробничі показники роботи депо 2.1 Середня маса поїзда брутто знаходиться за формулою: 2.2 Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою: 2.3 Технічна швидкість у русі поїздів подається в завданні. 2.4 Дільнична швидкість у русі поїздів визначена в формулі (1.13) 2.5 Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива визначається за формулою: 2.6 Продуктивність локомотива дорівнює: 2.7 Деповський відсоток несправних локомотивів визначається окремо для поїзних і маневрових локомотивів, а також в цілому по депо: З План по праці 3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (?ОІбр) на контингент робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп): 3.2 Чисельність робітників локомотивного депо. 3.3 Розрахунок фонду оплати праці 4 План експлуатаційних витрат 4.1 Виробничі прямі витрати 4.2 Загально-виробничі витрати. 4.3 Адміністративні витрати. 5. Собівартість робіт локомотивного депо 6 Показники ефективності виробництва 6.1 Трудомісткість 6.2 Фондовіддача 6.3 Матеріаломісткість 6.4 Продуктивність праці визначена в формулі 3.1 (показати кінцевий результат). 6.5 Собівартість роботи депо визначається взагалі по депо згідно з формулою (5.1). Вихідні дані Література ВСТУП Планування - це вміння передбачити мету підприємства, оцінка результатів його діяльності та визначення необхідної кількості всіх видів ресурсів для досягнення поставленого завдання. Планування - одна із основних функцій менеджменту організацій. На підставі системи планів, складених на підприємстві в подальшому, здійснюється процес організації основних видів робіт, мотивація персоналу, що їх виконує, контроль результатів та їх оцінка з точки зору планових показників. Мета даного курсового проекту полягає в розробці річного плану економічного розвитку локомотивного депо у вантажному русі. Основними задачами локомотивного депо є: утримання локомотивів у експлуатаційному стані та їх обслуговування у всіх видах вантажного руху. Виконання першої задачі забезпечується проведенням технічного огляду локо мотивів і поточного їх ремонту; для цього локомотивне депо має всі необхідні види обладнання, матеріальних ресурсів, а також штат робітників пунктів технічного огляду і ремонту. Для виконання другої задачі локомотивного депо встановлюється штат локомотивних бригад, чисельність якого відповідає за планованим розмірам руху потягів на ділянках, що обслуговуються локомотив ними бригадами даного депо. 1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання визначається за формулою: (1.1) 1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного проходження локомотива (1.2) 1.2.1 Пробіг локомотивів у голові поїздів знаходиться окремо по напрямках і по ділянках обертання локомотивів і локомотивних бригад.

До цих витрат відносяться цехові витрати загальногосподарчого призначення. Витрати на заробітну плату були розраховані в табл.9. Інші витрати по ст. 550 - 562 приймаємо у розмірі 5% від загальної суми виробничих витрат і розподіляємо за елементами: матеріали - 10%, електроенергія - 5%, інші -85%. Всі витрати заносяться в таблицю 9. Таблиця 9 - План експлуатаційних витрат депо, тис. грн. № статей Види робіт Контінгент ,чол Фонд заробітної плати Відрахування на соц.заходи Паливо Електроенергія Матеріали Амортизація Інші Усього витрат 5. Собівартість робіт локомотивного депо По локомотивному депо визначають собівартість узагальненого вимірника роботи -1000 ткм брутто по всіх видах руху: (5.1) 6 Показники ефективності виробництва Для локомотивних депо показники ефективності виробництва визначаються у межах обертання локомотивних бригад ( на 1000 ткм брутто). 6.1 Трудомісткість (6.1) (6.1) 6.2 Фондовіддача (6.2) 6.3 Матеріаломісткість 6.4 Продуктивність праці визначена в формулі 3.1 (показати кінцевий результат). 6.5 Собівартість роботи депо визначається взагалі по депо згідно з формулою (5.1). Вихідні дані ДОДАТОК А Показники Довжина , ділянки обертання м, н, 0 Локомотивів, км (L) 418 Локомотивних бригад, км( I) 159 Серія локомотива: Поїзного 2ТЕ116 Маневрового ТЕМ1 Кількість вантажних поїздів за добу Парний напрямок вантажний 23 Парний напрямок порожній 4 Непарний напрямок вантажний 27 Вага вантажного поїзда ,т Парний напрямок 3250 Непарний напрямок 3150 Вага порожнього поїзда 1400 Кількість маневрових локмотивів 18 Технічна швидкість 50 Коефіцієнт дільничної швидкості 0,8 Норми витрат палива,кг1000 тонно-км брутто Напрямок парний 47,5 непарний 48,1 Норми періодів між ремонтами та технічним обслуговуванням електровозів та тепловозів ДОДАТОК Б Норми періодів між ремонтами та технічним обслуговуванням електровозів та тепловозів Види, серія локомотивів Міжремонтні періоди Технічне обслуговування Поточний ремонт Капітальний ремонт Норми простою локомотивів в ремонті та під обслуговуванням Вид локомотиву Види ремонтів та технічного обслуговування ТО-3 ПР-1 ПР-2 ПР-3 Тепловози 15 19 4 6,2 Трудомісткість технічного обслуговування і поточного ремонту локомотивів (на одну секцію для тепловозів), чол.-год. Вид і серія локомотивів Технічне обслуговування Поточний ремонт Література 1 Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмьі: Учебно-методическое пособие. - М.: Финансьі й статистика, 1997. - 248 с. 2 Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 392 с. 3 Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. " Мн.: 000 "Мисанто", 1998.' 296 с. 4 Стратегическое планирование / Под ред. Уткина З.А. - М.: Ассоциация авторов й издателей "ТАНДЕМ". Изд-во "Зкмос", 1998. - 440 с. 5."Планування на залізничному транспорті .Планування діяльності підприємств." Завдання та методичні вказівки до курсового проекту дя студентів 4і5 курсів економічних спеціальностей усіх форм навчання К.:2000

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Зеленая Книга

Во втором примере работник трудится не ради того, чтобы производить, а ради получения платы. Поскольку же эта плата недостаточна для удовлетворения его потребностей, то работник либо ищет другого хозяина, которому он может продать свой труд дороже, либо вынужден продолжать работать, чтобы выжить. И лишь в третьем случае мы имеем перед собой пример того, когда работник трудится не пассивно и не по принуждению. Поскольку в социалистическом обществе отсутствуют возможности для частного производства, превышающего личные потребности индивидуума, и не допускается удовлетворение потребностей одних за счет других или посредством других, и поскольку социалистические предприятия работают для удовлетворения потребностей общества в целом, третий пример, следовательно, иллюстрирует здоровую основу зкономического производства. Однако во всех, даже в самых неблагоприятных условиях производственный процесс продолжается потому, что работник должен поддерживать свое существование. Это наглядно подтверждается тем фактом, что в капиталистическом обществе производимый продукт возрастает и сосредоточивается в руках кучки собственников, которые, не работая сами, эксплуатируют трудящихся, вынужденных участвовать в производстве, чтобы выжить

скачать реферат Бабочки и мотыльки

Такой иммунитет обес­печивает насекомому пожизненную защиту от врагов, которые узнают любительницу молочая по ее так называемой предупредительной окраске и тщательно избегают как гусениц, так и взрослую бабочку. Это бесконечно сложное изменение имеет чет­кую цель: сделать так, чтобы личинки и взрослые особи вели различный образ жизни, идеально под­ходящий для их абсолютно разных функций и нужд. Гусеницы - сугубо земные существа, иног­да причудливо орнаментированные яркими или камуфляжными узорами и шипами, отличными от наряда взрослой бабочки. Единственная их цель — поглощать пищу. Взрослые насекомые ради своей главной репродуктивной функции поднимаются в воздух, хотя некоторые их них, питаясь цветоч­ным нектаром, невольно играют при этом еще и роль опылителей, уступая по приносимой здесь пользе лишь пчелам. Другие чешуекрылые не спо­собны питаться и живут только до исполнения своей репродуктивной роли. Одна из самых удивительных симбиотических свя­зей в мире насекомых возникает между австралий­ской хвостаткой, Jalme us evagoras, и невзрачным черным муравьем рода Iridomyrmex.

Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Это в то время как правительственные чины высказывают соболезнования и готовились подержаться за американские гробы в ожидании приглашения к всемирному шоу "Безграничная справедливость", а те кому положено уже строятся планы размещения на всех московских высотках стрелков с ПЗРК. Ничего другого и более глупого и предложить не возможно, поскольку либеральные ветры еще с времен Руста сдули с территории России все системы ПВО и слежения за воздушным пространством. 42 Было бы глупо думать, что мы имеем дело с кучкой делетантов, и тривиальные по своей сути меры на уровне ДЭЗа и "уставшей милиции" могут оградить нас от террактов, "подготовленных даже полупрофессионалами". Нельзя всерьез рассчитывать на дозоры пенсионеров и стальные двери подъездов. Взрыв в Волгодонске показал, что при мощности заряда 500-600 килограмм, помещенного в Газ-53, даже на расстоянии в полкилометра блочные дома разваливаются и давят людей не менее "успешно", чем при подрыве фугаса непосредственно в здании. 43 Выскажу осторожное мнение, в наше время от населения трудно ожидать понимания свойств непростого характера Народа

скачать реферат Промышленность и сельское хозяйство в ТАССР с 1945 по 1960 гг.

На авиационном заводе начали выпускать первые в мире пассажирские лайнеры ТУ-104 с реак-тивными двигателями, которые длительное время были основными са-молетами Аэрофлота. Народное хозяйство получило новые мощные тур-бокомпрессоры и оборудование для добычи нефти. За 1955-1960 гг. предприятия Казани освоили выпуск почти двухсот новых машин и при-боров. Казань становится крупным центром машиностроения и химичес-кой промышленности. Удельный вес продукции машиностроения города поднялся до 40%. Предприятия города изготовили около половины ки-нофотоматериалов, выпускаемых в стране, 80% стоматологических инс-трументов, пятую часть вакуумного оборудования. Казань является важ-нейшим поставщиком кетгута и гаражного оборудования. Дальнейшее развитие получили предприятия химической промыш-лености. В результате реконструкчии и строительства новых произ-водств увеличили объем выпускаемой продукции заводы им. В. В. Куй-бышева, резинотехнических изделий, им. С. М. Кирова, фотожелатино-вый. Летом 1958 г. в северо-западной части города началось строительст-во нового химического гиганта- завода органического синтеза. 13 июля 1963 г. потребителям отправляют первые тонны фенола и ацетона.

 Социология политики (Сравнительный анализ российских и американских политических реалий)

Важнейшими центрами элитного образования стали основанный в 1726 году Петербургский и в 1755 году-Московский университет. Видное место в развитии элитного образования в России и ее культуры в целом занимал Царскосельский Лицей, где на одном курсе учились А. С. Пушкин и будущий канцлер России А. М. Горчаков, а также И. И. Пущин, А. А. Дельвиг. Лицей воспитал целую когорту видных государственных и культурных деятелей страны. XIX век был веком расцвета российской культуры, ее золотым веком. Возникает одна из величайших в мире литератур, когда творили А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов, И. В. Гоголь и И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский. Это была главным образом дворянская культура, а также культура разночинцев. Творят великие музыканты - М. И. Глинка, П. И. Чайковский, М. П. Мусоргский, "Могучая кучка" объединяет выдающихся музыкантов, разворачивает просветительную деятельность. Создаются Московская и Петербургская консерватории, Академия художеств. Замечательными достижениями в духовной культуре отмечен Серебряный век российской культуры - литературы (И. А. Бунин, А. А

скачать реферат Контроль в системе органов государственной власти

По административным делам (мелкое хулиганство, мелкое хищение и др.) суд проверяет законность действий органа исполнительной влас ти по привлечению лица к административной ответственности и при меняет одну из возможных мер воздействия. При необходимости суд дает оценку неправомерным действиям органа исполнительной власти и устраняет допущенные нарушения (например, прекращает производство по делу о мелком хулиганстве, поступившему из органа внутрен них дел). В условиях рыночной экономики особая роль отводится системой арбитражных судов. Этот вид правосудия позволяет установить жесто кую дисциплину договорных отношений, пресечь экономический про извол чиновников, цивилизованно осуществлять процесс банкротства защитить интересы предпринимателей. Контроль за деятельностью органов исполнительной власти арбит ражные суды осуществляют в специфической форме на основе Феде рального конституционного закона от 26 апреля 1995 г. «Об арбитраж ных судах в Российской Федерации» и Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК), принятого 5 мая 1995 г.

скачать реферат Шпаргалка по международному частному праву (2005г.)

МД — основная форма унификации национально-правовых норм различных гос-в (материально-правовых, или коллиз-ных). МД регулирует затрагиваемые МЧП отношения не прямо, а опосредствованно благодаря мех-мам трансформации содержащихся в нем положений в нормы внутригос-ного права. Основной юр обязанностью любого гос-ва-участника по всякому межд-но-правовому соглашению явл-ся обеспечение всеми доступными гос-ву ср-ми того, чтоб соблюдались положения заключенного дог-ра. В реале, исполнение гос-вом своих межд-но-правовых обязательств осущ-ся именно в национально-правовой сфере за счет материальной (в противовес формальной) трансформации, т.е. путем создания каких-либо спец. органов либо их упразднения, издания или отмены соответ-щих актов, приведения в соответствие с содержанием и целями дог-ра внутреннего правопорядка в целом и т д. Перечень и характер таких ср-в МП не определяется, т.к. это — область только внутригос-нная. итак, гос-во как бы 2жды «пропускает» межд-й дог-р через свою волю. 1.когда оно в той или иной форме соглашается на юр-кую обязательность для себя данного дог-ра (путем подписания, ратификации, присоединения итд.), 2.— посредством трансформации положений межд-го дог-ра в наци-ное право.

скачать реферат Расцвет искусства в начале 20 века

В творчестве композиторов происходил известный пересмотр музыкальных традиций, повышался интерес к внутреннему миру человека, философско-этическим проблемам. "Знамением времени" стало усиление лирического начала в музыке. Н. А. Римский-Корсаков — в это время основной хранитель творческих принципов "Могучей кучки" — написал полную лиризма и драматизма оперу "Царская невеста" (1898). Новые черты русской музыки начала XX в. нашли наибольшее выражение в творчестве С. В. Рахманинова и А. Н. Скрябина. Оба они были выпускниками Московской консерватории. Обладая ярко выраженной творческой индивидуальностью, Рахманинов вместе с тем следовал в своей музыке традициям русской музыкальной классики. Во многом он был прямым музыкальным наследником П. И. Чайковского. Идейно-художественный мир Скрябина был более сложным. Его творчество отличалось художественным новаторством и глубоким философским содержанием. В начале XX в. центрами музыкальной жизни России были Мариинский и Большой театры. Однако основные достижения оперного искусства этого времени связаны с деятельностью Московской частной русской оперы (С. И. Мамонтова, а затем — С. И. Зимина). На сцене частной оперы Мамонтова раскрылся талант выдающегося русского певца и актера Ф. И. Шаляпина. "В русском искусстве Шаляпин — эпоха, как Пушкин", — писал Горький.

скачать реферат Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

Открытие этих двух музеев как бы увенчало достижения русской живописи XIX века. Русская национальная музыка создание национальной русской музыки. С чьими именами связано это важнейшее дело. Дело создания национальной русской музыки, начатое М. И. Глинкой, в середине XIX в. было еще далеко не закончено. На оперных сценах по-прежнему тон задавали итальянские артисты, в концертных залах почти не звучала русская музыка. В 60-е гг. в Петербурге сплотилась небольшая группа композиторов, поставившая перед собой цель продолжить дело М. И. Глинки. Впоследствии эту группу прозвали «могучей кучкой». Ее душой, главным организатором и теоретиком был Милий Алексеевич Балакирев (1836—1910). В 1866 г., после кропотливой работы, он издал «Сборник русских народных песен». В состав «могучей кучки» входили - М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, А. П. Бородин. В 1873 г. была поставлена «Псковитянка» — первая опера Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844—1908). Она занимает особое место в его творчестве. По силе и глубине музыкального драматизма «Псковитянка» превосходит почти все другие его оперы. По верности же и последовательности в проведении национального колорита она стала в один ряд с операми Глинки.

Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
скачать реферат Известные москвичи в сатире

Например он никогда не предпринимал ничего, не посоветовавшись с кем-нибудь одним, но терпеть не мог советоваться со многими, говоря: «ум — хорошо, два — лучше, но три с ума сведут». Он уважал науки и искусства, но называл их прилагательными; существительною же наукою он называл одну «филологию», т. е. умение пользоваться людьми и современностью, равно как и важнейшим из искусств — искусство терпеливо сидеть в засаде и ловить случай за шиворот. Малиновский и Ватковский. После Гусятникова следует описание двух известных в то время в Москве господ — Малиновского и Ватковского. Вот попович Малиновскиий Выступает также тут. За ним полненький Ватковский, В коем весу тридцать пуд. Он жену ведёт под ручку Наравне с ним толщиной Как на смех, все жирны в кучку Собралися меж собой Малиновский Алекс. Фёд., 1763—1840 гг. сын протоирея Московского университета, Был начальник Московского архива иностранной коллегии, известный литератор своего времени, написавший оперу, пользовавшуюся большим успехом, под названием «Старинные святки».

скачать реферат Культура Китая

Виднейшие представители легизма - это Шан Ян, Гуань Чжун, Цзы Чань, Ли Куй, Шэнь  Бухай и Хай Фэй. Начиная с III в. до н.э. начинается процесс слияния легизма с  конфуцианством, в результате уже в эпоху Хань легизм прекращает свое  самостоятельное существование. Однако в Китае с древности сохранились конфуцианство и даосизм. В I в. в страну проникает буддизм (в форме хинаяны), но не получает особого  признания, с V в. начинается проникновение буддизма в форме махаяны. Его  широкому распространению способствовало то, что буддизм допускает неограниченное  расширение своего пантеона за счет включения в него местных богов, а для махаяны  характерно еще и то, что местные божества сливаются при этом с персонажами  буддийской мифологии. Так, например, очень популярная в Китае богиня милосердия  Гуань-инь стала считаться аватарой будды Авалокетешвары. Таким  образом, на  протяжении всего Средневековья в Китае сосуществуют три религии - конфуцианство,  даосизм и буддизм; их называли «три истины». Подавляющее большинство верующих  выполняют обряды всех трех религий: так, для лечения больных или для изгнания  злых духов чаще приглашают даосских монахов, для совершения погребальных обрядов  - буддийских. В VI - IX вв. в Китай проникает зороастризм и манихейство. С X в. начинается  проникновение в Китай ислама (в настоящее время число приверженцев его доходит  до нескольких миллионов).

скачать реферат Культурологическая концепция Рихарда Вагнера

Высказывая подчас верные мысли и наблюдения, они своими пристрасными оценками скорее запутывали эти вопросы, чем помогали их верному разрешению. Такие крайние точки зрения не разделялись крупнейшими зарубежными композиторами второй половины XIX века - Верди, Бизе и Брамсом, но и они, признавая гениальную одаренность Вагнера, не все принимали в его музыке. Творчество Вагнера давало основания для разноречивых оценок, ибо не только многогранная деятельность, но и сама личность композитора раздирались жесточайшими противоречиями. Однобоко выпячивая ка- кую-либо одну из сторон сложного облика творца и человека, апологеты, равно как и хулители Вагнера, давали искаженное представление о его значении в истории мировой культуры. Чтобы верно определить его значение, надо понять личность и дело жизни Вагнера во всей их сложности. Бурный, напряженный и извилистый творческий путь Вагнера охватывает более полувека - с начала тридцатых по 1883 год. В дни юности гениального композитора его родина сохраняла черты феодальной раздробленности, общественная атмосфера была заражена затхлостью, мещанской ограниченностью; к концу жизни Вагнера Германия, объединенная под эгидой буржуазно-помещичьей Пруссии, стала одним из сильнейших государств - оплотом импереализма в Европе.

скачать реферат Культурология (Шпоры - Экзамен. вопросы 4-курс)

К таким художникам, безусловно, относятся: Ге,Перов. Его возникновению предшествовал опыт Артели художников. Первая выставка состоялась в 1871 году. Периодом расцвета ТПХВ были 1870-е - 1880-е годы. Объединение просуществовало до 1923 года, когда состоялась последняя его выставка. Позднее многие из членов ТПХВ вошли в Ассоциацию художников революционной России.«Могучая кучка», творческое содружество российских композиторов, сложившееся в кон. 1850-х нач. 1860-х гг.; известно также под названием Балакиревский кружок, Новая русская музыкальная школа. Наименование «Могучая кучка» дал кружку его идеолог критик В. В. Стасов. В «Могучую кучку» входили: М. А. Балакирев (руководитель), А. П. Бородин, Ц. А.Кюи, М.П.Мусоргский и Н. А. Римский- Корсаков,Глазунов,Даргомыжский,Чайковский. К сер. 70-х гг. «Могучая кучка» как сплоченная группа перестала существовать. Деятельность «Могучей кучки» стала эпохой в развитии русского и мирового музыкального искусства. 35.Переломный век в культуре России(18 век). История искусства не знает более крутого поворота от средневековья к новому времени, чем в России начала ХУ III столетия.

скачать реферат История развития телевидения в Беларуси

Шмат фільмаў гэтага жанру было пра Вялікую айчынную вайну (“Дзеці Брэсцкай крэпасці”, “Хлапчукі, хлапчукі”, “Поле боя – поле жыцця”, “Салдаты Перамогі”), аб касманаўтах і навуковых праблемах.Дарэчы, у 1980 годзе на экранах з’явіўся дакументальны фільм “Эстафета”. Фільм быў аб вучоных- фізіках нашага роднага Беларускага Дзяржаўнага універсітэта. Музычныя тэлефільмы. Хутка пасля з’яўлення тэлебачання ў нашай краіне стала зразумела, што музыка мае шматлікія формы “існавання” на экране, а таксама добрыя магчымасці для стварэння настроя гледачоў, афарбоўкі тэлепраграмы, кінавобраза і г. д. Тут можна выдзеліць такія жанры, як тэлефільм-канцэрт, телеперадача-канцэрт, фільм-канцэрт, музычна- забаўляльна перадача і інш. Гледачы мелі магчымасць знаёміцца з такімі музыкальнымі перадачамі і фільмамі, як “Песні Ігара Лучанка”, “Верасы”, “Харошкі”, “Свята на Палессе” і іншымі. Дзіцячыя фільмы. У пасляваенныя гады разгарнулася работа па стварэнню кінастужак для дзяцей на кінастудыі “Беларусьфільм”. “Дзеці партызана” - першы фільм, які быў прадстаўлены увазе маленькіх гледачоў у 1954 годзе.

Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
скачать реферат Культура 19 века

Это название дал ему музыкальный критик и его идейный руководитель В. В. Стасов. Идейно-нравственные взгляды этого содружества формировались под воздействием передовых идей 60 —70-х годов. Одной из основных черт эстетики и музыкального творчества композиторов «могучей кучки» было стремление передать в музыке «правду жизни», национальный характер. Они широко использовали музыкальный фольклор, тяготели к историко-эпическим сюжетам и способствовали утверждению на сцене народно-музыкальной драмы («Борис Годунов», «Хованщина» М. П. Мусоргского). Композиторы «могучей кучки» много сделали для собирания и изучения музыкального фольклора, издав в 60 —70-х годах несколько сборников русских народных песен. Выдающиеся достижения русской музыки связаны с именем П. И. Чайковского (1840-1893). Он один из величайших композиторов нашей эпохи, оставивший обширное творческое наследие в области балетного, оперного, симфонического, камерного музыкального искусства (балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица»; оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама»; симфонии, романсы, симфонические поэмы, музыкальный цикл «Времена года» и др.). Национальная и глубоко народная музыка Чайковского обладает редкостной силой эмоционального воздействия.

скачать реферат История русской музыки

Выпавший на их долю успех натолкнул композитора на мысль дать в Париже благотворительный концерт из собственных произведений, что и было осуществлено 10 апреля 1845. Концерт был высоко оценен прессой. В мае 1845 Глинка отправился в Испанию, где пробыл до середины 1847. Испанские впечатления легли в основу двух блестящих оркестровых пьес: «Арагонской хоты» (1845) и «Воспоминаний о летней ночи в Мадриде» В 1848 композитор провел несколько месяцев в Варшаве, где была написана «Камаринская» — сочинение, о котором П. И. Чайковский заметил, что в ней, «как дуб в желуде, заключена вся русская симфоническая музыка». Последнее десятилетие Зиму 1851-52 Глинка провел в Петербурге, где сблизился с группой молодых деятелей культуры, а в 1855 произошло его знакомство с М. А. Балакиревым, ставшим позже главой «Новой русской школы» (или «Могучей кучки»), творчески развившей традиции, заложенные Глинкой. В 1852 композитор вновь уехал на несколько месяцев в Париж, с 1856 жил в Берлине, где скончался в феврале 1857 и был похоронен на лютеранском кладбище.

скачать реферат Культура Древнего Китая

Эта картина представляет собой интерес потому, что это древнейшее изображение реального человека в китайском искусстве. Предполагают, что изображение является портретом умершей, похороненной в этом погребении. Представленная на картине сцена имеет мифологическое содержание. В верхней части над фигурой женщины помещены два борющихся фантастических существа: феникс и извивающееся змееподобно чудовище – ставший символом зла дракон Куй. Их поединок символизирует борьбу жизни со смертью. Идейно- образное содержание картины отличается от шанской и раннечжоуской символики, так как тут затрагиваются большие философские темы, характерной для мировоззрения этой эпохи. Соответственно стал иным и стиль живописи. Фантастический облик феникса, отважно бросившегося на чудовище, проникнут большой экспрессией и, несмотря на стилизацию, наделен чертами, наблюденными художниками в движениях и повадках реальных птиц. Значительно отличается от предшествующих периодов стиль и содержание прикладного искусства: мелкой пластики, изделий из бронзы, нефрита и керамики.

скачать реферат Идейное и художественное своеобразие романа Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"

Формальное признание за всеми людьми права на самоценность оборачивается в социалистической теории правом на человекобожество для немногих: "Убеждение в неравноценности людей, - пишет Туган-Барановский, - есть основное убеждение Раскольникова в "Преступлении и наказании". Для него весь род человеческий делится на две неравные чести: большинство, толпу обыкновенных людей, являющихся сырым материалом истории, и немногочисленную кучку людей высшего духа, делающих историю и ведущих за собой человечество." Интересно, что у "философа" смирения Мармеладова, мыслившего все же достаточно по-христиански, нет неравенства перед Богом - все одинаково заслуживают спасения. Однако христианские нормы никак не вписываются в утверждавшуюся Раскольниковым "новую мораль". Разделение на страдающих и виновных в страданиях проводится Человекобогом без учета христианского права на спасение каждого грешника и Божий суд подменяется на земле судом озлобленного страданиями Человекобога. Для Раскольникова настоящим толчком к реализации его идеи послужил услышанный им разговор студента и офицера в трактире: " - Позволь, - говорит студент своему собеседнику, - я тебе серьезный вопрос задать хочу. смотри: с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет. - Слушай дальше. С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь!" И далее настоящая апология зла как благого деяния для человечества: "Сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу; десятки семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, - и все это на ее деньги.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.