телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Охрана правопорядкаподраздел:Уголовное право

Воссоздание обстановки и обстоятельств в следственной практике

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Стосовно вкладників вказується тільки сукупний розмір їх часток у майні товариства , а також розмір, склад і порядок внесення ними вкладів . На відміну від повного та командитного товариств , товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю є статутними об”єднаннями . Зміни у складі учасників суттєвим чином змінюють тільки співвідношення розмірів їх часток у майні товариства ( у повному та командитному товариствах вихід учасників або вступ нових учасників, як правило , і якщо сторони не домовились про інше , тягне за собою ліквідацію або реорганізацію товариства ). Учасники , які вступають в товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю мають справу не персонально з кожним із засновників , а з товариством у цілому , в особі його представницьких органів. Товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю не передбачають встановлення між учасниками відносин особистої довіри , оскільки вони є насамперед об”єднаннями капітаів, а не окремих осіб , які не зобов”язані своєю працею приймати участь в діяльності цих об”єднань. Тому поряд із установчим договором , ще одним установчим документом товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю є статут, який як конституція , закріплює організаційно-правовий статус товариства , його майнове становище , порядок створення і компетенцію органів управління і контролю , порядок ліквідації та реорганізації , тощо. 8 Як правило , установчий договір товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю , як перший установчий документ , містить такі умови : відомості про засновників ( учасників ) , предмет договору , найменування та місцезнаходження товариства , юридичний статус товариства , мета створення товариства , майно товариства , порядок формування статутного фонду , визначення часток учасників , форма внесення вкладів , відповідальність за невиконання або за неналежне виконання договору , правонаступництво , строк дії договору . Інші обов”язкові умови , які повинні бути зазначені в установчих документах товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю містяться в статуті цих товариств. Порядок створення акціонерного товариства закритого типу складається з таких етапів : підписання установчого договору , скликання і проведення установчих зборів, реєстрація акціонерного товариства закритого типу . Створення та установчі документи акціонерного товариства відкритого типу мають свої особливості. Згідно з ст.26 Закону України “ Про господарські товариства “ , засновники акціонерного товариства укладають між собою договір , що визначає порядок здійснення ними господарської діяльності по створенню акціонерного товариства , відповідальність перед особами , що підписалися на акції і третіми особами. Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство , здійснити підписку на акції , провести установчі збори і державну реєстрацію. Отже , процес створення акціонерного товариства складається з таких етапів :1. Укладання установчого договору про спільну діяльність по створенню акціонерного товариства. 2. Реєстрація повідомлення про випуск акцій . 3. Повідомлення про намір створити акціонерне товариство та проведення підписки на акції .

Якщо через відсутність кворуму установчі збори не відбулися , протягом двох тижнів скликаються повторні установчі збори, При повторному незабезпеченні кворуму акціонерне товариство вважається таким , що не відбулося. Голосування на установчих зборах провадиться за принципом : одна акція - один голос. Для прийняття рішення про створення акціонерного товариства необхідна більшість у три четверті голосів. Після прийняття рішення про створення товариства установчі збори затверджують статут товариства . У випадку , коли у встановлений строк підпискою на акції покрита не вся необхідна сума , установчі збори можуть зменшити розмір статутного фонду. У випадку створення господарського товариства з участю іноземного учасника , в установчому договорі ( як і у будь-якій зовнішньо-економічній угоді ) особливе значення має арбітражне обумовлення. Тут можливі два варіанти таких обумовлень . По-перше , сторони самі призначають третейський суд по узгодженню питань між собою і розробляють арбітражну процедуру. По- друге , наперед вказується в якості третейського суду один із постійно діючих арбітражів. В останньому випадку слід враховувати , що ініціатива у виборі європейських арбітражів , як правило , належить іноземному учаснику . Українській стороні необхідно приділяти велику увагу в питанні захисту своїх інтересів , так як часто іказаний іноземним учасником арбітраж знаходиться у сфері впливу компанії , яку представляє іноземний учасник. . У зв”язку з тим , що самою розпоширеною організаційною формою для юридичних осіб з іноземними інвестиціями є товариство з обмеженою відповідальністю , слід з метою впорядкування речових і зобов”язальних відносин сторін наділити створювану юридичну особу правом власності на майно , яке їй передається , із збереженням за засновниками тільки права вимагати встановленого проценту від прибутку і повернення вкладеної долі майна при припиненні юридичної особи. При цьому необхідно , щоб кожний із засновників був власником майна на момент його передачі або як мінімум діяв з письмового дозволу власника. Усі інші варіанти правового становища майна можуть призвести до складних майнових спорів між засновниками , юридичною особою і власниками. 14 2. Статут господарського товариства , його зміст Закон України “ Про господарські товариства “ визначає , що акціонерні товариства , товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту. Отже , другим установчим документом для вищезазначених видів господарських товариств є статут. Співвідношення установчого договору і статуту є таким , що останній по суті можливо розглядати як частину договору - адже він затверджується учасниками ( засновниками ) в якості одного із основних результатів їх угоди. Тому зміст статуту господарського товариства може частково перекриватися змістом договору ( або навпаки ) , наприклад порядок розподілу між учасниками прибутків та збитків , управління діяльністю створеної ними юридичної особи , вихіду із її складу може встановлюватися не тільки в установчому договорі , а також і у статуті.

Під час реєстрації господарського товариства посадова особа органу державної реєстрації на титулі установчих документів робить відмітку про реєстрацію із зазначенням назви цього органу , номера та дати реєстрації. Відмітка засвідчується підписом посадової особи та печаткою органу державної реєстрації. Орган державної реєстрації не має права вимагати від заявника подання інших документів , не передбачених законодавством або оформлених з іншими вимогами , ніж це визначено у Положенні “ Про реєстрацію суб”єктів підприємницької діяльності ”. За наявності всіх вищенаведених документів орган державної реєстрації прягом п”яти робочих днів з дати надходження документів зобов”язаний провести державну реєстрацію господарського товариства і видати заявникові свідоцтво про державну реєстрацію суб”єкта підприємницької діяльності встановленого зразка. Підставою для відмови у державній реєстрації є відсутність в установчих документах відомостей , зазначених в ст. 4 , 37 , 51 , 67 , 76 Закону України “ Про господарські товариства .“ Відмова у державній реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку. У відповідності до до Закону України “ Про внесення змін в ст.56 Конституції ( Основного закону ) України від 31 жовтня 1995 року , громадянин має право у встановленому законом порядку оскаржити в суді рішення , дії чи бездіяльність державних органів , юридичних чи службових осіб в сфері управлінської діяльності , якщо він вважає , що цим порушені його права і свободи . В цьому аспекті , громадяни можуть оскаржувати в судовому порядку затримку в державній реєстрації . Свідоцтво про державну реєстрацію суб”єкта підприємницької діяльності є підставою для відкриття розрахункового , валютного та інших рахунків в установах банків , виготовлення печаток та штампів. 20 Порядок відкриття рахунків в установах банків визначає інструкція“ Про порядок відкриття розрахункових , поточних і бюджетних рахунків в установах банків “ , затвержена постановою Правління Національного банку України від 11 жовтня 1994 року № 164. Для відкриття рахунку підприємства надають установам банку такі документи : заява , па відкриття рахунку встановленого зразка , підписана керівником і головним бухгалтером підприємства , нотаріально завірені копії установчих документів, картку із зразками підписів керівника і головного бухгалтера і віттиском печатки. У випадку , якщо на момент відкриття рахунку товариство не має печатки , то до документів додається заява про надання дозволу на користування рахунком без печатки до часу її виготовлення , але не більше 60 днів. Для оформлення заказу на виготовлення печатки необхідно отримати відповідний дозвіл в органах внутрішніх справ. Порядок видачі дозволів на оформлення заказів на виготовлення печаток та штампів в штемпельно- гравюрних майстернях визначає інструкція “ Про порядок видачі дозволів на оформлення заказів на виготовлення печаток та штампів “ , затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 жовтня 1993 року № 643. У відповідності з даною інструкцією дозвіл на виготовлення печаток та штампів спільним з іноземними фірмами підприємствам видається управліннями , відділами охорони громадського порядку МВС Республіки Крим , МУВС м.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Манипулирование личностью

Мы отдаем себе отчет в том, что данный пример можно рассмотреть лишь как частный случай, однако, наши занятия показали, что значительное число участников (свыше 20%) после тренинга "чтения коммуникативных сигналов" успешнее справлялись с заданиями по распознаванию неискренности, ориентируясь на самые разные внешние признаки поведения партнеров по общению. Что касается анализа содержания информации на предмет выявления неискренности, то полученные нами результаты во многом совпали с "симптомами лжи", выделенными А.Закатовым на основании изучения следственной практики и литературных источников1. Ниже приводится система основанная на признаках лжи, исходя из анализа содержания информации: 1. Противоречие высказываний другой, собранной по данному вопросу информации, а также противоречие внутри самой информации. Ложь трудно продумать во всех деталях, поэтому лжец старается запомнить то, что считает наиболее важным среди осмысленных им обстоятельств. Ряд обстоятельств в процессе подготовки ко лжи вообще им не осмысливается

скачать реферат Необходимая оборона

При определенных обстоятельствах невооруженное нападение может представлять значительную опасность для жизни или здоровья лица, подвергшегося посягательству, вследствии чего предотвращение его при помощи оружия будет правомерным. Так, Тиблов, Углев и еще три лица, вечером шли к дому Кобыленского с целью расправы с ним. Тиблов и Углев, несмотря на предупредительные выстрелы, сделанные Кобылинским из ружья через форточку, взломали дверь и ворвались в комнату, после чего Кобылинский очередным выстрелом смертельно ранил Тиблова. В подобной ситуации применение оружия было правомерно. Выбор способа защиты при необходимой обороне осуществляется по воле обороняющегося.        При решении вопроса о правильности избрания обороняющимся тех или иных средств защиты, о применении им огнестрельного оружия для отражения нападения суд учитывает все обстоятельства и обстановку совершенного посягательства, время суток, место, возраст, состояние здоровья, пол и др.        Судебно – следственная практика по делам о необходимой обороне показывает, что при решении вопроса о соответствии защиты характеру и опасности посягательства исключительно важное значение имеют установление и оценка следующих обстоятельств: 1. объекта посягательства, то есть важности защищаемого блага, интереса; 2. орудий и средств посягательства и противопоставленных им орудий и средств защиты; 3. характера опасности, угрожающей обороняющемуся, определяемого интенсивностью, продолжительностью и способом совершения посягательства; 4. силы и возможности как посягающего, так и обороняющегося (возраст, пол, физическое развитие, знание приемов атаки и самозащиты и т. д.).        В этой связи необходимо обратить внимание на то, что работники милиции, действуя в состоянии необходимой обороны, в ряде случаев могут предотвратить грозящую опасность, не прибегая к причинению тяжкого вреда посягающему.

Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
 По закону и совести

Ценностей и денег там мы не нашли. Но знакомство с дачей, с обстановкой и условиями жизни Шакермана нам многое дало. Ранее эта дача, имеющая два этажа, полуподвальное помещение с кухней, ванной и другими удобствами, принадлежала одному из московских заводов. На ней в летнее время отдыхали дети рабочих. Но по каким-то причинам завод решил продать эту дачу, которую и купил Шакерман, уплатив за нее большую сумму денег. На территории дачи, расположенной на площади в полгектара, был устроен гараж, разбит фруктовый сад. Все комнаты обоих этажей были прекрасно меблированы, в шкафах много различных книг и журналов. Мы знали, что Шакерман учился в медицинском институте, ушел с третьего курса, но медицинской литературы мы на его даче не нашли. Однако увидели много юридической литературы, различных книг и журналов. Помимо учебников по уголовному праву и уголовному процессу были тут журналы «Социалистическая законность», «Советская юстиция», «Бюллетень Верховного суда СССР», «Следственная практика». Для чего медику юридическая литература? Притом в таком количестве, которому мог бы позавидовать юрист-профессионал? Вскоре мы получили ответ на этот вопрос

скачать реферат Гипотеза и версия

Например, выявленная и изученная первичная информация по факту пожара в магазине указывает на наличие остатков горючих веществ в месте очага пожара и отсутствие частей товаров, якобы имевшихся в магазине до пожара, которые с учетом сложившейся обстановки полностью сгореть не могли, плохое состояние электропроводки и наличие сгоревших электропроводов, возникновение пожара за день до проведения ревизии в магазине и т.д. Сравнение этих сведений как посылки с обобщенными данными следственной практики и криминалистики с применением индуктивных суждений позволяет выдвинуть две версии. Одна о том, что в данном случае пожар мог возникнуть по причине нарушения правил противопожарной безопасности. Другая - здесь имеет место поджог, осуществленный материально ответственным лицом, совершившим до этого хищение материальных ценностей в магазине, в целях сокрытия хищения. Дедуктивным путем определяется, какие обстоятельства, связанные с плохим состоянием электропроводки, наличием присвоения имущества и др., следует проверить в ходе исследования обеих версий.

 Наследственное право

В данном случае наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющими собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения. Данное преимущественное право они имеют перед иными наследниками, не являющимися совладельцами данного жилого помещения. Перед совладельцами жилого помещения данная категория наследников преимущественного права не имеет. Что касается преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе имущества, необходимо учитывать, что вопрос о том, какую вещь следует включить в состав предметов домашней обстановки, решает суд с учетом конкретных обстоятельств дела. Практикуется также и применение местных обычаев при определении, является ли данная вещь предметом домашнего обихода. Стоит отметить, что антикварные предметы, а также предметы, представляющие художественную, историческую или иную ценность, никаким образом не могут рассматриваться в качестве предметов домашнего обихода, независимо от целевого назначения

скачать реферат Билеты по криминалистике

Преступления характеризуются следующими обстоятельствами: лицами, совершающими преступление (неизменяющиеся природные признаки – пол, особенности анатомии и изменяющиеся социальные признаки – профессия, образование); объектом преступного посягательства (люди, материальные объекты – имущество, природные богатства, произведения творчества, символы государственной власти); мотивом и целью преступления (корыстный, бескорыстный, умышленное, неумышленное); средствами преступления (действия, необходимые для достижения цели, включая способ преступления); механизмом преступления (деятельность по подготовке преступления, его совершению и деятельность после совершения преступления); преступным результатом (последствия преступления); обстановкой совершения преступления; закономерностями преступления № 85. Теория идентификации и ее применение в судебно-следственной практике. Идентификация это процесс установления тождества объекта с целью решения вопроса является ли данный объект искомым (т.е. тем, который ищется). Тождество – это равенство самому себе и отличие от всего иного. Теория идентификации позволяет доказать, что данный предмет или человек является тем самым, который разыскивается или личность которого требуется установить.

скачать реферат Механизм следообразования при раскрытия преступления

Судебно-следственная практика наряду с этим выявила необходимость научной разработки в рамках трассологии специальных средств и методов. В криминалистике следом в широком смысле называется результат любого материального изменения первоначальной обстановки, происшедшего вследствие совершения преступления. Это - следы отображения, предметы или их части, различного рода вещества, изменившееся взаимное расположение предметов. Следом в узком смысле является материально фиксированное отображение внешнего строения одного объекта на другом, а также наслоение, отслоение и другие подобные им результаты механических, термических, химических и иных воздействий, не передающие внешнего строения воздействовавшего объекта. В трассологии изучаются вопросы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования именно следов в узком смысле. На месте происшествия очень часто обнаруживают следы рук, ног, транспортных средств, орудий взлома и т.п. При их изучении возможно выяснить ряд обстоятельств, помогающих раскрыть преступление и изобличить преступника.

скачать реферат Разоблачение инсценировок при расследовании грабежей и разбойных нападений.

Иногда рефлексивность мышления преступник поднимается до очень высокого уровня-дорефлекции второй степени. При этом они учитывают даже рефлексивность следователя. Известны случаи, когда преступники прибегали к инсценировки специально планировалась активизация мышления следователя вокруг легко обнаруживаемой инсценировки, которая создавалась с целью наведения следователя на ложный след. Таким образом, следственная практика знает целый ряд типичных признаков инсценировании кражи, которые должны выявляться и учитываться в процессе осмотра места происшествия, других следственных действий. Однако нужно иметь ввиду, что можно встретить и какие-либо иные признаки, не описанные в литературе. Наилучшие основания для построения версии об инсценировке обстановки кражи будут тогда, когда следователю удается выявить и учесть ряд признаков и сопоставить их с другими следами и доказательствами. Тактические особенности проведения проверки показаний на месте по делам о групповых преступлениях. Статья 194. Проверка показаний на месте 1. В целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем, могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием. 2. Проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия.

скачать реферат Криминалистика

В последнее время в следственной практике с появлением новых видов преступлений появились и новые разновидности эксперимента. Например, по установлению отдельных обстоятельств, механизма события (возгорания предметов на определенном расстоянии или через определенное время, разрушительного воздействия взрыва, возможности сокрытия отдельных обстоятельств совершенного преступления и т.п.). Следственный эксперимент имеет сходство с рядом следственных действий и, прежде всего, с осмотром места происшествия, проверкой показаний на месте. Осмотр места происшествия проводится чаще всего как первоначальное следственное действие, в том числе и до возбуждения уголовного дела, направлен на выяснение обстановки происшествия, обнаружение и фиксацию следов преступления, вещественных доказательств. Следственный эксперимент проводится обычно на последующем этапе расследования (его производству предшествует сбор информации об обстоятельствах совершения противоправного деяния) и направлен на проверку и уточнение уже собранных данных.

Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом
Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
скачать реферат Организация и тактика следственного эксперимента

Он должен учитывать, что условия и характер опытов могут как понизить, так и повысить потенциальные возможности участников эксперимента. Следственная практика и психология знают много примеров, когда под влиянием опасности, страха, отчаяния человек совершает такие действия, которые при нормальных условиях оказывались ему не по силам и которые он не может повторить. Кроме того, необычность обстановки расследования преступления, необходимость подчинения требованиям закона и представителей правоохранительных органов могут также оказать неожиданное, неадекватное влияние на поведение участников эксперимента, причем не только виновных, но и лиц, к преступлению не причастных. Поэтому все указанные факторы должны учитываться при оценке результатов эксперимента, корректировать выводы следователя о достоверности, объективности и доказательственном значении результатов этого следственного действия, а также для обеспечения прав и законных интересов, участвующих в нем лиц12. Известно, что на человека существенно влияет его установка, внутренняя готовность к восприятию определенной информации. Произвольное восприятие значительно продуктивнее непроизвольного, поэтому и необходима точная дозировка исходных сведений, чтобы заранее не сосредоточить внимание проверяемого субъекта на ожидаемом обстоятельстве.

скачать реферат Криминалистическая характеристика убийств с применением огнестрельного оружия

Данные о некоторых типичных обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка); 6. данные о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению конкретного вида, рода преступлений. А. Г. Филипов в качестве элементов криминалистической характеристики выделяет: 1. предмет преступного посягательства; 2. способ совершения и сокрытия преступления; 3. обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление; 4. особенности оставляемых преступниками следов; 5. личность преступника и потерпевшего.3 Некоторые авторы считают, что видовая криминалистическая характеристика преступлений тем содержательнее и ценнее для следственной практики, чем больше и детальнее представлены в ней элементы, имеющие криминалистическое значение. Видимо, исходя именно из этого понимания криминалистической характеристики, авторами выделяются такие элементы структуры криминалистической характеристики как, например: особенности оставляемых преступниками следов, обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах преступлений.

скачать реферат Методика расследования вымогательства

Информация, с одной стороны, имеет доказательственное значение, а с другой, определяет тактику допроса (тактическая информация). Сущность допроса состоит в востребовании от допрашиваемого показаний при помощи приемов криминалистической тактики, разработанных на основе обобщения передовой следственной практики. В ходе допроса подозреваемого в вымогательстве следует выяснить обстоятельства, относящиеся к событию преступления, где, когда, в какой обстановке оно совершено; кто предложил совершить вымогательство, был организатором, руководил его подготовкой и исполнением; какая роль в преступной группе принадлежит допрашиваемому, каковы были его действия и роль при вымогательстве, в чем заключалась роль и действия других соучастников; когда и на какой основе организовалась группа; какие связи и взаимоотношения сложились между членами группы; какие меры конспирации соблюдаются, какие технические средства использовались при совершении вымогательства и наличие оружия в группе; у каких лиц планировалось осуществить вымогательство, какие меры предпринимались по сокрытию следов преступления и предметов вымогательства, как делились денежные средства и другие ценности между соучастниками преступления, где они хранились, каким образом и на какие цели расходовались, кто кроме лиц, принимавших участие в нападении, осведомлен о преступной деятельности.

скачать реферат Первоначальный этап расследования убийства

Следственная практика знает случаи, когда к моменту задержания преступник успел совершить несколько убийств. Так, Чикатило за длительный период совершил 53 убийства в Ростовской и прилегающих областях; Кулик в Иркутской области за три года совершил более 25 преступлений, из которых 13 – умышленных убийств при отягчающих обстоятельствах. Поэтому одной из задач при расследовании дел данной категории является анализ оперативной обстановки в определенном регионе за определенный период с целью выявить другие преступления, совершенные этим же преступником. Этот процесс может быть следующим. Следователь исходит из посылки, что неизвестный ему преступник, совершивший сексуально-садистское убийство, является участником и других криминалистически значимых действий, которые зафиксированы в каких-либо материалах или учетах. Речь может идти об аналогичных преступлениях либо преступлениях иного характера, либо правонарушениях уголовно не наказуемых. Суммируя информацию нескольких эпизодов, нескольких уголовных дел, иных материалов, следователь располагает большей информацией о преступнике.

скачать реферат Методика расследования контрабанды наркотиков

При необходимости следует изолировать осматриваемые объекты, ограничить доступ людей. Осмотр места происшествия производится с целью обнаружения следов преступления, других вещественных доказательств и по делам о контрабанде наркотиков имеет свои особенности, обусловленные рядом обстоятельств: во-первых, предметом преступления (контрабанда - многопредметный состав). В данном случае предметом контрабанды является наркотическое средство или психотропное вещество, перемещаемое через таможенную границу РФ; во-вторых, способом перемещения контрабандной партии наркотиков через таможенную границу РФ; в-третьих, спецификой транспортного средства, при помощи которого перемещается контрабанда - железнодорожный, автомобильный, воздушный и водный транспорт. Как показывает судебно-следственная практика, преступники чаще всего пользуются железнодорожным и автомобильным транспортом. Основными задачами осмотра места происшествия по делам данной категории являются фиксация обстановки, выяснение способа перемещения контрабанды, применяющихся для этого приспособлений, устройств, тайников, анализ всей совокупности фактических данных о характере события, его участниках, построение необходимых версий и принятие решения о дальнейшем расследовании, получение данных для организации оперативно-розыскных мероприятий и проведение следственных действий.

Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
скачать реферат Особенности расследования преступлений, связанных с профессиональной деятельностью

Основания для ее назначения определяется конкретными обстоятельствами дела, она может быть назначена как по материалам ревизии, так и по документам и записям учета, представленным следователем. Эксперту-бухгалтеру представляются для работы материалы ревизии (если они имеются), документы, необходимые для установления наличия или отсутствия недостачи (первичные сводные счета, оперативно-технические и др.); протоколы обысков, выемок, изъятия документов; протоколы осмотра документов, которые по определенным обстоятельствам (например, проведение почерковедческой экспертизы) не приобщены к делу; заключения других экспертиз. Приняв решение назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу, следователь обязан сформулировать вопросы эксперту и изложить их в постановлении. Другим видом судебной экспертизы, получившем распространение в следственной практике, является планово-экономическая, при которой эксперты- экономисты могут выявить характерные признаки экономических несоответствий, проявляющихся в нарушении сопряженности показателей, характеризующих производственно-хозяйственную деятельность в целом.

скачать реферат Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений

Кроме того, для правильной квалификации и наиболее полного исследования полученной информации о преступлении, необходимо расширить круг следственных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела и включить в их число проведение судебных экспертиз. Объем обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию четко определен ст. 73 УПК РФ, но, не смотря на это, следует устанавливать обстоятельства исходя из особенностей каждого конкретного дела и опираясь на криминалистическую характеристику преступления, использовать для этого уголовный и уголовно-процессуальный закон, а также следственную практику по делам о грабежах и разбойных нападений. 3. Для обеспечения успеха в расследовании все усилия по обнаружению и фиксации следов должны быть сфокусированы на первоначальном этапе расследования. Именно первоначальный этап расследования, усиленная работа на этом этапе, в большинстве случаев, приносит «ключи» к успеху в расследовании. Являясь наиболее важным периодом расследования, первоначальный этап определяет направление расследования.

скачать реферат Планирование расследования многоэпизодных уголовных дел

При расследовании по сложным многоэпизодным делам такие упущения вполне возможны. Так, например, допрос одних и тех же свидетелей, имеющих сведения о многих фактах преступлений, могут осуществить все те следователи, которые их расследуют, если, конечно, заранее но учесть возможность возникновения такой ситуации. Иногда можно просто «забыть» об отдельных эпизодах преступления или некоторых мерах, принимаемых для выявления по ним тех или иных обстоятельств. Такая опасность возникает в тех случаях, когда по делу расследуются десятки, а то и сотни эпизодов преступной деятельности. ^' В следственной практике встречается и такой порядок составления общих и индивидуальных планов. Члены бригады по отдельным участкам работы вначале составляют индивидуальные планы, а уж затем, когда руководитель группы вместе со следователями уточнит и подкорректирует запланированное, составляется общий план расследования. В этих случаях мелкие вопросы, относящиеся к работе отдельного следователя, не войдут в общин план. Вместе с тем обязательно будут выделены и введены в общий план вопросы, имеющие значение для всего дела или для отдельных его обстоятельств.

скачать реферат Процесс доказывания и его особенности на различных стадиях уголовного процесса

Одной из важнейших задач правовой науки является вооружение правоохранительных органов государства действенными средствами и методами борьбы с преступностью и ликвидация порождающих ее причин. Решение этой задачи в значительной степени зависит от уровня развития уголовно- процессуальной науки. При этом на общем фоне усиления борьбы с преступностью уголовно-процессуальное законодательство должно сохранять исходные тенденции развития судебной, прокурорской и следственной практики, связанные с демократизацией и гуманизацией уголовного судопроизводства - усилением гарантий, прав, законных интересов и свобод личности, повышением роли и независимости суда при осуществлении правосудия, расширением и укреплением института защиты по уголовным делам, коренным улучшением прокурорской и следственной работы, созданием гарантий законности и справедливости судебных решений. Все вышесказанное достигается путем совершенствования доказательственного права, которое составляют нормы уголовно- процессуального права, устанавливающие, что может служить доказательством по делу, круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, на ком лежит обязанность доказывания, порядок собирания, проверки и оценки доказательств.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.