телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Товары для детей -30% Книги -30%

все разделыраздел:Охрана правопорядкаподраздел:Уголовное право

Значення об

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Невиконання особою цього обов'язку спричиняє кримінальну відповідальність . Як і кримінально-правова дія, бездіяльність носить кримінально- правовий характер лише тоді, коли вона є вольовою. Пасивне поводження, позбавлене вольового характеру, не спричиняє за собою кримінальної відповідальності. Тому так само, як і при дії, кримінальна відповідальність за бездіяльність не наступає, якщо вона цілком під впливом непереборного фізичного примуса. Так, охоронець не може відповідати за те, що не перешкодив розкраданню ввіреного під його охорону майна, якщо злочинці зв'язали його і позбавили можливості втручатися або звати на поміч. Психічне насильство при бездіяльності розглядається і як пом'якшувальна обставина при призначенні покарання. Не має кримінально-правового характеру і пасивне поводження людини, допущене їм під впливом непереборної сили природи. Під непереборною силою розуміється такий вплив об'єктивних чинників (стихійних сил природи, тварин, хворобливих процесів), у силу котрих людина позбавлена можливості фізично діяти. Непереборна сила виключає кримінальну відповідальність тому, що особа не в змозі перебороти перешкоди на шляху до виконання лежачому на ньому обов'язку діяти. Не може, наприклад, бути визнано злочинним поводженням лікаря, що не допоміг хворому унаслідок того, що лікар сам був тяжко хворий, або шлях до пацієнта перепиняє ріка, що розлилася, і лікар не зміг переправитися через її. Проте поняття непереборної сили не є абсолютно незмінним. Конкретне рішення цього питання залежить від установлення кола обов'язку особи тих вимог, що подаються до нього у визначеній ситуації. Наприклад, пожежа є непереборною силою для звичайного громадянина, у зв'язку з чим його не можна притягти до кримінальної відповідальності за залишення особи в будинку, що горить. Проте для пожежного за професією ця обставина не може виключати відповідальності. Така згадана уже обставина, як розлив ріки, визнана для лікаря непереборною силою на шляху до виконання його фахових задач, не може бути визнана такою для військового, що зобов'язаний переборювати будь-які перешкоди, що є перепоною на шляху до виконання відданого йому бойового наказу (навіть із ризиком для свого життя). СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ ПОНЯТТЯ І ВИДИ Показником, що характеризує злочин, є наслідки. Злочинні наслідки можуть бути класифіковані в такий спосіб : майнова, моральна, фізична й інша шкода, що заподіюється злочинами суспільним відносинам, а також усі витрати товариства на боротьбу з цим соціально-негативним явищем. Існують дві основні групи злочинних наслідків: матеріальні ; нематеріальні. У свою чергу, матеріальні наслідки підрозділяються на наслідки майнового характеру і заподіяння шкоди для життя і здоров'я громадянина. Нематеріальні наслідки також підрозділяються на наслідки, пов'язані з порушенням суспільного порядку або діяльності установ і підприємств і порушення честі і гідності громадян і їх особистих майнових прав ( наприклад, моральна шкода при обмові або образі). Кримінальний закон виділяє: > злочини з матеріальними складами тобто, коли наявність кінченого складу злочину зв'язується з настанням цілком визначених наслідків. > злочини з формальними складами.

Без ознак об'єктивної сторони питання про суб'єктивну сторону не виникає, тому що остання існує тільки в зв'язку з першою. Таким чином, створюється бар'єр для проникнення сваволі і суб'єктивізму в діяльність суду і прокурорсько-слідчих органів. Це служить серйозною гарантією дотримання законності при відправленні правосуддя по кримінальних справах. Важливість об'єктивної сторони злочину для кримінальної відповідальності, у тому, що саме цей елемент складу злочину є фундаментом усієї конструкції складу злочину і кримінальної відповідальності, свідчить той факт, що в диспозиціях статей Особливої частини КК України частіше всього вказуються саме ознаки об'єктивної сторони злочину. Наприклад, у кримінальному законі завжди вказуються ознаки суспільно небезпечного діяння, без них неможлива жодна диспозиція якийсь статті Особливої частини, часто вказуються в кримінальному законі й інші ознаки об'єктивної сторони. Важливо відзначити, що не усі вони мають однакове кримінально-правове значення. Обов'язковим для всіх складів злочинів є суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність). Між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечним наслідком існує причинний зв'язок. СУСПІЛЬНЕ НЕБЕЗПЕЧНЕ ДІЯННЯ (ДІЯ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ) ЇХ ФОРМИ Й ОЗНАКИ. Злочинне діяння (дія або бездіяльність) є найважливішою ознакою об'єктивної сторони, тому що саме воно виступає стрижнем об'єктивної сторони в цілому і її окремих ознаках. Діяння може мати форму дії або бездіяльності (ст. 7. КК України). З фізичної сторони дія характеризується активним поводженням людини. Воно завжди виявляється в фізичних зусиллях , але не зводиться лише до них, тому що звичайно включає не одне а декілька фізичних рухів (наприклад, постріл вбивці з пістолета включає ряд рухів, пов'язаних із прицілюванням і натисканням на спусковий гачок пістолета). Але головною для злочинної дії є не фізична, а соціальна характеристика, у якості якої виступає його суспільна небезпека. Суспільно небезпечною є дія, яка заподіює шкоду об'єктам, що охороняються законом, або ставить їх під безпосередню погрозу заподіяння шкоди. Якщо дія не є суспільно небезпечною, то вона не може бути визнана злочинною і не може спричиняти кримінальної відповідальності. Відповідно до ст. 7 КК України "не є злочином дія або бездіяльність, що хоч формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого кримінальним законом, але через малозначність не являє суспільної небезпеки". Щоб мати кримінально-правовий характер, дія повинна бути обов'язково вольовою. Не має кримінально-правового характеру активне поводження людини, допущене їм під впливом непереборного фізичного примуса з боку іншої особи або інших осіб. Під ним розуміється фізичний вплив на людину (наприклад, нанесення йому побоїв) з метою змусити його учинити суспільно небезпечну дію. Для того щоб фізичний примус виключав кримінальну відповідальність, необхідно, щоб діяння відбувалося усупереч волі особи, що діє по примусу. Не може, наприклад, відповідати за ушкодження чужої речі особа, яку зумисне штовхнули, щоб вона ушкодила цю річ. Якщо фізичний примус не виключав для особи можливість діяти по своїй волі, то вона не звільняється від кримінальної відповідальності, проте застосоване до неї насильство при цьому розглядається як обставина, що пом'якшує відповідальність при призначенні покарання.

Під способом учинення злочину розуміються ті прийоми і методи, що використовував злочинець для вчинення злочину. Своєрідним поєднанням місця, часу та обстановки є ситуація вчинення злочину. Наприклад, поняття “ бою” означає не лише певний проміжок часу, а й наявність подій, що мають соціальне значення. Так само не охоплюються терміном “місце вчинення злочину” такі ситуації, як “поле бою”, “район воєнних дій” тощо). У тих випадках, коли місце, час, обстановка, засоби і знаряддя, а також засіб учинення злочину не є ознаками об'єктивної сторони складу злочину, вони, як було відзначено, не байдужі для кримінальної відповідальності, тому що можуть враховуватися як зм'якшуючі або обтяжуючі відповідальність обставини при призначенні покарання або мати важливе доказове значення по кримінальній справі. ЗАКЛЮЧЕННЯ За Конституцією Україна є суверена і незалежна, демократична, соціальна, правова держава (ст.1). Але це тільки загальні конституційні засади, а насправді таку державу необхідно ще розбудовувати і наближатися до її принципів та ідеалів. Поки що цього не вдалося досягти жодній цивілізованій високодемократичній, розвинутій державі, оскільки і у цих державах є злочинність, порушення прав людини, безробіття, невпевненість у завтрашньому дні, несправедливість, жорстокість, наркоманія та інші негативні явища.1 Поняття справедливості ніколи не було однозначним. У жодній країні , ні у які епохи не був створений суспільний устрій, що сприймався би як справедливий абсолютно всіма громадянами. За своєю природою держава більшою чи меншою мірою відображає інтереси переважно приватновласницьких пануючих класів і верств, обмежуючи більшою чи меншою мірою інтереси переважної більшості населення. У самій ідеології держави закладена суперечність, яка породжує соціальну нерівність, з якою певна частина громадян не бажає миритися, і яка є глибиною першопричиною злочинності. Кримінальне право України визнає злочином не самі по собі ідеї або думки людини, реалізація яких становить небезпеку для особистості, суспільства або держави, а лише суспільно небезпечне діяння, що порушує кримінально правові норми. При розслідуванні або судовому розгляді кримінальної справи в першу чергу встановлюється об'єктивна сторона злочину і тільки на її основі суб'єктивна. Без ознак об'єктивної сторони не виникає самого питання про суб'єктивну сторону злочини. У такий спосіб створюється серйозна гарантія дотримання законності при відправленні правосуддя по кримінальних справах. Про соціальну природу протиправного поводження. Головне в цьому поводженні - те, що воно суперечить існуючим суспільним відносинам, заподіює або здатне заподіювати шкоду правам і інтересам громадян, колективів і товариства в цілому, перешкоджає поступальному розвитку суспільства. Злочини розрізняють по своїй спрямованості, по можливості настання шкідливих наслідків і їхньої ваги, по характеру їхніх мотивів, по цілям правопорушень. Незважаючи на всі ці розходження, злочини складають одну групу явищ у соціальному і правовому відношеннях, тому що мають єдину сутність і подібні юридичні ознаки.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Вокруг земли - девять концентрических сфер; первые семь соответствуют планетам (небеса Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна), восьмая - небо Неподвижных Звезд, девятая - хрустальное небо, называемое также Первым Двигателем. Оно окружает Эмпирей, где открывается Роза Праведных, несоизмеримая, вокруг точки, которая есть Бог..." Зодиакальная "периодизация" культурогенеза (по идеям А.Зелинского) У большинства народов мира начало года было связано с весенним равноденствием. "Не удивительно,- отмечает А.Зелинский,- что совершенно особое значение, как живому откровению неба, придавалось знаку Зодиака, в который вступало Солнце в переломный момент. Не зависимо от того, влияет ли космос на человека (а он влияет), сама вера огромных масс людей в это становится существенным фактором истории. Древняя символика Зодиака настолько переплелась с культурными традициями народов, что его невозможно изъять ни из поля зрения исследователя, ни из сферы культур, не исказив их существенно". Видимый путь Солнца (эклиптика) подразделяется на 12 зодиакальных знаков, каждый из которых составляет 360o:12=30o звездного неба и каждый из которых точка весеннего равноденствия проходит в ее прецессионном движении направлении, обратном видимому движению Солнца (т.е. против часовой стрелки) за 2160 лет

скачать реферат Автобусная остановка

Озеленение решается небольшими группами деревьев и кустарников. Положительное значение могут иметь ландшафтные композиции с использованием естественного или искусственного перепада высот, созданием микрорельефа.  Список литературы

Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном
 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Хронологически начало этой эры приблизительно приходится на переход точки весеннего равноденствия из знака Тельца в знак Овна (около 2160 г. до н.э.). Знак Овна занял место Тельца и стал воплощать в себе его функции. Это соответственно отразилось в мифах и религиозно-космогонической символике Древнего Мира (в символике народов Древнего Востока он выражал идею пламени, огня и света). Именно Овен (Агнец), а не Телец - жертвенное животное Библии. Эта смена Знаков Зодиака, смена эр - рубеж чрезвычайного культурного и антропологического значения: Овен (Агнец), как жертвенное животное, заменяет собой в Вавилоне и других культ х странах того мира человеческие жертвоприношения. Это эра рабовладения. Именно за этот культурно-антропологический рубеж, в эру человеческих жертвоприношений пролетает всякий раз Европа при ноогенетических срывах и пытается увлечь на собой Россию, что частично стало удаваться в революциях 1917-1918 гг (ритуал цареубийства - бесспорно оно) и 1993 г. В эру Овна в Европе из общего индоевропейского массива выделяется славянская языковая семья, племенные союзы которой (тшинецко-комаровская культура XV-XII вв до н.э.) занимают территорию от Одера до Среднего Поднепровья и от Припяти до северных Карпат

скачать реферат 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями

Диаметр поперечных стержней задают из условия сварки, так, чтобы отношение диаметра поперечного стержня к диаметру продольного составляло 1/4, поэтому диаметр поперечных стержней принимаем равным 4 мм, арматура класса А - I с шагом S = 310мм. 4.2.2 Расчёт на продавливание Расчёт на продавливание конструкций от действия сил, равномерно распределённых на огромной площади должен производиться из условия: F ? ? Rb Um h0 F - продавливающая сила ? - коэффициент, принимаемый равным 1 Um - среднее арифметическое значение периметров верхнего и нижнего оснований пирамиды, образующейся при продавливании. При определении Um предполагается, что продавливание происходит по боковой поверхности пирамиды, а боковые грани наклонены под углом 45О к горизонтали. При установке в пределах пирамиды продавливания хомутов, расчёт должен производиться из условия: F = Fd 0,8 Fsw = 633,4 0,8 6,615 =638,39 Fd = F Fsw определяется как сумма всех поперечных усилий, воспринимаемых хомутами, пересекающими боковые грани расчётной пирамиды продавливания по формуле: Fsw = ? Rsw Asw , где: Rsw - расчётное сопротивление арматуры, не должно превышать значения, соответствующего арматуре класса А - I.

 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Разумеется, без конфликтов не могло обойтись, но если бы они были крайне острыми, их след остался бы в памяти народов - но таких следов, как и горьких следов совсем "недавних" конфликтов с булгарами (уже зафиксированных в исторических документах), нет. Следует считать, что отношения были в целом мирные, возможно - союзнические и симбиотные. В отношении вторых контактов - со скифами (иранцами) - известно, что они проходили без крупных военных столкновений и приняли форму симбиоза. Причину этого принято видеть в том, что их эконом-географические ниши (земледельцы и скотоводы) были различны и даже взаимодополяющими (комплементарными). Несомненно это имело значение, но не было единственной и даже по-видимому главной причиной мирного сожительства: с практически полным аналогом скифов - сарматами (также иранцами и скотоводами) возникли серьезные осложнения. Сколотские (скифо-праславянские) "царства" (союзы, симбиозы, братства, протодержавы) были частично уничтожены, частично разорены, население поредело и его жизненный уровень понизился. Во втором веке до н.э. население интенсивно мигрировало на север - в лесную зону Верхнего Поднепровья, балтских племен, и верхней Оки (формирование кривичей, поклонников бога Криве) - и на северо-восток (формирование радимичей), к угро-финам

скачать реферат Средства достижения выразительности в интерьере

Эстетическая характеристика свойства «индивидуальное — коллективное» связана с выражением опреде­ленной физической величины пространства, его членения на зоны, соподчиненного порядка связи пространств в структуре и, наконец, образным отражением общественной значимости. Эстетическая характеристика инди­видуального пространства в общем виде выражается в поиске образных черт интимности, коллективного — в поиске черт пафоса, соответствующего социальному значению пространства (деловитость, торжественность, праздничность, мемориальность. Понятие «закрытое—открытое» определяет взаимоотношения архитектурных пространств и природных. «Закрытое» означает прежде всего физическую изолированность созданного пространства от природного для обеспечения защитных функций и имитации благоприятных климатических условий существования. Степень изолированности зависит от конкретных природно-климатических характеристик. «Открытое» архитектурное пространство находится непосредственно в природных условиях. Чаще всего в нем отсутствует ограждающая поверхность «потолка», а периметр «стен» достаточно условен, т. е. может иметь значительный диапазон хара­ктеристик по материалу, высоте и плотности массы.

скачать реферат Каменное зодчество Литвы XIII – XVIII веков

Он имеет длинную высокую центральную часть и две башни, обрамляющие западный фасад, отчего значение последнего необыкновенно возрастает. Его средняя часть привлекает прихотливой линейной и светотеневой игрой, которая возникает благодаря стрельчатым аркам и по-разному профилированным кирпичам. Основным мотивом композиции являются различно профилированные прямоугольники, связывающая их клинообразная арка и вписанная в нее полуциркульная. Венчают фасад пинакли. Вся композиция западного фасада отличается четкостью пропорций. Главный мотив боковых фасадов – стрельчатые окна и контрфорсы – отголосок вертикальных элементов основного фасада. (30, 13) Благодаря совершенству и изяществу композиции костел святой Анны является шедевром готической архитектуры Прибалтики. Одновременно с однонефными в Литве сооружались трехнефные зальные костелы. Размеры их основной части и соотношение с хором были различные. Примером может служить перестроенный в 1419-1430 годах Вильнюсский кафедральный собор. Его внутреннее пространство делилось на три нефа восьмигранными столбами (филярами). Две фасадные башни соответствовали боковым нефам. (32, 158) В XVI веке интерьер упомянутого костела святого Николая в Вильнюсе тоже был разделен четырьмя столбами на три нефа, а деревянный потолок заменен сводами с сетчатым нервюрным узором.

скачать реферат Эстетика древнерусского города

Однако вопрос о соответствии величин построек их значимости нельзя упрощать. С одной стороны, для древнерусского мышле­ния было свойственно установление прямого соответствия между понятиями «большой» и «старший», «благой», «красивый». Харак­теризуя стиль «монументального историз­ма», свойственный искусству домонгольской Руси, Д. С. Лихачев писал, что для этого стиля «все наиболее красивое представляется большим, монументальным, величествен­ным». Подобный вывод на другом, более позднем материале сделал в свое время и И. Е. Забелин: « вышина жилища в первое время должна была выражать и пер­вичное понятие даже о его красоте. Что было высоко, то необходимо само по себе было уже красиво». С другой стороны, в том же Троице-Сергиевом монастыре при всех закономерных изменениях градостроительной ситуации старый малый собор сохранил все же за собой значение главного идеологического центра. Если говорить о священной значимости, то придется признать, что она могла запечат­леваться в совсем небольших сооружениях, моделях, отличавшихся особой, символичес­ки окрашенной иллюзорностью.

скачать реферат Архитектурные формы Месопотамского искусства

Вот еще одна особенность Месопотамии с ее большим числом городов, корни которой следует искать в генезисе самого города. Это в некоторой степени подтверждает то, о чем уже говорилось выше, - городские жители были тесно связаны с пахотной землей вокруг города. В определенные периоды и в некоторых районах Месопотамии административный центр государства, дворец царя и храмы являлись частью оборонительной линии. Можно сказать, что в Месопотамии мы не сталкиваемся с тем, чтобы центру города придавалось особое значение. Какую бы геометрическую форму ни получали окружающие укрепления, никакого городского центра, образованного дворцом, храмом или рыночной площадью, обычно не наблюдается. В древних городах, выросших на аллювиальной равнине, за исключением Вавилона халдейского периода, прослеживается тщательное разграничение территории между храмом, дворцом и воротами (одними или несколькими). Главное святилище с его храмовой башней, дворами, пропилеями, молельнями, зернохранилищами, складами, а также с жилыми помещениями для служителей окружено стеной или оградой и находилось на некотором расстоянии, как от дворца, так и от главной стены.

Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов
Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
скачать реферат Петродворец - русский "Версаль"

Ряд прибрежных мыз закрепили за дворцовым ведомством. На одной из них, расположенной почти на половине пути от Петербурга до Кронштадта, обычно останавливался Пётр I, из-за чего она получила наименование Питергоф (Петров двор). Первое упоминание о ней сохранилось в походном журнале Петра за 1705 год. В 1710-1711 годах на берегу залива, «при море и роще», был построен деревянный дворец, в котором часто останавливался Пётр I и иногда проводились приёмы.(6, с.322). Когда в 1714 году по распоряжению Петра началось устройство парадной резиденции, за мызой, находившейся вблизи западной границы Нижнего парка, сохранилось только хозяйственное значение, а обветшавший дворец поддерживали ремонтами до 70-х годов XVIII века. Похожа история возникновения Версаля как резиденции французских королей. В истории первое упоминание о Версале относится к 1037 году, но резиденцией этот городок стал намного позже. К 1632 году, когда его приобрёл Людовик XIII, Версаль был небольшим селением. Людовик XIII построил себе тихий охотничий домик, в котором можно было бы с удовольствием отдохнуть в недолгие часы своих развлечений.

скачать реферат Золотое колцо Росии. Ярославль

Под темными сводами крепостных ворот, у стен изукрашенных храмов теряется чувство времени, явственно ощущается дыхание древней, но вечно живой почти тысячелетней истории Ярославля. Над городом проносились войны, пылали пожары, неоднократно менялся облик его улиц и площадей. Но из поколения в поколение оставалось неизменным значение Ярославля как одной из величайших сокровищниц древнерусского искусства. Художественные памятники Ярославля вплоть до ХVI в. были лишь самобытной порослью искусства Ростова Великого, а позднее - Москвы. Но в ХVII в. город вписывает в историю древнерусской культуры одну из самых ярких ее страниц. Представители третьего сословия, посадские люди, выступают как заказчики и строители огромных каменных великолепно украшенных храмов и палат. Размах строительства ведет к созданию архитектурно-художественной северорусской школы, которая быстро переросла местные рамки. С середины ХVII в. многочисленные артели ярославских каменщиков-зодчих работали не только в родном городе, но и «на каменных и кирпичных делах в Москве и иных городах по вся годы». В 1640-1650-х гг. ярославцы трудились на Патриаршем дворе в Москве и в Иверском монастыре.

скачать реферат Германия. Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна

Таким путем возникло взаимное влияние, выразившееся в создание ряда ценных изделий, техническое и художественное качество которых было одобрено и производителем и покупателем. После окончания трехлетнего основного практического курса учащийся под руководством мастера-ремесленника делает специальную ремесленную работу и получают звание свободного подмастерья. Каждый подмастерье, желающий получить звание свободного подмастерья, должен, если он обнаружит способность в этом направлении, сдать выпускной экзамен Баухауза. Наряду с практическим обучением идет обучение духовное. В формальном курсе место индивидуального, произвольного восприятия формы, характерного для Академии, занимает задача выборки методов постижения элементов формы и цвета и соответствующих законов. Чтобы ясно воплотить свой творческий замысел, учащийся должен понимать средства языка форм, цвета и так далее и владеть их выразительностью. Итак, практическое значение формального курса основывается на восприятии, то есть на репродуктивном изучении форм природы и на раскрытии способов построения формы соответственно различным композиционным задачам.

скачать реферат Русская архитектура XVII века

С 1770 годов в Петербургском строительстве отчетливо прослеживается развитие классицизма на основе античных римских принципов эпохи Возрождения. Некоторые из них, именно: архитектор Старов И.Е. (1745-1808 гг.) возводит Таврический дворец (1883-1789 гг.)  пейзажным садом; Троицкий собор (1778-1790 гг.) в Александро-Невской Лавре. Постройка собора имела важное идейно-патриотическое значение, так как под сводами храма находится гробница Александра Невского. Кроме названных выше величайших строений, Старов занимался проектированием для южных губерний, разработал планы новых городов Николаева и Екатеринославля; в последней зодчий выстроил дворец наместника края – Г.А.Потемкина. Архитектор Волков Ф.И. (1755-1803 гг.). К 1790 году разработал образцовые проекты казарменных зданий, подчинив их облик принципам классицизма. Самыми крупными произведениями являются здание Морского Кадетского корпуса (1796-1798 гг.) на набережной Невы. Ансамбль Главного Почтамта (1782-1789 гг.). Архитектор Кваренги и Джакомо (1744-1817 гг.). В творениях Кваренги ярко воплощены черты строгого классицизма.

скачать реферат Введение в специальность («комплексная реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений»)

Стремление полнее использовать при ремонте старые материалы и конструкции, сопряжено с трудоемкой оценкой их технического состояния, ибо в разных частях износ их различен. Планировать такой ре­монт весьма сложно, так как неизвестны итоги разборки со­оружения, полезный выход материалов и пр. Лица, занятые эксплуатацией и ремонтом зданий, должны хорошо знать их устройство, условия работы конструкций, тех­нические нормативы на материалы и конструкции, требуемые для ремонта. Они с помощью приборов, а также по внешнему виду и признакам должны уметь хотя бы приближенно оцени­вать техническое состояние здания и отдельных его конструк­ций, уметь выявлять уязвимые места, с которых может на­чаться его разрушение, выбирать наиболее эффективные спо­собы и средства его предупреждения и устранения, не нарушая по возможности, использование здания по назначению. Решению столь обширного и сложного комплекса вопросов призвана способствовать теория эксплуатации зда­ний. Именно она научно обосновывает необходимость и сроки эксплуатационных мероприятий, так как базируется на: знании значений параметров эксплуатационных качеств (ПЭК), которые требуется поддерживать на заданном уровне; установлении закономерностей воздействия внешних и вну­тренних факторов, выявлении характерных дефектов, повреж­дений и назначении способов их устранения; выборе способов контроля ПЭК и методов отыскания де­фектов, повреждений и неисправностей; определении способов и порядка наиболее рационального восстановления ПЭК зданий; назначении периодичности ремонтов и объемов работ; рациональном решении вопросов штатной структуры, чис­ленности и квалификации эксплуатационного персонала.

Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры
скачать реферат Техническое обслуживание и ремонт фундаментов

При проектировании здания эксплуатационные качества оп­ределяются выбором материалов, расчетом конструкций, объ­емно-планировочным решением, инженерным оборудованием в соответствии с назначением здания, Строительными нормами и правилами (СНиП) и выделенными ассигнованиями. При возведении зданий принятые в проекте значения пара­метров эксплуатационных качеств материализуются, их досто­верность проверяется приборами и по их числовым значениям здания принимаются в эксплуатацию. Именно таким путем можно подтвердить, что построенное здание отвечает задуман­ному в проекте. При эксплуатации зданий главная задача состоит в поддержании предусмотренных проектом и материализован­ных при строительстве эксплуатационных качеств на заданном уровне. Они должны полностью соответствовать назначению здания (например, в механических мастерских температура воздуха должна быть 12 °С, а в здании детского сада — 20— 22 °С), что обеспечивается определенными строительными кон­струкциями и инженерным оборудованием. Таким образом, установлением значений параметров экс­плуатационных качеств (ПЭК) и разработкой инструкции по технической эксплуатации завершается проектирование зда­ний, с помощью выработанных в проекте ПЭК контролируется их возведение; по соответствию фактических значений ПЭК проектным здания принимаются в эксплуатацию и путем под­держания ПЭК на заданном уровне осуществляется техниче­ская их эксплуатация в течение установленного срока службы.

скачать реферат Путешествие в Версаль

Во время революции вся мебель и украшения дворца были расхищены. Наполеон, а затем Людовик XVIII провели в Версале восстановительные работы. После Июльской революции 1830 года дворец предполагалось снести. Этот вопрос был вынесен на голосование в Палате Депутатов. Перевес в один голос спас Версаль. Последний из династии, король Луи-Филипп правил Францией с 1830 по 1848 год. В 1830 году, после июльской революции, которая возвела его на трон, Палата представителей приняла закон, по которому Версаль и Трианон перешли во владения нового короля. Не теряя времени, Луи-Филипп распорядился создать в Версале Музей в честь славных побед Франции, который открылся 1 июня 1837 года. Это назначение замка сохранилось и в наши дни. Хотелось бы отметить политическое значение Версаля. Он являлся центром государства и за прошедшие столетия стал свидетелем многих исторических событий. С ним связан первый этап Великой Французской революции. Здесь 17 июня 1789 года собрание депутатов третьего сословия провозгласило себя Национальным собранием, а 9 июля - Учредительным. 26 августа в Версале была принята «Декларация прав человека и гражданина». 3 сентября 1783 года здесь был подписан мирный договор, утвердивший независимость США.

скачать реферат Романская архитектура

В глубине среднего нефа, где устанавливался алтарь, делалась апсида, а для расширения предалтарного пространства, предназначенного для духовенства, часто устраивался поперечный неф - трансепт. Перед зданием иногда устраивался окружённый галереями двор - атриум посреди которого стояла чаша для обряда крещения. В дальнейшем развитии этот тип базилики совершенствовался путем увеличения площади для алтаря и размещавшегося перед алтарем хора, а также появлением перед основным залом дополнительного помещения - нартекса, куда допускались «оглашенные», т.е. люди еще не принявшие христианства. Иногда в крупных храмах боковые нефы делились на два яруса. Устройство второго яруса давало возможность увеличить вместимость храма. Так, в XI в. сложилась традиционная схема базилики с планом в форме латинского креста ( с одной удлиненной ветвью), с трансептом и тремя апсидами, из которых центральная достаточно увеличена, чтобы вместить хор монахов. Западный конец церкви, где помещался хор для мирян, обычно фланкировался двумя башнями, поскольку помимо своих основных функций храмы часто имели и важное оборонное значение.

скачать реферат Вода и водные устройства

Вода в виде водоналивных плотин может применятся и как ограждение для самой воды. Водоналивные плотины были разработаны в институте «Гипрокоммундортранс» (главный инженер проекта Е.Г. Бесноватый, архитектор Р.К. Топуридзе) Тело плотины представляет собой замкнутую цилиндрическую оболочку, заполняемую водой. Степень заполнения оболочки может регулировать заданный горизонт воды. Имея в профиле форму капли, такая плотина может быть положена на дно выпуском из нее воды и таким образом не препятствовать весенним паводкам. Водные композиции в паркостроении. Особенно большое значение имеет вода и водные устройства в паркостроении. Вода не только улучшает микроклимат парка, она служит и для организации различных форм отдыха. А.Т. Болотов называл воду «душой парка» и «оком земли». В зависимости от использования водоема возникают специальные требования к его размерам, форме, глубине, устройству берегов и дна, а так же к качеству воды и сооружений на ней. Любой водоем может служить неиссякаемой «художественной палитрой». Умелое использование ее в композиции парка придает его ландшафту большую выразительность.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.