телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Товары для животных -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Охрана правопорядкаподраздел:Уголовный процесс

Необходимая оборона (ст. 35, 36 УК Украины)

найти похожие
найти еще

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Міністерство внутрішніх справ України Запорізький юридичний інститут кафедра кримінального права та кримінології НЕОБХІДНА ОБОРОНА (СТ. 36, 37 КК УКРАЇНИ) Курсова робота з кримінального праваВИКОНАВ: курсант навчального взводу 204 Бодак М.І. ПЕРЕВІРИВ:начальник кафедри, підполковник міліції, к.ю.н., доцент, Денисов С.Ф. Запоріжжя - 2001 ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. Сутність інституту необхідної оборони: . 5 РОЗДІЛ 2. Правомірність необхідної оборони у сфері визначення характеру посягання .7 2.1. Посягання повинно бути суспільно небезпечним 7 2.2. Посягання повинно бути наявним та дійсним .10 РОЗДІЛ 3. Характеристика правомірності захисту від суспільно небезпечного посягання при необхідній обороні .13 РОЗДІЛ 4. Правомірні питання її застосування у діяльності ОВС 18 СПИСОК НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ . 22 ДОДАТОК .25 ВСТУП Необхідна оборона – важливий і діючий засіб у боротьбі зі злочинністю. Його використання може бути найбільш успішним лише тоді, коли кожна людина буде добре розбиратися в тім, що являє собою право на необхідну оборону. Боротьба зі злочинністю – одна з найважливіших задач держави. Це не тільки обов'язок міліції, прокуратури, суду та інших державних органів і посадових осіб, але і справа всієї громадськості, справа всіх громадян. Тільки в результаті їхніх спільних зусиль можуть бути досягнуті успіхи в рішенні цієї важливої задачі. Закріплене в законі право на необхідну оборону від суспільно небезпечних посягань дає можливість людям активно брати участь у боротьбі зі злочинними елементами, злісними порушниками суспільного порядку. Саме тому актуальність даної теми курсової роботи обумовлена насамперед найважливішими функціями необхідної оборони в умовах становлення в Україні громадянського суспільства і правової демократичної держави. Дана проблема досліджувалась у вітчизняній правовій науці достатньо глибинно у 1950- 1970 рр. Це праці таких кримінологів як Якубович М.Й., Баулін Ю.В., Тишкевич І.С. та інші. Однак у зв’язку з прийняттям нової Конституції України, що пріоритетними засадами діяльності держави визначила забезпечення прав та свобод людини, зокрема права людину на необхідну оборону та на затримання злочинця. Безпосередньо інститут необхідної оборони знайшов своє втілення у таких правових нормах: у ч. 3 ст.27 і ч.5 ст.55 Конституції, у ст. ст. 36, 37 Кримінального кодексу України, у ст. 19 КпАП України та у ст.ст. 444 Цивільного кодексу України та у роз’яснючих положеннях Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства, яке забезпечує право на необхідну оборону від суспільно небезпечних посягань” від 28 червня 1991 р.Весь нормативний матеріал, що регулює право необхідної оборони, характеризується значною взаємозумовленістю і функціональною єдністю. Об’єктом дослідження є відносини, що виникають у сфері забезпечення природніх прав людини таких, як право на життя, на свободу пересування та на захист від протиправних посягань на ці та інші права. Предметом дослідження є система правових норм, що надають особі право на захист своїх законних інтересів за допомогою застосування необхідної оборони.

Таким чином, вся обстановка події давала Чуднову достатньо підстав вважати, що він зазнає реального нападу, і він не усвідомлював і не міг усвідомити помилковості свого перепущення. Саме тому Верховний Суд СРСР скасував вирок обласного суду, що засудив Чуднова за навмисне вбивство. Були скасовані і всі інші судові рішення. Справа була закрита та визнано, що Чуднов не може нести відповідальності за акт уявної оборони у силу свого добросовісної помилки, викликаної неправомірною поведінкою потерпілого16. Якщо особа заподіює шкода, не усвідомлюючи нереальності уявності посягання, але за обставинами справи повинна була і могла це усвідомлювати, дії такої особи підлягають кваліфікації по статтях кримінального кодексу17. Отже, уявна оборона є результатом сумлінної помилки того, хто обороняється, про наявність, реальність чи дійсність суспільно небезпечного нападу, тому відповідальність за уявну оборону визначається в залежності від наявності або відсутності вини такої особи. РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОМІРНОСТІ ЗАХИСТУ ВІД СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ПОСЯГАННЯ ПРИ НЕОБХІДНІЙ ОБОРОНІ. Захист яких-небудь інтересів шляхом заподіяння шкоди не нападаючому, а третім особам не є актом необхідної оборони. При здійсненні акта необхідної оборони не потрібно, щоб у результаті захисту шкода була заподіяна особі нападаючого. Шкода може бути заподіяний і його майновим інтересам. Захист при здійсненні акта необхідної оборони може виражатися в різноманітних формах заподіяння шкоди нападаючому: у позбавленні життя, заподіянні тяжких або легких тілесних ушкоджень, нанесенні ударів, у позбавленні волі, у знищенні, пошкодженні майна, за допомогою якого відбувається злочинне посягання на потерпілого, в ушкодженні майна (наприклад, костюма), що було пов'язано з заподіянням шкоди особі нападаючого. Звичайно здійснення необхідної оборони безпосередньо пов'язано з заподіянням тієї або іншої шкоди особі нападаючого. Особливістю захисту при необхідній обороні є його активний характер, що виражається в заподіянні шкоди нападаючому. Тому захист, що виражається лише у відбитті нападу, відбитті наносимого удару, не є ще здійсненням права необхідної оборони18. Заподіяння шкоди третій особі виключає в діях особи, що обороняється, необхідну оборону і мова може піти про крайню необхідність (дивись додаток №1). Таким чином, у законі говориться про заподіяння шкоди особі, що посягає, але саме посягання не пов'язується жорстко з поведінкою тільки однієї людини. Оборона припустима з метою захисту будь-яких законних прав і інтересів, в тому числі власних. Права громадянина перераховані в розділі 2 Конституції України, виходячи з положень якого охорона інтересів людини в наш час має для кримінального права більше значення, ніж охорона інтересів держави і суспільства. Так, істотні зміни в даному питанні відбулися після прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України. Стаття 3 Конституції України визнала, що “людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю.” Однак слід зазначити, що при посяганні на честь і гідність громадянина необхідна оборона може мати місце лише у виняткових випадках, коли мова йде про нанесення образи дією або спробі вселюдно виставити написані або надруковані наклепницькі зведення про потерпілого.

Характер суспільної небезпеки визначається суспільними відносинами, на які посягає злочинець, а ступінь небезпеки залежить від ряду чинників: ваги наслідків, форми вини, особливостей посягання і суб'єкта злочину. Характерним є те, що суспільно небезпечне посягання повинно бути об'єктивно суспільно небезпечним. По іншому необхідно розглядати випадки заподіяння шкоди для захисту від суспільно небезпечного посягання тварині, приналежній тій або іншій особі. При необхідній обороні джерелом посягання є тільки злочинні дії суб’єкта злочину, тобто фізичної осудної особи, що досягла віку кримінальної відповідальності, однієї або декількох, тому захист від нападу тварин не можна вважати необхідною обороною. Дані дії повинні розглядатися по правилам про крайню необхідність (ст. 39 КК України). Однак у тих випадках, коли власник тварини використовує його як знаряддя нападу, заподіяння шкоди тварині, що нападає, є заподіянням майнової шкоди власнику тварини, тому скоєна при цих умовах дія є актом необхідної оборони і цілком підпадає під правила, регулюючі правомірність необхідної оборони. Суспільну небезпеку посягання, від якого можлива необхідна оборона характеризує також активність протиправних дій правопорушника. Оборона насамперед неприпустима проти посягань, які відбуваються шляхом пасивної поведінки. Вона навряд чи буде можлива проти діянь, що відразу не ведуть до настання фізичної, матеріальної або іншої шкоди, тому що діяння і настання наслідків віддалені один від одного у часі і заподіянню шкоди можна запобігти іншими способами. До таких діянь відносяться контрабанда, дача помилкових показань, обман споживачів тощо. Підставою необхідної оборони є такі посягання, що негайно і неминуче можуть спричинити заподіяння шкоди суспільним відносинам: замах на убивство, зґвалтування, розбій, хуліганство тощо. Говорячи про злочин як підставу необхідної оборони, слід зазначити, що їм може бути не тільки навмисне діяння. Громадянам звичайно доводиться захищатися від навмисних посягань, але необережне посягання на той або інший об'єкт, що має характер злочинного нападу, має ті ж ознаки, що і умисне суспільно небезпечне посягання, тому здатне створити ситуацію, за умов якої допускається використання права на необхідну оборону. Таким чином, суспільна небезпека посягання, проти якого можливо застосування права людини на необхідну оборону, характеризується настанням суспільно небезпечних наслідків або їх реальною можливістю настання, об’єктивним характером небезпечності вчинених активних дій, що за своєю суб’єктивною стороною можуть бути як навмисні, так і необережні. 2.2. Посягання повинно бути наявним та дійсним. Стан необхідної оборони виникає не лише в момент суспільно небезпечного посягання, але і при наявності реальної погрози заподіяння шкоди тому, хто обороняється11. Таким чином, для визнання акта оборони правомірним не можна вимагати, щоб напад обов'язково вже почався. Напад є наявним, коли була безпосередня погроза нападу. Оборона неприпустима також і проти вже закінченого нападу, тобто нападу, що явно припинився, не будучи доведений до кінця, або нападу, що уже цілком здійснено.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Переводы польских форумов за 2008 г.

Scibor 3 — «Надо как можно скорее устанавливать ПРО». Мозг себе установи. Можно куриный. Barnabiszon — Принимая во внимание количество оборудования, которое предполагается установить в Польше, то в случае необходимости обороны перед Россией, у нас точно такие же шансы, как у зулусов против британцев:-)))). Следует также оценить и подсчитать наши прибыли, полученные от поддержки американцев в Афганистане и Ираке! Но продолжаем покрикивать на русских «не отдадим даже пуговки», тем более, что только пуговку мы и не отдадим. Rilian — Читайте внимательно, царские шавки. Конечно, только идиоты, обожающие матушку-Россию и её «фундаментальную роль в борьбе за мир во всём мире» в качестве «противовеса» «американскому ковбою» (бредни, которыми нас обычно потчуют), не обратили внимания на очень симпатичную фразу, относящуюся к Польше и Чехии: «у её границ». Вот как русские относятся к свободному миру: Украина не существует, Словакии тоже нет. Где Россия, а где Чехия? Имперские тупицы, руководя своей националистическо-коммунистической чернью, охотно пойдут на войну, ой, охотно

скачать реферат Новое информационное общество

Сейчас в России процесс информатизации вступает в 3-ю фазу развития. 1-я фаза - начало 70-х годов - появление вычислительных средств, позволяющих вести автоматизированную обработку символьной информации (“Минск-32”, далее ЕС-ЭВМ). На этом этапе создавались АСУ воздушным и ж/д транспортом, энергосистемами, оборонным комплексом. 2-я фаза - 1983 год, когда была разработана общегосударственная программа по развитию средств вычислительной техники и АСУ до 2000 года (ответ на “вызов” Японии, заявившей о создании машин пятого поколения). В 1989 году уточнялась программа информатизации до 2005 года в связи с необходимостью отражения в ней средств персональной информатики. 1993 год - начало 3 этапа. Необходимость создания после распада СССР концепции информатизации РФ. Техническая база информатизации существенно ослабла из-за принадлежности ныне ряда оборонных предприятий-производителей вычислительной техники Украине и другим странам СНГ. Рассматривая технический аспект условий информатизации в России отметим, что в стране накоплен достаточно мощный потенциал, который при разумной конверсии позволяет решить технический аспект проблемы информатизации.

Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

1) отсутствие события таможенного правонарушения;-----2) отсутствие состава таможенного правонарушения;-----3) недостижение физическим лицом на момент совершения-----нарушения таможенных правил шестнадцатилетнего возраста;-----4) невменяемость физического лица, совершившего нарушение таможенных правил;-----5) действие физического лица было совершено в состоянии-----крайней необходимости или необходимой обороны;-----6) если правонарушение, совершенное предприятием, учреждением-----или организацией, а также лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, произошло вследствие действия непреодолимой силы;-----7) издание акта амнистии, если он устраняет применение-----взыскания за нарушение таможенных правил;-----8) отмена акта, устанавливающего ответственность за нарушение-----таможенных правил;-----9) истечение к моменту рассмотрения дела сроков наложения-----взыскания за нарушение таможенных правил;-----10) наличие по тому же факту в отношении лица, привлекаемого к-----ответственности,

скачать реферат Основы права

В более общем виде преступления можно разделить на три вида: 1) против интересов государства, 2) против интересов общества и 3) против интересов отдельных граждан. По степени общественной опасности выделяются: а) особо тяжкие преступления; б) тяжкие преступления; в) менее тяжкие преступления; г) преступления, не представляющие большой общественной опасности. 3. В соответствии с Конституцией Украины (ст. 55) каждый человек имеет право любыми, не запрещенными законом средствами защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств. Эти положения Конституции детализируются Уголовным кодексом Украины. В некоторых случаях граждане совершают поступки, которые по своим внешним признакам совпадают с преступными деяниями, однако не являются общественно опасными и уголовно противоправными. Это связано с наличием правомерных обстоятельств, исключающих преступность деяния (т.е. его общественную опасность и противоправность). К таким обстоятельствам относятся: необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание лица, совершившего преступление и т.п. Каждое лицо имеет право на необходимую оборону, т.е. на защиту, как своих прав, так и интересов других лиц, общества и государства от преступного посягательства.

 Энциклопедический словарь

Причинение вреда в состоянии крайней необходимости представляет собой простое перенесение угрожающей лицу опасности на другое лицо (спасаясь, напр., от пожара, я порчу вещи соседа) и может быть терпимо законодательством лишь в узких пределах. Н. оборона, наоборот, представляется не только допустимой, но и вполне правомерной; всякий уполномочен защищать свои права. Она допускается поэтому как в теории, так и во всех современных законодательствах - для защиты всех благ, не только своих, но и третьих лиц, при наличности следующих условий: противозаконность нападения (невозможна, например, оборона против лица, приводящего в исполнение законно постановленный судебный приговор), наличность действительной, а не мнимой только или воображаемой опасности (необходимая оборона невозможна поэтому после окончания нападения) и отсутствие возможности прибегнуть к законной защите. Превышение обороны, т.е. причинение напрасного, не вызываемого необходимостью вреда, наказуемо, хотя, обыкновенно, значительно мягче (ср. Улож. о наказ., ст. 1467, 1493). Наше Уложение (ст. 101 - 103) допускает необходимую оборону как защиту жизни, здоровья или свободы самого оборонявшегося или третьих лиц и целомудрия и чести женщины; защита имущества допускается только тогда, когда застигнутый при повреждении или похищении преступник силою противится задержанию или прекращению начатого им повреждения или похищения

скачать реферат Необходимая оборона

Посягательство также может быть сопряжено с угрозой такого насилия, которая должна быть реальной. В таких условиях права и интересы защищающегося лица особо страдают, что и сподвигло законодателя уделить особое внимание подобным ситуациям. Так, УК Франции в значительной мере ограничивает сферу применения необходимой обороны для защиты собственности: она не допустима при угрозе посягательства, требует предварительного принятия мер для привлечения помощи властей, не допускает причинения смерти. Однако, ст.122-6 закрепляет особый случай обороны собственности – при проникновении ночью в жилище, осуществляемое путем взлома, насилия или обмана. В такой ситуации признается презумпция правомерности защиты и допускается даже непропорциональность мер отпора152. Схожие правовые предписания закреплены и в ч.5 ст. 36 УК Украины. Интересна в этом отношении ситуация, когда хозяин, уезжая в отпуск, оставляет на столе отравленную водку в расчете на то, что вор, если он проникнет в квартиру, выпьет спиртное и умрет, или сторожевую собаку, которая загрызет проникшего.

скачать реферат Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел военными судами

В протесте указывалось, что мошенничество Стекольщиков совершил на территории Республики Украина. В соответствии со ст. 4 УК РК лицо, совершившее преступление, подлежит ответственности по уголовным законам, действующим в месте совершения преступления. В связи с этим и учитывая, что Стекольщиков завладев мошенническим путем деньгами Овчинниковой повторно, его действия подлежат квалификации по ст. 143 УК Республики Украина. Санкция этой статьи предусматривает менее строгое наказание, чем санкция ст. 76-3 ч.2 УК РК, по которой осужден виновный. В связи с этим в протесте предлагалось переквалифицировать содеянное Стекольщиковым со ст. 76-3 ч.2 на ст. 143 ч.2 УК Республики Украина и считать его осужденным его по этой статье к 2 годам лишения свободы. В остальной части приговор оставить без изменения. Протест был удовлетворен. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОПАСНОСТЬ ДЕЯНИЯ.  Лишение жизни при защите от нападения, угрожавшего жизни потерпевшего, не образует состава преступления. Рассмотрим это на примере. Так, военным судом гарнизона Лепилов осужден на основании статьи 90 УК РК к двум годам лишения свободы. Он был признан виновным в убийстве рядового Толмачева, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.

скачать реферат Понятие и основные принципы государственного управления

Такое право представлено, например, начальнику райотдела милиции или его заместителю. После рассмотрения дела орган (должностное лицо) выносит одно из таких постановлений: 1) о наложении административного взыскания; 2) о прекращении дела; 3) о применении мер воздействия, предусмотренных ст.24-1 КоАП Украины. Постановление о прекращении дела выносится при оглашении устного замечания, передаче материалов на рассмотрение органов предварительного следствия или дознания, а также при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 247 КоАП Украины. К этим обстоятельствам относится: отсутствие события и состава административного правонарушения; недостижения лицом на момент совершения административного правонарушения шестнадцатилетнего возраста; несудимость лица, которое совершило противоправное действие либо бездействие, совершение действия лицом в состоянии крайней необходимости либо необходимой обороны; издание акта об амнистии если он устраняет административную ответственность; отмена акта, который устанавливает административную ответственность; окончание на момент рассмотрения дела сроков предусмотренных ст.38 КоАП Украины (двух месяцев со дня правонарушения, а при длительном правонарушении - двух месяцев со дня его выявления); наличие по тому самому факту в отношении лица, которое привлекается к административной ответственности, постановление компетентного органа (должностного лица) о наложении административного взыскания или не отмененное постановление о прекращении дела об административном правонарушении, а также возбуждение по данному факту уголовного дела; смерть лица в отношении которого было начато производство дела.

скачать реферат Обстоятельсва, исключающие преступность деяния, в уголовном законодательстве государств СНГ

В числе таких обстоятельств узбекским законодателем названы: малозначительность деяния; необходимая оборона; крайняя необходимость; причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние; исполнение приказа или иной обязанности; оправданный профессиональный или хозяйственный риск (ст.36-41 УК) (2). Узбекский - пожалуй, единственный из известных уголовных кодексов государств СНГ, в котором содержится общее нормативное определение обстоятельств, исключающих преступность деяния, которое ранее встречалось лишь в теоретических публикациях. Попутно упомянем и ст.37 УК Украины, которая закрепляет конструкцию мнимой обороны, положения о которой до этого были известны лишь научной доктрине (3). Увеличение числа обстоятельств, исключающих преступность деяния, дало ряду авторов основания именовать их совокупность системой. Так, И.М. Тяжкова отмечает, что "в систему таких обстоятельств действующий УК России включил шесть обстоятельств, исключающих преступность деяния" (4). А.И. Бойко, высказывая сожаления о том, что законодатель не включил в законодательный и правоприменительный оборот случаи причинения вреда с согласия (по просьбе) потерпевшего, во время исполнения закона или профессиональных функций либо реализации своего права, утверждает, что "более разветвленная система исключительных норм" лучше и надежнее обеспечивает права и законные интересы личности, чем упования на возможность правоохранительных поправок (5).

Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ КРИВОРОЖСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОДЕССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ Курсовая робота по дисциплине: Уголовное право Украины тема: Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния Работу выполнил: Студент III курса, группы 05-1В прокурорско-следовательского факультета Карпенко Виталий Викторович НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ Малица Юрий Михайлович г. Кривой Рог 2007 год Содержание Введение Раздел 1. Место необходимой обороны среди обстоятельств, исключающих преступность деяния Раздел 2. Понятие необходимой обороны 2.1. Основания для применения необходимой обороны: условия посягательства и условия защиты; 2.2. Мнимая оборона и необходимая оборона их различия; 2.3. Разрешение вопроса о наличие эксцесса обороны Раздел 3. Превышение пределов необходимой обороны Раздел 4. Специальные виды необходимой обороны, предусмотренные в уголовном законе 4.1. Право на защиту от нападения вооруженного лица 4.2 Необходимая оборона работников правоохранительных органов Раздел 5.

скачать реферат Право на необходимую оборону

Российский УК и новый УК Украины являются большим шагом по пути реформы права стран СНГ. По форме и по содержанию они весьма близки один к другому, так что каких либо существенных различий по рассматриваемой теме между ними нет, особенно если учитывать параллельность развития всех сторон жизни Украины и РФ, их общие корни. Различие между старым УК Украины (действующим до 31.08.2001 г.) и Российским УК равнозначно различиям между старым и новым УК Украины. УК Узбекистана и старый УК Украины меры по задержанию преступника приравнивают к необходимой обороне и отдельно не выделяют, также как и в уголовных законах других стран СНГ (имеется лишь необходимая оборона и крайняя необходимость). В УК Эстонии, УК Российской Федерации и в новом УК Украины меры по задержанию преступника выделены как отдельное обстоятельство, исключающее преступность деяния. Заканчивая рассмотрение видов обстоятельств исключающих преступность деяния в общем, необходимо ясно представлять, что эти деяния не есть преступления по сути. Они должны пропагандироваться в обществе, поощряться, служить примером над своими недостатками – трусостью, малодушием и равнодушием. Они защищают интересы государства, что является конституционной обязанностью всех граждан.

скачать реферат Гражданское и семейное право

Поэтому кредитор-потерпевший в деликтных обязательствах не обязан доказывать противоправность действий причинителя.8 7. Кофман В.И. Соотношение вины и противоправности в гражданском праве. Правоведение. 1957. № 1. с. 65 – 76 8. Суханов Е.А. Гражданское право. т. 2 М.1994. с. 394 Вред может быть причинен не только противоправными, но и правомерными действиями. Здесь имеет место управомоченность на его причинение. Например, снос строения с целью освобождения участка под новое строительство, порча имущества при тушении пожара, уничтожение партии продуктов питания, не соответствующих санитарным нормам. По общему правилу вред, причиненный правомерным действием, возмещению не подлежит. В частности, не подлежит возмещению вред. причиненный В состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы. Необходимая оборона не сводится к самозащите, которая закреплена как один из способов защиты гражданских прав (ст. 12 и 14 ГК) и состоит в том, что субъект защищает себя собственными действиями. Но и подразумевает защиту прав и интересов собственными силами при захвате имущества и иных противоправных действиях нарушителя. Ответственность за вред, причиненный правомерными действиями наступает лишь в случаях, прямо указанных в законе.

скачать реферат Государство и право Российской империи в период абсолютизма

Законодатель обращал внимание на степень случайности - грань между неосторожным и случайным преступлениями была весьма тонкой. Выделив субъективную сторону преступления, законодатель все же не отказывался от принципа объективного вменения: нередко неосторожные действия наказывались так же, как и умышленные: для суда был важен результат действия, а не его мотив. Вместе с преступником несли ответственность лица, не совершавшие преступления, - его родственники. Ответственность снималась или смягчалась в зависимости от объективных обстоятельств. К смягчающим обстоятельствам законотносил состояние аффекта, малолетство преступника, "непривычку к службе" и служебное рвение, в пылу которого было совершено преступление. Характерно, что к отягчающим обстоятельствам закон впервые стал относить состояние опьянения, прежде всегда бывшее обстоятельством, смягчающим вину. Законодатель вводил понятия крайней необходимости (например, кража от голода) и необходимой обороны. В ряде случаев законодатель предусматривал наказание за один только умысел (в государственных преступлениях).

скачать реферат История государства и права России

Неосторожность подразделялась на преступную небрежность (преступник не предвидел последствий, хотя мог и должен был их предвидеть) и преступную самонадеянность (предвидел наступление последствий, но легкомысленно предполагал их предотвратить). Приготовление к преступлению (приобретение или приспособление средств для приведения в исполнение преступного умысла) наказывалась лишь в случаях, указанных законом. Добровольный отказ от преступления исключал наказание. Покушение на преступление (действие, которым начинается исполнение преступного умысла, но не доведенное до конца по обстоятельствам, не зависящим от вашего виновного) наказывалось в случаях, предусмотренных законом (при покушении на тяжкое преступление – во всех случаях). Давалось здесь и понятие соучастников: “лиц, действующие заведомо сообща или согласившиеся на совершение деяния, учиненного несколькими лицами”. Кроме того, закон давал определение исполнителя, подстрекателя и пособника. При совершении проступка наказывался только исполнитель, участие в сообществе и шайке наказывалось особо. Превышением пределов необходимой обороны признавались чрезмерность или несвоевременность защиты.

Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
скачать реферат Уголовное право по Соборному Уложению 1649 года

Закон выделяет отдельные стадии преступного деяния: умысел (который сам по себе может быть наказуемым), покушение на преступление и совершение преступления. Закон также знает понятие рецидива, которое в Соборном Уложении совпадает с понятием , и понятие крайней необходимости, которая является ненаказуемой только при соблюдении соразмерности ее реальной опасности со стороны преступника. Нарушение соразмерности означало превышение пределов необходимой обороны и наказывалось. Объектами преступления по Соборному Уложению 1649 года были: церковь, государство, семья, личность, имущество и нравственность. Преступления против церкви считались наиболее опасными и именно поэтому были поставлены на первое место, что было сделано впервые в истории русских светских кодификаций. Такое изменение имело двоякое значение. С одной стороны церковь занимала особое место в общественной жизни, а с другой - принятие церкви под защиту государственных институтов и законов указывало на их приоритет в политической системе. Литература: 1. И.А.Исаев. История государства и права России. - Москва, БЕК, 1993, - 255 с. 2. Соборное уложение 1649 года. 3. История СССР. Учебник. - МОСКВА, 1992 4. Учебное пособие по Истории СССР для поступающих в ВУЗы. - МОСКВА, 1986 г.

скачать реферат Русская Правда

К смягчающим обстоятельствам закон относил состояние опьянения преступника, к отягчающим - корыстный умысел. Законодатель знал понятие рецидива, повторности преступления (в случае конокрадства). В Русской Правде уже существует понятие о превышении пределов необходимой обороны (если вора убьют после его задержания, спустя некоторое время, когда непосредственная опасность в его действиях уже отпала). Имущественные преступления по Русской Правде включали: разбой (не отличаемый еще от грабежа), кражу («татьбу»), уничтожение чужого имущества, угон, повреждение межевых знаков, поджог, конокрадство (как особый вид кражи), злостную неуплату долга и пр. Наиболее подробно регламентировалось понятие «татьба». Известны такие се виды, как кража из закрытых помещений, конокрадство, кража холопа, сельскохозяйственных продуктов и пр. Закон допускал безнаказанное убийство вора, что толковалось как необходимая оборона. Система наказаний по Русской Правде достаточно проста. Смертная казнь не упоминается в кодексе, хотя на практике она, несомненно, имела место.

скачать реферат Преступления против военной службы

Войсковым нарядам, оказывающим помощь правоохранительным органам в обеспечении законности и правопорядка, запрещается прибегать к обращению, унижающему достоинство человека, к ограничению прав и свобод граждан, противоречащему закону, превышать пределы необходимой обороны и крайней необходимости, причинять вред здоровью задерживаемого преступника и иного правонарушителя, если в этом нет законной необходимости, входить в жилые и иные помещения граждан при отсутствии достаточных оснований, прибегать к применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях, не предусмотренных Законом РФ о милиции, воинскими уставами и другими законодательными актами. Указанные нарушения влекут уголовную ответственность, если они причинили вред правам и законным интересам граждан. Состав преступления — материальный. Между нарушениями и вредом правоохраняемым интересам должна быть установлена причинная связь. Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого или косвенного умысла по отношению к действию (бездействию) и неосторожностью по отношению к последствиям.

скачать реферат Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

Среди способов выполнения этой обязанности определенное место занимает пресечение общественно опасных деяний, предотвращение опасности коллективным и личным интересам. Несмотря на то, что такие действия формально содержат состав преступления, предусмотренный Особенной часть УК. Однако при наличии определенных условий они преступлениями не признаются. Отсутствует материальный признак – общественная опасность. Наиболее эффективным методом борьбы с преступностью является судебное преследование лиц, совершивших преступление. Предпосылкой успешного судебного преследования является задержание соответствующего лица. При уклонении от задержания, возникает необходимость в применении к преступнику силы. В некоторых случаях под влиянием непреодолимого физического и психического принуждения лицо совершает общественно опасное деяние. В данном случае отсутствует волевое содержание, и поэтому оно не может быть признано преступлением. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что обстоятельствами устраняющими преступность деяния, признаются общественно-полезные и целесообразные действия, направленные на устранение угрозы, созданной для существующих общественных отношений, и стимулирование полезной деятельности УК РФ к таким обстоятельствам относит необходимую оборону и крайнюю необходимость, задержание лица совершившего преступление, физическое и психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.