телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Красота и здоровье -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Охрана правопорядкаподраздел:Уголовный процесс

Форми співучасті та види співучасників у злочині

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Дана праця має на межі систематизувати вчення різних вчених, що займалися розробленням інституту співучасті, в єдину закінчену роботу, в саме: визначити поняття співучасті, її органи, форми та види співучасті. РОЗДІЛ І Поняття, .ознаки та форми співучасті в злочині. 1. Поняття співучасті Злочин може бути скоєно як однією особою, так і декількома, що діють в співучасті. Інститут співучасті дає можливість вирішити питання: кола осіб, які можуть і повинні нести відповідальність за спільно скоєний злочин, а також встановлення підстав і меж відповідальності цих осіб; співставлення суспільної небезпеки винних з врахуванням характеру і ступеня участі в злочині, а також індивідуальних особливостей окремих злочинців, Співучасть в злочині розглядається як особлива Форма скоєння злочину, що характеризується в ряді випадків більш високим ступенем суспільної небезпеки. Поєднання зусиль декількох осіб для скоєння одного і того ж злочину, взаємна підтримка співучасниками один одного, особливо при попередній змові про злочинну діяльність, не тільки можуть полегшити скоєння злочину, але й дозволяють нерідко спричинити більшу шкоду суспільний підноси нам, забезпечити більшу латентність /скритність/ злочину і містять небезпеку для злочинця бути відкритим і покараним. Підвищена небезпека злочинної діяльності при співучасті особливо проявляється, коли йде мова про злочини скоєні неповнолітніми. Вперше в кримінальному законі визначення поняття співучасті було дано в Основах кримінального законодавства СРСР і нині відображається в ч.1 ст.19 КК України: Співучастю визначається - спільна участь двох або більше осіб у вчиненні злочину. Співучасть у злочині, в більш повному її розумінні, - це умисна спільна участь двох або більше осіб у вчиненні одного і того самого злочину. В багатьох статтях Особливої частини КК співучасть визначається найбільш небезпечною нормою злочинної діяльності або виділяється в самостійний кваліфікований склад злочину. Такі, наприклад, - бандитизм /ст- 69 КК/ масові безпорядки /ст-7І КК/, а також злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб /ст.81-84 КК/. У багатьох випадках вчинення злочину в співучасті визначається законом /ч.2 ст. 41 КК/ обставиною, ще обтяжує відповідальність. При оцінці впливу співучасті на ступінь небезпеки злочину необхідно враховувати, що спільність дій співучасників в ряді випадків підвищує його суспільну небезпеку. Разом з тим співучасть неоднорідна за шкідливістю складників її дії і за небезпекою особливості співучасників. Серед них зустрічаються активні організатори і підмовники, а частіше - пасивні суб"єкти втягнуті в злочин через недостатню свідомість. Отже, співучасть - це особлива форма скоєння злочину умисно двома і більше особами, що має вищий ступінь суспільної небезпеки. І.2.Об'єктивні ознаки співучасті. Визначення співучасті включає дві об'єктивні ознаки співучасті: І/ участь в злочині двох чи більше осіб, 2/ СПІЛЬНІСТЬ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ. Найменше число винних при співучасті - дві особи, їх обов'язковими юридичними ознаками являються: досягнення віку, з якого наступає кримінальна відповідальність.

До них належать 1 організована злочинність, боротьба з якою визнана сьогодні пріорітетним напрямком боротьби з злочинністю. Організована злочинність повністю охоплюються поняттям складної форми співучасті, але проаналізувавши цю форму співучасті з точки зору суб"єктивної ознаки, яка характеризує рівень стійкості взаємозв'язків можна прийти до висновку. Зміни в структурі злочинності, зародження розвиток організованої злочинності - дасть підстави говорити про виникнення нової Форми співучасті, яка відокремлюється вищим рівнем сталості суб'єктивних зв"язків між злочинцями.' Отже, в кримінальному законодавстві необхідно закріпити поняття організованої злочинності та поняття організованого злочинного /мафіозного/ угрупування, що мав відмінності від звичайного організованого переліку співучасників ОЗГ, ввести норму про відповідальність юридичних осіб. Організована злочинність - це кримінальне системна структурне явище, що являє собою сукупність чисельних» керованих злочинних формувань /груп, угрупувань, співтовариств/ та злочинного середовища, які зазнаються здійсненням злочинів, як промислом і створюють систему власної безпеки, що грунтується на використанні комплектних протиправних засобів та методів /продукції насильства, погроз тощо. Під поняттям організованої злочинності розуміють виключно нове явище, те, що на Заході позначається терміном "мафія". Організована злочинність в закономірним результатом розвитку злочинності в будь-якому суспільстві. Організованому злочинному угрупуванню притаманні такі ознаки: І/ Наявність в групі не менше п"яти чоловік; 2/ Стійкість; З/ Озброєність; 4/ Структурність /розподіл ролей. Загальновідома схема організованої злочинної групи - це пірамідальна структура, на верхівці якої знаходиться керівник /дон/, радник, керівник загонів /"капітани, бригадири"/, керівники груп /"лейтенанти"/, рядові члени /"бики", "торпеди/, Ієрархічність побудови приводить до чіткого розподілу владних і виконавчих функцій всередині структури, що викликає надзвичайні складнощі в питаннях прийняття до кримінальної відповідальності представників корінного ядра злочинної групи. Кримінологічні ознаки: І/ Високий рівень зв(язків з корумпованною частиною працівників органів державної влади, управління, правоохоронних органів. 2/ Регіональний контроль; З/ Наявність загальних правил поведінки; 4/ Вербування нових членів; 5/ Тісний зв"язок з верхівкою традиційної злочинності; б/ Масштабний характер злочинної діяльності, 7/ Політизація злочинної діяльності - тобто встановлення ОЗГ відносин з політичними партіями чи окремими політичними діячами 8/ Проникнення в легальний бізнес, встановлення контролю над банківсько - комерційною діяльністю, 9/ Легалізація /відмивання/ капіталу, ІО/ Встановлення контролю над засобами масової інформації. Ці ознаки вказують на особливість організованої злочинності, як форми злочинної діяльності. Саме вони підлягають доведенню в процесі кваліфікації діяння за частиною статті КК, яка передбачає обтяжуючу обставину - вчинення злочину організованою групою, Отже, організоване злочинне у групування - це найвища форма злочинної співучасті.

Спів виконавство з попереднім порозумінням буде мати місце в тих випадках, коли між всіма учасниками злочину мав місце зговір про спільне вчинення злочину до його початку. При цьому між співучасниками такого злочину може мати місце і розподіл ролей. Важливо встановити, що всі учасники злочину до моменту його вчинення дали згоду на виконання будь-якої відведеної кожному з них ролі для досягнення спільної злочинної мети. Отже при простій формі співучасті кожен з співучасників є виконавцем злочину, 2.2 Складна форма співучасті. Співучасть з розподілом ролей, має місце тоді, коли один співучасник безпосередньо скоює злочин /виконавець/, інші сприяють йому. Характер сприяння може бути різним, тому розрізняють організаторів, підмовників і посібників. Особливість співучасті організаторів підмовників та посібників в тому, що вони безпосередньо не виконують тих дій, які створюють об'єктивну сторону злочину. Співучасть з розподілом ролей звичайно за попереднім змовленням. Взаємодія винних тут більш трвала, чим при співвиконавстві, хоч і дія даної форми в типовими випадки короткочасного зв'язку. Для наявності цієї форми співучасті необхідне усвідомлення кожним учасником того, то він бере участь у спільній злочинній діяльності. У складній співучасті відповідальність співучасників залежить від відповідальності виконавця /так звана акцесорність./ 2.3 Співучасть без посередньої змови. Найпростішою і небезпечною формою співучасті є співучасть без попередньої змови, коли узгодженість злочинної діяльності співучасників або незначна, або відсутня. Суб"єктивний зв'язок між ними мінімальний і обмежується знанням одного співучасників про приєднання злочинної діяльності Іншого, що звичайно встановлюється чи в момент початку скоєння злочину чи навіть в процесі його скоєння. Все це не дає можливості співучасникам узгодити свої дії заздалегіть продумати все необхідне, а також прийняти міри до схову слідів злочину. Тому співучасть без попередньої змови частіше всього суттєво не підвищує суспільну небезпеку всього скоєного вцілому. Тільки в деяких випадках в силу певних обставин, місця скоєння злочину, і тд. наявність співучасті без попередньої умови підвищує суспільну небезпеку скоєного, В цих випадках дана форма співучасті, що звичайно іменується групою передбачається в Особливій частині КК в якості кваліфікуючої ознаки відповідних злочинів. Ознаки: а/ наявність двох і більше осіб; б/ участь кожного з них у виконанні дій, охоплюють ознаки об'єктивної сторони складу злочину; в/ виконання злочину об'єднаними зусиллями- спільно; г/ наявність умисху кожного з співучасників на спільне скоєння злочину; д/ узгодженність дій учасників злочину двостороннім зв'язком, що відображає їх взаємну освідомленість про спільне скоєння злочину. Отже, співучасть без попередньої змови має місце там і тоді, де і коли діяльність одного співучасника приєднується до діяльності інших /20/ в процесі виконання злочину, коли він вже почався,але ще до його закінчення. 2.4 Співучасть з попередньою змовою. Намір вчинити злочин виникає передчасно, як і змова. Отже, співучасть з попереднім змовленням мов місце тоді, коли декілька осіб домовляються про спільну діяльність до скоєння злочину.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Философия

Объектом освоения индивидом могут стать также те или иные концепции, включая религиозные и естественнонаучные. Можно ставить вопрос о соответствии убеждений индивида тому или иному комплексу религиозных догматов, или, к примеру, о правильности нашего понимания теории относительности или современной синтетической теории эволюции; и там, и здесь употребимо понятие "истинности", что ведет к признанию существования концептуальной истины. Аналогично положение с представлениями того или иного субъекта о методах, средствах познания, например, с представлениями о системном подходе, о методе моделирования и т.п. Перед нами еще одна форма истины - операциональная. Помимо выделенных могут быть формы истины, обусловленные спецификой видов познавательной деятельности человека. На этой основе имеются формы истины: научная, обыденная (повседневная), нравственная и пр. Приведем следующий пример, иллюстрирующий различие обыденной истины и истины научной (см.: Чудинов Э.М. "Природа научной истины". М., 1977. С. 52). Предложение "Снег бел" может квалифицироваться как истинное

скачать реферат Форми співучасті

Якщо ж злочин вже закінчено, будь-які наступні дії осіб — заздалегідь не обіцяні ними — співучастю у цьому злочині за кримінальним правом України визнаватись не можуть. 2. Форми співучасті Форми співучасті — це об'єднання співучасників, які розрізняються між собою за характером ролей, які вони виконують, і за стійкістю суб'єктивних зв'язків між ними. В ст. 19 КК говориться, що співучасниками є виконавці, організатори, підмовники і посібники. Отже, можлива як співучасть, коли усі співучасники злочину будуть його виконавцями, так і співучасть з розподілом ролей, коли співучасники виконують у злочині різні функції: один — виконавець, другий — посібник, третій — підмовник тощо. Таким чином, в ст. 19 КК закріплені співучасть у формі співвиконавства і співучасть з розподілом ролей. У багатьох статтях КК говориться про вчинення злочину за попереднім змовленням групою осіб (ч. 2 ст. 140 — крадіжка за попереднім змовленням групою осіб, ч. 2ст. 143—шахрайство за тими ж ознаками, ч. 2 ст. 2153 — угон автомототранспортних засобів за тих же обставин та ін.). Отже, закон виділяє співучасть за попереднім заговором (змовленням) співучасників.

Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Потревоженные пилюльщики принимают форму пилюли. Ок. 400 видов, преимущественно в умеренных широтах, в тропиках редки. Обитают в сухих песчаных местах, питаясь и растительными остатками. ПИЛЯВСКАЯ София Станиславовна (р. 1911) - российская актриса, народная артистка СССР (1991). С 1931 во МХАТе (в основном составе труппы с 1938; с 1989 во МХАТе им. А. П. Чехова). Среди ролей - Мать ("Московский хор" Л. С. Петрушевской, 1988). Снималась в кино. С 1951 преподаватель Школы-студии при МХАТе (с 1974 профессор). Государственная премия СССР (1951). ПИЛЯВЦЫ (ныне с. Пилява Старосинявского р-на Хмельницкой обл.) - место, близ которого 11-14.9.1648 украинские войска Б. Хмельницкого разгромили польскую армию. ПИЛЯСТРА - пилястр (итал. pilastro, от лат. pila - столб), плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены или столба. Пилястра имеет те же части (ствол, капитель, база) и пропорции, что и колонна; служит для членения плоскости стены. ПИ-МЕЗОНЫ (пионы - ?), группа из трех нестабильных адронов с нулевым спином и массой ок. 270 электронных масс (наименьшей для адронов); состоит из двух заряженных (?-, ?+) и одного нейтрального (? .) Пи- мезона

скачать реферат Поняття і види співучасті у кримінальному праві

Міністерство освіти і науки України Міжгалузевий інститут управління Кафедра кримінально-правових дисциплінКУРСОВА РОБОТАз дисципліни: Кримінальне право на тему: Поняття і види співучасті у кримінальному праві Виконала: Студентка III курсу Групи ПД- 3.3 Кіяніцина О.С. Перевірив: викладач професор Дадерко Л. Ф. Київ 2006 План Вступ I. Поняття і ознаки співучасті II. Види співучасників 2.1. Виконавець 2.2. Організатор 2.3. Підбурювач 2.4. Пособник III. Форми співучасті IV. Відповідальність співучасників V. Спеціальні питання відповідальності за співучасть VI. Причетність до злочину Висновок Список використаної літератури Вступ Злочини вчиняються не лише поодинці . Досить часто в одному злочині беруть участь дві або більше осіб, які діють узгоджено і спрямовують свої дії на досягнення єдиного результату. У таких ситуаціях виникає питання про співучасть у злочині. Кримінально - правовий інститут співучасті законодавець визначає у розділі VI , 2005.- 544 с.

 Этическая мысль

Потому-то память и самосознание совпадают в народном представлении: культурная память - это память Я, соотнесение прошедшего не со. "следами" и "реакциями" моего тела, а с впечатлениями и восприятиями моего сознания, которое всегда уже есть и самосознание. Но само Я, несмотря на его привязанность к индивидуальному, неповторимо-уникальному, - родовой продукт. Продукт человеческой культуры, этой совершенно особой формы "родового опыта". Это специфически человеческая форма "памяти рода" (или "вида"), приходящая на смену животной форме памяти - инстинкту. Возникает это Я (самосознание) у человеческого детеныша не сразу и не в момент его рождения. Ведь не с первых же минут и даже не с первых месяцев после рождения "помнит" себя ребенок. Но то, что он "помнит себя", становится затем основой не вполне отчетливых и далеко не у всех людей сохраняющихся воспоминаний о самых первых впечатлениях раннего детства. Подобно тому как наше телесное существование - дар наших, родителей, а через них - природы, наше собственное Я, интимнейшим образом переживаемое и осмысляемое самосознание, - дар семьи и рода, племени и народа

скачать реферат Поняття і види співучасті у кримінальному праві

Отже розглянемо докладно види співучасників . Виконавець. Згідно ч. 2 ст.27 : виконавцем ( співвиконавцем) є осоюа , яка у співучасті з іншими суб’єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне , вчинила злочин передбачений цим Кодексом . Основною ознакою виконавця є вчинення ним діяння, яке визначено як об’єктивна сторона складу злочину нормою Особливої чатини КК . Особа визнається виконавцем злочину тоді, коли вона вчиняє злочин безпосередньо , тобто особисто виконує об’єктивну сторону злочину , або шляхом використання інших осіб , які не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне . Виконавцем злочину може бути особа, здатна нести кримінальну відповідальність , тобто така , якій притаманні загальні ознаки суб’єкта ( вік кримінальної відповідальності та осудність ), а також додаткові ознаки , обов’язкові для того чи іншого злочину . Також із закону видно , що виконавцем визнається і особа, що використовує для вчинення злочину осіб, які не є суб’єктом злочину, тобто осіб , що є неосудними та не досягли віку кримінальної відповідальності .У цих випадках має місце посередня винність .

скачать реферат Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Розділ VІІСПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ Стаття 25. Поняття співучасті Співучастю у злочині визнається умисна спільна участь двох або більше осіб у вчиненні умисного злочину. Стаття 26. Види співучасників (1) Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, визнаються організатор, підмовник та посібник. (2) Виконавцем визнається особа, яка безпосередньо вчинила злочин або безпосередньо брала участь у його вчиненні разом з іншими особами (співвиконавцями), а також особа, яка вчинила злочин шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності. (3) Організатором визнається особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його підготовкою чи вчиненням. Організатором також визнається особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала ними, а також особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації. (4) Підмовником визнається особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншу особу до вчинення злочину. (5) Посібником визнається особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод чи іншим чином сприяла вчиненню злочину, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, або заздалегідь обіцяла придбати чи збути такі предмети. (6) Не є співучастю заздалегідь не обіцяне переховування злочинця, знарядь і засобів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом, або заздалегідь не обіцяне придбання чи збування таких предметів, а також неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний, вчинюваний або вчинений злочин.

скачать реферат Субєктивна сторона складу злочину

Але форма вини має істотне значення при індивідуалізації покарання. 4. Поняття вини у формі необережності викоадене у ст.9 КК. Злочин визначається вчиненим з необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своєї дії або бездіяльності, але легковажно розрахувала на їх відвернення, або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити. Таким чином, закон визначає два види необережної вини: а) злочинна самовпевненість; б) злочинна недбалість. Вони відрізняються як за інтелектуальною, так і за вольовою ознакою 5. Злочинна самовпевненість характеризує-ться тим, що особа передбачає можливість настання суспільно небезпечних наслідків (інтелектуальний момент) і легковажно розраховує їх відвернути (вольовий момент). Передбачення особою суспільно небезпечних наслідків своїх діянь зближує самовпевненість з умислом. Але, на відміну від умислу, коли особа усвідомлює суспільно небезпечний характер своїх дій і передбачає неминучість настання наслідків, при злочинній самовпевненості йдеться лише про передбачення особою можливості настання наслідків.

скачать реферат Структурні компоненти індивідуальної правосвідомості

Статистична звітність показує, що серед усіх злочинів 25—30% - групові, тобто вчинені групами. Статистика досить похмура, але, на щастя, сильно завищена з тієї причини, що в якості групових враховуються всі кримінальні справи, де співучасниками названі два і більше засуджених. Але співучасть - не завжди група і не всякий злочин, зроблена в співучасті, є груповим. Звернемося до діючого кримінального законодавства. Кримінальний кодекс дає загальне визначення співучасті і вказує ознаки співучасників - виконавця, організатора злочину підбурювача, посібника. У теорії кримінального права таке сполучення учасників злочину називається співучастю в тісному змісті слова, або власне співучастю. Призначення цього інституту — визначити підстави кримінальної відповідальності осіб, що самі не робили дій, - передбачених відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу, але причетні до них. Крім того, у деяких статтях Особливої частини, що містять ознаки різного роду злочинів, як кваліфікуючі обставини згадуються: здійснення злочину по попередній змові групою осіб і здійснення злочину організованою групою.

Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов
скачать реферат Проект кримінального кодекса України

2, 6, 7, 9, 10, 12 та 14, такою, що обтяжує покарання, навівши мотиви свого рішення у вироку. (3) При призначенні покарання суд не може визнати такими, що його обтяжують, обставини, не зазначені в частині першій цієї статті. (4) Якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує. Стаття 68. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті(1) При призначенні покарання за незакінчений злочин суд, керуючись положеннями статей 65 - 67 цього Кодексу, враховує ступінь тяжкості вчиненого особою діяння, ступінь здійснення злочинного наміру та причини, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця. (2) При призначенні покарання співучасникам злочину суд, керуючись положеннями статей

скачать реферат Экономическое содержание бюджета государства

Бюджет такого государства формируется из взносов входящих в конфедерацию государств. У государств — членов конфедерации действуют свои бюджетные и налоговые системы. За более чем тысячелетнюю историю России ее бюджетное устройство и бюджетная система прошли путь от княжеской казны и системы унитарного государства до системы, основанной на федеральном государственном устройстве. Рассмотрим кратко ее историю. 1.2 Бюджетная система дореволюционной России. Первым источником поступлений в княжескую казну на Руси была дань, которую собирал князь с подвластных земель. Дань имела натуральную форму и собиралась в виде скота, мехов, меда, воска, продовольствия. Кроме того, в пользу князя собирались пошлины и штрафы: судебные — виры, дорожные — мыт, пошлина с брака — выводная куница. По мере укрепления власти князя устанавливались места сбора дани и ответственные за ее сбор лица, а сама дань принимает форму подати. С XIII в. начинает складываться система посошного обложения. Единицей обложения становится соха, дым, двор, тягло. В период татаро-монгольского ига в пользу ордынских ханов собирался налог «ордынский выход». В XV в. с образованием Русского централизованного государства посошная подать стала собираться в пользу Московского князя.

скачать реферат Гражданское право

Внедоговорные-обязательства из односторонних сделок и охранительные обязательства. В зависимости от экономического содержания в пределах одной группы различаются отдельные виды обязательств. Классификация обязательств по отдельным формам имеет место тогда, когда в рамках одного и того же вида обязательственных правоотношений специфические особенности приобретает форма их выражения. Конкретный вид обязательств может быть представлен подвидами, если в пределах данного вида специфические особенности приобретают содержание обязательственных правоотношений. Основания возникновения обязательств. Обязательства возникают на основе определённых юридических фактов, которые принято называть основаниями возникновения обязательств. Основания: договоры, односторонние сделки, административные акты, сложный юридический состав. Односторонние сделки-субъект гражданского права путём одностороннего волеизъявления либо распоряжается своим субъективным правом, либо возлагает на себя субъективную обязанность, наделяя тем самым другую сторону в обязательственном правоотношении соответствующим субъективным правом.

скачать реферат Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

Понятие, виды и основания возникновения обязательства. Основания приобретения прав собственности. Основание прекращения прав собственности. Понятие и система обязательственных прав. Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. Формы собственности. Понятие и виды залога. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности и других вешных прав. Понятие и виды неустойки. Понятие и основания гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательства. Понятие и виды договоров в гражданском праве. Понятие и признаки обязательств возникших в следствии приченения вреда. Основания ответственности за приченение вреда. Понятие, принципы и способы осуществления субъективного гражданского права. Пределы осуществления гражданских прав. Договор купли-продажи. Общие положения. Договор розничной купли-продажи, понятие, юридические признаки и виды. Понятие договора поставки и его юридические признаки. Договор продажи недвижимости, понятие и юридические признаки. Договор продажи предприятия. Договор ренты, понятие и виды. Договор аренды, общие положения. Договор проаката. Договор подряда, общие положения.

скачать реферат Правовой статус ценной бумаги

Именно материаль­ность носителя информации о закрепленных ценной бумагой пра­вах (бумажного документа) позволяет отнести ее к вещам. Объекты гражданского оборота, не имею­щие материальной формы (имеют­ся в виду бездокументарные цен­ные бумаги), не могут считаться вещами вообще и ценными бумагами, в частности. Двойной характер ценных бумаг предполагает отличие права на ценную бумагу как на вещь и пра­ва по ценной бумаге. При этом одно право сле­дует из другого. Эта взаимозависимость имеет практическое значение в двух аспектах. Первый: «невозможность несовпадения ли­ца — собственника бумаги с ли­цом, управомоченным по ней». Второй «выражается в невозмож­ности передачи права на бумагу без права из бумаги или права из бумаги без права на бумагу». Данная концепция относится к классической теории ценных бумаг. Базовые тезисы этой концепции («ценная бумага — до­кумент» и «ценная бумага — вещь») закреплены действу­ющим законодательством (ст. 142 и 128 ГК РФ). Однако закреплен­ное в ст. 142 ГК РФ определение ценной бумаги (как документа) вызывает многочисленные проти­воречия юридического свойства.

Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
скачать реферат Гражданское право РФ

Поклажедатель должен оплатить расходы хранителя и выплатить вознаграждение. Договора по оказанию услуг связи имеют свою специфику и особенность. Их предмет не имеет вещественной формы и выступает в виде полезного эффекта от передачи от передачи информации. Поэтому качество продукции связи определяется не свойством вещей, а скоростью и точностью передачи информации, её воспроизведением, надёжностью функционирования каналов связи. К числу наиболее распространённых договоров на оказание услуг связи относятся договоры на передачу: газетных полос по каналам связи, в аренду средств связи, каналов связи и др. Список литературы

скачать реферат Конституционное право зарубежных стран

Разумеется, влияние на государственную власть при реализации ее функций оказывается и внутри страны, и извне, это естественно, но ни ограничения государственной власти, ни подмены ее функций какими-либо внутренними или зарубежными структурами невозможно. Таким образом, С. государства распространяется на всего его внутренние и внешние дела, а в пространственном отношении - на всю его территорию.33. Форма правления (понятие и виды). Форма государства – это организация и устройство государственной власти, которые отражают особенности развития страны, уровень демократии и культуры населения. Формы государства синтезируются из 3-х систем: формы правления, формы государственного устройства и формы государственно-политического режима. Форма правления – это внешнее выражение содержания государства, определяемое структурой и правовым положением высших органов государственной власти (глава государства, Правительство, парламент). Применительно к формам правления применяется понятие «государственный режим», под которым понимается реальный (практический) порядок функционирования и взаимодействия в органах государственной власти.

скачать реферат Особенности проведения банком операций с векселями

Сумма операции может быть отображена цифрами при отсутствии на документе суммы прописью, если этот документ формируется с помощь программного обеспечения в автоматическом режиме или если это предусмотрено нормативными актами НБУ; - номера счетов по дебету и кредиту; - название банка (получателя и плательщика) и его номер МФО; - подписи лиц, ответственных за осуществление операций и правильность его оформления (подтверждение подписи на документе в электронном виде осуществляется с помощью электронного кода работника или электронной подписи)". Первичные документы, как в бумажной форме, так и в виде электронных записей могут иметь и другие дополнительные реквизиты. Первичные документы, которые не содержат обязательных реквизитов, являются недействительными и не могут служить основанием для бухгалтерского учета. Первичные документы и учетные регистры должны составляться на украинском языке или другом языке в соответствии с Законом Украины "О языке в Украинской ССР". Ответственность за своевременное составление первичных документов и регистров бухгалтерского учета, а также за правильность отображения в учетных регистрах несут лица, которые составили и подготовили эти документы (регистры).

скачать реферат Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

Налоговая система должна быть свободной и от малоэффективных налоговых форм, т.е. таких видов налогов, значительно превышающих величину налоговых поступлений. Такие налоги только запутывают и усложняют налогообложение, затрудняют налоговый контроль, отвлекая работников и электронные системы учёта от действительно серьёзных налогов. Дореволюционная Россия имеет богатый опыт использования налогов. Древнейшим источником государственных доходов служили домены (государственные имущества: казённые земли, производства, леса). В то время налоговые взаимоотношения сторон носили частноправовой, а не публично- правовой характер. С древности и такие формы формирования казны государя (государства), как регалии. Считается, что регалии являются переходной формой к налогам. Поступления такого рода формируются в виде доходов от различного рода деятельности, монопольное право на которое принадлежит исключительно государству. В настоящее время во многих государствах регалии также используются как источник формирования государственных доходов. В России памятники и многие произведения искусства, клады можно назвать регалиями, монопольное право государства на владение ими закреплено в Конституции РФ .

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.