телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Разное -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Охрана правопорядкаподраздел:Уголовное и уголовно-исполнительное право

Криминальная ответственность. Защита права собственности (Украина)

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Державний орган не є власником закріпленого ним майна. Воно продовжує залишатися державною власністю. Але, оскільки певному державному органові передано в управління якесь державне майно, останній має право і зобов’язаний вимагати повернення його від усякого незаконного володільця. Відповідачем по віндикаційному позову виступає незаконний володілець, тобто особа, яка володіє майном позивача без правових підстав. У ст.32 вищезгаданого Закону України «Про власність» зазначено, що власник має право витребувати своє майно з чужого незаконного володіння. Таким чином, якщо якась річ вибула з володіння власника, останній може витребувати її в особи, що нею володіє. Але витребувати річ він може тільки від незаконного володільця, тобто від такого, який володіє річчю без законних підстав. Підставою може бути, наприклад, договір або адміністративний акт. Отже, якщо власник передав свою річ у тимчасове користування за договором майнового найму наймачеві, останній не може бути відповідачем по віндикаційному позову, оскільки користується річчю на законній підставі — на підставі укладеного з власником договору майнового найму. Незаконним володільцем буде особа, що вкрала річ або купила її не у власника (наприклад, у громадянина, до якого річ перейшла за договором майнового найму, договором схову тощо), оскільки продавець за договором купівлі-продажу не міг передати покупцеві те, чого не мав сам — права власності на продану річ.4 За віндикаційним позовом власник може витребувати свою річ у натурі. Тому віндикаційний позов не може бути задоволений, коли у відповідача речі вже немає. Наприклад, коли вкрадено і встановлено, хто це зробив, віндикаційний позов може мати місце тоді, коли особа, що вкрала річ, ще володіє нею. Якщо ж річ уже продано невідомо кому або знищено, не можна одержати й задоволення по віндикаційному позову, бо за цим позовом можна вимагати повернення саме майна, що належить власникові. Коли в особи, що вкрала річ, речі немає, до неї теж можна пред'явити вимоги, проте тут йтиметься не про повернення речі, а про відшкодування заподіяної шкоди. Отже, буде мати місце не віндикаційний позов, а позов зобов'язального характеру — про відшкодування заподіяної шкоди, і суд буде керуватися ст.440 ЦК України. Не може бути витребувана річ і у випадку, коли незаконний володілець настільки її змінив, що, по суті, вона вже перетворилася на зовсім іншу річ. Отже, коли речі немає, не можна й вимагати її повернення від особи, що нею володіла. Проте виникає запитання - чи завжди власник, дізнавшись, що його річчю незаконно володіє якась особа, має пред'явити саме віндикаційний позов, тобто позов про витребування її у натурі з чужого незаконного володіння, чи він може якось інакше захистити свої інтереси? Коли майно належить кооперативній або громадській організації чи громадянинові, то кожний з цих власників може за своїм бажанням пред'явити або віндикаційний позов, або позов про відшкодування збитків. Відносно державних організацій вирішення цього питання безпосередньо пов'язане з їхніми правами щодо розпорядження закріпленим за ними майном.

Законом України «Про власність» ці переваги скасовані, в зв'язку з цим цивільне законодавство України, в тому числі Цивільний кодекс України, будуть приведені у відповідність із законом України «Про власність». Уніфікація правового режиму віндикації майна забезпечує рівноправність і змагальність зазначених форм власності сприяє їх розвитку. Аналіз ст.145 ЦК України свідчить про те, що при наявності певних умов майно може бути витребуване і у добросовісного набувача. Це стосується всякого майна, всіх видів речей (незалежно від форми власності), за виключенням грошей та цінних паперів на пред'явника. Витребування грошей і цінних паперів на пред'явника Порядок віндикації грошей та цінних паперів на пред'явника регламентується ст.147 ЦК України. Особливістю віндикації грошей та цінних паперів на пред'явника є те, що вони ні в якому випадку не можуть бути витребувані від добросовісного незаконного набувача. Так, не можуть бути витребувані гроші та цінні папери на пред'явника від добросовісного набувача на тій підставі, що вони були загублені власником чи викрадені у нього. Купив, наприклад, громадянин К. в ощадному банку облігації внутрішньої позики, а згодом з'ясувалося, що ці облігації були раніше викрадені у якогось громадянина і продані банку. Незважаючи на те, що у даному випадку облігації вибули з володіння власника не з його волі, останній не може витребувати (як це було б з усяким іншим майном), оскільки набувач — громадянин К. був добросовісним. Гроші та цінні папери на пред'явника не можуть бути витребувані від добросовісного набувача навіть тоді, коли вони належали державній чи кооперативній або громадській організації і були незаконно відчужені будь-яким способом. Так, у вищенаведеному прикладі, коли б облігації були викрадені не у громадянина, а в ощадному банку і згодом добросовісно набуті громадянином, вони не можуть бути витребувані у нього на тій підставі, що на державне майно поширювався принцип необмеженої віндикації, оскільки цей принцип, що був закріплений у ст. 146 ЦК УРСР, стосувався всякого майна, за винятком грошей та цінних паперів на пред'явника. Отже, гроші та цінні папери на пред'явника не можуть бути витребувані власником від добросовісного набувача. Від незаконного недобросовісного набувача гроші, а також цінні папери на пред'явника (як і всяке інше майно) можуть бути витребувані в усіх випадках. Особливий порядок віндикації грошей та цінних паперів на пред'явника встановлено з метою зміцнення та розвитку цивільного обороту. Кожний його учасник, одержуючи гроші та цінні папери на пред'явника, повинен бути певен, що вони не можуть бути витребувані від нього, що добросовісність їх набуття гарантує його від усяких випадковостей. Захист прав власника віз порушень, не поєднаних з позбавленням володіння Порушення прав власника можуть полягати не тільки у позбавленні його володіння річчю. Як відомо, власнику крім права володіння належить ще й право користування та право розпорядження річчю. Ці права власника теж можуть бути порушені. Можливі випадки, коли власник здійснює своє право володіння річчю, але хтось перешкоджає йому користуватися або розпоряджатися нею. Так, у судовій практиці зустрічаються справи за позовами, які пред'являють власники будинків до осіб, які самовільно зайняли те чи інше нежиле приміщення в їхніх будинках.

Серед них розрізняють так звані регулятивні і охоронні кримінально-правові відносини. Кримінальна відповідальність, у її ретроспективному розумінні, пов'язана з останніми, а саме з тими із них, що виникають у зв'язку з вчиненням злочину. Характеристика цих відносин та визначення їх співвідношення з кримінальною відповідальністю передбачає з'ясування ряду питань, зокрема: а) з якого моменту виникають охоронні кримінально-правові відносини, пов'язані з вчиненням злочину, та які юридичні факти їх породжують; б) який основний зміст охоронних кримінально-правових відносин; в) яким чином вони реалізуються; г) коли вони припиняються. Практично всі із зазначених питань у теорії кримінального права вирішуються по-різному3. Відповідна точка зору залежить, перш за все, від визначення моменту виникнення певних охоронних кримінально-правових відносин та розуміння основного змісту кримінальної відповідальності. З урахуванням викладених вище положень на поставлені запитання можна відповісти таким чином: 1. Охоронні кримінально-правові відносини, пов'язані з вчиненням злочину, виникають із моменту вступу обвинувального вироку, яким засуджується особа, що вчинила злочин, у законну силу. 2. Юридичними фактами, що породжують ці відносини, є: а) суспільне небезпечна поведінка особи, яка порушує певні кримінально-правові норми; б) наявність обвинувального вироку суду, в якому ця поведінка визнана конкретним злочином; в) вступ вироку в законну силу. 3. Основним змістом зазначених охоронних кримінально-правових відносин є права та обов'язки їх суб'єктів, що кореспондують між собою; в загальних рисах ці права та обов'язки включають: а) право держави в особі суду констатувати факт вчинення особою злочину і тим самим піддати її державному осуду (накласти на особу "тавро" злочинця); б) право держави вживати до особи у передбачених законом випадках конкретних кримінально-правових заходів; в) обов'язок особи, що вчинила злочин, сприйняти державний осуд; у передбачених кримінальним законодавством випадках піддатися конкретним кримінально-правовим заходам; г) право особи (і відповідно, обов'язок держави) забезпечити дотримання всіх положень кримінального закону при її засудженні та покладанні на неї конкретних кримінально-правових заходів. 4. Кримінальна відповідальність є формою реалізації охоронних кримінально-правових відносин, пов'язаних із вчиненням злочину; оскільки в обвинувальному вироку, що вступив у законну силу, здійснюється державний осуд злочинця, момент виникнення цих відносин і момент "виникнення" кримінальної відповідальності співпадають. 5. Охоронні кримінально-правові відносини, пов'язані з вчиненням злочину, і кримінальна відповідальність як форма їх реалізації припиняються з моменту виконання всіх тих обов'язків (і відповідно, здійснення всіх тих прав), що становлять основний зміст таких відносин; цим моментом має бути, очевидно, той, з якого особа визнається такою, що не мас судимості. Враховуючи викладене, кримінальну відповідальність можна визначити як форму реалізації охоронних кримінально-правових відносин, пов'язаних із вчиненням злочину, яка завжди полягає у державному осуді злочинця, що здійснюється судом в обвинувальному вироку, і, як правило, втілюється в застосуванні до нього конкретних заходів кримінально-правового впливу.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Сборник статей по современному экономическому состоянию России

Россия, как федеративное государство, имеет особенности, которые должны учитываться в политике привлечения ПИИ. Отношения федерального центра с региональными и местными властями в инвестиционной сфере находятся в процессе формирования. Происходит определенная передача полномочий и ответственности на уровень регионов, активно развивается региональное инвестиционное законодательство, в том числе касающееся ПИИ. Более того, фактическая зависимость от местных администраций таможенных и налоговых служб, судов и ряда других органов государственной власти, формально не подчиняющихся региональным и местным властям, усиливает позиции регионов. Пути улучшения инвестиционного климата Основополагающим условием расширения иностранных инвестиций в России являются меры по преодолению затяжного экономического кризиса. Наиболее существенную роль должна сыграть налоговая реформа, реструктуризация банковской системы, административно-правовое обеспечение защиты прав собственности. Российский опыт в предкризисный период показал, что низких процентных ставок явно недостаточно для направления инвестиций в реальный сектор

скачать реферат Сделки, представительство, исковая давность. Право собственности

Ответственность по этому иску сводится к обязанности нарушителя прекратить неправомерные помехи, т.е. в данном примере - убрать песок. Иски о признании права собственности - внедоговорной иск собственника имущества о признании его права собственности, если это право оспаривается или не признается другим лицом, а также в случае утраты им документа, который удостоверяет его право собственности (ст. 392 ГК). Примером такого иска являются иски о признании права собственности на часть домовладения или иного имущества, приобретенного за счет совместных средств субъектов, оформленного ненадлежащим образом. В отличие от вещно-правовых, обязательственно-правовые способы защиты права собственности применяются для защиты интересов собственника как участника обязательственных отношений. К обязательственно-правовым способам, защиты права собственности относятся иски, вытекающие из нарушения договорных обязательств, иски из причинения вреда и т.д. Перечень нормативных актов и литературы Конституция Украины от 28 июня 1996 года; Гражданский кодекс Украины от 1 января 2009 года; Закон Украины «О собственности» от 7.02.08г. // ВВРУ; Правоведение.

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
 Геноцид

Внедрение передовых технологий менеджмента, предусматривающих активизацию человеческого фактора, оптимизацию использования производственных ресурсов, повышение качества продукции, стимулирование инновационной активности, максимальное использование конкурентных преимуществ в стратегии развития предприятий; е) декриминализация хозяйственной деятельности, усиление государственной защиты прав собственности, ответственности за соблюдение договорной дисциплины и контрактных обязательств, повышение эффективности системы судебного разрешения хозяйственных споров; ж) создание условий для эффективной организации промышленного производства, интеграции финансового капитала и промышленных предприятий, в том числе путем устранения ограничений на взаимное участие в собственности финансовых и производственных структур, слияния и объединения производственных предприятий, научно-исследовательских и финансовых организаций; стимулирования создания финансово-промышленных групп, способных к самостоятельному выживанию в условиях внутренней

скачать реферат Проблемы и перспективы развития денежной системы России

Дубинине, хотя и в замедленных темпах, так как продолжать его прежними было уже просто невозможно. Авторы отчета отмечают, что "проблема неплатежей в 1996 г. оставалась одной из наиболее острых". Однако в отчете полностью снимается ответственность за неудовлетворительное состояние расчетных отношений с ЦБ РФ, хотя по закону именно на Банк России и возложена обязанность управления денежной системой. Более того, в отчете утверждается, что "следует прежде всего отказаться от попыток представить главной причиной неплатежей "абсолютную нехватку" денежных средств в экономике. Это противоречит фактам: обострение проблемы расчетов в 1996 г. происходило на фоне повышения монетизации экономики (то есть увеличения отношения денежной массы к ВВП)". "Одной из главных причин, способствующей развитию процесса неплатежей, является недостаточная развитость системы защиты прав собственности". Выходит в 1993, 1994, 1995 гг., когда происходил бурный процесс полукриминального раздела государственной собственности, "права собственности" были защищены гораздо лучше, а в 1996 г. произошло что-то, в результате чего собственники стали совершенно бесправными, что и привело к тотальному кризису неплатежей.

 Либертарианство за один урок

Чем яснее определены права частной собственности, и чем надёжнее законная защита прав собственности, тем легче людям планировать собственное будущее. Надёжные и обеспеченные права собственности оставляют меньше возможностей для возникновения споров о том, кто и что может делать с данным объектом собственности. Кто решает? Крайне важно различать отношения, построенные на насилии и на добровольном сотрудничестве. Решающий вопрос таков: кому решать, как обойтись с вашей жизнью, вашим телом, вашей собственностью? Либертарианцы отвечают, что каждый имеет право сам принимать любые решения относительно своей жизни, тела и честно приобретенной собственности. Далее, каждый человек сам несёт ответственность за свои решения, плохие или хорошие. Я не в праве заставлять других расплачиваться за мои ошибки. Я не вправе принуждать других помогать моему бизнесу в случае, если мои решения привели не к прибыли, а к убыткам. С другой стороны, если ваши решения привели к получению доходов, то эти доходы принадлежат только вам, и вы можете распоряжаться ими по собственному разумению

скачать реферат Вещно-правовые способы защиты права собственности

Третью группу гражданско-правовых средств защиты права собственности составляют те из них, которые не относятся ни к вещно-правовым, ни к обязательственно-правовым средствам, но вытекают из различных институтов гражданского права. Таковы, например, правила о защите имущественных прав собственника, признанного в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявленного умершим, в случае его явки (ст. 43, 46 ГК), о защите интересов сторон в случае признания сделки недействительной (ст. 167—180 ГК), об ответственности залогодержателя (ст. 344 ГК), хранителя или опекуна наследственного имущества (ст. 556 ГК 1964 г.) за порчу или утрату имущества и т.д. Наконец, в особую, четвертую группу следует выделить те гражданско-правовые средства, которые направлены на защиту интересов собственника при прекращении права собственности по основаниям, предусмотренным в законе. К ним, в частности, относятся гарантии установленные государством на случай обращения в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация).

скачать реферат Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

Понятие, виды и основания возникновения обязательства. Основания приобретения прав собственности. Основание прекращения прав собственности. Понятие и система обязательственных прав. Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. Формы собственности. Понятие и виды залога. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности и других вешных прав. Понятие и виды неустойки. Понятие и основания гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательства. Понятие и виды договоров в гражданском праве. Понятие и признаки обязательств возникших в следствии приченения вреда. Основания ответственности за приченение вреда. Понятие, принципы и способы осуществления субъективного гражданского права. Пределы осуществления гражданских прав. Договор купли-продажи. Общие положения. Договор розничной купли-продажи, понятие, юридические признаки и виды. Понятие договора поставки и его юридические признаки. Договор продажи недвижимости, понятие и юридические признаки. Договор продажи предприятия. Договор ренты, понятие и виды. Договор аренды, общие положения. Договор проаката. Договор подряда, общие положения.

скачать реферат Гражданское право (шпоры для гос экз)

Содержание: способность приобретать гр права и обязан, осущ гр права и исполнять обяз-и, и способн нести ответственность. Дееспособность неотчуждаема иначае как по закон. Разновидности деесп: 1)Полная – 18лет Неполная (частичная) 2) с 14 до 18, с 6 до 14 сделки: мелкие ненотариальные 18 . 24 . Понятие и виды гр-правовых способов защиты прав собственности и др вещныз прав. Это совокупность гр правовых способов (мер), еоторые применяются к нарушителю отношений, оформляемых с помощью вещных прав. Виды: Вещно-правовые иски (обьект индивидуально-определенные вещи) Виндикационный (вернуть взад) и негаторный (требование об устранении препядствий в осущ права). Обязательственно-правовые способы защиты (примен-ся в спорах по договорам или при уничтожении вещи) Требование об особождении вещи из под ареста. (исключ имущ из описи). – Иск о признании права. Иски к публичной власти 2а вида: возмещ в результате незаконых действий и признание ненармотвного акта недействительным. 25. Договор дарения. Одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать определенное имущ др стороне (одаряемому), либо освобождает или обязуется освободить ее от имущ обязанности.

скачать реферат Право собственности граждан на жилье на Украине

Основания прекращения права собственности на жилое помещение. 71 V. Защита права собственности на жилое помещение. 73 Заключение. 76 Список используемой литературы 78 Приложение 1 81 Приложение 2 82 Приложение 3 83 Приложение 4 84 Приложение 5 85 Введение. Выбор темы данной дипломной работы обусловлен ее особой актуальностью и значительностью. Эта тема является важнейшей из проблем для молодого развивающегося государства как Украина. Предмет исследования: в данной работе являются правовые основы связанные с удовлетворением жилищных потребностей в общем и право собственности граждан на жилое помещение в частности, порядок приобретения в собственность жилья. Объект исследования: институт собственности граждан на жилье. Цель работы: на основании действующего законодательства, краткое исследование возникновения права собственности на жилое помещение, порядок удостоверения сделок; основания прекращения права собственности на жилое помещение. Задачи работы: раскрыть особенности оформления документов и осуществление отдельных видов сделок в реализации права граждан на жилое помещение в соответствии с действующим законодательством.

Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
скачать реферат Шпоры по римскому праву

Правовое положение латинов. 18. Правовое положение колонов. 19. Правовое положение рабов. 20. Понятие дееспособности. Опека и попечительство. 21. Юридические лица в римском праве. 22. Общий строй римской семьи. Агнатическое и когнатическое родство. 23. Правовые отношение между супругами. Брак. Заключение и прекращение. 24. Правовые отношения родителей и детей. 25. Общее учение о вещах. Виды вещей. 26. Понятие и виды владения. Приобретение, прекращение и защита владения. 27. Понятие и виды права собственности. Способы приобретения права собственности. 28. Защита права собственности. 29.Понятие и виды сервитутов. Их приобретение, прекращение и защита. 30. Эмфитевзис и суперфиций. 31. Общее учение об обязательствах: понятие, содержание, предмет, стороны, основания возникновения. Натуральные обязательства. 32. Классификация обязательств. 33. Множественность лиц в обязательстве. 34. Исполнение обязательства. Просрочка исполнения и ее последствия. 35. Способы прекращения обязательств. 36. Понятие и способы обеспечения обязательств. 37. Ответственность должника за неисполнение обязательств. Вина и ее формы. Способы возмещения убытков. 38. Понятие и виды договоров. 39. Воля и волеизъявление в договоре. Пороки воли. 40. Условия и срок в договоре. 41. Вербальные контракты. 42. Литтеральные контракты. 43. Реальные контракты. 44. Консенсуальные контракты. 45. Безымянные контракты. 46. Пакты. 47. Обязательства как бы из договоров. 48. Понятие и виды деликтов. 49. Обязательства как бы из деликтов. 50. Понятие и виды наследования. 51. Наследование по завещанию. 52. Наследование по закону. 53. Необходимое наследование. 54. Принятие наследства. 55. Легаты и фидеокомиссы.

скачать реферат Вещно-правовые способы защиты прав собственности

Следует отметить, что изложенное правило прямо в законе не установлено, но вытекает из его смысла. Как уже отмечалось, правом на виндикацию имущества наделены не только собственники имущества, но и его титульные владельцы (ст. 305 ГК). Однако правила о расчетах при возврате вещи из незаконного владения полностью применимы к требованиям лишь тех титульных владельцев, которые имеют самостоятельное право на доходы от переданной в их владение вещи. Например, хранитель вещи, не имеющий, по общему правилу, такого права, не может требовать от незаконного владельца и передачи доходов. Право на них принадлежит самому собственнику имущества, который может предъявить иск. За произведенное ухудшение имущества незаконный владелец, независимо от добросовестности или недобросовестности, отвечает по общим правилам о деликтной ответственности. 3.2. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения Данный способ защиты права собственности тоже был известен еще римскому праву, о чем свидетельствует его название ac io ego oria буквально отрицающий иск Наряду с истребованием имущества из чужого незаконного владения собственник (титульный владелец) в соответствии со ст. 304 ГК может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

скачать реферат Владение как элемент вещного права

Процесс неизбежно перейдет в петиторный. Так, при рассмотрении спора по иску акционерного общества к обществу с ограниченной ответственностью об истребовании имущества арбитражный суд установил, что истец основывает свое притязание на основании договора купли-продажи с трестом механизации строительных работ, у которого и было приобретено имущество. Применив по своей инициативе нормы ст.ст.166,168 ГК РФ, суд признал договор купли-продажи недействительным как совершенный с нарушением законодательства о приватизации, а потому пришел к выводу, что у истца нет права на имущество, и в иске отказал. Таким образом, суд проверил jus us i ulus.  На необходимость выяснения титула владения в споре об истребовании вещи указывается и в п.21 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 февраля 1998 года № 8 " О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав". В.А.Коновалов правильно отметил, что защита фактического владения в рамках виндикационного, негаторного и договорного исков осуществляется по правилам искового производства и не может квалифицироваться как владельческая защита в подлинном понимании этого термина.

скачать реферат Конкуренция реституционных и виндикационных исков

Пытаясь разрешить противоречие, Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 года №8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» указывает в абз.2 п.25, что в рассматриваемом случае в удовлетворении требования о возврате имущества должно быть отказано, однако легального обоснования для такого решения Высший Арбитражный Суд не дает. Прежде чем найти это обоснование, обратимся к вопросу о том, какая же сделка является в данном случае недействительной. Иногда таковой считается договор купли-продажи. Так, К.И. Скловский, указывая на то, какой норме противоречит заключенная неуправомоченным отчуждателем с добросовестным приобретателем сделка, пишет, что таковой обычно называется ст.454 ГК РФ , относящаяся именно к купле-продаже. С этим согласиться нельзя. Если внимательно посмотреть на правила гл.30 ГК, мы не найдем там запрета на продажу чужих вещей, более того, п.2 ст.455 допускает продажу «товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем»; если продавец к моменту исполнения своей обязанности так и не станет собственником товара и в силу этого не сможет передать его в собственность покупателя, он понесет ответственность за нарушение обязательства, ни о какой недействительности договора купли-продажи не может идти и речи.

скачать реферат Основы права

По своей экономической природе коммунальная собственность является коллективной формой, так как отражает отношения коллективного присвоения жителями городов, поселков, и сел средств, объектов и имущества этой собственности. Согласно ст.60 Закона Украины «О местном самоуправлении» органам местного самоуправления принадлежит право коммунальной собственности на движимое и недвижимое имущество, доходы местных бюджетов, другие средства, землю, природные ресурсы, предприятия, учреждения и организации, в том числе банки, страховые общества, а также пенсионные фонды, доли в имуществе предприятий, жилищный фонд, нежилые помещения, учреждения культуры, образования, спорта, здравоохранения, науки, социального обслуживания, другое имущество и имущественные права, движимые и недвижимые объекты, определенные в соответствии с законом как объекты права коммунальной собственности, а также средства, полученные от их отчуждения. 5. Гражданско-правовая защита права собственности осуществляется в исковом порядке судом. Нарушителем права собственности может быть любое лицо из числа окружающих собственника. Конституция Украины гарантирует всем субъектам права собственности равные условия защиты независимо от форм собственности.

Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
скачать реферат Право собственности

Если собственнику причинен ущерб преступлением, то этот ущерб по решению суда возмещается государством (ст.16 ГК РФ). Данная статья предусматривает возмещение ущерба, причиненного не только преступлением, но и органами государственной и муниципальной власти и органами управления, так как субъектом ответственности в ней названы: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование. Защита права собственности осуществляется народным судом, арбитражным судом или третейским судом. Право на защиту своих вещных прав имеют также лица, хотя и не являющиеся собственником, но владеющие имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, или как доверительный управляющий, или по иному основанию, предусмотренному законом или договором. Эти лица имеют право на защиту своего владения против любого лица, в том числе против собственника. Негаторный иск - это иск владеющего вещью собственника к третьему лицу об устранении препятствий, мешающих нормальному осуществлению права собственности (ст.304 ГК РФ): "Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения".

скачать реферат Шпаргалки по предмету право

1-Понятие'права. Соотношение государства и права 2-Источники права. Системы права. 3-Виды социальных норм. Нормы права и нормы морали. 4-Субъекты и объекты правоотношения. 5-Основанния юридической ответственности. 6- Констуция – основной источник государственного права. 7-Виды органов государства, их функции. 8-Субъекты административного права. 9-Основания привлечения к административной ответственности. 10-Субъекты административной ответственности. Виды административных взысканий. 11-Граждане как субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность граждан. 12-Опека и попечительство. 13-Признаки юридических лиц. Виды юридических лиц. 14-Виды сделок. Формы заключения сделок. 15. Виды недействительных сделок. Последствие признания сделки недей ствительной. 16-Содержание права собственности. Формы собственности в РФ. 17-Способы приобретения и прекращения права собственности. 18-Право общей собственности. Защита прав собственности. 19- Порядок заключения договоров. Виды хозяйственных договоров. 20-Внедоговорные обязательства:из причинения вреда здоровью и имуществу гражданина; из действий по спасению государственного и общественного имущества. 21-Порядок рассмотрения хозяйственных споров. Арбитраж. 22-Понятие брака и семьи.

скачать реферат Основные понятия собственности, ее виды

Если собственнику причинен ущерб преступлением, то этот ущерб по решению суда возмещается государством (ст.16 ГК РФ). Данная статья предусматривает возмещение ущерба, причиненного не только преступлением, но и органами государственной и муниципальной власти и органами управления, так как субъектом ответственности в ней названы: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование. Защита права собственности осуществляется народным судом, арбитражным судом или третейским судом. Право на защиту своих вещных прав имеют также лица, хотя и не являющиеся собственником, но владеющие имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, или как доверительный управляющий, или по иному основанию, предусмотренному законом или договором. Эти лица имеют право на защиту своего владения против любого лица, в том числе против собственника. Негаторный иск - это иск владеющего вещью собственника к третьему лицу об устранении препятствий, мешающих нормальному осуществлению права собственности (ст.304 ГК РФ): "Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения".

скачать реферат Экономическая теория.

Принципы предпринимательства: - свободный выбор видов предпринимательской деятельности; - привлечение на добровольных началах юридических и физических лиц предпринимательской деятельности; - самостоятельное формирование программы предпринимательства; - свободный наем работников; - привлечение и использование материально-технических, финансо- вых, природных ресурсов, использование которых не запрещено законом; - свободное распоряжение прибылью после уплаты платежей, предус- мотренных законодательством; - самостоятельное осуществление внешней экономической деятельнос- ти. 3. Экономические основы развития предпринимательства на Украине регулируются: - законами о собственности; - о предприятиях; - о кооперации; - о хозяйственных товариществах. Экономической основой предпринимательства на Украине является: - многообразие форм собственности (см. закон о собственности) и государственная поддержка предпринимательской деятельности (см. закон о предпринимательстве). Государство Украины поддерживает предпринимательство по следую- щим направлениям: - гарантирует всем предпринимателям равные права и возможности, независимо от избранных ими форм предпринимательской деятельности; - гарантирует неприкосновенность имущества и обеспечивает защиту права собственности предпринимателя; - поддержка предпринимательства путем предоставления земельных участков, государственного имущества, информационного обслуживания, подготовки и переподготовки кадров, предоставления кредитов; - регулирует предпринимательство путем законодательного обеспече- ния свободы конкуренции предпринимателей через налоговую и финансо- во-кредитную политику, через научно-технические, экономические и со- циальные программы, через систему государственных резервов, лицензий, социальных и экономических норм и нормативов, через государственные договора на выполнение работ.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.