телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Образование, учебная литература -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Кадрове діловодство

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Контроль здійснюють керівники, служба документаційного забезпечення і відповідальні виконавці. Контроль виконання організаційно- розпорядницьких документів здійснюється з доручення керівництва організації спеціальною службою, що входить до складу управління справами, канцелярії, загального відділу і т.п., чи спеціально призначеною особою. Контроль виконання документів інших систем документації (планової, по матеріально- технічному постачанню і т.д.) ведеться з доручення керівників у відповідних структурних підрозділах. Терміни виконання документів обчислюються в календарних днях з дати підписання (затвердження) документа, а для документів, що надійшли з інших організацій – з дати їх надходження. Терміни виконання документів встановлені в Типовій інструкції з діловодства в міністерствах і відомствах. Індивідуальні терміни встановлюються керівниками. Кінцева дата виконання вказується в тексті документа чи в резолюції керівника. Зміна терміну виконання провадиться тільки за вказівкою керівника в наступному порядку: типові терміни – прийняттям нового акту, індивідуальні – розпорядженням керівника, що їх установив. Документ вважається виконаним і знімається з контролю після виконання завдань, запитів, повідомлення результатів зацікавленим організаціям і особам і іншого документованого підтвердження виконання. Результати виконання відзначаються на документі, у регістраційно-контрольній картці і на екземплярі відповіді, що лишається в організації. При контролі виконання використовуються екземпляри, заповнювані при реєстрації документів. Службою контролю здійснюються наступні операції: . формування картотеки контрольованих документів . напрямок картки контрольованого документа в підрозділ-виконавець . з'ясування в структурному підрозділі прізвища, імені, по батькові і телефону конкретного виконавця . нагадування підрозділу-виконавцю про термін виконання . одержання інформації про хід і результати виконання . запис ходу і результатів виконання в картці контрольованого документа . регулярне інформування керівників про стан і результати виконання . повідомлення про хід і результат виконання документів на оперативних нарадах, засіданнях колегіальних органів . зняття документів з контролю за вказівкою керівників . формування картотеки виконаних документів Картки контрольованих документів (контрольна картотека) систематизується по термінах виконання документів, по виконавцях, групам документів (накази міністра, рішення колегії й ін.). Перевірка ходу виконання здійснюється на всіх етапах до закінчення терміну в наступному порядку: 1. Завдань наступних років – не рідше одного разу в рік 2. Завдань наступних місяців поточного року – не рідше одного разу на місяць 3. Завдань, доручень поточного місяця – кожні десять днів і за п'ять днів до закінчення терміну. Якщо документ пересилається на виконання в підвідомчу організацію з наступним інформуванням про результати розгляду, разом з документом відправляється два екземпляри регістраційно-контрольної картки. Після виконання один екземпляр картки повертається з указівкою дати виконання і змісти відповідних заходів. У структурних підрозділах контроль виконання документів ведеться на загальних підставах.

Проставляються також: - дата справи; - кількість аркушів у справі; - архівний шифр справи. На обкладинці справи постійного збереження відповідно до вимог у верхній частині перед назвою установи залишають місце для найменування державного архіву, у який справи будуть передані з відомчого архіву. Якщо на протязі року в найменуванні установи або структурного підрозділу відбулися зміни або справа передана в інший структурний підрозділ, при оформленні до збереження на обкладинці справи дописується нова назва, а стара міститься в дужки. Заголовок повинен точно, коротко в узагальненій формі відбити основний зміст документа. При цьому факти і події, відбиті в документах, повинні бути розкриті. Спочатку в заголовку повинна бути вказана вид справи (справа, переписування, матеріали, журнал і т.д.) або вид документів (протоколи, доповіді, накази, звіти і т.д.). Потім вказується автор або кореспондент (якщо це переписування) і далі питання, що відбиває зміст документів. Якщо в справі є особливо коштовні документи, документи-додатки до основного документа, документи, що містять відомості по особовому складу, що мають довідкове значення або документи, що можуть служити предметом самостійного пошуку і наявність яких у справі не може бути визначене по його заголовку, до заголовка складається анотація. Пишеться анотація після заголовка з нового рядка. Література 1. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: Документальное обеспечение управления: Учебное пособие – 2 изд. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. 2. Документы и делопроизводство: справочное пособие. Сост. Лихачев М.Т.- М.: «Экономика», 1991. 3. Организация работы с документами. Москва, Инфра М ,1998 г. 4. Т.А. Кузнецова., Т.Л. Серова., В.И. Андреева., Н.А. Литвинцева. Секретарское дело. Москва, 1996 г. 5. В.И. Андреева. Делопроизводство. Москва, 1997 г.

Окремо враховуються пропозиції, заяви і скарги громадян. При підрахунку кількості документів за одиницю обліку приймається кожен екземпляр, у тому числі розмножений і машинописний. У службах оперативного розмноження і машинописних бюро проводиться облік створюваних копій документів. Підрахунок кількості машиночитаємих здійснюється по облікових картках і журналам обліку роботи обчислювального центру. Результати обліку документів узагальнюються службою документаційного забезпечення і представляються керівництву організації для вибрання заходів для удосконалювання роботи з документами. Інформаційно-пошукова система (ІПС) для роботи з документами організації. В організаціях створюються ІПС ручного типу, механізовані, автоматизовані. ІПС включає реєстрацію й індексування, створення на їхній основі інформаційно-пошукових масивів (картотек, масивів на машинних носіях) і оперативне збереження документів. Для досягнення інформаційної сумісності пошукових масивів організації галузі необхідна централізована розробка класифікаторів: типової номенклатури справ, класифікатора кореспондентів, класифікатора структурних підрозділів (при наявності типових структур), класифікатора назв видів документів, класифікатора аспектів діяльності організації, класифікатора питань, що містяться в пропозиціях, заявах і скаргах громадян, і ін. Правила реєстрації й індексування документів. Реєстрація документів - фіксація факту створення чи надходження документа шляхом проставлення на ньому індексу (при реєстрації документів, що надходять, у реєстраційному штампі проставляються дата й індекс надходження) з наступним записом необхідних відомостей про документ у реєстраційних формах. Індекс документа складається з порядкового номера в межах масиву документів, що, виходячи з завдань пошуку, доповнюється індексами по номенклатурі справ, класифікатором кореспондентів, виконавців і ін. В індексі документа дотримується наступна (або зворотна) послідовність його складових частин: порядковий реєстраційний номер, індекс по номенклатурі справ, індекс по використовуваному класифікаторі. Складові частини індексу відокремлюються друг від друга косою рискою. Реєстрації підлягають усі документи, що вимагають обліку, виконання і використання в довідкових цілях (розпорядницькі, планові, звітні, обліково- статистичні, бухгалтерські, фінансові й ін.), як створювані і використовувані усередині організації, так і направляються в інші організації і які поступають з вищестоящих, підвідомчих і інших організацій і приватних осіб. Реєстрації підлягають як традиційні машинописні (рукописні) документи, так і створювані засобами обчислювальної техніки. Документи реєструються в організації один раз: що надходять – у день надходження, створювані – у день підписання або затвердження. При передачі зареєстрованого документа з одного підрозділу в інший він повторно не реєструється. Реєстрація документів провадиться в межах груп у залежності від назви виду документа, його автора і змісту. Наприклад, окремо реєструються накази керівника по основній діяльності, накази керівника по кадрам, накази керівника вищестоящої організації по основній діяльності, рішення колегії вищестоящої організації, акти ревізії фінансово-господарської діяльності, бухгалтерські зведення, звіти підприємств, акти впровадження результатів наукових розробок, плани роботи підвідомчих організацій, заявки на матеріально-технічне постачання і т.д. Порядкові реєстраційні номери привласнюються документам у межах кожної групи, що реєструється.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

На начало операции фронты имели общую численность - около миллиона человек, среднюю суммарно - не более 800 тысяч, безвозвратные потери фронтов составили 272 тысячи убитыми, раненых оказалось 504 тысячи. Спрашивается, представляют ли репортеры и очевидцы сражений из Ржева о чем идет речь? Лебединцева следовало бы тоже спросить, чем объяснит столь разительное отличие потерь группировок КА в 1942 и в 1943 году? Наверное, не только тем, что летом немцы возили в обозе валенки для зимней кампании 1943-1944 года, а наши лейтенанты приобрели невероятный военный кругозор на "курсах младших лейтенантов". Современные проблемы Вынесенные Лебединцевым в подзаголовки статьи проблемы без сомнения имеют место и существенное значение для современной российской армии. Здесь "превращение референтов в полководцы", материальная нищета одухотворенных офицеров и "отсутствие денег", без которых все же нет жизни войскам, и военная доктрина, которая не знает к чему готовить войска. Здесь потерянное поколение больных призывников, скороспелые лейтенанты без кругозора, которые за годы реформ стали подполковниками депутатами Думы, здесь "кадровая чехарда" в ГШ, где в последнее десятилетие сменилось шесть начальников

скачать реферат Кадрове діловодство 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІ ім. СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА shura19@ya dex.ru РЕФЕРАТ з дисципліни “Управління персоналом” на тему: “КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО” Виконала: Перевірив: РІВНЕ – 2004 Кадрове діловодство. Для того щоб в умовах, що спостерігаються в Україні сьогодні, організація вижила, потрібно в першу чергу провести аналіз справжньої діяльності організації, розробити методики необхідних змін усередині неї, визначити реальні цілі і напрямки, у яких вона буде працювати, створити згуртовану групу людей і т.д. До набуття самостійності в Україні і колишньому СРСР науці управління практично не надавалося значення, на керівних посадах дотепер залишаються люди, незнайомі зі світовою практикою і теорією управління організацією. В даний момент поступово зростає розуміння необхідності у фахівцях- керівниках. Вузи вже готують таких фахівців, і вже існує маса прикладів успішного впровадження нових для нас методик управління, що показали величезну різницю між управлінням “лівою ногою” і використанням накопиченого світового досвіду.

Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора
 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Готовы ли наши генералы стать большими пацифистами, чем самые отъявленные "голуби" современного российского общества? Опыт военного строительства РККА Красная Армия образца 1941 года с некоторыми, мало существенными оговорками, могла считаться достаточно "современной" для того времени. Это подтверждено примерами сохранения традиций и ядра армии в условиях массового призыва и вооружения народа в ходе мобилизации, примерами массового героизма, самопожертвования, наконец, сохранением "суверенитета СССР" в тяжелейшей войне и полным разгромом Германии, которая обладала известным техническим превосходством в первый период войны. Войну действительно начала на границе кадровая Армия, а довел ее до победного конца в Берлине вооруженный народ. Стратегия победы имела в своей основе верную для того времени политику военного строительства массовой армии военного времени на основе мобилизации. Но представим себе, что строительство РККА было бы организовано по примеру Англии на основе немногочисленной профессиональной армии? По логике западной стратегии "подготовки и ведения войны", И. В

скачать реферат Класифікація документів

Кожному класові документації відповідає певна уніфікована система документації (УСД). Перелік класів УСД в ДКУД - це не тільки види управлінської документації (чи їхні сукупності видів номіналів), які створюються і функціонують в кожній установі, а й специфічні види документації, що розглядаються як управлінська у загальнодержавному масштабі і створюються у профільних установах (наприклад, система зовнішньоторговельної документації). Крім того, слід також нагадати, лю ДКУД містить тільки затверджені і зареєстровані УФД, тому не всі види номіналів управлінських документів зафіксовані у ньому. Через це доповненням ДКУД можуть бути галузеві класифікатори документації, що на відміну від нього затверджуються не Держстандартом України, а відповідними міністерствами, державними комітетами, іншими уповноваженими відомствами. Список літератури: Глущик С.В. та інші.Сучасні ділові папери: Навч. Посіб. Для вищ. Та серед. Спец. Навч. Закладів/С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – з-є вид., переробл. І допов. – К.: А.С.К., 2000.- 69-169 с. Державний класифікатор управлінської документації. ДК 010-98.-К.: Держстандарт України, 1999.-50с. Козоріз В.П., Лаписька Н.І.Загальне і кадрове діловодство: Навч. Посіб.-К.: МАУП, 2002 – 25-28 с. Кулешів С.Г. Управлінське документознавство:Навч. Посіб.- К.: ДАКККіМ, 2003. – 25-29 с. Кушнаренко Н.М., Удало ва В.К. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікар, 2003. – 106-108 с. Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби(кадри підприємства).-К.: КНТ, 2004.- 5-6 с. 15

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

По современным понятиям армия Петра I после 1705 г. стала "профессиональной". Для дилетантов "профессиональная армия" является синонимом "победоносной армии". Наёмные армии западноевропейских государств были "профессиональными", но их били шведские непрофессионалы - призывники". В советском флоте были атомные подводные лодки - автоматы, где весь экипаж состоял только из офицеров (мичман и два матроса готовили пищу). Это говорит о принципе комплектования или о разумной кадровой политике при смешанной системе комплектования вооружённых сил? После трагедии с АПЛ "Курск" снова пошли разговоры о необходимости какой-то "профессиональной армии". Но если раньше этим термином злоупотребляли "белобилетники" и прочие, сумевшие уклониться от службы Отечеству в рядах Вооруженных Сил, то ныне заговорили и люди в погонах. Настало время воспользоваться советом знаменитого математика и философа XVII в. Рене Декарта: "Уточняйте значение слов, и вы избавите человечество от половины заблуждений". Термин "профессиональная армия" появился после I Мировой войны, II Мировая война её идею отвергла

скачать реферат Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

Павлоград Дніпропетровської області у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг. 29 державним службовцям управління присвоєні чергові ранги. Постійно здійснюється контроль щодо ознайомлення осіб, які призначаються на посади державних службовців, із спеціальними обмеженнями, встановленими Законами України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією», щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, а також із Загальними правилами поведінки державного службовця. Постійно проводиться робота з кадрового діловодства. Видаються накази про призначення, звільнення, надання чергових відпусток. Робота загального відділу Загальним відділом забезпечувався єдиний порядок документування і роботи з документами, відповідно норм та вимог Інструкції з діловодства в Пенсійному фонді України в управлінні. Забезпечувався випуск, копіювання і тиражування, оперативний розшук, зберігання, інформування за контрольними завданнями та доставка документів. Контролювалася підготовка, оформлення та їх своєчасне виконання.

скачать реферат Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Системний підхід відображає врахування взаємозв’язків між аспектами та виражається у розробці кінцевих цілей, визначенні шляхів їх досягнення, створенні відповідного механізму керування, що забезпечить комплексне планування, організацію та стимулювання роботи з персоналом. В умовах ринкової економіки управління кадрами повинно набути системності та завершеності на основі комплексного вирішення кадрових проблем, введення нових та вдосконалення існуючих форм та методів кадрової роботи. Розрізняють такі аспекти управління кадрами o техніко-технологічний – відображає рівень розвитку конкретного виробництва, особливості використовуваних у ньому техніки та технологій, виробничі умови; o організаційно-економічний – це питання, пов’язані з плануванням чисельності та складу персоналу, моральним та матеріальним стимулюванням, використанням робочого часу, організацієй діловодства, тощо; o правовий – включає питання дотримання трудового законодавства; o соціально-психологічний – відображає питання соціально-психологічного забезпеченя управління кадрами, введення різних соціологічних та психологічних процедур у практику кадрової роботи; o педагогічний – передбачає вирішення питань, пов’язаних з навчанням на вихованням кадрів, наставничеством.

скачать реферат Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

Установа сплачувала б штраф за рахунок коштів що направляються на преміювання. Посадові особи та працівники в разі порушення ними працеохоронного законодавства несуть слідуючі види покарання: виправні роботи, обмеження волі, позбавлення права займатися певною діяльністю або права займати певні посади та застосування до них штрафних санкцій відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення. Найдієвішим видом покарання є застосування до порушника штрафних санкцій, які згідно новому положенню Закону України “Про охорону праці” збільшені до 5 відсотків фонду заробітної плати підприємства. Кримінальна відповідальність настає у випадку коли порушення вимог, щодо охорони праці, призвели до загибелі людей. Висновок В ході магістерського стажування в Київському обласному управлінні юстиції можна зробити слідуючи висновки, що управління в своїй структурі має наступні підрозділи (відділи): - відділ нотаріату; - відділ державної реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян; - відділ правової просвіти методичного керівництва юридичними службами та довідково-кодифікаційної роботи; - відділ діловодства, матеріально-технічного забезпечення та капітального будівництва; - відділ звернень громадян, документування та контролю; - відділ державної виконавчої служби; - відділ кадрової роботи та державної служби; - відділ фінансування бухгалтерського обліку та звітності.

скачать реферат Япония

В основе успехов японских компаний на мировых рынках лежит конкурентоспособность продукции, которая формируется за счет высокого качества, новейшей технологии, кадровой политики, авторитета фирмы. Японские фирмы известны эффективно развитой системой всестороннего и последовательного контроля и управления качеством продукции, которое связано прежде всего с характером организации производства. Ритмичность и гибкость производственного процесса, его способность к переналаживанию и выпуску новой продукции, поставки комплектующих изделий и сырья точно в срок существенно повышают качество продукции и эффективность работы предприятий. Рост уровня автоматизации и роботизации, использование систем контроля за качеством оборудования, высокий уровень нормирования технологических пределов также позволяют значительно улучшать качество выпускаемых товаров. Принцип автономизации производства предполагает выпускконечного изделия с полным контролем качества и гарантиями без дефектности. Один из методов конкурентной борьбы японских фирм — быстрая смена моделей.

Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
скачать реферат Итоги работы портов: Одесса, Ильичёвск, Николаев, Мариуполь и Херсон за 2003 год

Было проанализировано использование портами конвенционных судов. По оценке А. Манучарова, работа девяти судов, сданных в тайм-чартер, не приносила реальных дивидендов, так как этот вопрос был отдан на откуп руководителям портов. За четыре месяца, сказал он, доход от эксплуатации судов вырос почти в два раза благодаря тому, что «Укрморпорт» стал более жестко контролировать ситуацию. К достижениям нового объединения А. Манучаров также отнес введение с 1 апреля 2003 года нового сборника тарифов. Теперь порты действуют в едином тарифном поле, что облегчило работу начальникам портов. Они избавились от жесткой конкуренции и необходимости бороться за внешнеторговые грузопотоки, поскольку скидки к тарифам на переработку этих грузов полностью отменены. Но они могут быть предоставлены на переработку транзита. Этим правом Минтранс и «Укрморпорт» активно пользуются, благодаря чему начали реально расти транзитные грузопотоки. Огромный пласт проблем отрасли, по мнению А. Манучарова, связан с кадровой проблемой. Например, средний возраст капитанов портов по отрасли превышает 60 лет. Низок уровень кадрового резерва на замещение должностей первых руководителей.

скачать реферат Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

Правительства стран, желающих привлечь иностранный капитал, предоставляют для него специальные налоговые льготы. Страны базирования могут вводить дополнительные налоги для регулирования оттока инвестиций или для получения выигрыша от дохода на инвестиции своих граждан. Как уже отмечалось, прямые зарубежные инвестиции могут давать так называемые положительные побочные технологические и кадровые преимущества принимающим странам. Вывоз предпринимательского капитала — это организация компанией экспортером производства на территории данной страны, использование современного оборудования и технологий. Это подготовка и обучение рабочей силы, усиление конкурентного давления на местных производителей. И неудивительно, что государства, особенно экономически отсталые, проводя «политику открытых дверей» для иностранного капитала, рассматривают ее как шанс на собственный экономический прорыв. . 4. Основные принципы торговой политики РФ( На объемы, структуру и региональное распределение российскогоэкспортно-импортного обмена заметное влияние оказали меры госу-дарства по регулированию внешней торговли.

скачать реферат Система таможенных органов РФ

В 1827 году в страже было 37 кадровых офицеров, 275 запасных офицеров, 3282 рядовых. Надзиратели таможни и их помощники стали числиться не на гражданской, а на военной службе. Систему таможенных органов середины 19 века можно представить по Таможенному уставу. Таможни и таможенные заставы учреждались по внешней сухопутной и морской границе империи и царства Польского, а на северо- западе — по границе России с Финляндией. В зависимости от того, какой объем операции производили таможни, они делились на крупные — таможни первого класса (Архангельская, Санкт- Петербургская, Московская и др.), средние — таможни второго класса (Евпаторийская и др.) и малые — таможни третьего класса (Николаевская, Мариупольская и др.). Некоторые таможни имели передовые филиалы. Например, в Санкт-Петербурге форпостом была Кронштадтская таможня. В некоторых таможнях имелись передовые посты, называвшиеся заставами. Кроме таможен и застав создавались переходные таможенные пункты. Таможни одного региона группировались в таможенные округа: Санкт-Петербургский, Ревельский, Рижский, Либавский. Одесский и др. Также учреждалась пограничная стража для предотвращения тайного провоза товаров.

скачать реферат Налог на прибыль организаций торговли

Осуществляет методическое руководство правовой работой на предприятии, оказывает правовую помощь структурным подразделениям и общественным организациям в подготовке и оформлении различного рода правовых документов, участвует в подготовке обоснованных ответов при отклонении претензий. Подготавливает совместно с другими подразделениями предприятия материалы о хищениях, растратах, недостачах, выпуске недоброкачественной, нестандартной и некомплектной продукции, нарушении экологического законодательства и об иных правонарушениях для передачи их в арбитражный суд, следственные и судебные органы, осуществляет учет и хранение находящихся в них дел. V Менеджер по персоналу. Организует работу с персоналом в соответствии с общими целями развития предприятия и конкретными направлениями кадровой политики для достижения эффективного использования и профессионального совершенствования работников. Обеспечивает укомплектование предприятия работниками необходимых профессий, специальностей и квалификаций. Определяет потребность в персонале, изучает рынок труда с целью определения возможных источников обеспечения необходимыми кадрами.

скачать реферат Адвокатура и прокуратура РФ

Коллегии рассматривают наиболее важные вопросы деятельности прокурорских органов, исполнения приказов и инструкций Генерального прокурора РФ, обсуждают вопросы подбора и расстановки кадров. Структурно прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним специализированные прокуратуры состоят из управлений и отделов. Начальники управлений и отделов являются старшими помощниками и помощниками прокуроров субъектов Российской Федерации (приравненных к ним специализированных прокуроров), которые назначают их на должность и освобождают от нее. Прокуратуры районов и городов, приравненные к ним военные и иные специализированные прокуратуры возглавляются соответствующими прокурорами, которые назначаются на должность и освобождаются от нее Генеральным прокурором РФ. Срок их полномочий - 5 лет. Прокуроры районов и иных приравненных к ним прокуратур руководят деятельностью возглавляемой ими прокуратуры, вносят вышестоящим прокурорам предложения об изменении штатной численности прокуратуры, о кадровых изменениях.

Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения
Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
скачать реферат Становление системы социальной защиты государственных служащих

Совет по кадровой политике является консультативным органом при главе администрации края, вырабатывающим основные принципы и направления развития государственной и муниципальной службы. 2. Совет по кадровой политике возглавляется руководителем аппарата администрации края и председателем Законодательной Думы. В состав Совета по кадровой политике входят: начальник Управления государственной и муниципальной службы, ректор Дальневосточной Академии государственной службы, ректор Хабаровской Государственной Академии экономики и права. В обсуждении вопросов, касающихся организации муниципальной службы, вправе участвовать главы муниципальных образований. Персональный состав Совета по кадровой политике утверждается главой администрации края. Члены Совета по кадровой политике принимают участие в его работе на неосвобожденной основе. Статья 18. Функции Совета по кадровой политике при главе администрации края Совет по кадровой политике подготавливает предложения: 1) о назначении государственных служащих на высшие и главные государственные должности государственной службы; 2) о проведении конкурсов на замещение вакантных государственных должностей государственной службы и квалификационных экзаменов при поступлении на государственную службу, назначении аттестаций государственных служащих; по формированию конкурсных, квалификационных и аттестационных комиссий; 3) о представлении государственных и муниципальных служащих к вручению государственных наград Российской Федерации и Хабаровского края, присвоению почетных званий Российской Федерации и Хабаровского края.

скачать реферат Правовые акты управления

По юридическим последствиям индиви­дуальные акты могут быть обязывающими, запрещающими, управомочивающими, поощряющими, содержащими отказы'. 3. Общие акты либо содержат общие кратковременные пред­писания (о переносе выходного дня, об очередном призыве на военную службу и т. д.), либо содержат общие требования (повысить требовательность, усилить внимание к определен­ным категориям дел, бережнее относиться, экономить ресурсы, больше внимания уделять многодетным семьям и т. д.), либо разъясняют что-то. 4. В смешанных актах одновременно содержатся нормы пра­ва и правоприменительные решения либо даже еще и общие требования. II. По форме различают акты письменные, устные, конклюдентные. Письменные являются разновидностью служебных документов. Устные акты широко используются при непосредственном руководстве производственной деятельностью, для обеспечения общественной безо­пасности, на транспорте, в воинских частях. Конклюдентные акты нахо­дят внешнее выражение в жестах работника ГИБДД, регулирующего уличное движение, в световых и звуковых сигналах, знаках. III. По функциональной роли можно различать акты плано­вые, по финансовым вопросам, методического характера, по кадровым делам, по учету, снабжению и иным общим функци­ям административной деятельности.

скачать реферат Классификация документов и составление номенклатуры дел на предприятии

Особое значение имеют документы по личному составу, отражающие трудовую деятельность работника и подтверждающие трудовой стаж, необходимый для начисления пенсии. Важнейшая роль этих документов в жизни каждого человека зачастую недооценивается руководителями коммерческих структур, в результате чего кадровая документация либо ведется с грубыми нарушениями соответствующих требований КЗоТ и Инструкции по ведению трудовых книжек, либо не ведется вообще. Руководители предприятий несут персональную ответственность за документальный фонд предприятия и должны быть знакомы с Основами законодательства России об Архивном фонде Российской Федерации и архивах. В соответствии с действующим законодательством по архивному делу органы управления на местах принимают меры по улучшению работы с документацией на предприятиях. Таким образом, знание вопросов современного документирования управленческой деятельности поможет предпринимателю работать без внешних (с государственными органами и партнерами) и внутренними (с подчиненными) конфликтов, сосредоточив внимание на решение задач производственно – хозяйственной деятельности, конкурентной борьбы, получения максимальной прибыли, развития предприятия. 1.Классификация документов и составление номенклатуры дел на предприятии (в организации).

скачать реферат Административно-правовой статус государственных служащих в России

Следовательно, решение кадровых вопросов относится не только к правоохранительным органам, о чем имеется прямое указание в Конституции Российской Федерации, но и к другим органам субъектов Российской Федерации. Однако с точки зрения конституционного разграничения предметов ведения и полномочий, по общему правилу, государственная служба субъектов Российской Федерации находится в их ведении. В зависимости от принципа разделения властей различается государственная служба в органах представительной, исполнительной и судебной властей. За этими рамками остается служба в органах прокуратуры, которая также является государственной. Но вопрос о принадлежности органов прокуратуры к той или иной власти остается проблематичным. Включение статей о прокуратуре в главу Конституции Российской Федерации «Судебная власть» является механическим, то есть не имеющим концептуальной основы. Государственная служба организуется и осуществляется с непременным учетом многообразия и специфики сфер государственной деятельности. В специальном смысле к государственной относится служба в различных специализированных отраслях и сферах — военная служба, служба в органах внутренних дел, таможенных, налоговых органах, налоговой полиции и др.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.