телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Красота и здоровье -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Матераільна відповідальність працівників

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Відповідальність в тому ж розмірі за зіпсуття або знищення через недбалість інструментів, вимірюваних приладів, спеціального одягу та інших предметів покладається на працівника, якщо названі цінності були видані йому в користування в зв’язку з виконанням трудових обов’язків. Притягнення до кримінальної відповідальності за випуск недоброякісної продукції службових осіб, зазначених у ст. 2 ст. 133 КЗпП за шкоду, заподіяну зайвими грошовими виплатами, неправильним обліком і зберігання матеріальних чи грошових цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям, випуску недоброякісної продукції, розкраданню, знищенню і зіпсуттю матеріальних чи грошових цінностей, матеріальну відповідальність в межах прямої дійсної шкоди, але не більше середнього місячного заробітку, несуть винні в цьому директори, начальники і інші керівники підприємств, установ, організацій і їх заступники; керівники та їх заступники будь-яких структурних підрозділів, передбачених статутом підприємства, установи, організації чи іншим відповідним положенням. До зайвих грошових виплат відносяться, зокрема, суми стягнення штрафів, заробітної плати, виплачені звільненому працівникові в зв’язку з затримкою з вини службової особи видачі трудової книжки, розрахунку, неправильним формулюванням причин звільнення, а також заробітної плати, виплаченої працівникові за надані зайві дні чергової відпустки без виключення днів прогулу. При виявленні безпосередніх заподіячів шкоди, викликаної виплатою зайвих сум, знищення чи зіпсуттям матеріальних цінностей, винуваті зобов’язані відшкодувати шкоду в межах, встановлених законодавством. Зазначені вище службові особи в цих випадках несуть матеріальну відповідальність в межах свого середньомісячного заробітку за ту частину шкоди, що не відшкодована безпосередніми заподіювачами її. При цьому загальна сума, що підлягає стягненню, не повинна перевищувати розміру заподіяної шкоди. На них самих покладається матеріальна відповідальність у зазначених межах, якщо з їх вини не було своєчасно вжито заходів до стягнення шкоди з безпосередніх заподіювачів її й таку можливість підприємство втратило. Працівники, які не є керівниками підприємства (установи, організації) і структурних підрозділів на підприємстві, або їх заступники за шкоду, заподіяну зайвими грошовими виплатами, викликаними належним виконанням ними трудових обов’язків, несуть матеріальну відповідальність за ч. 1 ст. 132 КЗпП, крім випадків, для яких ст. 134 КЗпП передбачена повна матеріальна відповідальність. У тому ж порядку визначається матеріальна відповідальність працівників, з якими укладено договір про повну матеріальну відповідальність (статті 135, 135 КЗпП), якщо шкода заподіяна не незабезпеченням цілості прийнятого під звіт майна, а іншими порушеннями трудових обов’язків (неналежним оформленням документів про виявлену при прийнятті матеріальних цінностей недостачу, що потягло її оплату тощо). Повна матеріальна відповідальність. Дане питання регулюється ст. 134. КЗпП. В ній зазначено, що працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, у випадках, коли: 1) між працівником і підприємством, установою, організацією укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання і інших цілей; 2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами; 3) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку; 4) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані; 5) шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції).

Цього строку додержуються і при зверненні із заявою до прокурора. Днем виявлення шкоди слід вважати день, коли власнику або уповноваженому ним органу стало відомо про наявність шкоди, заподіяної працівником. Днем виявлення шкоди, встановленої в результаті інвентаризації матеріальних цінностей, ревізії або перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, організації, установи слід вважати день підписання акта або висновку. Суд повинен встановити: наявність прямої дійсної шкоди та її розмір; якими неправомірними її заподіяно і чи входили до функцій працівника обов’язки, неналежне виконання яких призвело до шкоди; в чому полягала його вина; в якій конкретно обстановці заподіяно шкоду; чи були створені умови, які забезпечували б схоронність матеріальних цінностей і нормальну роботу з ними; який майновий стан працівника. Якщо шкоду заподіяно кількома працівниками, в рішенні суду має бути зазначено, які конкретно порушення трудових обов’язків допустив кожен працівник, ступінь його вини та пропорційна частка загальної шкоди, за яку до нього може бути застосовано відповідний вид і межі матеріальної відповідальності. Встановивши при розгляді справи, що шкода заподіяна не лише з вини працівника, до якого пред’явлено позов, але й з вини посадових осіб підприємства, організації, установи, слід відповідно до ст. 105 ЦПК повинен притягти їх до участі в справі як співвідповідачів. Висновки В даному рефераті, тема якого «Матеріальна відповідальність працівників», ми дали визначення поняттю матеріальної відповідальності працівників, і висвітлили наступні питання: правила, які встановлені щодо матеріальної відповідальності; обмеження матеріальної відповідальності працівників; повна матеріальна відповідальність; вимоги щодо укладення договору про повну матеріальну відповідальність; правила колективно (бригадної) матеріальної відповідальності; визначення розміру шкоди; порядок покриття шкоди, заподіяної працівником; обставини, які враховуються при визначенні розміру відшкодування. З викладеного у рефераті матеріалу можна зробити наступні висновки: V матеріальна відповідальність працівників - це один з видів юридичної відповідальності, що виражається в обов’язку працівників покрити повністю або частково покрити матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх вини; V працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середньомісячного заробітку; V відповідно до ст. 135 КЗпП договори про повну матеріальну відповідальність укладаються лише в письмовій формі; V коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність, може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність; V розмір заподіяної підприємству, установі, організації визначається за фактичними витратами; V суд при визначенні розміру шкоди, що підлягає покриттю, крім прямої дійсної шкоди, враховує ступінь вини працівника і ту конкретну обстановку, за якої шкоду було заподіяно. Список використаних першоджерел 1. Конституція України. 2. Кодекс Законів про Працю України з постатейними матеріалами (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 листопада 1997р.). Відповідальні редактори В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко. -Київ: Юрінком. 1997 р. 3. М.І.Мурашко. Довідник для підприємців-роботодавців та працівників відділу кадрів підприємств, установ і організацій.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІ ім. СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА SHURA19@YA DEX.RU РЕФЕРАТ з дисципліни “Управління персоналом” на тему: “МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ” Виконала: Перевірив: РІВНЕ – 2004 Вступ Важливою умовою життєдіяльності людей є праця, яка завжди становила і становить вольову діяльність, спрямовану на створення матеріальних цінностей. Досвід створення матеріальних і духовних благ передається від покоління до покоління через укладені соціальні програми за допомогою науково-технічного прогресу. За весь час розвитку людства результат свідомої суспільної трудової діяльності з кожним поколінням ускладнювався але не втрачався. Тільки завдяки праці люди можуть задовольняти свої матеріальні та моральні потреби. Саме тому праця становить єдність двох функцій: засіб до життя і сфера ствердження особи. Перша з цих функцій знаходить своє відображення в орієнтації працівника на матеріальне задоволення потреб результатами своєї праці. Друга - в орієнтації працівника на зміст праці, її відповідність його внутрішнім запитам, моральне задоволення роботою. Потреби матеріального характеру є головними і лежать в основі життя людей. Для того, щоб мати їжу, одяг, взуття люди незалежно від свої волі та свідомості вступають у відносини з іншими людьми по виробництву і розподілу цих благ. Ці зв’язки неможливі без певної організації, що створюється на базі взаємодії людей один з одним. Виникають відносини по виробництву, управлінню та розподілу, створюється власність на знаряддя та засоби виробництва, на результати своєї та чужої праці. Характер поєднання безпосереднього виробника з засобами виробництва становить форму власності, яка є первинним, основним економічним відношенням, що визначає всі інші суспільні відносини. Поняття матеріальної відповідальності працівників. Матеріальна відповідальність працівників - це один з видів юридичної відповідальності, що виражається в обов’язку працівників покрити повністю або частково покрити матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх вини. Найбільш суттєвими умовами матеріальної відповідальності працівника є: > перебування працівника в трудових відносинах з підприємством, установою, організацією, якому було заподіяно матеріальну шкоду; > встановлення розмірів відповідальності працівника; > наявність вини працівника. Конституція України (ст. 66) до обов’язків кожного громадянина відносить відшкодування завданих ним збитків. У КЗпП (ст. 130) зазначається, що працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну підприємству, установі, організації через порушення покладених на них трудових обов’язків. При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються встановленням відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Кодекс законів про працю України

Глава III ТРУДОВИЙ ДОГО¶РСтаття 21 Трудовий договр Трудовий договр угода мж працвником власником пдпримства, установи, органзац або уповноваженим ним органом чи фзичною особою, за якою працвник зобов'язуться виконувати роботу, визначену цю угодою, з пдляганням внутршньому трудовому розпорядков, а власник пдпримства, установи, органзац або уповноважений ним орган чи фзична особа зобов'язуться виплачувати працвников заробтну плату забезпечувати умови прац, необхдн для виконання роботи, передбачен законодавством про працю, колективним договором угодою сторн. Працвник ма право реалзувати сво здбност до продуктивно творчо прац шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на деклькох пдпримствах, в установах, органзацях, якщо нше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторн. Особливою формою трудового договору контракт, в якому строк його д, права, обов'язки вдповдальнсть сторн (в тому числ матеральна), умови матерального забезпечення органзац прац працвника, умови розрвання договору, в тому числ дострокового, можуть встановлюватися угодою сторн

скачать реферат Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

Відповідальність працівників відділу обліку зведення та звітності 7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій відділу обліку зведення та звітності несе начальник відділу. 7.2. На начальника відділу покладається персональна відповідальність у випадку: 7.2.1. Неправильного ведення бухгалтерського обліку, що призвело до занедбаності у бухгалтерському обліку і перекручувань в бухгалтерській звітності. 7.2.2. Прийняття до виконання й оформлення документів по операціях, що суперечать встановленому порядку прийому, оприбуткування, збереження і витрати коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей. 7.2.3. Несвоєчасної і неправильної вивірки операцій по розрахунковому й іншому рахунках у банках, розрахунках з дебіторами і кредиторами. 7.2.4. Порушення порядку списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості й інших втрат. 7.2.5. Несвоєчасного проведення перевірок і документальних ревізій. 7.2.6. Складання недостовірної бухгалтерської звітності. 7.2.8. Інших порушень положень і інструкцій з організації бухгалтерського обліку. 7.3. Відповідальність співробітників відділу обліку зведення та звітності встановлюється посадовими інструкціями.

Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
 Кодекс законів про працю України

Стаття 129 Заборона вдрахувань з вихдно допомоги, компенсацйних та нших виплат Не допускаються вдрахування з вихдно допомоги, компенсацйних та нших виплат, на як згдно з законодавством не звертаться стягнення. Глава IX ГАРАНТ¶· ПРИ ПОКЛАДЕНН¶ НА ПРАЦ¶ВНИК¶В МАТЕР¶АЛЬНО· В¶ДПОВ¶ДАЛЬНОСТ¶ ЗА ШКОДУ, ЗАПОД¶ЯНУ П¶ДПРИґМСТВУ, УСТАНОВ¶, ОРГАН¶ЗАЦ¶· Стаття 130 Загальн пдстави умови матерально вдповдальност працвникв Працвники несуть матеральну вдповдальнсть за шкоду, заподяну пдпримству, установ, органзац внаслдок порушення покладених на них трудових обов'язкв. При покладенн матерально вдповдальност права законн нтереси працвникв гарантуються шляхом встановлення вдповдальност тльки за пряму дйсну шкоду, лише в межах порядку, передбачених законодавством, за умови, коли така шкода заподяна пдпримству, установ, органзац винними протиправними дями (бездяльнстю) працвника. Ця вдповдальнсть, як правило, обмежуться певною частиною заробтку працвника не повинна перевищувати повного розмру заподяно шкоди, за винятком випадкв, передбачених законодавством

скачать реферат Обмежена матеріальна відповідальність працівників

Встановлена цими актами відповідальність є важливим засобом виховного впливу на робітників і службовців щодо дисциплінованого ставлення до майна підприємства, поважного додержання існуючого правопорядку, забезпечення матеріальних інтересів конкретних підприємств, трудових колективів і суспільства в цілому. При сприянні відповідальності досягається мета попередження правопорушення в галузі охорони власності підприємства. В той же час матеріальна відповідальність не становить частини дисциплінарної відповідальності, тому притягнення працівника до матеріальної відповідальності не виключає можливості накладення на нього дисциплінарного стягнення. Передбачена трудовим правом матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, зконструйована таким чином, що вона поєднує матеріальну відповідальність працівників із захистом інтересів кожного працівника. Не випадково глава IX КЗпП має назву «Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації».

 Кодекс законів про працю України

Стаття 135 Меж матерально вдповдальност у випадках, коли фактичний розмр шкоди перевищу номнальний розмр Меж матерально вдповдальност працвникв за шкоду, завдану пдпримству, установ, органзац розкраданням, умисним зпсуттям, недостачею або втратою окремих видв майна та нших цнностей, а також у тих випадках, коли фактичний розмр шкоди перевищу номнальний розмр, встановлюються законодавством. Стаття 135-1 Письмов договори про повну матеральну вдповдальнсть Письмов договори про повну матеральну вдповдальнсть може бути укладено пдпримством, установою, органзацю з працвниками (що досягли всмнадцятирчного вку), як займають посади або виконують роботи, безпосередньо зв'язан з зберганням, обробкою, продажем (вдпуском), перевезенням або застосуванням у процес виробництва переданих м цнностей. Перелк таких посад робт, а також типовий договр про повну ндивдуальну матеральну вдповдальнсть затверджуються в порядку, який визначаться Кабнетом Мнстрв Украни

скачать реферат Відповідальність бухгалтера

Традиційно відповідальність працівника підприємства за допущені ним порушення розглядається в таких ракурсах: – дисциплінарна; – матеріальна; – адміністративна; – кримінальна. Бухгалтер – не виняток. До нього також застосовні ці види відповідальності. А ось за що та в яких випадках – це ми і з'ясуємо. Дисциплінарна відповідальність Цей вид відповідальності передбачено Кодексом законів про працю України від 10.12.71 р. Стаття 147 цього документа встановлює заходи відповідальності за порушення трудової дисципліни фактично тільки у вигляді догани чи звільнення. Водночас частина друга цієї статті розширює міру відповідальності та встановлює, що для окремих категорій працівників інші дисциплінарні стягнення може бути передбачено: – законодавством; – статутами; – положеннями про дисципліну. Однак ця норма суперечить Конституції України. У ній зазначено, що дії, котрі є дисциплінарними правопорушеннями, і відповідальність за них установлюються виключно законами України (п. 22 ст. 92). Статут і положення про дисципліну ніяк не є законодавством.

скачать реферат Понятие и основания возникновения материальной ответственности сторон в трудовом праве

В своей работе я с особенной тщательностью анализировал именно это основание для полной материальной ответственности, поскольку считаю, что работник обязательно должен знать, какого рода договор он заключает, и каковы возможны последствия после его заключения. Статья Яковлева мне также была необходима при написании пунктов 1.2, 1.3. Две статьи Богомаза Г. «Проблемні питання матеріальної відповідальності работодавця за необрунтовану відмову у прийнятті на роботу в Україні», а также статья «Відповідальність роботодавця у вигляді відшкодування працівникові моральної шкоди» оказались очень универсальными, и послужили мне очень надежной опорой при написании пункта 2.3 своей курсовой работы, в котором я изучал права, обязанности, а также случаи, условия привлечения к материальной ответственности руководителя предприятия, учреждения, организации. Также в этом пункте курсовой работы были использованы: статья под названием «Зміст терміну «роботодавець»» Жадана С.; «Работодавець та найманий працівник: чиї права захищені?», автором которой является Тышкин А., также статья «Відповідальність працівника за причинення шкоди: неприпустима двоїстість підходів» Володарского В.

скачать реферат Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

ПЛАНВступ3 1. Загальна характеристика матеріальної відповідальності5 1.1 Поняття матеріальної відповідальності5 1.2 Складові матеріальної відповідальності7 1.3 Підстава та умови матеріальної відповідальності9 2. Диференціація матеріальної відповідальності працівників12 2.1 Види матеріальної відповідальності12 2.2 Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників20 3. Підходи до відшкодування заподіяного збитку22 3.1 Визначення розміру шкоди та порядок її відшкодування22 3.2 Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові24 Висновок32 Список використаної літератури33 Вступ Основу будь-якого суспільства складає трудова діяльність людей. Праця є незалежним від будь-яких суспільних форм умовою існування людини, і складає його вічну природну необхідність. Громадська організація праці, що поєднує матеріальні (об'єктивні) і вольові (суб'єктивні) відносини, з одного боку, випробує на собі вплив технічних засобів праці, а з іншого боку - знаходиться під впливом різних форм суспільної свідомості (політики, моралі, права, естетики й ін.). Необхідність у правовому регулюванні організації праці обумовлена потребами суспільного виробництва і всім ходом його історичного розвитку.

скачать реферат Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Таких критеріїв не повинно буди дуже багато, тому що це лише ускаладнює процес відбору. Якості, які повинні мати претенденти визначаються в професіограммі, чи карті компетентності. Образно їх можливо назвати “портретом” ідеального працівника. Професіограми складається з кількох розділів. У першому з них, враховуючи перспективні завдання фірми в усіх галузях організації, описуються загальна характеристика професії та її значення. Потім на основі детального вивчення рис професії, умов праці складається, розділ ообливостей трудового процесу, роботи, що виконується (що в цілому робота представляє собою, її специфіка, обсяг робіт, відповідальність працівника, взаємовідносини з співробітниками та керівництвом, вимоги до навиків, тощо). Третій розділ включає інформацію про психологічні характеристики, відповідність яким є необхідноюю для виконання професійних обов’язків (психологічні функції, особливості сприйняття простору та часу, необхідні характеристики уваги, чіткості, важкості, темпу, типові помилки, вимоги до надійності працівника, комунікативності, тощо).

Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
скачать реферат Проблемні питання практики розгляду судами корпоративних спорів

Як випливає із змісту ст. 3 Кодексу законів про працю України (далі —КЗпП), до трудових відносин належать відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. Відповідно до ч. 4 ст. 65 Господарського кодексу України (далі — ГК) у разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін. А згідно з ч. 6 вказаної статті керівника підприємства може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених договором (контрактом), відповідно до закону. При вирішенні питання, чи є спір, який виник між вказаними особами, трудовим, необхідно керуватися положеннями гл. XV КЗпП «Індивідуальні трудові спори». У зв'язку з цим спори, пов'язані з оскарженням членами виконавчих органів товариства, а також членами наглядової ради товариства, які уклали з товариствами трудові договори, рішень відповідних органів товариства про звільнення (усунення, відсторонення, відкликання) їх з посади, розглядаються в порядку позовного провадження загальними судами як трудові спори.

скачать реферат Персонал підприємства

Необхідною умовою такої форми навчання є наявність спільної програми, що забезпечує координацію підготовки у двох різних системах. Активний контроль підприємств за учбовим процесом обумовлює постійне коригування програм теоретичного навчання. Нормальне функціонування будь-якого підприємства залежить від рівня регулювання трудових відносин, створення умов для запобігання або пом'якшення всіляких соціальних конфліктів. Базою такого регулювання служать трудові угоди (контракти, договори). Відрізняють трудові угоди колективні та індивідуальні. На всіх підприємствах, що використовують найману працю, укладається колективний договір між власником та трудовим колективом (або між органами, уповноваженими кожною з сторін). Договір не повинен суперечити діючому законодавству України. Цим договором регулюються виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку та інші. Прикладом індивідуальної угоди є контракт, що укладається між керівником підприємства (або його уповноваженим). В цьому документі визначаються права, строки найму, обов'язки та відповідальність керівника підприємства перед власником, умови його матеріального забезпечення та звільнення від посади з урахуванням гарантій, що передбачені контрактом і законодавством України.

скачать реферат Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

ВДТ керівництву управління необхідно ознайомитися самим і ознайомити працівників з вимогами щодо охорони праці на ПК; - в матеріально-технічному відділу управління необхідно зосередити нормативно-правові акти та стандарти, щодо користування ВДТ, розмножувальною технікою, допустимість освітлення приміщень та його розрахунок, правила користування електронебезпечними приладами, положення про пожежну безпеку та мікроклімат в управлінні з якими б могли ознайомитися в будь-який час службовці управління; - комп’ютери в робочих кабінетах потрібно розмістити згідно з встановленими нормативами так, щоб монітор ВДТ не "дивився" сусідньому працівнику в спину; - для попередження опромінення працівників потрібно здійснювати періодичний контроль, щодо рівня електромагнітного опромінення і вилучати небезпечне обладнання, яке не відповідає нормативним вимогам; - посилити відповідальність керівників управління, щодо дотримання вимог працеохоронного законодавства з боку

скачать реферат Аналіз використання робочого часу менеджера

При правильному плануванні робочого місця, враховується необхідність його оснащення яке відповідає цілям виробництва. Правильна організація робочого місця працівників є необхідним заходом підвищення продуктивності праці і запорукою успіху в діяльності організації. Зі зростанням обсягів виробництва, підвищенням рівня його інтенсифікації значно ускладнюється процес управління підприємством: збільшується обсяг та складність інформації, що надходить, підвищується відповідальність керівника, розширюється коло його обов'язків. Звідси виникає необхідність постійного вдосконалення організації управлінської праці. Важливою умовою підвищення ефективності праці керівника є раціональне розподіл витрат робочого часу по функціях управління. Аналізуючи витрати робочого часу по функціях управління у керівників різних підприємств, можна помітити певну закономірність: директора організацій, як правило, більшу частину робочого часу витрачають на загальне керівництво та оперативне управління. У керівників слабких, менш розвинених підприємств робочий час розгалужений на виконання інших функцій, що породжує дублювання функцій керівників служб та підрозділів.

скачать реферат Розробка підприємства LOMAPAK

4.9 При втраті працездатності товариство забеспечує потерпілому відшкодування витрат у порядку, передбаченому чинним законодавством. Розділ 5. Виробничо господарська діяльність товариства. 5.1 Товариство самостійно здійснює свою господарську діяльність, розпоряджується виробленими товарами й прибутком, що залишається після сплати податків та інших обов’язкових платежів. 5.2 Товариство самостійно планує свою діяльність, виходячи з попиту на вироблену продукцію й надані послуги і необхідності забеспечення виробничого й соціального розвитку товариства. 5.3 Товариство здійснює виробничу й комерційну діяльність силами трудового колективу, члени якогоприймаються на роботу за умовами договору, в якому визначені права, обов’язки й відповідальність рацівника. 5.4 Товариство самостійно здійснює матеріально–технічне забеспечення власного виробництва за системою прямих угод з постачальниами або через посередництво комерційних центрів.

Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
скачать реферат Основы права

Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення. (Стаття 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91)

скачать реферат Труд

Укрупненноправаделятсяна: ГОСУДАРСТВЕННЫЕОРГАНЫКАКСУБЕКТЫТРУДОВОГОПРАВА —Министерствопочрезвычайнымситуациям. Деякіпитаннязабезпеченнявиконання ЗаконуУкраїни"Проохоронупраці" :Відповідальнізавиконання працівниківспецодягом,спецвзуттямДержкомресурсів таіншимизасобамиіндивідуальногоМОЗ захисту,опрацювання,затвердженняіДержатомнагляд контрользазастосуваннямтиповихМВС нормбезплатноївидачіцихзасобівМінпраці Мінпром Держкомлегтекс Академіянаук Відшкодуванняшкоди,заподіяноїМінпраці працівниковіушкодженнямздоров'я,Мінсоцзахист обов'язків(організаційно-методичнахування робота)Держнаглядохоронпраці МОЗ Держатомнагляд МВС ОбмеженнявикористанняпраціМінпраці жінокунічнийчасвідповіднодоДержнаглядохоронпраці вимогзаконодавства(організаційно-Мінсоцзахист методичнаробота)Фондсоціальногостра- хування МОЗ Держатомнагляд СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙЛИТЕРАТУРЫ 1.КонституцияУкраины 2.КЗоТ 5.ЗаконУкраїни"Проохоронупраці" 8.ЗаконУкраины«Озанятостинаселения»от01.0391 ( 14.ПрокопенкоВ.И«Трудовоеправо»Киев«Вентури»1996 сучетомукраинскогозаконодательства (напримерст.190,191КЗоТ («ОпредприятияхвУкраине»от27марта1991года 887-XII (наоснованиист.9КЗоТ (Всоответствиисзаконом«ОпредприятияхвУкраине» (ПрокопенкоВ.И«Трудовоеправо»Киев«Вентури»1996 (ПрокопенкоВ.И.«Трудовоеправо»Кив«Вентури»1996год (ПрокопенкоВ.И.«Трудовоеправо»Кив«Вентури»1996год (ПрокопенкоВ.И.«Трудовоеправо»Кив«Вентури»1996год (СнигиреваИ.О.«Профсоюзыитрудовоеправо»Москва1983 (СнигиреваИ.О.«Профсоюзыитрудовоеправо»Москва1983 (СнигиреваИ.О.«Профсоюзыитрудовоеправо»Москва1983 (СнигиреваИ.О.«Профсоюзыитрудовоеправо»Москва1983 8 ЛукашТ.Л25.08.2005

скачать реферат Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

Вивчаючи інформацію, керівники знаходять чіткі й однозначні відповіді на наступні питання: а) правильно або неправильно були визначені обов'язки, права й відповідальність керівників; б) які причини правильного або неправильного визначення обов'язків, прав і відповідальності керівників; в) правильні або помилкові шляхи були обрані для досягнення цілей діяльності керівників; г) які причини вибору правильних або помилкових шляхів досягнень цілей діяльності керівників; д) правильні або неправильні ресурси були обрані для досягнення цілей діяльності керівників; е) які причини вибору правильних або неправильних ресурсів досягнення цілей діяльності керівників; ж) правильно або неправильно були визначені порядок і інтенсивність досягнення цілей діяльності керівників; з) які причини правильного або неправильного визначення порядку й інтенсивності досягнення цілей діяльності керівників; и) правильно або неправильно був визначений час, місця й інші умови досягнення цілей діяльності керівників; к) які причини удач або помилок у визначенні часу, місця і інших умов досягнення цілей діяльності керівників? Причини формування, що виправдали себе в практиці управлінських рішень, повинні вивчатися керівниками в обов'язковому порядку, інакше буде загублений коштовний досвід.

скачать реферат Сутність планування і етапи планування

А термін «керівництво» і «лідерство» використовуються в літературі, як синоніми. Проте фахівцям треба розуміти і відмінності в цих словах. Адже керівництво ґрунтується на формальних аспектах діяльності, а лідерство – переважно на неформальних. Висновки Влада є важливим компонентом сучасного менеджменту. За допомогою влади керуюча систем здійснює свою управлінську діяльність. Рівень влади обумовлений рівнем посади. Менеджерам постійно приходиться стикатися з силами, які діють на них та на ситуації. Влада обумовлює певну відповідальність. Керівники відповідають за власну діяльність і за вчинки підлеглих. Відповідальність визначається кінцевими результатами. Теоретики та практики виділяють владу примусу, владу винагород, законну владу, еталонну владу, експертну владу, інформаційну владу. За допомогою вказаних видів влади менеджери здійснюють вплив на підлеглих і домагаються виконання завдання і досягнення цілей. Керівництво ґрунтується на формальний і неформальних аспектах діяльності. Лідерство – це процес діяльності індивіда, який спроможний повести людей до наміченої мети. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Акофф Р. Планування майбутньої корпорації. – М.: Прогрес, 1985. – 382 с. Ділове планування: Учб. Пос. – під ред. В.М. Попова. – 1998. – 368 с. Калина А.В., Осокина В.В. Економічна теорія і практика господарювання. – К.: МАУП, 1997. – 308 с. Науменко В.І., Панасик Б.Я. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К.: Глобус, 1995. – 200 с. Новицкий В.Е. Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародний маркетинг. – К.: Либра, 1994. – 190 с.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.