телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Рыбалка -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

найти похожие
найти еще

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
За результатами перевірки розробляються пропозиції, спрямовані на скорочення плинності, підвищення трудової дисципліни і формування стабільного трудового колективу. Рівень трудової дисципліни й організації праці в першу чергу характеризують такі показники, як утрати робочого часу через прогули, цілоденних і внутрізмінних простоїв і неявок з дозволу адміністрації, наявність понаднормових робіт і робота у святкові і вихідні дні. Використання трудового часу перевіряється за даними табельного обліку, документам юридичного оформлення відхилень від установленого порядку використання робочого часу й інших документів і звітам по праці. Ступінь використання робочого часу визначається коефіцієнтом, що дорівнює відношенню числа фактично відпрацьованих людино-днів до максимально можливого фонду робочого часу (у людино-днях). Зіставляючи фактичний коефіцієнт із плановим, визначають, як виконане завдання по використанню робочого часу. Для характеристики використання робочого часу обчислюють і аналізують виконання плану по кількості відпрацьованих робочих днів і тривалості робочого дня для одного робітника. 1.4. Перевірка обліку виплати заробітної плати. Оплата праці виступає важливим фактором соціально-економічного розвитку, тому що в доходах родин робітників оплата праці складає не менш трьох чвертей. Ціль аудита: перевірити чи не було випадків незаконних нарахувань заробітної плати, що носять характер зловживань, чи помилок, що призвели до її недочислення і перенарахування; обґрунтованість зроблених із заробітної плати утримань і правильність визначених до виплати сум і своєчасність їхньої видачі робітникам та службовцям. До початку аудита рекомендується ознайомитися з організацією обліку використання робочого часу, вироблення продукції (виконаних робіт) і заробітної плати і розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі, а також які прогресивні форми і системи оплати праці застосовувалися в ревізованому періоді. У процесі аудита розрахунків по оплаті праці робітників необхідно з'ясувати: якими первинними документами оформляється вироблення продукції, як оформляються документи по обліку вироблення, у т.ч. чи є підписи майстра і контролера ОТК (якщо на підприємстві, що перевіряється, робітники виконують роботу з особистим клеймом, її здача оформляється без підпису працівника ОТК); по яких нормах і розцінкам ведеться оплата праці робітників; чи широко практикується розподіл колективного заробітку в бригадах з обліком коефіцієнт а трудової участі; як організовані облік і аналіз усіх видів додаткової оплати (у т.ч. через відхилення від установленої технології і затверджених норм із указівкою винних у цьому); який порядок розрахунків по оплаті праці (авансовий чи без авансовий) і т.п. Дуже уважно варто перевіряти обґрунтованість виплати додаткової заробітної плати. До неї, зокрема, відносяться оплата за час виконання державних і суспільних обов'язків, перерва у роботі матерів, що годують, чергових відпусток і т.д. Одним з основних видів додаткової заробітної плати є оплата відпусток. Перевіряючи правильність нарахування сум за час відпустки, аудитор повинний визначити повноту включення в розрахунок виплат, прийнятих при начисленні середнього заробітку, чи правильно нарахована заробітна плата за 12 місяців, що передують місяцю відходу у відпустку, чи правильно розрахована середньомісячна заробітна плата, середньоденна заробітна плата, чи надана відпустка на кількість днів, установлених колективним договором, і правильно обчислена сума оплати за час відпустки (рівна добутку середньоденної заробітної плати на кількість днів наданої відпустки).

Основною метою аудитора при перевірці оплати праці є визначення сильних сторін контролю, щоб переконатися, що істотні помилки відсутні. Основна задача аудита оплати праці — перевірка дотримання нормативно- правових актів при нарахуванні оплати праці, утриманнях з неї і правильності ведення бухгалтерського обліку по оплаті праці. Задачі аудитора: 1.Перевіряючи правильність оплати праці, аудитор повинний перевірити: - наявність і відповідність законодавству первинних документів по обліку робочого часу, обсягу виконаних робіт, послуг, випущеної продукції; - відповідність показників аналітичного обліку по рахунку 661 із записами в Головній Книзі і бухгалтерському балансі на ту саму дату. 2.При перевірці використання фонду оплати праці, аудитор повинний перевірити: - дотримання встановлених штатним розкладом посадових окладів працівників підприємства; - своєчасність їхньої індексації з урахуванням росту цін в умовах інфляції; - чи затверджене штатний розклад керівниками підприємства; - правильність оплати праці по підрядах робітників, чи були випадки приписки невиконаних робіт; - правильність виплати премій працівникам підприємства (на підставі затвердженого Положення чи довільно вольовою дією керівника) Основними джерелами інформації для контролю оплати праці є: - заяви про прийом, звільнення; - трудова угода; - акт виконаних робіт; - накази: . про прийняття на роботу . про відпустки . про переклади . на відрядження . про роботу у вихідні і святкові дні . про премії . про доплати . про звільнення . на утримання з заробітної плати . підвищення заробітної плати - особиста картка у відділі кадрів - трудова книжка - табель обліку виконання робочого часу - убрання - особовий рахунок робітника - лікарняний лист - записка про надання відпустки - штатний розклад - Положення про премії - розрахунково-платіжна відомість - розрахунковий листок - платіжні відомості на видачу авансу, заробітної плати - дані й оборотно-сальдові відомості по рахункам - Головна Книга. 1.2. Види оплати праці. Заробітна плата поділяється на два види: основна і додаткова. Основна — нараховується за фактично відпрацьований час і усі виконані на підприємстві роботи. До неї відносяться відрядна і погодинна форми оплати праці. Додаткова — виплати за невідпрацьований на підприємстві час, що установлені законом. Це оплата відпусток, вихідних допомога при звільненні, пільгові години при вкороченому робочому дні для підлітків і т.д. Відрядна заробітна плата розраховується на основі кількості зробленої продукції і розцінки за одиницю продукції (тому вона і називається відрядною). Види відрядної оплати праці: - пряма відрядна: перемножується число одиниць зробленої продукції на вартість (розцінку) однієї одиниці продукції; - відрядно-прогресивна: на перевиконану продукцію розцінка береться вище; -відрядно-преміальна: крім прямої відрядної нараховуються премії за якість, економію матеріалів, перевиконання норм; -акордна: оплата відразу за всю зроблену роботу з урахуванням термінів закінчення; -непрямо-відрядна: при обслуговуванні машин, устаткування і робочих місць; вона розраховується шляхом множення тарифу (заздалегідь визначеної суми) на вироблення.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор

На думку радянських істориків, як сучасних, так і попереднього періоду, «сезонні робітники, що втратили свою землю, хотіли б повернутися до неї, щоб захистити її від конфіскації, а ті, чию землю колективізували, не насмілювалися залишити колгосп, бо боялися втратити свої права на родинний дім…». І навіть кадрові заводські робітники в невеликих містах здебільшого традиційно підтримували зв'язки з селом (офіційні документи часто посилаються на них як на противників колективізації). Загалом же прагнення залишити колгосп було настільки сильним, що не йшло ні в яке порівняння з іншими впливами. Тому власті вживали рішучих адміністративних заходів, щоб перешкодити цьому. Старий більшовик X. Раковський писав на початку 1930 р.: «Опинившись у відчайдушному становищі, бідні селяни та батраки почнуть стікатися масово до міст, залишаючи село без робочої сили. Чи дійсно можливо, щоб наш пролетарський уряд увів закон, який приписав би сільську бідноту до колгоспів?» Однак події розвивалися саме так, як передбачав один із лідерів «правих». «Внутрішній паспорт» було введено у грудні 1932 р

скачать реферат Сучасні форми і системи заробітної плати

Першою найраціональнішою формою відрядної заробітної плати, що грунтується на хронометруванні робочого дня і встановлення норм виробітку для фізично найсильніших, найвитриваліших і найкваліфікованіших робітників, була система Тейлора (початок XXст. У США). Почасова заробітна плата переважала на перших етапах розвитку капіталізму. Відтак її змінила відрядна. В сучасних умовах панівною формою знову стала почасова заробітна плата ( у США близько 80% робітників одержують заробітну плату залежно від відпрацьованного часу). Це зумовлено широким впровадженням у виробництво конвейєрів, напівавтоматів і автоматів з примусовим ритмом роботи, де інтенсивність праці задається швидкістю руху конвейєра. В сучасній економічній системі застосовують такі системи заробітної плати: тарифні, преміальні,колективні форми оплати. Їх вибір залежить від трьох оснсвних факторів: а) ступені контролю робітником кількості і якості виробленної продукції; б) ретельності, з якою продукція може бути врахована; в) рівня витрат, пов’язаних із впровадженням тієї чи іншої системи оплати праці.

Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
 Україна у революційну добу. Рік 1918

Тому профспілкові лідери почали закликати залізничників до страйку. У травні-червні міністр шляхів Б.Бутенко санкціонував низку інших рішень, які викликали невдоволення залізничників. Перш за все, це торкалося правил про залишення за штатами залізниць лідерів профспілок. Міністерство виробило нові норми оплати праці, які не були узгоджені з профспілками. Приводом же до організованих виступів стало рішення міністерства праці зменшити на 50 крб. надбавки робітникам та службовцям до утримання, пов’язаного з дорожнечею. На ці дії міністерства головний комітет Південно-Західних залізниць висунув вимогу виплатити залізничникам різницю між реальною заробітною платою та нормами третього київського делегатського з’їзду за період з вересня 1917 р. по червень 1918 р. Уряд частково визнав ці вимоги і був готовий виплатити залізничникам різницю тільки за березень та квітень 1918 р. Однак це була досить значна сума: заборгованість лише за згадані два місяці становила 108,3 млн. крб. Тому, щоб не стимулювати інфляції, було ухвалено зарахувати недоплату на ощадні книжки залізничникам

скачать реферат Організація і методика проведення аудиту касових операцій

У курсовій роботі висвітлюється сутність організації і методику проведення аудиту касовий операцій, порядок документального оформлення операцій з ними, процедури проведення аудиторської перевірки, а також розкривається потреба і значимість аудиту грошових коштів і розрахунків в сучасних умовах господарювання. РОЗДІЛ 1 ОСОБЛІВОСТІ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ Аудитор у своїй роботі постійно працює з різними нормативно-правовими документами. Сукупність нормативних актів складає нормативну базу аудитора. Вона поділяється на зовнішню і внутрішню. Зовнішня нормативна база представлена у вигляді відповідних законів, постанов, наказів, інструкцій, положень, методичних матеріалів з обліку і звітності, матеріалів з оподаткування, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та національних нормативів аудиту. Вони потрібні аудитору, щоб виявити законність та достовірне відображення господарських операцій, відповідність ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, проведення аналізу та складання висновку.

 Україна у революційну добу. Рік 1917

До них приєдналися повсталі інших регіонів. Наступного дня — 30 жовтня — в місті розпочався загальний страйк робітників і службовців. В ході триденних вуличних боїв (перебіг боротьби на солідній документальній основі неодноразово відтворювався в історичній літературі) війська штабу КВО були розбиті. Більшість військових частин і штаб здались повсталим[825]. Мабуть можна у чомусь погодитись із критичними заувагами на адресу повсталих та їх керівників, висловлених В. Верстюком: відсутність єдиного плану, централізованого керівництва, узгодженості дій, високої організованості тощо[826]. Однак і ставити під сумнів сутність того що сталося в останні дні Жовтня в Києві, кваліфікувати події лише „локальними” „збройними інцидентами на Печерську” також навряд чи правомірно[827]. В результаті автору залишається лише дивуватися швидкій капітуляції достатньо численного континента військ штабу КВО. Центральна Рада у дні київських боїв зайняла вичікувальну позицію, вдало маневруючи. Думка про те, що збройні сили Ради брали участь у повстанні в союзі з більшовиками, не має фактичного підтвердження

скачать реферат Нормативна база, методика та методи перевірки

Всі процедури мають класифікаційні номери, що спрощує посилання на них у програмі аудиторської перевірки підприємства. Класифікаційний номер включає назву розділу бухгалтерського обліку і три цифрових знаки: перший знак – номер порушення за класифікацією порушень; другий – номер різновиду порушення; третій знак – порядковий номер контрольної процедури для виявлення цього порушення. Розробка практичних методик для перевірки кожного об'єкта обліку дуже трудомістка. За описаною вище схемою представлено лише одну методику – аудит обліку касових операцій. При проведенні аудиту використовують методи та прийоми, основні з яких наведені в табл. 1. Наведені у таблиці методи по-різному використовуються у аудиторській перевірці. Найширше застосовуються методи суцільної або вибіркової перевірки документів. Таблиця 1. Методи проведення аудиту № п/п Назва методу Зміст методу 1. Інспекція Періодична перевірка на місці аудиторами записів, документів чи матеріальних активів та доцільності здійснюваних операцій з метою встановлення фінансового стану підприємства 2.

скачать реферат Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

Серед методів контролю виділяють: усну перевірку, перевірку письмово- графічних робіт і перевірку практичних робіт. Усна перевірка організується по-різному, в залежності від її мети та від змісту матеріалу, що перевіряється. Серед цілей перевірки можна виділити наступні: перевірити виконання домашнього завдання, виявити підготовленість учнів до вивчення нового матеріалу, перевірити ступінь розуміння і засвоєння нових знань. У залежності від змісту вона проводиться по матеріалі попереднього уроку або по окремих розділах і темах курсу. Методика усної перевірки містить у собі дві основні частини: а) складання перевірочних питань і їх запитування б) відповідь учнів на поставлені питання Складання перевірочних питань і завдань - важливий елемент усної перевірки. Якість питань визначається їхнім змістом, характером виконуваних учнями при відповіді на питання розумових дій, а також словесним формулюванням. При складанні питань завжди виходять з того, що перевіряти потрібно ті знання, що є основними в даному курсі або відносно важко засвоюються учнями, або які необхідні для успішного засвоєння подальших розділів і тем курсу.

скачать реферат Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Досудова санація — система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, здійснюваних власником боржника, інвестор, з метою запобігати його ліквідації, вдавшись до реорганізаційних, організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів у межах чинного законодавства до початку порушення справи про банкрутство. Недоліки наведених визначень санації також цілком очевидні . Своє тлумачення поняття «санація» має і Національний банк України: режим фінансової санації — це система не примусових і примусових заходів, спрямованих на збільшення обсягів капіталу до необхідного рівня протягом визначеного періоду з метою відновлення ліквідності та платоспроможності й усунення порушень, які призвели комерційний банк до збиткової діяльності або скрутного фінансового стану, а також наслідків цих порушень . У Законі України «Про страхування» ми знаходимо також «оригінальне» тлумачення терміна «санація». Згідно із цим Законом примусова санація страхової компанії передбачає: . проведення комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності страховика, у тому числі обов’язкової аудиторської перевірки; . встановлення заборони на вільне користування майном страховика та прийняття страхових зобов’язань без дозволу Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю; . встановлення обов’язкового для виконання графіка здійснення розрахунків зі страхувальниками; . прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію страховика .

скачать реферат Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

АНОТАЦІЯ Курсовий проект виконаний на тему: «Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ «Інтер-Синтез». Метою курсового проекту є закріплення і поглиблення знань з організації і методики аудиту, оволодіння навичками самостійної науково-дослідницької роботи, а також вивчення і детальний розгляд дебіторської заборгованості. У першому розділі курсового проекту розглянуто теоретичні основи організації аудиторської перевірки. У другому розділі описана методика проведення аудиторської перевірки дебіторської заборгованості. У третьому розділі розглянуто особливості проведення аудиту дебіторської заборгованості в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки. Розділів – 3. Таблиць – 5. Сторінок проекту – 52. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 1.1 Характеристика дебіторської заборгованості 1.2 Нормативна база 1.3 Характеристика фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Інтер-Синтез» 1.4 Оцінка аудиторського ризику 1.5 Планування проведення аудиту РОЗДІЛ ІІ.

Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40
Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
скачать реферат Аудит засновницьких документів

Статутний фонд входить до складу власного капіталу підприємства, ним визначається мінімальний розмір його майна, що гарантує повернення заборгованості кредиторам. Він становить сукупність внесків засновників у вартісній оцінці майна підприємства у розмірах, визначених засновницькими документами. Програма аудиторської перевірки статутного фонду підприємств різних організаційних форм повинна формуватися з врахуванням типових помилок в бухгалтерському обліку підприємства та розрахунків із засновниками. Аудиторська перевірка включає: дотримання законодавства про формування статутного фонду; виявлення повноти внесків засновників та правильності відображення в обліку величини статутного фонду; своєчасність сплати мінімального розміру статутного фонду підприємства у разі його реєстрації; правильність оцінки майна, внесеного замовниками в рахунок вкладів; правильність обліку статутного фонду та фактичної заборгованості засновників підприємства; дотримання строків погашення заборгованості засновниками; наявність у договорі про створення акціонерного товариства визначеної форми оплати акцій, а за додатковими акціями вказівок про їх розміщення; правомірність змін статутного фонду та відображення їх в бухгалтерському обліку; правильність оформлення первинних документів та ведення бухгалтерського обліку.

скачать реферат Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

ЗМІСТ ВСТУП ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ ПО ВИПЛАТАМ ПРАЦІВНИКАМ Нормативна-законодавча база статистичної та спеціальної звітності по виплатам працівникам Характеристика статистичної та спеціальної звітності Методика заповнення статистичної звітності Спеціальна звітність та її форми Методологія аудиту середньої заробітної плати АУДИТ ПОКАЗНИКА СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ВИПЛАТ ЛІКАРНЯНИХ ТА ВІДПУСКНИХ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТЕХНОГРАН» Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техногран» Організація бухгалтерського обліку заробітної плати в ТОВ «Техногран» Аудиторська перевірка середньої заробітної плати для виплат лікарняних та відпускних в ТОВ «Техногран» Програма та план аудиту середньої заробітної плати в ТОВ «Техногран» Робочі документи аудиторської перевірки Аудиторський висновок ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

скачать реферат Фінансово-правові основи страхування

Здійснюється за принципом змішаного страхування. Школярі страхуються на період навчання в школі, договори укладаються терміном на один рік, а розмір тарифної ставки узгоджується з віком дитини. 3. Страхування робітників і службовців за рахунок підприємств і організацій. За цим видом страхування страхувальником є підприємство або організація, де працюють особи з досить небезпечними для життя умовами праці. Такі працівники підлягають обов(яковому страхуванню. Виплата страхової суми здійснюється у зв(язку з втратою здоров(я або настанням смерті застрахованого внаслідок нещасного випадку. Перелік страхових нещасних випадків передбачається умовами договору. Якщо страхується група осіб, то договір укладається на основі списку осіб, що додається до нього. Правила страхування передбачають обмеження страхової відповідальності, якщо втрата здоров(я чи смерть застрахованого пов(язана із скоєнням ним злочину в стані алкогольного чи наркотичного сп(яніння. 4. Обов(язкове страхування пасажирів. Пасажири, котрі перебувають в дорозі, є водночас страхувальниками і застрахованими. Згідно з чинним законодавством, страхування пасажирів поширюється не на всіх пасажирів, а тільки на тих, які їдуть залізничним транспортом далекого прямування, автомобільним транспортом (крім внутріміського і внутріобласного), внутрішнім водним, морським, повітряним транспортом.

скачать реферат Фінансовий контроль

Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, передбачених законами України. Стаття 11. Відповідальність за дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку Відповідальність за дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку, визначеного законодавством України, своєчасне та повне надання бухгалтерської звітності користувачам та аудиторам покладається на керівника господарюючого суб'єкта. Публічна бухгалтерська звітність повинна бути перевірена аудитором (аудиторською фірмою) і може оприлюднюватись протягом року, наступного за звітним. Аудиторські перевірки не виключають здійснення державними податковими інспекціями контролю за дотриманням податкового законодавства та виконання контрольних функцій іншими суб'єктами, уповноваженими на це законами України. ----------------------- Дорош Н.I. Державний фiнансовий контроль: зарубiжний досвiд i шляхи досконалення. /Фiнанси Украiни.-1998.-№1 Додаток 1----------------------- Схема 2. Види і методи фінансового контролю

скачать реферат Міжнародний ринок туристичних послуг України

Згідно з даними всесвітньої туристичної організації, в 1995 році в світі було зареєстровано 576 мільйонів прибуттів туристів, надходження від міжнародного туризму досягло 372 мільярди доларів (без урахування надходжень від міжнародного транспорту). Загалом об'єми валютних надходжень від туризму за період з 1950 по 1995 рік виросли в 144 рази. По прогнозах експертів, бурхливий розвиток міжнародного туризму буде продовжуватися і далі. За різними підрахунками, до 2000 року ця галузь стане провідною експортною галуззю в світі. Очікується, що при збереженні темпів зростання, що склалися число міжнародних подорожей до 2005 року досягне 900 млн. чоловік,а 2010 року збільшиться і складе порядку 937 млн. чоловік. На думку різних аналітиків, в основі розвитку міжнародного туризму лежать наступні чинники: 1) Економічне зростання і соціальний прогрес призвели до розширення об'єму ділових поїздок і поїздок з пізнавальними цілями. 2) Вдосконалення всіх видів транспорту здешевило поїздки. 3) Збільшення числа найманих робітників і службовців в розвинених країнах і підвищення їх матеріального і культурного рівня. 4) Інтенсифікація труда і отримання трудящими більш тривалих відпусток. 5) Ослаблення обмежень на вивіз валюти в багатьох країнах і спрощення прикордонної формальності.

Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые
Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
скачать реферат Виникнення та становлення вітчизняного аудиту

Тестування статей бухгалтерського балансу ґрунтується на даних Головної книги. Завдання тестів: підтвердження рахунків дебіторів і кредиторів; обстеження товарно-матеріальних цінностей та основних засобів; перевірка правильності відображення грошових коштів; встановлення правильної періодичності проведених протягом року операцій. Найефективнішими методичними прийомами аудиторської перевірки є аналіз процедури оцінки внутрішнього контролю і тестування системи внутрішнього контролю. Найскладніша процедура – це тестування операцій. Вимоги до змісту аудиторських програм встановлює кожна аудиторська фірма. Основними з них є: розкриття суті процедур з метою забезпечення аудиторів необхідним інструментарієм; встановлення терміну перевірки; надання інформації для виконання кожної процедури (посилання на робочі документи, що відображають одержані докази; вказівка на аудитора, що виконує роботу; дату її закінчення; встановлені винятки із правил та їх пояснення). При необхідності план і програма аудиторської перевірки коригуються. Суттєві зміни, внесені в їх зміст, підтверджуються документально. Оперативне уточнення змісту і програми аудиту дозволяє забезпечити належну перевірку ключових напрямків діяльності підприємства, вирішувати проблеми, що виникли у процесі проведення аудиту, скоригувати аудиторів і експертів, якісно і своєчасно провести аудит.

скачать реферат Внутрішній аудит організації

Вони;здійснюють незалежне експертне оцінювання управлінських функцій фірми чи компанії. Вони надають своїй головній фірмі, яка здійснює управління, результати аналізу, оцінювання, рекомендації, поради й інформацію про діяльність підприємства, яке вони перевіряють. В основному, внутрішній аудит розглядає бухгалтерську інформацію та її достовірність. Завдання внутрішнього аудиту — допомогти відповідним працівникам фірми чи компанії виконувати свої обов'язки максимально кваліфіковано й ефективно. Внутрішні аудитори звітують перед вищим керівництвом власного підприємства. За внутрішній аудит відповідає сама фірма або один із її відділів, тобто контрольний орган всередині фірми. Керівник такого контрольного органу (або внутрішній аудитор) підпорядкований керівництву підприємства. Внутрішній контрольний орган здійснює аудиторські перевірки на самому підприємстві або в його підрозділах. Будучи на повному утриманні підприємства, цей контрольний орган (чи сам внутрішній аудитор) повинен довести необхідність свого існування. Для цього він покликаний сприяти підвищенню ефективності роботи підприємства, забезпеченню рентабельності й зміцненню його фінансового стану.

скачать реферат Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

Контрольна робота з дисципліни: Мін-во освіти і науки України, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - К.: ЦУЛ, 2008. - 320 с. ДодатокПриклад листа-зобов'язання про проведення аудиторської перевірки Раді директорів або відповідному представникові найвищого управлінського персоналу: Ви звернулися до нас із проханням про проведення аудиторської перевірки бухгалтерського балансу (назва суб'єкта господарювання) станом на , а також звіту про фінансові результати, про рух грошових коштів та приміток за рік, що завершується на цю дату. Цим листом ми раді підтвердити прийняття нами і наше розуміння цього завдання. Аудиторську перевірку ми проведемо з метою висловити думку про фінансові звіти. Ми проводитимемо аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (або вкажіть відповідні національні стандарти чи практику). Ці стандарти вимагають, щоб ми планували та проводили аудиторську перевірку з метою одержати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає перевірку шляхом тестування, свідчень, що підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає й оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювання подання фінансових звітів у цілому.

скачать реферат Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту

Саме ці питання недостатньо висвітлені в українському нормативі внаслідок неправильного загального концептуального підходу. Так, у п. 2 зазначається, що національним нормативом передбачено можливість існування шахрайства або помилки у фінансовій звітності клієнта, відповідальність аудитора, склад необхідних аудиторських процедур, які повинен виконати аудитор для їх виявлення. Як відомо, основною метою проведення аудиторської перевірки є підтвердження достовірності фінансової інформації. Достовірність фінансової звітності передбачає відсутність суттєвих помилок та викривлень інформації. Методологію пошуку зазначених матеріальних навмисних чи ненавмисних помилок висвітлено в системі національних нормативів аудиту. Отже, тезу щодо процедур виявлення помилок та шахрайства не можна вважати доречною, оскільки їх неможливо розкрити в одному нормативі.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.