телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Книги -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Физика

Варіаційні принципи механіки

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Рівняння (1) изначають рух точки т, який відбувається в дійсності, тобто за законами природи. Цей рух точки називатимемо дійсним її рухом. Рис. 1 Разом з дійсним рухом вільної матеріальної точки розглядатимемо нескінченну множину уявних її рухів, які повинні задовольняти такі умови: 1) кожний уявний рух починається одночасно з дійсним рухом у момент 0 і закінчується також одночасно з дійсним рухом у момент 1; 2) кожний уявний рух починається з положення А, що є початковим для дійсного руху, і закінчується в положенні В, яке є кінцевим для дійсного руху. Положення і швидкість точки в будь-якому з уявних рухів нехай відрізняються, відповідно, від положення і швидкості точки в її дійсному русі нескінченно мало в кожний момент часу. Визначені переліченими вище ознаками уявні рухи є лише кінематично можливими, тоді як дійсний рух точки відбувається насправді під дією сил заданого силового поля. Отже, поряд з дійсним рухом вільної матеріальної точки, який відбувається між положеннями А і В за проміжок часу ( 0, 1), розглядатимемо нескінченно близькі до дійсного можливі її рухи, які всі відбуваються між тими самими положеннями А та В, між якими відбувається дійсний рух, і за той самий проміжок часу ( 0, 1). Порівнювані з дійсним рухом уявні рухи вільної точки можна задати аналітичне так. Виберемо три довільні однозначні неперервні і диференційовані функції часу ?1( ), ?2( ), ?3( ), нескінченно малий параметр ? і вважатимемо, що уявлюваний рух точки визначається координатами , (2) де час змінюється від моменту 0 до моменту 1. Швидкість точки в уявлюваному русі визначається трьома похідними по часу від координат (3) Щоб уявний рух відбувався протягом того самого проміжку часу і між тими самими положеннями А та В, що й дійсний рух матеріальної точки, функції ?1( ), ?2( ), ?3( ) треба підібрати так, щоб вони перетворювались в нуль у початковий і кінцевий моменти часу, тобто при = 0 і = 1: ?1( 0)= ?2( 0)= ?3( 0)=0, ?1( 1)= ?2( 1)= ?3( 1)=0 (4) При аналітичному визначенні уявних рухів ми здійснили малу зміну виду функцій x(f), y( ), z( ), які описують дійсний рух. Ця зміна, яка полягає в переході від функцій x( ), y( ), z( ) до нових функцій що нескінченно мало відрізняються від старих функцій, називається варіюванням функцій x( ), y( ), z( ). Прирости функцій, що знаходяться в результаті варіювання, позначаються символом ? і називаються варіаціями функцій: (5) Користуючись поняттям варіації, можна стверджувати: якщо дійсний рух точки відбувається за законом x=x( ), y=y( ), z=z( ), то порівнювані з ним уявні кінематично можливі рухи відбуваються за законом Оскільки вибір варіацій ?х, ?y, ?z довільний, то існує нескінченна множина уявних кінематично можливих рухів точки між заданими її положеннями. 1.2. Дійсний і уявні рухи для невільної матеріальної точки. У випадку невільної матеріальної точки сформульовані вище в п.1.1. умови, які визначають клас кінематично можливих уявних рухів, слід доповнити ще однією: уявний рух точки повинен бути узгоджений з зв'язками, не повинен порушувати їх. Тому всі попередні результати справедливі і для руху невільної матеріальної точки, якщо тільки в рівняннях руху точки використано незалежні узагальнені координати, які позначимо q1, q2 (при одній ступені вільності матимемо лише одну координату q).

Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра фізики Курсова робота на тему: Виконав: студент V курсу фізико - технологічного факультету групи ФТТ-51 Громов Микола Володимирович Науковий керівник: доц. Сідлецький Валентин Олександрович Рівне–2000 ЗмістВступ 3 Розділ І. Загальна характеристика принципів механіки. .3 1.1. Дійсний і уявні рухи для вільної матеріальної точки. 3 1.2. Дійсний і уявні рухи для невільної матеріальної точки. 3 1.3. Дійсний і уявні рухи для механічної системи. 3 1.4. Функція Лагранжа та її інтеграл у дійсному і уявному рухах. 3 Розділ ІІ. Варіаційні принципи механіки. 2.1. Принцип Остроградського-Гамільтона 3 2.2. Принцип екстремальної (найменшої) дії 3 2.3. Принцип стаціонарної дії Ейлера-Лагранжа 3 2.4. Принцип віртуальних переміщень 3 2.4.1. Віртуальні, можливі, дійсні переміщення. 3 2.4.2. Принцип Д'аламбера — Лагранжа. 3 2.4.3. Принцип віртуальних переміщень (принцип Лагранжа). 3 2.5 Оптико-механічна аналогія (принцип Мопертюї-Ферма) 3 Висновки 3 Література 3 Вступ Варіаційні принципи класичної механіки є основними, вихідними положеннями аналітичної механіки, математично виражені у формі варіаційних співвідношень, з яких як логічні наслідки витікають диференціальні рівняння руху, а також всі положення і закони механіки. Варіаційні принципи відрізняються один від одного як за формою і способами варіювання, так і загальністю, однак кожен з них, в рамках його застосування, утворює єдину основу і мов би синтезує всю механіку відповідних матеріальних систем. Іншими словами, той чи інший варіаційний принцип класичної механіки потенційно включає в себе весь зміст цієї області науки і об’єднує всі її положення в єдине формулювання. Варіаційні принципи динаміки є, по суті, основними і до того ж найзагальнішими законами руху матеріальних систем. Класична механіка базується на законах Ньютона, встановлених для вільних матеріальних точок, і аксіомах зв’язків. Справедливість варіаційних принципів доводиться, виходячи з цих законів та аксіом. В свою чергу, будь-який варіаційний принцип можна прийняти за аксіому і з неї логічно вивести закони механіки. Варіаційні принципи класичної механіки виявились застосовними не тільки до дискретних матеріальних систем, але й до систем з розподіленими параметрами, до суцільних середовищ. Вони відіграють важливу роль в теорії поля і в математичній фізиці. З варіаційними принципами тісно пов’язані оптико-механічна аналогія, теорія канонічних перетворень, теорія груп Лі і закони збереження. Варіаційні принципи володіють великою евристичною цінністю; вони поширюються й на інші області фізики, зокрема на теорію відносності і на квантову та хвильову механіку, де важливу роль відіграють принципи найменшої дії і пов’язаний з ними лагранжів та гамільтонів математичний формалізм. У 1744 p. Мопертюї сформулював без доведення один варіаційний принцип і застосував його в механіці й оптиці. Утому ж самому році Л. Ейлер дав доведення цього інтегрального варіаційного принципу для випадку руху матеріальної точки в центральному силовому полі. Ж. Лагранж поширив цей принцип на широкий клас механічних рухів матеріальних систем, а Якобі в 1842 p. поглибив теорію цього принципу.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Вежі і кулемети. Спогади з Дивізії і большевицького полону

А що сидв уже бльше 2-ох рокв, урвався раз йому терпець  вн пшов до начальника слдчого вддлу  прямо запитав, коли його випустять. Цей, не найгрший чоловк, перекинув ус папер, але про Скакуна н рядка не найшов. Так  сказав: «Карточки на тбя нту». Ще треба дещо сказати про харч у табор, рч у кожному табор велико ваги. Кухнею завдував Нколай Алксвч Фйодоров, дуже законспрований жид, якого я будь-коли бачив. Мав марку добряги. «Повари» це були партач касарняного типу, що варили псля принципу «хоть рдко, да мноAо». В колосальн ктли наливали води, кидали тут капусту  годину покипвши, суп був готовий. Варили  кашу, яко давали дв столов ложки. Не можу цього «харчу» перемнити на модн кальор, знаю лиш, що вн, при вдповднй прац, вв прямо  невмолимо до сухт. Будучи в амбулятор, я мг слдити, як на протяз мсяцв, люди-ведмед худли, нидли, хирли  попадали в сухоти. Для фахвця цкаве поле до обсервац; я лиш здргався,  думав: чи й мен так буде Харчову ситуацю рятувало лише шахтярське «кло хлеба на день»

скачать реферат Організаційна система управління природокористуванням України

Україна повинна намагатися відповідним чином реагувати на суспільні проблеми і підтримувати прогресивні світові ініціативи та рішення: вступати у різніміжнародні союзи, товариства, підписувати угоди. Наприклад такі як підписала в Ріо-де-Жанейро 1992 року “Порядок денний на XXI століття” і Конвенцію про охорону біологічного різноманіття. Сьогодні, на межі третього тисячоліття, Україна намагається стати державою, надійним партнером щодо вирішення глобальних і регіональних проблем у європейському і світовому співтоваристві. Багатий природно-ресурсний потенціал, високоосвічене населення, розвинуті індустрія та інфраструктура створюють всі необхідні передумови для впровадження в Україні вимог даної Конвенції. Як свідчить досвід, проводити ефективну політику невиснажливого розвитку в державі досить важко навіть за умов процвітаючої економіки. Тим складнішою виглядає ця проблема в Україні, відновленій державі, яка переживає успадковану глибоку системну кризу і змушена одночасно вирішувати безліч проблем: економічних, соціальних, екологічних. 2. Стан та оцінка загроз в екологічній сфері Сучасне екологічне становище не може розглядатися без минулого нашої країни, без історії природокористування, без обліку важливої для всіх нас моделі людина-виробництво-природа, а тому ми повинні дуже уважно розглянути, проаналізувати деякі принципи, механізми, чинники, які насамперед визначили цей кризовий стан.

Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50
Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления
Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
 Театральная Энциклопедия

В 1897 организовал труппу "Артист". В 1897-99 работала театре "Слеза и смех". В 1900 совм. с С. Бычваровым основал в Вар-не театр. труппу. В 1903 - актёр и режиссёр театральной труппы "Лира" в Русе, затем актёр "Совр. т-ра" М. Икономова; в 1904-05, 1906-19 работал в софийском Нар. т-ре. В 1905 с труппой актёров основал "Свободный т-р". С 1919 - актёр, худ. рук. и директор т-ра оперетты "Свободный т-р". В 1925-Г-26 и в 1935-36 был директором и режиссёром Русенского т-ра, в 1927-29 - директор Нар. т-ра и Нар. оперы в Софии. В 1929 основал частный Т-р П. Стойчева. В 1940 был организатором "Т-ра для маленьких". В 1936-39 и в 1941-44 - директор Плов-дивского т-ра. В 1943 совм. с Т. Стойчевой организовал детский т-р "Балкан" (ныне - Т-р нар. молодёжи). С.- последователь принципов МХАТа. Он пропагандировал рус. драматургию, перевёл на болг. яз. "На дне". Лучшие роли: Сатин и Счастливцев. Среди др. ролей: Бобчинский; Подколёсин, Жевакин ("Женитьба"), Юст ("Дурак" Фулда), Слав ("Борислав" Вазова). В числе пост. С.- "Женитьба" (1903, труппа "Лира"); "Пер Гюнт" Ибсена (1919, "Свободный т-р") и др. Лит.: П e н e в П., Лекции по история на българския драматически театър, ч. 4, София, 1958. . fie

скачать реферат Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Причому акцентовану увагу, на наш погляд, варто приділити саме першому варіанту класифікації, оскільки саме він висвітлює найбільш нагальні виклики для України (другий варіант є відносно механічним, в той час як третій дещо виходить за межі дії власне економічного інструментарія дослідження та має стосовно нього екзогенну природу). Адже другий класифікаційний підхід більш тяжіє до описовості, тоді як третій, задля свого висвітлення, потребує окремої уваги та застосування не властивого для даної статті інструментарія. Отже, згідно критерія градації економічних досягнень та геоконкурентних переваг, можна запропонувати наступну геополітичну класифікацію. 1. Індустріально розвинуті країни; 2. Нові індустріальні країни; 3. Група динамічних, але все ще відносно бідних “важковаговиків” – передусім Китай та Індія; 4. Трансформаційні країни; 5. Ресурсозабезпечені країни, що розвиваються; 6. Світ аутсайдерів. Особливістю розміщення окремих країн у цій схемі є те, що практично усі вони настільки “органічно” належать до тієї або іншої групи, що перехід до іншої категорії країн для них є неможливим за вийнятком таких ситуацій, коли успішний розвиток дозволяє тій або іншій з них вийти на якісно більш високий щабель або у невластиву цивілізаційну якість, в інший культурно- історичний простір.

 За державу обидно

Все две недели, что я сдавал полк подполковнику Е.Ю.Савилову, мороз колебался в пределах 39 - 44 градусов. Полетело отопление в столовой, пришлось срочно убирать батареи, варить "гребенки", развернув одновременно пункты довольствия и питая людей в казармах. Но все проходит. Полк я сдал. Тепло с ним попрощался и убыл к новому месту службы. 20 января 1987 года представился командиру дивизии полковнику В. С. Халилову. Надо сказать, забегая вперед, что Вячеслав Салихович - человек, безусловно, талантливый. Командир, что называется, вт Бога, организатор высокого класса. Служба с ним мне очень многое дала. Это был человек чуть ниже среднего роста, широкоплечий, с мощными руками и торсом. Говорили о нем в дивизии с любовью, подшучивали: "Проще перепрыгнуть, чем обойти". Он являл собой образец искрометной энергии, деловитости, неиссякаемого организаторского таланта. Где появлялся Халилов все начинало крутиться и вращаться минимум в два раза быстрее. Благодаря ему я понял, что старые, полушутливые принципы работы заместителя: командир работает - не мешай, отдыхает - помогай, командира ругают - отойди в сторону, хвалят - встань рядом, мягко выражаясь, не совсем верны

скачать реферат Охрана природных ресурсов /Укр./

Після утворення цільового Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки в Україні сформовано цілісну систему регулювання і управління природокористуванням та охороною природи, екологічною безпекою, яка, за висновками міжнародних експертів, відповідає сучасним вимогам. У надзвичайно стислі терміни розроблено і оформлено правові засади для вирішення екологічних проблем, впроваджено економічний механізм природокористування, у відповідності з міжнародними вимогами створюється національна система стандартів щодо забезпечення екологічної безпеки та природокористування. Охорона природи стала одним з основних пріоритетів молодої держави, оскільки збереження біологічного та ландшафтного різноманіття є основою, яка забезпечує можливість будь-якого природокористування та розвитку суспільства. 1. СТАН ТА ОЦІНКА ЗАГРОЗ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ Сучасне екологічне становище не може розглядатися без минулого нашої країни, без історії природокористування, без обліку важливої для всіх нас моделі людина-виробництво-природа, а тому ми повинні дуже уважно розглянути, проаналізувати деякі принципи, механізми, чинникі, які насамперед визначили цей кризовий стан.

скачать реферат Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

Міністерство освіти та науки України КУРСОВА РОБОТА з курсу макроекономіки на тему: «Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України» 2009 План Вступ Глава 1. Поняття фіскальної політики, її види і значення 1.1 Сутність і функції фіскальної політики 1.2 Дискреційна і автоматична фіскальна політика Глава 2. Фіскальна політика як система державного регулювання економіки 2.1 Принципи і механізми впливу фіскальної політики на економіку 2.2 Ефективність фіскальної політики Глава 3. Особливості фіскальної політики в трансформаційній економіці України 3.1 Природа фіскальних проблем в Україні і необхідність реформування бюджетно-податкової системи 3.2 Шляхи і методи вдосконалення фіскальної політики Висновки Перелік посилань Вступ Сучасна фіскальна політика визначає основні напрями використання фінансових ресурсів держави, методи фінансування і головні джерела поповнення скарбниці. Залежно від конкретно-історичних умов в окремих країнах така політика має свої особливості. Будь-який уряд завжди проводить деяку фіскальну політику, незалежно від того, усвідомлює воно це чи ні.

скачать реферат Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

Органи вищого, середнього та місцевого рівнів управління діяльністю РІМК — колегіальні, до них входять як керівники структур РІМК так і керівники відповідного рівня державних структур, органів місцевого самоврядування, учбових закладів тощо. Процес прийняття рішень — колегіальний, відповідальність за їх виконання — персональна при обов`язковій участі у прийнятті рішення відповідального за його виконання. Всередині підрозділів, які безпосередньо пов`язані з виконанням фінансових, маркетингових та інформаційних функцій доцільно застосувати формування функціональних структур. Аналогічний підхід планується при створенні підрозділів технічного, господарського, забезпечення безпеки тощо. Адаптивний підхід (принцип проектної організації) може бути використаний при формуванні “штабних” підрозділів, які володіють, як правило, консультаційними функціями: . аналітичні відділи; . відділи довгострокового планування; . тимчасові робочі групи з вирішення конкретних проблем; . юридичні та нотаріальні підрозділи тощо. При формуванні функціонально відособлених одиниць використовуються аналогічні принципи. Механізми мотивації управлінського персоналу: 1) надання статусу державних службовців; 2) створення умов делегування додаткових повноважень та відповідальності; 3) система пільг для отримання додаткової освіти, підвищення кваліфікації тощо; 4) залучення високопрофесіональних працівників до викладацької діяльності; 5) рейтингова система підвищення по службі; 6) широка публікація діяльності; 7) система матеріального заохочення за результатами діяльності; 8) система пільгового придбання цінних паперів акціонерних фірм інноваційного спрямування; 9) інші стимули морального та матеріального плану.

скачать реферат Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

В результаті виникає своєрідний ринок влади зі своїми покупцями i продавцями та менеджерами як посередниками між ними Вони, зокрема, готують кандидатів на владу i забезпечують їx перемогу на виборах. Ігрова модель влади розглядає владні відносини, боротьбу за владу як своєрідну гру, що відбувається за певними правилами. д) психологічна концепція влади пояснює владні відносини психологічними мотивами. В одних випадках, наприклад у біхевіоризмі, постулюється воля до влади як її джерело, в інших – прагнення людини до влади, особливо володіння владою, пов'язуються з необхідністю суб'єктивної компенсації нею притаманних їй фізичних чи духовних вад. Деякі дослідники психологічні основи волі до влади шукають у підсвідомих мотивах, у тому числі сексуальних. Стверджується, зокрема, що у психіці людини є структури, які сприяють тому, що вона підсвідомо віддає перевагу рабству перед свободою заради уникнення відповідальності, власної захищеності й заспокоєння за допомогою любові до володаря. Психологічна концепція влади допомагає з'ясувати механізми мотивації влади, як відносин панування i підкорення. Поділ державної влади У демократичних суспільствах домінуючим принципом механізму функціонування державної влади є принцип її поділу.

Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
скачать реферат Організаційна система управління природокористуванням України

Багатий природно-ресурсний потенціал, високоосвічене населення, розвинуті індустрія та інфраструктура створюють всі необхідні передумови для впровадження в Україні вимог даної Конвенції. Як свідчить досвід, проводити ефективну політику невиснажливого розвитку в державі досить важко навіть за умов процвітаючої економіки. Тим складнішою виглядає ця проблема в Україні, відновленій державі, яка переживає успадковану глибоку системну кризу і змушена одночасно вирішувати безліч проблем: економічних, соціальних, екологічних. 2. Стан та оцінка загроз в екологічній сфері Сучасне екологічне становище не може розглядатися без минулого нашої країни, без історії природокористування, без обліку важливої для всіх нас моделі людина-виробництво-природа, а тому ми повинні дуже уважно розглянути, проаналізувати деякі принципи, механізми, чинники, які насамперед визначили цей кризовий стан. Для більш детального огляду ціеї проблеми здійснимо невелику подорож до тих часів, коли людство не турбували питання екологізації, чистоти довкілля, нагромадження відходів міст та промисловості, кінцевості ресурсів.

скачать реферат Галілео Галілей

Реферат підготував: учень 8Д класу ЗОШ №22 Франков Михайло Володимирович Луцьк, 2003 Основоположником експериментально-математичного методу дослідження природи був великий італійський учений Галілео Галілей (1564- 1642). Леонардо да-Вінчі дав лише начерки такого методу вивчення природи, Галілей же залишив розгорнутий виклад цього методу і сформулював найважливіші принципи механічного світу. Галілей народився в родині збіднілого дворянина в місті Пізі (недалеко від Флоренції). Переконавши в безплідності схоластичної ученості він поглибився в математичні науки. Ставши надалі професором математики Падуанского університету, учений розгорнув активну науково-дослідну діяльність, особливо в області механіки й астрономії. Для торжества теорії Коперника й ідей, висловлених Джордано Бруно, а отже, і для прогресу матеріалістичного світогляду узагалі величезне значення мали астрономічні відкриття, зроблені Галілеем за допомогою сконструйованого ним телескопа. Він знайшов кратери і хребти на Місяці (у його представленні - "гори" і "моря"), розглянув багаточисельні, скупчення зірок, що утворять Чумацький Шлях, побачив супутники Юпітера, розглянув плями на Сонці і т.д. Завдяки цим відкриттям Галілей здобував усеєвропейську славу "Колумба неба".

скачать реферат Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики

Сепір зосередив свою увагу на вивченні мо­ви у зв'язку з культурою і таким чином заклав основи етнолінгвістики, а Блумфільд обґрунтував принципи «механістичної лінгвістики», яка розчленовує процес мовного спілкування на ряд стимулів і реакцій (мову розумів як різновид поведінки людини і її вивчення орієнтував на положення біхевіоризму — панівної на той час школи в американській психології, яка вважа­ла предметом психології не свідомість, а поведінку як сукупність реакцій на певні стимули). Блумфільд та­кож сформулював у дусі біхевіористської психології теоретичні положення синхронічного опису мови і за­пропонував дескриптивний метод. Дескриптивна лінгвістика не була однорідною течі­єю. У ній чітко виокремлювались дві школи: єльська (Л. Блумфільд, Б. Блок, Дж.-Л. Трейджер, 3. Харріс, Ч. Хоккет та ін.), яка досліджувала лише проблему структури мови, і анн-арборська (Мічиганський уні­верситет), яку цікавила ширша проблематика, зокре­ма значення мовних одиниць (ця школа зближувала­ся з етнолінгвістикою). Представники — Ч.-К. Фріз, К.-Л. Пайк, Ю.-А. Найда та ін. Мовознавці єльської школи зосереджували свою ува­гу на описі зовнішніх формальних елементів структури мови, уникаючи всього, що має якийсь стосунок до логі­ки, психології та інших дисциплін.

скачать реферат Теорія розподілу влад

Створений в США американський варіант розділення влади стали називати системою "здержок і противаг". Вона повинна була не тільки попередити узурпаторські тенденції однієї із трьох віток влади, але й забезпечити стабільність державних правових інститутів і безперервність функціонування самої державної влади. Чи вдалося досягнути цієї мети? Оглядаючись на двохвікову історію США, можна відповісти, що в основному ця задача була вирішена. При цьому, однак, треба зробити обмовку. Hа практиці здійснення принципу розподілу влади ніколи не співпадало з тією моделлю, яка зафіксована в конституції. Державний механізм постійно мінявся в ході розвитку американського суспільства, зміни ролі США на світовій арені. Він володіє достатньою гнучкістю щоб пристосовуватися до змін, що відбуваються в країні, щоб в найбільшій степені співпадати інтересам правлячих кіл в даний період. Однак, хоч в юридичній компетенції вищих органів влади, як і в їх фактичних повноваженнях, практичній діяльності і взаємовідносинах проходили суттєві зміни, сам принцип розподілу влади ніколи не переставав діяти, опреділяти основу державного механізму.

скачать реферат Облік робочого часу працівника

При цьому основну увагу слід приділяти : обгрунтованості планових завдань по праці та заробітній платі; виконання плану по праці в усіх підрозділах ; визначення значимості пріорітетних факторів; єфективності міроприємств по введенні нової техніки та прогресивної технології ; виявлення невикористаних можливостей покращення трудових показників і єфективності використання цих резервів; аналізу варіантів плану для вибору найкращого з них дозволяючого виконати планове завдання з найменшими витратами. Задачі та принципи організації заробітної плати. Оплата праці відіграє двояку функцію : з одного боку, вона є головним джерелом прибутків працівників ; з іншого боку - основою матеріального стимулювання росту і підвищення єфективності виробництва. Складний механізм організації заробітної плати функціонує на основі використання ряду принципів : 1. розподіл згідно з результатами праці, його кількістю і якістю ; 2. матеріальна заінтерисованість в високих кінцевих результатах праці і необмеженість заробітної плати ; 3. збіг індивідуальних інтересів з колективними ; 4. систематичне збільшення заробітної плати рабітникам та службовцям ; 5. випередження темпів росту продуктивності праці по зрівнянню з ростом його оплати ; 6. простота та наглядність cистеми оплати праці.

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
скачать реферат Правове регулювання вільних економічних зон

При цьому чітко визначені регулюючі механізми створення і функціонування усіх без винятку ВЕЗ, а також обгрунтовані альтернативні варіанти розвитку ВЕЗ, ув’язані з перспективами майбутньої структурної перебудови економіки України, можливими змінами кон’юнктури світового ринку, проблемами вирівнювання рівня розвитку окремих регіонів країни. Відповідно до закону, утворення вільних економічних зон в Україні базується на територіальному принципі, тобто, вільна економічна зона – це не відокремлена територія (анклав), а, насамперед, частина національного економічного простору, де повинна діяти особлива система економіко-правових пільг та стимулів, спрямованих на забезпечення передбачення та стабільності державної економічної політики, гарантій потенційним внутрішнім та зовнішнім інвесторам, обумовлених спеціальним правовим режимом. Проте слід пам’ятати, що навіть з усіх точок зору ідеально розроблений пакет документів по створенню будь-якої зони на практиці не буде збігатися з фактичними діями по його реалізації. Тому треба брати до уваги: логічність задуму, послідовність його реалізації, ресурсну забезпеченість проекту. Світовий досвід свідчить про певні вимоги щодо створення інфраструктури вільних зон.

скачать реферат Наукова картина світу

Це був крок уперед у порівнянні з першим варіантом концепції, однак на цьому етапі структура підстав науки залишилася не виясненою. По-перше, не показано, у яких зв'язках перебувають виділені компоненти парадигми, а виходить, строго говорячи, не виявлена її структура. По-друге, у парадигму, відповідно до Куна, включені як компоненти, що ставляться до глибинних підстав наукового пошуку, так і форми знання, які виростають на цих підставах. Наприклад, до складу символічних узагальнень входять математичні формулювання приватних законів науки (типу формул, що виражають закон Джоуля-Ленца, закон механічного коливання й т.п.). Але тоді виходить, що відкриття будь-якого нового приватного закону повинне означати зміну парадигми, тобто наукову революцію. Тим самим стирається розходження між нормальною наукою (еволюційним етапом росту знань) і науковою революцією. По-третє, виділяючи такі компоненти науки, як метафізичні частини парадигми й цінності, Кун фіксує їх через опис відповідних прикладів. З наведених Кунем прикладів видно, що метафізичні частини парадигми розуміються їм те як філософські ідеї, те як принципи конкретно-наукового характеру (типу принципу близької дії у фізиці або принципу еволюції в біології).

скачать реферат Неусвідомлювані процеси

Великий внесок у цю проблему вніс фізіолог Н.А. Бернштейн. Він висунув зовсім інший принцип: «повторення без повторення», що означає, що при відпрацьовуванні навички людина не затверджує те саме дію, а постійно варіює його в пошуках оптимальної «формули» руху. При цьому свідомості належить дуже важлива роль. На доказ того, що механічне завчання набагато менш ефективне, чим «свідоме», Н.А. Бернштейн приводить наступний факт із особистих спостережень. Треба сказати, що він був дуже гарним піаністом і використовував власні вправи для аналізу його механізмів, що цікавили. Отож, будучи парубком і заощаджуючи час, що йому шкода було витрачати на відпрацьовування фортепіанної техніки, він робив наступне: ставив на пюпітр книгу, читав її, а в цей час грав гами або етюди, тренуючи пальці. І от після досить тривалого періоду таких занять, він з подивом виявив, що ніякого прогресу в техніку немає! Тоді він залишив читання й перейшов на вдумливе відпрацьовування техніки, після чого відразу досяг помітних результатів. Між іншим, до висновку про необхідність зосередження уваги на рухах, які відпрацьовуєш , ще давно прийшли педагоги й тренери. У спорті існують прийоми ідеомоторного тренування - тренування рухів у плані подання, при зовнішній нерухомості що навчається. Є такий прийом і у фортепіанної педагогіці: людині пропонується грати п'єси тонічними натисканнями пальців, без їхнього підйому й просторового зсуву, - ви просто кладете руки на площину й тонічні натискання «програєте» добуток.

скачать реферат Онтогенез особистості

У дослідженні цього процесу ми, як правило, маємо принципові суперечності. Тому спроба їхнього вирішення в межах логіки, відстороненої від самого живого руху, завжди є частковою та штучною. Які суперечності ми маємо на увазі? Краще зрозуміти цю позицію допоможе порівняння процесу розвитку особистості зі звучанням складного музичного твору. Останнє являє собою живу й рухливу цілісність, яку не можна розкласти на складові частини без того, щоб не порушити цілісності враження. Одночасно, не порушуючи цього враження, у творі можна виділити основні лінії його звучання (розвитку) — інтонації, теми, варіації тощо. Кожна з них несе в собі ціле і водночас пов'язана з іншими. Але вона існує і сама по собі, маючи свій зміст і механізм розвитку. Аналогічно ми бачимо розвиток особистості. Література 1. Менегетти А. Введение в онтопсихологию. — Пермь, 1993. 2. Психологический словарь / ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряков. — М., 1996. 3. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. — М., 1994. 4. Томе X., Кехеле X. Сучасний психоаналіз. Т.1. - К., 2003. 5. Хиллман Д. Архетипическая психология. — СПб., 1996. 6. Юнг К.Г. Спогади. Сновидіння. Міркування. - К., 1994.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.