телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Товары для животных -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Физика

Курс методики физики

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Загальні питання Методика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет і методи дослідження. Аналіз можливих систем побудови шкільного курсу фізики Мета та завдання навчання фізики Зміст і структура курсу фізики середньої загальноосвітньої школи Планування роботи вчителя. Підготовка до уроку Календарне, тематичне, поурочне планування з фізики. Наукова організація праці вчителя Дидактичні та психологічні основи навчання фізики Формування фізичних понятть Формування вміннь: навичок учнів Методи навчання фізики, їх класифікація Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики Проблемне навчання фізики Нові інформаційні технології навчання Форми організації навчальних занять з фізики Типи і структура уроків з фізики Система уроків фізики, вимоги до простого уроку фізики Навчальний експеримент, його структура і завдання Демонстраційний експеримент з фізики, вимоги до нього Методика і техніка підготовки і проведення демонстраційних дослідів Фронтальний експеримент, лабораторні роботи, фізичний практикум Контроль знань і вмінь учнів з фізики. Методи і форми контролю Тести Організація самостійной роботи учнів з фізики Розвиток творчих здібностей учнів під час навчання фізики Технологія розв'язання експериментальних задач Комбінований урок Урок отримання нових знань Урок мотивації навчальної діяльності учнів Самостійна робота учнів з фізики Факультативні курси з фізики в школіСпеціальні питання Формування понять: механічний рух та його відносність, система відліку, матеріальна точка, траєкторія, шлях Основні закони динаміки Формування поняття маси Формування поняття сили Формування поняття роботи Формування поняття енергії Формування основних понять криволінійного руху Формування основних понять про механічні хвилі Формування поняття про температуру Методика вивчення теми: "Елементи теорії відносності у школі" Формування основних понять МКТ Формування наукового світогляду при вивченні фізики Формування основних понять електростатики Методика формування основних понять теми: "Магнітне поле" Формування поняття "електромагнітне поле" Формування основних понять теми: "Світлові кванти" Формування поняття "фізична величина" у середній школі Вимірювання фізичних величин та обробка результатів вимірювання у середній школі Загальні питання методики розв'язування задач Роль і місце задач у системі навчання фізики в школі Класифікація задач з фізики Методика розв'язування задач (синтетичний та аналітичний методи) Застосування методів аналогії для вивчення періоду коливань складних механічних систем Формування понять: миттєва швидкість, переміщення, прискорення, середня швидкістьПедагогіка Педагогіка, як засіб передачі соціального досвіду людського суспільства. Виховання - основна проблема педагогіки. Система народної освіти в Україні. Структура соціального досвіду і зміст освіти. Поняття про теорії формальної /класичної/ і матеріальної /реальної/ освіти. Теоретичні основи традиційної моделі навчання /асоціативна теорія/. Організаційні форми навчання в середній школі як засіб керування пізнавальної діяльності. Організаційні форми навчання у вищій школі як засіб керування пізнавальною діяльністю. Класно-урочна система - основа організації учбового процесу в середній школі.

Формування вміннь: навичок учнів Методи навчання фізики, їх класифікація Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики Проблемне навчання фізики Нові інформаційні технології навчання Форми організації навчальних занять з фізики Типи і структура уроків з фізики Система уроків фізики, вимоги до простого уроку фізики Навчальний експеримент, його структура і завдання Демонстраційний експеримент з фізики, вимоги до нього Методика і техніка підготовки і проведення демонстраційних дослідів Фронтальний експеримент, лабораторні роботи, фізичний практикум Контроль знань і вмінь учнів з фізики. Методи і форми контролю Тести Організація самостійной роботи учнів з фізики Розвиток творчих здібностей учнів під час навчання фізики Технологія розв'язання експериментальних задач Комбінований урок Урок отримання нових знань Урок мотивації навчальної діяльності учнів Самостійна робота учнів з фізики Факультативні курси з фізики в школіСпеціальні питання Формування понять: механічний рух та його відносність, система відліку, матеріальна точка, траєкторія, шлях Основні закони динаміки Формування поняття маси Формування поняття сили Формування поняття роботи Формування поняття енергії Формування основних понять криволінійного руху Формування основних понять про механічні хвилі Формування поняття про температуру Методика вивчення теми: "Елементи теорії відносності у школі" Формування основних понять МКТ Формування наукового світогляду при вивченні фізики Формування основних понять електростатики Методика формування основних понять теми: "Магнітне поле" Формування поняття "електромагнітне поле" Формування основних понять теми: "Світлові кванти" Формування поняття "фізична величина" у середній школі Вимірювання фізичних величин та обробка результатів вимірювання у середній школі Загальні питання методики розв'язування задач Роль і місце задач у системі навчання фізики в школі Класифікація задач з фізики Методика розв'язування задач (синтетичний та аналітичний методи) Застосування методів аналогії для вивчення періоду коливань складних механічних систем Формування понять: миттєва швидкість, переміщення, прискорення, середня швидкістьПедагогіка Педагогіка, як засіб передачі соціального досвіду людського суспільства.

Виховання - основна проблема педагогіки. Система народної освіти в Україні. Структура соціального досвіду і зміст освіти. Поняття про теорії формальної /класичної/ і матеріальної /реальної/ освіти. Теоретичні основи традиційної моделі навчання /асоціативна теорія/. Організаційні форми навчання в середній школі як засіб керування пізнавальної діяльності. Організаційні форми навчання у вищій школі як засіб керування пізнавальною діяльністю. Класно-урочна система - основа організації учбового процесу в середній школі. Різні формування змісту освіті: учбові плани, учбові програми, учбові матеріали. Теоретичні основи програмованого навчання. Програмоване навчання: типи навчальних програм. Застосування ЕОМ для реалізації навчальних програм. Методи навчання: повідомляючий /науковий/ і елементарний /розвиваючий/ по Д.А.Дистервегу. Поняття про дидактику. Основні поняття дидактики. Дидактичні принципи в учбовому процесі. Значення і функції контролю в навчанні. Види, методи і форми контролю в учбовому процесі. Критерії оцінки знань, вміння, навиків. Інформаційні технічні засоби навчання. Технічні засоби контролю знань. Використання комп'ютерів в учбовому процесі: можливості і перспективи. Програмований контроль як складова частина програмуючого навчання. Машинний і безмашинний програмований контроль знань. Переваги і недоліки. Типи темпераменту. Можливості педагогічного впливу на прояв окремих негативних /заперечливих/ рис темпераменту. Позитивні і негативні риси характеру. Можливості педагогічного впливу на характер. Здібності і задатки. Якісна і кількісна характеристики здібностей. Поняття про інтелект. Тестування на ЕО - коефіцієнт інтелекту. Види діяльності. Вміння і навик, як рівні засвоєння діяльності. Пікові особливості уваги. Виховання уваги в учбовому процесі. Види пам'яті. Індивідуальні і вікові відміни пам'яті. Загальні питання Методика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет і методи дослідження. Аналіз можливих систем побудови шкільного курсу фізики Мета та завдання навчання фізики Зміст і структура курсу фізики середньої загальноосвітньої школи Планування роботи вчителя. Підготовка до уроку Календарне, тематичне, поурочне планування з фізики. Наукова організація праці вчителя Дидактичні та психологічні основи навчання фізики Формування фізичних понятть

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (ФИ)

Учителями и преподавателями физики в средних и высших учебных заведениях со 2-й половины 19 в., как правило, назначались окончившие физико-математические факультеты университетов. Учителя физики для двухклассных начальных, городских и высших начальных училищ готовились в учительских институтах, на физико-математических отделениях высших женских курсов, на физико-математическом отделении Женского педагогического института в Петербурге (с 1903). Окончившие различные высшие учебные заведения получали знания по педагогике, психологии и методикам преподавания (в т. ч. физики) в Педагогической академии в Петербурге и Педагогическом институте имени П. Г. Шелапутина в Москве. Московский городской народный университет им. А. Л. Шанявского (см. Шанявского университет ) с приходом туда в 1911 П. Н. Лебедева становится одним из центров Ф. о. В 1892–1915 вышли в свет 4 тома «Курса физики» О. Д. Хвольсона (тт. 5–6 в 1920–26). Этот «Курс» стал основным пособием для студентов высшей школы и использовался также в 1920-е–1930-е гг.   После Октябрьской социалистической революции 1917 развитие социалистического производства потребовало расширения сферы практического приложения физической науки, повышения роли специального Ф. о. и поднятия уровня подготовки как исследователей и преподавателей, так и инженеров-физиков. С начала 1930-х гг. специальное Ф. о. усиливается во всех высших технических учебных заведениях, в большинстве сов. университетов создаются самостоятельные физические факультеты, открываются новые кафедры по отдельным отраслям физики, организация учебного процесса подчиняется новым задачам развития науки и производства

скачать реферат Республика Адыгея

Реферат по курсу методика экономико-географических исследований Выполнил: Александр Слета. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. Географический факультет Москва 2002 1.Краткая характеристика Территория - 7,8 тыс. км2. В настоящее время в состав Республики входят города Майкоп и Адыгейск, 7 сельских районов (Майкопский, Кошехабльский, Красногвардейский, Гиагинский, Теучежский, Тахтамукайский, Шовгеновский), 5 посёлков городского типа, 226 сельских населенных пунктов, 55 сельских и поселковых округов. На ее территории проживает 450 тыс. человек, при этом городское население составляет 54% всех жителей. 2.Физико-географические условия. Адыгея расположена в северо-западной. части Кавказа, на левобережье рек Кубани и Лабы. Северная часть области представляет собой слабоволнистую Прикубанскую наклонную равнину, южная — предгорья (до 300 м высотой) и горы (до 3238 м, гора Чугуш) Большого Кавказа. Климат умеренно тёплый и влажный. Средняя температура января в Майкопе —1,6°С, июля 22,2°С. Осадков около 700 мм в год (наибольшее количество с апреля по ноябрь). Безморозный период 180 дней.

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
 Физические эффекты и явления

Поляризация при рассеивании света. Рассеяный на неоднородных средах естественный свет в некоторых направлениях является линейно-поляризованным и, наоборот, линейно-поляризованный свет в некоторых направлениях не рассеивается). В основе этого явления (как и при поляризации света, отраженного под углом Брюстера) лежит природа самой электромагнитной поперечной световой волны (см."Поляризация"), а вовсе не анизотропия и ориентация молекул, что лишь препятствует полной поляризации рассеивания света. Поляризация при рассеивании - единственный метод поляризации рентгеновского излучения (1). Л И Т Е Р А Т У Р А 1. Н.Д.Жевандров. Анизотропия и оптика. М., "Наука",1974 2. Г.С.Ландсберг, Оптика. М., "Наука", 1976 3. У.Шерклиф, Поляризованный свет. М., "Мир",1965 4. М.Фрахт, Фотоупругость,т.1-2. М.,1950 5. А.Вайсбергер, Физические методы в органической химии, пер. с англ. т.5, М., 1957 6. Квантовая электроника, изд. "Советская энциклопедия", М.,1969 7. Р.Дитчберн,Физическая оптика, пер. с англ.,М.,1965 8. Г.Иос,Курс теоретической физики, "Учпедгиз", М.,1963 9. М.Борн, Атомная физика, пер. с англ., М.,1965 10. А.с. 154680, 178905, 243872, 268819, 391672, 416595, 474724 США патенты 3588214, 3558215, 3558415, 3588223, 3811778 Великобритания, заявка 1354509 ФРГ заявка 2333242 Франция, заявка 22099357 17

скачать реферат Какая нужна педагогика

В 1996 году вышло учебное пособие: А.З. Рахимов. Психодидактика. Уфа: Изд-во "Творчество", 1996. 210 с. Это наиболее серьезный и обстоятельный труд по данной проблеме. В нем психодидактика определяется как "интегративная психолого-педагогическая наука, раскрывающая теоретические основы образования и обучения в их наиболее общем виде в соответствии с законами общей, возрастной и педагогической психологии, а также частных методик". Анализ этих и других публикаций показывает, что понимание предмета психодидактики имеет широкий спектр разброса и идет процесс его становления. Нами сейчас разрабатывается курс психодидактики физики. Пособие будет состоять их тринадцати частей. Уже читается соответствующий спецкурс. Он будет расширяться по мере написания пособий. Снимаются на видеопленку специальные уроки для лабораторных работ. Первые написанные пособия будут, естественно, несовершенны, их надо будет переделывать по результатам практической работы. Но без таких преобразований дальнейшее коренное улучшение подготовки студентов к работе в школе вряд ли возможно. Список литературы

 Охота за кварками

И вообще не будем отвлекаться, а лучше повнимательнее приглядимся к действиям теоретика. Вот он что-то рассказывает, стоя у черной доски. В руках - исписанные листочки бумаги да мел. Еще указка - и это все его оружие. Однажды спросили А. Эйнштейна, где находится его лаборатория. Он быстро вынул из нагрудного кармана авторучку и сказал: "Вот здесь". Конечно же, обладают теоретики и особыми профессиональными секретами. "Чем сложнее рассматриваемая система, - любил повторять член-корреспондент Академии наук СССР, автор первых отечественных курсов теоретической физики Я. Френкель (1894-1952), - тем, по необходимости, упрощеннее должно быть ее теоретическое описание... Физик-теоретик в этом отношении подобен художнику-карикатуристу, который должен воспроизвести оригинал не во всех деталях, подобно фотографическому аппарату, но упростить и схематизировать его таким образом, чтобы выявить и подчеркнуть наиболее характерные черты..." Может показаться, будто физик-теоретик (лист бумаги, авторучка, собственная голова) ярый индивидуалист, отшельник-анахорет

скачать реферат Естествознание - уроки, где ставятся проблемы

Но объединить все естественнонаучные вопросы в школе - возможно ли это? Нам представляется, что в старших классах школы должны появиться уроки естествознания, где школьники будут говорить о глобальных проблемах, не разделяя науку на отрасли. При этом будут синтезироваться знания о природе, а цель формирования естественнонаучной картины мира получит цельное, а не фрагментарное - в рамках учебных предметов - разрешение. Очевидно, формами проведения этих занятий должны быть лекции, семинары, конференции. Преподаватели естественных наук могут руководить такими занятиями вместе, образуя "кафедру естественных наук". Соответственно, и в подготовке учителей в педвузе должен обязательно присутствовать синтетический курс КСЕ и дополняющий его курс методики обучения. Тогда изучение естествознания в школе может выглядеть как двухуровневый процесс, включающий: 1-й уровень. Естествознание - учебный предмет, предшествующий изучению физики, дающий мотивационную основу естественнонаучного образования, имеющий характер занимательный, формирующий интерес школьников к познанию природы, ее законов, умение видеть каждый день вокруг себя проявление этих законов.

скачать реферат КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ в ФИЗИКЕ

Наиболее способным учащимся можно предложить исследовательские задачи, то есть задачи в ходе решения которых учащимся необходимо спланировать и провести ряд компьютерных экспериментов, которые бы позволили подтвердить или опровергнуть определённые закономерности. Самым продвинутым ученикам можно предложить самостоятельно сформулировать такие закономерности. Творческие задания лучше предложить ученикам в виде домашнего задания. В рамках таких заданий учащиеся самостоятельно придумывают и решают задачи, а затем проверяют свои результаты в компьютерном классе.Как начинать работать с компьютерным курсом. Идеально начинать работать с компьютерным курсом "Открытая физика 1.0" в индивидуальном режиме с одним или двумя учениками. Можно также попробовать использовать курс при работе с небольшой группой учащихся в рамках факультативных занятий. Это наиболее мягкие режимы, которые позволят вам хорошо освоить компьютерный курс, а также понять основные сложности, связанные с таким способом преподавания и, возможно, разработать собственные приёмы и методики использования курса на уроках.

скачать реферат Разработка демонстрационных программ для применения в процессе преподавания физики

Именно поэтому - 4 - появилась тенденция создания компьютерных программ для моделиро- вания подобных процессов . Теперь преподаватель, заранее по- добрав исходные данные, может по ходу объяснения демонстрировать все возможные варианты развития процесса не затрачивая массу вре- мени на приемлемое изображение установки, самого эксперимента, сопутствующих графиков. Кроме того, такие программы могут быть также 2 0 использованы в лабораторном практикуме с дополнительными заданиями разного уров- ня сложности, а в совокупности с прилагаемыми описаниями и для самостоятельного изучения материала.  1Целями дипломной работы являлись - исследование моделируемых процессов на предмет получения конечных аналитических решений, пригодных для создания на их ос- нове демонстрационных программ, а в случае их отсутствия построе- ние алгоритмов решения на основе численных методов; - создание демонстрационных программ на основе полученных ре- шений; - создания лабораторных работ на основе разработанных прог- рамм и ряда разноуровневых заданий к ним; - апробация созданных лабораторных работ 2 0на 2 0 физическом фа- культете ТГПУ им. Л. Н. Толстого в курсе методики преподавания физики;  1Научная новизна результатов дипломной работы В работе впервые: - Созданы демонстрационные программы для моделирования: про- цессов в электрическом колебательном контуре, опыта Милликена, - 5 - скин-эффекта; - Для скин-эффекта получено решение в виде комбинации функций Кельвина; - Показана роль фазового дополнительного слагаемого в решении для скин-эффекта; - Показано, что в электрическом колебательном контуре на гра- фике зависимости энергии от времени существуют плато, соответс- твующее нулевому току и проведена аналогия с механическими коле- баниями;  1Научная и практическая ценность В работе проведен теоретический анализ исследуемых процессов и создан ряд моделирующих программ.

скачать реферат Школьная астрономия: концепция нового подхода

Однако их наличие не может решить проблему дифференциации астрономического образования, поскольку в силу объективных причин существующие учебники написаны по весьма схожим учебным программам и близки по глубине изложения материала. Еще несколько лет назад в этом не было ничего плохого, но сейчас обстановка иная. И связана она, кроме всего прочего, с тем, что сейчас до предела сократили курс школьной физики и других естественных и математических учебных предметов. Кроме того, при всей условного деления учащихся на «физиков» и «лириков» – «естественников» и «гуманитариев», в реальной жизни такое разделение существует, а потому довольно безперспективно заставлять «гуманитариев» выводить формулы и решать, задачи – им это совершенно неинтересно. Все сказанное приводит к необходимости корректировки известной современности концепции школьного астрономического образования («Земля и Вселенная», 2003, № 1). Суть такой корректировки сводится к следующему: чтобы приобретаемые учащимися знания по астрономии действительно завершали бы их естественнонаучное и философское образование, надо разработать для «гуманитариев» (а таковых сейчас, пожалуй, большинство!) обзорно-мировоззренческий курс, являющийся значительно упрощенным, доступным и интересным, чем ныне существующий. Прим.: Этому был посвящен доклад на IV Всероссийской научно-практической конференции «Современная астрономия и методика ее преподавания», состоявшейся 24 – 26 марта 2004 г. в РГПУ им. Герцена, Санкт-Петербург.

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
скачать реферат Математическое моделирование электропривода

Представлена блок-схема данной приводной системы в Simuli k, на основе которой был проделан ряд экспериментов, которые описывают физические свойства данной системы. На основе полученных результатов можно сделать вывод, что алгоритмы управления по ускорению придают системам выраженные свойства адаптивности. Список используемой литературы 1. Савельев И. В. “Курс общей физики”, том 2, М., “Наука”,1988 2. Любчик Л.М. “Курс лекций”. 3. Крутько П.Д. "Обратные задачи динамики управляемых систем", М., “Наука”,1988

скачать реферат Разработка системы рейтинг-контроля уровня усвоения знаний студентов

Перестроенные на указанных принципах отдельные курсы по физике, химии, биологии, математике, русскому языку и ряду других дисциплин позволили сократить объем подлежащего усвоению содержания в два-три раза (см. работы Н.Ф. Талызиной, 3.А. Решетовой, И.А. Володарской, 0.Я.Кабановой, И.П. Калошиной, И.И. Ильясова, А.И. Подольского, Н.Н. Нечаева и др.). 1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ Методы обучения в их традиционных вариантах иногда подразделяют на методы преподавания (лекция, рассказ, показ-демонстрация, объяснение, беседа и др.), методы учения (слушание, осмысление, упражнение, изучение учебников и первоисточников, моделирование, в том числе практические работы, учебное исследование и др.) и методы контроля (опрос, контрольная, коллоквиум, зачет, экзамен, защита проекта и др.) (Низамов Р.А. - 1975; Харламов И.Ф. - 1990 и др.) По источникам и способам передачи информации выделяют словесные, наглядные и практические методы. В зависимости от характера дидактических задач выделяют методы приобретения знаний, методы формирования умений и навыков, методы формирования творческой деятельности и методы контроля знаний, умений и навыков (Педагогика - 1988).

скачать реферат Содержание экологического образования и его основные компоненты

Междисциплинарный подход в экологическом образовании школьников предполагает: -систематизацию учебного содержания на основе ведущих экологических идей; -конкретизацию основных экологических идей и научных экологических понятий системой фактов глобального, регионального и локального уровней; -системный анализ международных и национальных документов об охране окружающей среды; -использование в учебно-воспитательном процессе методов и методических приемов, обеспечивающих единство и взаимосвязь научного, нравственно- эстетического и практического отношения к природе; -широкое применение в учебно-воспитательном процессе межпредметных форм экологического образования (межпредметные уроки, полевые практикумы, ролево-сюжетные игры, походы-экспедиции) . Важнейшим условием эффективной реализации межпредметного подхода является нахождение и целенаправленная реализация межпредметных связей того или иного школьного предмета с другими учебными дисциплинами и поэтапное использование этих связей в различных формах. Межпредметные связи экологического характера в процессе обучения могут устанавливаться с помощью следующих методических приемов: а)изучение биологических, физиологических и других явлений для раскрытия важнейших эколого-географических закономерностей; б)постановка вопросов комплексного характера для систематизации знаний из других учебных предметов; в)выполнение специальных заданий и упражнений, решение задач на межпредметной основе; г)работа с таблицами и иллюстрациями; д)составление комплексных характеристик различных объектов природы, требующих привлечения знаний из курсов биологии, физики, химии, истории и др.; е)побуждение школьников к участию в опросе своих товарищей, к диалогу, направленному на воспроизведение знаний из курсов других школьных предметов .

скачать реферат Кинетика двухатомного газа

Наличие спина приводит лишь к увеличению кратности вырождения всех уровней в (2S 1) раз, соответственно чему к химической постоянной добавится величина (34) Особого рассмотрения требует тонкая структура, возникающая при S?0, ?0 . Интервалы тонкой структуры при этом могут достигать значений, делающих необходимым их учет при вычислении термодинамических величин. Выведем формулы для случая дублетного электронного терма 2). Каждая компонента электронного дублета имеет свою колебательную и вращательную структуру, параметры которой для обеих компонент можно считать одинаковыми. Поэтому в статистической сумме (2) появится еще один множитель:где g0,g1,—кратности вырождения компонент дублета, ?—расстояние между ними. К свободной энергии соответственно прибавится «электронная» часть, равная (35)Выпишем также «электронную» теплоемкость, которая должна быть добавлена к остальным частям теплоемкости: (36)В обоих пределах Т>0 и Т>? Сэл, естественно, обращается в нуль, а при некоторой температуре Т~? имеет максимум. Литература: 1. В. Г. Левич Курс Теоретической Физики .Том 1. М. Наука. 1969 2. Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшищ Статистическая Физика . Том 5. М. Наука. 1964 3. А. В. Митин и О. С. Зуева Введение в квантовую механику. Часть1. М. МЭИ. 19961 стр.151, Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц: “Статистическая физика”.:1964 г. 1 Фактически это условие всегда выполняется для всех газов, за исключением обоих изотопов водорода.

скачать реферат Яркость

На сегодняшний день уже прошли государственную аккредитацию и лицензирование и не так давно были запущены в серийное производство приборы регистрации скорости (радары) нового поколения, которые позволяют не только более точно определить действительную скорость движения автомобиля практически при любых условий окружающей среды, а и определить многие другие параметры транспортного средства при помощи установленного в нём специального компьютерного чипа. Также яркость измеряют при проверке правильности постановки углов рулевых колёс. Список литературы 1. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Курс общей физики. Т. III Изд 2-е. Учебник. М.: Высшая школа,1972. 2. Енохович А.С. Справочник по физике и технике: учебное пособие для студентов технических вузов и инженрных работников. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1989. 3. Харт Х. Введение в измерительную технику: Пер. с нем. М.М. Гельмана. –М.: Мир, 1999. 4. Измерения в промышленности: Справ. изд. в 3-х кн.: Пер. с нем./Под ред. П. Профоса.-2-е изд., перраб. И доп.-М.: Металлургия, 1990. 5. 6. 7. 8.

Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость
Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
скачать реферат Развитие народного образования в городе Новый Уренгой (1976 – 1999 г.г.)

В преподавании профильных предметов происходит расширение и углубление учебного материала с учетом требований вузов данного профиля. Членами кафедры иностранного языка городской гимназии проделана большая работа по корректировке программ МГИМО в условиях гимназии, созданию, созданию программ факультативных курсов по физике, экономике, математике для одаренных детей. Как правило, выпускники гимназии поступают в те высшие учебные заведения, в которые намеривались, овладевают навыками, необходимыми для непрерывного самообразования. Год от года крепнут связи с Санкт-Петербургским финансово-экономическим университетом32. В 1989 году в школу–новостройку в северной части города пришел новый директор – Лидия Николаевна Левкутная, родом с Крымского полуострова, которая очень близко к сердцу принимала детские болезни. С группой единомышленников подготовила проект новой школы. Для пущей убедительности пригласила специалистов из Сибирского отделения Академии медицинских наук, которые, проверив 400 детей школы, выдали жуткие данные по состоянию их здоровья.

скачать реферат О методике решения задач на относительность движения при изучении основ кинематики в 9 классе общеобразовательной школы

О методике решения задач на относительность движения при изучении основ кинематики в 9 классе общеобразовательной школы Петровых Н.П., Горбанева Л.В. (кафедра общей физики ХГПУ) Одним из сложных и недостаточно разработанных вопросов методики физики является методика решения задач на относительность движения. Анализ  специальной литературы и имеющийся практический опыт  убеждают в том, что учащиеся школы и студенты не умеют решать задачи на относительность движения. В методических пособиях предлагается преимущественно логические приемы решения, иллюстрируемые иногда рисунками. Мы предлагаем способ решения задач на относительность движения, который позволяет конкретизировать представления учащихся и студентов о законе сложения скоростей и перемещений, о понятии неподвижной системы отсчета (НСО) и подвижной системы отсчета (ПСО). Учит определять скорости, перемещения тел относительно различных систем отсчета (СО) и другие величины,  убеждает в относительности скорости и перемещения тел. Сущность предлагаемого способа решения задач сводится к следующему алгоритму: Анализ условия задачи, выделение движущихся тел. Краткая запись условия задачи.

скачать реферат “Тёмная масса”. О механизме возникновения иллюзии нехватки массы

Как было показано выше, наблюдаемое расстояние –является геометрической суммой действительного расстояния и мнимого расстояния . Далее, спроецируем эти наблюдаемые расстояния и на плоскость рисунка, то есть проведём отрезки равные соответствующих расстояний от точки, в которой находится наблюдатель в тех же направлениях, в которых находятся объекты и соответственно. Между этими наблюдаемыми положениями объектов и проведём отрезок наблюдаемого расстояния между этими объектами. На этом рисунке наглядно видно, что наблюдаемое расстояние больше действительного расстояния . Проблема “Тёмной Массы” то есть иллюзии нехватки видимой массы возникла, вследствие того, что в уравнения баланса сил вместо действительного расстояния были подставлены значения наблюдаемого расстояния . Для устранения этой “несуразицы” проблемы “Тёмной Массы”, автор предлагает учитывать такие факторы как лучевую скорость и относительную мощность объектов. Для этого действительное значение расстояния нужно находить из вышеприведённой формулы . Для нахождения относительной мощности нужно знать мощность излучения – (светимость ). , где – скорость света в квадрате, – масса объекта, – светимость (мощность излучения). Список литературы Л.Д. Ландау, А.И. Ахиезер, Е.М. Лифшиц “Курс общей физики” М. 1965 г. К.Д. Рындюк “Новая модель эволюции Вселенной”

скачать реферат Теоретические основы формирования мировоззренческой устойчивости в средней школе

Но только усвоение важнейших понятий и идей недостаточно для формирования представлений о физической картине мира. Представления о современной физической картине мира учащиеся могут получить только в конце курса изучения физики, после того как будут обобщены и приведены в систему знания учащихся. До того контуры современной физической картины мира обрисовать невозможно из-за недостатка знаний у учащихся по вопросам современной физики. Как отметила Зорина Л.Я. « не всегда целесообразно сразу давать знания, соответствующие современному уровню развития. В ряде случаев нужно специально показывать становление знаний и изменение мировоззренческих представлений». (Зорина Л.Я. «Дидактические основы формирования системности знаний старшеклассников». – М., 1978г., стр.116). Поэтому необходимо показать учащимся, что физическая картина мира создавалась постепенно, что в процессе развития физики она сама эволюционировала, то есть вначале возникла механическая картина мира, затем ее сменила электромагнитная картина мира. Поэтому после изучения механики можно говорить лишь о механической картине мира, а после изучения электродинамики – об электромагнитной картине мира.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.