телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Одежда и обувь -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Физкультура и Спорт, Здоровьеподраздел:Физкультура и Спорт

Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
1. Біохімічні зміни в організмі при розтренованості й перетренованості 2. Фізичні навантаження, адаптація й тренувальний ефект 3. Закономірності розвитку біохімічної адаптації й принципи тренування 4. Оборотність адаптаційних змін при тренуванні 5. Циклічність розвитку адаптації в процесі тренування 6. Список використаної літератури 1. Біохімічні зміни в організмі при розтренованості й перетренуваності Всі біохімічні зміни, що виникають в організмі людини в процесі спортивного тренування й спрямовані на його швидке пристосування до умов підвищеної м'язової діяльності, наступають у різний час й у певній послідовності. При систематичних заняттях фізичними вправами організм найбільше швидко адаптується до тривалої роботи (аеробні процеси, що супроводжуються нагромадженням глікогену). Потім відбувається збільшення м'язової маси за рахунок інтенсивного синтезу структурних м'язових білків (в основному міозину) і активація анаеробных процесів гліколізу. І, нарешті, у м'язах накопичується підвищений зміст креатинфосфату. Розтренованість - такий стан тренованого організму, при якому його підвищені біохімічні й фізіологічні можливості повертаються до вихідного рівня. Цей зворотний процес спостерігається при повнім припиненні занять фізичними вправами. Біохімічні зміни, що наступають в організмі спортсменів при розтренваності, по послідовності зовсім протилежні тренувальним біохімічним зрушенням. Після припинення спортивного тренування в організмі найбільше швидко повертається до вихідного рівня зміст креатинфосфату, потім інтенсивність реакцій гліколізу, зміст глікогену й структурних білків м'язів, і в останню чергу знижується інтенсивність аеробних процесів. Отже, в організмі, що тренується, найбільше швидко розвиваються й довше всього зберігаються біохімічні зміни, характерні для такої якості рухової діяльності, як витривалість до тривалої роботи. Найбільше повільно розвиваються й зберігаються протягом самого короткого проміжку часу біохімічні основи швидкості й швидкісної витривалості. Сила як якість рухової діяльності займає при цьому проміжне місце. Перетренування - такий стан організму спортсменів, при якому наступають глибокі біохімічні зрушення, що супроводжуються порушенням діяльності центральної нервової системи, органів кровообігу, частково органів подиху, травлення й різким зниженням рухової якості - витривалості. Стан перетренованості розвивається найчастіше у висококваліфікованих або юних спортсменів з нервовою системою слабкого типу при неправильній організації тренувальних занять: недотриманні поступовості в підвищенні обсягу й інтенсивності навантажень, відсутності достатнього відпочинку після максимальної роботи. Перетренування спортсменів часто спостерігається перед відповідальними змаганнями в період форсованого тренування. Біохімічні зміни, що відбуваються в перетренованому організмі, відрізняються від зрушень, викликаних розтренованостю, як по послідовності їхньої появи, так і по глибині. З розвитком стану перетренування в організмі, насамперед, відбувається порушення процесів аеробного окислювання, у зв'язку із чим значно гнітиться функціонування нервової системи, що супроводжується порушенням сну й реакції організму на фізичні навантаження.

Відповідно до характеру й величиною обраного навантаження в організмі формується домінуюча система, гіперфункція якої забезпечує розвиток адаптації. Ця навантажувати система, що, забезпечує в організмі переваги в пластичному й енергетичному обміні в порівнянні з органами й системами, які безпосередньо не пов'язані з виконанням даного навантаження. У процесі тренування надмірна по своїй напруженості адаптація до певного виду навантаження в якийсь момент часу може викликати виснаження функціональних резервів домінуючої системи й послабити роботу інших систем, безпосередньо не пов'язаних з реакцією на навантаження (цей стан позначається як перетренування). Тому поряд з вибірковістю впливу на "провідні" (домінантні) функції в процесі тренування необхідне забезпечення регулярної зміни спрямованості впливу, що тренує, щоб досягти ефективної й всебічної адаптації організму до всіх факторів, які проявляють свій вплив в умовах даного виду спорту. Принцип оборотності дії заснований на мінливості адаптаційних змін в організмі, викликаних тренуванням у певному виді навантажень, тому що після припинення дії фізичного навантаження або при перерві в тренуванні позитивні структурні й функціональні зрушення в домінуючій системі поступово знижуються й зникають. Найбільш наочна дія цього принципу проявляється на прикладі відставленого тренувального ефекту, спостережуваного після фізичного навантаження. У цьому випадку викликані в сфері енергетичного обміну зміни швидко повертаються до вихідного рівня й у певний момент часу перевищують його (це підвищення є фазою суперкомпенсації). По завершенні фази суперкомпенсації показники енергетичного обміну, випробовуючи періодичні коливання, поступово приходять у норму. Виходячи із зазначеної закономірності відбудовних процесів треба, що для розвитку адаптації процес тренування не повинен перериватися, а повторні навантаження повинні задаватися у фазі суперкомпенсації (мал. 2). Принцип оборотності дії повністю співвідноситься до випадку кумулятивних тренувальних ефектів. Висока працездатність, досягнута протягом тривалого періоду тренування, знижується після припинення тренування або при зменшенні її напруженості. Принцип позитивної взаємодії полягає в тім, що кумулятивний ефект, що виникає після багаторазового повторення навантаження, не є простим додаванням деякого числа термінових і відставлених тренувальних ефектів. Кожне наступне навантаження впливає на адаптаційний ефект попереднього навантаження й можуть видозмінювати його. Якщо результат такого підсумовування тренувальних ефектів приводить до посилення адаптаційних змін в організмі, то має місце позитивна взаємодія. Якщо кожне наступне навантаження зменшує ефект від попередньої, то відбувається негативна взаємодія тренувальних ефектів. І, нарешті, якщо наступне навантаження помітно не впливає на тренувальний ефект від попереднього навантаження, то спостерігається нейтральна взаємодія. Ефективна адаптація протягом тривалого періоду тренування може бути досягнута тільки при позитивній взаємодії між окремими навантаженнями. На тренувальні ефекти фізичних навантажень можуть впливати й інші неспецифічні фактори тренування, зокрема харчування, фізіотерапевтичні й фармакологічні засоби, біоклиматичні умови й т.д. Ці додаткові фактори посилення адаптації до фізичних навантажень можуть бути успішними, якщо їхні специфічні ефекти будуть позитивно взаємодіяти із тренувальними ефектами навантажень.

Тривалість лагфази визначається часом, необхідним для встановлення домінування даної функціональної системи над іншими провідними функціями, які можуть брати участь у забезпеченні розвитку адаптації до обраного виду впливів, що тренують. Фаза розгону відбиває зростання швидкості адаптаційних змін в організмі в міру звуження спрямованості впливу застосовуваних навантажень на домінуючу функцію або якість. Фаза вповільнення обумовлена вичерпанням адаптаційного потенціалу функціональної системи, що домінує в розвитку адаптації до даного виду навантажень. Послідовна зміна домінуючих факторів у процесі тренування забезпечує безперервне підвищення тренованості з поступовим наближенням до індивідуальної межі фізичної працездатності. У міру наближення до цієї межі швидкість розвитку адаптації поступово сповільнюється. Оцінити ступінь досконалості адаптації відносно тренування з використанням інтервальних навантажень можливо по швидкості зміни показників провідної функції в ході підготовки (кінетична досконалість). Зміна величини приросту показників працездатності у відповідь на зміну величини тренуємого стимулу (кількості виконаної роботи) докладно вивчено німецькими вченими Майдорном і Меллеровичем ще в 1972 р. У процесі досліджень чотири досить близькі за рівнем підготовленості групи випробуваних тренувалися протягом чотирьох тижнів на велоергометрі з використанням інтервальних навантажень рівної інтенсивності, але розрізняються по сумарному обсязі: перша група виконувала за тиждень тренування близько 6000 кпм роботи, друга - близько 18000, третя - близько 36000, четверта група -близько 60 000 кпм. Ефективність адаптації, досягнутої за 4 тижні інтервального тренування, оцінювали по величині відносного приросту працездатності, що доводиться на одиницю виконаної роботи (на кожні 1000 кпм навантаження). Ефективність адаптації, досягнутої за 4 тижні тренування, знижується зі збільшенням обсягу виконаної тренувальної роботи. Найбільша ефективність адаптації була в групі, що виконала найменшу кількість роботи, і помітно нижче в групі, що виконала найбільший обсяг навантажень. Виходячи з результатів проведеного експерименту автори прийшли до наступних висновків: ефективність адаптації, що досягає в процесі тренування, експоненціально знижується зі збільшенням обсягу виконуваного навантаження; при однаковій кількості виконаної тренувальної роботи найбільша ефективність адаптації досягається за рахунок збільшення інтенсивності навантаження; с підвищенням рівня тренованості ефективність адаптації знижується; найбільша ефективність адаптації відзначається при використанні тренувальних навантажень високої інтенсивності протягом щодо коротких проміжків часу (від 3 до 4 тижнів), а також при дуже напруженому тренуванні випробуваних з низьким вихідним рівнем працездатності. Кінетична досконалість адаптації до фізичних навантажень, тобто швидкість розвитку адаптаційних змін у відповідь на тренування певного виду є, очевидно, генетично обумовленим властивістю. Про це, зокрема, свідчить той факт, що видатні спортсмени, що досягли висот спортивної майстерності в обраному виді вправ, відрізняються від менш тренованих спортсменів темпами приросту результатів уже на початкових етапах підготовки.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

Можна взяти для прикладу записку "До схеми ворожих сил на Україні на 1 серпня 1921 р.". Цей інформаційно-розвідувальний матеріал мав такі тематичні рубрики: Охорона державного кордону; Регулярні з'єднання і частини Червоної армії; Залізнодорожні сили та крупні радіостанції КВО; Авіація РСЧА; Бази й склади; Транспорт; Пошта і телеграф; Економічна інформація; Адміністративно-військовий поділ радянської Росії; Виробництво та імпорт зброї Росією; Характеристика мобілізаційної системи й мобконтингенту радянської Росії; Морально-політичний стан особового складу РСЧА; Органи цивільної влади; Характер агітаційно-пропагандистської роботи радянської влади; Загальна характеристика внутрішньої і зовнішньої політики радянської влади в цілому [665]. Як бачимо, надбана розвідкою ППШ різноманітна і досить змістовна інформація дозволяла готувати ведення бойових дій на території УСРР, виробляти пропагандистську лінію з урахуванням настроїв місцевого населення, передбачати можливу протидію з боку органів безпеки і внутрішніх справ при проведенні роботи в Україні, планувати першочергові військово-адміністративні заходи на випадок перемоги збройного повстання й повалення влади рад

скачать реферат Технология изготовления печатных форм

Технічна характеристика видання. 1. Книжкове видання (дитяча література). 2. Формат видання - 220(290. 3. Формат ф.д.а. - 60(90/8. 4. Обсяг видання – 8 ф.д.а. 5. Тираж – 70 000. 6. Фарбовість – 4. 7. Палітурка тип. 5: - фарбовість – 4, - характер ілюстрації – тонова, - оздоблення – друкована. 8. Додаткові елементи: форзац; - характер зображення – тонове, - фарбовість – 4, - кількість елементів – 2. 2.Офсетний друк сьогодні: стан і перспективи розвитку Офсетний друк, як і колись, залишається сьогодні основним способом поліграфічного відтворення поліграфічної продукції в різних її видах: газети, журнали, книги, художні альбоми, етикетки, упакування, різноманітна акцидентна продукція. І скільки б не говорилося про її безперспективність, про конкуренцію з боку інших друкованих способів, вона все-таки досить міцно утримує ведучі позиції. За прогнозами Дослідницької інформаційної асоціації поліграфістів Великобританії PІRA (Prі і g І forma іo Research Assocіa іo ), у 2010 році ринкова частка офсетного друку серед інших її способів складе 40%, що перевищує частки інших основних способів друку .Що стосується якості друку, те тут конкурентом офсету може бути тільки глибокий друк з її величезними тиражами.

Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
 Теорії нації та націоналізму

Посилаючись на прац лнгвств та антропологв, Армстронг доводить, що меж етнчно групи визначаються за «принципом вилучення» чи протиставлення. Етнчна група прагне визначати сво меж, внутршнй взамозвязок, наголосом не лише на свох внутршнх характеристиках, а насамперед, методом вилучення, протиставленням «ми» узагальненому образов «не ми», «нш», «вони». Наведемо приклад з сторично лнгвстики: термни на зразок «гой» у врейськй мов, «варвар» у латин чи «нмець» у словянських мовах формулювалися на цй основ: з поняття «ми» вилучалися вс, хто був «нмий» («не ми», «нмець»), хто не розумв мову, символи тих, хто належав до «ми»[102]. Так само формулювалися й нш характеристики «ми» й «вони», зокрема релгйн, побутов тощо. З цього можна зробити такий висновок: «метод вилучення»  одню з визначальних рис формування «етнчно свдомост»,  саме вн сприяв надзвичайнй життздатност ц форми самодентифкац людсько особистост та спльнот. Армстронг заперечу абсолютизацю модерност нацй

скачать реферат Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «КОМПАНІЯ «ЮнІвест МАРКЕТИНГ» 53РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ Й АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 63 3.1. Аналіз факторів макросередовища підприємства 63 3.2. Аналіз факторів мікросередовища 76 3.3. SWO -аналіз 97 3.4. Оцінка готовності підприємства до реалізації маркетингової стратегії 99РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І РОЗРАХУНОК ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА ВИРОБНИЧО- ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ 105 4.1. Основні напрямки вдосконалення управління маркетинговою діяльністю компанії «Юнівест Маркетинг» 105 4.2. Обґрунтування заходів і розрахунок бюджету з удосконалення управління маркетинговою діяльністю 108 4.2.1. Формування єдиної служби маркетингу 108 4.2.2. Розробка безкоштовних зразків рекламно-інформаційного характеру 114 4.2.3. Рекламна кампанія в спеціалізованих виданнях 121ВИСНОВКИ 126ЛІТЕРАТУРА 130ДОДАТОК А 132 ВСТУП Маркетинг є однієї з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, однак, його дуже часто неправильно розуміють.

 Теорії нації та націоналізму

Отже, варто погодитися з тим, що нацизм  фашизм справд можна вважати екстремальними формами нацоналзму, що виникають на основ гранично абсолютизац певних деологем нацоналзму  змшування х з радикальними соцальними гаслами та расовими передсудами. Утм думка Е. Смта про вдокремлення х на аналтичному рвн також  цлком рацональною. Нацоналзм  расизм Ми вже зауважували, що бльшсть дослдникв вважають за необхдне вдокремлювати поняття «наця» вд поняття «раса». Разом з тим, деяк примордалсти, розглядаючи певн бологчн чинники як важлив складники формування «нацй», вважають доцльним включати расов характеристики до термна «наця». Мислител пероду «класичного нацоналзму» (кнець XVIII початок XIX ст.) свдомо чи несвдомо використовували елементи «расового пдходу», формулюючи сво висновки щодо вдмнностей мж народами: вони вказували на так чинники, як спльнсть походження (або, за сучасною термнологю, бологчна спльнсть), клмат тощо. Зрозумло, це не перетворювало х на расиств, як не ста расистом той, хто визна вдмннсть бологчних характеристик, таких як колр шкри, будова черепа, або антропологчний тип

скачать реферат Критеріі ефективності труда менеджмера

Оцінка на основі аналізу праці. Визначення психологічний якостей на основі аналізу праці управлінського персоналу відбвається в рамках ситуаційної оцінки, яка, однак, схожа на оцінку рис. В методиці ситуаційної оцінки передбачена процедура відбору типових управлінських сиуацій в конкретному колективі, в структурі яких описується робота управлінця а потім оцінюється його поведінка. Результатом буде як і у попередньому методі – соціально-психологічна характеристика, але більш професійно зорієнтована. Вона має інформацію щодо того, ефективно чи ні діяв працівник в пропонованих ситуаціях. Функціональна оцінка керівника. Функціонльна оцінка керівника основується на аналізі процесу праці, виявлені наскільки він добре справляється зі своїм посадовими обов’зками. Праця управлінця в такому випадку описується в структурі спеифічних функцій по регулюванню спільної діяльності, що він виконує. Наприклад, в одній з таких методик виділяються такі функції, як планування, організація, комплектування штату, керівництво та лідерство, контроль.

скачать реферат Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРА МЕНЕДЖМЕНТУстудента факультету Економіки та Управління спеціальності менеджмент у виробничій сфері Васильківського Владислава Сергійовича /прізвище, ініціали, підпис/ Тема: Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств Науковий керівник Щербина О. В. Робота допущена до захисту Завідувач кафедри канд.екон.наук, доцент Соболь С.М. КИЇВ-1999 ЗМІСТ Вступ 3 І. Теоретико-методологічні основи формування товарного асортименту підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки 5 1.1. Економічна сутність та види товарного асортименту 5 Глибина 7 1.2. Перспективний товарний асортимент як складова частина економічної стратегії підприємства 9 1.3. Методичні підходи щодо формування перспективного товарного асортименту 15ІІ. Аналітична оцінка базового товарного асортименту та обгрунтування механізму його формування на перспективу 28 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства-об’єкту дослідження 28 2.2. Аналіз результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства 41 2.3. Аналіз існуючого товарного асортименту підприємства 47 2.4. Обгрунтування механізму формування перспективного товарного асортименту підприємства 53Заключення 62 Список використаної літератури 64ДОДАТКИ .67 Вступ Порівняно нещодавно на Україні, та і в інших колишніх державах соцтабору, діяла командно-адміністративна система господарювання.

скачать реферат Отчет по педагогической практике

Велике значення має організація міжнародного туризму. На частину міжнародного туризму припадає 6 % обсягу всього ринку послуг. Для зовнішньоекономічних зв’язків велике значення має світовий валютний ринок, на якому щоб розрахуватися за експорт або імпорт можна обміняти одну валюту на іншу або купити потрібну валюту. Роль зовнішньо – економічних зв’язків країни визначається рівнем її соціально-економічного розвитку, виробничими відносинами та спеціалізацією країни. 5. Закріплення вивченого матеріалу. Учням пропонується дати відповіді на слідуючи питання: 1. Яке значення для країн мають зовнішньоекономічні зв’язки? 2. Назвіть основні форми зовнішньоекономічних зв’язків? 3. Які особливості зовнішньоекономічних зв’язків країни з розвивающімися і розвинутими країнами? 6. Підведення підсумків. Зовнішні економічні зв’язки, що виникають в міжнародному поділі праці являються основою світового господарства. Їх рівень визначає соціально- економічний розвиток країни. 7. Домашнє завдання. Вивчити параграф 55. “Зовнішні економічні зв’язки”, стор. 204 – 206. Психолого-педагогічна характеристика колективу 10 – Б класу сш № 4.

скачать реферат Формування прибутку промислового підприємництва

Крім того, попередньою умовою для застосування такого роду пільг є повне використання на покриття збитків минулого років суми наявних у підприємств резервів. Звільнення від сплати податку з прибутку і податку з додаткової вартості коштів і інших активів, отриманих у результаті аукціонів, інвестиційних торгів і інвестиційних конкурсів. Ця пільга має відношення до неплатоспроможних підприємств у зв'язку з тим, що вони, як правило, гостро потре бувають в інвестициях1. Розділ 2. Техніко-економічна характеристика підприємства ВАТ ТТП «Орбіта». 2.1. Джерела прибутків для акціонерного товариства (випуск акцій, облігацій, векселів, одержання прибутку, використання банків, інвестиційних фондів). Закрите акціонерне товариство торгово-технічне підприємство «Орбіта» (ВАТ «Орбіта») створено в порядку реорганізації державного підприємства ВТТЦ «Орбіта» 15 січня 1993 року, це підприємство має в складі акціонерів юридичних і фізичних осіб, контрольний пакет акцій належить юридичній особі. Місце розташування підприємства: м. Воронеж, вул. Донбасська, 1. ВАТ «Орбіта» являє собою фірму по складанню, продажу й обслуговуванню комп'ютерів, побутової техніки, здійснює роботу з наданню підприємствам і фізичним особам транспортних послуг, має три роздрібних магазини (торгівля побутовою технікою, запасними частинами для побутової техніка, торгівля продуктами харчування).

Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат Вимірювальні прилади та засоби захисту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА Кафедра техногенно-екологічної безпеки На тему: Вимірювальні прилади та засоби захисту З дисципліни: Безпека життєдіяльності Виконав: студент гр. ОХВ Прийняв: Львів 2006 Зміст 1. Вимірювальні прилади 1.1 Комплект дозиметрів ДП-22-В 1.2 Комплект індивідуального дозиметра ІД-1 1.3 Вимірювач потужності дози ІМД-ІР(С) 1.4 Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) 2. Засоби захисту 2.1 Засоби захисту органів дихання 2.2 Засоби захисту шкіри 3. Задача: Визначення можливих доз опромінення 1. Вимірювальні прилади 1.1 Комплект дозиметрів ДП-22-В Призначення і тактико-технічна характеристика ДП-22-В ДП-22-В призначений для вимірювання індивідуальних доз гама-опромінення особистого складу формувань ЦО, що діють на зараженій радіоактивними речовинами місцевості. Комплект складається із зарядного пристрою ЗД-5 і 50-ти дозиметрів ДКП-50-А (дозиметр кишеньковий, прямопоказуючий на 50 рентген). Дозиметри забезпечують вимірювання індивідуальних доз гама-опромінення в діапазоні 2-50 рентген при потужності дози 0.5-200 рентген па годину, енергії випромінювання 200-2000 КеВ.

скачать реферат Птахи Коропського району

Об`єкт дослідження – видова різноманітність птахів-синантропів району дослідження. Для досягнення поставленої мети роботи нам потрібно вирішити деякі завдання: – дати коротку фізико-географічну характеристику Коропського району; – за літературними даними та власними спостереженнями систематизувати видовий склад району дослідження; – охарактеризувати біологічні особливості основних видів птахів-синантропів Коропського району. 1. Коротка фізико-географічна характеристика району дослідження Коропський район – район у північно-східній частині Чернігівської області. Утворився в 1923. Площа 1,3 тис. км2. У Коропському районі – смт. Короп (райцентр) і смт. Понорниця, 65 сільських населених пунктів. Район лежить на Придніпровській низовині. Поверхня правобережної частини його – низовинна хвиляста лесова рівнина, розчленована численними ярами, трапляються карстові форми рельєфу. Лівобережна частина – низовинна пологохвиляста алювіальна рівнина; є лесові «острови», западини. Корисні копалини: торф, крейда, глина, пісок.

скачать реферат Комахи прісних водойм

Міністерство науки та освіти України Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка Хіміко-біологічний факультет Кафедра екології та охорони природи КОМАХИ ПРІСНИХ ВОДОЙМ Курсова робота Чернігів – 2009р. ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Загальна гідробіологічна характеристика водойм Розділ 2. Комахи прісних водойм: їх характеристика 2.1 Підклас Бабки 2.2 Ряд Одноденки 2.3 Ряд Веснянки 2.4 Ряд Напівтвердокрилі 3.5 Ряд Волохокрильці 2.6 Водяні жуки 2.7 Ряд Двокрилі Висновок Список викиристаних джерел Вступ Ентомологія – наука, яка безупинно розвивається, постійно збагачується новими даними і новими ідеями. За 15 років ентомологія зробила величезний крок вперед у розумінні багатьох аспектів екології, фізіології, поведінки і взаємозв`язків комах. Комахи являють собою об`єкт ентомології і є дуже цікавою групою тварин. З прісними водоймами тією чи іншою мірою пов'язано чимало рядів і видів комах. Світ безхребетних дуже різноманітний і багаточисленний. Безхребетні тварини є однієї зі складові біосфери. Вони поширені у всіх середовищах існування: вони є й у ґрунті, і у воді, і в повітрі. Багато безхребетні можуть бути показниками якості навколишнього середовища.

скачать реферат Кровоносна система

ЗмістВступ Розділ 1. Загальна характеристика гемоглобінової системи в крові риб та її роль в підтриманні гомеостазу організму Розділ 2. Стан системи гемоглобіну (крові) за дії екстремальних факторів довкілля (ЛТ посучасним пестицидах, по крові риб), температури, кислотних дощів 2.1 Морфологічні, фізіологічні та біохімічні зміни в організмі гідробіонтів за дії пестицидів 2.2 Ступінь прояву токсичної дії пестицидів на риб залежно від їх концентрації 2.3 Залежність стійкості риб до токсикантів від температури середовища та пори року 2.4 Вікові та видові особливості стійкості та чутливості риб до токсикантів водного середовища 2.5 Вплив гідрохімічних показників при визначенні токсичного ефекту Розділ 3. Токсикологічна характеристика інсектицидів Розділ 4. Матеріали і методи досліджень Розділ 5. Результат теоретичного аналізу даних Висновки Список використаних джерел ВступРозвиток сільського господарства та загальне зростання антропічного впливу на водне середовище загострило проблему виживання водних тварин і, зокрема, риб, в умовах пестицидного навантаження.

скачать реферат Медоносні рослини луків

Міністерство освіти і науки України Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Кафедра ботаніки, зоології та охорони природи КУРСОВА РОБОТА МЕДОНОСНІ РОСЛИНИ ЛУКІВ Виконала: студентка 41 групи Івченко І.М. Науковий керівник: к.б.н., доц. кафедри ботаніки, зоології та охорони природи Карпенко Ю.О. Чернігів – 2008 ЗМІСТВступ Розділ 1. Систематична структура флори медоносних рослин Розділ 2. Еколого-ценотичні особливості флори медоносних рослин луків України Розділ 3. Ботанічна характеристика найбільш поширених видів медоносних рослин луків 3.1 Родина Мальвові (Malvaceae) 3.2 Родина Зонтичні (Аріасеае) 3.3 Родина Айстрові (As eraceae) 3.4 Родина Бобові (Fabaceae) 3.5 Родина Розові (Rosaceae) 3.6 Інші родини Висновки Література Вступ Прекрасний і багатогранний рослинний світ, і хоч пройшло багато тисячоліть з часу його виникнення, непізнаність і нерозгаданість його вабить дослідників. Якби ми знали, скільки втрачаємо, коли не робимо жодних спроб пізнати те, що нас оточує, що дає нам життя. Адже цей чарівний світ супроводжує нас повсюди, він є частинкою нашого існування.

Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
скачать реферат Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

Курсова робота На тему: «Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах» Зміст Вступ Природноекономічна характеристика фермерського господарства «Україна» Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах промислового типу Розміри, спеціалізація та забезпеченість факторами виробництва і їх ефективне використання в фермерських господарствах 2.2. Характеристика сільськогосподарської діяльності фермерського господарства «Україна» 3. Шляхи підвищення ефективності роботи фермерських господарств Висновки та пропозиції Список використаної літератури Вступ Ринкові перетворення в економіці України обумовили формування багатоукладної системи господарювання в аграрному секторі, де поряд з державними, приватними, орендними підприємствами, господарськими товариствами, виробничими кооперативами отримали розвиток фермерські господарства. Вони повинні розглядатися не як альтернатива великим виробництвам, а як об за 2001 рік. – К. : Держкомстат України, 2002. – С. 235. 10) Колокольчикова І.В. Методологія оцінки ефективності селянських (фермерських) господарств // Регіональні перспективи. – 2002. – № 6 (25). – С. 89-91.

скачать реферат Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи оптимізації структури і використання машино-транспортного парку 1.1. Визначення потреби господарства в тракторах і сільськогосподарських машинах 5 1.2. Планування обсягу вантажоперевезень та потреби господарства в транспортних засобах 8 1.3. Організація використання, технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів 12 2. Організаційно-економічна характеристика об`єкту дослідження . 17 2.1. Природноекономічні умови, земельні, трудові, енергетичні ресурси та їх використання 17 2.2. Рівень і ефективність виробництва продукції . 20 2.3. Результати виробничо-фінансової діяльності підприємства та його конкурентоспроможність 22 3. Рівень і ефективність використання машино-транспортного парку . 25 3.1. Показники ефективного використання машинно-тракторного парку . 25 3.2. Організація раціонального використання машинно-тракторного парку 27 3.3. Шляхи і перспективи забезпечення ефективного використання машинно-тракторного парку 27 Висновки і пропозиції ефективного використання МТП . 30 Список використаної літератури 31 Вступ Для виходу з економічної кризи, яка має місце в аграрному секторі , поряд з іншими засобами більше уваги слід приділити транспортному фактору.

скачать реферат Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

Організація, нормування та оплат праці на виробництві продукції садівництва Зміст Вступ 1. Організаційно-економічна характеристика Агропромислової фірми П класу - 10% до заробітку на механізованих роботах, які оплачуються за тарифною сіткою трактористів-машиністів. Окремі технологічні процеси в рослинництві, виконання яких вимагає оптимальних агротехнічних строків і відповідної якості (підготовка грунту і сівба, догляд за посівами, збирання врожаю і заготівля кормів та ін.), у багатьох випадках визначають долю майбутнього врожаю. Це зумовлює необхідність застосування поточного преміювання та інших заохочень до виконання даних робіт. Виходячи з технологічних особливостей, необхідно будувати систему організації та матеріального стимулювання праці в галузях рослинництва. Дані оплати і надбавки слід розглядати як важливу складову частину тарифної системи оплати праці. Одні з них мають компенсаційний, а інші - стимулюючий характер. Компенсаційні доплати і надбавки для сільськогосподарських працівників, які проживають і працюють на радіоактивне забруднених територіях внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, встановлені централізовано згідно з постановою Кабінету Міністрів України.

скачать реферат Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

Зміст.Вступ.3 1. Організаційно-економічна характеристика «Агрофірми липня 2006 року Час Зміст виконуваної роботи Відносна тривалість роботи 09.00 Робітник прийшов на робоче місце, вивір трактор з гаражу. 10 хв. 09.10 Проведення технічного обстеження трактору разом з механіком 30 хвилин 09.40 Отримання наряду на роботи, виїзд в поле 40 хвилин 10.20 Проведення сінокісних робіт 1,5 годин 12.00 Обідня перерва 1 година 13.00 Проведення сінокісних робіт 3,5 години 16.30 Повернення до села, постановка трактору на стоянку 30 хв. Сумарна зайнятість становить 8 годин, і 1 час перерви Голова комісії: Петров О.О. Секретар комісії Курпатова І.А. Члени комісії: Пономаренко В.В. еплій З.В. Ознайомлений: Петренко С.О. Додаток 3 Порядок розрахунку заробітної плати робітникам сільського господарстваОсобливістю нарахування заробітної плати співробітникам сільськогосподарських підприємств є сезонність отримання прибутку, а відповідно і розподіл прибутку. Так в весінньо-вимовий період Заробітна плата розраховується наступним чином: Ставка – відрахування до бюджетів і страхових фондів = заробітна плата В літньо-осінній період: Ставка премія (механізаторам І класу 20 %, ІІ класу 10%) – відповідні податкові відрахування і страхові внески = розмір заробітної плати отриманої на руки

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.