978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru
zadachi.org.ru

-30% , -30% -30%

:

Eetika.
, ,
7
: ,
, 6x60 .
: 6x60 . : . : .
44
:
5.
: 22 . , .
18
:
A ko flik i ar u lle ehas ja sel Foods: esime e eis o 1950- da e alguses oo ud Limo aadi, mis o kaubamrgi a ame likul regis reeri ud (kai s ud o ii kaubamrgi vrvikombi a sioo kui ka kuju d). sel Foods i urule ravahe amise i sar ase kaubamrgiga oo e, mille ees ar u lle ehas lubas firma koh usse kaeva a, udes pool miljo i kroo i kahju asu i g libalimo aadi oo mise lpe amis . sel Foods aga leidis, e populaarse e kaubamrkide mdukas jlje dami e o maailmas ldlevi ud ja sel Foods pole sii liiale li ud. Muidugi saab ar u Limo aadi ehas asja koh usse kaeva a aga see v ab palju aega ja ulemus ei ole ju ies i ki del. Sellepras pavad firmad sras es ko flik ides sageli omavahel kompromissile juda. Ee ilises kljes viks sii elda, e kui ks oo ja eise populaarse oo e kaubamrki jrele aimab, pdes eise arvel ee ida, o egemis ebaee ilise eoga. Samas o muidugi ka arbijaid, kes meeleldi vl s oo eid os avad, vib ii m igi i ime e os a meelega vl si ud, mi u korda odavamaid Calvi Klei i rivaid.Arusaamad reklaamiaususe koh a vivad eri eda ka rahvuskul uuri i. ii ks Jaapa i maius use oo ja kasu as oma oode el So y kaubamrki. Kui So y a koh usse kaebas, pidas a oma ki umis ee iliseks mi e ai ul see u, e a oo is hoopis eis laadi ooda gu (maius usi, mi e elek roo ika ) ega ol ud seega So yle ko kure diks, vaid h samaks pidas a seda, e ema maius used o vga head ja e de populaarsus ai ab s a So y kaubamrgi u us ja mai e . a leidis, e So yl oleks phjus sdis ada eda juhul, kui a eeks halbu maius usi. Sii eme jaapa las ele iseloomulikku pdu smbioosile.Ees is me vime ih i koha a silma orkavaid soodushi areklaame ja illukese kirjaga he dusi , e see soodus us keh ib vaid klie dikaardi esi ajale vms.Veel hiljaaegu oli Saksamaal kombeks reklaamida mobiil elefo e hi aga 1-50 marka ilma mi gi ie dava selgi use a. Aas al 1998 o sus as Saksamaa Fderaalkohus, e asku elefo e vib kasvi hepe ise hi aga reklaamida, aga sama suure kirjaga peab olema lisa ud ka kik muud mobiilos ja abavad kulu used( lii umis asu, kuumaks, k emi u i hi ad)Veel ks ko flik e eki av probleem o reklaami agressiivsus vi rvedus. Liiga agressiiv e reklaam ahis ab i imes vaimsel , akis ab al olemas kllal vaba valiku egemisel.Kokkuv e:Kigile eile reklaamiko flik idele o iseloomulik, e piir seadusliku- ebaseadusliku ja moraalse-amoraalse vahel o hgu e ja vib kul uuri radi sioo i i paljugi eri eda.


+

 978-63-62978 63 62

 zadachi.org.ru          .