телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Книги -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Философия

Філософія інформаційного суспільства

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
З цією метою він звертає увагу на всі назви, об'єднані префіксом "пост". У цьому префіксі відчувається деяка обмеженість людського пізнання, схильного відштовхуватися від досягнутого, не звертаючи уваги на те, що для нового суспільства,побудованого на нових принципах, бажано дати нову назву. Саме тому я вважаю, що назва "інформаційне суспільство" цілковито відображає суть майбутнього социуму та далі вирішила додержуватися цього формулювання. 2. Історичні етапи розвитку та формування інформаційного суспільства. "Техніка як вміння застосовувати знаряддя праці існує з тих пір, як існують люди " . У стародавніх культурах, особливо у західній цивілізації, механічні засоби дозволяли полегшити діяльність людини. Проте ця техніка залишалась у рамках того, що було порівняно з можливостями людини, не виходило за межі його світогляду. Все змінилося з кінця ХVIII століття. Саме тоді було здійснено стрибок, що охопив всю технічну сторону життя людини вцілому. " Було відкрито машини – машини, що автоматично виробляють продукти споживання. Те що раніше робив ремісник, тепер робить машина" . Так почався на заході технічний та економічний підприємців, під час якого попереднє ремесло зникло за невеликим винятком. Таким чином, у виникнені сучасного технічного світу приймали участь розвиток науки, винахідництва. Жоден з них не міг би самостійно створити сучасну техніку. Всі ці фактори діяли об'єднано. К.Ясперс, один з засновників так званого "цивілізованного" підходу до історіі, аналізує у своїй праці причини, які призвели до виникнення особливої "техницистської" цивілізації сучасності. Він баче головну причину такої різкої зміни цивілизацій у виникненні машин як заключної ланки між людиною і природою. Спочатку була "перша хвиля" , яку Тоффлер називає "сільскогосподарчою". Скрізь земля була основою економіки, життя , політики, родинної організації. Скрізь панував простий розподіл праці та існувало декілька каст та класів. Влада була авторитарною, соціальне походження людини визначало його місце у житті. Єкономіка була децентралізованою: кожна община виробляла більшу частину того , у чому відчувала необхідність. Триста років тому назад відбувся "вибух, хвилі від якого обійшли всю землю, знищуючи стародавні суспільства та народжуючи якісно нову цивілізацію" . Таким вибухом була промислова революція. До середени ХХ століття сили "першої хвилі" були знищені і на землі "запанувала індустріальна цивілізація". Однак влада її була не довгою, оскільки одночасно з нею на світ почала накатуватися нова хвиля , яка несла з собою нові інститути, відношення, цінності . Баталов дає реферативний огляд тоффлеровського підхода до історії людства як історії "трьох хвиль". Цікаво, що Тоффел бачить в якості рухаючої сили історії науково-технічний прогрес, якому слідкує психологія людей. Таким чином, плину історії Теффлер надає трохи механістичний відтінок, зображуючи його у вигляді постійної боротьби між наступною та теперішньою "хвилями". Кан дав довгостроковий прогноз розвитку людства, розрахований на основі даних минулого та теперішнього розвитку світової економіни, охоплює два важливих історичних етапи.

Така цивілізація несе з собою новий кодекс поведінки та виводить нас за межі концентрації енергії , грошових коштів і влади". У передмові до реферату книги "Третя хвиля" Баталов відмітив, що Тоффлер жодного разу не дав прямого визначення поняттю "інформаційного суспільства", яке сам ввів. Тоффлер надає визначення через перелік елементів, які є радикально новими для сьогодення та мають коренево змінити життя теперішнього та прийдешнього поколіннь. За думкою Д.Белла у наступному столітті вирішальне значення для економічного та соціального життя, для способів виробництва знання, а також для характеру трудової діяльності людини набуває становище нового соціального укладу, що базується на телекомунікаціях. Революція в організації та обробці інформації та знаннь, в якій головну роль грає комп'ютер, розвертається водночас з розвитком індустріального суспільства. Три аспекти останнього особливо необхідні для розуміння телекомунікаційної революції: 1)перехід від індустріального до сервісного суспільства; 2)вирішальне значення кодифіцированого теоретичного знання для здійснення технологічних інновацій; 3)перетворення нової "інтелектуальної технології" у ключевий засіб системного аналізу та теорії приймання рішеннь. Один із засновників концепції "інформаційного суспільства" Д.Белл серед перших виділив його характерні ознаки. Його визначення цього поняття зводиться до роз'яснення суттєвостей нового суспільства через зміни, що будуть відрізнять "післяреволюціцне" суспільство від теперішнього. Т.Стоуньєр вважав, що обладнання та машини є, між іншим, не тільки втіленням праці, а й втіленням інформації. Ця думка має рацію по відношенню до капіталу, землі та будь-якому іншому фактору економіки, у якому втілено працю. Нема жодного засобу продуктивного застосування праці, який водночас не був би застосуванням інформації. Більш того, інформацію, як і капітал, можна накопичувати та зберігати для майбутнього використання. В постіндустріальному суспільстві національні інформаційні ресурси – це його основна економічна цінність, найдорожще джерело добробуту. За визначенням Стоуньєра, існує три основних засоби, якими держава може збільшувати своє багатство : 1)постійне накопичення капіталу; 2)військові завоювання та теріторіальні приборкування; 3)використання нових технологій, що переводять вторинну сировину у ресурси. Завдяки високому рівню розвитку технології у постіндустріальній економіці перехід від "нересурсів" до ресурсів стає основним принципом створення нового багатства. Важливо розуміти, що інформація має де-які специфічні особливості. Якщо я матиму 1000 одиниць землі, а потім віддам кому-небудь 500 одиниць, то у мене залишиться лише половина. Але якщо у мене є де-яка кількість інформації і половину віддам іншій людині, то я буду мати все, що мала. Якщо я дозволю користуватися моєю інформацією, то скоріше всього і зі мною поділяться чим-небудь корисним. Таким чином, угоди з приводу матеріальних речей ведуть до конкуренції, у той час, коли інформаційний обмін – до співробітництва. З цього можна зробити висновок, що інформація – це ресурс, яким можна без жалю ділитися.

Однак, замість того, щоб намагатись втиснути нові дані в стандартні категорії та рамки "другої хвилі", вони хотіли б все побудувати на свій власний лад. Словом, замість того, щоб просто позичити готову ідеальну модель реальності, зараз ми самі мусимо знову та знову її винаходити. Це важка необхідність, але разом з тим, відкриває великіможливості для розвитку індивідуальності, демасифікації культури та особистості. Деякі, правда, не витримують, ламаються або відходять в сторону. Інші перетворюються в постійно розвиваючихся, компетентних індивідів, здатних підійматись в своїй діяльності на новий, більш високий рівень. Але в будь-якому випадку людина перестає бути стандартною, легко керуємим роботом, яким його зображали письменники "другої хвилі" . Тофлер одним з перших помітив корінні зміни, які мали місце за останній час в культурі суспільства, особливо західного. Наростаюча сила потоку інформаційного обміну між льдьми породила новий тип культури, в якій все підпорядковано необхідності класифікації, унікації для найбільшої компресії та підвищення ефективності при передачі від людини до людини чи то особисто, чи то через засоби масової інформації. Х.Скопімовський вважав, що під загрозою інструментацізації культура знаходить різноманітні протидії. Вихід за межі може бути реалізовано лише за допомогою наркотиків и через екскурси до східної філософії. Винекнення філософії техніки- друга протидія культури небезпеці бути задушеною інструменталізаціє, бо дебати про природу техніки - це дискусії про майбутнє людини та людства вцілому . Культурний рух ще глибше підірвав раціональне мислення та легитимацію основного проекту. Він поставив під питання як цінності платників, високий життєвий рівень, так і переваги споживання, праці та бережливості. Він відкрито кинув виклик відстроченому винагородженню, самоорганізованості. Ясперс писав, що техніка не тільки наближує нас до пізнання, техніка відкриває перед нами новий світ та нові можливості існування в ньому. Він одним з перших підняв проблему нової естетики у технізованому світі. 4. Людина у новому суспільстві Радикальні зміни у сфері виробництва неминуче призведуть до великих соціальних змін. Ще при житті нашого покоління фабрики та установи наполовину опорожніють та перетворяться у складські приміщення. Футуристи вважають, що розвиток мережі інформації дзволить значно розширити практику надомної праці. Це дозволить зменшити забруднення оточуючого середовища та знизити витрати на її відновлення. В напрямку створення електронного котеджу діють і соціальні фактори. Чим більше скорочується робочий день, тим більше часу для робітника для саморозвитку. Але розвиток технічного прогресу призведе і до деяких труднощів у сфері зайнятості, адже використання нових технологій стане передумовою звільнення багатьох робочих місць та збільшення безробіття. Регулювання державою рівня зайнятості має дуже велике значення у цьому випадку. Висновки Визначення поняття "інформаційного суспільства" є одним з ключевих моментів данної розробки. У 50-70 роки стало видно, що людство вступає в нову епоху, дорогу до якої було прокладено бурним розвитком техніки, зокрема комп'ютерів. Проблема існування та буття людини у повністю "технизованому та інформатизованому" світі не могла не турбувать філософів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Закон Братів Капранових

А після - як і годиться пролетаріату - прямує до пивниці або тупо сидить біля телевізора. Телевізор, у свою чергу, теж активно нівелює різницю між представникам різних колись класів. Якщо програма популярна, вона для універсального глядача. Доценти, продавці, будівельники - геть усі танцюють з зірками, прокидаються з зірками, лягають у ліжко з зірками… Що то за штука - зірки? Дехто з них співає, дехто має спортивне минуле, а дехто - взагалі є незрозуміло ким. “Бузова чуть не попала в дурку, а Водонаева хотела убить Степу” - зустрівши такий заголовок в газеті, вже не дивуєшся і не намагаєшся з’ясувати, хто ці люди. Безперечно, якісь зірки - не ми ж грішні. І головне, що ця інформаційна зараза гніздиться в кожній хаті, кожному журналі, кожній газеті. В Україні (і здається, не тільки в ній) відбувається активний процес перетворення людей на глядачів. Це нова соціальна формація сучасності, найбільше досягнення інформаційного суспільства. Глядач - керована і передбачувана істота. Він споживає інформацію у перетравленому вигляді, не особливо замислюється над її походженням, а тому є чудовим об’єктом для маніпуляцій

скачать реферат Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

На сучасному етапі вона не тільки опікується долею найбільш злиденних верств населення, але й виконує функції дотримання свободи, демократії, прав меншин та забезпечує інформаційне суспільство новими правовими можливостями щодо корпоративних та індивідуальних прав власності. Очевидно, що для сучасної України, яка втомилася від невизначеності та стагнації, європейський цивілізаційний досвід поєднання соціальної держави з вимогами інформаційного суспільства є вкрай необхідним. Він міг би сприяти обранню сталого демократичного напрямку європейських соціокультурних пріоритетів та цінностей, які поки що залишаються відсутніми. Література1. Фуко М.Істория сексуальності. Плекання себе. - Харків, 2000. 2. Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права або природне право і державознавство. - К.: Юніверс, 2000. 3. Kohi P. ech ology assessme . Hеlsi ki.Si ra.,1999. 4. Мей К. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд. К.: К.І.С., 2002. 5. Espi g-A derso G. ew welfare s a e. Washi g o . 2001. 6. Gould A. Developme s i Swedish Social policy.

Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
 Теорії нації та націоналізму

Визначальною рисою процесу модернзац  зростання комункативних можливостей суспльства здатност його членв створювати, збергати й передавати нформацю, за допомогою спльно для них знаково системи (мови). Це, у свою чергу, створю передумови для становлення модерних, нацональних культур (вони яксно вдрзняються вд попереднх культур традицйного суспльства)  вдповдних спльнот нацй. Цлком очевидно, що ця теоря ма функцоналстський характер: «наця» визначаться не за набором певних ознак (територя, мова тощо), а за певними функцональними можливостями у даному випадку комункативними. ¶, зрештою, «комункативна» теоря нац  нацоналзму  вдверто вроцентристською. Сейсмчною зоною, що викликала нацоналстичне цунам в усьому свт, була ґвропа. Одне з базових понять у систем теоретизувань К. Дойча взамна вдповднсть, «комплментарнсть» (complementarity), здатнсть елементв певно структури взамно доповнювати, замнювати одне одного. Спльнота, яка претенду на власну спльну сторю, наголошу Дойч, е спльнотою комплментарних способв  засобв сплкування, комункац

скачать реферат Технология изготовления печатных форм

Унаслідок глибокого проникнення цифрових технологій у препрес, у власне друк, у постдрукарську обробку поліграфічної продукції, усі частини загального виробництва зливаються один з одним. У зв'язку з цим ряд фірм (наприклад, Scі ex) створили спеціальні інтегровані рішення для додрукарського виробництва, цифрового виготовлення друкованих форм, цифрового друку і післядрукарської обробки. Таке інтегроване виробництво може задовольнити вимоги підприємства будь-якого рівня, розміру і стратегічної орієнтації. Вищевказані процеси відбуваються на тлі включення всіх граней поліграфічної галузі в нові напрямки і види діяльності, обумовлені стратегічними задачами інформаційного суспільства. Так, наприклад, підприємства по переробці папера і полімерів, поряд з очікуваними технічними удосконаленнями машин, пристроїв, приладів і систем для переробки папера, палітурних підприємств і виготовлення пакувальних засобів, що ведуть до зниження часу приладження і підвищенню продуктивності праці, звертають особливу увагу на області цифрової печатки, на системи висновку друкованих даних з комп'ютера на плівку, з комп'ютера на форму, з комп'ютера до друку.

 Перспективи Української Революції

Проект створення виборного Закордонного Центру ма на мет структурне завершення укранського полтичного життя на чужин й одночасно змцнення цло його структури введенням системи загальних виборв, як пдставово, перодично нституц. Ми переконан, що цим способом можна найуспшнше усунути т найгрш аномал цлого життя, як можна б назвати емграцйними структурними хворобами. Без Aрунту пд ногами не може розвиватися  нормально дяти жодне полтичне угруповання. @рунтом для полтичного життя  безпосереднй зв'язок з народом, праця серед нього. Цього саме браку бльшост полтичних угруповань на чужин. З одного боку вони хотли б виглядати як полтичн угруповання й установи в нормальних умовах, але з другого не маючи, силою обставин, живого зв'язку з Рдними Землями, не спромоглися пустити корння бодай серед емграцйного суспльства. Через те деяк полтичн угруповання не живуть, не розвиваються  не працюють, але свом напвмертвим снуванням затруюють полтичну атмосферу та спотворюють вигляд цлого нашого полтичного життя

скачать реферат Товар и его свойства

На їх думку, вартість (цінність) є синтезом результатів і витрат виробництва, де перші є єдністю конкретної та абстрактної корисності, а другі — єдністю конкретної та абстрактної праці (ширше — всіх відтворюваних і невідтворюваних ресурсів, які мають альтернативні можливості застосування). При цьому в поняття "конкретна корисність" вкладався той самий зміст, що й у сучасне поняття "споживна вартість". У 80-х роках XX ст. у західній економічній літературі набула поширення теорія постіндустріального, інформаційного суспільства. Вона виходить з того, що у високорозвинених країнах світу інформаційний сектор за темпами зростання почав помітно випереджати традиційні галузі, і за прогнозами, ця тенденція посилюватиметься в майбутньому. В США, наприклад, у середині 80-х років в інформаційному секторі було зайнято 46,6 відсотка економічно активного населення, тоді як у сфері послуг — 28,8 відсотка, у промисловості (без виробництва комп'ютерного і комунікаційного устаткування) — 22,5; сільському господарстві — 2,1 відсотка.

скачать реферат Подготовка к экзамену по МИ

МІ є складовою глобальної комунікації, мета якої – з'ясування закономірностей взаємодії суспільства та інформації і формування інформаційного суспільства. МІ орієнтована на інформаційне забезпечення зовнішньої та внутрішньої політики, економічного курсу країн, національної безпеки, на розвиток міжнародних зв'язків і входження держави у міжнародні організації та інституції. В кожній країні є концепція державної інформаційної політики, в якій визначаються різні аспекти інформаційного забезпечення міжнародних відносин. Так, наприклад федеральна інформаційна політика США спрямована на забезпечення доступу до інформації для кожного індивіда, детальних зв'язків у своєму суспільстві і міжнародному співтоваристві. Інформаційна політика України спрямована на захист власного інформаційного простору, збереження інформаційного суверенітету і забезпечення інформаційної безпеки держави. Функції МІ полягають в узагальненій та професійній оцінці інформації, прогнозуванні міжнародно-правових та економічних наслідків прийнятих рішень, у створенні обгрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо їх реалізації. Інформація належить до глобальних проблем світу, тому одним із понять МІ є поняття міжнародний інформаційний простір (МІП).

скачать реферат Полiтична свiдомiсть, культура i громадянство

Вона призначена стати провідником єдиної, чітко вираженої політичної волі. Важливою рисою с також принцип свободи — здатності здійснювати індивідуальну і суспільну ініціативу в межах, які допускаються ієрархічним порядком. У системі консервативних цінностей важливе місце посідає постулат про ненадійність прогресу. І це не випадково. Саме в кінці XX ст. як ніколи гостро постало питання щодо "ціни прогресу", передусім науково-технічного. Ускладнилася його взаємодія з соціальним прогресом. Виникла проблема збереження людського роду. Глибинні зрушення в усіх сферах змусили замислитися над тим, чи виправданий прогрес, який веде до відчуження, руйнування традиційних зв'язків. Звідси потяг людей до одвічних моральних та релігійних цінностей, традицій. Отже, виник сприятливий психологічний клімат для поширення консервативних ідей. Найсильніша настанова неоконсерватизму — економічна, точніше — ринкова. Через призму економічної раціональності розглядається ситуація в інших сферах життя. Широке і гнучке використання ринкових принципів, орієнтація на індивіда, розв'язання особистої ініціативи, підприємництво та активність, усунення бюрократичних перешкод і водночас удосконалення, надання максимальної гнучкості вже створеним регулюючим механізмам — усе це найбільш адекватно враховує вимоги економіки при переході до постіндуст- ріального, інформаційного суспільства.

скачать реферат Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

Теоретичні основи Глобального Інформаційного Суспільства . – Режим доступу: // – Заголовок з екрану. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ . – Режим доступу: // – Заголовок з екрану. ПРИРОДА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ МАС . – Режим доступу:// – Заголовок з екрану. Глобалізація як феномен сучасності Економічна правда . – Режим доступу: // www.epravda.com.ua/./4a9e64c715248 – Заголовок з екрану. Наслідки глобалізації для розбудови України :: Персонал № 4/2007 . – Режим доступу: // www.perso al.i .ua/ar icle.php?ida. – Заголовок з екрану. Додаток А Модель, що відображає комунікативні процеси традиційних ЗМІ Додаток БМодель комунікації з використанням середовища в якості посередника Додаток ВМодель, що відображає комунікативні процеси, що відбуваються у глобальній мережі інтернет Додаток ДТаблиця 1 Місце Інтернет-спільноти в структурі населення Демографічні показники В світі Україна Росія Кількість користувачів Інтернету, осіб 1,1 млрд 10 млн 18 млн Чисельність населення, осіб 6,6 млрд 46 млн 142 млн Рівень доступу до Інтернету, % 16,6 21,7 12,6

Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
скачать реферат Історичні типи західних підприємців

Прикладом компанії, діяльність якої репрезентує практику застосування передових методів господарювання може слугувати ІБМ. У системі управління ІБМ втілюються новітні досягнення управлінської думки (передусім неформальної школи). Важливим також є той момент, що ІБМ бере безпосередню участь у створенні інформаційних технологій, тобто за характером виробництва сприяє становленню інформаційного суспільства. Знайомство з роботами топ-менеджерів ІБМ Ф. Роджерса та Д. Мерсера дає змогу виявити цікаву особливість: гуманістичні принципи управління доповнюються і переплітаються з певними маркетинговими настановами, оскільки одне без другого не працює. Стратегії маркетингу і менеджменту в цілому зорієнтовані на створення гармонійних взаємин, по-перше, всередині підприємства, по-друге – підприємства із зовнішнім світом. Аналіз досвіду ІБМ надає можливість встановити, що налагодження гармонійних стосунків усередині компанії та її адаптивність до умов зовнішнього середовища передусім досягаються ставкою на людину, що самореалізується (на відміну від людини економічно детермінованої).

скачать реферат Робота з підручником на уроках читання

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Психолого-педагогічні основи роботи з підручником 1.1 Робота з підручником як метод навчання 1.2 Навчальний текст у структурі підручника для початкової школи 1.3 Ознаки тексту та їх характеристика РОЗДІЛ 2. Методика організації роботи з текстовим матеріалом підручника на уроках читання 2.1 Дидактичні основи роботи з текстом 2.1.1 Підготовка учнів до сприймання твору 2.1.2 Етапи опрацювання художніх творів на уроках читання 2.1.3 Використання системи розвивальних завдань і вправ на аналіз текстового матеріалу 2.2 Авторські пропозиції ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Перехід людства до інформаційного суспільства зумовлює зміну пріоритетів розвитку національного шкільництва, основними серед яких є виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблеми (Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)). Такий підхід націлює на формування в учнів навичок самостійної роботи, оволодіння вмінням працювати з книгою та іншими джерелами знань. Важлива роль у розв'язанні вказаних завдань належить початковій ланці освіти, оскільки саме тут закладаються базові освітні компетентності як фундамент успішного засвоєння змісту освіти, цілісного формування особистості школяра.

скачать реферат Філософія соціального розвитку

Він виділяє 17 параметрів індустріального суспільства, що повинні змінитися, оскільки інформаційна технологія уможливлює і необхідність переоцінки деяких основоположних принципів, що визначають напрямок соціально-економічного розвитку. Так, якщо в індустріальному суспільстві завод був центром виробництва товарів і своєрідним символом даного суспільства, то в майбутньому суспільстві інформаційні послуги, що передбачають наявність інформаційних мереж і банків даних, замінять завод як основний центр виробничої діяльності, і саме вони стануть своєрідним символом, що визначатиме специфіку нового суспільства. У роботі «Комп ютопія» Масуда стверджує, що інформаційне суспільство буде безкласовим і безконфліктним, – це буде суспільство злагоди, з невеликим урядом і державним апаратом. На відміну від індустріального суспільства, характерною цінністю якого є споживання товарів, інформаційне суспільство висуває як характерну цінність час. У зв'язку з цим зростає цінність культурного дозвілля. Подальшою розробкою теорії інформаційного суспільства можна вважати концепцію американського соціолога і футуролога Ольвіна Тоффлера, що викладена в книгах «Третя хвиля», «Передбачення і передумови», «Зрушення влади».

скачать реферат Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

Вступ Роль інформації в сучасній економіці Визначенні інформації, її види та класифікація Інформаційні товари та послуги. Інформаційний ринок Значення інформації в економіці Інформаційна економіка Концепція інформаційної економіки та її дослідження Формування інформаційного суспільства Ринки с асиметричною інформацією та необхідність в державному регулюванні Світовий ринок інформаційних технологій Сучасний стан та розвиток ринку інформаційних послуг в Україні Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в Україні Розвиток науково-технічної сфери в Україні Висновок Список використаної літератури Додатки Вступ В сучасному світі надзвичайно велику роль в суспільному житті відіграє інформація. Вона є основою при прийнятті рішень для здійснення будь-яких дій. Дослідження інформації є дуже актуальною темою вже протягом довгого часу. До винайдення комп язку

скачать реферат Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

Адже насправді цетакож є сферою безпосередньої зацікавленості Зелених: чим бiльш освiчена і культурніша людина, тим більше вона замислюєтьсянад власним способом життя, тим більше її хвилює своє здоров’я та здоров’я дітей, стан довкілля. У поєднанні з принципамиІнформаційного суспільства оновлена національна освіта стає дожиттєвою та дистанційною – фахівецьне втрачає професійних навичок, водночас набуваючи нові знання. Цеє вигідним як для особистості, так і для екології, економіки та держави загалом.Зелені відстоюють нову військову парадигму: невелика професійна армія, орієнтована в основному на високі технології, єзначноекологічнішим утворенням, ніж численні військові гарнізони, укомплектовані дилетантами, що практично не мають жодногоуявлення про наслідки своєї діяльності, тож сміливо зливають паливо і мастила в ріки чи відкритий грунт, кидають залишкиекологічно небезпечногоозброєння тощо.Крім того, під ці неефективні військові утворення та полігони відчужуються значні території, порушуються екосистеми. І довсього непрофесійна армія за тих видатків, що Україна може собі дозволити на їїутримання, є катівнею для чоловіків найактивнішого репродуктивного віку: мало хто повертається з армії цілком здоровий –причому не тільки фізично, але й психологічно.

Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
скачать реферат Місце України в глобалізаційних процесах

Перехід до інформаційного суспільства розглядається як магістральний шлях вирішення глобальних проблем. З позицій сьогодення запропонований авторами класовий підхід до глобалістики здається наївним, як і його «радянська суб'єктність» глобалістики. Школа світ-системного аналізу (І.Уоллерстайн, США) розробляє парадигму, в центрі якої розвиток економік, історія систем і цивілізацій. Кінець XX століття розглядається як криза переходу від капіталістичної світ-системи, домінуючої на планеті з 1500 року, до поки що невизначеної посткапіталістичної системи. Капіталістична світ-система розглядається як перша історична форма глобальної системи, яка безупинно розвивається у взаємодії ядра («золотий мільярд»), напівпериферії і периферії світу. Для неї характерні циклічні кризи з періодичністю 50—100 років. Це нагадує довгі економічні хвилі М. Кондратьєва. Парадигма світ-системного аналізу тяжіє до концепції «глобальної соціалізації» майбутнього розвитку, висунутою Міжнародною соціологічною асоціацією (1994). Закономірностям глобального соціального розвитку приділяється все більша увага. Таким чином, сучасна глобалістика не має і очевидно не матиме в близькому майбутньому якогось єдиного напрямку.

скачать реферат Електронний уряд

О. Голобуцький О.Шевчук Електронний уряд /e-gover me / – концепція здійснення державного управління, притаманна Інформаційному суспільству. Ґрунтується на можливостях інформаційно-телекомунікаційних технологій та цінностях відкритого громадянського суспільства. Характеризується спрямованістю на потреби громадян, економічною ефективністю, відкритістю для громадського контролю та ініціативи. Один з найдієвіших способів боротьби з корупцією і бюрократією, а також забезпечення прозорості офіційних структур. Передбачає бізнес-реінжиніринг урядових структур: ефективний для громадян як клієнтів, вигідний для громадян як власників. Один з елементів Інформаційного суспільства. Слід відрізняти від уряду он-лайн – уряду, що має електронний інтерфейс окрім традиційних форм трансакцій з населенням і є одним з функціональних елементів електронного уряду. Вступ Ця книга була написана з певною метою: ми сподівались створити офф-лайновий довідково-інформаційний ресурс, який би містив якомога повніший комплекс даних стосовно електронного уряду та інших атрибутів Інформаційного суспільства.

скачать реферат Інформаційні ресурси України

В інформаційному суспільстві інформація починає відігравати роль одного з основних економічних ресурсів, під впливом котрого змінюються форми економічної діяльності, види й типи підприємств та установ, соціальні стосунки; він стає таким же національним ресурсом, як надра, вода, ліси тощо. Збереження, розвиток та раціональне використання цього стратегічного ресурсу майбутнього є завданням величезної ваги для будь-якого суспільства. Зростаюча залежність від наявності інформації, рівня розвитку та ефективності використання засобів її обробки та передачі призвела до виникнення такого поняття як інформаційні ресурси. Потужність і сила сучасних суспільств визначається об Организация и методика информационной работы.– 2006.– №12.– С.1-11. Чиж І.С. Україна: шлях до інформаційного суспільства / І.С.Чиж.– К.: Либідь, 2005.– 119с. Шпакова О. Политика информационной безопасности в Украине: правовой базис / О.Шпакова // Актуальні проблеми міжнародних відносин.– Вип.65(Ч.1), 2008.– С.242-249. Яворський В. Національний реєстр інформаційних ресурсів: черговий абсурд від влади .– Режим доступу: р. Загол. з екрану. Яковенко В.Я. Інформаційні ресурси : навч. посіб. / В.Я.Яковенко.– Донецьк: Дон Ну, 2005.– 202с.

скачать реферат Вплив процесів глобалізації на конкурентоспроможність країни

Ці ресурси відтворюються за межами фірм, але визначають потенціал розвитку останніх. Це специфічні страновые ресурси міжнародної конкуренції. Це ключові ресурси глобальної конкуренції, бо за право володіти ними і користуватися ними в господарській діяльності фактично розвертається конкурентна боротьба фірм. Але відтворюють цей ресурс, як правило, не фірми, а країни. Саме тому здатність відтворювати їх, а потім користуватися результатами цього відтворення – ознака глобальної конкурентоспроможності країни. Про роль людського капіталу в розвитку, у тому числі в умовах глобалізації, вже немало написано і сказано: «Розвиток науки і технологій, становлення інформаційного суспільства перетворилися на вирішальний чинник економічного зростання і поліпшення якості життя будь-якої індустріально розвиненої держави. Достаток робочої сили і сировинних ресурсів все у меншій мірі розцінюється як конкурентна перевага. Якість людського капіталу, стан освіти, рівень практичного використання знань, ступінь інноваційної активності - саме ці параметри визначають сьогодні місце країни на сучасному світі».13 «Хоча економічне зростання традиційно і визначається вкладеннями капіталу, праці і технологією, проте при цьому згідно новим положенням технологія і людський капітал розглядуються як самостійний чинник виробництва.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.