телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Одежда и обувь -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Бюджет України: актуальні проблеми

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Склад і структура видатків бюджету характеризує фінансову, економічну та соціальну політику держави. Бюджет як фінансовий план відіграє дуже важливу роль в діяльності держави. Він визначає її можливості й пріоритети, її роль і форми реалізації закріплених за нею функцій. Це документ, що спрямовує фінансову діяльність держави, робить її конкретною і фінансове забезпеченою. За матеріальним змістом бюджет являє собою централізований грошовий фонд держави. Обсяг бюджету характеризує річну суму коштів, що проходять через цей фонд. Він перебуває у постійному русі: практично щоденно до нього надходять кошти і проводиться фінансування видатків. У зв'язку з цим необхідна чітко налагоджена система управління бюджетом з метою забезпечення своєчасного і повного надходження доходів і раціонального та ефективного використання його коштів. При переході на ринкові відносини державний бюджет не може і не повинен поступитися своєю роллю. Однак останніми роками відбувається тільки зміна методів бюджетного впливу на виробництво. Цій зміні покликана служити наявна кардинальна реформа бюджетних відносин. Така зміна мала б забезпечуватися з допомогою науково обґрунтованої бюджетної стратегії і тактики. Бюджетна стратегія повинна визначати основні напрямки бюджетної політики України на перспективу, а бюджетна тактика — методи її реалізації. Головні завдання бюджетної політики України в умовах поглиблення ринкових реформ полягають у тому, щоб: — скоротити непродуктивні витрати бюджету на державні дотації окремим галузям матеріального виробництва; — зміцнити дохідну базу бюджету за рахунок удосконалення системи оподаткування і зміцнення контролю за повнотою сплати податків; — створити систему дійового фінансового контролю за ефективним і цілеспрямованим використанням державних видатків; . посилити контроль за розміром державного боргу. Урядовий проект бюджету-2004 викликає неспокій з боку наукової спільноти країни. Як зазначено в заяві Української федерації вчених, якщо він буде реалізований в сьогоднішньому стані, „це призведе до істотного погіршення положення всієї науково-технологічної галузі України”. Зокрема, через скасування багатьох підпунктів закону про НДС, що торкаються звільнення від оподаткування операцій по фінансуванню фундаментальних дослідів, науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робот, які здійснюються за рахунок держбюджету. І вже традиційно неспокій вчених викликає проект фінансування наукової та науково-технічного партнерства. В рамках дійсної курсової роботи будуть розглянуті питання бюджетної реформи, контролю формування бюджетів, подолання дефіциту бюджету, державного боргу; наведені прогнози показників зведеного бюджету України на 2005-2007 рр. Курсова робота укладена на основі даних з підручника В.М. Опаріна „Фінанси”, статей з журналу „Фінанси України” різних років таких авторів: Бескид Й.М., Рожко О.Д., Дьяконова І.І., Редіна Н.І., Гордєєва Л.П., Шевчук В.О., Буковинський С.А., Мітюков І.О. та курсу лекцій з дисципліни „Фінанси”, який пропонується для вивчення студентам очно-заочної форми навчання в МУФ.

Необхідність контролю на стадії складання проектів бюджетів зумовлюється низкою особливостей, що мають бути врахованими при удосконаленні як безпосередньо бюджетного процесу, так і процедур стеження за його перебігом. Суттєвою ознакою сучасного бюджетного процесу стає урізноманітнення сутності бюджету, через що з'являється необхідність його контролю в кількох аспектах, найважливішими з яких є: — бюджет як норма контролю, яка на загальнодержавному рівні обов'язково набуває законодавчого, а на регіональному (місцевому) рівні — нормативно- правового закріплення, тому повинна бути ретельно обґрунтованою; — бюджет як баланс, цебто рівність доходів і витрат, прагнення до забезпечення якої зафіксовано окремим конституційним положенням, що стає додатковою передумовою здійснення процедур контролю з метою досягнення та забезпечення рівності доходів і витрат; — бюджет як план державної та муніципальної сфери, що полягає у визначенні цільових орієнтирів і обмежувальних параметрів розвитку кожної з указаних сфер на черговий рік; — бюджет як компонент циклічного процесу, який має усталену структуру та періодичність щорічного повторення. Для досягнення комплексності контрольних процедур жоден із цих аспектів бюджету не повинен бути проігнорованим. Водночас зосередження уваги на певному з указаних аспектів не повинно призводити до нехтування інших інтерпретацій сутності бюджетів. Із точки зору поліпшення контрольних процедур найсуттєвішого значення слід надати тлумаченню бюджету як норми контролю. Для того, щоб бюджет, інтерпретований у такому контексті, став істотним важелем подолання кризи, він повинен бути не лише економічно, а й науково обґрунтованим. Отже, головною метою здійснення контрольних процедур на цій стадії бюджетного процесу має бути поточна перевірка обґрунтування бюджетів, її важливість зумовлюється тим, що в разі, коли ця вимога не витримується, це, як правило, зводить нанівець подальші зусилля контролюючих суб'єктів, оскільки процедура контролю спрямовується на перевірку дезорієнтованих цілей та стеження за дотриманням спотворених параметрів економічного й соціального розвитку, зумовлених недосконалими бюджетами. Тому стає дедалі актуальнішою перевірка предметності бюджетів, інтерпретованих як норми контролю, баланси та плани економічного й соціального розвитку територіальних громад, регіонів чи країни загалом. Ще важливішим завданням стає запровадження нової ідеології та концептуальної бази формування бюджетів як норм контролю, покликаних стати мобілізуючими факторами економічного зростання всіх рівнів національного господарства. Виходячи з викладеного, позитивних результатів у поліпшенні процедур контролю за порівняно короткі строки слід досягати, здійснюючи бюджетну реформу в кількох напрямках, зокрема: — формуючи бюджети усіх рівнів принаймні у двох варіантах, з яких один може залишатися традиційно прийнятим, а другий має бути бюджетом сталого економічного розвитку; — подаючи один з указаних варіантів бюджетів (це повинні бути альтернативні бюджети сталого розвитку). Його подають депутати Верховної Ради України та місцевих рад на додаток до вже існуючого подання проектів бюджетів органами виконавчої влади; — розпочинаючи бюджетний процес із нижнього рівня, що забезпечуватиме альтернативність підходів і мобілізацію резервів, враховуючи особливості місцевого досвіду формування та використання бюджетних коштів.

Виходячи з цього, слід відповідним чином удосконалити процедуру контролю за цільовим використанням бюджетних коштів. Вона повинна охоплювати: — перевірку наявності та обґрунтованості цільових програм, розроблених із метою ефективнішого вкладання й використання коштів державного і місцевих бюджетів; — перевірку повноти й достовірності облікової (оперативної, бухгалтерської, статистичної) інформації про фактичний перебіг контрольованих бюджетних процесів; л — порівняння раніше перевіреної фактичної інформації з нормами контролю (у формі цільових програм) і отримання наслідків контрольних процедур у вигляді наявних або відсутніх відхилень перебігу бюджетних процесів від встановлених норм. Для досягнення комплексності контрольних процедур необхідно розробити організаційно-правовий, інформаційний, методичний, технологічний та інші різновиди системного забезпечення контролю бюджетних процесів. Зокрема, істотної модифікації потребує інформаційне забезпечення та методика здійснення процедур контролю за виконанням бюджетів сталого розвитку. Структурованість державної влади потребує визначення суб'єктів, функції яких полягають у здійсненні процедур контролю на стадії виконання бюджетів. Розгалуженість існуючої інфраструктури органів фінансового контролю зумовлює необхідність узгодження їх повноважень на відповідних рівнях бюджетної системи. Так, на макроекономічному рівні підрозділи Головного управління Державного казначейства України повинні забезпечити виконання процедур превентивного та поточного контролю за виконанням бюджетів, здійснюваного до відкриття фінансування і в процесі використання коштів. На органи державної контрольно-ревізійної служби України покладаються функції подальшого контролю за витрачанням коштів, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів. На макроекономічному рівні провідну роль у здійсненні процедур контролю повинна відігравати Рахункова палата, яка у відповідності з чинним законодавством зобов'язана щоквартально подавати парламенту, його комітетам та уряду оперативний звіт про хід виконання державного бюджету України, аналіз цього звіту та пропозиції щодо усунення виявлених відхилень І порушень. З метою запобігання виникненню неконтрольованих сегментів у фінансово-бюджетній сфері, а також попередження паралелізму та дублювання процедур контролю, здійснюваних на мікро- і макроекономічному рівнях, доцільно створити низку координаційних інституцій на державному (в тому числі урядовому, відомчому), а також муніципальному та національно- господарському рівнях і спрямувати їх діяльність на узгодження дій указаних суб'єктів. Наслідками здійснення контрольних процедур є відповідність або невідповідність використання бюджетних коштів нормам контролю, якими є державний та місцевий бюджети, а також цільові програми, що конкретизують видаткову частину бюджетів. У разі невідповідності можуть мати місце недостовірність або неповнота фактичної інформації, яка віддзеркалює використання бюджетних коштів, порушення чинного законодавства, недотримання бюджетів, цільових програм, кошторисів та інших норм контролю.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 О «жидах» и «жидовской вере» в народных представлениях восточных славян

Литература Белова 1997 Белова О.В. Этноконфессиональные стереотипы в славянских народных представлениях // Славяноведение. 1997. 1. С. 25-32. Белова 1999 Белова О.В. Отражение этноконфессиональных отношений в славянском фольклоре // Jews and Slavs. Jerusalem; Ljubljana, 1999. Vol. 6. P. 11-21. Белова 1999а Белова О.В. Фольклорная интерпретация ритуальных действий и предметов иудейского культа в Полесье // Мифология и повседневность. Материалы научной конференции 22-24 февраля 1999 г. СПб., 1999. Вып. 2. С. 307-317. Белова 2001 Белова О. «Про хапуна, я думаю, и вы слыхали» // Солнечное сплетение. Иерусалим, 2001. 16-17. С. 174-180. Белова 2003 Белова О.В. Опыт комплексного исследования в регионе этнокультурных контактов // Актуальные проблемы полевой фольклористики. М., 2003. Вып. 2. С. 60-70. Вл.Б. 1904 Вл. Б. «Душила у русских раскольников // Этнографическое обозрение. 1904. 2. С. 160-161. Гнатюк 1912 Гнатюк В. Знадоби до укрансько демонольоAi. Т. 2. Вип. 1 // ЕтноAрафичний збирнiк. Львiв, 1912. Т. 33

скачать реферат Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

Міністерство освіти і науки України Університет сучасних знань Кафедра фінансів, обліку і аудиту ЗВІТ з фінансово-економічної практики Вступ I. Структура та організація діяльності ЗАТ «ПриватБанк» 1.1Предмет, мета і завдання ЗАТ «ПриватБанку» 1.2Організаційна структура ЗАТ «ПриватБанк» 1.3 Розрахунково-організаційні показники економічної діяльності банку II. Аналіз економічної та маркетингової діяльності 2.1 Планово – економічна діяльність 2.2 Маркетингова діяльність 2.3 Комерційна діяльність 2.4 Управлінська діяльність III. Зовнішньоекономічна ЗАТ «ПриватБанку 3.1 Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ «ПриватБанку» 3.2 Загальна характеристика ринку на якому діє ЗАТ «ПриватБанк» 3.3 Експортно-імпортні операції 3.4 Перспективи виходу ЗАТ «ПриватБанку» на зовнішній ринок IV. Орієнтаційна структура ЗАТ «ПриватБанку» Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки Вступ В умовах становлення та розвитку банківської системи України актуальна проблема аналізу діяльності банківських установ з метою оцінювання їхньої інвестиційної привабливості, надійності та фінансової стійкості.

Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
 Большая Советская Энциклопедия (ДО)

Актуальные проблемы, М., 1967.   Э. М. Мирский. Досхи До'схи, меотское племя, одно из древних племён, обитавшее в 1-м тысячелетии до н. э. на восточном и юго-восточном побережье Азовского моря. См. Меоты. Досчатое Досча'тое, посёлок городского типа в Горьковской области РСФСР. Пристань на р. Оке, в 10 км к С. от ж.-д. станции Выкса. Завод медицинского оборудования, листопрокатный цех горьковского завода «Метиз». Досье Досье' (франц. dossier), совокупность документов и материалов, относящихся к какому-либо конкретному делу или вопросу, а также папка с этими материалами. Дот Дот, долговременная огневая точка. Термин применялся в 30—50-х гг. 20 в. См. Долговременное огневое сооружение. Дотация Дота'ция (позднелат. dotatio — дар, пожертвование, от лат. doto — одаряю, наделяю), ассигнования из бюджета, предназначенные на покрытие плановых убытков, для сбалансирования нижестоящих бюджетов. При капитализме Д. широко применяется как форма санирования (оздоровления) капиталистических предприятий, оказания финансовой поддержки военной промышленности и малоприбыльным сферам приложения капитала (отрасли инфраструктуры и др.). Д. выделяется на проведение научных исследований

скачать реферат Прибутковий податок

Подальше зростання цін призвело до підвищення неоподатковуваного податком мінімального доходу з 1 вересня 1993 року до 40 тис. крб. ($ 6,7 по курсу НБУ). Постановою ВР України від 27 серпня 1993 року Mb 3415 - ХП мінімальна зарплата була встановлена у розмірі 20 тис. крб., а мінімальна пенсія за віком - 40 тис. крб. на місяць. 1 грудня 1993 року рівень мінімальної зарплати сягнув позначки 60 тис. крб. і залишався таким до березня 1996 року. Розмір неоподатковуваного мінімуму за цей час неодноразово змінювався. З 1 грудня 1993 року мінімальнй доход був збільшений до 120 тис. крб. ($ 9,5 по курсу НБУ і $ 4 по курсу наявного долара). При цьому змінилася не лише величина неоподатковуваного доходу, а й відбулися радикальні зміни "ідеології" оподаткування доходів громадян: була різко підвищена максимальна податкова ставка (з 60 до 90%). Розділ 2. Роль прибуткового податку у формуванні доходів бюджету На шляху переходу нашої країни до ринкових відносин особливо актуальною є проблема своєчасного забезпечення грошовими ресурсами доходної частини державного бюджету.

 Актуальные вопросы исчисления и уплаты НДС

Таким образом, местом реализации товаров, находящихся в момент начала отгрузки или транспортировки за пределами территории Российской Федерации, территория Российской Федерации не является и соответственно операции по реализации таких товаров объектом обложения НДС на территории Российской Федерации не признаются. Относительно ввоза такого товара на территорию Российской Федерации Минфин России указал, что на основании подпункта 3 п. 1Pст. 151 НК РФ при помещении товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, под таможенный режим транзита НДС не уплачивается. Актуальная проблема. На правоприменительном уровне возникают споры, касающиеся возможности применения положений ст. 147 НК РФ в ситуации, при которой российская организация по договору мены приобретает у иностранного контрагента, не являющегося резидентом Российской Федерации, долю в праве собственности на нежилое административное здание, находящееся на территории Российской Федерации. Официальная позиция. Поскольку нежилое административное здание находится на территории Российской Федерации, то местом реализации доли в праве собственности на данное здание для целей обложения НДС признается территория Российской Федерации. Нормами ст. 161 НК РФ предусмотрено, что российские организации, приобретающие у иностранных лиц товары, в том числе долю в праве собственности на здание, местом реализации которых признается территория Российской Федерации, являются налоговыми агентами и соответственно обязаны исчислять и уплачивать НДС в бюджет

скачать реферат Податки з юридичних осіб

Здобуття Україною незалежності та повернення країни в русло загальноприйнятих процесів світового розвитку змушує нас по новому дивитися на теорію та практику оподаткування. Податки мають досить вагоме бюджетне значення, виступають ефективним інструментом державного впливу на ринок і напрямки його розвитку, обсяги структуру попиту на пропозиції, на доходи населення і юридичних осіб. В цих умовах особливої актуальності набувають дослідження теоретичних і прагматичних аспектів функціонування оподаткування юридичних осіб. Все це, з одного боку різко підвищує роль та значення податків з юридичних осіб за допомогою яких забезпечується значна частина податкових надходженнь до бюджету держави. З другого, робить необхідним дослідження теорії та практики оподаткування юридичних осіб в Україні. Актуальність та практична значимість данної проблеми, її недостатнє вивчення та обгрунтування обумовили вибір теми дипломного дослідження. Предмет дослідження – специфічна сфера фінансових відносин, які виникають між державою, з одного боку та юридичними особами з другого в процесі перерозподілу частини вартості національного продукту з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових ресурсів.

скачать реферат Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 м. Каховки Херсонської області Обласний конкурс науково-дослідницьких робіт “В сім’ї вольній новій” Сучасні політичні партії України.Роботу виконалаДоценко Анна Віталіївнаучениця Х класу ЗОШ І- ІІІ ступенів №2 м. КаховкиНауковий керівник:вчитель історії ЗОШ І- ІІІ ступенів №2 м. КаховкиЗубков Віктор Анатолійович КАХОВКА-2001 ЗмістВступ І Розвиток політичної системи на Україні за часів її незалежності(1991-2001рр) 4 Розділ ІІ Політичні партії Каховщини 6 Висновки 8 Список використаних джерел та літератури 9Додатки 10 ВСТУП Десять років тому, після розпаду СРСР, колишні її республіки проголосили незалежність. Україна – одна з них. Її самостійність підтверджує “Декларація про державний суверенітет України” від 16 липня 1990 року та “Акт проголошення незалежності України” від 24 серпня 1996 року (1(. Для громадян новоутвореної держави, адже десять років для держави малий строк існування, актуальною є проблема висловлення довіри до сучасних політичних партій на найближчих парламентських виборах.

скачать реферат Социально-экономический потенциал села

На современном этапе проблема преобразования сельского быта, его благоустройства приобрела особую остроту. Во-первых, по мере роста материального благосостояния сельского населения меняется структура его потребностей. С одной стороны, снижается престижность многих видов домашних работ, с другой — увеличивается потребность в такой организации быта, которая способствовала бы увеличению свободного времени для более творческих видов деятельности. Эта потребность тем более настоятельна, что ведение трудоемкого ЛПХ намного увеличивает трудовую нагрузку жителей села. Замена различных видов труда в домашнем хозяйстве общественными формами удовлетворения бытовых нужд сельской семьи сократила бы затраты времени жителей села на домашний труд и позволила в какой-то степени компенсировать большие затраты на труд в ЛПХ. Актуальность проблеме придает также постоянно увеличивающаяся занятость в общественном производстве сельских женщин. Их бюджет времени характеризуется особенной напряженностью. Развитие сферы бытового обслуживания и повышение комфортности жилищных условий содействовало бы снижению чрезмерной загруженности женщин в быту, сокращению совокупной трудовой нагрузки работающих женщин.) Во-вторых, развитие бытового обслуживания, улучшая условия жизни, положительно влияет на трудовую активность работников в общественном производстве и содействует стабилизации квалифицированных кадров на селе.

скачать реферат Малый бизнес в Украине

И если крупный бизнес – это скелет, ось современной экономики, то все многообразие мелкого и среднего предпринимательства – мышцы, живая ткань хозяйственного организма. Особенно актуальна проблема внедрения на рынок малых предприятий в свете последних изменений в экономике нашей страны. В условиях выхода из экономического кризиса нельзя не вспомнить о поддержке малого бизнеса. Появление большого числа фирм приведет к появлению новых рабочих мест, малым предприятием легче управлять в условиях нестабильного курса национальной валюты, да и это принесет реальные деньги в бюджет не только центра, но и регионов, что особенно важно. Но чтобы избежать как можно больше ошибок, которые неизбежны при образовании нового течения в экономике Украины, сначала следует поучиться на взлетах и падениях других стран в этой области и понять, какие же условия необходимы для развития мелкого предпринимательства в нашей стране. Для начала немного статистики. Активный рост доли малых предприятий в структуре экономики западных стран начал происходить с середины 70-х, начала 90-х годов.

Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
скачать реферат Юрій Яновський

Всі три новели зв'язані між собою цією болючою та актуальною проблемою. Новела «Подвійне коло» (коло інтересів класових і родинних) —класичний зразок художнього втілення болючих роздумів митця про непростий час в історії свого народу, коли брат убиває брата. Той «умовний» бій у степу під Компаніївкою символізує собою всю складну ситуацію в Україні під час громадянської війни. І хоча врешті-решт перемагає інтернаціональний загін Івана Половця, але емоційний акцент зовсім на іншому—автор не підтримує цю криваву різню, хоча вона і задля нового життя. Звернімося до тексту. Махновський загін Панаса б'ється з петлюрівцями, яких очолює брат Оверко. Куля Панаса «вибила Оверкові мозок на колесо, блискавка розколола хмару, слідом ударив грім» —символічна картина. І ось похорон. У його описі вирізняється така суітєва деталь: «По обличчю Панаса Половця бігли дощові краплі, збоку здавалося, що він слізно плаче коло готової могили. У всього загону текли дощові сльози, це була страшна річ, щоб отак плакав гірко цілий військовий загін, а дощ не вгавав». І наче не буде кінця і краю дощу, бо «залізна жорстокість» панувала над людьми.

скачать реферат Налог на добавленную стоимость в Российской Федерации

При этом со срочностью уплаты налоговых платежей тесно связано понятие недоимки, которая представляет собой сумму налога, не внесенную в бюджет или внебюджетный фонд по истечении установленных сроков уплаты. Понятие недоимка (недоимщик) берет свое начало в первой половине XIX века. Так, толковый словарь В. И. Даля так трактует это понятие: «Недоимка - то, что недонято, недобрано, невзыскано деньгами или припасами, что осталось за кем-то в долгу» . Таким образом, понятие недоимки тесно связано с понятием налогов и налоговой системы в целом. Количество недоимщиков и размеры недоимок прямо зависят от финансового состояния налогоплательщиков и от состояния экономики в целом. Актуальность этой проблемы значительно возросла в последнее время. Об этом свидетельствует тот факт, что сейчас в налоговых органах этой проблемой постоянно занимается специально созданный отдел (сектор недоимки). Проведем анализ динамики недоимки и рассмотрим меры, принимаемые налоговыми органами по ее устранению на примере ГНИ по Вахитовскому району г. Казани. Анализ табл. 2.16 свидетельствует об актуальности проблемы расчетов налогоплательщиков с бюджетом по НДС, а также о необходимости работы налоговых органов с налогоплательщиками по вопросу погашения недоимок.

скачать реферат Общая характеристика государственного регулирования предпринимательства в Украине

Стоит также при этом обратить внимание на то, что достижение соответствующего уровня правового регулирования предпринимательства актуальная проблема не только современного, но и будущего социально- экономической жизни страны. Кроме того, правовое регулирование ?Ст. ст. 3, 42 Конституції України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - ст.141 предпринимательства с целью достижения оптимальности, рациональности и наилучшей сбалансированности их функционирования во всех отраслях материального производства и социальной сферы определяет наиболее важные направления народнохозяйственной, социально-экономической деятельности молодого суверенного государства. Это обусловлено главным образом качественно новыми социально-экономическими и общественно-политическими процессами и явлениями, структурными сдвигами в народном хозяйстве Украины, развития её в направлении цивилизованных рыночных отношений, где процесс управления и регулирования народнохозяйственной восстановительной деятельности настойчиво требует действительно активного, последовательного и оперативного и, конечно, своевременного использования целостного комплекса правовых норм, инструментов со стороны государства. Раздел I. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 1.1 Необходимость государственного регулирования предпринимательства.

скачать реферат Проблемы инвестирования в оздоровительную физическую культуру

Это позволяет судить о необходимости дальнейших исследований по созданию эффективного механизма финансирования оздоровительной физической культуры в условиях, когда бюджетное финансирование необходимо сочетать с поиском новых источников. Актуальность проблемы повышения эффективности финансирования российского спорта и "спорта для всех" очевидна . Финансирование физической культуры и спорта в основном осуществляется из республиканского бюджета РФ, а также из бюджетов национально-государственных и административно -территориальных образований РФ. Другие источники финансирования (поступления от рекламы, спортивных лотерей и т.д.) также нуждаются в юридических гарантиях, хотя они в большей степени касаются содержания и подготовки спортсменов высшей категории, сборных команд и направляются на это, что, по существу, противопоставляет их сути проблемы - оздоровлению нации. Сейчас многие говорят о необходимости закона "О меценатах и меценатстве", в статьях которого должна быть прописана отрасль физической культуры, что позволит легализовать и увеличить существующие финансовые вливания в эту сферу.

скачать реферат Госбюджет, дефицит бюджета

Доцільно було б із 1998 р. передати до місцевих бюджетів платежі за спеціальне використання природних ресурсів (земельних, водних, лісових, а також надр), платежі і збори, за якими ведеться облік (розділ 12 "Збори та інші неподаткові доходи" бюджетної класифікації). Це, по-перше, розв'яже проблему заборгованості місцевих бюджетів за цими платежами перед державним бюджетом і, по-друге, підвищить рівень державного контролю за цільовим використанням природних ресурсів і своєчасним надходженням даних платежів до місцевих бюджетів з боку органів місцевого самоврядування. Із прийняттям Закону України "Про податок на додану вартість" постане нова проблема — збалансування місцевих бюджетів; оскільки податок на додану вартість планується на 100% зараховувати до державного бюджету України. На нашу думку, система бюджетного регулювання потребує докорінної перебудови в напрямку встановлення стабільних і взаємовигідних фінансових відносин між державним та місцевими бюджетами через закріплення податків, зборів і відрахувань на тривалий (3 і більше років) час за усіма ланками бюджетної системи та відповідно фінансування видатків, що спонукало б місцеві органи влади до пошуків резервів збільшення доходів бюджету через нарощування темпів виробництва та розширення сфери послуг.

Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
скачать реферат Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Проблема доходних джерел, які б надходили до місцевих бюджетів на стабільній основі, залишається таким чином відкритою. Вона має вирішуватися шляхом впровадження власних доходів і регулюючих доходів місцевих бюджетів. Власні доходи мають складати основну частину дохідної бази місцевих бюджетів усіх рівнів разом з обласними і районними. З цією метою доцільно ще раз повернутися до визначення конституційних норм стосовно формування місцевих бюджетів. Поняття “регулюючі доходи” запозичене Україною із бюджетної практики колишнього СРСР. Регулюючі доходи – це доходи, які розподіялються між різними рівнями бюджетної системи. Нині регулюючі доходи становлять основу надходжень до місцевих бюджетів України. Уточнення переліку регулюючих доходів місцевих бюджетів здійснюється у щорічних законах про державний бюджет України. Закон ”Про бюджетну систему України” у редакції 1995р. черговий раз уніс зміни до переліку регулюючих доходів та форм бюджетного регулювання. Згідно з ними окремі доходи стануть певною мірою закріпленими і регулюючими одночасно.

скачать реферат Роль бюджетной политики в совершенствовании межбюджетных отношений в Российской Федерации

Важной проблемой развития бюджетного устройства Российской Федерации является пересмотр сложившихся отношений между бюджетами различных уровней. Будучи федеральным государством с трехуровневой бюджетной системой, для России чрезвычайно актуальна проблема построения бюджетного устройства, основанного на принципах бюджетного федерализма, под которым понимается система налогово-бюджетных взаимоотношений органов власти и управления различных уровней на всех стадиях бюджетного процесса, основанная на следующих основных принципах: . самостоятельность бюджетов разных уровней (закрепление за каждым уровнем власти и управления собственных источников доходов, право самостоятельно определять направления их расходования, недопустимость изъятия дополнительных доходов и неиспользованных или дополнительно полученных средств в вышестоящие бюджеты, право на компенсацию расходов, возникающих в результате решений, принятых вышестоящими органами власти и управления, право предоставления налоговых и иных льгот только за счет собственных доходов и т. д.); . законодательное разграничение бюджетной ответственности и расходных полномочий между федеральными, региональными и местными органами власти и управления; . соответствие финансовых ресурсов органов власти и управления выполняемым ими функциям (обеспечение вертикального и горизонтального выравнивания доходов нижестоящих бюджетов); . нормативно-расчетные (формализованные) методы регулирования межбюджетных отношений и предоставления финансовой помощи; . наличие специальных процедур предотвращения и разрешения конфликтов между различными уровнями власти и управления, достижение взаимосогласованных решений по вопросам налогово-бюджетной политики.

скачать реферат Финансовая политика и инструменты ее реализации

Поряд із активною структурною, інвестиційною, грошово-кредитною та валютною політикою головними важелями державного впливу щодо досягнення зазначених орієнтирів залишаються бюджетна та податкова політика. Останніми роками загострилась проблема формування і виконання бюджету. Починаючи з 1992 р. в Україні порушуються усі строки прийняття і введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на поточний рік" та щорічно погіршується ситуація з його виконанням. Причин тут декілька. По- перше, недосконалість чинного фінансового (бюджетного, податкового, валютного) законодавства та відсутність дійових упереджувальних важелів, спрямованих на недопущення порушень податкових зобов'язань перед державою, що призводить до проблем збалансування доходів і видатків бюджетів усіх рівнів. По-друге, збереження принципів минулих років щодо закріплення доходів, розмежування загальнодержавних податків і зборів між ланками бюджетної системи та контроль за цільовим використанням фінансових ресурсів у суспільстві. По-третє, відсутність належного рівня фінансової та виконавської дисципліни, а також правового забезпечення скоординованих дій фінансових і контролюючих органів у процесі реалізації фінансової політики в Україні.

скачать реферат Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

Україна належить до країн з невисокою забезпеченістю лісом. Площа її лісового фонду становить 10,8 млн. га, в тому числі вкрита лісом — 9,4 млн. га. Лісистість території становить всього 15,6%, причому її рівень територіально досить диференційований: від 43,2% в Івано-Франківській до 1,8% в Запорізькій. Наближеним до оптимального вважається показник на рівні 21—22%, який дає змогу досягти збалансованості між лісосировинними запасами, обсягами лісоспоживання і екологічними вимогами. Загальні запаси деревини в Україні становлять 1,74 млрд. куб. м. Близько 51% лісів віднесено до захисних, водоохоронних та інших цінних в екологічному відношенні лісів, решту становлять експлуатаційні. За останні роки намітилася тенденція до скорочення обсягів лісокористування. Загальні обсяги заготівлі деревини зменшилися з 14,4 млн. куб. м у 1990 р. до 10,5 млн. куб. м у 1997 р., тобто майже на 30%. Основними, найбільш актуальними проблемами щодо формування і раціонального використання лісових ресурсів України є: порушення збалансованості між лісосировинними запасами, обсягами лісоспоживання і екологічними вимогами; значне виснаження лісосировинної бази, погіршення природних комплексів, деградація рослинного покриву; обмеженість інвестицій для лісогосподарського виробництва; скорочення обсягів лісокористування та низький рівень задоволення потреб у деревині за рахунок місцевих ресурсів.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.