телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Вексельный оборот в Украине

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Векселедержатель має право на сам вексель і зобов’язаний віддати його тому, хто втратив право володіння даним векселем лише тоді, коли придбав його недобросовісно або ж купуючи вексель, зробив грубу помилку. Він має право і на отримання платежу від акцептату, а також у порядку регресу від усіх інших відповідальних за даним векселем осіб. Важливість векселя, його місце у ринковій економіці визначається його функціями. Основною функцією вексельного обігу є оформлення короткострокового кредиту. Дана функція діє тоді, коли постачальник продукції зацікавлений у її реалізації покупцю, але той на час укладення угоди не володіє належною сумою коштів. Тоді постачальник у рахунок майбутнього платежу за свою продукцію бере з покупця вексель, тобто боргове зобов’язання, сума якого з урахуванням строку платежу і процентів за кредит, як правило, перевищує величину суми товарної угоди. По друге вексель здатний виконувати функцію платежу. Як платіжний засіб він дозволяє отримати гроші, не чекаючи строку платежу. Його можна продати або ж закласти в заставу в комерційному банку. Купівля банками векселів носить назву обліку векселів або дисконту. Банки ж, купивши векселі, до настання строку оплати утримують їх у себе, стягуючи при цьому певну суму, що називається обліковим процентом, тобто купують векселі зі скидкою або з дисконтом. У даному випадку банк перебирає на себе функцію кредитора, а при настанні строку оплати стягує борг з векселедавця. Прискорення розрахунків і грошового обігу, звичайно, є головними функціями векселя. Але не тільки вони зберігають свою силу з часів виникнення вексельного обігу і донині. До них додалися інші. Насамперед, вексель здійснює функції контролю за виконанням зобов’язань між суб’єктами господарського життя, скорочення грошової і кредитної маси в обігу, а отже і стримування темпів інфляції. Отже, звичайний вексель є знаряддям комерційного кредиту і здатний здійснювати надзвичайно важливі функції. В сучасних умовах на фондовому ринку України обертаються лише товарні векселі. Вони можуть виписуватися будь-якими суб’єктами підприємницької діяльності для оформлення торгових угод, можуть бути короткостроковими, з двома і більше підписами, можуть прийматися банками до обліку або у заставу як забезпечення наданих клієнтам позичок. Застосування вітчизняними товаровиробниками комерційних векселів здатне усунути заборгованість підприємств і надати простір для розвитку продуктивних сил. Розвиток товарно-грошових відносин зумовив появу й інших форм векселів. Зокрема, поширення комерційних векселів надавших приватним і юридичним особам в процесі господарської діяльності, послужило для банків важливим поштовхом для початку виписування своїх власних векселів, що набули назви “банкноти” або банківського кредитного квитка. З часом виникла форма фінансового векселя, за яким не стоїть конкретна товарна угода і який лише оформляє міжбанківські боргові відносини. Фінансові векселі виписуються лише банками. Особливою формою векселя є також казначейські векселі ( цінні папери, що перебувають в обігу від імені юридичних осіб, щоб забезпечити їм короткострокове фінансування.

Комісійні операції, які банки здійснюють з векселями, складаються: . у прийомі простих та переказних векселів та супроводжуючих їх документів для інкасо до настання по них строку сплати, а у випадку несплати ( у протесті їх; . у прийомі переказних векселів для пред’явлення їх акцепту, а у випадку неакцепта ( у протесті їх; . у прийомі протестованих векселів для інкасо, але не судовим порядком, а шляхом пред’явлення їх до сплати тим особам, які вказані особою що їх довірила; . у сплаті векселів за платника ( міціліанта, але не інакше, як по отриманню від попереднього покриття. Депозитні операції чи операції депо, які здійснюють банки з векселями складаються у прийомі векселів: . на зберігання (чисте депо); . на зберігання та в управління (кваліфіковане депо); . на зберігання, в управління та розпорядження. Акцептна операція, яку здійснюють банки з векселями, складається у тому, що банк акцептує виставлений на нього клієнтом переказний вексель при умовах, що клієнт пред’явить банку покриття до наступу строку платежу по векселю. У цій операції банк сам стає платником. Акцептовані векселі є більш авторитетними, приймаються до оплати у першу чергу, мають вищу цінність та ліквідність. За своїм характером і наслідками акцепт, підтверджуючи зобов’язання боржника, є одним із найважливішим технічних засобів надання кредиту. Гарантійна операція, яку здійснюють банки з векселями, складається з того, що банк приймає на себе відповідальність по зобов’язанням довірника чи у формі письмової гарантії, чи у формі авальованого векселя і таким чином видає авальний кредит. Аваль, це вексельна запорука, в силу якої особа (авалій), яка її здійснила, приймає на себе відповідальність за виконання зобов’язань будь-якої із зобов’язаних за векселем осіб: акцептанту, векселедавця, індосанта. Поручительство може означати гарантію повного або часткового платежу. Авалій, приймаючи на себе відповідальність за виконання зобов’язання іншої особи, стає відповідачем, який відповідає за неспроможність боржника усім своїм майном. ВИСНОВКИ Узагальнюючи дану роботу, слід наголосити, що вексельний обіг становить собою складний економічно-правовий комплекс проблем, якій належить виважено вирішувати не тільки представникам державних органів але й банківській системі та суб’єктам підприємницької діяльності в цілому. Отже, регулювання вексельного обігу за допомогою операцій комерційних банків набуває суворо визначеного і впорядкованого характеру. При цьому: по-перше, комплексне здійснення операцій інкасо, обліку й застави векселів створює умови для передбачення строків надходження платежів. Якщо взяти до уваги, що без вексельного обігу підприємства України нині чекають їх місяцями, то це велике благо; по-друге, вексельна форма безготівкових розрахунків компенсує постачальнику тимчасове відволікання коштів з його господарського обороту, відшкодовує затрати виробництва та обігу і значною мірою гарантує отримання чистого доходу у вигляді прибутку; по-третє, включення у випуск векселів комерційних банків здатне пожвавити вексельний ринок і створити нову ситуацію як у самому випуску векселів, так і в покрашені оперативності управляння їхнім обігом; по-четверте, впровадження вексельного обігу в Україні та його регулювання банківською системою повинно відбуватися одночасно з створенням спеціалізованих вексельних центрів, які будуть продавати, погашати векселі, надавати консультативні послуги щодо їх бухгалтерського обліку, дисконту, дослідження ланцюгів неплатежів, контролю безпеки вексельного обігу тощо. ЛІТЕРАТУРА 1. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" 19.06.91 р. 2. Лист НБУ ї 22001/85 від 25.02.93 р. "Про порядок проведення банками операцій з векселями". 3. Постанова КМУ і НБУ ї528 від 10.091992 р. "Про застосування век селів у господарському обороті України" 4.

Але більшовицькі спроби реалізувати утопічні ідеї про ліквідацію товарно-грошових відносин призвели до тимчасової ліквідації векселів. Векселі разом з іншими видами цінних паперів було проголошено атрибутами та носіями капіталізму й експлуатації, тому революційною владою ліквідувалися. Однак формування ринкової економіки в роки НЕПу (1922-1927 рр.) покликало до життя і вексельний обіг, який функціонував аж до 30-х років і був ліквідований одночасно із скасуванням кредиту. У той час обіг векселів регулювався “Положенням про векселі” від 1922 р. Векселі переважно виписувалися у твердій валюті ( золотих червінцях і мали силу лише після сплати державі гербового збору. Навіть у тих умовах вони стали важливим важелем відбудови економіки і стимулом динамічного її зростання. Однак подальше здійснення так званої кредитної реформи 1930 р. призвело до перетворення оптової торгівлі засобами виробництва та жорсткоцентралізоване постачання запланованими фондами й лімітами, що остаточно позбавило підприємства самостійності й економічної відповідальності. А закріплення адміністративних методів управління в усій системі господарського життя остаточно зробило вексельний обіг взагалі неможливим. Лише потреба підтримувати нормальні міжнародні стосунки змусили СРСР вдаватися до використання векселів. Їх правове регулювання здійснювалося за допомогою закону 1937 р., що був розроблений на основі положень Женевської конференції, до якої СРСР був змушений приєднатися у 1936 р. При цьому тогочасне “Положення про переказний і простий вексель” впроваджене Постановою ВЦВК і РНК СРСР №104/1341 від 7.08 1937 р. було настільки добре відпрацьовано і враховувало основоположні засади Женевської вексельної конференції, що і тепер Постанова Верховної Ради України від 17.06.1992 р. фактично підтвердило всі цивільно-правові відносини, що нині виникають у зв’язку з використанням векселів і регулюються цим же Положенням. Водночас даний факт свідчить і про те, що вексель є найбільш формалізованим видом цінних паперів, що знайшло відображення у міжнародному й національних законодавствах. Перехід до ринкових відносин, впровадження принципів комерційного розрахунку, у тім числі на підприємствах державного сектору, вимагають нагально поставити проблему відновлення повноцінного вексельного обігу на новій економіко- правовій основі. Ця проблема стала ще більш актуальною у зв’язку із загостренням платіжно-розрахункової кризи. Оскільки вексельний обіг здатний значно обмежити потреби в готівкових та безготівкових коштах і різко прискорити їх оборот, то інтерес до його економіко-правових засад останнім часом зріс. Більше того, стало очевидним, що без широкого впровадження вексельного обігу Україні не подолати кризи економіки, фінансів, грошового обігу, як не сформувати й ринкового середовища. Суспільство, зменшуючи грошову масу в обігу за допомогою використання векселів як засобу обігу та платежу, здатне швидко знизити темпи інфляції. Отже повернення в практику господарської діяльності векселів вигідно всім учасникам господарського обороту. 2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВЕКСЕЛІВ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Закон “Про цінні папери і фондову біржу” дає таке тлумачення терміну вексель: “Вексель ( цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання боржника сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю)”.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Энциклопедический словарь (Н-О)

К их обязанностям относится, сверх протеста векселей и заемных писем, совершение и свидетельствование актов между иностранцами и между иностранными и русскими подданными. Они могут также заниматься переводом актов на русский язык. Плата им определяется по соглашению или по таксе, установленной для маклеров по денежным и вексельным оборотам (одна восьмая процента с суммы). Ср. Св. Зак. т. XI, ч. 2, Уст. торг., ст. 592, прил. I IV. С учреждением в 1894 г. комиссии для пересмотра законоположений по судебной части поставлена на очередь также и реформа нотариального дела. На русском языке специально Н. посвящен труд Н. Ляпидевского, «История Н.» (Москва, 1876). Ноябрь Ноябрь (в церковных книгах ноемврий; англ., голд., дат., нем. и швед. november; венгер. Szt Andras hava, november; исп. noviembre; итал. и франц. novembre; лат. mensis november; греч. endekatoV mhn. Коренные славянские назв.: древнеславян.P грудень; староукраин.P листочный; украинское гнилец; старосербское, хорват, и далматское студеный; хорват.P студений, заимщак; сербское студени, листопад; нижне-лужиц.P млочны; польс.P листопад; польск.-силез.P одриляс; малоросс., чешск., сербск., хорутанск. и болгарск.P листопад, листопадень, падолист) одиннадцатый месяц года, имеет 30 дней, название свое получил от лат. novem = девять, так как это был девятый месяц древнерим. календаря

скачать реферат Коммерческий кредит

Наряду с этим коммерческие банки расширяют операции по учету коммерческих векселей. На первое июля 1997 года объем подобных операций достиг 36,4 трлн. рублей, что составляет 4,8% всех активов банков. При этом объем учтенных, но не оплаченных в срок векселей составил 0,7 трлн. рублей, или 2% от суммы учтенных. Поскольку коммерческие банки проводили активные операции в основном с векселями местных администраций, эти операции напрямую отражались на доходах бюджетов. В связи с обострением дефицита денег в экономике, достаточно большую роль в процессе кредитования реального сектора на современном этапе приобрело вексельное кредитование. Необходимо отметить, что вексель как финансовый инструмент играет двоякую роль для нынешнего состояния российской экономики. С одной стороны, он как и другие долговые обязательства, представляет собой все-таки квазиденьги, и вексельный оборот существенно повышает роль агрегата денежной массы М2 за счет повышения скорости денежного обращения и за счет того, что многие веселя фактически являются банковской эмиссией денег.

Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
 Большая Советская Энциклопедия (ВЕ)

Таким образом, переводный В. по своей форме представляет собой документ, содержащий ничем не обусловленный приказ векселедателя плательщику (акцептанту) произвести платёж определённой денежной суммы лицу, указанному в В., или его приказу — по предъявлении В. или в определенный срок.   Поскольку В. выступает в качестве орудия обращения взамен наличных денег, в процессе вексельного обращения к векселедателю и акцептанту могут присоединиться и др. лица: индоссанты, передающие В. по индоссаменту , авалисты, гарантирующие платёж по В. за какое-либо другое, ответственное по В., лицо. В практике международных расчётов распространён, так называемый, учёт векселей , заключающийся в том, что держатель В. может до наступления срока платежа предъявить его в банк и получить указанную в нём сумму (за вычетом учётного процента). По наступлении срока платежа банк сам предъявляет В. к оплате.   Отношения участников вексельного оборота имеют характер гражданско-правовых отношений, регулируемых специальными нормами вексельного законодательства

скачать реферат Вексель в хозяйственном обороте РФ

Гражданский кодекс РФ, а также Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 20 марта 1996 г.? 39-ФЗ3 сыграли огромную роль в преодолении правового вакуума, в определенной степени улучшили состояние нормативной базы рынка ценных бумаг. Однако эти акты в минимальной степени затрагивают вопросы вексельного права, а потому их принятие практически не отразилось на критическом состоянии вексельного оборота. В настоящий момент введен в действие Федеральный закон "О переводном и простом векселе" от 21 февраля 1997 г. ?48-ФЗ1. Однако он не устранил отдельных недостатков и не внес в ряде случаев ничего качественно нового в правовое регулирование вексельных отношений. Данный акт всего лишь придал статус закона "Положению о переводном и простом векселе" от 1937 г., без какого - либо изменения его структуры и конкретизации содержания, а также частично восполнил пробелы в законодательстве и внес ясность в вопрос вексельной правосубъектности. Что касается положительных моментов, то закон не включил в себя нормы о бездокументарном векселе. 1.2. Понятие, признаки и виды векселя. Статья 35 "Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик" ?2211-1 от 31 мая 1991 г.2 признавала векселем ценную бумагу, удостоверяющую ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного, указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока определенную денежную сумму владельцу векселя (векселедержателю).

 Большая Советская Энциклопедия (ДЕ)

Товаропроизводитель, продавший в кредит товар и получивший от покупателя долговое обязательство — вексель, может, в свою очередь, использовать последний вместо Д. для уплаты за товар, купленный у третьего лица. На базе такого вексельного оборота появились особые векселя, выпускаемые банками. Эта высшая форма кредитных Д., получившая наименование банковских билетов, или банкнот, — господствующий ныне вид денежных знаков.   Развитие товарно-денежных отношений за пределами национальных границ, образование мирового рынка породили новую функцию — всемирных (мировых) Д. На мировом рынке Д. сбрасывают свои «национальные мундиры» (монеты, бумажные Д.), выступая в форме слитков благородных металлов. На этой основе в мировом хозяйственном обороте функционируют различные кредитные орудия платежа, — выраженные в национальных валютах (долларах США, английских фунтах стерлингов и др.), а также международные кредитные орудия платежа, например «специальные права заимствования» (Special Drawing Rights, СДР) по соглашению стран — членов Международного валютного фонда

скачать реферат Вексель и вексельное обращение

Центральные банки выпускают векселя с гарантией погашения правительством, имеющие свободное хождение в стране для обслуживания расчетов. Однако расшивка неплатежей на региональном уровне в России может привести к задолженности перед федеральным бюджетом. Речь фактически идет о своеобразной эмиссии местных денег, что не может не вызвать напряжений в федеральном бюджете. В силу, в том числе, и этих причин развитие вексельного оборота невозможно без участия в этом процессе государства. Одной из форм внутреннего займа государства является выпуск казначейских векселей. В большинстве рвзвитых стран правительства реализуют свои бумаги в открытой продаже. Казначейские векселя, проданные с дисконтом, фактически определяют цену денег для государства на данный период. Главным на современном этапе развития вексельного обращения остается создание правового обеспечения, которое, с одной стороны, гарантировало бы безусловность взыскания вексельного долга, а с другой – возможность более широкого его применения. В этом случае вексель займет в финансовой системе соответствующее ему место. III. Функционирование векселя в современных рыночных условиях. В силу своей абстрактности и бесспорности (от платежа нельзя ни уйти, ни даже отсрочить) вексель, при условии, что его выпустило или гарантировало надежное предприятие, может обращаться наравне с деньгами, т. е. служить средством обращения и платежа.

скачать реферат Становление и история российского рынка ценных бумаг

Более того, Госбанк должен регулировать кредитные ресурсы других банков путем ужесточения процентных ставок и ограничения кредитных резервов. В этом смысле создание в 1988-1989 гг. отраслевых коммерческих банков без такого регулирования мало что дало с точки зрения рационального воздействия кредитной системы в целом на экономику. Кроме того, банк может быть действительно коммерческим, если он прежде всего будет базироваться на вексельном обращении. Вексельный оборот – это картина финансового состояния предприятия путем движения векселя от него самого к коммерческому банку, а затем к учету его в Центральном Банке. Созданные коммерческие банки должны в определенном объеме хранить резервы в Госбанке (как это принято в западных странах), тогда возможно подлинное кредитное регулирование, приостановка кредита в случае неэффективных действий предприятий. Кроме того, должна быть определенная связь между предприятием и банком по линии взаимного владения ценными бумагами, тогда возможна взаимная эффективность и ответственность кредита.

скачать реферат Причины финансового кризиса в Украине (Доклад)

Также следует отметить долларизацию экономики. Одним из источников дефицита бюджета является увеличение количества безработных, что означает увеличение социальных программ. В условиях падения доходов всё большее количество людей нуждается в социальной защите. Так, в 1996г. часть трансфертных платежей составила 22% общих доходов населения. В какой-то мере можно сформулировать зависимость, что чем больше реальный продукт, тем меньше бюджетный дефицит. В Украине же реальный ВНП падает (1993 – на 26,9%, 1994 – на 40%, 1995-7,3%, 1996-5,9%, 1997 – 0,6%). Хотя падение ВНП в 1998 году прекратилось, это не сняло проблем и долгов, накопленных за прошлые годы при финансировании дефицита бюджета. Также как одну из существенных причин кризиса следует отметить кризис в России, доля которой в общем внешнеторговом обороте Украины составляет более 40%. От банкротства российских банков пострадала не только украинская банковская система, но и население Украины, т.к. на Украине находятся филиалы российских банков, принимающих депозиты от украинского населения, возвращение которых теперь затруднено.

скачать реферат Особенности формирования финансовых результатов при списании дебиторской задолженности и долгов, нереальных для взыскания

Данная конвенция действует до сих пор в соответствии с постановлением Президиума ВС РФ от 24.06.91 № 1451-1 "О применении векселя в хозяйственном обороте РСФСР". Женевская конвенция устанавливает различные (от полугода до трех лет) сроки исковой давности по операциям с векселями в зависимости от того, кем в вексельном обороте является сторона, исчисляющая срок исковой давности. Так, например, исковые требования векселедержателя против индоссантов и векселедателя погашаются истечением одного года со дня протеста, совершенного в установленный срок, или со дня срока платежа, в случае оговорки об обороте без издержек. Кроме того, существуют требования, на которые срок исковой давности вообще не распространяется, например, требования вкладчиков (как физических, так и юридических лиц) к банку о выдаче вкладов (ст.208 ГК РФ). Необходимо также отметить, что течение срока исковой давности начинается не с момента возникновения дебиторской задолженности, как считают многие (момент реальной отгрузки товаров или реальной проплаты аванса), а только с момента, когда задолженность перейдет в разряд просроченной, т.е. с момента просрочки долга, который можно установить только исходя из условий договора.

Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Вексель: юридическое понятие и виды векселя

В царствование Петра I он впервые использовался в качестве средства перевода денег из одной местности в другую на содержание армии.             Особенностью внутреннего российского вексельного оборота являлось преобладание простых векселей с небольшим количеством передаточных надписей, что объясняется тем обстоятельством, что вексель преимущественно использовался как средство кредитования, а не инструмент расчетов.             В период «военного коммунизма» вексельное обращение было упразднено и снова возродилось только в период НЭПа. На основании Устава 1902 года было разработано «Положение о векселях» от 20.03.1922 года. В 1922-1930 годах векселя (переводные и простые) использовались в качестве средства получения коммерческого кредита в товарной форме между государственными, кооперативными и частными предприятиями. Однако с введением в ходе кредитной реформы 1930-1932 годов прямого банковского кредитования вексельное обращение вновь было ликвидировано. Затем многие десятилетия векселя использовался лишь во внешнеторговых сделках и лишь с начала 90-х годов этот действенный финансовый инструмент вернулся в российский хозяйственный оборот. 2. Источники вексельного законодательства Особенностями вексельного законодательства являются два обстоятельства: большое значение в регулировании вексельного оборота международных норм права, а также незначительное количество норм регулирующих обращение векселей в Гражданском кодексе РФ.

скачать реферат Вексель как средство платежа

Данный путь не в полной мере отвечает потребностям и возможностям российской экономики. Это связано с тем, что, во-первых, соответствие российского вексельного законодательства нормам Женевских конвенций само по себе еще не является гарантией успешного правового регулирования вексельного обращения. Необходимо отметить, что Положение о переводном и простом векселе, утвержденное постановлением ЦИК и СНК СССР 104/1341 от 7 августа 1937 г., практически не является дословным воспроизведением текста Единообразного вексельного закона с языка оригинала на русский и требует в дальнейшем подготовки новой редакции его перевода. Во-вторых, выход в свет многочисленных противоречивых подзаконных актов (например, постановление ФКЦБ России от 21 марта 1996 г. об обращении "бездокументарных простых векселей") уже породил определенные "напряжения" в вексельном обороте. В-третьих, развитие вексельного рынка, пущенное "на самотек" без жестких регуляторов, привело к заполнению рынка "дружескими", "бронзовыми" и фальшивыми векселями, большинство из которых, по сути, стали криминальными денежными суррогатами или приняли вид "секъюритизированных" неплатежей.

скачать реферат Вексель.Бух Учет операций с векселями в КБ

При этом на обороте векселя делается доверительный индоссамент на имя банка, после чего банк за определенную плату производит взыскание по векселю в пользу доверителя. Учет, или дисконт, векселей – самая распространенная операция банков с векселями; она представляет собой форму кредитования векселедержателя. Предоставление ссуд под залог векселей в настоящее время развито слабо, поскольку для этого необходим значительный вексельный оборот, при котором практически любая организация имеет свой портфель векселей, которые могут быть использованы в качестве залога при получении банковского кредита. Поручительство по векселям (авалирование) является по существу страхованием вексельного оборота. Эта операция осуществляется банком на принципах страхования кредитора от невозврата кредита со взиманием в свою пользу комиссионных с учетом сумм по векселю и потенциального риска неплатежа по нему. Учет (дисконт) векселей банком организуется на счетах № 512 - 515, входящих в группу счетов «Учтенные векселя», по срокам платежа, а также отдельно – учтенные банком векселя, не оплаченные в срок, опротестованные и неопротестованные.

скачать реферат Консалтинг

Много внимания уделяется инновациям. Финансовый консультант обычно предлагает клиенту новации на фондовом рынке (проведение сделок «репо», организация опционов на акции эмитента или на иные производные инструменты фондового рынка). Это воздействует на повышение ликвидности ценных бумаг, на рост активности при сделках с ними инвесторов, что очень важно, учитывая факт более активной позиции последних на фондовом рынке. Российские финансовые консультанты стремятся активизировать работу на рынке ценных бумаг. В результате стабилизируется уровень ликвидности акций предприятия на фондовом рынке (даже в случае продажи на нем пакетов, закрепленных в государственной собственности, или же осуществления предприятием новых эмиссий.). Для финансового консультирования имеются благоприятные перспективы, как для эмитентов, так и для крупных инвестиционных компаний. Растет количество профессиональных участников рынка, обеспечивается взаимодействие российских и иностранных инвестиционных консультантов. Особую роль в условиях современного финансового рынка в России играет вексельный оборот.

скачать реферат Применение векселя в хозяйственном обороте

Ранее в литературе были высказаны различные суждения о порядке применения указанной ответственности: является ли пеня годовой или должника уплачивается ежедневно. Этот вопрос в порядке толкования постарался разрешить Банк России, указов, что шесть процентов, предусмотренные п. 48 Положения следует считать годовыми, а три процента носят характер обыкновенной пени, исчисляемой за каждый день просрочки (Письмо Банка России от 24. 05. 96г. 76-96). На противоположной позиции стоял Президиум Высшего Арбитражного Суда России, указавший в своем постановлении по делу 4174/95 от 13 февраля 1996г. (Вестник ВАС 1996г. 4), что пеня по векселю должна применяться, исходя из трех процентов годовых. Права лица, оплатившего вексель, в отношении ответственных перед ним лиц несколько уже, чем права векселедержателя, и не включают трехпроцентную пеню. Вексельный оборот - настолько сложная и запутанная сфера, что иногда даже суды не могут разобраться в тех или иных вопросах. Однако изредка Верховным Судом и Высшим Арбитражным Судом РФ обобщается практика применения норм вексельного законодательства или же принимаются постановления, разъясняющие некоторые спорные вопросы, связанные с векселем.

Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Проблемы вексельного обращения в России

Последняя попытка подвести законодательную базу под "правила игры" на вексельном рынке связана с принятием Госдумой РФ 21 февраля 1997 г. федерального закона "О Переводном и Простом векселе" и подписанием его Президентом РФ 11 марта. Существующие противоречия в развитии вексельного рынка обусловлены многими причинами: объективными и субъективными; внешними и внутренними; носящими как макро-, так и микроэкономический характер. Рассмотрим одно из противоречий. Так, с одной стороны, российское вексельное законодательство, основанное на Женевских вексельных конвенциях, подчинено нормам международного права, нормам достаточно жестким и рассчитанным на развитость обычаев вексельного делового оборота. С другой стороны, в современной России практически полностью отсутствуют соответствующие обычаи, и только начала возрождаться практика вексельного оборота. Какими же путями возможно разрешение этого противоречия? В настоящее время существуют три пути решения этой проблемы. Первый путь — наиболее простой и логичный. Суть его состоит в том, что Женевские конвенции устарели и должны быть заменены в России нормативными актами, которые бы детализировали в будущем правовое регулирование вексельного обращения (в сфере применения векселей, в контролирующих органах, в процедуре совершения протеста и др.). Вслед за денонсацией международных договоров началось бы формирование практики и обычаев вексельного оборота, включая "вексельный всеобуч", и наконец — законодательное закрепление этих обычаев и выбор системы вексельного права (англо-американская, континентальная или собственная), к которой стоило бы присоединиться в последующем.

скачать реферат Правовое регулирование кредитных отношений в Украине

Безналичные расчеты между субъектами хозяйствования регулирует подзаконный нормативно-правовой акт – Инструкция № 7 «О безналичных расчетах в хозяйственном обороте Украины», утвержденная Постановлением Правления НБУ от 02.08.96 г. № 204. Инструкция распространяется на предприятия, организации и учреждения всех форм собственности, физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности (далее – предприятия), банки и их учреждения, физических лиц, и обязательна для исполнения ими. Особенностью законодательства, регулирующего расчетные отношения между субъектами хозяйствования, является преобладание императивных норм. Вместе с тем стороны этих отношений могут в значительной степени самостоятельно определять формы расчетов, по общему согласию избирать одну из указанных в законодательстве форм расчетов. Безналичные расчеты между ними осуществляются в национальной валюте Украины через банки путем перечисления средств с текущих счетов плательщиков на текущие счета получателей средств. Средства со счетов предприятий списываются только по распоряжениям их владельцев. Кроме случаев, когда действующим законодательством предусмотрено бесспорное взыскание (списание) средств, а также по решению суда, хозяйственного суда и по исполнительным надписям нотариусов.

скачать реферат Кредитные операции коммерческих банков

Если брать отдельно налоговый аспект проблемы параллельного существования вексельной экономики, то можно привести слова главы “Уралмаша” господина Бендукидзе К., что, если в стране в обращении находятся две валюты, и с одной из них берется налог, а с другой - нет, то неналогооблагаемая валюта вытесняет из обращения ту, которая облагается налогом. В качестве одного из первых мероприятий легализации вексельного оборота, который, по своей сути, является нормальным рыночным явлением, и который исказила именно российская экономика неплатежей, можно было бы предложить: внедрение в практику векселей банков вместо векселей промышленных предприятий. Законодательно это закрепить нельзя, но можно предложить целый комплекс мер, которые позволят банковским векселям занять лидирующее место в организации вексельных расчетов. Как отмечалось выше, эмиссия банковских векселей подлежит косвенному регулированию в соответствии со значением обязательного экономического норматива Н13 для кредитных учреждений; проведение вексельного обращения к единым стандартам, действующим в рыночной экономике: безусловное соблюдение вексельной дисциплины, законодательное запрещение освобождения по каким-либо причинам любого векселедателя от наложенного протеста, а также от обеспечения платежей государственными дотациями, перепиской векселей, выдачи новых ссуд и т.д. принятие реального механизма банкротства, что создаст юридические и экономические основы для ведение жесткого механизма протеста векселей. введение практики отказа в использовании открытых кредитов и открытии новых, восстановление кредитования несостоятельных векселедателей по истечении одного-двух лет (по усмотрению банка) со дня протеста непогашаемого векселя, при условии, что за этот промежуток времени или не будет допущено других протестов, а опротестованный вексель оплачен. развитие информационной базы коммерческих банков.

скачать реферат Кредитно-денежная политика и ее влияние на общее экономическое равновесие

В какой-то мере можно сформулировать зависимость, что чем больше реальный продукт, тем меньше бюджетный дефицит. В Украине же реальный ВНП падает (1993 – на 26,9%, 1994 – на 40%, 1995-7,3%, 1996-5,9%, 1997 – 0,6%). Хотя падение ВНП в 1998 году прекратилось, это не сняло проблем и долгов, накопленных за прошлые годы при финансировании дефицита бюджета. Также как одну из существенных причин кризиса следует отметить кризис в России, доля которой в общем внешнеторговом обороте Украины составляет более 40%. От банкротства российских банков пострадала не только украинская банковская система, но и население Украины, т.к. на Украине находятся филиалы российских банков, принимающих депозиты от украинского населения, возвращение которых теперь затруднено. Таким образом, к основным причинам финансового кризиса относятся внутренний и государственный долг, дефицит бюджета, недопоступление налогов, рост масштабов теневой экономики, а также наступление срока погашения ОВГЗ и других долгов. Но у Украины есть реальный шанс избежать российского варианта кризиса. В Украине не существует непреодолимых источников финансовой катастрофы. Во многом кризис сдерживает монетарная политика Нацбанка.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.