телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Одежда и обувь -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Видатки бюджетів на науку та культуру

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Для України перехідний період супроводжується різними політичними, економічними, законодавчими перепонами, але потрібно просто пережити ці нелегкі часи, а згодом наступить макроекономічна рівновага, що дасть можливість Україні стати на один щабель з розвиненими країнами світу. 1 Україна досягне успіху в своїй розбудові тому, що вона має могутні природні запаси корисних копалин, вигідне географічне розташування, а головне – є бажання працювати. 1. Наука – двигун розвитку суспільства Світове суспільство, яке прагне якнайширше задовольнити свої безкінечні потреби розвиває науку, яка в свою чергу розвиває суспільство. Населення планети зростає, а тому вимагає від науки нових відкриттів, впровадження нових технологій в галузі розвідки, видобування та переробки корисних копалин, виведення високопродуктивних сортів зернових та бобових культур, тварин та кормових культур, створення високопродуктивних переробних підприємств. Населення зростає скоріше за будівництво нових підприємств і створення нових робочих місць для виробництва засобів виробництва, товарів та послуг. Наукові відкриття сприяють розвитку виробництва в направленні енергозберігаючих та екологічних технологій. Велику увагу сьогодні приділяють розвитку природоохоронних заходів. Настає дуже велика проблема з питною водою, а з розвитком різних промислових та хімічних підприємств, її з кожним роком стає менше. Наслідком цієї проблеми являється збільшення кількості різних захворювань рослинного та тваринного світу, а відповідно і людей. Знищення таким чином природних багатств сприяє зменшенню раціону харчування населення. На Україні ситуація з науковими центрами задовільна і сьогодні проводяться заходи щодо збільшення обсягів фінансування науки, в іншому випадку українські товаровиробники не зможуть створити конкурентоспроможну продукції. Наприклад, на Вінниччині та інших областях України виробництво цукру вимагає негайних наукових поправок в напрямку технологій та технічного забезпечення переробних підприємств. Кожне нове відкриття сприяє інтенсифікації виробничих процесів і відповідно швидкості та якості задоволення потреб суспільства. 1. Еволюція розвитку науки і культури Еволюційний розвиток людини характеризується не лише певною послідовністю стадій, а й наявністю багатьох напрямків, аж до таких, що заводять в глухий кут, а згодом настає прозріння та розуміння проблеми. Розвиток людини на перших етапах зайняв 3 млн. років за різними даними істориків. В основі цього – вплив соціальних, насамперед трудових і комунікативних факторів, опанування знарядь, нагромадження і передача новим поколінням набутого досвіду, спільного добування та розподілу їжі, житла тощо. Стадний спосіб життя, трудова діяльність, виготовлення знарядь праці, необхідність соціального спілкування та передачі набутого досвіду сприяли виникненню та розвитку мови. Все це послужило передумовою становлення соціального середовища, тобто соціального успадкування та відносин. З цього моменту розвиток людини відбувся вже не під впливом законів біологічної еволюції, а соціальних закономірностей. Визначальними у розвитку людини стають форми трудової діяльності, характер виробничих відносин, специфіка матеріальної та духовної культури. Історичне завершення еволюційного процесу виникнення сучасного виду людини - Homo sapie s (розумної людини) вчені відносять рубежу 30-50 тисяч років тому. 1 Люди появилися на землі у декількох незалежних популяціях, які існували у Східній та Південно-Східній Азії, Африці, Європі, що сприяло виникненню рас.

Тому ми і переживаємо спад. За даними, одержаними організацією "Міжнародна відкритість", у 1998 році за рівнем корумпованості Україна посідала 69 місце із 85 обстежених країн. За дослідженнями, проведеними в 63 країнах світу, визначено, що у корумпованих країнах втрати ВВП сягають близько 50%. Корумпованість - не вроджена вада людей, а продукт певної системи відносин. Найсприятливішим середовищем для корумпованих дій є ситуація, коли кроку не ступиш без дозволу державного чиновника. Хочеш вкласти гроші в Україну - півроку цілуй ручки кабінетів державних мужів. Треба реконструювати завод - доведеться побачити сотні облич, отримати їх "високий дозвіл". Арештували без суду рахунок Вашого підприємства - або зникай, тобто припиняй діяльність, або неси "подаяння". Ось чому таке актуальне питання сьогодні, коли наука та культура в Україні не вважаються пріоритетними. А ,власне, на науці та культурі базується здоровий інтелект людини, від його рівня знань. А заощадивши на освіті, науці, культурі, інших соціальних витратах, ми значно більше втрачаємо на якості населення в інтелектуальному плані. Щоб збагнути значення науки та культури, то можна перенестися в Японію, де нестача корисних копалин – самого головного сировинного фактору для повноцінного розвитку країни та суспільства компенсується розвитком розумових та інтелектуальних здібностей людини. Про щось інше говорити, мабуть, буде зайво. Українські політики не розуміють того, що в розвитку суспільства, економіки та взагалі всієї цивілізації головним фактором являється людський фактор. Адже усе створюють люди, використовуючи природні багатства та досягнення науки, техніки, технологій для ширшого задоволення своїх безмежних бажань та життєвих зручностей. 1.3. Розподіл та правове регулювання бюджетних видатків в Україні Економічна суть витрат бюджету проявляється в багатьох видах. Кожний вид витрат володіє кількісною і якісною характеристикою. Правове регулювання бюджетного процесу в Україні проводиться згідно з Конституцією України (п.4.14 ст.85; п.1 ст.94; ст.ст. 95-98; п.6 ст.116; п.4 ст.119; п.4 ст.138; ст.143); Законом України “Про бюджетну систему України” від 05.12.90 р. з змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 08.10.91 р., 05.05.93 р., 29.06.95 р., 21.05.97 р.; Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.97р.; Постановою Верховної Ради України № 170 від 06.05.96 р. яка затверджує “правила оформлення Закону ”Про державний бюджет України”; Законом України “Про рахункову палату Верховної Ради України” від 11.07.98. Формування і розподіл видатків починається на стадії планування, за основу беруться очікуване виконання бюджету по видатках за попередній період. Звітні дані про виконання бюджетів по видатках, що є у розпряженні як Міністерства фінансів України, так і у фінансових органів, як правило, за півріччя, доповнюються оцінкою очікуваного виконання показників по видатках за період, який залишається до кінця року. Аналіз звітних показників і оцінка перспективи до кінця року дають змогу визначити очікуване виконання бюджету по видатках. Із одержаних видатків виключаються видатки яких не буде у плановому році.

Зведені кошториси – це злиті воєдино індивідуальні кошториси однотипних установ і кошториси на централізовані підприємства та установи. У таких кошторисах передбачаються видатки по всіх установах даного відомства. Кошториси являють собою сукупність доходів і видатків, але на підставі фінансових та бухгалтерських документів на своє утримання. Таким шляхом фінансується майже вся невиробнича сфера суспільства, яка – на противагу підприємництву та виробництву – зветься бюджетною сферою, а установи і організації, які діють в цій сфері є бюджетними установами. В бюджетну сферу згідно з функціональною структурою видатків бюджетів України входять: - державне управління; - судова влада; - міжнародна діяльність; - фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу; - національна оборона; - правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави; - освіта; - охорона здоров’я; - соціальний захист та соціальне забезпечення; - культура та мистецтво; - засоби масової інформації; - фізична культура і спорт. Існування і функціонування цих установ та організацій - необхідна умова для подальшого розвитку суспільства, особливо в умовах ринкових відносин, коли науково-технічний прогрес охоплює всі форми матеріального виробництва і створює необхідні передумови для всебічного розвитку особистості. Сьогодні держава виділяє на ці цілі дуже мало коштів, фінансування відбувається по залишковому принципу, що призводить до скорочення або припинення існування певного сектору цієї сфери. Дуже багато організацій покинуті державою на призволяще. За роки незалежності в перехідному періоді до умов ринкового господарювання фінансування соціально-культурних заходів потерпіло значних змін та зазнало деформації. Тепер, поряд з бюджетними коштами, активним джерелом фінансування є позабюджетні кошти. Головним чином це доходи від підприємницької діяльності. Якщо розглянути фінансову ситуацію в сфері соціально-культурної діяльності держави на прикладі фінансування освіти і охорони здоров’я. Право на отримання освіти є одним з головних і невід’ємних конституційних прав громадян України. Одночасно введено поєднання безкоштовної і платної освіти в освітніх закладах України. Це спричинено недостатнім фінансуванням освітньої сфери, наприклад, фінансування навчальних закладів таке мізерне, що не вистачає коштів навіть на виплату заробітної плати викладачам, яка значно відстає від працівників виробничої сфери. 8 А для навчання потрібно меблі, парти, дошки, комп’ютери, канцелярські товари, бібліотеки, які потребують фінансування для їх утримання та поновлення підручниками та науковою літературою. Без належної бібліотеки навчальний заклад не зможе дати повноцінних знань студентам, спричинить масу труднощів викладачам тощо. За роки незалежності Україна стрімко втрачає об’єми та якість розвитку інтелекту в молоді. Обдаровані юнаки та дівчата з бідних сімей не можуть стати студентами безкоштовної освіти, а про платну освіту можна лише помріяти. Тому вихід знаходять такий: стають дешевою робочою силою в інших державах, підписуючи собі статус раба, працюють за мізерну платню в грошовитих підприємців, або ж поповнюють ряди на стихійних ринках, що для багатьох являється чи не єдиним засобом для виживання.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Измена

Как будто они упали с неба, а не созданы собственными руками. Какую жизнь можно построить при таком подходе? Математически можно сказать, что это формула процесса деградации, разрушения, снижения, усыхания бюджетного и экономического процесса с отрицательной производной. Публицистически можно сказать, что это формула похоронной экономической и государственной процессии, на катафалке которой лежат Россия и российский народ. Разгром бюджета, таким образом, был не случаен, он возведен в ранг государственной политики. Дальше /2/ Президент пишет: "В числе приоритетов бюджетной политики должно быть (не подумайте, что там идет речь о повышении уровня жизни большинства граждан, не подумайте, что там идет речь о проблемах национальной безопасности страны, не подумайте, что там идет речь о развитии экономики, росте промышленного производства, о наращивании доходной базы бюджета, об увеличении гарантий обеспечения бюджетной сферы обороны, науки, здравоохранения, культуры, образования, там речь совсем о другом - С.С.) погашение бюджетной задолженности за предыдущие годы"

скачать реферат Конституция Болгарии

Правом законодательной инициативы обладает каждый народный представитель и Совет министров (ст. 87). Законодательный процесс предполагает принятие законопроектов как правило в двух чтениях (ст.88) простым большинством голосов от присутствующих на заседании депутатов (ст. 81). Как было сказано выше, из своего состава Народное собрание избирает постоянные и временные комиссии. Постоянные комиссии оказывают помощь Народному собранию в его деятельности и осуществляют от его имени парламентский контроль. В соответствии с принятыми в 1995 г. Правилами организации и деятельности Народного собрания создаются следующие постоянные комиссии: по труду, социальным и демографическим проблемам; по здравоохранению; по делам молодежи, спорту и туризму; по парламентской этике; по энергетике и энергетическим ресурсам; по доходам, расходам и имуществу политических партий: по борьбе с коррупцией; по развитию горных, полугорных и пограничных районов; по бюджету и финансам; по организации и деятельности государственных органов; по местному самоуправлению, административно – территориальному устройству и региональной политике; по внешней политике; по национальной безопасности; по правам человека и вероисповеданиям; по земледелию и лесам; по образованию и науке; по культуре; по делам радио и телевещания и Болгарского телеграфного агентства; по охране окружающей среды водам и экономическая комиссия.

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета
Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50
Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления
 Манифест российских педагогов, студентов и школьников о духовно-правовой идеологии, духовном согласии, чести и достоинстве гражданина России

В качестве выводов мы должны отметить следующее. PПраво на достойную жизнь каждому гражданину страны должно гарантировать государство. Чудовищными являются такого рода факты: 80% наших граждан живут за чертой бедности. Многие не имеют возможности получить должную медицинскую помощь. Бедствуют работники бюджетных отраслей. Закрываются ясли, детские сады, высшие учебные заведения, научно-исследовательские учреждения. Сокращается финансирование социальной и научной сфер. Зарплата педагогов школ и вузов в США и в других странах в десять раз выше, чем в России. Наука, образование, культура за рубежом на 75% финансируется из федеральных, региональных и местных бюджетов, а рыночные и частные способы финансирования выступают как вспомогательные. PЛидеры многих партий в период предвыборной кампании (4.11.2005 г.) отметили, что деньги в стране есть, но они идут на обогащение "новых русских", чиновников, представителей мафиозных группировок. Государство и общество должны незамедлительно использовать духовно-правовые факторы для возвращения в бюджет страны бесчестно добытых средств, обеспечив при этом правовую защищенность тех, кто незаконно или обманным путем присвоил себе и продолжает присваивать общенародные богатства страны

скачать реферат Государственная власть в РФ

В соответствии со статьей 101 Конституции Российской Федерации Государственная Дума в начале первой сессии образует из числа депутатов палаты комитеты. В обязательном порядке Государственная Дума образует: Комитет по конституционному законодательству судебно-правовой реформе и правам человека; Комитет по социальной политике; Комитет по бюджету, налогам и финансам; Комитет по вопросам собственности и предпринимательской деятельности; Комитет по аграрной политике; Комитет по вопросам экологии и природопользования; Комитет по международным делам и обороне; Комитет по вопросам безопасности; Комитет по образованию, науке и культуре; Комитет по делам общественных объединений, религиозных организаций и средств массовой информации; Комитет по внутренней организации деятельности палаты. Но общее количество комитетов не должно превышать 15, а в случае необходимости могут образовываться и другие комитеты. В настоящее время в Государственной Думе дополнительно созданы: Комитет по экономической политике, Комитет по делам женщин, семьи и молодежи, Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками, Комитет по делам национальностей, Комитет по делам Федерации и региональной политике, Комитет по вопросам местного самоуправления, Комитет по организации работы Государственной Думы, Комитет по информационной политике и связи, Комитет по вопросам геополитики, Комитет по промышленности, строительству, транспорту и энергетике.

 Национальные приоритеты

В Челябинской области выделение дополнительных средств из бюджета на реализацию проекта «Образование» привело к началу массового ремонта и оснащения школ, системной переподготовке кадров. Это не только позволило решить социальные проблемы, но и добавило оживления в экономическую жизнь всей области. Экономика знаний Сегодня очевидно, что одной из важнейших задач развития должно стать создание экономики знаний. Когда не отдельные отрасли развиваются за счет технологического креатива, а когда вся экономическая жизнь структурирована на интеллектуальной основе. Как уже писал выше, в основе создания новой экономики и нового общества лежит развитие потенциала личности. Этот потенциал, в свою очередь, является производным от уровня доступности и качества образования, здравоохранения, информации и коммуникаций, достижений науки и культуры. От успеха отдельного человека, от его возможности реализовать свой талант зависит и успех страны. Но чтобы человек смог раскрыть и развить свой творческий потенциал, государство должно обеспечить условия для такой самореализации

скачать реферат Экзаменационные билеты

Культура в СССР в первое послевоенное десятилетие Развитие науки и культуры в СССР в послевоенные годы сочеталось с ужесточением борьбы с любыми, даже самыми малейшими, отклонениями от “задач социалистического строительства”. В 1946 г. по государственному бюджету было выделено на образование 3,8 млрд. рублей (в 1940 г. - 2,3 млрд.), в 1950 г. эта сумма возросла до 5,7 млрд. рублей. В 1946 г. Всесоюзный комитет по делам высшей школы был преобразован в Министерство высшего образования СССР, в 1950 г. в ЦК ВКП(б) был организован Отдел науки и высших учебных заведений. В 1946 г. советское правительство значительно увеличило расходы на науку, они в 2,5 раза превысили расходы предыдущего года. В этом году были восстановлены Академии наук Украины, Белоруссии и Литвы, созданы - в Казахстане, Латвии и Эстонии. Вторая половина 40-х годов было временем организации целой серии научно-исследовательских институтов, которые вошли затем в золотой фонд советской науки. Среди них были Институт точной механики и вычислительной техники, Институт радиотехники и электроники, Институт прикладной физики, Институт атомной энергии и многие другие.

скачать реферат Налог на добавленную стоимость в Российской Федерации

Последнее положение фактически означает отмену возможности определения момента возникновения налоговых обязательств перед государством по мере оплаты при использовании соответствующего метода учета выручки от реализации продукции (работ, услуг). При таком подходе значительно повышается значение счетов-фактур - как основных расчетных документов в системе налога. Так как в настоящее время счета-фактуры не являются столь необходимым документом из-за возможного несовпадения даты отгрузки товаров (работ, услуг) и выписки счета-фактуры на отгруженный товар и даты возникновения налоговых обязательств перед бюджетом, которая при применении метода учета выручки для целей налогообложения по мере оплаты может значительно отличаться. Проект Налогового кодекса предусматривает отмену ряда существующих льгот по освобождению от НДС. К ним относятся: работы по строительству жилых домов с привлечением бюджетных средств; НИОКР, выполняемые учреждениями образования и науки; продукция средств массовой информации и книжная продукция, связанная с образованием, наукой и культурой; пожарно-техническая продукция, работы и услуги в области пожарной безопасности; лизинговые платежи малых предприятий; а также поэтапная отмена ряда других льгот.

скачать реферат Государственная Дума РФ

Деятельность Государственной Думы основывается на принципах политического многообразия и многопартийности, коллективном, свободном обсуждении и решении вопросов. В государственной Думе через депутатов представлены все граждане Российской Федерации независимо от их места проживания на территории России. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. В соответствии со статьей 101 Конституции Российской Федерации Государственная Дума в начале первой сессии образует из числа депутатов палаты комитеты. В обязательном порядке Государственная Дума образует: Комитет по конституционному законодательству судебно-правовой реформе и правам человека; Комитет по социальной политике; Комитет по бюджету, налогам и финансам; Комитет по вопросам собственности и предпринимательской деятельности; Комитет по аграрной политике; Комитет по вопросам экологии и природопользования; Комитет по международным делам и обороне; Комитет по вопросам безопасности; Комитет по образованию, науке и культуре; Комитет по делам общественных объединений, религиозных организаций и средств массовой информации; Комитет по внутренней организации деятельности палаты.

скачать реферат Парламенты стран СНГ

Руководство деятельностью парламента осуществляет Председатель Олий Мажлиса и три его заместителя. Одним из заместителей Председателя Олий Мажлиса является представитель Республики Каракалпакистан, в настоящее время это Председатель Жокаргы Кенгеса (парламента) Каракалпакистана. Для организации работы Олий Мажлиса и осуществления других полномочий, предусмотренных законодательством, образован Кенгаш Олий Мажлиса, в состав которого входят по должности Председатель Олий Мажлиса, его заместители председатели комитетов и комиссий, руководители партийных фракций и блоков депутатов. В парламенте образовано 13 комитетов и 3 комиссии. Это комитет по бюджету, банковским и финансовым вопросам; комитет по вопросам реформирования экономики и предпринимательству; комитет по международным делам и межпарламентским связям; комитет по вопросом по вопросам науки, образования, культуры и спорта; комитет по вопросам промышленности, транспорта и связи; комитет по аграрным, водохозяйственным вопросам и продовольствию; комитет по социальным вопросам и занятости, комитет по вопросам окружающей среды и охраны природы; комитет по печати и информации; комитет по вопросам обороны и безопасности; комитет по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан; комитет по делам молодёжи, комиссия по регламенту, этике и обеспечению деятельности депутатов; комиссия по проблемам семьи и женщин; комиссия по нормативно-правовым терминам.

Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
скачать реферат Социально–культурные проблемы развития России

Научные, культурные центры неотделимы от общего образовательно – культурного подъема населения. Экономика все острее ставит вопрос о переходе от сырьевых источников финансового оздоровления России и создания высокотехнологичных производств, что требует более грамотных, более целеустремленных понимающих суть всей проблемы граждан. Одну из главных ролей в этом играет патриотизм населения, особенно молодежи, в понимании того, что Россия может и должна достичь более высокого уровня в своем развитии, что у нее есть не только богатые природные ресурсы, но и грамотные, понимающие суть проблемы люди, способные их решать. Понимая это правительство России в бюджете на 2004 год значительно увеличило ассигнование на науку, образование, культуру, здравоохранение. Повышение оплаты труда поможет замедлить, а возможно и прекратить выезд научно-педагогических кадров, деятелей культуры и высококвалифицированных инженерно-технических работников, что безусловно скажется на росте экономики, а значит повышение роли России в мире. Необходимо отметить и все возрастающую роль православной церкви России, стремящейся к единению русского народа, проповедующий единство его устремлений, к гармонии его социально-культурных проблем.

скачать реферат Дефицит и государственный долг

Бюджет строится на принципах целосности, полноты, достоверности, гласности, наглядности и самостоятельности всех бюджетов, которые входят в бюджетную систему Украины. Бюджетная система Украины состоит из трех звеньев: -Госбюджет Украины; -Регинальные бюджеты (областные бюджеты); -Местные бюджеты. Государственный бюджет включает доходную и расходную части. Между ними должно быть определенное соответствие. Государство несет расходы на содержание учреждений образования, науки, медицины, культуры, армии, правоохранительных органов, национального телевидения и радио, строительство домов, дорог, предприятий и т.д. Основным источником покрытия этих расходов являются налоговые поступления от домашних хозяйств и предприятий. Доходы Государственного бюджета Украины формируются за счет: налога на добавленную стоимость, акцизного сбора, налога на прибыль предприятий всех форм собственности и подчинений (кроме коммунальных) в размерах, определенных Законом о Государственном бюджете Украины на год. У государства могут быть и другие источники дохода (продажа государственного имущества, получение дохода на капитал, ливидентов по акциям, реализация государственных облигаций и т.д.), но их значение в общих поступления государства оказывается намного меньшим по сравнению с налоговыми отчислениями.

скачать реферат Экономическая теория

Отсюда и снижение доли государства в перераспределении валового национального продукта. Она также в настоящее время ниже, чем в большинстве этих стран. Налоги в настоящее время не выполняют ни фискальной, ни регулирующей функции, поскольку они не обеспечивают ни покрытие плановых расходов бюджета, ни рост капиталовложений, ни развитие производства, в том числе приоритетных отраслей экономики. Результатом рыночной реформы, включающей и реформу финансовой системы, стало значительное сокращение реального финансирования всех основных направлений государственных расходов: обороны, народного хозяйства, образования, науки, здравоохранения, культуры, жилищного строительства, социального обеспечения и др. Так, например, за последние 10 лет бюджетное финансирование российской науки сократилось в 17 раз. В 1970 г. расходы государства на образование составляли 7 % ВНП, в 1994 г. - 3,4 %, а в 1997 г. - уже 0,6 %. В результате страну покинули десятки тысяч молодых, талантливых специалистов. Реформы вызвали разрушение обороноспособности страны, науки, социальной сферы. Характерно, что реальное финансирование возросло только по одному направлению - расходы на содержание государственного аппарата и правоохранительных органов.

скачать реферат Доходы и расходы государственного бюджета, их структура и роль в экономическом росте производства

Перераспределение национального дохода, как между отраслями, так и внутри отраслей происходит посредством государственных инвестиций и приоритетного финансирования отдельных видов производств, высоких технологий, инновационных процессов. Важным направлением перераспределения национального дохода является выделение части средств, идущих на развитие непроизводственной сферы. В условиях рыночных отношений это, прежде всего, относится к поддержанию государством таких сфер жизнедеятельности общества, как здравоохранение, просвещение, наука и культура. Значительное место в структуре перераспределяемой части национального дохода отводится содержанию аппарата управления, правоохранительных органов и т.д. Пропорции национального дохода, распределяемого через государственный бюджет, не были постоянными, поскольку определялись достигнутым уровнем развития производительных сил, задачами, решаемыми государством на разных этапах общественного развития. При переходе к рыночным отношениям существенно меняется роль бюджета в регулировании общественного производства и распределении национального дохода.

скачать реферат Финансовые основы местного самоуправления

Расходы бюджетов, предусмотренные бюджетной классификацией, подразделяются на расходы, включаемые в бюджет текущих расходов и бюджет развития. К бюджету текущих расходов относятся расходы на текущее содержание и капитальный ремонт (восстановительный) жилищно-коммунального хозяйства, объектов охраны окружающей среды, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социального обеспечения, науки и культуры, физической культуры и спорта, средств массовой информации, органов местного самоуправления и иные расходы, не включенные в расходы развития. К бюджету развития относятся ассигнования на инновационную и инвестиционную деятельность, связанную с капитальными вложениями в социально-экономическое развитие территорий. Вывод Бюджет муниципального образования (местный бюджет), предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального образования. Использование органами местного самоуправления иных форм образования и расходования денежных средств, для исполнения расходных обязательств муниципальных образований не допускается.

Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
скачать реферат Информационное обеспечение органов местного самоуправления

При этом качество управленческих решений в рамках системы регионального управления существенно зависит от глубины понимания ситуации и возможных альтернативных подходов к решению многочисленных проблем. Каких именно? Прежде всего, следует выделить ряд сквозных для всех уровней содержательных проблем, информация по которым требуется в различных объемах, но непременно включает прогнозирование для подготовки предложений и решений. К этим проблемам можно отнести: внутриполитическую обстановку в Российской Федерации и на территории региона; экономическое развитие региона (формирование бюджета, стратегия развития, развитие внешнеэкономических связей и привлечение инвестиций, научно-технический прогресс, экология и т.п.); социальные проблемы и благосостояние населения региона (динамика уровня жизни различных слоев населения, трудовая занятость и заработная плата, пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание и т.д.); развитие науки и культуры (в том числе развитие образования, различных сфер культурной жизни общества, печати, телевидения, искусства и т.д.); состояние общественного мнения по различным аспектам общественно-политической жизни региона; текущее взаимодействие представительной, исполнительной и судебной властей; работа со структурами власти и управления, администрациями всех уровней, регионами, хозяйствующими субъектами; работа с политическими партиями, движениями и общественными организациями.

скачать реферат Развитие СССР после смерти Сталина

Введение Идеологический контроль охватывает все сферы духовной жизни. Партия активно вмешивается в исследования не только историков и философов, но и филологов, математиков, биологов, осуждая некоторые науки как «буржуазные». Жестокому разгрому подверглись волновая механика, кибернетика, психоанализ и генетика. Репрессированные ученые не только увольнялись с работы, исключались из Академий, но и подвергались физическому уничтожению в лагерях. В то ^же время послевоенные репрессии не так откровенно нацелены на немедленное физическое истребление инакомыслия — гораздо чаще речь шла о тюрьмах и лагерях, а не о расстрелах. 5 марта 1953 г. умер Сталин. И хотя с его смертью последует остановка борьбы с интеллигенцией, и многие впоследствии будут амнистированы, некоторым дождаться этого так, и не удастся. Трудно оценить ущерб, нанесенный сталинизмом отечественной науке и культуре. Попытки хозяйственных реформ 1953—1964 гг. В августе 1953 г. был принят новый бюджет, который предусматривал дотации на производство товаров широкого потребления и в пищевые отрасли.

скачать реферат Социальные проблемы развития Южного федерального округа

Закономерной тенденцией, сопровождающей переход к рыночным отношениям в российской экономике, в том числе и Южного федерального округа, в 90-е годы стало смещение отраслевой структуры в сторону увеличения удельного веса сферы услуг и уменьшения доли отраслей, производящих товары. В наибольшей степени возросла доля отраслей, оказывающих услуги, - почти 56 процентов по итогам 2002 года. В разных регионах процессы развития рыночного сегмента протекали с неодинаковой скоростью в зависимости от степени урбанизации, местных традиций, уровня экономического развития, а также наличия конъюнктурных преимуществ (геополитическое положение, наличие сырьевых ресурсов и др.). Особенностью Южного федерального округа является высокая доля в ВРП отраслей, оказывающих нерыночные услуги, деятельность которых финансируется из федерального и регионального бюджетов (наука, здравоохранение, образование, культура, управление и др.) - 11,8 процента (в среднем по России - 8,6 процента), что характерно для наименее развитых в экономическом отношении субъектов РФ.

скачать реферат Бюджетная система

Міністерство освіти і науки України Донбаський Державний технологічний університет Лисичанський інженерний факультет КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» варіант № 11 Виконав: студент групи ФН03з Кушакова О.О. Перевірив: ведучий викладач Татаренко В.О. м. Лисичанськ 2007 рік ЗМІСТ: План 3 Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку 4 Задача №1 12 Задача №2 13 Задача №3 14 Задача №4 15 Задача №5 18 Список використаної літератури 20 ПЛАН: Вступ Видатки бюджету на економічну діяльність держави: а) форми фінансування видатків бюджету на економічну діяльність; б) фінансування капіталовкладень; в) операційні витрати; г) кредити і дотації. Видатки бюджету на науку: а) джерело фінансування наукових досліджень; б) способи бюджетного фінансування науки. Висновки ВСТУП Видатки бюджетів за своєю економічною сутністю є інструментом розподілу і перерозподілу централізованого грошового фонду держави та його використання за цільовим призначенням для забезпечення суспільного добробуту. Зміст і характер бюджетних витрат полягає у забезпеченні потреб діяльності держави. Призначення бюджетних видатків полягає у задоволенні найважливіших потреб суспільства у розвитку економіки і соціальної сфери, державного управління, оборони, забезпечення громадського порядку, безпеки держави тощо.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.