телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Игры. Игрушки -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Госбюджет, дефицит бюджета

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
З прийняттям нової редакції Закону України "Про бюджетну систему України" набирає нового змісту, принципів і напрямків розвитку бюджетна політика як підсистема єдиної фінансової політики. Зазначеним Законом передбачені фінансово-правовій норми, відповідно до яких визначено бюджетний устрій та бюджетну систему Україні., повноваження, роль і завдання органів влади та управління у бюджетному процесі. Цим Законом окреслено межі функціонування усіх ланок бюджетної системи в частині закріплення доходів і розмежування видатків. Одночасно є їде ряд питань, які досі залишаються неврегульованими законодавством. Не випадково Верховна Рада України розглядає питання щодо внесення змін та доповнень до Закону України про бюджетну систему. Головною проблемою залишається визначення оптимальних меж функціонування бюджетів усіх рівнів і забезпечення її якісного і ритмічного виконання при збереженні провідної ролі Державного бюджету України. Практика формування бюджетів ставить питання щодо передачі частини загальнодержавних повноважень з фінансування окремих видів видатків і залишення за Державним бюджетом видатків та асигнувань, які мають загальнодержавне значення та провідну роль у суспільно-економічному процесі. Зрозуміло, що та частка бюджетного фінансування, яка покладена сьогодні на Державний бюджет (понад 70%), має поступово скорочуватись і стане, на наш погляд, в межах 50 відсотків видатків зведеного бюджету. Зазначене вище потребує внесення змін до системи закріплених та регулюючих доходів, їх переліку, змісту та форм реалізації. Все частіше постає питання щодо статусу місцевих податків та зборів. У бюджетній класифікації було б доцільно виділити три і руни доходів: регулюючі, закріплені та міоцені платежі і збори. Зміст і роль зазначених доходів має відповідати економічним перетворенням та стимулювати розвиток суспільно-економічних інтересів, насамперед інтересів підприємств та окремих територій. Кожна територія мас бути поставлена в умови зацікавленості та пошуку резерпін, збільшення доходів і, насамперед, за рахунок місцевих резервів. Прийнятий пункт 9 Постанови Верховної Ради України про введення в дію Закону України «Про Державний бюджет України на 1996 рік» свідчить про актуальність даної проблеми, яку необхідно вирішувати. Одночасно слід зауважити - запропоновані підходи і розрахунки щодо зацікавленості місцевих Рад шляхом залишення 50 відсотків суми надходжень податку на додану вартість, акцизного збору та податку на прибуток підприємств, які перебувають у загальнодержавній власності, понад розміри контингентів, врахованих у нормативах відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, досить складні і не завжди сприятимуть пошуку додаткових надходжень до бюджету. Це пов'язано насамперед з тим, що з метою забезпечення виконання доходів бюджету необхідно стимулювати виробництво, підприємства та організації, які виконують зобов'язання та своєчасно сплачують платежі до бюджету і цільових фондів. У цьому напрямку зроблено важливий крок. Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 р. "Про причини невиконання доходної частини бюджету та заходи удосконалення законодавства і підвищення відповідальності керівників усіх рівнів за дотримання бюджетної дисципліни" доручено Міністерству економіки і Міністерству фінансів до 1 жовтня 1996 року подати Кабінетові Міністрів України проект порядку розроблення суб'єктами підприємницької діяльності державної форми власності фінансових планів, передбачивши обов'язковість планування прибутку, його розподілу і платежів до бюджету та пропозиції про внесення змін і доповнень до законодавства з цього питання.

Це є характерним для багатьох керівників усіх структурних підрозділів як місцевих, так і центральних органів фінансової системи. Отож у цілому за 1996 р. до зведеного бюджету надійшло 30,1 млрд. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів, або 87,6% до розрахункових річних призначень, тобто недоодержано 4,2 млрд. грн. Не забезпечено виконання призначень по 20 видах платежів із 27. Минулий рік значною мірою можна назвати роком утрачених можливостей. Лише від скорочення обсягів промислового виробництва та перевезень не мобілізовано 800 млн. грн. податку на додану вартість, податку на прибуток та акцизного збору. Найбільше таких втрат допущено в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Івано-Франківській, Львівській, Херсонській, Харківській областях та в місті Києві. Податку на додану вартість за 1996 р. надійшло 6,3 млрд. грн., або 95,3% до річного плану. З цього податку не забезпечено виконання плану в 21 області, з яких найбільше відставання допущене у Волинській, Запорізькій, Миколаївській, Львівській і Хмельницькій областях. До зведеного бюджету України за 1996 р. надійшло 5,5 млрд. грн. податку на прибуток, що становить 90,2% до затвердженого прогнозу, зокрема до державного бюджету — відповідно 1,6 млрд. грн., або 93,3%. Спрогнозованих показників податку на прибуток дотримали лише 7 областей (Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська і Хмельницька) та м. Севастополь. Найбільше відставання допущене у Дніпропетровській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також в Автономній Республіці Крим. Майже 70 млн. грн. недоотримано акцизного збору. У розрізі окремих областей його не надійшло у сумі 149 млн. грн. Тенденція зростання заборгованості перед бюджетом зберігалася і в звітному році. В цілому за рік розмір недоїмки, разом із внесками до Пенсійного фонду, зріс на 1,8 млрд. грн., або в 2,6 раза. Найбільші суми заборгованості перед бюджетом мають місце в Дніпропетровській області — 369,2 млн. грн., Донецькій — 123,8 млн. грн., Полтавській — 108,3, Запорізькій — 75,6, Луганській — 68,9 млн. грн. Через допущення заборгованості з податків торік бюджет недоодержав 3,5 млрд. грн., або 12% від загальних надходжень. Безумовно, що певна частка вини в цьому лежить і на колективах фінансових органів, які не проявили достатньої активності й ініціативи. Середньомісячний темп зростання недоїмки з платежів до бюджету досяг у 1996 р. 25% і значно випереджає темпи зростання заборгованості між підприємствами України. На стан виконання доходів бюджету вплинуло надання Верховною Радою відстрочки та розстрочки у сплаті платежів підприємствами й організаціями до бюджету в сумі понад 2 млрд. грн., або 7% до загальних надходжень. Однак слід зазначити, що підприємства, організації не скористалися повною мірою наданою державою можливістю поліпшити їхній фінансовий стан шляхом реструктуризації заборгованості з належних бюджету платежів та розблокування рахунків в установах банків. Подальший спад виробництва у більшості галузей народного господарства, погіршення фінансового стану підприємств і організацій зумовили загострення кризи платежів як між підприємствами, так і з бюджетом.

Значно зросла вона у Харківській області — 206,5 млн. грн., Донецькій — 236,1 млн. грн., Дніпропетровській — 193 млн. грн., Луганській — 144,4 млн. грн. та інших областях. В Україні понад 52% квартиронаймачів — неплатники. Цей рівень перевищили 11 областей і місто Київ, зокрема по Києву він становить 60%, по Харківській області — 59, Луганській — 60, Івано-Франківській — 69%. Основна причина зростання заборгованості — підвищення тарифів на житлово- комунальні послуги для населення з 1 серпня до 80% їх вартості. Особливу увагу з боку облдержадміністрацій необхідно звернути на стан розрахунків за спожитий підприємствами, організаціями та населенням природний газ, заборгованість яких станом на 1 січня 1997 р. становить 1,7 млрд. грн., із них підприємств комунального побуту — 564,8 млн. грн., бюджетних установ і організацій — 55,2 млн. грн., населення — 553 млн. грн. Найбільших розмірів заборгованість досягла у Луганській області — 123,9 млн. грн., Дніпропетровській — 256,7 млн. грн., Полтавській — 121,3 млн. грн., Запорізькій — 123,7 млн. грн., Львівській області — 165,8 млн. грн. Усім відомо, як гостро нині стоїть питання соціального захисту населення, виплати заробітної плати. Проте вплив на поліпшення ситуації з нашого боку через ужиття заходів у процесі фінансування та цільового використання коштів у сфері житлово-комунального господарства і надання послуг юридичним і фізичним особам недостатній. Проведені в листопаді—грудні минулого року перевірки використання коштів на надання населенню житлових субсидій свідчать, що в нарахуванні субсидій і цільовому використанні коштів на цю мету є суттєві хиби. Так, у Київській області в 1996 р. виділені на надання субсидій кошти в сумі 13,5 тис. грн. використали в окремих районах на заробітну плату працівникам та утримання служби з надання субсидій. У Сумській області з цих коштів на виплату заробітної плати працівниками даної служби використано 2,3 тис. гривень. Мали місце хиби у нарахуванні субсидій населенню, формуванні та застосуванні тарифів на житлово-комунальні послуги тощо. Фінансовим і казначейським органам слід посилити аналітичну роботу, запровадити систематичний контроль за правильним і цільовим використанням бюджетних коштів на надання житлових субсидій населенню. Проведеними в червні—липні 1996 р. перевірками правильності та ефективності витрачання коштів Державного фонду сприяння зайнятості населення встановлено, що керівники центрів зайнятості не забезпечили чіткого виконання вимог чинного законодавства щодо використання державних коштів. Ці важливі питання своєчасно й ретельно не вивчалися, недостатньо здійснювались заходи щодо попередження зловживань, суворого дотримання статутних вимог. При використанні коштів фонду мали місце численні порушення фінансової дисципліни, факти несвоєчасного повернення або неповернення наданих депозитних і кредитних ресурсів, а також процентів за їх користування. Керівники установ і організацій витрачають кошти на власний розсуд, користуючись бездіяльністю фінансових, казначейських і контрольно- ревізійних органів. Так, ревізією обласного управління соціального захисту населення Вінницької облдержадміністрації встановлено, що протягом 1995— 1996 рр. бюджетні кошти в сумі 202,3 тис. грн., спрямовані на соціальний захист населення, використані на ремонт адміністративного приміщення та придбання меблів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Макроэкономика: конспект лекций

Тогда реальный дефицит государственного бюджета можно вычислить по формуле: Реальный дефицит государственного бюджета = номинальный дефицит бюджета государственный долг ‡ темп инфляции. Итак, сокращение бюджетного дефицита может быть достигнуто в основном либо посредством снижения государственных расходов, либо с помощью увеличения налогов. 5.PУправление государственным долгом Для того чтобы найти целесообразные способы регулирования государственного долга, необходимо рассмотреть причины его возникновения и увеличения. Они могут быть следующими: 1)Pувеличение государственных расходов в результате социальных конфликтов, например в военное время и т.Pп. Дело в том, что долговое финансирование дефицита госбюджета дает возможность ослабить инфляционное напряжение в краткосрочном периоде без увеличения денежной массы и ужесточения системы налогообложения; 2)Pциклические спады экономики и действие «встроенных стабилизаторов»; 3)Pпопытки стимулирования экономики посредством снижения налогов, без корректировки государственных расходов; 4)Pпроведение «выгодной для граждан» макроэкономической политики перед очередными выборами, связанное с увеличением государственных расходов и одновременным снижением налогов; 5)Pусиление долгосрочной напряженности в бюджетно-налоговой среде под воздействием таких факторов, как: а)Pувеличение государственных расходов на социальное обеспечение и здравоохранение, например в том случае, когда в стране возрастает доля пожилого населения; б)Pувеличение государственных расходов на сферу образования и создание новых рабочих мест, когда возрастает доля молодого населения

скачать реферат Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ КУРСОВАЯ РАБОТАПо предмету: ФИНАНСЫНа тему: Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ.Выполнила: Студентка гр. Офт-041-ВО-С Котова ОльгаПроверил преподаватель: Киселева Л. К. Москва 2001 г. Содержание Стр. Введение 3 Бюджетный кризис и государственный долг 4 Дефицит бюджета 6 Внутренний государственный долг 9 Внешний государственный долг 11Место налогов в экономике страны и госбюджете 15 Заключение 18Список используемой литературы 19 Введение Управление финансами осуществляет специальный аппарат с помощью особых приемов и методов, в том числе разнообразных стимулов и санкций. Контроль за финансовой деятельностью органов исполнительной власти осуществляется прежде всего при рассмотрении и утверждении проектов федерального и нижестоящих бюджетов, государственных и местных внебюджетных фондов, а также при утверждении отчетов об их исполнении. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации функции государственного контроля с учетом распределения полномочий возложены на Счетную палату, Банк России, Министерство финансов (Главное управление федерального казначейства и Контрольно-ревизионное управление и их подразделения в субъектах Российской Федерации), Министерство по налогам и сборам, Федеральную службу по валютному и экспортному контролю, Государственный таможенный комитет России, контрольно-ревизионные органы федеральных органов исполнительной власти, а также иные органы, осуществляющие контроль за поступлением и расходованием средств федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов.

Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
 Финансы и кредит

Таким образом, профицит состоит из величины, на которую в бюджетном году сокращается государственный долг (сумма, затраченная на погашение, минус привлечение новых займов), а также средств, направленных на пополнение государственного финансового резерва. Дефицит бюджета соответственно возникает, когда правительство тратит на финансирование бюджетных организаций и проектов больше, чем собирает налогов. Дефицит госбюджета может быть покрыт различными способами в форме прямых кредитов Центрального банка, заимствований на внутреннем и внешнем рынках, дополнительных доходов бюджета например, доходов от приватизации, и т.д. Бюджетная политика Бюджет главный инструмент проведения социально-экономической политики государства. Это рычаг, с помощью которого правительство оказывает воздействие на весь процесс производства и распределения финансовых и производственных ресурсов в стране. Говоря о достижении определенных социально-экономических целей с помощью регулирования госбюджета, говорят о бюджетной политике государства

скачать реферат Экономическая теория (Шпаргалка)

Монетаристы считают, что это не очень реально. Технический минимум. Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над доходами. Профицит бюджета – превышение доходов над расходами. Первичный профицит – превышение доход бюджета над расходами без учёта расходов госбюджета по расчётам с внутренними и внешними заимствованиями правительства, которое получило от внутренних и внешних кредиторов – кредиты. Пассивный дефицит госбюджета – такой дефицит, который образуется в результате плохого сбора установленных налогов. Активный дефицит госбюджета – такой дефицит, который образуется в результате инфляционного, дефицитного бюджетного финансирования развития рыночной экономики. ------------------------------------------ ------------------Страница 76------- Монетаристы считают, что многие способы покрытия дефицита бюджета являются по своему существу инфляционными. Они считают, что покрытие дефицита госбюджета за счёт выпуска и продажи всем желающим государственных ценных бумаг (ГЦБ), облигаций, которые экономисты обычно считают не инфляционным способом покрытия дефицита госбюджета, на самом деле при глубоком анализе является инфляционным способом покрытия дефицита госбюджета.

 Банки и Деньги

Государственная Дума и Совет Федерации "выбили" у Правительства основные параметры бюджета на 1995Pг. в ходе состоявшихся в мае-июне 1994Pг. ожесточенных дебатов. В целом за период с февраля по август дефицит бюджета возрос с 6,7P% ВВП до 11P%. Главными новшествами в проведении стабилизационной экономической политики в 19941995Pгг. стало покрытие дефицита госбюджета внутренними и внешними заимствованиями и введение так называемого "валютного коридора". По состоянию на 1 марта 1995Pг. на территории Российской Федерации было зарегистрировано 2543 коммерческих банков; из них 1544 паевых и 999 акционерных. Из общего числа банков 774 имели лицензию на совершение операций в иностранной валюте. 252 банка имели лицензию на проведение всех видов рублевых и валютных операций (генеральную лицензию). 101 банк получил разрешение на совершение операций с драгоценными металлами (золотом и серебром). Коммерческие банки достаточно активно развивали свою филиальную сеть, открывали отделения и представительства, как в различных регионах России, так и за рубежом

скачать реферат Шпора по финансам

Помимо безвозвратного финансирования практикуется выдача бюджетных ссуд (либо беспроцентных, либо под процент по низким ставкам). Ссуды выдаются по специальным распоряжениям правительства: на формирование продовольственных фондов, на конверсию оборонной промышленности, на обеспечение села техникой и т.д. СУЩНОСТЬ ФУНКЦИИ И РОЛЬ ГОСБЮДЖЕТА Госбюджет — как экономическая категория выражает сис-му экономических отношений м/у гос-вом, предприятиями и населением по поводу распределения и перераспределения совокупного общественного продукта и национального дохода и формирования централизованного общегосударственного фонда денежных средств. Это основной финансовый план образования и расходования государственного фонда денежных средств. Основное назначение — создание условий для эффективного развития экономики и решения общегос-ных и соц. задач. ГБ характеризуется следующими чертами: -носит ярко выраженный балансовый характер. Превышение расходов над доходами составляет дефицит бюджета. -Формирование и использование бюджета базируется на сочетании централизованных начал с инициативой местных органов.

скачать реферат Кейнсианская революция (Общая теория занятости, процента и денег)

Финансировать дефицит бюджета предпочтительнее за счет выпуска новых денег, а не за счет займов у населения с тем, чтобы не допустить рост ставки процента. При достижении положительного сальдо госбюджета предпочтительнее не использовать его для погашения внутреннего долга (это может вызвать снижение ставки процентов), а изымать избыточные суммы из оборота. Полное изъятие бюджетного избытка дает гораздо больший сдерживающий эффект для экономики, чем использование этого избытка для погашения государственного долга. Если же будет преобладать точка зрения о чрезмерном «разбухании» и низкой эффективности государственного сектора, то в период спада будет рекомендоваться сокращение налогов для обеспечения роста совокупных расходов, а в период инфляции – сокращение государственных расходов для того, чтобы сократить совокупные расходы в обществе в целом. Определенную роль в антициклическом регулировании играют «второстепенные стабилизаторы», в экономике это также действующие механизмы и рычаги, которые обеспечивают реализацию каких-либо целей фискального характера как бы в «автоматическом режиме», т.е. без принятия всякий раз особых специальных решений и мер со стороны государственных органов.

скачать реферат Включение России в мировой кризис и его последствия для страны

В то же время отметим, что финансово-экономическая ситуация в США никак не способствует повышению курса доллара. Напротив, если бы не кризис, скорее всего, доллар бы продолжал сдавать свои позиции по отношению к евро, иене и другим валютам. Ведь в США не просто сохраняется двойной дефицит (дефицит бюджета и дефицит платежного баланса), от которого напрямую зависит курс национальной валюты. Этот дефицит значительно вырос в последнее время, в частности дефицит госбюджета, поскольку за счет бюджетных средств была оказана крупномасштабная помощь инвестиционным компаниям и банкам через антикризисную программу правительства. Как поведет себя доллар? Как дальше поведет себя доллар по отношению к другим валютам, когда кризис ослабеет и массовая потребность в конвертации резервной валюты доллара отпадет, сказать трудно. Это будет в решающей мере зависеть от политики нового президента США и нового по составу парламента США, где большинство в обеих палатах за демократами. Дело в том, что в программе демократов и их президента Б. Обамы в качестве одного из центральных пунктов значится пункт о переходе к сильному доллару. И это программное требование является традиционным для демократов.

скачать реферат Государственный долг Республики Беларусь и управление им на современном этапе

Формально размеры дефицита бюджета определяют путем уравнения объема доходов и расходов. При этом надо учитывать, что в динамике размеры дефицита абсолютно несоизмеримы, так как из года в год объемы ВВП и условия хозяйствования заметно изменяются. Поэтому для отражения степени дефицита бюджета принято использовать относительные показатели. Например, сопоставляют: а) дефицит бюджета и общую сумму расходов (процент покрытия); б) дефицит бюджета и объем ВВП. Обнаружение дефицита бюджета еще на стадии его составления заставляет изыскивать источники для его покрытия с наименьшими потерями для экономики. Есть несколько путей, каждый из которых обладает своими достоинствами и недостатками. 1. Сокращение расходов госбюджета. Это самые элементарные действия, которые можно предпринять в случае дефицита. Но этот путь не всегда выполним, так как уменьшение дотаций может усилить спад в экономике, а сокращение социальных программ провоцирует социальную напряженность и ведет к уменьшению совокупного спроса, что в свою очередь снижает стимулы производства. 2. Увеличение налогового бремени.

Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие
Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением
скачать реферат Денежная реформа на Украине

У нас отсталая техника и технология, а энергоресурсы нам продают по мировым ценам, и никуда мы от этого не денемся»,-заявил В.Пинзеник. Его фраза: «Мы скоро сделаем так, что ваши долларовые сбережения обесценятся», только сейчас в полной мере осознается нами. Международная общественность положительно оценивает начало реформаторской деятельности киевского правительства. По словам Даниэля Кауфмана, представителя Мирового банка в Украине, готовится проект реабилитационного займа в размере $500 млн.5 декабря НБУ выпустил в оборот купон многоразового использования номинальной стоимостью 500 тыс.крб.2 декабря ВСУ принял за основу постановление о внесении изменений в гос. бюджет на 1994 г., согласно которому предельный размер дефицита госбюджета на этот год устанавливается в размере 117,3 триллиона карбованцев (который будет покрыт Национальным банком за счет эмиссионного кредита). По словам министра финансов Украины П.Германчука, дефицит соответствует 10% от валового внутреннего продукта, однако «это не реальная цифра, поскольку лишь за 10 месяцев текущего года дефицит бюджета от валового внутреннего продукта составил более 17%». Проведенная в 1994 г. эмиссия в 5 раз превосходит эмиссию 1993 г.

скачать реферат Анализ структуры доходов государственного бюджета на примере Украины

Доходы районных в городе бюджетов практически не отличаются от доходов районных бюджетов. Доходы городских и сельских бюджетов также устанавливаются в зависимости от налога на прибыль предприятий и организаций коммунальной собственности этого уровня; налога на прибыль с граждан в процентном отчислении; плата за землю в размере, предусмотренном законодательством; местных налогов и сборов, а также отчислений, дотаций и субвенций, полученных из бюджета высшего уровня; других поступления.2. Анализ структуры и динамики доходов госбюджета Украины.2.1. Анализ сравнительной структуры госбюджета Украины за 1997-1999г.г.Структура доходов государственного бюджета приведена в таблице №1. На протяжении всей истории независимой Украины главный финансовый документ нашей страны всегда оставался дефицитным.В 1997 году дефицит бюджета составил 21%. Это значит, что более чем на 20% поступления в бюджет формировались за счет роста государственного долга и эмиссий, что в свою очередь оказывало разрушительное воздействие на экономику страны, обесценивая доходы граждан и вымывая оборотные средства предприятий, увеличивало задолженность государства по всем расходам бюджета.Немаловажным негативным фактором является и то, что государственные займы под высокие проценты не только закладывали основу будущего дефолта страны, но отвлекали реальные средства на нерациональное потребление, уменьшая тем самым возможности финансовой системы страны инвестировать реальный сектор.Аналогичная картина наблюдалась и в 1998 году, но уже в меньшей мере.

скачать реферат Фискальная политика, методы реализации в рыночной экономике

Изучение источников формирования государственного бюджета, а также факторов, влекущих за собой дефицит бюджета, является одной из важнейших задач ряда государственных институтов. Также отмечу, что рациональное использование государством своего бюджета ведёт к повышению уровня жизни населения. Я считаю, что необходимо совершенствовать бюджетный механизм и укреплять его доходную базу для укрепления денежного обращения и финансового положения. Всестороннее изучение этого вопроса, а также грамотное использование механизмов бюджетно-налоговой политики позволяет обеспечить стабильные темпы экономического роста, возможность использования государством экономических рычагов регулирования. Подводя итоги, хочу отметить, что проблема госбюджета, независимо от места и времени, будет оставаться актуальной. Но грамотно сформирован-ная и последовательно проводимая бюджетно-налоговая политика, как правило, характеризуется достижением макроэкономической стабиль-ности, сбалансированностью государственных финансов и ведет к стабильному, уравновешенному и не побоюсь этого слова процветающему образу жизни всех субъектов государства.

скачать реферат Целлюлозно-бумажная промышленность России

Россия занимала раньше 4-е место в мире по производству бумаги и картона, переместилась на 18-е. Промышленность России в после 10 лет испытывала неблагоприятное воздействие таких общеэкономических факторов, как обострение в стране платёжного кризиса, повысившего бартеризацию рынка; несовершенство налоговой и таможенной политики, снижение цен на экспорт продукции, конкуренция со стороны импортных товаров. И только в последний год в отрасли прекратился спад производства, и наметилась некоторая стабильность. Отрадно отметить, что повышение эффективности работы отрасли началось ещё до пресловутого 17 августа 1998 г. так, если рентабельность целлюлозо-бумажного производства в 1997 г. составляла(-2%), а за 9 мес. 1998 г. ( 5,4%). Снизились затраты на 1 рубль товарной продукции со 108,3 коп. в 1997 г. до 94,9 коп. за 9 мес. 1998 (рис. 4) Что же произошло в России 17 августа 1998 года? В условиях снижения мировых цен на нефть, азиатского кризиса, серьёзных внутриполитических разногласий, возникший в России дефицит бюджета был устранён за счёт внешней задолжности, в том числе путём объёма привлекательности ГКО ( доходность по ГКО возросла с 20 до 70-90% ).

скачать реферат Бюджетный дефицит РФ

Последний бюджетный кредит в размере 200 млрд руб. (2.4 % ВВП) был выдан Центральным банком в апреле 1993 года. Существенное сокращение бюджетного дефицита, связанное прежде всего с отменой субсидирования кредитов, централизованного импорта и импортных дотаций, либерализацией цен на уголь, зерно, хлеб. Начиная с апреля 1993 года кассовый дефицит бюджета ни разу не превышал 10 % ВВП, а в последнем квартале 1993 года был снижен в среднем до 6,1 % ВВП. сокращение привлечения кредитов Центробанка и внешних кредитов для финансирования бюджетного дефицита. Начало неэмиссионного финансирования бюджета с помощью выпуска государственных ценных бумаг (трехмесячных ГКО) с мая 1993 года. Во втором периоде «федоровского этапа» удалось снизить кассовый дефицит бюджета до 6,7 % ВВП по сравнению с 7,6 % ВВП в первом, расширенный дефицит бюджета - до 8,2 % ВВП по сравнению с 11,1 % ВВП.Бюджетный дефицит и политика В, Черномырдина (февраль - август 1994 года) Практически сразу же после ухода Е. Гайдара и Б. Федорова правительство В.

Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
скачать реферат Анализ бюджетного дефицита за 1990-1996 годы

Федорове (апрель 1993 - январь 1994) Уход Е. Гайдара с поста исполняющего обязанности премьер-министра и замена его В. Черномырдиным вылилась в своего рода “праздник безответственности денежных властей. Началась самая массированная кредитная экспансия в истории России. Ее прирост шел по всем направлениям. После трех месяцев паузы впервые появился кассовый дефицит бюджета, составивший 8 % ВВП(график 2). Помимо кредитов на его покрытие Центральный банк выдал бюджетные кредиты экономике в размере 33 % ВВП. Кроме того, коммерческие банки получили прямые кредиты на 28 % ВВП, а государства рублевой зоны - в размере 14 % ВВП. Наконец, Центробанк увеличил свои валютные резервы на сумму более 10 % ВВП. В целом чистый прирост активов Центрального банка в декабре составил 93,8 % ВВП (график 1). В последующие три месяца неограниченное кредитование экономики продолжалось, хотя и на несколько более низком уровне. Прощальным аккордом ушедшего в марте 1993 года с поста министра финансов В. Барчука стал всплеск расходов федерального бюджета до 63 % ВВП, который увеличил бюджетный дефицит до 19 % ВВП. Кредиты бюджету дали половину прироста всех активов Центробанка.

скачать реферат Анализ регулирования и финансирования бюджетного дефицита с 1985 и по наши дни

В результате ужесточения бюджетной политики в сентябре - ноябре федеральный бюджет сводился с профицитом, а кредиты центробанка на покрытие кассового дефицита не привлекались вовсе. Однако возвращение к ограничительной политике произошло слишком поздно - ее результаты на снижении инфляционной динамики сказались лишь через несколько месяцев - после того, как Е. Гайдар на VII съезде народных депутатов России в декабре 1992 года был вынужден подать в отставку. 1.4 Бюджетный дефицит и стабилизационная политика при Б. Федорове (апрель 1993 - январь 1994) Уход Е. Гайдара с поста исполняющего обязанности премьер-министра и замена его В. Черномырдиным вылилась в своего рода “праздник безответственности денежных властей. Началась самая массированная кредитная экспансия в истории России. Ее прирост шел по всем направлениям. После трех месяцев паузы впервые появился кассовый дефицит бюджета, составивший 8 % ВВП. Помимо кредитов на его покрытие Центральный банк выдал бюджетные кредиты экономике в размере 33 % ВВП. Кроме того, коммерческие банки получили прямые кредиты на 28 % ВВП, а государства рублевой зоны - в размере 14 % ВВП.

скачать реферат Бюджетный дефицит

Полностью сбалансированный государственный бюджет, то есть бюджет без сальдо, возможен только теоретически. Но, как я уже упомянула, не всегда бюджетный дефицит является негативным явлением. Еще Дж. М. Кейнс в целях взбадривания экономического роста и обеспечения полной занятости рекомендовал проводить политику дефицитного финансирования. Дефицит бюджета может возникнуть и в результате чрезвычайных обстоятельств - войн, стихийных бедствий, катаклизмов - когда обычных резервов становится недостаточно и приходится прибегать к источникам особого рода. В таких случаях бюджетный дефицит, естественно, нежелательное, но неизбежное явление. Наконец, существует и третья, наиболее опасная и тревожная форма бюджетного дефицита, когда он является отражением кризисных явлений в экономике, ее развала, неспособности правительства держать под контролем финансовую ситуацию в стране. В этом случае требуется принятие не только срочных и действенных экономических мер, но и соответствующих политических решений. Нормальным считается дефицит бюджета, приблизительно соответствующий уровню инфляции в стране.

скачать реферат Бюджетный дефицит

Большая же их часть необходима для выполнения утвержденных ранее программ, как-то помощь инвалидам, участникам войн, разнообразных федеральных программ. Кроме того, хотя существование защищенных статей расходов бюджета и сокращает возможности варьирования фискальной политики, эти расходы часто являются стабилизаторами экономического положения в стране. Дефицит бюджета, связанный с действием таких стабилизаторов, называют циклическим. Итак, циклический дефицит государственного бюджета является результатом действия встроенных стабилизаторов экономики. "Встроенный" (автоматический) стабилизатор - экономический механизм, позволяющий снизить амплитуду циклических колебаний уровней занятости и выпуска, не прибегая к частым изменениям экономической политики. В качестве таких стабилизаторов в индустриальных странах обычно выступают прогрессивная система налогообложения, система государственных трансфертов (в том числе страхование по безработице) и система участия в прибылях. "Встроенные" стабилизаторы экономики относительно смягчают проблему продолжительных временных лагов дискреционной фискальной политики, так как эти механизмы "включаются" без непосредственного вмешательства правительства.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.