телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Разное -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Доходы государственного бюджета Украины

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Податки можна класифікувати іще за такими ознаками: 1. За формою оподаткування: а) Прямі податки - податки, що встановлюються безпосередньо на платника і залежать від величини об'єкта оподаткування (доход, вартість майна); - особові прямі податки; - реальні прямі податки. б) Непрямі податки - податки, що встановлюються в ціні реалізації продукції, є надбавкою до ціни виробника і тут немає безпосереднього зв'язку між реальним платником податку і державою. Зв'язок між реальним платником податку (споживачем) і державою опосередковується через об'єкт оподаткування. Розмір непрямих податків для окремих платників не залежить від величини його доходу; - акцизи (універсальні (ПДВ) і специфічні); - мито; 2. За економічним змістом об'єкта оподаткування: а) податки на доходи; б) податки на майно; в) податки на споживання. 3. За рівнем державних структур, які їх встановлюють: а) Загально-державні податки. Загально-державні податки встановлюють вищі органи влади; їх стягнення є обов'язковим на всій території України, незалежно від того до якого бюджету (державного чи місцевого) ці податки зараховуються. Ставки загально- державних податків встановлюються єдині для всіх платників. В Україні нараховується 19 основних податків. б) Місцеві податки і збори. Місцеві податки можуть встановлюватися виключно місцевими органами без будь-яких обмежень з боку центральної влади. Нараховується 2 місцевих податки і 14 місцевих зборів. 4. За способом стягнення: а) Окладні. Окладні податки передбачають встановлення спочатку ставок, а потім встановлення розміру податку для кожного платника окремо. б) Розкладні. Розкладні податки спочатку встановлюються в загальній сумі, відповідно до потреб держави в доходах, а потім цю суму розкладають на окремі частини по територіальних одиницях і між платниками. 5. За джерелом сплати податків: а) Податки, що включаються до ціни реалізації, зверх ціни виробника, джерело їх сплати - виручка підприємства. б) Податки і збори, що включаються до собівартості продукції, джерелом сплати є виручка. в) Податки, джерелом сплати яких є прибуток. г) Податки, джерелом сплати яких виступає заробітна плата працівників (прибутковий податок, відрахування до доходів із заробітної плати). Таблиця 1. "Характеристика непрямих податків." Непрямі Характеристика податки Недоліки Переваги Податок на 1. Регресивність щодо 1. Визначає реальну додану малозабезпечених громадян. 2. вартість кожного товару. 2. вартість Складність механізму Розширено базу справляння. 3. Встановлюється оподаткування. 3. на всю вартість товарів, а не Стабільність надходження в на додану вартість. бюджет. 4. Вирішує проблему каскадного ефекту. Акцизний збір 1. Об'єктом оподаткування є 1. Менший вплив на рівень повна вартість товару. 2. цін (перелік товарів Основним платником є споживач обмежений). 2. підакцизних товарів Оподатковуються товари не (сплачується одноразово). 3. першої необхідності. 3. Вплив циклічності виробництва. Нижча регресивність 4. Незначна питома вага в податку. 4. Ставки доходах бюджету. диференційовані. Мито 1. Особливості використання 1. Регулює видів і пільг. 2. Вплив на зовнішньоекономічну рівень цін. діяльність СПД. 2. Ставки диференційовані. 3. Виконує політичну роль.

В іншому випадку податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю. якщо обсяг оподатковуваних операцій перевищує 7'200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Законом України "Про податок на додану вартість" визначено відповідальність як платників податку за своєчасність проведення розрахунків з бюджетом, так і урядових структур за несвоєчасне повернення коштів з державного бюджету. Не відшкодовані суми платнику податку вважаються бюджетною заборгованістю і на них нараховуються відсотки на 120 відсотковому рівні облікової ставки Національного банку України. Платники несуть відповідальність за достовірність і своєчасність обчислення та внесення ПДВ до бюджету відповідно до законодавства України. 2.1.2. Акцизний збір. Акцизний збір — непрямий податок на високорентабельні і монопольні товари (продукцію), що включається до їх ціни. Перелік підакцизних товарів та ставки акцизного збору затверджуються Верховною Радою України. Важливою рисою необхідності акцизного збору є те, що доходи платників зазнають коливань, а витрати, які є фактично об'єктом оподаткування — більш стабільні. Акцизний збір як і ПДВ виконує функції нейтрального каналу поступлення грошових коштів в бюджет і інструменту регулювання виробництва та контролю за споживанням. Платниками збору є виробники підакцизних товарів, а також суб'єкти підприємницької діяльності, які імпортують підакцизні товари (продукцію), включаючи замовників. Фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства) є платниками акцизного збору, якщо вони ввозять (пересилають) на митну територію України підакцизні товари в обсягах вартістю понад 200 екю. Сплачують акцизний збір фізичні особи, в тому числі які є суб'єктами підприємницької діяльності у разі реалізації на митній території України підакцизних товарів за умови відсутності документів (митних декларацій, розрахункових, платіжних та інших документів), які підтверджують сплату акцизного збору. Об'єктами оподаткування акцизного збору є: — обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції") шляхом їх продажу, в тому числі обороти з реалізації (передачі) підакцизних товарів для потреб власного споживання, промислової переробки: — вартість підакцизних товарів (продукції), виготовлених вітчизняними виробниками на давальницьких умовах; — митна вартість підакцизних товарів, які ввозяться на територію України, перерахована в українські гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на дату оформлення ввізної митної декларації, з урахуванням фактично сплачених сум мита і митних зборів. Перелік товарів, які оподатковуються, є визначеними, оскільки акцизний збір справляється лише по окремих товарних групах. Поряд з цим. не оподатковуються обороти з реалізації: легкових автомобілів спеціального призначення, вітчизняних вантажно-пасажирських та легкових автомобілів до 2007 року: етилового спирту для виготовлення лікарських засобів: підакцизних товарів (продукції) на експорт. Не підлягає оподаткуванню митна вартість: імпортної сировини, І яка ввозиться для виробництва підакцизних товарів: товарів ввезених та конфіскованих на території України; товарів, які провозяться через територію України транзитом; товарів, що ввозяться фізичними особами і не підлягають обкладенню ввізним митом.

В державний бюджет — сплачується з позовних заяв в арбітражний суд, за перевірку його рішень та постанов у порядку нагляду, за дії по охоронних документах на об'єкти промислової власності. Державне мито сплачується готівкою та митними марками. В інвалюті — з позовних заяв до суду та арбітражного суду, в іноземній валюті, а також за дії і операції в інвалюті. За умов. коли розмір ставок передбачено в частинах неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, плата проводиться в інвалюті з урахуваннями валютного (обмінного) курсу гривні. Нерезиденти сплачують мито у вільно конвертованій валюті виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, еквівалентного 600 дол. США. В механізмі справляння державного мита передбачено і його повернення, за умов коли, внесено більше, ніж передбачено, припинено провадження у справі чи залишено позов без розгляду, скасовано у встановленому порядку рішення суду, закрито провадження у справі. Повернення здійснюється за умови письмового звернення до установи, що справляє державне мито, протягом року з дня зарахування його до бюджету. За несвоєчасне та неповне внесення державного мита до бюджету стягується пеня у розмірі 0,2 відсотка за кожний день прострочення. 2.1.5. Податок на прибуток підприємств. Встановлення цього податку обумовлено рядом чинників серед яких: необхідність впровадження ринкового механізму, удосконалення податкових відносин та розширення можливостей фінансової діяльності органів місцевого самоврядування, оскільки податок на прибуток зараховується до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням платника податку. Платниками податку на прибуток є всі суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі бюджетні та громадські організації, які одержують прибуток від господарської діяльності, нерезиденти, філіії-відділення та інші відокремлені підрозділи. Національний банк України та його установи сплачують до Державного бюджету України суму перевищення валових доходів консолідованого балансу над валовими витратами після закінчення фінансового року. Госпрозрахункові установи НБУ оподатковуються у загальному порядку. Платники податку на прибуток, які мають відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, можуть сплачувати консолідований податок з урахуванням сум податку, сплаченого відокремленими підрозділами за їх місцезнаходженням. При цьому платники до 1-го липня, що передує звітному (податковому) року, подають заяву податковому органу про сплату консолідованого податку. За умови. якщо сума податку нарахована за консолідованим балансом є меншою суми податку, який сплачений відокремленими підрозділами, це перевищення з бюджету не відшкодовується. Такі норми дають можливість враховувати проблему формування доходів бюджетів за місцезнаходженням платника. Об'єктом оподаткування податку є прибуток, який визначається шляхом зменшення валового доходу звітного періоду на суми валових витрат та амортизаційних відрахувань платника. До валового доходу належать: 1) загальні доходи від реалізації товарів (робіт, послуг); 2) доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівлі цінними паперами, валютними цінностями, борговими вимогами і зобов'язаннями. 3) доходи від операцій особливого виду (товарообмінні/ бартерні операції), операції із розрахунками в іноземній валюті, з продажу основних фондів або нематеріальних активів, від володіння корпоративних прав, доходи від спільної діяльності, від здійснення операцій лізингу (оренди) та інших операцій: 4) доходи від інших джерел та від позареалізаційних операцій, в тому числі у вигляді сум безповоротної фінансової допомоги та вартості безплатно наданих товарів (робіт, послуг); суми коштів страхових резервів, використаних не за призначенням; суми безнадійної заборгованості, що підлягають включенню до валових доходів; доходів від реалізації основних фондів; суми штрафів та неустойки (чи пені), одержаних за рішенням сторін договору або рішенням державних органів, суду; інші доходи.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Государственные и муниципальные финансы: теория и практика в России и в зарубежных странах

Полномочиями Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета по контролю за соблюдением бюджетного законодательства являются: 1) контроль за соответствием поданного Кабинетом Министров Украины проекта закона о государственном бюджете Украины основным направлениям бюджетной политики на следующий бюджетный период и подготовка соответствующего вывода; 2) контроль за соответствием законопроектов, поданных на рассмотрение Верховной Рады Украины, бюджетному законодательству. Важную роль играет Счетная палата, которая осуществляет контроль: – за использованием средств государственного бюджета Украины в соответствии с законом о государственном бюджете Украины; – образованием, обслуживанием и погашением государственного долга Украины; – эффективностью использования и управления средствами государственного бюджета Украины; – использованием бюджетных средств в части финансирования полномочий местных государственных администраций и делегированных местному самоуправлению полномочий органов исполнительной власти по доходам и расходам

скачать реферат Бюджетный процесс в Украине

Проект закона "О Государственном бюджете Украины" представляет на заседании Верховного Совета Президент Украины. С докладом о проекте закона выступает Министр финансов Украины или лицо, выполняющее его обязанности. По Государственному бюджету Верховный Совет утверждает: - предельный размер дефицита Государственного бюджета Украины и источники его покрытия; - суммы доходов Государственного бюджета Украины в соответствии с бюджетной классификацией; - суммы расходов Государственного бюджета относительно каждого распорядителя кредитов в соответствии с бюджетной классификацией, суммы дотаций, субвенций и размеры отчислений от регулирующих доходов в бюджеты Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя; - размер оборотной кассовой наличности Государственного бюджета Украины. Доходы и расходы целевых общегосударственных фондов, включенных в состав Государственного бюджета Украины, утверждаются по каждому фонду отдельно. Текущие расходы целевых общегосударственных фондов утверждаются Верховным Советом Украины в пределах доходов этих фондов. Запрещается использовать средства Пенсионного фонда Украины на другие цели, кроме предусмотренных Положением об этом фонде.

Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
 Крымский узел

В 1993 году между правительством Крыма и Кабинетом министров Украины был заключен договор о бюджетных взаимоотношениях. Согласно этому документу в Крыму оставалось 100 % налогов, сборов и платежей, из которых в общегосударственный бюджет перечислялось 4,3 % доходов в соответствии с долей населения и территории Крыма по отношению к Украине. Эта система, получившая название «одноканальных бюджетных взаимоотношений между Украиной и Крымом», оказалась достаточно эффективной и позволяла наполнять местный бюджет, а также сдерживать обвальное падение производства в 1994 и 1995 годах. Однако, 27 марта 1996 года, после ухода А. Франчука с поста премьер-министра крымского правительства, Киев в одностороннем порядке заменил эту систему другой, общегосударственной, в соответствие с которой большая часть налогов должна была уходить в центральный бюджет и затем возвращаться в регион в виде дотаций центра (в государственном бюджете Украины 1996 и 1997 годов положение Крыма ничем не отличалось от положения любой из украинских областей)

скачать реферат Финансовая система Украины

С помощью этого закона рассмотрим бюджетную систему Украины и главные источники доходов и расходов страны, то есть откуда аккумулируются и куда распределяются и перераспределяются финансовые ресурсы государства. Следующий закон регулирующий отношения в финансовой системе является Закон Украины“О государственном бюджете Украины на 2002 г” Суть этого закона в том, что в нем рассматриваются рычаги получения и распределения финансовых ресурсов страны. Законопроект предусматривает объем доходов Государственного бюджета Украины в сумме 43610 млн. грн., расходов – 47888 млн. грн., предельный размер дефицита – 4278 млн. грн. 2.3. Проблемы финансовой стабилизации в Украине. Центральной проблемой настоящего и будущего финансовой стабилизации в Украине остается инфляция. Негативные социальные и экономические последствия инфляции вынуждают правительства разных стран проводить политику, направленную на укрепление национальной валюты. Значительное внимание всегда уделялось государством регулированию денежной массы. Антиинфляционная политика насчитывает богатый ассортимент самых разных денежно-кредитных, бюджетных мер, налоговых мероприятий, программ стабилизации и действий по регулированию и распределению доходов.

 Современное постиндустриальное общество - природа, противоречия, перспективы

Инновационный фактор обеспечения устойчивого экономического развития // Вопросы экономики. 1999. No 1. С. 12.. При этом государство остается нетто-потребителем, а не нетто-инвестором, так как бюджетные средства переориентированы на финансирование правительственного аппарата, направляются на оплату внешнего долга или расходуются в региональных конфликтах; так, накануне кризиса 1998 года российское правительство ежемесячно тратило только на обслуживание внутреннего долга в 1,4 раза больше средств, чем фактически собиралось в доходы государственного бюджета См.: Ляско А. Реализация программы стабилизации не способна преодолеть кризис // Вопросы экономики. 1998. No 9. С. 7.. Прямые иностранные капиталовложения, которые обеспечили, например, в Азии львиную долю средств, направленных на развитие национальной промышленности, также остаются весьма незначительными. С 1991 по 1996 год они составили не более 6 млрд. долл., к концу 1997 года выросли до 12 млрд. долл. См.: Brady R. Kapitalizm. Russia's Struggle to Free Its Economy. New Haven (Ct.)-L., 1999. P. 186., однако их рост был остановлен сначала азиатским кризисом, а затем и отказом России от платежей по внешнему долгу

скачать реферат Дефицит и государственный долг

Бюджет строится на принципах целосности, полноты, достоверности, гласности, наглядности и самостоятельности всех бюджетов, которые входят в бюджетную систему Украины. Бюджетная система Украины состоит из трех звеньев: -Госбюджет Украины; -Регинальные бюджеты (областные бюджеты); -Местные бюджеты. Государственный бюджет включает доходную и расходную части. Между ними должно быть определенное соответствие. Государство несет расходы на содержание учреждений образования, науки, медицины, культуры, армии, правоохранительных органов, национального телевидения и радио, строительство домов, дорог, предприятий и т.д. Основным источником покрытия этих расходов являются налоговые поступления от домашних хозяйств и предприятий. Доходы Государственного бюджета Украины формируются за счет: налога на добавленную стоимость, акцизного сбора, налога на прибыль предприятий всех форм собственности и подчинений (кроме коммунальных) в размерах, определенных Законом о Государственном бюджете Украины на год. У государства могут быть и другие источники дохода (продажа государственного имущества, получение дохода на капитал, ливидентов по акциям, реализация государственных облигаций и т.д.), но их значение в общих поступления государства оказывается намного меньшим по сравнению с налоговыми отчислениями.

скачать реферат Экономика рыночного типа в Украине

Высокие показатели роста доходной части бюджета дали возможность при поддержании бюджетного баланса обеспечить необходимое финансирование расходов на реализацию социальных программ. Изменениями бюджета в марте были повышены социальные стандарты и гарантии, основные из которых: прожиточный минимум, на котором базируется расчет размеров отдельных социальных выплат (на 60,8 грн. до 423 грн., тогда как в 2004 году рост был втрое меньшим и составлял 20,2 грн.), минимальная зарплата (на 95 грн. до 332 грн., в 2004 году росла также втрое меньшими темпами – на 32 грн.), минимальная пенсия по возрасту (на 47,3 грн. до 332 грн.) и усредненный размер пенсий для военнослужащих (из 375,1 грн. до 896,6 грн.), а также размеры стипендий, гарантии ветеранам войны и труда, и тому подобное. Одноразовая помощь при рождении ребенка увеличена почти в 12 раз до 8,5 тыс. гривен. Общая сумма доходов Государственного бюджета Украины за 2006 год составила 132259,3 млн. грн., что на 25,6 процента превышает соответствующий показатель 2005 года.

скачать реферат Роль и значение финансовой системы Украины в становлении рыночных отношений

Достоинством этого Закона является не только то, что внесли указом механизм наполнения бюджета, но и то, что в нем регламентирован механизм формирования доходов и финансирование расходов по бюджету, а также источники финансирования бюджета. Доходы Государственного бюджета Украины: - часть НДС, которая определяется Законом о Государственном бюджете Украины на следующий год; - часть акцизного сбора, которая определяется Законом о госбюджете на следующий год; - налога на прибыль предприятий и организаций всех форм собственности и подчинения в размере, равном 30% от ставки, предусмотренной законодательством Украины; - налога на имущество предприятий и организаций всех форм собственности в размере 30% от ставки, предусмотренной законодательством Украины; - поступлений от внешнеэкономической деятельности; - части доходов от приватизации государственного имущества, находящегося в общегосударственной собственности; - поступлений от реализации государственного имущества, находящегося в общегосударственной собственности; - арендной платы за аренду имущества целостных имущественных комплексов, находящихся в общегосударственной собственности; - взносов в Пенсионный фонд Украины; - взносов в Фонд для осуществления мероприятий по ликвидации Чернобыльской катастрофы и социальной защите населения; - взносов в Государственный фонд содействия занятости населения; - взносов в другие государственные целевые фонды, поступлений от внутренних займов; - превышение доходов над расходами НБУ; - возвращенных государству займов и % по кредитам; - диведендов, полученых от акций и иных ценных бумаг, принадлежащих государству; - платы за специальное использование природных ресурсов; - других доходов, установленныз законодательством Украины и отнесенных к доходам госбюджета Украины.

скачать реферат Бюджет Украины на 1997 г.

По местным бюджетам проекты администрация представляет местному Совету народных депутатов. Проект Закона Украины о бюджете Украины на соответствующий бюджетный год должен соответствовать «Правилам оформления Закона Украины о государственном бюджете Украины» утвержденным Постановлением Верховного Совета Украины от 06.05.96 г. № 170, которые определяют основные требования предъявляемые к проекту Закона Украины о бюджете. Работа по составлению проекта бюджета, как правило, начинается за пять - шесть месяцев до начала планируемого года. Проект бюджета составляется на основе показателей прогноза экономического и социального развития государства или отдельного региона. При разработке государственного бюджета в основу принимаются научно обоснованные экономические нормативы, проекты сводных балансов доходов и расходов, сводные сметы расходов министерств и ведомств, балансы доходов и расходов предприятий и учреждений, состоящих на республиканском бюджете не входящих в состав министерств и ведомств. Проект государственного бюджета по техническому оформлению представляет собой пакет расчетов по доходам и расходам, построенных в полном соответствии с бюджетной классификацией по разделам, главам, параграфам и статьям, отражающих экономическое содержание включаемых мероприятий.

Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
скачать реферат Понятие государственного бюджета (Доклад)

Это позволяет точнее рассчитывать возможные поступления налогов и обязательных платежей в доходы бюджета, использовать часть бюджетных средств, помещая их в Национальный банк Украины для последующего кредитования предприятий и организаций на условиях возвратности и возмездности; получать кредит от Национального банка на покрытие дефицита в бюджете Украины. Важное экономическое значение имеет принцип ежегодности бюджета. Ежегодно закрепляя Законом Государственный бюджет Украины представляется возможность наиболее полно учитывать экономическое состояние страны, наиболее рационально использовать ресурсы на выполнение мероприятий, предусмотренных индикативным планом (прогнозом) экономического и социального развития, избирая приоритетные отрасли и уровень материального обеспечения населения. В условиях тяжелого экономического кризиса и инфляции денежной системы, невозможно долгосрочное бюджетное планирование. Даже планирование бюджета на год нуждается в периодической корректировке отдельных показателей. Экономическое значение принципа ежегодности состоит в том, что представляется возможность наиболее полно учитывать эффективность действия экономических нормативов, по которым рассчитываются показатели бюджета, полнее выявлять внутрихозяйственные резервы, делать анализ роста или спада производства и его причины; определять дополнительные доходы или возникающий дефицит в бюджете.

скачать реферат Финансы Украины

По местным бюджетам проекты администрация представляет местному Совету народных депутатов. Проект Закона Украины о бюджете Украины на соответствующий бюджетный год должен соответствовать «Правилам оформления Закона Украины о государственном бюджете Украины» утвержденным Постановлением Верховного Совета Украины от 06.05.96 г. № 170, которые определяют основные требования предъявляемые к проекту Закона Украины о бюджете. Работа по составлению проекта бюджета, как правило, начинается за пять - шесть месяцев до начала планируемого года. Проект бюджета составляется на основе показателей прогноза экономического и социального развития государства или отдельного региона. При разработке государственного бюджета в основу принимаются научно обоснованные экономические нормативы, проекты сводных балансов доходов и расходов, сводные сметы расходов министерств и ведомств, балансы доходов и расходов предприятий и учреждений,  состоящих на республиканском бюджете не входящих в состав министерств и ведомств. Проект государственного бюджета по техническому оформлению представляет собой пакет расчетов по доходам и расходам, построенных в полном соответствии с бюджетной классификацией по разделам, главам, параграфам и статьям, отражающих экономическое содержание включаемых мероприятий.

скачать реферат Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

ПЛАН: 1. Бюджетный дефицит и профицит. а) дефицит; б) профицит; в) первичный дефицит; г) фактический дефицит; д) структурный дефицит е) циклический дефицит. 2. Концепции балансирования государственного бюджета. 3. Проблемы балансирования государственного бюджета в Украине.1. Бюджетный дефицит и профицит. В любом бюджете доходы и расходы должны быть сбалансированы. Когда расходы бюджета превышают его доходы, образуется отрицательное бюджетное сальдо, или дефицит бюджета. Расходы и доходы государственного бюджета не всегда совпадают. Чаще всего они и не совпадают. Если расходы больше доходов, то правительство сталкивается с бюджетным дефицитом. Противоположная ситуация, т.е. превышение доходов над расходами, называется бюджетным профицитом, или излишком. Профицит — положительное сальдо бюджета — представляет собой обратное соотношение, то есть превышение доходов над расходами. Принято различать первичный и общий дефицит государственного бюджета. Основная причина возникновения бюджетного дефицита кроется в отставании темпов роста бюджетных доходов по сравнению с увеличением бюджетных расходов.

скачать реферат Интеграционные процессы в Содружестве Независимых Государств

Произошли значительные изменения в структуре финансовых ресурсов. В большинстве стран Содружества уменьшилась доля ресурсов, аккумулирующихся в государственном бюджете, и увеличилась доля средств, находящихся у хозяйствующих субъектов и населения. Во всех странах СНГ существенно изменились функции и структура государственных бюджетов. В составе доходов государственных бюджетов большинства стран основным источником стали налоговые поступления, на которые в 1991 году приходилось 0,1-0,25 общей суммы бюджетных доходов, а в 1995 году они составили около 0,58 части. Основная часть налоговых поступлений приходится на НДС, налог на прибыль, подоходный налог и акцизы. В Молдове, России, Украине с 1993 года отмечена тенденция некоторого снижения доли налогов в доходах государственных бюджетов. Привлечение прямых иностранных инвестиций в страны СНГ происходило с разной степенью интенсивности. В 1996 году их доля в общем объёме вложений составила в Кыргызстане 0,68 части, Азербайджане – 0,58, Армении – 0,42, Грузии – 0,29, Узбекистане – 0,16, Казахстане – 0,13.

скачать реферат Суть бюджетной системы

В первую очередь финансируются затраты на социальную защиту населения, заработную плату, пенсии, стипендии, денежное обеспечение, продукты питания, приобретение медикаментов и энергоресурсов с соблюдением принципов равномерности и пропорциональности обеспечения потребностей регионов. Статья 2. Отчисление от общегосударственных налогов и сборов в бюджеты Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя производится в размерах, установленных Законом Украины “Про Государственный бюджет Украины на 1996 год”. Статья 3 Положение Закона Украины “Про Государственный бюджет Украины на 1996 год” и постановления Верховного Совета Украины от 22 марта1996 года “Про введение в действие Закона Украины “Про Государственный бюджет Украины на 1996 год” являются действительными к принятию Закона Украины “Про Государственный бюджет Украины на 1997 год” в части, которая не перечит существующему законодательству. Статья 4. Этот закон вступает в действие с 1 января 1997 года. Список литературы “Доходы бюджета”. Общая теория финансов. Москва 1995 год. “Государственный бюджет и бюджетное устройство”. Рыночная экономика. Москва 1995 год.  “Суть бюджетной системы”.

Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
скачать реферат Непрямое налогообложение в Украине

Возмещение НДС путем зачисления в счет других платежей регламентировано статьей 4 упомянутого Указа Президента №857. Обязательное условие подобной "переброски": другие налоги и сборы, так же, как и НДС, должны зачисляться в Государственный бюджет Украины. Возмещение НДС путем выдачи казначейского чека на сегодняшний день не распространено в Украине, однако такая возможность предусмотрена абзацем 3 подпункта 7.7.3 п. 7.7 ст. 7 Закона №168, согласно которому казначейский чек принимается к немедленной оплате (погашению) любыми банковскими учреждениями. Правила выпуска, оборота и погашения казначейских чеков устанавливаются законодательством. Но самим Порядком возмещения НДС такой способ возмещения налога не предусмотрен. Возмещение НДС путем перечисления средств на счет в банке является, безусловно, одним из наиболее выгодных для налогоплательщиков. Такие суммы не включаются в состав валовых доходов, согласно подпункту 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закона Украины от 22.05.97 г. №283/97-ВР "О налогообложении прибыли предприятий", и вместе с тем являются реальным источником пополнения оборотных средств предприятия.

скачать реферат Социальная экономика государства

Источником индексации работникам учреждений, находящихся на бюджетном финансировании, будет государственный бюджет. Собственные средства предприятий, устанавливающих свободные рыночные цены, будут резервуаром, откуда черпаются средства социальной защиты их работников. Если же предприятие реализует свою продукцию по ценам, уровень которых государство временно фиксирует, недостаток средств на оплату труда, включая индексацию, придется все-таки компенсировать из бюджета Украины. Пенсии, социальные пособия, пособия по безработице будут индексироваться из средств Пенсионного Фонда, Фонда социального страхования и Государственного фонда занятости; индексация стипендий будет происходить за счет соответствующих бюджетов, а сбережений трудящихся и государственных ценных бумаг - из доходов Сберегательного банка и Государственного бюджета Украины. Это должно привести к более динамичной политике сберегательных банков и страховых учреждений, которым необходимо максимально эффективно размещать свои ресурсы, чтобы за счет процентных ставок индексировать сбережения граждан и страховые взносы.

скачать реферат Анализ структуры доходов государственного бюджета на примере Украины

К доходам республиканского бюджета Автономной Республики Крым, областных, Киевского и Севастопольского городских бюджетов относятся: часть налогов на добавленную стоимость, акцизный сбор, если это предусмотрено Законом о Государственном бюджете Украины на следующий год; налог на прибыль предприятий и организаций коммунальной собственности этого уровня; часть подоходного налога с граждан; отчисления, дотации и субвенции из Государственного бюджета Украины, плата за землю в определенных процентах отчислений и другие поступления, установленные законодательством. В доходы районных, городских бюджетов согласно порядку, на условиях и в размерах, указанных законами Украины, зачисляются: налог на прибыль предприятий и организаций коммунальной собственности этого уровня; подоходный налог с граждан в размерах, определенных советом народных депутатов высшего уровня; плата за землю в размерах, установленных советом народных депутатов высшего уровня; налог на недвижимое имущество граждан; местные налоги и сборы; часть доходов от приватизации государственного имущества, которая определяется советом народных депутатов высшего уровня; поступления от аренды целевых имущественных комплексов, которые находятся в коммунальной собственности этого уровня; отчисления, дотации и субвенции, полученные из бюджета высшего уровня; другие поступления.

скачать реферат Финансовый рынок и его механизм

В целом эта продажа оценивается на сумму около $1 млрд., что составляет одну двенадцатую часть государственного бюджета Украины. Очевидно, что попадание этой суммы в систему государственных финансов радикальны образом должно отразиться на конъюнктуре первичного рынка государственного долга. Таким образом, есть веские основания надеяться, что экономические факторы будут способствовать росту. Однако, как известно, в любой бочке меда есть ложка дегтя. Эта ложка – конъюнктура на внешних финансовых рынках. По данным he Wall S ree Jour al многие мировые инвесторы пересматривают свои планы в странах с развивающейся экономикой на оставшуюся часть года. Американские фонды, инвестирующие в emergi g marke s, зафиксировали на неделе, завершившейся 5 мая, отток средств на сумму $411 млн. За последние 8 недель отток средств из фондов, инвестирующих в развивающиеся экономики, происходил в течение 6 недель. Трейдеры также отмечают, что хеджевые фонды уже начали выводить средства из emergi g marke s. Доходы от инвестиций в страны с развивающейся экономикой сейчас также демонстрируют тенденцию к снижению. Индекс MSCI (рис. 1.3 ), рассчитываемый для emergi g marke s, с начала года опустился на 10% с максимального уровня в начале года.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.