телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Книги -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Лизинговые контракты

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Непрямими учасниками лізингової угоди є комерційні та інвестиційні банки, що кредитують лізингодавця і виступають гарантами угод, страхові компанії, брокерські та інші посередницькі фірми. «Лізинговими» називають усі фірми, що здійснюють орендні відносини незалежно від виду оренди (короткотермінової, середньотермінової чи довготермінової) За характером своєї діяльності вони поділяються на вузькоспеціалізовані й універсальні. ВузькоспеціалізованІ компанії, як правило, мають справу з одним вилом товару (легкові автомобілі, контейнери) чи з товарами однієї групи (будівельне обладнання, обладнання для текстильних підприємств), ЦІ фірми, як правило, мають власний парк машин або запас обладнання та слідкують за підтримкою Їх у нормальному експлуатаційному стані, Універсальні лізингові фірми надають в оренду різноманітні види машин та обладнання і при цьому надають орендатору право розміщення замовлення і прийняття об'єкта угоди, Лізингові фірми дуже рідко вважаються незалежними, У більшості випадків вони виступають як філії або дочірні компанії промислових та торговельних фірм, банків та страхових товариств. Комерційні банки США почали брати безпосередню участь у лізингових операціях на початку 60-х років. Поширенню лізингового бізнесу в наступні роки сприяло прийняте у 1971 році рішення керівників Федеральної резервної системи, що дозволило банкам утворювати дочірні фірми для надання в оренду дрібної власності і обладнання, а потім і нерухомості. Впровадження банків на ринок лізингових послуг пояснюється, по-перше, тим, що лізинг є капіталомістким видом бізнесу, а банки — основні накопичувачі грошових ресурсів. По-друге, лізингові послуги за своєю економічною природою тісно пов'язані з банківським кредитуванням і є своєрідною альтернативою останньому. Конкуренція на фінансовому ринку підштовхує банки до активного розширення цих операцій. При цьому банки контролюють і незалежні лізингові фірми, надаючи їм кредити. Кредитуючи лізингові товариства, вони опосередковано фінансують лізингоодержувачів У формі товарного кредиту. До другої категорії фірм, що здійснюють лізингові операції, належать промислові та будівельні фірми, які використовують для надання а оренду власний збутовий апарат. Третя категорія лізингових фірм включає різні посередницькі та торговельні фірми. При укладанні лізингового договору враховується: • термін служби обладнання. Термін лізингового контракту не може перевищувати термін можливого використання обладнання. Він може встановлюватися законодавче. Наприклад, в Австрії нижня його межа складає 40%, а верхня 90% від терміну, прийнятого для нарахування амортизації; • період амортизації обладнання, що встановлюється урядом. При фінансовому лізингу термін договору збігається з періодом амортизації; • цикл появи більш продуктивного чи дешевшого предмета угоди. Особливо важливий цей фактор у галузях, що здійснюють оновлення продукції, що виробляється, у короткі терміни; • динаміку інфляційних процесів. Для лізингодавця не вигідно укладати договір при швидкій інфляції на довгий термін із фіксованими орендними виплатами і навпаки, при тенденції цін до зниження, лізингодавець прагне до більш продовженого терміну угоди; • кон'юнктуру ринку позикових коштів і тенденції його розвитку, оскільки лізингові компанії широко використовують банківські кредити.

Один із підходів до визначення ефективності проекту лізингу запропонований начальником відділу Фінансово- лізингового будинку банку «Україна» Б. Мариниченко (Вісник НБУ. лютий, 1997 р.). , где Сліз — вартість об’єкту лізингу; ЧПі — чистий прибуток 1-го періоду; К ліз — лізинговий коефіціент; — срок лізингу; і — період лізингового договору (і=1, 2, . ). Чистий прибуток при цьому визначається на основі балансу грошових надходжень і витрат, що розробляється в складі бізнес-плану при підготовці лізингового проекту. Якщо значення К ліз перевищує нерівність (граничну ефективність проекту) необхідно враховувати ступінь ризику реалізації проекту. Ще одним показником, що характеризує ефективність лізингової операції, є показник інтегрального економічного ефекту, розроблений Г. Холодним і Ю. Коронатовой (Бізнес-інформ, 1997 р., №7). – загальна сума лізингових платежів за період дії лізингового договору, приведена до першого року лізингу; - одноразові витрати лізингодавця в році , грн.; — поточні витрати лізингодавця в році , грн.; Н — податки, виплачувані лізингодавцем у році , грн.; В – виторг від реалізації майна, що повертається лізингодавцю в році , грн.; а — коефіцієнт дисконтування (чинник часу), що представляє собою очікувану норму прибутку від капітальних вкладень у лізингову операцію в році : a = 1/(1 i) , де i – розрахунковий розмір ставки дисконту. Дані методики, незважаючи на ретельне пророблення, мають односторонній характер, тому що визначають економічний ефект тільки для лізингодавця. Економічний ефект для лізингоодержувача можна представити як наступну нерівність: де Со.в.ф. – вартість об'єкта основних виробничих фондів; К(%) — процент по кредиту; Слік — вартість ліквідації об'єкта основних виробничих фондів; Пліз – загальна лізингових платежів; Д(%) — процент по депозиту (або можливий прибуток від використання засобів, що визволилися внаслідок застосування лізингу); Рліз — вартість ремонту об'єкта лізингу (якщо він здійснюється за рахунок лізингодавця); Т — термін реалізації лізингового проекту. Знак ">" свідчить, що проект ефективний, "

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ кафедра фінанси та кредит Реферат за темою: "Лізингові контракти"Виконав: Запоріжжя 1999 ЗМІСТ1. Декілька фактів з історії. 2. Сутність лізингової угоди. 3. Види лізингу. 3.1. Оперативний лізинг. 3.2. Фінансовий лізинг. 3.3 Інші види лізингу. 4. Ефективність лізингу. 5. Ризики лізінгу. 1. Декілька фактів з історії. Термін "лізинг" має походження від англійського дієслова lеаsе й означає — здавати і брати майно внайми. Історія лізингу бере початок ще до часів древніх фінікійців, що практикували довгострокові "чартерні" угоди на оренду судів. Ці угоди підписувалися на термін, що покриває розрахунковий період життя судів, і жадали від орендаря прийняття на себе більшої частини зобов'язань, що випливають із монопольного використання арендованих засобів. В історичній перспективі значення лізингу найкраще демонструють два факти. Перший відноситься до 1066 року, коли Вільгельм Завойовник завдяки лізингу в нормандських судновласників одержав кораблі для вторгнення на Британські острови. За два тижні сформувався величезний флот. Король не мав необхідний економічний потенціал для фінансування такої кампанії. Однак застосування лізингу дозволило йому в такий мізерно короткий термін наростити свою військову потужність до необхідного рівня. Друга подія (зв'язана з першим уживанням терміна "лізинг") відбулася в 1877 році, коли телефонна компанія "Веll" прийняла рішення не продавати свої телефонні апарати, а здавати їх в оренду. На відміну від продажу, це дозволяло компанії захистити своє монопольне право на використання ноу-хау. Тільки прийняття федерального антимонопольного законодавства США поклало кінець цій практиці і зажадало від виготовлювачів виставити устаткування у вільний продаж. У 1952 р. американська компанія U i ed S a es Leasi g Corpora io заснувала в Сан-Франциско перше у світі лізингове суспільство. Порівняно швидко лізинг перетворився в один з основних інструментів інвестиційної діяльності, хоча в США і не існує спеціальних законів по регулюванню лізингових відношень. На європейському континенті фінансово-лізингові суспільства з'явилися наприкінці 50-х – початку 60-х рр. У деяких країнах Європи лізингові операції займають значну питому вагу і створена правова база по їх регулюванню: у Франції – закон 1966 р. "Про підприємства, що практикують кредит-оренду", у Бельгії – королівська постанова 1967 р. "Про підприємства, що практикують фінансову оренду", в Англії – закон 1965 р. про оренду-продаж. В Італі й Іспанії в 1988 р. були прийняті закони про кредит-оренду устаткування. Найбільш бурхливий розвиток лізинг одержав в Азіатському регіоні, у країнах, що характеризуються високою інвестиційною активністю, — Японії, Індонезії, Тайвані. У підсумку від 20 до 25% загального об'єму інвестицій розвитих країн світу фінансується на умовах лізингу. У Росії найбільшу відомість одержала лізингова компанія "Балтійський лізинг" (Санкт-Петербург), що здійснює лізинг морських та річкових судів, технологічного устаткування, автотранспорту, комп'ютерів, оргтехніки, різних об'єктів нерухомості.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Экономическая журналистика

Лизинг дает возможность получить необходимое современное оборудование без значительных единовременных затрат. По окончании срока лизингового контракта возможны следующие варианты: Pпокупка имущества арендатором по остаточной стоимости (в этом случае право собственности переходит к новому владельцу) (сравн. с рентинг); Pпролонгация срока; Pвозврат материальных ценностей лизинговой компании (банку). Для приобретения машин и оборудования лизинговые компании используют собственные и заемные средства. Международным лизинг называется в случаях, когда арендодатель и арендатор находятся в разных странах. Наибольшее развитие он получил в сфере аренды самолетов и судов. Часто лизинговый контракт заключается одновременно с фрахтовым, что гарантирует занятость судна длительное время. Лизинг (3) (От англ. equipment leasing аренда с отчуждением на срок аренды). Передача в аренду (как правило, долгосрочную и среднесрочную) средств производства, зданий и сооружений на условиях возвратности, срочности и платности с возможностью последующей их продажи арендатору за обусловленную цену с учетом ранее выплаченных за аренду сумм

скачать реферат Кредит в производительной форме: аренда, лизинг

Классификационная характеристика видов лизинга Услуги, предоставляемые по лизингу. Лизинг характеризуется большим разнообразием услуг, которые могут быть предоставлены лизингополучателю. Все виды этих услуг условно делятся на две группы: технические услуги, связанные с организацией транспортировки объекта лизинга к месту его использования клиентом; монтажом и наладкой сданного в лизинг оборудования; техническим обслуживанием и текущим ремонтом оборудования (особенно в случае сложного новейшего оборудования); консультационные услуги — услуги по вопросам налогообложения, оформления сделки и другие. Виды лизинговых операций. Современный рынок лизинговых услуг характеризуется многообразием форм лизинга, моделей лизинговых контрактов и юридических норм, регулирующих лизинговые операции. Существующие формы лизинга можно объединить в два основных вида — оперативный и финансовый. Оперативный лизинг — это арендные отношения, при которых расходы лизингодателя, связанные с приобретением и содержанием сдаваемых в аренду предметов, не покрываются арендными платежами в течение одного лизингового контракта.

Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
 Оптимизация налогообложения: рекомендации по и уплате налогов

Оптимизация вычетов по НДС при возвратном лизинге. Финансовый лизинг характеризуется длительным сроком контракта (от 5 до 10 лет) и амортизацией всей или большей части стоимости оборудования. Фактически финансовый лизинг представляет собой форму долгосрочного кредитования покупки. По истечении срока действия финансового лизингового контракта арендатор может вернуть объект аренды, продлить соглашение или заключить новое, а также купить объект лизинга по остаточной стоимости (обычно она носит чисто символический характер). Кроме того, по объектам сделок лизинг подразделяется на лизинг движимого (дорожный, воздушный и морской транспорт, вагоны, контейнеры, техника связи) и недвижимого (торговые и конторские здания, производственные помещения, склады) имущества. Возвратный лизинг является разновидностью финансового лизинга, при котором продавец (поставщик) предмета лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель. При этом возвратный лизинг в Законе о финансовой аренде (лизинге) выделяется как основной самостоятельный вид и заключается в продаже собственником оборудования лизинговой компании с одновременным заключением договора лизинга на это оборудование в качестве пользователя

скачать реферат Развитие лизинга на Украине

Каждый день мы вторим о привлечении иностранных инвестиций в Украину. Так, осуществление лизинговых операций привлекло бы дополнительные иностранные инвестиции в виде оборудования, сельскохозяйственной техники, транспортных средств и др. Во многом, снижение лизинговой активности на Украине связано с общей макроэкономической ситуацией, проблемами определения кредитоспособности партнеров и с адекватностью финансового обеспечения лизинговых сделок, а также недостатком дешевых финансовых ресурсов у некоторых украинских лизинговых компаний. Сегодня в нашей стране существует множество факторов, сдерживающих развитие различных групп лизингодателей. Во всех развитых странах лизинговые операции являются объектом льготного налогообложения, находят постоянную государственную поддержку. К числу проблем, значительно препятствующих развитию лизинга также можно отнести следующие: . противоречия и терминологическая неопределенность во многих законодательных актах и нормативно-правовых документах, регулирующих лизинговые операции, несовершенство принципов бухгалтерского учета; . некорректное определение самого понятия лизинга в Законе “О лизинге”, которое неоправданно увеличивает сроки лизинговых контрактов.

 Корпоративные финансы

Поэтому государство заинтересовано в поощрении и расширении лизинговых операций. Недостатками лизинга являются: 1.PНа лизингодателя ложится риск морального старения оборудования и получения лизинговых платежей, а для лизингополучателя стоимость лизинга больше, чем цена покупки или банковского кредита. Поэтому лизинговой сделке предшествует большая предварительная работа по ее экспертизе. 2.PЛизингополучатель, не являющийся собственником своих основных средств, не может предоставить их в качестве залога в случае необходимости банковского займа, что снижает его шансы к получению такого займа на более выгодных условиях. Лизингодатель, не имеющий «дешевых» и стабильных источников финансовых средств, подвержен риску внезапного изменения процентных ставок по кредитам, которые он вынужден брать для финансирования инвестиций лизингополучателя, что удорожает и стоимость лизингового контракта. Этот риск нейтрализуется, если лизинговая компания является филиалом крупного банка. Лизинговая компания Ucabail рефинансируется в своем головном банке Credit Agricale Mutuel

скачать реферат Финансовое планирование и прогнозирование лизинговых платежей

После завершения срока лизингового соглашения (договора) лизингополучатель может купить объект сделки по остаточной (а не по рыночной) стоимости; заключить новый договор на меньший срок и по льготной ставке; вернуть объект сделки лизинговой компании. О своем выборе лизингополучатель должен сообщить лизингодателю. Если в договоре предусматривается соглашение (опцион) на покупку предмета сделки, стороны заранее определяют остаточную стоимость объекта, сдаваемого в лизинг. Оперативный (сервисный) лизинг – service, opera i g leases – представляет собой арендные отношения, при которых расходы лизингодателя, связанные с приобретением и содержанием сдаваемых в аренду предметов, не покрываются арендными платежами в течение одного лизингового контракта. Заключается он, как правило, на 2 – 5 лет. При оперативном лизинге риск порчи или утери объекта лежит в основном на лизингодателе. Ставка лизинговых платежей обычно выше, чем при финансовом лизинге, из-за отсутствия гарантии окупаемости затрат. По окончании оперативного лизингового договора лизингополучатель имеет право: продлить срок договора на более выгодных условиях; вернуть оборудование лизингодателю; купить оборудование у лизингодателя при наличии соглашения (опциона) на покупку по рыночной стоимости.

скачать реферат Лизинговые операции банков

Современный рынок лизинговых услуг характеризуется многообразием форм лизинга, моделей лизинговых контрактов и юридических норм, регулирующих лизинговые операции. Существующие формы лизинга можно объединить в два основных вида - оперативный и финансовый лизинги. 1. Оперативный лизинг - это арендные отношения, при которых расходы лизингодателя, связанные с приобретением и содержанием сдаваемых в аренду предметов, не покрываются арендными платежами в течение одного лизингового контракта. Для оперативного лизинга характерны следующие основные признаки: - лизингодатель не рассчитывает возместить все свои затраты за счет поступления лизинговых платежей от одного лизингополучателя; - лизинговый договор заключается, как правило, на 2 - 5 лет, что значительно меньше сроков физического износа оборудования, и может быть расторгнут лизингополучателем в любое время; - риск порчи или утери объекта лежит в основном на лизингодателе. В лизинговом договоре может предусматриваться определенная ответственность лизингополучателя за порчу переданного ему имущества, но ее размер значительно меньше первоначальной цены имущества; - ставка лизинговых платежей обычно выше, чем при финансовом лизинге.

скачать реферат Рынок банковских услуг

При кратко- и среднесрочной аренде сумма арендных выплат в значительной мере устанавливается коньюктурой рынка арендуемых товаров. При долгосрочной аренде в основу расчета лизинговых платежей закладываются методически обоснованные расчеты, что связано со стоимостью объекта сделки и продолжительностью срока лизингового контракта. Многие экономисты при этом отмечают, что, несмотря на имеющиеся сходства между лизингом и кредитованием, разработка условий лизинга и документальное оформление являются более сложным делом и требуют специальной подготовки и опыта. Для расчета суммы арендных платежей используется формула, которая выражает их взаимосвязь действующую на их величину всех условий соглашения. Эта формула имеет вид: И: Р=Ах 1-1:(1 И:Т)ТхПР – сумма арендных платежей, А - сумма амортизации или стоимость арендуемого имущества, П – срок контракта, И – лизинговый процент, Т – периодичность платежей. Использование данной формулы характеризует линейный график, который показывает, что на протяжении всего периода действия сумма каждого арендного платежа остается неизменной. Виды лизинговых операций.

скачать реферат Финансовый лизинг: проблемы развития и становления в РФ

Сделка совершается в следующей последовательности: 1 – заключается лизинговое соглашение между арендодателем и арендатором; 2 – лизинговая фирма покупает оборудование у арендатора – собственника оборудования; 3 – арендатор регулярно выплачивает арендные платежи согласно условиям лизингового контракта. Преимущества такой сделки для первоначального собственника, а впоследствии лизингополучателя оборудования состоят в следующем: 6. он может прибегнуть к услугам лизинговой компании в случаях, уже после покупки оборудования, когда стало очевидным, что отвлечение значительных средств из оборота на закупку этого оборудования привело или может привести к ухудшению его финансового положения; 7. он получает от лизинговой компании полную стоимость оборудования, возвращает затраченные на закупку оборудования средства, сохраняя при этом за собой право владения и пользования этим оборудованием; 8. он может вести переговоры с лизинговой компанией (которые иногда могут занимать длительное время) уже имея необходимое ему оборудование и используя его. Кроме того: 9. арендные платежи вычитаются из суммы налогооблагаемой прибыли предприятия и учитываются, как текущие оперативные расходы; 10. от арендатора требуется представить меньшее, чем при получении банковского кредита дополнительное гарантийное обеспечение сделки (акций, облигаций, банковского поручительства или каких-либо других форм гарантий).

Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки
скачать реферат Лизинг

Каждая лизинговая операция является уникальной. Ее условия должны анализироваться для каждого конкретного случая. Исходя из того, что лизинг является целесообразным, когда он одинаково выгоден как лизингодателю, так и арендатору, то не может быть стандартной схемы лизинговой операции. Для производителя можно выделить следующую группу преимуществ: 1. Реальная возможность обновления производства без одновременных значительных капитальных вложений. 2. Возможность отнесения соответствующих затрат на себестоимость продукции в течение действия лизингового контракта (а это достаточно большой отрезок времени). 3. Сохранение ликвидности своего баланса. Для проведения преддоговорных процедур лизингодатель должен получить от заинтересованного лица (от возможного арендатора) следующие основные документы: 1. Проект договора поставки оборудования или проект договора купли- продажи капитальных сооружений, где были бы приведены технико- экономические характеристики имущества, гарантии, условия поставки. 2. Проект договора залога или страхования заемщиком (арендатором) имущества на весь срок действия лизингового соглашения в пользу лизингодателя от всех возможных рисков, связанных с использованием имущества. 3. Экспертное заключение относительно качества и технико-экономических характеристик основных средств, которые являются объектами лизинга. 4. Проект расчета стоимости лизинговой операции с учетом срока службы основных фондов, периода их амортизации и инфляционных процессов.

скачать реферат Лизинг

Партнерами банка по совместному финансированию лизинговых проектов выступают такие компании, как Mersedes-Be z, Iveko, Volvo, Kro e, railor и другие. При рассмотрении заявок на финансирование лизинговых контрактов инвестиционный банк “Восток-Запад” отдает преимущество в кредитовании проектов: - крупным предприятиям, профессионально занимающимся перевозками грузов, обладающим собственным парком автопоездов, ремонтной базой, штатом квалифицированных водителей; - крупным предприятиям - действительным членам АСМАП, имеющим опыт международных перевозок и сложившиеся устойчивые связи с грузоотправителями, экспедиторами и зарубежными партнерами; - крупным предприятиям, имеющим устойчивое финансовое положение и регулярные поступления фрахтовых платежей в свободно конвертируемой валюте. Важно отметить, что договор лизинга предусматривает оформление залога в пользу банка в виде собственности на транспортные средства, здания, ценные бумаги, а также вексельное оформление платежей. 3.2. Лизинг авиатехники В настоящее время наглядно виден рост оперативного лизинга на мировом рынке без наличия особых налоговых льгот в авиации.

скачать реферат Лизинг: мировой опыт и его значение для России

Утверждено постановлением Правительства РФ от 29 июня 1995 г. № 633). Любое определение лизинга является ограниченным и не может учесть всех форм проявления этого нового кредитного инструмента, но все-таки можно привести еще одно - определение Европейской федерации национальных ассоциаций по лизингу оборудования (Leaseurope): “Лизинг - это договор аренды завода, промышленных товаров, оборудования, недвижимости для использования их в производственных целях арендатором, в то время как товары покупаются арендодателем, и он сохраняет за собой право собственности”. Лизинг представляет собой соглашение между собственником имущества (арендодателем) и арендатором о передаче имущества в пользование на оговоренный период по установленной ренте, выплачиваемой ежегодно, ежеквартально или ежемесячно. Лизинг различают оперативный и финансовый. Оперативный лизинг подразумевает передачу в пользование имущества многоразового использования на срок по времени короче его экономического срока службы. Он характеризуется небольшой продолжительностью контракта (до 3 - 5 лет) и неполной амортизацией оборудования за время аренды. После истечения срока оборудование может стать объектом нового лизингового контракта или возвращается арендодателю.

скачать реферат Понятие лизинга

Любое определение лизинга является ограниченным и не может учесть всех форм проявления этого нового кредитного инструмента, но все-таки можно привести еще одно - определение Европейской федерации национальных ассоциаций по лизингу оборудования (Leaseurope): “Лизинг - это договор аренды завода, промышленных товаров, оборудования, недвижимости для использования их в производственных целях арендатором, в то время как товары покупаются арендодателем, и он сохраняет за собой право собственности”. Лизинг представляет собой соглашение между собственником имущества (арендодателем) и арендатором о передаче имущества в пользование на оговоренный период по установленной ренте, выплачиваемой ежегодно, ежеквартально или ежемесячно. Лизинг различают оперативный и финансовый. Оперативный лизинг подразумевает передачу в пользование имущества многоразового использования на срок по времени короче его экономического срока службы. Он характеризуется небольшой продолжительностью контракта (до 3 - 5 лет) и неполной амортизацией оборудования за время аренды. После истечения срока оборудование может стать объектом нового лизингового контракта или возвращается арендодателю.

скачать реферат Лизинг и налоговая защита

Следовательно, допускается капитализация лизингового имущества как лизингополуча–телем, так и лизингодателем. При этом доходы последнего исчисляются как разница между общей суммой лизинговых платежей, получаемых лизингодателем, и суммой, возмещающей стоимость лизингового имущества. Арендная плата по каждому наступающему сроку платежа за имущество, сданное в долгосрочную аренду, содержит платежи, погашающие сумму основного долга, процентов по основному долгу за истекший период, налогов, платы за страхование контракта и маржу лизингодателя. Тем же постановлением определено, что при реализации лизингового контракта может быть применен коэффициент ускорения амортизации имущества, передаваемого в лизинг, до 3- х. Таким образом, лизинг дает ряд преимуществ лизингополучателю: уменьшение платежей по налогу на имущество и налогу на прибыль, так как лизинговые платежи входят в себестоимость продукции (услуг), а приобретение оборудования без лизинга осуществляется из прибыли; возможность более простого получения кредита в банке при сотрудничестве с лизинговой компанией; упрощение бухгалтерского учета (учет основных средств, начисление амортизации, оплата части налогов и сборов, а также управление долгом осуществляется лизинговой компанией); возможность приобретения качественного оборудования после его одно- трехгодичной эксплуатации лизингополучателем по остаточной стоимости.

Конструктор "Цветной", 65 деталей.
Конструктор - это игра развивающая кругозор, знакомящая с различными формами и цветами, а также развивающая воображение Вашего ребёнка.
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Ответь за 5 секунд. Детская".
5 секунд на каждый вопрос. Попробуем? Назовите две вещи на букву Р! Два круглых предмета! Три способа поздороваться! Три ближайших улицы!
1490 руб
Раздел: Игры со словами
Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры
скачать реферат Нетрадиционные банковские операции

В заявке также содержатся данные, характеризующие производственную "и" финансовую деятельность арендатора. Последние включают: • общие сведения о предприятии (наименование, адрес, объем основных и оборотных средств и др.); • характер основной деятельности (вид производимой продукции, рынки сбыта, основные потребители, данные об экспортной деятельности); • наличие используемого на предприятии оборудования, в том числе принадлежащего предприятию и арендованного им; • назначение оборудования, испрашиваемого арендатором; • подробные сведения о финансовом положении предприятия. После тщательного анализа представленных сведений лизинговая компания делает заключение о кредитоспособности клиента, рассчитывает эффективность лизингового проекта, принимает окончательное решение и доводит его до сведения лизингополучателя письмом, к которому прилагаются общие условия лизингового контракта, а поставщик оборудования информируется о намерении лизинговой компании приобрести оборудование. В этом случае лизингодатель согласовывает с поставщиком цену оборудования, а при необходимости может проверить надежность, производительность и эффективность объекта сделки.

скачать реферат Лизинг: экономические и правовые аспекты применения в России

Вместе взятые, эти четыре группы образуют категорию лизинговых компаний-резидентов. Наиболее многообещающими и перспективными представляются те лизинговые компании, за которыми стоят банки. Эти компании имели возможность заниматься лизинговой деятельностью и реализовывать лизинговые договоры в благоприятных условиях, поскольку большую часть их первых лизинговых контрактов составляли договоры о поставке оборудования своим банкам-учредителям и их региональным отделениям. Кроме того, эти компании имеют доступ к банковскому капиталу и, как правило, находятся под пристальным контролем банка-учредителя. В основном такие компании сосредоточены на обслуживании банка-учредителя и его корпоративных клиентов, и только небольшой процент их деятельности приходится на долю клиентов извне. Вторая группа, муниципальные лизинговые компании, полагается на финансирование, напрямую связанное с муниципальным бюджетом. Как только получение льготного кредитования и муниципальных гарантий окажется невозможным, эта группа, скорее всего, предстанет перед жесткой конкуренцией со стороны других лизинговых компаний.

скачать реферат Лизинговые операции в России

При этом следует отразить порядок разрешения всех проблем, возникающих в процессе приемки. 2) Сроки аренды, в том числе условия досрочного расторжения контракта. По критерию срочности лизинговые контракты, как уже отмечалось, подразделяются на оперативные и финансовые. В договоре может быть предусмотрена возможность досрочного расторжения контракта. Оно может происходить в двух принципиальных ситуациях: при неисполнении сторонами взятых на себя обязательств (конкретно оговариваемых), а также по желанию лизингополучателя и при согласии лизингодателя. При оперативном лизинге такая возможность может быть желательна лизингодателю. Дело в том, что лизинговые платежи арендатора лишь частично компенсируют ему первоначальную стоимость имущества и впоследствии оно повторно сдается в аренду лизингодателем, который может столкнуться при этом с проблемой его морального устаревания. Досрочное же прекращение контракта, означающее для лизингополучателя не что иное, как досрочную выплату полной суммы лизинговых платежей, может способствовать смягчению этой проблемы.

скачать реферат Словарь терминов по ценообразованию

Издержки производства - совокупные затраты живого и овеществленного труда на производство продукции (товара). Издержки производства рассматриваются чаще всего как себестоимость, включающей в себя текущие затраты на производство и реализацию продукции (работ и услуг). Лизинг - долгосрочная аренда машин, оборудования, транспортных средств, сооружений производственного назначения. Лизинговая компания покупает оборудование и предоставляет его в аренду обычно на 5-8 лет фирме - арендатору. Фирма или отдельное фермерское хозяйство постепенно погашает задолженность по мере использования имущества. По окончанию срока лизингового контракта возможны несколько вариантов: покупка арендатором по остаточной стоимости (в данном случае право собственности переходит к новому владельцу - арендатору); пролонгация срока - заключение нового договора; возврат материальных средств, взятых в аренду, лизинговой компании. Для приобретения машин и оборудования лизинговые компании используют собственные и заемные средства. Государство чаще всего создает льготные условия для лизинговых компаний.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.