телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Оборот векселей в хозяйственной деятельности и Роль Национального Банка Украины в обороте векселей

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Основні функції векселів в господарчій діяльності Головні особливості векселя полягають у тому, що він є, по-перше, абстрактним борговим зобов'язанням. Тобто в текстів векселя немає будь-яких пояснень щодо появи грошового боргу; по-друге, йому властива беззастережність, обов'язковість оплати у відповідності з тими положеннями, що містяться у векселі. Це означає, що фізичні та юридичні особи, видавши вексель, беруть на себе безумовне абстрактне зобов'язання сплатити власнику (векселедержателю) вказану в ньому суму у встановлений строк; по-третє, вексель виписується на порівняно короткий строк, Формально він може виписуватись у межах одного року, але фактично це робиться переважно на 1—3 місяці; по-четверте, предметом вексельного зобов'язання можуть бути лише гроші, тобто суми коштів у формі національної чи іноземної валюти; по- п'яте, виникнувши на основі конкретної комерційної угоди (контракту, договору), вексель з часом відокремився від неї. Нині він функціонує як самостійний договір. Більше того, у його текст не можна вносити будь-яких доповнень, що пов'язують виконання вексельного зобов'язання з відносинами за контрактом. Водночас законодавством допускається можливість введення до тексту посилання на номер банківської гарантії, акредитиву, які не позбавляють вексель юридичної сили, але суттєво полегшують процедуру розрахунків. Порядок видачі векселів строго регламентований. Виписується вексель лише на спеціальному бланку, що виготовляється із спеціального паперу і має відповідний захист проти фальшування (16 положень). Друкується він офсетним способом та високим друком. За текстом, графічними елементами та розміщенням реквізитів вексельні бланки відповідають зразкам за номерами 1 і 2. Вексельні бланки можна заповнювати як звичайною авторучкою, так і на друкарській машинці або іншим способом. Розмір даного бланка — 105х297 мм. Сума платежу за векселем обов'язково заповнюється цифрами і літерами. Вексель підписується керівником і головним бухгалтером юридичної особи та скріплюється печаткою. Постановою Верховної Ради від 17.06.1992 р. "Про застосування векселів у господарському обороті України" передбачено систему операцій і порядок придбання бланків векселів. Їх можна придбати в комерційних банках, віднісши дані затрати до загальногосподарських. Облік бланків векселів, як і інших видів цінних паперів, ведеться на балансовому рахунку 004 за відповідними прибутково-розрахунковими документами, а списання — одночасно із записом реалізації, як і будь-якого з різновидів цінних паперів. Зберігаються вексельні бланки підприємства в касі нарівні з грошовими коштами і в порядку, встановленому Правилами ведення касових операцій у народному господарстві. Основними суб'єктами вексельного кредиту і векселя як письмового боргового зобов'язання є векселедавець і векселе-держатель. Векселедавець — це особа, яка видала вексель, простий чи переказний. У переказному векселі ця особа називається трасантом. Він цілковито відповідає за акцепт, тобто дає згоду сплатити вказану суму і за сам платіж. Векселедавець не може скласти з себе цього обов'язку.

А установи НБУ можуть перераховувати обліковані комерційними банками векселі і надавати їм ломбардний кредит. Ломбардний кредит — короткострокова позика під заставу векселів, за умовами якої право власника зберігається за боржником. Лише за умови непогашення кредитної суми вона уходить до кредитора, тобто до комерційного банку. Виняток становлять векселі, заповнені на користь комерційних банків, якими оформлена прострочена заборгованість та проценти з простроченими банківськими позичками. Комерційні банки України згідно з чинним законодавство здійснюють такі операції з векселями: а) прийняття векселів на інкасо для отримання в строк оплати; б) облік векселів; в) надання позичок під вексельне забезпечення (застав векселів).

Особливою формою векселя є також казначейські векселі — цінні папери, що перебувають в обігу від імені юридичних осіб, щоб забезпечити їм короткострокове чи середньострокове фінансування. Казначейські векселі, що виписуються на пред'явника, переважно фіксують зобов'язання уряду і продаються від його імені банкам, іншим кредитних. установам і корпораціям з метою отримання готівки для покриття поточного бюджетного дефіциту. Під заставу комерційних векселів комерційні банки можуть отримати кредит у Національному банку (операція переобліку векселів). В умовах сучасної ринкової економіки векселі стали: а) об'єктом купівлі-продажу; б) формою інвестування капіталу на короткий строк з метою отримання доходу, тобто перетворилися в особливий вид цінних паперів у повному фінансовому розумінні цього терміна. Отже, вексель є одночасно і строковим письмовим борговим зобов'язанням векселедавця перед векселедержателем, і цінним папером, роль якого в нормалізації економічної ситуації в Україні невпинно зростає. Закон "Про цінні папери і фондову біржу" дає таке визначення: "Вексель — цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання боржника сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю)". Як особливий різновид цінних паперів векселі стали формою застави (забезпечення) при отриманні банківської позички. Якщо ж векселедавцем є банк, який користується достатньою довірою, то його вексель усі охоче беруть як гроші. В цьому суть банкноти. У сучасних умовах банківський квиток (банкнота), як управило, є борговим зобов'язанням на значну суму, яке виписується уповноваженим національним (центральним) банком, що зобов'язується сплатити вказану суму в справжніх грошах у будь-який час. Саме в цьому полягає головна відмінність банкнот від паперових грошей. На відміну від банкнот паперові гроші випускає держава, силою закону зобов'язуючи своїх громадян (Приймати ці гроші. Банкноти приймаються й тому, що їхні власники упевнені, що у будь- який час зможуть обміняти їх на справжні гроші. З середини XIX ст. держава обмежила право випуску банкнот лише одним банком, що називається емісійним, а значні прибутки від емісії перейшли до державної казни. Таке право в Україні належить лише Національному банку України. Однак, коли в періоди воєн та інфляції державам додатково потрібно багато коштів на покриття витрат, то вони покривають їх друкуванням надлишкової маси банкнот. Внаслідок цього банкноти стали швидко знецінюватися. Нині банкноти значною мірою перетворилися в один з різновидів паперових грошей. Місце НБУ в регулюванні обороту векселів. Вексельний оборот — історична категорія. Він виник на основі певного рівня розвитку ринкових відносин. У процес вдосконалення він набув форми своєрідного способу розрахунків на умовах відстрочки платежів. Економічна суть вексельного обороту полягає: а) в наданні більшої гнучкості грошовому оборотові; б) у прискоренні розрахунків за товари і послуги; в) розширенні можливостей кредитування; г) у створенні однієї з організаційних форм комерційного кредиту. У вексельному обороті виключно важливу роль відіграють комерційні банки та їхні вексельні операції. В умовах загальної недовіри до державних цінних паперів намір НБУ пожвавити ринок банківських векселів здатний не лише піднести значення і роль банківської системи, а й зробити її авторитетним гарантом банківських векселів як різновиду цінних паперів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 О банках и банковской деятельности

ведение банковских счетов физических и юридических лиц; банк с иностранным капиталом банк, в котором доля капитала, принадлежащая хотя бы одному нерезиденту, превышает 10 процентов; банковская деятельность привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц и размещение указанных средств от своего имени, на собственных условиях и на собственный риск, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; банковский кредит любое обязательство банка предоставить определенную сумму денег, любая гарантия, любое обязательство приобрести право требования долга, любое продление срока погашения долга, которое предоставлено в обмен на обязательство должника по возвращению суммы долга, а также на обязательство по уплате процентов и других сборов с такой суммы; банковская лицензия документ, выдаваемый Национальным банком Украины в порядке и на условиях, определенных в настоящем Законе, на основании которого банки имеют право осуществлять банковскую деятельность; банковский платежный инструмент

скачать реферат Анализ финансового состояния ООО НПП "ТТ" и разработка путей улучшения финансовых результатов его деятельности

Предприятие имеет право открывать расчетные (текущие) и прочие счета для сохранения денежного средства, осуществления всех видов операций в любых банках Украины и других государств по своему выбору и по согласию этих банков в порядке, который устанавливается Национальным банком Украины. Предприятия самостоятельно устанавливают очередность и направления списания средств с собственных счетов, которое осуществляется учреждениями банков по доверенности таких предприятий, кроме случаев, предусмотренных законами Украины. Расчеты предприятий по своим обязательствам ведутся через учреждения банков в порядке, установленном Национальным банком Украины соответственно законам Украины. Предприятие может поставлять продукцию, выполнять работы, предоставлять услуги в кредит с уплатой покупателями (потребителями) процентов за пользование этим кредитом. Для оформления таких соглашений предприятие может применять в хозяйственном обороте векселя. Хозяйственными обществами Законом признаются предприятия, учреждения, организации, созданные на основах соглашения юридическими лицами и гражданами путем объединения их имущества и предпринимательской деятельности с целью получения прибыли.

Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
 О банках и банковской деятельности

Соответствующие положения настоящего Закона распространяются также на отдельные обязательства и ответственность других лиц, деятельность которых связана с функционированием банков. Статья 4. Банковская система Украины Банковская система Украины состоит из Национального банка Украины и других банков, созданных и действующих на территории Украины в соответствии с положениями настоящего Закона. Банки в Украине могут функционировать как универсальные или как специализированные. По специализации банки могут быть сберегательными, инвестиционными, ипотечными, расчетными (клиринговыми). Банк самостоятельно определяет направления своей деятельности и специализацию по видам операций. Национальный банк Украины осуществляет регулирование деятельности специализированных банков посредством экономических нормативов и нормативно-правового обеспечения осуществляемых этими банками операций. Банк приобретает статус специализированного банка в случае, если более 50 процентов его активов являются активами одного типа. Банк приобретает статус специализированного сберегательного банка в случае, если более 50 процентов его пассивов являются вкладами физических лиц

скачать реферат Правовая организация кредитно-расчётных отношений

Для открытия текущего счета в иностранной валюте предприятие-резидент подает уполномоченному банку те же документы, что и для открытия текущего счета в национальной валюте. Расчетные и текущие счета закрываются в учреждениях банка: а) на основании заявления собственника счета; б) на основании решения органа, на который соответственно законодательству положен функции относительно ликвидации или реорганизации предприятия; в) на основании соответствующего решения суда или арбитражного суда о ликвидации предприятия или признание его банкротом; г) из других основаниях, предусмотренных действующим законодательством Украины или договором между учреждением банка и собственником счета. Договор на открытие и обслуживание банковского счета может быть разорван по согласованию сторон. На протяжении 10 дней с даты разрыва договора банк закрывает счет, а остаток средств, которые находятся на счету, перечисляет на другой счет по доверенности клиента. Учреждение банка сообщает в налоговую инспекцию по месту регистрации собственника счета о закрытии счета в 3-дневный срок. 3. Порядок и формы расчетов в хозяйственном обороте По общему правилу на территории Украины все юридические лица всех форм собственности, а также физические лица - граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства, которые являются субъектами предпринимательской деятельности, осуществляют между собой расчеты в безналичном и наличном порядке через учреждения банков соответственно правилам осуществления расчетных и кассовых сделок, утверждаемых Национальным банком Украины.

 О банках и банковской деятельности

Банковское объединение обязано публиковать в официальных печатных изданиях газете «Урядовий кур"Aр» или «Голос Украины» информацию о создании банковского объединения по определенной Национальным банком Украины форме, об изменениях в нем и о прекращении его деятельности, а также консолидированную отчетность по объемам и по форме, установленным Национальным банком Украины. Участники банковского объединения несут ответственность по обязательствам других его участников в соответствии с заключенным между ними договором. Банковское объединение ликвидируется по решению его участников или по инициативе Национального банка Украины по решению суда в случае, если деятельность такого банковского объединения противоречит антимонопольному законодательству Украины или угрожает интересам вкладчиков банков либо стабильности банковской системы. Ликвидация банковского объединения не прекращает деятельности банков его участников. Статья 10. Банковская корпорация Банковская корпорация это юридическое лицо (банк), учредителями и акционерами которой могут быть исключительно банки

скачать реферат Предпринимательское право

1. Джерела правового регулювання підприємницької діяльності. Источниками правового регулирования предпринимательской деятельности в Украине являются Конституция Украины, а также Законы Украины, Указы Президента Украины, Декреты и Постановления КМ Украины, Постановления НБУ и другие нормативные акты. Основные принципы правового регулирования предпринимательской деятельности содержаться в Конституции Украины ст. 42 и Законе Украины о предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы субъектов предпринимательской деятельности регулируется в Законах Украины «о предприятиях», «о хозяйственных обществах», «о сельскохозяйственной кооперации». Правовой статус и регулирование операций банковского права регулируется Законом Украины «о банках и банковской деятельности» и постановлениями Национального Банка Украины. Правовой статус и регулирование операций страхового права регулируется Законом Украины «о страховании» и постановлениями КМУ «Положение о порядке осуществления деятельности страховыми посредниками», «временное положение об обществе взаимного страхования» и др.

скачать реферат Кредитный риск и способы его снижения

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТДИПЛОМНАЯ РАБОТАТЕМА: КРЕДИТНЫЙ РИСК И СПОСОБЫ ЕГО СНИЖЕНИЯ НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР БОЙЦУН Н.Е. СТУДЕНТКИ ГРУППЫ ММ-94-2 КОТЛЯРОВОЙ О.А.ДНЕПРОПЕТРОВСК 1999 Содержание ТЕМА: КРЕДИТНЫЙ РИСК И СПОСОБЫ ЕГО СНИЖЕНИЯ1 Введение4 Экономическая сущность банковских рисков8 Категория риска в экономических исследованиях8 Специфика банковских рисков и их классификация12 Понятие кредитного риска15 Сущность и содержание риск-менеджмента 18 Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке23 Кредитная политика27 Кредитные процедуры29 Построение процесса кредитования и принятия решения32 Управление кредитным портфелем35 Анализ действующей практики минимизации кредитного риска 37 Основные принципы кредитования 37 Роль Национального Банка в регулировании кредитной деятельности банков39 Способы защиты от кредитного риска45 Кредитный анализ47 Анализ кредитоспособности заемщика48 Анализ проекта52 Анализ юридических аспектов59 Оценка риска59 Привлечение достаточного обеспечения60 Страхование67 Мониторинг кредитов и способы взыскания долга69 заключение81 cписок литературы83 Введение Все существующие виды бизнеса зарабатывают деньги с определенной долей риска.

скачать реферат Вексельное обращение /ИК "Единство"/

По оценкам фондовиков, благоприятно на оборотах региональных компаний сказались прошедшие в 1997 году выборы губернатора Иркутской области. На финансирование выборов (а точнее - поддержку кандидатов) были брошены огромные финансовые ресурсы, а так как «живых» денег было мало - как правило, закладывались или продавались ликвидные векселя. Оживило рынок векселей и завершение скандала с крупной компанией региона «Иркутские Партнеры» (во всяком случае - наиболее «широко» скандальной его фазы). Векселя большинства клиентов, работавших с этой компанией, после ее ареста были заморожены, а с официальной ликвидацией криминальных «партнеров» снова вышли на рынок. Некоторые специалисты отмечают, что именно с ростом оборотов увеличилось и разнообразие применяемых схем работы с векселями. Они стали чаще использоваться в различных товарных, зачетных схемах и в других сферах хозяйственной деятельности, которыми прежде банки и инвестиционные компании, как правило, не занимались. Это обусловлено как снижением чисто спекулятивной доходности векселей (уменьшением маржи между курсами, по которым векселя можно купить и продать), так и ростом «зрелости» и «кругозора» постоянных операторов рынка, находящих более доходные товарные схемы, а также государственной политикой отвлечения средств в реальный сектор экономики.

скачать реферат Анализ хозяйственной деятельности коммерческого банка

Важное значение имеет экономический анализ для определения выгодности вложения кредитных ресурсов, оценки риска и определения перспектив развития банка. Оценка имеющихся возможностей банка позволяет сбалансировать их с рыночными запросами, выработать основные программы развития и поведения банка на рынке, создать адекватную основу для принятия правильных управленческих решений. Анализ этих возможностей проводится с учетом действия внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность банка. Спектр внешних факторов функционирования банка очень широк и определяется направленностью хозяйственной политики государства, мерами по управлению и регулированию экономики, а так же контролирующей ролью Национального банка и органов банковского надзора, конъюнктурой рынка, конкуренцией и т. д. Анализ внутренних факторов деятельности банка строится на оценке его финансово-экономического положения, предлагаемого перечня услуг, стратегического поведения банка на рынке, уровня технической оснащенности, квалификации персонала, изучения информационного обеспечения и качества маркетинговой деятельности, а так же на анализе организационной структуры банка.

Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
скачать реферат Деятельность банка на примере Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль"

Проводилось дальнейшее расширение сети филиалов и дирекций банка, их общее количество достигло 40. 1995 год Проведена четвертая эмиссия акций банка с целью увеличения уставного фонда до 184 516 430 000 рублей. Банк принят в международное общество межбанковских расчетов S.W.I.F. . Получил официальную аккредитацию для участия в реализации проектов ЕБРР. Успешно работают 64 областные дирекции и филиала, а также 82 удаленных рабочих места. 1996 год Проведена шестая эмиссия акций банка, в результате которой уставный фонд увеличился до 19 398 000 гривен. Банк получил разрешение Министерства финансов Украины на осуществление деятельности по выпуску и обороту ценных бумаг. Начаты дилинговые операции на валютных и финансовых рынках стран СНГ. Проведена пятая эмиссия акций банка. Уставный фонд увеличен до 1 072 318 810 000 рублей. Получена обновленная лицензия Национального банка Украины на право осуществления банковских операций, перечень которых расширен до 31, в том числе и обслуживание бюджета Украины. Открыто 28 дирекций и филиалов, 250 безбалансовых отделений. Банк стал членом международных платежных систем Visa и Europay. Начал работу собственный процессинговый центр UPC.

скачать реферат Хозяйственное законодательство

Исчисление размера убытков осуществляется в валюте, в которой проводились или должны быть проведены расчеты между сторонами, если иное не установлено законом. При выдвижении требований по возмещению убытков в иностранной валюте кредитором должен быть указан денежный эквивалент суммы убытков в гривнах по официальному курсу Национального банка Украины на день выдвижения требований. ВЫВОДЫ. Убытки – это расходы, осуществленные управомеченной стороной, утрата или повреждение имущества, неполученные доходы управомоченной стороные, которые она получила бы при надлежащем выполнении обязательства или соблюдения правил осуществления хозяйственной деятельности другой стороной. В состав убытков включаются: стоимость утраченного, поврежденного или уничтоженного имущества; дополнительные расходы; неполученная прибыль; материальная компенсация морального вреда. Размер убытков может определяться в установленном законом порядке судом, сторонами хозяйственного обязательства; методики определения размеров возмещения убытков – Кабинетом Министров Украины.

скачать реферат Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

Обмен информацией между государственными органами, которые задействованы в сфере контроля за ВЭД, осуществляется в рамках выполнения ряда общих приказов "Об усовершенствовании процедуры применения специальных санкций" (и частично соглашений "О взаимодействии информационных систем"), которые подписаны МВЭСТоргом с Государственной налоговой администрацией Украины, Государственной таможенной службой Украины, Национальным банком Украины, Службой безопасности Украины, Министерством внутренних дел, Государственным комитетом статистики Украины. Информация по применению (отмене, изменении вида, приостановлении действия) санкций к украинским субъектам ВЭД и иностранным субъектам хозяйственной деятельности предоставляется Государственному информационно-аналитическому центру мониторинга внешних товарных рынков для размещения на его WEB- странице в компьютерной сети I er e и средствах массовой информации. В рамках работы Торгпредства по улучшению доступа российских товаров на украинский рынок в 2001 году проводилась работа по либерализации действующих специальных защитных мер в Украине.

скачать реферат Лизинг

Международн Закон Статья 13. Налогообложение Единственная ый лизинг Украины нерезидентов. проблема “О 13.1. Любые доходы, международного налогообл полученные нерезидентом, лизинга - это ожении источник которых находится получение в НБУ прибыли в Украине, от резидентами предприят осуществления лицензии на ведение ий” от хозяйственной деятельности последнего. Для 19.06.97 (в том числе на счета получения г. нерезидента, ведущиеся в информации о №27/97-ВР гривнях) облагаются стоимости, сроках и . налогом в порядке и по требованиях к ставкам, определенным этой получению лицензии статьей. необходим Для целей этой статьи под письменный запрос, доходами, полученными ответ на который нерезидентом с источником будет получен в их происхождения из течение месяца. Украины, следует понимать: .г) лизинговая (арендная) плата, уплачиваемая (начисляемая) резидентами или постоянными представительствами в пользу нерезидента - лизингодателя (арендодателя). Закон Статья 21. Регистрация Украины договоров лизинга “О 2. При выполнении лизинге” договоров международного от лизинга лизингодателем 16.12.97 -резидентом валютные г. операции осуществляются №723/97-В при наличии индивидуальной Р. лицензии Национального банка Украины в соответствии с законодательством Украины. 2.3 Современное состояние и проблемы развития лизинга в Украине.

скачать реферат Валютные операции

Одновременно указанные записи операций с активами и пассивами, приведенных в пункте 5 настоящего Положения, производятся в той иностранной валюте, в которой осуществляются платежи. 9. Доходы и расходы в иностранной валюте, по которым формируется результат от осуществления финансово-хозяйственной деятельности за пределами Украины, определяются в денежной единице Украины по курсу Национального банка Украины на дату осуществления соответствующей операции в иностранной валюте или средней величине курсов. Средняя величина курсов является результатом деления произведения величин курсов Национального банка Украины и количества дней их действия в отчетном периоде на количество календарных дней в отчетном периоде. 1.4.1. Учет Операций по торговле (обмену) наличной валютой. . Предприятия, которые по агентским соглашениям с учреждениями банков осуществляют операции по торговле (обмену) наличной валютой, стоимость приобретенной иностранной валюты в сумме эквивалента, исчисленного в украинских карбованцах по курсу Национального банка Украины на дату осуществления операций, оприходуют по дебету счета 50 «Касса» субсчет 3 «Операционная касса в иностранной валюте» на сумму фактически выданной украинской валюты в обмен на иностранную валюту с отнесением разницы на счет 42 «Торговая наценка» субсчет 4 «Валютная маржа». . Суммы валютной маржи в части, которые приходятся на проданную обменными пунктами иностранную валюту, ежемесячно списываются в корреспонденции со счетом 80 «Прибыли и убытки».

Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
скачать реферат Финансы шпоры к ГОСУ

Обязанность выполнения товарных поставок - строгое условие, благодаря которому он и обращается как платежное средство. Выставление векселя не может связываться с каким-либо условиями, так как вексель - это абстрактное обязательство совершить платеж и не важно по какой причине он выставлен. Имеет силу при выполнении определенных формальных предписаний, изложенных в законе о векселях. Виды операций: учет векселей; кредитование по специальному ссудному счету, обеспеченному векселями; инкассация векселей; домиляция; выдача акцептных и ломбардных кредитов под векселя. Вексельно-кредитные операции в банках, в какой бы форме они не осуществлялись, начинаются, как правило, с получением вексельного кредита. 130(40) Ресурсная база коммерческого банка Банковские ресурсы - совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении банков и используемых для кредитных и других активных операций. Структура банковских ресурсов зависит от специализированных банков Ресурсы Национального банка Украины, по Закону Украины «О банках и банковской деятельности», состоят из уставного капитала, созданного из государственных средств, остатков средств государственного бюджета, средств на депозитных счетах, средств в обращении и в межбанковских расчетах, а также переданных за плату Сберегательным банком средств, которые формируются из вкладов населения.

скачать реферат Правовые проблемы регулирования деятелности хозяйственных обществ

При написании дипломной работы использованы следующие источники: - Конституция Украины; - базовые законы, регулирующие общие правовые основы предпринимательской деятельности, Законы Украины «О предприятиях в Украине», «О предпринимательстве», «О собственности»; - специальный закон, регулирующий деятельность хозяйственных обществ, Закон «О хозяйственных обществах»; - Законы, регулирующие отдельные стороны деятельности хозяйственных обществ - «О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности», « О лицензировании» и др.; - подзаконные нормативные акты (постановления Кабмина Украины, Указы Президента Украины, Положения, Инструкции, приказы министерств, ведомств, инструкции Национального Банка Украины, государственной налоговой администрации Украины и т.д.); - разъяснения Пленума Высшего арбитражного суда Украины; - специальная литература: учебники, книги, статьи, монографии. Данное научное исследование состоит из введения, четырех глав, приложения и заключения. В первой главе раскрыты общие положения о правовых основах предпринимательской деятельности для субъектов предпринимательской деятельности различных организационно- правовых форм.

скачать реферат Организация учета в учебно-опытном хозяйстве ЛНАУ

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и обеспечения фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранность обработанных документов, регистров и отчетности в течение не менее 3-х лет несет директор хозяйства в соответствии с законодательства и учредительных документов. Бухгалтерия ДП НДГ ЛНАУ включает в себя производственный, материальный и расчетный отделы. Главным бухгалтером является Борщева Н.И. Она определяет, формирует, планирует, осуществляет и координирует организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности в хозяйстве, осуществляет контроль за эффективным использованием материальных, трудовых, финансовых ресурсов; ведет учет животноводческой продукции, а также осуществляет контроль за процессом реализации и расчетами с поставщиками и подрядчиками. В ДП НДГ ЛНАУ имеется линейный график документооборота, который составлен главным бухгалтером и утвержден Приказом директора хозяйства, с которым ознакомлены все главные специалисты и начальники цехов хозяйства. 1.2 Учет денежных средств 1.2.1 Учет кассовых операций В процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ДП НДГ ЛНАУ осуществляет расчетные операции, как за наличной так и в безналичной форме. при получении прибыли в виде денежных билетов и монет в кассу кассир должен руководствоваться Правилами определения платежности банкнот и монет национального банка Украины, утвержденного постановлением Правления НБУ от 31.03.03 №152. Для ведения кассовых операций в штате предусмотрен кассир, который несет полную материальную ответственность за сохранность всех принятых материальных ценностей.

скачать реферат Особенности проведения банком операций с векселями

Оплата векселей Оплату векселей рекомендуется осуществлять двумя платежными поручениями. Первым платежным поручением оплачивается вексельная сумма. В строке платежного поручения "назначение платежа" по тексту должна быть ссылка: "в оплату по векселю от " " " с указанием даты выписки векселя (прописью) и его номера. Вторым платежным поручением оплачиваются проценты по векселю. В строке "назначение платежа"' такого поручения пишется: "в оплату процентов по векселю от " " ". Если вексель выписан в иностранной валюте, то его сумма может быть оплачена как в определенной векселем валюте, так и в гривнях по курсу на день наступления срока платежа либо на день платежа. Курс гривни при пересчете вексельной суммы определяется согласно обусловленным в векселе требованиям или согласно курсу Национального банка Украины. По факту получения платежа по векселю учреждение банка, осуществившее учет векселя, по требованию векселедателя (акцептанта) возвращает вексель последнему с отметкой о его погашении. В случае частичного платежа вексель векселедателю (акцептанту) не возвращается. Подтверждение платежа по векселям. По факту платежа учреждение банка по месту платежа осуществляет проверку полноты выполнения вексельных обязательств, используя для этого Книгу учета учтенных векселей.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.