телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Книги -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Основні напрямки фінансового аналізу

найти похожие
найти еще

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Сторонні користувачі — це: • потенційні інвестори, які мають прийняти або відкинути рішення про вкладення своїх коштів у підприємство; кредитори, які мають бути впевненими у поверненні їм боргу; • постачальники — із впевненістю в платоспроможності своїх клієнтів для своєчасного отримання платежів; аудитори — якщо необхідно виявити фінансові хитрощі своїх клієнтів; » податкова інспекція — для виконання плану надходження коштів до бюджету. Порівняльну характеристику зовнішнього і внутрішнього аналізу можна навести у вигляді табл. 1.1.Таблиця 1.1 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ Критерій Фінансовий аналіз порівняння зовнішній внутрішній Мета аналізу Оцінка та економічна Забезпечення планомірного діагностика надходження грошових коштів та підприємства за даними оптимальні розміри власного та публічної фінансової позикового капіталу для звітності, поверхневий створення умов для нормального аналіз прибутку і функціонування підприємства рентабельності Об'єкти аналізу Підприємство як єдине Підприємство як єдине ціле та ціле його структурні підрозділи Джерела Форми публічної Пакет економічної інформації інформації фінансової звітності підприємства Користувачі Внутрішні, сторонні, Внутрішні інформації зацікавлені Періодичність Складання звітності У міру необхідності для аналізу (рік, квартал) внутрішнього користування Доступність Доступні всім, хто має Доступні лише керівному складу результатів певний інтерес у та працівникам підприємства інформації діяльності даного підприємства Таким чином, особливостями зовнішнього фінансового аналізу є: —наявність широкого кола суб'єктів аналізу; —різнобічні цілі користувачів інформації; —використання публічної звітності, що веде до єдиної типової методики аналізу; —розв'язання лише певного кола завдань; —доступність для всіх бажаючих мати інформацію про діяльність підприємства; —прив'язка проведення достовірного аналізу за об'єктивними даними до термінів подання звітності (рік, півріччя, квартал). Особливостями внутрішнього фінансового аналізу виступають: — вузьке коло суб'єктів аналізу; — орієнтація результатів аналізу тільки на внутрішнього користувача, як правило, керівництво підприємства; максимальна їх закритість; — використання всіх існуючих джерел інформації для проведення змістовного глибокого фінансового аналізу; — застосування поряд з типовими методиками аналізу нерегламентованих прийомів аналітичного дослідження; відсутність регламентації аналізу; — проведення більш глибокої аналітичної роботи і прийняття правильних управлінських рішень; — проведення аналізу в міру необхідності у зв'язку із потребами управління. Узагальнюючи, можна зробити висновки, що внутрішній і зовнішній аналіз доповнюють один одного; разом вони дають реальну картину надходження, стану і використання фінансових ресурсів на підприємстві. 2. Спосіб ланцюгових підставок у фінансовому аналізі. Елімінування — один із найважливіших елементів здійснення детермінованого факторного аналізу. Прийом, за допомогою якого виключається дія ряду факторів і виділяється один з них, називається елімінуванням.

Спочатку на підприємстві грошові засоби формуються в процесі утворення статутного фонду. Далі вони інвестуються для забезпечення, розширення і розвитку виробництва, для забезпечення фінансово-господарської діяльності господарюючого суб'єкта. Так підприємства мають можливість займатися виробничою і збутовою діяльністю, отримувати від неї доходи. Кошти підприємства зберігаються на поточному, валютному та інших рахунках у банківських установах. Незначна частина коштів знаходиться у касі підприємства. При здійсненні процесу реалізації продукції (робіт, послуг) на рахунки надходять грошові кошти у вигляді виручки від реалізації. Кошти надходять також від фінансово-інвестиційної діяльності підприємства: від цінних паперів, від вкладання коштів на депозитні рахунки, від здавання майна в оренду тощо. Але підприємство розпоряджається лише певною частиною тих грошових коштів, що надійшли. Наприклад, податок на додану вартість, мито, суми акцизного збору підприємство повинне перераховувати до бюджету. Інша частина спрямовується на заміщення засобів, авансованих в основний та оборотний капітал підприємства, на виконання зобов'язань перед бюджетом, здійснення відрахувань у позабюджетні фонди та ін. Частина грошових надходжень, що залишається після здійснення всіх обов'язкових відрахувань, являє собою валовий та чистий дохід, прибуток. Фінансові ресурси — це грошові кошти у формі грошових фондів (статутний фонд, фонд оплати праці, резервний фонд) та у нефондовій формі (використання грошових коштів для виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом і позабюджетними фондами, банками, страховими кампаніями і т. д.). Основними джерелами фінансових ресурсів підприємств є власні і залучені кошти. Перехід на ринкові умови господарювання, існування підприємств з різними формами власності потребує нових підходів до формування фінансових ресурсів. Наявність фінансових ресурсів, їх ефективне використання, оптимальне співвідношення структури джерел їх формування визначають ринкову та фінансову стійкість підприємства, його платоспроможність і ліквідність, ділову активність, конкурентоспроможність. Від величини фінансових ресурсів, рівня забезпеченості та раціонального їх використання залежить формування виробничого потенціалу, забезпечення поточної діяльності, зростання обсягів виробництва і реалізації, соціально- економічний розвиток підприємства. Тому на сьогодні фінансовий аналіз є особливо актуальним, оскільки він вивчає всю сукупність фінансових ресурсів, яка характеризується визначеною системою показників їх наявності, розміщення та використання. Крім цього, фінансовий аналіз являє собою систему знань про методи і організаційні форми його проведення. Тому оволодіння знаннями з фінансового аналізу полягає не лише у вивченні фінансових ресурсів та їх потоків, але й методики цієї науки. Причому для підготовки фахівців вивчення методики має першочергове значення. Основними завданнями фінансового аналізу є: — вивчення теоретичних основ фінансового аналізу; — загальна оцінка фінансового стану підприємства (оцінка складу і структури джерел фінансових ресурсів, аналіз джерел власних і позикових коштів, аналіз кредиторської заборгованості; оцінка складу та структури активів, їх стану і руху, аналіз основного та оборотного капіталу, аналіз дебіторської заборгованості); — аналіз ринкової стійкості підприємства; — аналіз фінансової стійкості (аналіз абсолютних та відносних її показників, оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпечності); — аналіз платоспроможності та ліквідності; — аналіз грошових потоків; — аналіз ефективності використання капіталу (аналіз прибутковості, обертання оборотних коштів, дослідження ефекту фінансового важеля); — оцінка кредитоспроможності підприємства; — оцінка виробничо-фінансового лівериджу; — аналіз ділової активності підприємства; — прогнозування фінансових показників підприємства; — аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств і пошук шляхів запобігання банкрутству; — стратегічний аналіз фінансового ризику та пошук шляхів нового зниження.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

Для них реферати розмножували на гектографі [626]. Емісари-пропагандисти виконували ще одну дуже важливу місію: організовували через добровольців-інформаторів збір у селян "миколаївських" грошей для допомоги бідуючим на чужині українським козакам і старшинам та їхнім сім'ям. Слід підкреслити, що цю допомогу до місць призначення доставляли каналами ДПІ представники селянства, обрані на загальних зборах громади, що унеможливлювало зловживання. Безперечно, це були корисні заходи, проте аналіз наявних документів свідчить, що їх проводилось мало [627]. У роботі внутрішнього (контррозвідувального) відділу ДПІ простежується чотири основних напрямки: контррозвідувальне супроводження діяльності ДЦ УНР в екзилі, насамперед виявлення і знешкодження більшовицьких шпигунів і провокаторів та інших ворогів української державності серед співробітників державних інституцій; забезпечення (в межах своєї компетенції) збереження державних таємниць у структурах Центру; виявлення, попередження та припинення політичних злочинів, спрямованих проти уряду УНР, державних інституцій (ворожа агітація і пропаганда, дезінформаційні акції, спроби насильницького захоплення влади в Державному Центрі тощо - В.С.); вивчення (в межах своєї компетенції) обстановки в таборах, де перебувають вояки Армії УНР, та в українському емігрантському середовищі [628]

скачать реферат Процесс создания открытого акционерного общества

Додаток 3 Малий бізнес Малі, приватні, сімейні, фермерські, орендні підприємтсва, тобто підприємства з обмеженою кількістю працюючих і невеликими обсягами робіт Партнерство Колективні підприємства (від двох і більше працюючих), що засновані на різних формах власності та функціонують як різноманітні товариства (повне, командитне, з обмеженою і допоміжною відповідальністю) Корпоративне Великі об,єднання, що функціонують в підприємництво основному як акціонерні товариства закритого і відкритого типів, а також великі партнерства Додаток 4 Аналіз зовнішнього середовища ринків товариів та факторів виробництва Розробка Розробка середньо- та Оперативне стратегії короткострокових планів, планування, підприємтсва програм дій та бюджетів регулювання та функціональних контроль та ресурсних виконання субстратегій Аналіз досягнутих результатів, їх порівняння із стратегічними цілями, плановими завданнями Міністерство освіти України ЗГІА Кафедра Курсова робота на тему з дисципліни Виконав Перевірив Запоріжжя 2002 ----------------------- Організаційні функції загальних зборів Засновницькі (визначення організаційної структури товариства) Нормотворчі (внесення змін до статуту) Посадові (обрання та відкликання членів спостережної ради товариства, членів правління, членів ревізійної комісії) Функції загальних зборів відкритого акціонерного товариства Фінансово-господарські функції Основні напрямки діяльності товариства Порядок покриття збітків від виробничо-господарської діяльності товариства

Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
 100 великих психологов

Анна была генеральным секретарем Международной психоаналитической ассоциации. Она всегда очень ревностно относилась к творчеству отца. В то время шутили, что «каждый, кто что-то пишет о Фрейде, чувствует, как Анна заглядывает в текст через плечо» После смерти отца она опубликовала собрание! его сочинений как своеобразный памятник его творчеству. После войны известность Анны Фрейд начала возрастать, возможно, на это оказали влияние лекции, которые она читала по всей Европе и Америке. Известно, что она оказала влияние на творчество Германа Гессе, за консультацией к ней обращалась даже Мерилин Монро, у которой Анна определила истерический и депрессивный склад личности. В это время А. Фрейд получила степень почетного доктора во многих университетах Европы и Америки. В своих  лекциях она постоянно подчеркивала положительный момент инстинктивных влечений у детей. Основным детским инстинктом Анна Фрейд всегда считала агрессию, отмечая ее положительное значение. Напряженность и борьба, свойственные агрессии, — это основные жизнеутверждающие инстинкты, кроме того, агрессия — это необходимая составляющая  сексуальности

скачать реферат Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

В даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати к власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів. Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які приводять до незапланованих втрат і не досягнення необхідного фінансового результату чи навіть банкротства. Виходячи з цього питання дослідження фінансових засад проведення санації та стабілізації діяльності підприємства є важливим дляя забезпечення його подальшої роботи в ринкових умовах. Мета і задачі роботи. Метою випускної роботи є проведення аналізу фінансових результатів ЗАТ “Чумак” на основі використання основних методів санаційного аудиту з урахуванням досвіду розвитку вітчизняних і зарубіжних суб’єктів господарської діяльності, а також розробити напрямки стабілізації діяльності підприємства . До основних задач дослідження відносяться: 1) Аналіз виробничої сфери підприємства; 2) Аналіз фінансової сфери підприємства; 3) Аналіз причин кризи та сильних і слабких сторін підприємства; 4) Розробка заходів по збільшенню вхідних грошових потоків; 5) Аналіз можливих напрямків по зменшенню вихідних грошових потоків; 6) Пошук шляхів залучення інвестицій. Методи дослідження. До основних методів аналізу, що використовується в роботі, відносяться внутрішній та зовнішній аналіз, використана розроблена система показників, які відображають фінансовий стан та його динаміку.

 Газета Завтра 270 (5 1999)

Он на философский, я на исторический. Особыми друзьями не стали, так несколько раз встречались в компаниях. Только случайно я узнал, что Александр сел на героин. Что греха таить, я старался избегать встреч с ним ничего приятного в беседах с живым трупом, согласитесь, нет. И вот недавно я пересекся с Александром на празднике у общего знакомого. Пили водку (по одному этому можно определить, что человек "завязал" наркоманы к спиртному равнодушны). Узнав, что я близок к газете, Александр сам вызвался рассказать о том, как садился на иглу, "сидел", а потом долго и мучительно слезал. "Знакомство с "дурью" у меня, как и у всех, наверное, началось с "колес" (лекарственные препараты, в основном транквилизаторы) и ана-ши. Эти и другие легкие наркотики я перепробовал еще в школе, причем не в самых старших классах. Наркоманский "ликбез" прошел еще во времена школьной юности. Ничего более серьезного я тогда не употреблял не то чтобы боялся, просто случая не представлялось. Поступил в МГУ и началось... Как я первый раз принимал героин, помню до сих пор такое не забывается, так же, как первая ночь с женщиной

скачать реферат Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

Міністерство освіти України Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу кафедра економіки підприємства КУРСОВА РОБОТА з курсу “ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ” Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» Виконала : ст. гр. ЕКНз-95-1 Хлібкевич О.В. Перевірив: Данилюк М.О. Івано-Франківськ 2000р. ЗМІСТ ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 5 1.1. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ 6 1.2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 9 1.3. загальна модель І система показників аналізу фінансового стану 11 1.4. основні напрямки аналізу балансу 19 1.5. методика аналізу балансового прибутку 25 1.6. ліквідність і платоспроможність підприємства 28 2. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 37 2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 37 2.2. АНАЛІЗ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА 41 2.3. АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 47 2.4. АНАЛІЗ ЛІЛКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 51 3. НАПРЯМКИ І РЕЗЕРВИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 58 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 64 ДОДАТКИ 65 Вступ В умовах ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо- торговельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживача їх продукції, змушує продавця (виробника) враховувати їх інтереси і запити і виробляти ту продукцію, яка потрібна покупцеві.

скачать реферат Метод складання бізнес-плану СТО "Blitz"

Резюме Мета і завдання підприємницького проекту Характеристика діяльності підприємства Аналіз та оцінка ринку збуту, попиту, обсягу продажів План маркетингової діяльності ті організаційні заходи Фінансовий план Резюме Як правило, купуючи автомобіль, ми точно знаємо, якими характеристиками він повинен володіти. Але рідко абсолютно всі характеристики автомобіля влаштовують власника. Зазвичай хочеться щось змінити. Наприклад, колір при ближчому розгляді виявився не таким яскравим, бампер не подобається, салон затісний. А може, ви вирішили зайнятися автоперегонами і поліпшити ходові якості вашого нового друга? З усіма цими завданнями без проблем справиться автотюнінг. Власне кажучи, автотюнінг - це комплекс робіт, спрямованих на поліпшення автомобіля, надання їй власного стилю. Частіше за все, для того, щоб зробити доопрацювання автомобіля, власники звертаються в салон. Існують наступні основні напрямки в автотюнинге: стайлінг (передбачає зміну зовнішнього вигляду автомобіля), тюнінг салону, тюнінг двигуна і тюнінг підвіски.Стайлинг спрямований на додання автомобілю індивідуальності і привабливості. Є кілька способів стайлінгу, наприклад, установка аеродинамічного підвісу, легковагих дисків більшого діаметра в комплекті з низькопрофільною гумою, аерографія (нанесення малюнка на поверхню). Тюнінг салону може полягати в перетяжки салону, установку каркаса безпеки, заміні крісел і багато чого іншого.Метою тюнинга підвіски є підвищення стійкості і керованості. А під тюнінгом двигуна мається на увазі його часткова або повна переналагодження, можливо, з додаванням нових деталей.

скачать реферат Розробка інвестиційного проекту (на прикладі видавництва "Глобус" міста Харкова

РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (НА ПРИКЛАДІ ВИДАВНИЦТВА «ГЛОБУС» МІСТА ХАРКОВА) ВСТУПЕфективна діяльність підприємств у довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів їхнього розвитку і підвищення конкурентноздатності в умовах переходу до ринкової економіки значною мірою визначається рівнем їхньої інвестиційної активності і діапазоном інвестиційної діяльності. Метою роботи є маркетингове обґрунтування інвестиційних проектів, що дозволяє вирішити комплекс питань, зв'язаних зі здійсненням інвестиційної діяльності підприємства. Відповідно до поставленої мети в роботі повинні бути вирішені наступні задачі: розглянути теоретичні підходи до розробки основних напрямків «маркетинг» в інвестиційному проекті: попит, цінова і збутова політика, методи дослідження ринку; розкрити зміст інвестицій і інвестиційної діяльності як економічної категорії; визначити роль, що грають реальні інвестиції в реалізації стратегії економічного розвитку підприємства; розкрити сутність інвестиційного проектування; підкреслити необхідність і дати характеристику джерел фінансування, а також методів оцінки інвестиційних проектів; показати, що відправним пунктом розробки інвестиційних проектів є маркетингове обґрунтування доцільності випуску того або іншого продукту; дати характеристику суб'єктові господарювання – друкарні «Глобус» та її продукції; провести аналіз фінансових результатів діяльності, визначити ступінь стійкості фірми. 1 ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ФІРМИ 1.1 Категорії інвестицій і інвестиційної діяльностіЕкономічний прогрес національних економік, об'єктивно обумовлений циклічністю відбудовних процесів, консолідується інвестиційною діяльністю. Інвестиції – одна з найбільше часто використовуваних в економічній системі категорій як на макро-, так і на мікрорівні.

скачать реферат Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

Кожний вид контролінгу має свої цілі, методи, принципи, засоби й інструменти. 3. Стратегічний контролінг Відсутність погодженості вчених у трактуванні поняття «стратегічний контролінг» ставить перед необхідністю формування основних напрямків, що характеризують систему стратегічного контролінгу. До них належить : пошук інформації за межами підприємства про конкурентів і її аналіз; визначення залежності між стратегічною позицією, обраною компанією, і очікуваним застосуванням внутрішньої звітності підприємства з погляду стратегічного позиціювання; одержання конкурентної переваги за рахунок аналізу способів скорочення витрат і (або) ланцюжку цінності й оптимізації факторів витрат. Для формування концептуальних основ стратегічного контролінгу візьмемо за основу твердження, що стратегічний контролінг – це певний спосіб відбиття фінансових і облікових проблем підприємства. Стратегічний контролінг фокусується на певних ключових елементах діяльності підприємства, що дозволяє створювати економічні цінності . Цей процес можна представити у вигляді моделі, сутність якої полягає в тім, що вона концентрується на чотирьох основних елементах стратегічного контролінгу: зобов'язаннях, потенційних можливостях, витратах і контролі.

Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
скачать реферат Аналіз фінансового стану підприємства

Об’єктом курсової роботи є закрите акціонерне товариство «Полісся» та динаміка його основних фінансово-економічних показників за 2005-2006 роки. Метою роботи є виявлення слабких місць підприємства та визначення найбільш ефективних напрямків щодо поліпшення фінансового стану. Завданням даної роботи є оцінка фінансової стійкості підприємства, аналіз ліквідності ЗАТ «Полісся», рентабельності та ділової активності, а також шляхи поліпшення його фінансового стану. Інформаційною базою для написання цієї роботи виступає звітність підприємства, періодичні видання і підручники, нормативно-правові акти, що регулюють господарські відносини підприємств. 1. Загальна характеристика ЗАТ «Полісся» Закрите акціонерне товариство «Полісся» засноване керуючись Законами України «Про власність», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства» та іншим законодавством України, на підставі Установчого договору про створення та діяльність Закритого акціонерного товариства «Полісся» Юридична адреса підприємства: 15600, м. Мена, Чернігівської області, вул. Гастелло 4. АТ є юридичною особою за Законодавством України і здійснює на правах самостійного господарюючого суб’єкта виробничу, комерційну та іншу незаборонену законодавством діяльність.

скачать реферат Аналіз діяльності комерційних банків

Мета даної роботи полягає в спробі довести необхідність проведення фінансового аналізу банку, привести наявний на цей час інструментарій оцінки проведення основних банківських операцій (на прикладі конкретного банку), виявити недоліки існуючих в Україні підходів і показати приклади із зарубіжного досвіду. Завданням цієї дипломної роботи є розробка напрямків підвищення ефективності проведення основних операцій банку та поліпшення його фінансово-економічного стану, що визначило необхідність аналізу цих операцій за різними методиками. Метою даної роботи є також розгляд фінансових результатів банку як наслідків його успіхів або невдач в сфері кредитування, надання депозитних послуг та розрахунково-касового обслуговування. Для досягнення поставлених цілей в цій дипломній роботі вирішено наступні задачі: — розглянуто теоретичні основи проведення основних операцій банку та оцінка їх ефективності, де вивчено особливості надання кредитних, депозитних і розрахункових послуг; — вивчено фактори і резерви підвищення фінансових результатів банку, а також методологічні підходи до аналізу діяльності комерційного банку; — проведено аналіз ефективності основних банківських операцій з викладенням його методики на прикладі Запорізького регіонального управління КБ “Приватбанк”; — рекомендовано напрямки удосконалення методики фінансового аналізу і напрямки поліпшення фінансово-економічного стану банку за рахунок підвищення ефективності надання основних банківських послуг. 1 Методологічні принципи аналізу банківської діяльності 1.1 Економічна сутність і задачі фінансового аналізу Розвиток банківської системи, її надійність в умовах ринкової економіки великою мірою залежать від стану і якості аналітичної роботи у центральному банку країни та комерційних банках.

скачать реферат Анализ конкурентоспособности предприятия

У випадках цінової конкуренції виріб вважається конкурентоспроможним, якщо його якісні показники, дизайн і продажна ціна не поступаються таким самим характеристикам аналогів. При визначенні рівня конкурентоспроможності продукції вирішального значення набуває співвідношення між категоріями "вартість" (уречевлена у товарі суспільна праця продуцентів) та "корисність" (споживча вартість у суспільному масштабі). Ступінь науково-технічного й економічного розвитку країни, потужність і якість її виробничого потенціалу та міжнародний імiдж визначаються конкурентоспроможністю виготовлюваної продукції, обсягом її експорту. Нині Україна має в цілому низький рівень конкурентоспроможності вітчизняних виробів. Обсяг експортованих товарів ще не відповідає її потенційним можливостям. Тому треба терміново задіяти як використовувані раніше, так і нові шляхи підвищення якості виробів та забезпечення конкурентоспроможнсті товарів Зробивши фінансовий аналіз ВАТ “ЕМЗ “Металіст” та розібравши основні напрямки діяльності можна сказати, що дане підприємство має високий виробничий та науковий потенціал.

скачать реферат Мета і напрямки класифікація витрат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Кафедра обліку і аудиту Курсова робота з дисципліни «Управлінський облік» Варіант № 18 Дрогобич – 2010р. Тема: Мета і напрямки класифікація витрат Зміст Вступ 1. Класифікація витрат з метою оцінки запасів та визначення фінансових результатів 1.1 Витрати минулих та звітних калькуляційних періодів 1.2 Витрати, які формують собівартість продукції та витрати періоду 1.3 Прямі та непрямі витрати 1.4 Основні та накладні витрати 1.5 Невиробничі витрати 2. Класифікація витрат з метою прийняття рішень 2.1 Релевантні та релевантні витрати 2.2 Дійсні та можливі витрати 2.3 Маржинальні та середні витрати 2.4 Постійні і змінні витрати 2.5 Обов язаних з діяльністю даного підприємства. Тому планування оптимальної величини прибутку є важливим фактором успішної підприємницької діяльності підприємств і організацій в період становлення ринкової економіки. Список використаних джерел Абрютіна М.С. Фінансовий аналіз комерційної діяльності: навчальний посібник - К:. Фінпрес, 2002. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. - Житомир, ПП Рута, 2004. Партин Г.О., Загородній А.Г. Управлінський облік: Навч. посіб. – 2-ге вид.,– Київ: «Знання», 2007.

скачать реферат НБУ-финансовый агент правительства

Зміцнення платоспроможності України лежить у площині загального прискорення соціально-економічного розвитку, ефективнішого використання власних матеріальних і фінансових ресурсів, поглиблення процесів ринкової трансформації економіки, а також її детінізації. Зміцненню фінансових позицій Української держави мають також слугувати легалізація та повернення в Україну вивезених коштів, удосконалення зовнішньоекономічної діяльності, її геостратегічна диверсифікація, поліпшення умов міжнародної торгівлі. Україна вжила ряд заходів, спрямованих на просування економічних реформ, зокрема на виконання зобов'язань, прийнятих щодо впровадження Програми поширеного фінансування (ППФ), підписаної із МВФ 4 вересня 1998 року. Такі заходи включають дії, мета яких полягає у вирішенні питань, пов'язаних із основними напрямками комерційної та податкової політики. Як це відображається у зобов'язаннях України щодо ППФ, українські органи влади продемонстрували зростаюче розуміння проблем, з якими зіткнулася країна, та вжили значних заходів для покращення економічної політики.

Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
скачать реферат Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

Найбільше він використовується саме у фінансовому аналізі. Бухгалтерський баланс також являє собою приклад застосування балансового методу: актив балансу – групування господарських засобів за їх розміщенням і призначенням – дорівнює його пасиву – джерелам формування господарських засобів підприємства. Бухгалтерський баланс – основне джерело інформації для фінансового аналізу. Балансовий метод широко застосовується для перевірки вихідних даних, на основі яких проводиться аналіз, для перевірки правильності аналітичних розрахунків . 1.2. Інформаційна база фінансового аналізу та його користувачі Основним джерелом інформації для фінансового аналізу підприємства є бухгалтерський баланс. Бухгалтерський баланс - це найважливіша форма бухгалтерської звітності, що відображує стан коштів підприємства та їх джерел у грошовій оцінці та кінцевий результат його виробничо-господарської діяльності на визначену дату. Складається за уніфікованою формою. Бухгалтерський баланс вміщує інформацію, на основі якої можна встановити кошти, які має підприємство в своєму розпорядженні, джерела їх формування, напрям та ефективність використання, стан розрахунків з юридичними та фізичними особами, платоспроможність, фінансову стійкість.

скачать реферат Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «КОМПАНІЯ «ЮнІвест МАРКЕТИНГ» 53РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ Й АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 63 3.1. Аналіз факторів макросередовища підприємства 63 3.2. Аналіз факторів мікросередовища 76 3.3. SWO -аналіз 97 3.4. Оцінка готовності підприємства до реалізації маркетингової стратегії 99РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І РОЗРАХУНОК ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА ВИРОБНИЧО- ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ 105 4.1. Основні напрямки вдосконалення управління маркетинговою діяльністю компанії «Юнівест Маркетинг» 105 4.2. Обґрунтування заходів і розрахунок бюджету з удосконалення управління маркетинговою діяльністю 108 4.2.1. Формування єдиної служби маркетингу 108 4.2.2. Розробка безкоштовних зразків рекламно-інформаційного характеру 114 4.2.3. Рекламна кампанія в спеціалізованих виданнях 121ВИСНОВКИ 126ЛІТЕРАТУРА 130ДОДАТОК А 132 ВСТУП Маркетинг є однієї з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, однак, його дуже часто неправильно розуміють.

скачать реферат Инвестиционная политика фирмы

Воно базується на співставленні показників витрат інвестиційних ресурсів і очікуваного чистого грошового потоку, приведених до теперішньої вартості. Прибуток від впровадження інновацій розраховується методом прямого рахунку або методом різниць (різниця між сумою прибутку після і до впровадження інновацій). Кінцеві показники оцінки ефективності інноваційних інвестицій (по всій їх сукупності) порівнюються з аналогічними показниками реальних і фінансових інвестицій. За результатами такого порівняння інвестиційні ресурси можуть бути перерозподілені між цими видами інвестицій для більш ефективної реалізації цілей інвестиційної діяльності підприємства. висновки Отже, під інвестиціями розуміють всі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності, в результаті чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект. Інвестиційна політика представляє собою частину загальної І фінансової стратегії підприємства, яка заключається у виборі і реалізації найефективніших шляхів розширення об'єму його активів для І забезпечення основних напрямків його розвитку. Інвестиційна політика підприємства передбачає: 1.

скачать реферат Планування діяльності підприємства

Виручка від реалізації, або обсяг реалізованої продукції у вартісному вираженні є одним із основних факторів, від якого залежить формування чистого прибутку. Із формули видно, що прибутковість загального капіталу залежить від прибутковості (рентабельності) реалізованої продукції R p = ЧП / ВР та оберненості загального капіталу К об = ВР / ЗГКтобто має місце такий взаємозв'язок: КП згк =Rр Коб Ці показники в зарубіжних країнах застосовуються як основних при проведенні фінансового аналізу. Розрахунок впливу факторів на відхилення прибутковості загального капіталу здійснюється за одним із способів елімінування. Література: 1. Лахтіонова Л.А. «Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія» - К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.; 2. Уилсон П. Финансовый менеджмент в малом бизнесе. Под ред. В. А. Микрюкова. - М.: Аудит, ЮНИТИ. – 1995г. 3. Каменицер С.Е. Основы управления промышленным производством. М., 1979р., 247 с.; 4. Климов А.Н. Организация и планирование производства на машиностроительном заводе. М.-Л., Машиностроение, 1987р., 342 с.; 5. Плоткін Я.Д., Янушкін О.К. «Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: Навч. видання» – Львів: Світ, 1996. – 352с.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.