телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Книги -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Финансовая безопасность государтва, финансовый кризис в Украине

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Слід враховувати й те, що в наявних умовах бюджетні ресурси обмежені, тому є зміст виділити державні інвестиції в окремий бюджет – бюджет розвитку. Джерелами формування його доходів можуть бути запозичення як на міжнародних фінансових ринках, так і на внутрішньому, у тому числі цільові запозичення під конкретні проекти. Ними можуть бути доходи від приватизації та грошова емісія. Використання бюджетних коштів на інвестиційні цілі створює кращі умови для економічного зростання в порівнянні з витратами на соціальні цілі. Створення бюджету розвитку є лише початком, наступним кроком має стати створення загального інвестиційного клімату для вітчизняних і зарубіжних інвесторів, у тому числі й за рахунок широкого застосування практики прискореної амортизації та пільгового режиму оподаткування тих підприємств, які активно проводять інвестування у сферу розширення виробництва на території України за приорітетними напрямками. До найзручніших заходів держави, що спрямовані на створення сприятливого інвестиційного клімату, належать також заходи щодо стимулювання платоспроможного попиту кредитними інструментами: кредитна експансія (збільшення пропозиції позиченого капіталу шляхом зниження обов’зкових резервів та облікової ставки); кредитування за рахунок бюджетних ресурсів тих сфер економіки, у розвитку яких зацікавлена держава; гарантування платоспроможності позичальників, у діяльності яких зацікавлена держава. Для активізації у державі економічного життя і задоволення потреб у фінансових ресурсаї при здійснення структурної перебудови економіки може бути також використана кредитна емісія. Вона допомагає розв’язати проблему нестачі грошей в економіці та звузити сферу взаємозаліків, інших грошових сурогатів. Важливим показником фінансової безпеки держави є стабільність і конвертованість національної валюти. Цього можна досягти за наявності досконалого валютного законодавства, достатніх резервів національного банку, ефективної валютної політики в державі. Звичайно, основу стабільності нацціональної валюти насамперед забезпечує стабільний розвиток економіки і відповідно рівень дефіциту бюджету, про що мовилося вище. Одночасно стабільність національної валюти, її забезпечення мають свої особливі форми і методи виявлення та функціонування. Так, важливого значення набувають джерела надходження іноземної валюти в державу і напрямки її використання, можливість вільного доступу до купівлі валюти на ринку, проведення політики курсоутворення шляхом встановленого режиму “плаваючого” курсу тощо. 2. Фінансова криза та її вплив на безпеку держави Фінансова криза – глибокий розлад фінансової системи держави, зумовлений економічними і політичними чинниками. До числа економічних, тих, що зумовлють фінансову кризу, належать становище та рівень матеріального виробництва в державі. Висока вартість виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, яка зумовлена великою матеріало- та енергомісткістю виробництва, високими трудовими затратами, зменшує обсяги нагромаджень в економіці у формі прибтку, що призводить до скорочення фінансових можливостей самих підприємницьких структур, доходів держави і відповідно купівельної спроможності населення.

У свою чергу довгострокові запозичення можливі при наявності довіри до уряду і держави в цілому. Важливе значення має також наявність системи страхування ризиків. При здійсненні запозичень повинна провадитися політика обмеження допуску нерезидентів на ринок державних цінних паперів, оскільки нерезиденти можуть суттєво вплинути на фінансову стабільність у державі шляхом спекулятивних дій як на первинному, так і на вторинному фондовому ринках. Крім того, нерезиденти здійснюють вивіз із держави капіталу, одержаного у формі відсотків. Розміщення державних запозичень всередині держави повинно бути зорієнтовано також на участь населення, тобто фізичних осіб. Це, крім усього, сприятиме зростанню добробуту населення за рахунок одержаних відсотків на вкладені кошти. Борги держави економічно виправдані лише у тому випадку, якщо здійсювані за їх рахунок видатки сприяють збільшенню майбутніх доходів або приводять до скорочення майбутніх бюджетни видатків, тобто мають позитивний рівень прибутковості, що дає змогу державі в подальшому погасити основну суму боргу й сплатити відсотки за ним. До таких видатків належать інвестиції, і тому приріст державної заборгованості згідно з економічною теорією не повинен перевищувати суми державних інвестицій. У багатьох країнах таке обмеження закріплене у конституціях. Останніми роками щорічний приріст державних боргів в Україні на порядок перевищував обсяги бюджетних інвестицій. Високі темпи зростання боргових зобов’язань, як наслідок збереження високого рівня бюджетного дефіциту, неминуче зменшують довіру до уряду з боку вітчизняних та іноземних інвесторів, а отже, призводять до зростання процентних ставок (як плати за ризик) і подальшого загострення бюджетних проблем – зростання видатків держави на обслуговування своїх зобов’язань, до необхідності скорочення видатків, не пов’язаних із виплатою відсотків, або ж необхідності нових запозичень. Не менш важдивим показником фінансової безпеки держави є рівень інфляції. Загалом інфляція – це системне явище, яке пов’язане не лише з грошовим обігом, а з усією економічною системою, із загальним становищем в економіці, її місцем у світовому розподілі праці. Важливо наголосити, що інфляція не завжди проявляє себе у зростанні цін. Ціни можуть бути досить стабільними, а інфляція може бути прихованою, бути насамперед у формі бюджетної заборгованості громадянам із заробітної плати й інших соціальних виплат, неплатежів тощо. Інфляція – це завжди сигнал про фінансову небезпеку, яка потребує певних заходів із боку владних структур держави. Вона є проявом порушення рівноваги всієї економічної системи і насамперед у сфері грошового обігу. Основною причиною інфляції є спад виробництва, коли товарне забезпечення грошей зменшується, що призводить до зростання цін. Обмеження грошової маси в обігу гальмує зростання цін, але негативно впливає на виробництво, породжує систему неплатежів і зростання боргових зобов’язань. Спад виробництва може бути зумовлений, з одного боку, зменшенням споживчого попиту, а з другого – технологічною відсталістю виробництва, зростанням його матеріало- та енергомісткості, низьким рівнем використання виробничих потужностей тощо.

До глибинних причин виникнення бюджетного дефіциту можна віднести спад виробництва і зростання витрат на виготовлення продукції, а також невиважена політика бюджетних витрат щодо доходів бюджету. Конкретними особливостями розвитку економіки, які зумовлюють дефіцит бюджету є: - структурний дисбаланс народного господарства; - збереження значної кількості нерентабельних державних підприємств, що одержують дотації; - неефективний механізм оподаткування суб’єктів господарювання; - крупномасштабний оборот тіньового капіталу; - необгрунтовано великі соціальні програми і значні державні непродуктивні витрати; - приписки, крадіжки, втрата виробленої продукції. Під час фінансової кризи в Україні поширюються такі методи фінансування державних витрат, як грошова емісія й державні позики, а тому постійний дефіцит державного бюджету спричиняє збільшення державного боргу як внутрішнього, так і зовнішнього, а також процентів за ним. У 1999 році обсяг державного боргу становив понад 50 відсотків від обсягів валового внутрішнього продукту. Зростання державної заборгованості створює напруження на ринку позичкових капіталів, зменшує можливості їх використання для фінансування народного господарства, уповільнює темпи розвитку економіки. Фінансова криза в Україні призводить до різкого зниження життєвого рівня населення. В 1998 році він порівняно з 1991 роком зменшився в 6 разів. Фінансова криза впливає і на процеси соціального розшарування в суспільстві, призводить до зубожіння більшості наслення, яке має низький рівень доходів. Отже, фінансова криза в Україні характеризується насамперед ослабленням (а часто і розривом) узгоджених зв’язків між найважливішими елементами фінансової системи держави, хронічною незбалансованістю бюджетних доходів і видатків, лавиноподібним зростанням державної заборгованості, нераціональною структурою бюджетних витрат, неоптимальним рівнем податкових вилучень для формування бюджетів усіх рівнів. Основними напрямками подолання фінансової кризи мможуть бути зокрема: - запровадження жорсткого режиму економії щодо витрачання бюджетних коштів, передусім на управління, оборону, фінансування збиткових і низькорентабельних виробництв, різні види дотацій; - визначення доцільності фінансування деяких соціальних витрат; - зменшення обсягів фінансових запозичень для покриття дефіциту державного бюджету; - вдосконалення інструментів залучення до інвестиційної сфери особистих накопичень наслення; - забезпечення фінансової підтримки малого бізнесу; - оптимізація рівня податкових вилучень до бюджету.Використана література:1. О.Д.Василик. Теорія фінансів. Навчальний посібнпк. К.: Вища школа, 2000. –364 с.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Заговор богатых. 8 новых правил обращения с деньгами

Разница между финансовой безопасностью и финансовой паникой это всего лишь осознание разницы между приростом капитала и денежным потоком. Вся проблема в том, что инвестиции в денежный поток требуют более высокого финансового интеллекта, чем в прирост капитала. Об этом мы более подробно поговорим немного позже. Пока же достаточно помнить об одном: во времена финансовых кризисов инвестировать в денежный поток становится намного проще. Поэтому не упустите благоприятную возможность и не прячьте голову в песок! Чем дольше кризис, тем богаче становятся отдельные люди. Я хочу, чтобы вы стали одним из них. Сегодня новое правило гласит, что инвестиции надо не диверсифицировать, а концентрировать. Необходимо делать ставку на денежный поток, а не на прирост капитала, поскольку чем лучше вы умеете контролировать денежный поток, тем больше растет ваш капитал, а вместе с ним и финансовая безопасность. Это путь к богатству. Такой фундаментальный урок преподают и «Монополия», и моя обучающая игра «Денежный поток», которую иногда называют «Монополией на стероидах»

скачать реферат Мотивационные основы управления

Интересной практикой, также работающей на потребность в безопасности важнейшей категории работников – топ - менеджеров, – является так называемый «золотой парашют». Это условие в контракте, гарантирующее получение значительных выплат в случае увольнения. Считается, что «золотой парашют» действительно мотивирует менеджеров для эффективной работы на компанию. Менеджеру не приходится задумываться о своём будущем в случае увольнения и отвлекаться на поиск источников заработка за пределами компании или в её пределах (например, увод активов из компании). Обеспечение финансовой безопасности работников. Финансовые гарантии, исходящие от руководства компании, являются основной разновидностью попыток удовлетворения потребности персонала в безопасности. В этом отношении некоторые компании идут дальше распространённых традиционных форм системы компенсаций и участия в прибыли. Одни компании предоставляют сотрудникам займы под низкий процент, другие дают беспроцентные кредиты. Обеспечение финансовых гарантий является ключевым аспектом надёжности работы, особенно во время экономических спадов, когда увольнения сотрудников становятся неизбежными.

Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
 Шпаргалка по финансовому менеджменту

Данный этап необходим для того, чтобы определить существующие проблемы. 2. Разработка финансовой стратегии предприятия. Исходя из результатов предыдущего этапа ставятся стратегические финансовые цели. Финансовая стратегия представляет собой совокупность целей и задач в рамках финансовой сферы предприятия. Должна включать цели по следующим направлениям: – формирование финансовых ресурсов; – использование финансовых ресурсов; – финансовая безопасность; – качество финансовой работы. Результатом этапа должны стать программа стратегического финансового развития и прогнозы в разрезе основных финансовых форм отчетности. 3. Разработка финансовой политики. На основе принятой финансовой стратегии принимаются тактические решения по основным направлениям финансовой работы,т. е. налоговая, амортизационная, инвестиционная, ценовая, таможенная, эмиссионная, дивидендная политики. 4. Разработка текущих финансовых планов. На основе принятых показателей финансовой стратегии, принятой финансовой политики и плановых документов по основным сферам деятельности предприятия осуществляется разработка текущих финансовых планов на год

скачать реферат Инвестирование

Но в этом году Президентом были введены меры по ужесточению иностранного инвестирования – иностранные инвесторы теряют часть своих льгот, что может привести как к глобальному (в масштабах страны), так и к внутригородскому падению уровня иностранных инвестиций. Что касается отечественного инвестирования, то кризис 1998 не позволяет до сих пор «отбить» долги, образовавшиеся во время падения гривни. Нечего говорить об инвестировании других отечественных предприятий. Но ближе к концу 2001 года положение в стране начало стабилизироваться. Многие крупные предприятия стали становиться на ноги, это дает надежду на то, что вскоре ситуация стабилизируется и восстановится такое понятие как отечественное инвестирование. Ситуация в Украине является крайне сложной, и внешняя финансовая поддержка способна облегчить кризис. Конечно, исключительно за счет международных финансовых ресурсов ни одной глубокой экономической проблемы решить нельзя. Было бы очень рискованным, если бы Украина решила жить только за счет иностранной поддержки. Очень важным является и привлекательность Украины для частного капитала.

 Богатый ребенок, умный ребенок

Мой родной папа приносил домой много работы, но своим домашним заданием он почти не занимался. Вернувшись в 1973 году из Вьетнама, я немедленно записался на курсы по инвестициям в недвижимость, рекламу которых увидел по телевизору. Курсы обошлись мне в 385 долларов. И именно они сделали нас с женой миллионерами, а за доход от недвижимости, которую мы приобрели, следуя усвоенной на этих курсах формуле, мы купили себе свободу. Нам с женой больше никогда не нужно будет работать, благодаря пассивным доходам от недвижимости, в которую вложены наши деньги. В итоге получается, что 385 долларов, потраченные на курсы, окупились мне чем-то более важным, чем деньги. Благодаря информации, полученной на этих курсах, мы с женой смогли купить нечто гораздо более важное, чем гарантированная работа. Мы купили себе финансовую безопасность и финансовую свободу. Мы усердно трудились на работе, но при этом выполняли наше домашнее задание. Как однажды сказал мой богатый папа, когда мы с Майком играли с ним в Монопольку, на работе богатыми не становятся богатыми становятся, сидя дома

скачать реферат Антикризисное управление финансами при угрозе банкротства

Модель экономического роста базируется на 4 факторах: 12. рост рентабельности продаж, которое может быть достигнуто с использованием ценовой политике, использованием эффекта операционного рычага, 13. возрастание доли чистой прибыли, которая идет на производственной развитие, 14. ускорение оборачиваемости активов, которое может быть достигнуто за счет сокращения сверхнормативных активов по видам ( производственные запасы, запасы готовой продукции, внеоборотные активы), ускорение оборачиваемости активов ведет к сокращению потребности в них. Для сокращения норматива текущих активов необходимо использовать математические экономические модели - транспортная задача, управления запасами, 15. использование эффекта финансового левериджа, возможное лишь в том случае, если коэффициент финансового левериджа еще не достиг своего оптимального значения, но в пределах безопасного уровня финансовой устойчивости предприятия. 3.2. Общая характеристика проекта санации предприятия. Суть проекта санации предприятия: слияние полиграфического предприятия “Полиграфист” с издательством “Свет” и образование на базе двух организаций открытого акционерного общества с участием иностранного капитала немецкой фирмы “Arlex”, являющейся крупным полиграфическим предприятием в западной Германии и которая проявляет к интерес к инвестированию на Украине.

скачать реферат Внешнеэкономическая деятельность Украины

Ситуация в Украине является крайне сложной , и внешняя финансовая поддержка способна облегчить кризис. Конечно, исключительно за счет международных финансовых ресурсов ни одной глубокой экономической проблемы решить нельзя. Было бы очень рискованным, если бы Украина решила жить только за счет иностранной поддержки. Очень важным является и привлекательность Украины для частного капитала. Необходимо искать представителей международного бизнеса, которые захотят инвестировать свои средства в развитие нашей экономики, поскольку они привезут сюда свое оборудование, технологии, рабочие места, откроют новые экспортные возможности. Процесс интеграции украинской экономики в мировую может значительно повысить уровень жизни населения. Поэтому необходимо работать над вопросом интеграции Украины в мировую экономику. Но для этого необходимо посмотреть вокруг, проанализировать сегодняшнюю ситуацию вокруг страны, ее положение в мире, перспективы получения иностранных инвестиций в экономику страны. 1. УКРАИНА В МИРОВОМ ТОРГОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

скачать реферат Управление деятельностью профессиональных участников регионального рынка ценных бумаг

События августа 1998 года подчеркнули нерешенность важнейшей задачи фондового рынка – формирование его инфраструктуры. Наиболее опасным проявлением фондового кризиса стало обострение противостояния ведомств, призванных регулировать деятельность данного финансового сегмента, - Центрального банка России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Кризис показал необходимость целенаправленного государственного участия в деятельности рынка ценных бумаг России, необходимость создания единой системы регулирующих органов в целях обеспечения единства государственной политики регулирования фондового рынка. Рынок ценных бумаг является очень масштабным и рискованным для финансовой безопасности нашей страны. В связи с этим тема является особенно актуальной на современном этапе. Очевидно, что особая роль в регулировании рынка ценных бумаг отводится государству, которое обладает специфическим набором инструментов, управляющих данным рынком. Одной из основных форм государственного участия в управлении фондовым рынком является лицензирование деятельности его профессиональных участников.

скачать реферат Кредитно-денежная политика и ее влияние на общее экономическое равновесие

В какой-то мере можно сформулировать зависимость, что чем больше реальный продукт, тем меньше бюджетный дефицит. В Украине же реальный ВНП падает (1993 – на 26,9%, 1994 – на 40%, 1995-7,3%, 1996-5,9%, 1997 – 0,6%). Хотя падение ВНП в 1998 году прекратилось, это не сняло проблем и долгов, накопленных за прошлые годы при финансировании дефицита бюджета. Также как одну из существенных причин кризиса следует отметить кризис в России, доля которой в общем внешнеторговом обороте Украины составляет более 40%. От банкротства российских банков пострадала не только украинская банковская система, но и население Украины, т.к. на Украине находятся филиалы российских банков, принимающих депозиты от украинского населения, возвращение которых теперь затруднено. Таким образом, к основным причинам финансового кризиса относятся внутренний и государственный долг, дефицит бюджета, недопоступление налогов, рост масштабов теневой экономики, а также наступление срока погашения ОВГЗ и других долгов. Но у Украины есть реальный шанс избежать российского варианта кризиса. В Украине не существует непреодолимых источников финансовой катастрофы. Во многом кризис сдерживает монетарная политика Нацбанка.

Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
скачать реферат Методические подходы к оцениванию обоснованности проектов бюджетов

В случае существенного занижения планового показателя присутствует риск повышенной фискальной нагрузки на экономику (то есть фактическая нагрузка выше прогнозируемой), что будет тормозить деловую инициативу. Кроме того, возникают коррупционный риск и вероятность активизации процесса нерационального перераспределения дополнительно полученных доходов. Выводы Оценка обоснованности проектов бюджетов может быть проведена с учетом разных методологических подходов (анализ информации, содержащейся в документах, составленных в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Украины; анализ учета требований к отдельным параметрам финансовой безопасности; расчет и анализ коэффициентов). Предложено вычислять дополнительные показатели (коэффициенты полноты расходов на оборону, образование, здравоохранение, развитие села и агропромышленного комплекса, культуру). Оценку обоснованности бюджета (после его выполнения) целесообразно проводить с помощью анализа плановых (предложенных и / или утвержденных) и фактических бюджетных показателей.

скачать реферат Прогнозный алгоритм управления внеоборотными активами фирмы

Содержание Введение 1. Теоретические и методологические основы управления внеоборотными активами фирмы 1.1 Содержание и формы внеоборотных активов 1.2 Общие и специфические особенности управления внеоборотными активами фирмы в условиях финансового кризиса 1.3 Выбор альтернативной технологии расчета показателей эффективности управления внеоборотными активами фирмы 2. Экспресс-диагностика эффективности управления внеоборотными активами ОАО «Завод СТАРТ» 2.1 Расчет показателей эффективности управления внеоборотными активами фирмы 2.2 Анализ тенденций эффективности управления внеоборотными активами ОАО «Завод СТАРТ» 3. Прогнозный вариант модели управления внеоборотными активами 3.1 Стратегические аспекты разработки модели управления внеоборотными активами фирмы 3.2 Прогноз показателей эффективности управления внеоборотными активами ОАО «Завод СТАРТ» 4. Экономическая и финансовая безопасность 5. Антикризисные мероприятия фирмы Заключение, выводы, рекомендации Список используемой литературы Глоссарий Введение Актуальность темы.

скачать реферат Кредитно-финасовая система Украины

В 1998 году коммерческие банки направили на формирование резервов на кредитные риски средства в сумме 729.3 млн. грн. В соответствии с балансовыми данными банки уплатили налог на прибыль в сумме 293.1 млн. грн.Заключение. К основным причинам финансового кризиса относятся внутренний и государственный долг, дефицит бюджета, недопоступление налогов, рост масштабов теневой экономики, а также наступление срока погашения ОВГЗ и других долгов. Но у Украины есть реальный шанс избежать российского варианта кризиса. В Украине не существует непреодолимых источников финансовой катастрофы. Во многом кризис сдерживает монетарная политика Нацбанка. Однако и идеализировать её не следует, т.к. больше всего от такой политики страдает население. Относительно нормальная ситуация в Украине, в т.ч. и относительная стабильность гривны во многом базируется на невыплате вовремя зарплат и трансфертов. Так основными причинами дефицита бюджета являются недопоступление в бюджет рентных платежей, транзитных платежей за транзит газа; за использование природных ресурсов, сокращение поступлений от приватизации, невыполнение целевых фондов и невыполнение запланированных налоговых поступлений.

скачать реферат Аудиторские программы как системы для диагностики, оценки и мониторинга финансового состояния предприятия

При работе с данным блоком программного комплекса имеется возможность: осуществлять детальный финансово-экономический анализ на основе рассчитанных аналитических таблиц и графиков; просматривать графический ролик с краткими текстовыми пояснениями; изучать автоматически подготовленное 15-16-страничное текстовое заключение с анализом причин возникшей ситуации и рекомендациями по выходу из кризиса или повышению эффективности деятельности; предоставлять руководству предприятия автоматически подготовленное краткое резюме о финансовом положении предприятия (3 страницы текста и графиков). Дополнительно проводится анализ в соответствии с законодательством и предоставляются: показатели экономической эффективности деятельности ФГУП; финансовые показатели для отчета руководителя ФГУП; финансовые показатели аудиторской проверки ФГУП; показатели экономической эффективности деятельности акционерных обществ с долей федеральной собственности; оценка стоимости чистых активов для акционерных обществ; финансово-экономического состояние хозяйствующих субъектов с долей МУ; финансовый анализ и контроль предприятий, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности государства или социально-экономическую значимость; наличие признаков фиктивного или преднамеренного банкротства; анализ и экспертиза финансового состояния организаций). финансовый анализ и рейтинг Заемщика.

скачать реферат Сотрудничество государств в борьбе с терроризмом

В этой связи признано необходимым активизировать взаимодействие с государствами - наблюдателями при ШОС, Афганистаном и другими заинтересованными странами, а также региональными и международными организациями, в первую очередь с ООН и ее специализированными учреждениями. Они подтвердили свою приверженность диалогу цивилизации, ценностям мира, толерантности, взаимного уважения и согласия в межнациональных и межконфессиональных отношениях независимо от этнической принадлежности, религиозных и иных воззрений, выступают за то, чтобы борьба с международным терроризмом не отождествлялась с противостоянием какой - либо религии. Общие подходы участников Организации к выстраиванию более справедливой и рациональной архитектуры межгосударственных отношений на фоне кризиса традиционных структур обеспечения безопасности и финансовой стабильности отражены в подписанной главами государств-членов ШОС Екатеринбургской декларации, в которой также определены приоритетные направления совместной деятельности в рамках Организации.

Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
скачать реферат Финансовый контроль в период перехода к рынку

Аудиторство - новое в нашей стране организационная форма финансового контроля за финансово-хозяйственной и коммерческой деятельностью предприятий и организаций. Контрольные и консультационные услуги аудиторские фирмы оказывают всем предприятиям и организациям на платной основе. Аудиторские фирмы - это независимые организации, призванные способствовать повышению качества контроля, его объективности. При проведении финансового контроля в современных условиях все в большей мере используется с вычислительной также и информационно- компьютерная техника; широкое применение находят экономические нормы и нормативы. 2.2. Городской финансовый отдел Украины. 2.2.1.Функциональная характеристика городского финансового отдела Украины. Финансовый отдел исполкома городского Совета народных депутатов в соответствии с законодательством Украины создается городским Советом и подчиняется в своей деятельности как Совету и его исполкому, так и соответствующему вышестоящему финансовому органу. Городской финотдел составляет проект бюджета города и несет ответственность за его исполнение как по доходам, так и по расходам, за обеспечение необходимыми денежными средствами мероприятий, которые предусматриваются социально-экономическим развитием города и других мероприятий, которые финансируются из бюджета города, а также обеспечивает мобилизацию на территории города финансовых ресурсов на общегосударственные потребности.

скачать реферат Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)

В частности, основными задачами аграрной политики в 2001 году было закрепление достигнутых успехов в реформировании АПК, обеспечение прироста продукции, стабилизация производства в животноводстве, ликвидация убыточности и укрепление финансового положения сельскохозяйственных предприятий. В Украине на протяжении 2000-2001 годов происходило реформирование аграрных отношений по следующим основным направлениям: обеспечение качественных изменений в отношениях собственности и хозяйствования. В этой области первоочередными задачами являются: реформирование земельных отношений, что является важнейшей проблемой в их трансформации; реформирование коллективных сельскохозяйственных предприятий; развитие и укрепление личных крестьянских хозяйств; дальнейшее развитие фермерских хозяйств; реформирование имущественных отношений. создание надлежащей рыночной среды и обеспечение всестороннего развития инфраструктуры аграрного рынка. Успешное решение указанных выше задач требует эффективного использования новыми хозяевами на селе таких экономических механизмов, как ценообразование, налогообложение, кредитование, таможенно-аграрное регулирование и страхование.

скачать реферат Организация страхования в Украине в условиях перехода к рынку

Адаптировано 17 стандартных условий, принятых в Евросоюзе; проведена структуризация страхового рынка, осуществляется интеграция Украины с европейским страховым рынком. Кроме того, Украина присоединилась к международному страхованию гражданской ответственности автовладельцев в системе «Зеленая карта», в которую входят 42 страны, осуществляется вхождение Украины во Всемирную организацию торговли – Генерального договора по торговле услугами. Т.к. страховые услуги по страхованию торговых товаропотоков занимают первое место среди всех видов финансовых услуг. Итак, страховая система Украины приобретает целиком цивилизованный вид, и становиться одним из решающих факторов финансовой стабилизации и развития национальной экономики. 4. Условия обеспечения платежеспособности страховщиков Платежеспособность – это финансовая категория, которая характеризует уровень надежности, стойкости страховой организации, ее способность выполнять взятые обязательства, поэтому ее количественная характеристика определяется как отношения обязательств и ресурсов, которые могут быть использованы на их выполнение.

скачать реферат Современная финансовая политика России

Международная финансовая политика отдельных государств, как правило, направлена на развитие производительных сил своей страны, и соответственно каждое государство старается занять свое весомое место на международных рынках сырья, товаров, рабочей силы и капитала. Государство защищает свои интересы через таможенную и валютную политику, особенности которых определяются степенью заинтересованности государства в расширении или сокращении своего экспорта или импорта. В соответствии с этим применяется система таможенных платежей или конкретный таможенный режим. Основная цель таможенной и валютной политики – сохранение и увеличение золотовалютных резервов государства. Государство защищает свои интересы и содействуя росту авторитета страны, участвуя в деятельности международных организаций, принимая участие в формировании финансовых фондов этих организаций и в финансировании совместных программ. Финансовая политика международных финансовых организаций направлена на оказание финансовой помощи государствам, переживающим финансовый кризис или испытывающим финансовые трудности.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.