телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Финансовая политика и инструменты ее реализации

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Кафедра "Фінанси та кредит" Курсова робота З дисципліни «Фінанси» Тема: "Фінансова політика і інструменти її реалізації" Зміст:1. Фінансова політика і доходи бюджету України 2. Фінансова стабілізація як основа фінансової політики 3. Доходи бюджету в системі управління економікою 4. Вдосконалення бюджетного процесу 5. Особливості збалансування місцевих бюджетів 6. Аналіз міжбюджетних відносин в Україні 7. Податкова політика і доходи бюджетів України Використана література. Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет. Адам Сміт, 1776 р. Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом. Воррен Сміт, 1965 р. 1.ФІНАНСОВА ПОЛІТИІКА І ДОХОДИ УКРАЇНИ Адміністративно-командна економічна політика в СРСР призвела до нерівномірного економічного розвитку усіх регіонів, створення неструктуризованого, неефективного та однобокого народногосподарського комплексу. Функціонування адміністративно - командної системи сприяло розподілу і перерозподілу більше 25 відсотків валового внутрішнього продукту СРСР, який вироблявся в України. З проголошенням незалежності України починається новий етап державотворення, формування власної національної політики і розвитку суспільно-економічних відносин. Початком економічних перетворень в Україні стало прийняття Закону УРСР "Про економічну самостійність Української РСР" від 3 серпня 1990 року. Згідно з ним Україна самостійно визначає економічний статус і стратегію соціально-економічного розпитку в інтересах усього народу, а також розробляє і формує незалежну фінансову (бюджетну, податкову, валютну) політику в контексті загальнодержавної економічної політики і займається її виконанням. Фінансова політика охоплює центральну ланку системи економічних відносин і відіграє провідну роль у реалізації загальнодержавних функцій. Організація і регулювання цих відносин здійснюються відповідно до діючого (фінансового правового поля, етапу та стану суспільно-економічного розвитку країни. Без врахування останнього політика стає гальмом розвитку економічних відносин. Фінансова політика має бути жорсткою, але справедливою і активною, і повинна стимулювати економічне зростання, захищати національні інтереси Та бути привабливою для суб’єктів іноземних країн. Побудова і формування фінансової політики - це досить складний процес. Необхідно визначити пріоритетні напрямки розвитку національного господарства та за структурною його перебудовою створити умови для підприємницької діяльності, захисту інтересів власних товаровиробників та сприяння залученню іноземних інвестицій. Не менш складною і відповідальною проблемою залишається реалізація стратегічних напрямків, визначення норм і методів їх забезпечення умов розвитку суспільства. Вибір норм і методів роботи передбачає процес формування національної економіки із врахуванням специфічних природно- кліматичних і геополітичних умов господарювання та розташування України. Розвиток суспільно-економічних відносин в Україні підтверджує необхідність якомога скорішого вирішення проблеми фінансової стабілізації - основи загальнодержавної стабілізації і виходу з економічної кризи.

За таких умов до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 650,5 трлн.крб., що становить до визначених розмірів на рік 18,9 відсотка, а до визначених на І квартал — 94,8 відсотка. До Державного бюджету за цей період надійшло 422,3 трлн.крб., або відповідно 17,7 і 92,7 відсотків. Доходи місцевих бюджетів становлять 21,0 відсотка до розрахункових сум на рік. За основними доходними джерелами надійшло: податку на додану вартість 90,9 відсотків до розрахунку на квартал, або менше на 12,9 трлн.крб., податку на прибуток — відповідно 97,5 відсотка і 3,3 трлн.крб., акцизного збору — 59,9 відсотка і 6,2 трлн.крб., прибуткового податку з громадян — 94,9 відсотка і 2,9 трлн. карбованців. У зв'язку з тим, що бюджет було затверджено в кінці березня, зовсім не було надходжень частини плати за транзит природного газу через територію України, яких на рік передбачено одержати 103,1 трлн. карбованців В цілому стан виконання доходної частини бюджету у 1 півріччі 1996 року складний, що потребує розробки і прийняття додаткових заходів у процесі реалізації Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік", а також внесення необхідних змін до чинного законодавства. Фінансова культура і епіка бізнесу в Україні — на досить низькому рівні і вимагає державного впливу та регулювання. Наслідком цього є зростання заборгованості у Державі та загострення неплатежів. З метою покращення фінансового стану підприємств, прискорення кругообігу фінансових ресурсів прийнято рішення про надання відстрочки для погашення заборгованості підприємств перед бюджетом, яка була станом на 1 січня 1996 р. і зберігається по даний час. Відстрочка надається до 1 грудня п. р. На виконання статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік" Міністерством фінансів розроблено порядок надання відстрочки підприємствам і організаціям із заборгованості перед бюджетом. Підряд з цим прийнято Указ президента України від 5 квітня 1996 року "Про заходи щодо стабілізації фінансового стану підприємств", відповідно до якою обмежено розмір пені 50 відсотками від встановленої заборгованості податковими та контролюючими органами, а також розроблено і прийнято Кабінетом Міністрів і Національним банком України новий порядок черговості виконання установами банків доручень підприємств щодо перерахування платежів. Збільшення норми платежів від виручки на невідкладні потреби підприємств з 10 до і 5% може ускладнити ситуацію розрахунків з бюджетом. З метою забезпечення виконання доходної частини бюджету Міністерством фінансів вжито ряд заходів. Питання про причини невиконання доходної частини бюджету були розглянуті на засіданні Кабінету Міністрів України, відповідно до чого прийнято постанову від 16 травня 1996 року "Про причини невиконання доходної частини бюджету та заходи щодо удосконалення законодавства і дотримання бюджетної дисципліни". Проведенню ефективних економічних перетворень значною мірою шкодить непослідовність у реформуванні податкової системи, її нестабільність. Використання малоефективних методів і важелів державного впливу підриває її авторитеті віру у майбутнє.

Через брак належного контролю з боку окремих міністерств і відомств за станом розрахунків із бюджетом підприємства системи Мінпрому заборгували 368,5 млн. грн., або 27,3% загальної суми, Держнафтогазпрому — відповідно 108 млн. грн. і 8%, Мінмашпрому — 102,8 млн. грн. і 7,8% та Мінсільгосппроду — 93,2 млн. грн. і 6,9%. Через зростання обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості між підприємствами втрачено понад І млрд. грн. доходів бюджету. Слід звернути увагу на те, що значну частку бюджетних надходжень становлять взаємозаліки доходів у рахунок фінансування видатків, передбачених бюджетом. Усього проведено понад 6000 взаємозаліків на суму майже 6 млрд. грн., що становить 20% до загального обсягу доходів і 17,8% до видатків зведеного бюджету України минулого року. Такий захід, як відомо, відіграв певну роль у подоланні платіжної кризи, пом'якшив ситуацію з виконанням бюджетів. Проте можливості щодо реальної наповненості бюджету доходами і фінансування видатків від такої акції не зросли, у зв'язку з чим її було скасовано урядом. Тому в ситуації, що склалася в державі цього року, не треба розраховувати на такі методи виконання бюджету, а максимально зосередити увесь свій досвід і знання на виконанні завдань і доручень, поставлених перед фінансовою системою. Уряд, Міністерство фінансів роблять усе можливе для зміцнення фінансової бази місцевих рад. При всіх економічно-соціальних труднощах у ІЗ областях, містах Києві й Севастополі виконано і перевиконано бюджети з доходів. При цьому надпланові залишки коштів по місцевих бюджетах на І січня 1997 р. становлять понад ІЗ млн. грн. По бюджетах Закарпатської області, наприклад, надпланові залишки коштів більш як у 7 разів перевищують планові, причому через неправильне планування доходів вони зосереджені майже на 80% в обласному бюджеті. По Київській області надпланові залишки бюджетних коштів перевищують планові більш як у 3 рази, по Тернопільській — майже в 17 разів, і всі знаходяться в обласному бюджеті. Як результат, в окремих районах зарплата не виплачується по 5—6 місяців, а в обласних установах вона значно менша. Водночас минулий рік показав нам усім, що необгрунтовані розрахунки, великі сподівання призводять до завищених зобов'язань, яких не можна виконати. А це спричиняє соціальне напруження. Практично в більшості областей бюджети були затверджені місцевими радами в обсягах, які значно перевищували розрахунки Мінфіну, на загальну суму понад 1,5 млрд. грн. Це відповідає наданим їм правам, але тільки тоді, коли такі плани виконуються. Не забезпечено виконання бюджетів в Автономній Республіці Крим, Миколаївській, Київській, Тернопільській, Чернівецькій та інших областях. Цього року ми не повинні такого допустити, координуючи й управляючи процесом затвердження бюджетів, і за це нестимуть відповідальність керівники фінансових організацій. Необхідно шукати нові нетрадиційні форми роботи виходячи із ситуації, що склалася. Прикладом може бути введення щомісячної звітності щодо заборгованості платежів до бюджету по міністерствах і відомствах. Це дасть змогу підвищити персональну відповідальність керівників як центральних органів, так і підприємств та організацій. Важливо також активніше впливати на забезпечення механізму розірвання контрактів із керівниками підприємств, що не виконують зобов'язань перед бюджетом, та оголошення таких підприємств банкрутами.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Базовый курс по рынку ценных бумаг

Конечно, тот факт, что они являются крупнейшими заемщиками, также означает, что они становятся и основными поставщиками капитала в момент окончания срока погашения займов в тех случаях, когда займы не пролонгируются и не увеличиваются. Такое заимствование принимает разные формы в зависимости от сроков погашения и соответственно по разным причинам привлекает различные категории поставщиков капитала. Срок правительственных заимствований во многом зависит от причины возникновения потребности в средствах и от того периода времени, которого, по расчетам правительства, будет достаточно для погашения займа. В то же время государство может использовать эту систему с тем, чтобы показать рынку в целом, какими должны быть основные тенденции для реализации финансовой политики государства и, в частности, политики в области процентных ставок. Таким образом, государства могут выпускать краткосрочные долговые инструменты для того, чтобы сгладить денежные потоки своих собственных ресурсов на настоящий момент, т. е. независимо от причин появления у государства срочной потребности в средствах, либо для того, чтобы заплатить своевременно за товары и услуги в то время, как денег в казне недостаточно, либо для того, чтобы увеличить краткосрочные денежные ресурсы по какимлибо другим причинам

скачать реферат Сравнительная характеристика таможенного регулирования в России и зарубежом

Таможенное регулирование в Российской Федерации составляют таможенная политика, а также порядок и условия перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного оформления, таможенный контроль и другие средства проведения таможенной политики в жизнь. Конституция РФ относит таможенное регулирование к ведению Российской Федерации4 (п. «ж» ст. 71). Это означает исключительное право государства на выработку таможенной политики, инструментом практической реализации которой является таможенное дело, а также обеспечивает единство таможенной территории и централизацию таможенного дела в стране. Единство таможенной территории и таможенного регулирования конкретизировано в ч. 1 ст. 74 Конституции РФ: «На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов, и каких либо препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств». Структуру современного таможенного регулирования в общем виде можно представить следующим образом: 1. принципы перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств; 2. таможенные режимы; 3. таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных платежей; 4. таможенное оформление; 5. таможенный контроль; 6. предоставление таможенных льгот; 7. ведение таможенной статистики и Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; 8. правовая регламентация ответственности за правонарушения в сфере таможенного дела.

Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
 Путешествие в будущее и обратно

В результате наша демократия находится сегодня в опасности. Теперь, когда способ, которым наша экономика производит товары и услуги, изменился (и продолжает меняться) от интенсификации труда к интенсификации капитала, ошибочная экономическая политика привела к тому, что весь капитал (за исключением владения недвижимостью) оказался в руках 5 процентов наиболее богатых людей. Это атрофирует изначально демократическое распределение экономической власти и толкает нас с угрожающей скоростью к государственному социализму. Так как все разработанные нами (Келсо и его супругой. В. Б.) финансовые инструменты для демократизации экономической власти и повышения эффективности рыночной экономики созданы по логике ИСОП, и поскольку ИСОПы успешно работают в тысячах компаний, я думаю, что Вы найдете «бинарную экономику» и инструменты ее реализации интересными». Бинарная экономика, по Келсо, основывается на том, что работники корпораций являются совладельцами капитала своих компаний, или, как он пишет, являются «работниками труда и капитала» в одно и то же время и «зарабатывают доход посредством как собственного труда, так и своего частного капитала»

скачать реферат Денежно-кредитная политика государства

Уровень инфляции в России остается довольно высоким, что делает производственный сектор экономик непривлекательным для иностранных инвесторов. Проблемы денежно-кредитной политики обусловлены также тем, что в российском правительстве нет достаточно «подкованных» людей в области рыночной экономики. Отсюда ее непоследовательность, неудачное заимствование зарубежного опыта. В данной работе будут рассмотрены необходимости и цели денежно-кредитной политики, инструменты её реализации. Так же будут рассмотрены характерные черты денежно-кредитной системы России. Необходимость и цели денежно-кредитной политики государства Под денежно-кредитной политикой государства понимается совокупность экономических мер по регулированию денежно-кредитного обращения, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста путем воздействия на уровень и динамику производства, занятости, инфляции, инвестиционной активности и других макроэкономических показателей. Кредитно-денежная политика проводится Центральным банком. Конечной целью проводимой Центральным банком и государственными институтами денежно-кредитной политики является организация стабильности денежного обращения, обеспечивающего достижение устойчивого роста национального производства, характеризующегося потной занятостью и отсутствием инфляции.

 Геноцид

Вследствие уже образовавшегося и продолжающегося быстро нарастать огромного разрыва, в конкурентоспособности предприятий развитых стран и транснациональных корпораций, с одной стороны, и остального мира, с другой, повышение конкурентоспособности предприятий большинства отраслей экономики развивающихся стран без соответствующих стимулов и защиты со стороны государственного регулирования невозможно. Отказываясь от инструментов самостоятельной торговой, промышленной и финансовой политики, они лишают себя важнейшего средства повышения конкурентоспособности национальной экономики, закрепляя тем самым свое подчиненное и зависимое положение. Последние два года дали и примеры репрессий, применяемых мировой финансовой олигархией в отношении стран, осмелившихся проводить самостоятельную политику развития. Финансовый кризис в Юго-Восточной Азии разрушил результаты десятилетий упорного труда народов Малайзии, Индонезии, Таиланда, Кореи, претендовавших на самостоятельный путь развития. Целенаправленно спланированная акция по дестабилизации их финансовых систем надолго перекрыла возможности экономического роста в регионе

скачать реферат Таможенное регулирование в России

В рамках проводимой в стране государственной политики таможенное регулирование носит многоцелевой характер и служит удовлетворению разнообразных интересов и потребностей современного российского общества. Таможенное регулирование в Российской Федерации составляют таможенная политика, а также порядок и условия перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного оформления, таможенный контроль и другие средства проведения таможенной политики в жизнь. Из самого словосочетания «таможенное регулирование» следует, что оно в собственном смысле слова означает деятельность, причем деятельность специализированную — таможенную, поэтому и характеризовать его нужно, прежде всего, как деятельность. Конституция РФ относит таможенное регулирование к ведению Российской Федерации (п. «ж» ст. 71). Это означает исключительное право государства на выработку таможенной политики, инструментом практической реализации которой является таможенное дело, а также обеспечивает единство таможенной территории и централизацию таможенного дела в стране.

скачать реферат Финансовая политика государства: сущность, содержание

Финансы – связывающее звено между созданием и использованием национального дохода. Они носят объективных характер, выражают определенную сферу производственных отношений и относятся к базисной категории. По своему материальному содержанию финансы - это целевые фонды денежных средств, в совокупности представляющие финансовые ресурсы страны. Они имеют свое характеризующее свойство, отличающее их от других экономических категорий. Оно состоит в том, что финансы выражают одностороннее и безвозмездное движение стоимости. Еще финансы во многом зависят от проводимой правительствами финансовой политики. Финансовая политика играет в реализации поставленных целей существенную роль. Финансовая политика представляет собой совокупность государственных бюджетно-налоговых и иных финансовых механизмов, направленных на мобилизацию финансовых ресурсов, их распределение и использование для выполнения государством своих функций. Финансовая политика как предмет призван найти ответы, например, на вопросы: как в конкретных экономических и социально-политических условиях достигнуть поставленных целей и задач; как изменить экономическую структуру общества в рамках действующих финансовых механизмов; необходимо ли для этого изменения этих механизмов; в каком направлении должна развиваться финансовое строительство; как оптимально сочетать оперативные цели и задачи финансового развития экономики с достижением краткосрочного и долгосрочного финансового успеха; каковы те внутренние пружины увеличения национального богатства в разных звеньях финансов, на которые следует опереться и каким образом.

скачать реферат Управление прибылью на предприятии

Финансовая политика - это форма реализации финансовой идеологии и финансовой стратегии в разрезе наиболее важных аспектов финансовой деятельности на отдельных этапах ее осуществления. В 2006 году рентабельность основных видов продукции, производимых на ООО «МОНТЕК», увеличилась всего лишь на 7%. Это связано с понижением себестоимости единицы продукции на 30% и уменьшением рыночной цены на 27% в рассматриваемом периоде. Рентабельность производственных активов ООО «МОНТЕК» в 2006 году снизилась на 30% по сравнению с предыдущим годом. Такой фактор, как прирост прибыли, увеличил рентабельность производства всего лишь на 33%. Но за счет роста стоимости основных производственных фондов и стоимости оборотных средств рентабельность производства упала соответственно на 15% и 48%. Финансовый анализ ООО «МОНТЕК» по­казал, что: а)каждый рубль активов принес прибыль в 80 копеек; б)каждая проданная тонна производимой продукции при­носит 64 копейки прибыли (до уплаты налогов); в)каждый рубль собственного капитала ООО «МОНТЕК» приносит ему 66 копеек чистой прибыли.

скачать реферат Финансовая политика государства и механизм ее реализации

смотреть на рефераты похожие на "Финансовая политика государства и механизм ее реализации" Поволжская Академия Государственной Службы Кафедра экономики Курсовая работапо курсу: Государственное регулирование экономики на тему: Финансовая политика государства и механизм ее реализации Выполнил: студент 4 курса группы 402 Ы П. А. Проверил: Саратов 1998 Содержание Введение 3 I. Финансовая политика как инструмент регулирования экономики 4 1. Цели и сущность финансовой политики 4 2. Виды финансовой политики и механизм ее реализации 6 II. Проведение бюджетной политики в России 14Заключение 21 Список использованной литературы 22 Введение Россия переживает сегодня большие трудности не только в области государственного устройства, но и в сфере экономики и финансов. Успешное осуществление экономической реформы во многом связано с достижением финансовой стабилизации. Прошедший год показал всю сложность развития экономических событий, хода бюджетного процесса в Российской Федерации. В связи с этим правительству необходимо разработать четкую финансовую стратегию, то есть долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на перспективу и предусматривающий решение крупномасштабных задач, определенных экономической и социальной стратегией государства.

Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки
Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры
скачать реферат Бюджетная система РФ

В основу дальнейших действий в пенсионной сфере должны быть положены долгосрочные расчеты сбалансированности пенсионной системы, целевые ориентиры относительно уровня коэффициента замещения и приемлемой налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, формирование механизмов укрепления накопительной составляющей пенсионной системы, включая стимулирование добровольных пенсионных накоплений граждан. 10. Должно быть уделено особое внимание формированию и реализации федеральной целевой программы, направленной на содействие опережающему социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Забайкалья. Для этого необходимо задействовать все имеющиеся для этой программы инструменты государственной финансовой политики, в том числе в увязке с привлечением частного софинансирования соответствующих программных мероприятий, а также продумать систему мер налоговой и таможенно-тарифной политики, стимулирующих инвестиционную деятельность в соответствующих регионах. Основные направления налоговой политики. Налоговая политика в ближайшие три года должна быть ориентирована на создание максимально комфортных условий для расширения экономической деятельности и перехода экономики на инновационный путь развития, а также на дальнейшее снижение масштабов уклонения от налогообложения.

скачать реферат Финансовая политика государства

Государственный комитет общего и специального образования РФ Тверской государственный университет Кафедра экономической теории Курсовая работа на тему: Финансовая политика государства Выполнил: студент экономического факультета отделения финансы и кредит гр. 25 Артемьев Вадим Вячеславович Научный руководитель: проф. Петрищев Виктор Александрович Тверь 1999 г. Содержание Введение 3 I. Финансовая политика как инструмент регулирования экономики 4 1. Цели и сущность финансовой политики 4 2. Виды финансовой политики и механизм ее реализации 7 II. Проведение финансовой политики в России 14 1. Современное состояние бюджетной системы и политики РоссийскойФедерации, проблемы ее реформирования 14 2. Российская финансовая политика: тенденции и перспективы 19 Заключение 22 Список использованной литературы 23 Введение Россия переживает сегодня большие трудности не только в области государственного устройства, но и в сфере экономики и финансов. Успешное осуществление экономической реформы во многом связано с достижением финансовой стабилизации. Прошедший год показал всю сложность развития экономических событий, хода бюджетного процесса в Российской Федерации.

скачать реферат Рынок ценных бумаг и фондовая биржа

Как инструмент государственной финансовой политики рынок государственных ценных бумаг выполняет следующие функции: финансирование дефицита бюджетов органов власти разных уровней. В результате выпуска государственных ценных бумаг и реализации их на открытом рынке правительство получает денежные средства, которые направляются на покрытие дефицита государственного бюджета. Это один из главных внутренних источников уменьшения дефицита, не приводящий к инфляционным всплескам, а лишь перераспределяющий свободные финансовые ресурсы от предприятий и населения к государству. Помимо достигнутой цели у этого способа решения бюджетных проблем есть и существенный отрицательный побочный эффект, касающийся уменьшения производственных инвестиций, что приводит к сокращению (снижению темпов роста) ВНП. Кроме того, увеличение государственного долга, произведенное с целью нормализации бюджета, впоследствии приводит к росту нагрузки на бюджет из-за необходимости выплаты процентов по ранее сделанным заимствованиям. Именно такая ситуация сложилась в августе 1998 года в России. Правительство было вынуждено объявить о реструктуризации долгов по ГКО и другим государственным ценным бумагам; финансирование конкретных проектов.

скачать реферат Финансы и финансовая политика

Финансы и финансовая политика. Содержание.Введение .3Гл.1 Финансы: сущность, функции, механизм 4 1.1 Финансы современного общества .4 1.2 Функции финансов. Субъекты финансовой системы .6 1.3 Финансовые связи и отношения .17 1.4 Использование финансов для регулирования экономики 23Гл.2 Финансовая политика государства .28 2.1 Сущность и цели финансовой политики 28 2.2 Виды финансовой политики и механизм ее реализации .31 2.3 Российская финансовая политика: тенденции и перспективы 39Заключение .42Литература .43 ВВДЕНИЕ Россия переживает сегодня большие трудности не только в области государственного устройства, но и в сфере экономики и финансов. Огромную роль в структуре рыночных отношений и в механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они – неотъемлемая часть рыночных отношений и одновременно важный инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как никогда важно хорошо знать природу финансов, глубоко разбираться в особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их использования в интересах эффективного развития общественного производства.

скачать реферат Рынок ценных бумаг

В-пятых, через покупку-продажу ценных бумаг отдельных предприятий государство реализует свою структурную политику, приобретая акции «нужных» предприятий и совершая, таким образом, инвестиции в производства, важные с точки зрения развития общества в целом. В-шестых, рынок ценных бумаг является важным инструментом государственной финансовой политики; основным рычагом, через который реализуется данная функция, является рынок государственных ценных бумаг, посредством которого государство воздействует на денежную массу и, следовательно, на расширение или сокращение уровня ВНП. Как инструмент государственной финансовой политики рынок государственных ценных бумаг выполняет следующие функции: 1) финансирование дефицита бюджетов органов власти разных уровней. В результате выпуска государственных ценных бумаг и реализации их на открытом рынке правительство получает денежные средства, которые направляются на покрытие дефицита государственного бюджета. Это один из главных внутренних источников уменьшения дефицита, не приводящий к инфляционным всплескам, а лишь перераспределяющий свободные финансовые ресурсы от предприятий и населения к государству.

Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
скачать реферат Государство и экономика

Основным направлением воздействия кредитно – денежных регуляторов должно стать повышение кредитоспособности предприятий реального сектора экономики, для чего необходимо: восстановить оборотный капитал в отраслях реального сектора экономики; обеспечить постепенное наращивание инвестиций в основной производственный капитал, его структурную перестройку и модернизацию. Предстоит активизация государственного регулирования процессов ценообразования с использованием различных методов. Правительству РФ надлежит разработать с участием Банка России стратегию развития финансового рынка, устойчивость которой будет базироваться на реализации следующих принципов: скоординированности развития всех сегментов финансового рынка и полноты реализации ими своего функционального назначения; достижения баланса интересов участников финансового рынка; нивелирования различий в уровнях доходности разных финансовых инструментов; обеспечения глубокой интегрированности финансового рынка и реального сектора экономики. На конференции рассматривались также вопросы социальной политики, совершенствования федеративного устройства России, государственного регулирования отношений собственности, институциональных преобразований и др.

скачать реферат Бухгалтерский учет на коммерческом предприятии и роль главного бухгалтера

Бухгалтерский учет на коммерческом предприятиии роль главного бухгалтера Бухгалтерский учет на коммерческом предприятии - существенное звено формирования экономической политики, инструмент бизнеса, один из главных механизмов управления производством и сбытом продукции. Он способствует совершенствованию организации производства, оперативного и долгосрочного планирования, прогнозирования и анализа хозяйственной деятельности. На основе бухгалтерского анализа может быть определена тенденция развития предприятия. Бухгалтерский учет позволяет представить полную картину имущественного и финансового состояния предприятия. В нем содержится всеобъемлющая синтетическая и аналитическая информация по основным средствам, материальным, трудовым и денежным ресурсам, что позволяет управлять процессом хозяйственной деятельности и контролировать выполнение плана по прибыли. Важнейшие функции бухгалтерского учета как информационно-аналитической подсистемы контура управления коммерческим предприятием: 1) контроль процесса производства и реализации продукции (работ, услуг); 2) обеспечение сохранности ценностей; 3) снабжение руководства и менеджеров различных уровней необходимой информацией; 4) поддержание обратной связи между производством и административно-хозяйственным аппаратом; 5) анализ хозяйственной деятельности. 1. Функция контроля процесса производства и реализации продукции осуществляется в трех видах.

скачать реферат Социология труда

Прожиточный минимум как инструмент социальной политики используется в качестве базы для адресной социальной политики; в качестве целевых ориентиров при регулировании доходов и потребления малообеспеченных групп населения; для оценки материальных и финансовых ресурсов, необходимых для реализации текущих и перспективных социальных программ, оказания целевой помощи малообеспеченным слоям населения; для обоснования размеров минимальной заработной платы и трудовой пенсии по старости. Сфера использования прожиточного минимума весьма широка: это и элемент системы минимальных гарантий и основа для определения порога бедности, и база для расчетов и дифференциации заработной платы, пенсий и различных пособий. В России на базе прожиточного минимума рассчитывается потребительская корзина в целом по стране и субъектам федерации. Ее размер определяется с учетом принципов и порядка формирования минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности; природно-климатических условий, национальных традиций и местных особенностей потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг; примерных минимальных наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для основных социально-демографических групп населения страны.

скачать реферат Место и роль финансовой политики в рыночном обществе

Реализация финансовой политики осуществляется совокупностью бюджетно-налоговых и других финансовых инструментов и институтов, наделенных соответствующими законодательными полномочиями по формированию и использованию финансовых ресурсов и регулированию денежных потоков. Система управления финансами, направленная на достижение определённых стратегических и тактических целей государства строится на основе финансовой политики. Финансовая политика – целенаправленная деятельность государства, связанная с мобилизацией финансовых ресурсов, их рациональным распределением и использованием на основе финансового законодательства для решения стоящих перед экономикой задач. Некоторые авторы определяют финансовую политику как совокупность принципов, форм и методов организации и использования финансов, а другие – как совокупность бюджетной, налоговой, денежной, кредитной, ценовой, таможенной, социальной, инвестиционной политик и политики в области международных финансов, а также инструментов государственной власти, обеспечивающих формирование и использование финансовых ресурсов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.