телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Канцтовары -30% Книги -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Финансы и кредит

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Міністерство зовнішніх економічних зв(язків і торгівлі України УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ Контрольна робота з дисципліни «Гроші та Кредит» Тема: “Інфляція, види та шляхи її подолання” Слухач: Годована О.Г. група М3 2-4 Київ 2000 План І. ВступII. Сутність та форми інфляції: II. 1. Причини інфляції 11.2. Типи інфляції 11.2.1. Інфляція попиту 11.2.2. Інфляція пропозиції 11.3. Види інфляції 11.4. Економічні і соціальні наслідки інфляціїIII. Антиінфляційна політика та основні засоби боротьби з інфляцією: Ш.1. Прямі засоби Ш.2. Непрямі засоби III. З. Першочергові антиінфляційні засобиIV. ВисновокСписок літератури І. Вступ Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних дослідженнях. Тому, незважаючи на жваве обговорення зазначених питань на сторінках економічної преси, актуальність їх не зменшується. Висока вартість аналізу інфляційних процесів, велике число діючих чинників ускладнюють вироблення правильної грошової політики. Як показує досвід нашої, а також інших країн, перехід на ринкові відносини супроводжується швидким зростанням цін, підсиленням дії інфляційних чинників. Дуже важливо правильно оцінити, чи є самий перехід на ринкові відносини причиною заглиблення інфляції чи при цих відносинах накопичений раніше інфляційний потенціал одержує свій реальний вихід. Очевидно, що в умовах ринкових відносин можливості штучного стримування інфляції різко скорочуються. Разом з тим непослідовність в прийнятті рішень по переходу до ринку, непродуманість деяких кроків усугубляють існуючі труднощі, підсилюють інфляційні процеси. Досвід багатьох країн показав, що тривале функціонування централізованого планування, як правило, призводить до порушення збалансованості матеріальних і грошових потоків. Раніше інфляція виникала, як правило, в надзвичайних обставинах. Так, під час війн держави часто випускали велику кількість незабезпечених паперових грошей для покриття військових видатків. В останні двадцять - тридцять років інфляція стала хронічним захворюванням економік багатьох країн світу. П. Сутність та форми інфляції Інфляція - це переповнення фінансових каналів паперовими грошима, що призводить до їх знецінювання. Інфляція - це грошове явище, але вона не обмежується знецінюванням грошей. Вона проникає у всі сфери економічного життя і починає руйнувати ці сфери. Від неї страждає держава, виробництво, фінансовий ринок, але більше за все страждають люди. Під час інфляції має місце: 1. Знецінювання грошей по відношенню до золота. 2. Знецінювання грошей по відношенню до товару. 3. Знецінювання грошей по відношенню до іноземної валюти. Ще одне визначення інфляції ми можемо прочитати в сучасних американських підручниках: «Інфляція - це підвищення загального рівня цін. Це, зрозуміло, не означає, що підвищуються обов'язково всі ціни. Навіть в періоди досить швидкого зростання інфляції деякі ціни можуть залишатися відносно стабільними, а інші падати. Одне із головних хворих місць - це те, що ціни мають тенденцію підійматися дуже нерівномірно.

В разі наявності у населення інфляційних очікувань така ситуація викличе різке збільшення попиту, яке саме по собі створює труднощі в економіці і викривляє реальну картину суспільного попиту, що веде до збою в прогнозуванні тенденцій в економіці і при деякій нерішучості уряду ще сильніше збільшує інфляційні очікування, які будуть підбурювати зростання цін. Проте в разі, коли раптовий скачок цін відбувається в економіці, не зараженої інфляційними очікуваннями, то виникає так званий "ефект Пігу" - різке падіння попиту у населення в надії на швидке зниження цін. Внаслідок зниження попиту виробник стає вимушений знижувати ціну і все вертається в стан рівноваги. П.4.Економічні і соціальні наслідки інфляції Два найважливіших джерела інфляції, зумовленої зростанням витрат - це збільшення номінальної зарплати і цін на сировину і енергію. Інфляція, викликана підвищенням зарплати, є різновидом інфляції, зумовленої зростанням витрат. За певних обставин джерелом інфляції можуть стати профспілки. Це пояснюється тим, що вони якоюсь мірою здійснюють контроль над номінальною зарплатою шляхом колективних договорів. Припустимо, що великі профспілки вимагають і домагаються великого підвищення зарплати, тоді цим підвищенням вони встановлять новий стандарт зарплати робітників, які не є членами профспілки. Якщо підвищення зарплати в масштабі всієї країни не урівноважується якимись протидіючими чинниками, такими, як збільшення обсягу продукції, що випускається за одну годину, то збільшаться витрати на одиницю продукції. Виробники дадуть відповідь на це скорочуванням виробництва товарів і послуг, що викидаються на ринок. При незмінному попиті це зменшення пропозиції приведе до підвищення рівня цін. Цей тип інфляції називається інфляцією, викликаною підвищенням заробітної плати. Інфляція, викликана порушенням механізму пропозиції. Вона є наслідком збільшення витрат виробництва, а отже і цін, що пов'язане з раптовим, непередбаченим збільшенням вартості сировини чи витрат на енергію. В реальному світі ситуація значно складніша, ніж просте розділення інфляції на два типи - інфляцію, викликану збільшенням попиту та інфляцію, зумовлену зростанням витрат. На практиці важко розрізнити ці два типи. Більшість економістів вважають, що інфляція, зумовлена зростанням витрат, та інфляція попиту відрізняються одне від одного ще в одному важливому відношенні. Інфляція попиту триває до тих пір, поки існують надмірні загальні видатки. Інфляція, зумовлена зростанням витрат, автоматично сама себе обмежує, тобто або поступово зникає, або ж самовиліковується. Інфляція, зумовлена зростанням витрат, породжує спад, тоді спад у свою чергу стримує додаткове збільшення витрат. Самий факт інфляції - це зниження покупної спроможності грошової одиниці, тобто зменшення кількості товарів і послуг, які можна придбати за цю грошову одиницю, - не обов'язково призводить до зниження особового реального прибутку чи рівня життя. Інфляція знижує покупну спроможність грошової одиниці, проте реальний прибуток чи рівень життя знизиться тільки в тому випадку, якщо номінальний прибуток буде відставати від інфляції. Інфляція карає людей, що одержують відносно фіксований номінальний прибуток. Інакше кажучи, вона перерозподіляє прибуток, зменшуючи його у одержувачів фіксованого прибутку і збільшуючи його у інших груп населення.

Причинами збільшення витрат можуть бути огополістична політика ціноутворення, економічна і фінансова політика держави, зростання цін на сировину, дії профспілок, що вимагають підвищення заробітної плати і т. і. Вона може також з'явитися в результаті зміни структури пропозиції на ринку. Теорія інфляції, зумовленої зростанням витрат, пояснює зростання цін такими чинниками, що приводять до збільшення витрат на одиницю продукції. Витрати на одиницю продукції - це середні витрати при наданому обсязі виробництва. Такі витрати можна одержати, поділивши загальні витрати на ресурси на кількість виготовленої продукції: Загальні витратиЗагальні витрати на одиницю продукції = ————————————— Кількість одиниць продукції Підвищення витрат на одиницю продукції в економіці скорочує прибуток і обсяг продукції, яку фірми готові запропонувати при існуючому рівні цін. Внаслідок зменшується пропозиція товарів і послуг в масштабі всієї економіки. Це зменшення пропозиції, в свою чергу, підвищує рівень цін. Отже, по цій схемі витрати, а не попит роздувають ціни, як це відбувається при інфляції попиту. Необхідно також визначити, що в жодній з економічно розвинутих країн не спостерігалася в другій половині XX сторіччя повна зайнятість, вільний ринок чи ж стабільність цін. Ціни по ряду причин в цей час зростали постійно і навіть в період застою виробництва. Таке явище називається стагфляцією - інфляційним зростанням цін в умовах стагнації - застою виробництва, економічної кризи. П.З.Види інфляції Розглядаючи темпи зростання цін, можна виділити наступні види інфляції: 1. Помірна. Ціни зростають на 10% на рік, вартість грошей зберігається, відсутній ризик підписання контрактів в номінальних цінах. Багато сучасних економістів, в тому числі сучасні послідовники економічного вчення Кейнса вважають таку інфляцію необхідною для ефективного економічного розвитку. Така інфляція дозволяє ефективно корегувати ціни стосовно до умов виробництва і попиту, що постійно змінюються. 2. Галопуюча. Ціни зростають на 20-200% на рік, гроші прискорено матеріалізуються в товари, контракти прив'язуються до зростання цін. 3. Гіперінфляція. Ціни зростають астрономічне, розходження цін і зарплати, руйнується добробут навіть забезпечених верств населення. Гіперінфляція Деякі економісти побоюються, що помірно повзуча інфляція, що може спочатку сприяти пожвавленню економіки, потім, наростаючи як сніговий ком, перетвориться в більш жорстоку гіперінфляцію. Цей темп зростання інфляції виявляє руйнівний вплив на обсяг національного виробництва і зайнятість. Справа в тому, що коли ціни поволі, але постійно зростають, населення і підприємства прилаштовуються до їх подальшого підвищення. Тому, щоб їх невикористані заощадження і поточні прибутки не знецінились, тобто щоб випередити передбачені підвищення цін, люди повинні витрачати гроші зараз. Підприємства поводяться так само, купуючи інвестиційні товари. Дії, диктовані інфляційним психозом, підсилюють тиск на ціни, і інфляція починає годувати сама себе. Більше того, оскільки вартість життя збільшується, робочі вимагають і одержують більш високу номінальну заробітну плату.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Финансы: конспект лекций

В стоимостном распределении участвует и кредит. Финансы и кредит имеют одну экономическую основу, но в отличие от финансов кредит функционирует на условиях возвратности и платности. Основными объектами комплексного воздействия финансов и кредита на воспроизводственный процесс выступают основные фонды и оборотные средства. Опираясь на взаимосвязь финансов с важнейшими экономическими категориями, необходимо особое значение придавать вопросам финансового менеджмента, т.Pе. наиболее эффективного управления финансовыми ресурсами. 5.PФинансовый менеджмент В экономически развитых странах наибольшее воздействие на финансы предприятий оказывают: интернационализация хозяйственной жизни, глобализация деловых операций и расширение компьютерной техники. Компьютерная и телекоммуникационная технологии резко меняют процесс принятия финансовых решений. Головные компании обеспечены системой персональных компьютеров, объединенных локальной сетью, с компьютерами поставщиков и по-гребителей. Это позволяет финансовому менеджеру постоянно быть в курсе всей информации и принимать наиболее рациональные решения

скачать реферат Понятие финансов предприятий

Понятие финансов предприятий 1. Понятие финансов предприятий, их функции и роль в настоящее время. Финансы объединений, предприятий и отраслей представляют собой систему экономических отношений, связанных с кругооборотом денежных средств, образованием, использованием денежных доходов, контроля за производством, распределением, использованием национального продукта. Функционирование финансово-кредитной системы непосредственно зависит от меры использования товарно-денежных отношений в управлении и организации хозяйственных отношений. Имевшее место в прошлом свертывание товарно-денежных отношений (с 1920-1923гг до конца 80-х начала 90-х годов господствовали административно-командные методы хозяйствования) отрицательно сказывалось на состоянии экономики. Несмотря на попытки экономических реформ 1965-го, 1979-го, 80-х годов, практически только сейчас делаются практические шаги, чтобы стоимостные категории деньги, цена, финансы, кредит начали активно влиять на развитие экономики. В настоящее время деньги, финансы постепенно становятся самостоятельным и решающим ресурсом производства. По материальному содержанию финансы это целевые фонды денежных средств, в совокупности представляющие собой финансовые ресурсы предприятий.

Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки
 Политическая экономия

Она не могла бы происходить на основе действия закона стоимости, так как это означало бы первоочередное развитие лёгкой промышленности, как более рентабельной. Советское государство в плановом порядке устанавливало такие пропорции в распределении труда и средств производства между различными отраслями, какие диктовались необходимостью социалистической индустриализации страны, обеспечивали первоочередное развитие тяжёлой индустрии. В интересах индустриализации использовались система финансов, кредит, внешняя торговля. По первому и второму пятилетним планам Советское государство направляло основную массу капитальных вложений не в лёгкую промышленность, хотя она и была более рентабельной, а в предприятия тяжёлой индустрии, строительство которых имело решающее значение для победы социализма. Капиталистическая индустриализация ведёт к усилению эксплуатации и обнищания рабочего класса и крестьянства, к углублению пропасти между городом и деревней, к закабалению колониальных народов. Социалистическая индустриализация обеспечивает прочную основу для непрерывного подъёма производства на базе высшей техники и ведёт к ликвидации безработицы, к росту реальной заработной платы рабочих

скачать реферат История России 1913 год

Российская Академия Наук Институт Российской истории Россия 1913 год Статистико-документальный справочник Санкт-Петербург 1995 Редакторы-составители: доктор исторических наук А. М. АНФИМОВ доктор исторических наук А. П. КОРЕЛИН Ответственный редактор А. П. КОРЕЛИН Художник Н. С. КАШТАНОВА Технический редактор З. М. АРХИПОВА Компьютерный набор Л. Л. ПОДЯЧЕВА Компьютерная верстка Н. В. МИТРОФАНОВА Корректор Е. Э. ЕПИФАНОВАИздание осуществлено при участии Народно-Трудового Союза Российских солидаристов. Издательство «Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ» выражает глубокую признательность Ростиславу Борисовичу ЕВДОКИМОВУ, без помощи и поддержки которого это издание вряд ли увидело бы свет. © Институт Российской истории, РАН, 1995. © Издательство «Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 1995. ISB 5-86789-013-9 ОГЛАВЛЕНИЕI. ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ II. ЭКОНОМИКА V. ФИНАНСЫ. КРЕДИТ. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА VII. КООПЕРАЦИЯ VIII. ТОРГОВЛЯ XI. СОЦИАЛЬНАЯ СТУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ X.

 Большая Советская Энциклопедия (НА)

сельскохозяйственных продуктов; отрасли непроизводственной сферы — пассажирский транспорт, связь (по обслуживанию непроизводственных учреждений и населения), жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание, здравоохранение, физкультуру, социальное обеспечение, народное просвещение, науку и научное обслуживание, искусство, финансы, кредит, страхование, управление.   Социалистическое общество обеспечивает необходимые условия для планомерного формирования прогрессивной отраслевой структуры Н. х., отвечающей задачам строительства материально-технической базы коммунизма, непрерывного роста эффективности общественного производства и повышения благосостояния народа

скачать реферат Шпоры по менеджменту

Система ЭМУ опирается на все рычаги хозяйствования: финансы, кредит, прибыль, фондоотдача, рентабельность, з/п и др. экономические рычаги можно рассматривать по уровням их преимущественного влияния. Категория з/п – уровень отдельной личности работника, прибыль, рентабельность – уровень коллектива, фондоотдача, окупаемость инвестиций экономичность производства – общество. экономические рычаги можно рассматривать по уровням их преимущественного влияния. Категория з/п – уровень отдельной личности работника, прибыль, рентабельность – уровень коллектива, фондоотдача, окупаемость инвестиций экономичность производства – общество. 3)Социально-психологические методы представляют собой совокупность специфических способов воздействия на личностные отношения и связи возникающие в трудовом коллективе а также на социальные процессы протекающие в нем. Они основаны на использовании моральных стимулов к труду, воздействуют на личность с целью превращения административного задания в осознанный долг, внутреннюю потребность человека.

скачать реферат Сущность финансов

Таким образом, на второй стадии воспроизводства имеет место одностороннее (без встречного эквивалента) движение денежной формы стоимости; на третьей – двустороннее (встречное) движение стоимостей, одна из которых находится в денежной форме, а другая в товарной. На третей стадии воспроизводственного процесса, постоянно совершаемые обменные операции обслуживаются двумя категориями: во-первых, деньгами как всеобщим эквивалентом, во-вторых, ценой. Никакого иного общественного инструмента здесь больше не требуется. Следовательно, в обмене нет места финансам. Областью возникновения и функционирования финансов является вторая стадия воспроизводственного процесса, на которой происходит распределение стоимости общественного продукта по целевому назначению и субъектам хозяйствования. Поэтому важным признаком финансов как экономической категории является распределительный характер финансовых отношений. Однако и этого признака не достаточно для полной характеристики финансов. Разнообразие распределительных отношений приводит к тому, что на второй стадии воспроизводственного процесса действуют различные экономические категории: финансы, кредит, заработная плата, цена.

скачать реферат Формирование и использование прибыли предприятия

Предприятие, заботясь о своей финансовой устойчивости и стабильном месте в рыночном хозяйстве, распределяет свои финансовые ресурсы по видам деятельности и во времени. Получение прибыли является обязательным условием функционирования предприятия. Являясь источником производственного и социального развития, прибыль занимает ведущее место в обеспечении самофинансирования предприятий и объединений, возможности которых во многом определяются тем, насколько доходы превышают затраты. Прибыль – объективная экономическая категория товарно-денежных отношений. Формирование регулируемого рынка товаров сопровождается повышением роли прибыли в системе показателей экономической характеристики деятельности предприятий. К тому же прибыль – реальная база налогообложения и, как правило, источник уплаты налогов. Прибыль занимает одно из центральных мест в общей системе стоимостных инструментов и рычагов управления экономикой. Это выражается в том, что финансы, кредит, цены, себестоимость и другие рычаги прямо или косвенно связаны с прибылью. А анализ финансовых результатов деятельности предприятия позволяет получить наибольшее число ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.

скачать реферат Субъекты кредитных отношений

Список литературы Банковское дело: Учебник для вузов по направлению "Экономика", специальности "Финансы, кредит и денежное обращение".

Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров
Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
скачать реферат Анализ финансовых результатов

Тема данного дипломного проекта актуальна ввиду того, что в последнее время возникла необходимость в коренных изменениях, направленных на повышение финансовой устойчивости молочного завода, и получение максимального объема прибыли. Достоинство работы в том, что работа написана грамотно и самостоятельно. Новизной исследования является предложенное мероприятие по выпуску новых видов продукции. Работа соответствует всем предъявленным требованиям и содержит рекомендации, которые имеют практическую направленность. Работа заслуживает оценки «отлично», а ее автор присвоения соответствующей квалификации по специальности 0604 «Финансы, кредит и денежное обращение». Генеральный директор ОАО Молзавод «Геленджикский» Меташоп А.Л. ВВЕДЕНИЕ. Прибыль, важнейшая экономическая категория, получила новое содержание в условиях современного экономического развития страны, формирования реальной самостоятельности субъектов хозяйствования. Являясь главной движущей силой рыночной экономики, она обеспечивает интересы государства, собственников и персонала предприятия. Прибыль является составным элементом рыночных отношений, занимающим видное место в создании рынка средств производства, предметов народного потребления, ценных бумаг.

скачать реферат Предмет, цели и задачи теоретической экономики

При этом важно подчеркнуть, что основная задача теоретической экономики – дать не просто описание экономических явлений, а показать их взаимосвязь и взаимообусловленность, то есть раскрыть систему экономических явлений, процессов и законов. Еще представитель исторической школы Карл Менгер подчеркивал, что экономическое знание дает не одна теоретическая экономика, а целая сеть самостоятельных конкретных экономических дисциплин с особыми задачами, предметами и логическими примерами. Конкретные экономические дисциплины выра- батывают систему правил, необходимых для практической деятельности, а потому относятся не к области общей теории, а искусства в хозяйственной практике. Важнейшая задача теоретической экономики – быть “несущей конструкцией” не только всей системы экономических наук, но и учебных дисциплин, что явля- ется основой всей высшей экономической школы. Взаимосвязь теоретической экономики с другими науками и экономической политикой Теоретическая экономика является методологическим фундаментом целого комплекса наук: отраслевых (экономика торгового дела, промышленности, транспорта, строительства); функциональных (менеджмент, финансы, кредит, маркетинг, прогнозирование); межотраслевых (эк. география, демография, статистика).

скачать реферат Примерные билеты по Русскому языку

Одни используются свободно, не ограниченно и составляют основу русского литературного языка. Такие слова относят к общеупотребительной лексике. Это, например, названия явлений, понятий общественно-политической жизни (государство, общество, класс, развитие и т. п.); экономические понятия (финансы, кредит, банк и т. п.); явления культурной жизни (театр, спектакль, актер, премьера, выставка, живопись и т. п.); бытовые наименования (дом, квартира, жить, семья, дети, школа и т. п.). Другая часть лексики употребляется ограниченно. Здесь выделяют следующие группы: Диалектизмы — слова, распространение которых ограничено той или иной территорией. Они больше присущи крестьянским жителям и до сих пор являются средством устного общения среди значительной части населения нашей страны. Например, в северных говорах употребляют слово баской в значении «красивый», а белку называют векшей, в южных говорах словом гай называют лес, а болото — музгой. Русские писатели и поэты умело (и умеренно!) использовали диалектные слова как одно из выразительных средств. Например, А. С. Пушкин в «Капитанской дочке» так употребляет диалектное слово умёт, возможно, не знакомое широкому читателю: Постоялый двор, или, по-тамошнему, умёт, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань.

скачать реферат Рынок ценных бумаг в структуре финансового рынка

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИТюменский государственный нефтегазовый университет Кафедра ОП и ВЭД Курсовая работа по курсу «ФИНАНСЫ, КРЕДИТ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ» на тему «Рынок ценных бумаг в структуре финансового рынка» Выполнил: студент группы ВЭД – 95 - 1 Иванов О. Д. Проверил: Тюмень1999 г. Содержание стр. 1. Введение. Ценные бумаги - необхо- димый атрибут рыночного хозяйства-2 2. Основные понятия рынка ценных бумаг- 3 3. Классификация ценных бумаг-10 4. Заключение. Источники правового регулирования эмиссии и обращения ценных бумаг в России- 24 5. Список используемой литературы-27 Введение Ценные бумаги известны, по меньшей мере, с позднего средневековья. Тогда в результате великих географических открытий заметно расширились горизонты горизонты международной торговли, и предпринимателям потребовались крупные суммы капитала, чтобы использовать новые возможности. Более того расходы по освоению заморских рынков сбыта и источников сырья оказались не по плечу отдельным лицам, результатом чего явилось возникновение акционерных обществ - английских и голландских компаний по торговле с Ост-Индией, компании Гудзонова залива, которые и стали первыми крупными эмитентами ценных бумаг.

скачать реферат Анализ финансовых результатов

Тема данного дипломного проекта актуальна ввиду того, что в последнее время возникла необходимость в коренных изменениях, направленных на повышение финансовой устойчивости молочного завода, и получение максимального объема прибыли. Достоинство работы в том, что работа написана грамотно и самостоятельно. Новизной исследования является предложенное мероприятие по выпуску новых видов продукции. Работа соответствует всем предъявленным требованиям и содержит рекомендации, которые имеют практическую направленность. Работа заслуживает оценки «отлично», а ее автор присвоения соответствующей квалификации по специальности 0604 «Финансы, кредит и денежное обращение». Генеральный директор ОАО Молзавод «Геленджикский» Меташоп А.Л. ВВЕДЕНИЕ. Прибыль, важнейшая экономическая категория, получила новое содержание в условиях современного экономического развития страны, формирования реальной самостоятельности субъектов хозяйствования. Являясь главной движущей силой рыночной экономики, она обеспечивает интересы государства, собственников и персонала предприятия. Прибыль является составным элементом рыночных отношений, занимающим видное место в создании рынка средств производства, предметов народного потребления, ценных бумаг.

Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты
Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
скачать реферат Центральный Банк Российской Федерации, его функции

Находясь в тесном взаимодействии с производством и обращением, кредит является регулятором денежного предложения. Посредством кредита переливаются не только деньги, но и капиталы. Он становится мощной материальной силой, обслуживая как распределение, так и перераспределение валового общественного продукта. В отличии от финансов, кредит не только расширяет, но и ускоряет воспроизводственный процесс. К сожалению, эти стимулирующие свойства кредита, как ускорителя производства и обращения, учитываются далеко не в полной мере. Его назначение в российской экономике реализуется крайне недостаточно. Отношение размера кредита к ВВП у нас в несколько раз меньше, чем в развитых странах. Пропорции в размещении кредитов по срокам, видам, между предприятиями и населением нарушены. Долгосрочные кредиты (сроком свыше 3 лет), в которых особенно нуждается национальная экономика, в последние годы занимают незначительный удельный вес (в пределах 8 %). При этом кредит, как источник формирования оборотного капитала предприятий, составляет менее 30%. Ещё более заметны диспропорции в кредитовании населения.

скачать реферат Выполнение курсовой работы по дисциплине "Деньги, кредит, банки"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА В стране происходят радикальные перемены, связанные с ломкой прежнего механизма управления экономикой и заменой его рыночными методами хозяйствования. Первостепенное значение в этих условиях приобретает хорошее знание финансовой деятельности предприятий, учреждений и организаций в различных сферах деятельности. Учебный курс «Деньги, кредит, банки» позволяет студентам получить необходимые знания в области банковского дела: кредитования и расчетов, налично-денежного обращения, валютных операций и операций с ценными бумагами. Методические указания к курсовой работе по «Деньги, кредит, банки» составлены в соответствии с государственным образовательным стандартом России. Цели и задачи дисциплины Основной целью курса является теоретическое изучение понятий «банковская система», «кредит», «денежная система» и возможность применения полученных знаний на практике. Основными задачами изучения дисциплины являются: формирование у студентов правильного подхода к пониманию таких понятий как: «деньги», «финансы», «кредит» в современной рыночной экономике; рассмотрение таких вопросов как: работа Центральных банков, назначение и роль в экономике рынка ценных бумаг, роль финансово-кредитных учреждений в экономике страны; возможность применения полученных знаний на практике.

скачать реферат Инновационные технологии в формировании услуги гостеприимства

Для решения проблем дальнейшего развития сети ресторанов «Максима-Пицца», а также укрепления своих позиций на рынке товаров и услуг в перспективе необходимо прежде всего совершенствование механизма управления. К основным элементам механизма управления предприятием общественного питания «Максима-Пицца» можно отнести: хозяйственный (коммерческий) расчет, внутрифирменное планирование, ценообразование и финансы, кредит, маркетинг и стимулирование эффективной хозяйственной деятельности. Наиболее важную роль в сети ресторанов «Максима-Пицца» при этом играет коммерческий расчет как важнейший метод хозяйствования, синтезирующий в себе экономические рычаги и инструменты, направленные на соизмерение затрат и результатов, а также обеспечение рентабельности предприятия. Организация коммерческого расчета в сети ресторанов «Максима-Пицца» основана на следующих общих принципах хозяйствования: - окупаемость затрат на производство и реализацию продуктов питания и рентабельность процесса обслуживания посетителей; - оперативно-хозяйственная самостоятельность в распоряжении производственными ресурсами с ориентацией производства продуктов питания на удовлетворение рыночного спроса на выбранном сегменте потребителей полуфабрикатов и готовых продуктов питания; - материальная заинтересованность в эффективном ведении хозяйства всех работников предприятия общественного питания; - финансовый контроль со стороны руководства над ходом и результатами хозяйственной деятельности.

скачать реферат Государственный финансовый контроль

С позиций оценки коммерческой эффективности ее обоснованность не вызывает возражений, но применительно к миссии государственного финансового контроля она представляется отнюдь не безупречной. Ведь снижение затрат на проведение контрольной деятельности далеко не во всех случаях характеризует пропорциональный рост ее эффективности. Очевидно, можно рассчитать некоторый уровень общественно-необходимых затрат на проведение контрольных проверок, например, исходя из эмпирических норм времени работы специалистов и стоимости нормо—часа их труда. Следовательно, в знаменателе формулы целесообразно учитывать не фактические, а нормативные общественно необходимые затраты, обеспечивающие требуемое качество выполняемых работ. Список литературы 1. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансы и кредит. М.: Финансы и статистика, 2003. 2. Корсун Т.И., Науменко А.М. Финансы. М.: ИКЦ «МарТ», 2003. 3. Кустова М.В., Ногина О.А., Шевелева Н.А. Финансы, кредит, денежное обращение. М.: НОРМА, 2003. 4. Финансы / Под ред. А.Д. Маркулянц.: Финансы и статистика, 2004.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.