телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Химия

Франций

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Перший з них повинний утворювати оксид R2O, другий – RO, а третій – R2O3; перший буде подібний із цезієм, другий – з барієм, а всі їхні оксиди повинні володіти, звичайно, характером найенергійніших основ». Йшли роки, науці ставали відомі все нові й нові елементи, але клітинка з номером 87, заброньована за ека-цезієм, продовжувала пустувати, незважаючи на численні спроби вчених ряду країн розшукати її законного власника. І хоча йому вдавалося вислизнути від допитливого погляду дослідників, багато його властивостей, зумовлених «географічним положенням» у періодичній системі, вже були відомі науці. Так, не викликало сумнівів, що елемент № 87 повинен бути надійним хоронителем лужних «традицій», що міцніють від літію до цезію. Цим обумовлювалася насамперед його висока реакційна здатність (вище, ніж у цезію), у зв’язку з чим він міг бути присутнім у природі лише у виді солей, що володіють більшою розчинністю, ніж у всіх інших солей лужних металів. Оскільки від літію до цезію знижувалася температура плавлення (від 180,5 до 28,5°С), резонно було думати, що ека-цезій у звичайних умовах повинний подібно ртуті знаходитися в рідкому стані. Для лужних металів (окрім літію) характерна ще одна закономірність: чим більше масове число елемента (тобто чим нижче він розташований у періодичній таблиці), тим менше його знаходиться в земній корі. Якщо врахувати, що вже на частку цезію в природі приходиться зовсім небагато атомів, то розташований під ним елемент № 87 міг і зовсім виявитися найрідкіснішим з рідкісних. Нарешті, радіоактивні «нахили» його сусідів праворуч (про які згадував у статті Менделєєв) – відкритих наприкінці XIX століття радію й актинію – дозволяли стверджувати, що і ека-цезій повинен мати радіоактивність. Властивості елемента № 87 визначили два основних напрямки пошуку: одні вчені розраховували знайти його в мінералах лужних металів або в багатих ними водах мінеральних джерел і морів; інші воліли вести розшук на радіоактивних тропах, сподіваючись знайти ека-цезій серед продуктів розпаду сусідніх із ним елементів. У 1913 році англійський радіохімік Дж. Кренстон повідомив, що він помітив у одного з ізотопів актинію слабке альфа-випромінювання (поряд з характерним для цього ізотопу бета-випромінюванням). Учений припускав, що при цьому може утворитися ізотоп елементу № 87. Через рік подібні результати були отримані австрійськими радіохіміками Мейером, Гессом і Панетом, що знайшли при дослідах з ізотопом актинію «незвані» альфа- частинки. «Ці частки утворяться при альфа-розпаді звичайно бета-активного 227Ас, – писали вони, – .продуктом розпаду повинен бути ізотоп елементу № 87». Але припущення – ще не науковий факт, тим більше, що для сумнівів було чимало основ: по-перше, помічене альфа-випромінювання було настільки слабким, що не виходило за межі можливих погрішностей експерименту: по- друге, досліджуваний препарат актинію цілком міг містити домішки, «проживаючого» поруч протактинію, що здатний випромінювати альфа-частинки і тому міг легко ввести вчених в оману. Хоча ці дослідники, як з'ясувалося пізніше, знаходилися на правильному шляху, до відкриття елементу № 87 було ще далеко – цієї події залишалося чекати рівно чверть століття. У 1925 році англієць І.

Зокрема, його ступінь окислення у сполуках завжди має становити 1, а сам елемент в металічному стані має бути найактивнішим з усіх металів. Усі досліди по вивченню хімічних властивостей францію проводилися, звісно, з ультрамалими кількостями цього елемента. У розчинах було лише 10–13 – 10–9 г францію. При таких концентраціях можуть стати важливими процеси, про які ми звичайно забуваємо, маючи справу з макрокількостями речовини. Наприклад у цих умовах радіоактивний ізотоп може «втратитися» з розчину, адсорбувавшись на стінках посудин, на поверхні осадів, на можливих домішках Тому, здавалося б, вивчаючи властивості францію, варто оперувати більш концентрованими розчинами. Але в цьому випадку виникають нові труднощі через процеси радіолізу й іонізації. І все-таки, незважаючи на всі труднощі, отримані деякі достовірні дані про хімічні властивості францію. Найбільш повно вивчено осадження францію з різними нерозчинними сполуками. Він випадає з розчину разом із хлороплатинатами цезію і рубідію Cs2P Cl6 і Rb2P Cl6, хлоровісмутатом Cs2BiCl6, хлоростаннатом Cs2S Cl6 і хлороантимонатом цезію Cs2SbCl6 ? 2,5 H2O, а також вільними гетерополікислотами – кремневольфрамовою і фосфорновольфрамовою. Францій легко адсорбується на йонообмінних смолах (сульфокатіонітах) з нейтральних і слабокислих розчинів. За допомогою цих смол легко відокремити францій від більшості хімічних елементів. От, мабуть, і всі успіхи.Розділ 5. Використання Звичайно, говорити про хоч якесь практичне застосування в техніці й виробництві речовини, тривалість «життя» якої становить близько 22 хв, не доводиться, проте певні завдання в науці францій вже виконує. Ізотоп 223Fr знаходить обмежене застосування – для визначення 227Ac по ?-випроміненню дочірнього 223Fr, а також для дослідження міграції іонів важких лужних металів у біологічних об'єктах. Характерне для францію випромінювання дозволяє, наприклад, швидко визначити, чи є в тих чи інших природних об'єктах його «прабатько» актиній. Для медицини безсумнівний інтерес представляє здатність францію накопичуватися в пухлинних тканинах, причому (що особливо важливо) навіть на початкових стадіях захворювання. Завдяки цьому елемент можна використовувати для ранньої діагностики саркоми. Такі досліди вже успішно проведені на пацюках. Майбутнє безсумнівно розкриє й інші «здібності» францію, а поки.Розділ 6. Список використаної літератури 1. С. И. Венецкий. О редких и рассеяных (Рассказы о металлах). – Москва: Металлургия, 1980. – 184 с. 2. Н. А. Фигуровский «Открытие элементов и происхождение их названий. – Москва: Наука, 1970. 3. Н. Л. Глинка. Общая химия. Под редакцией канд. хим. наук В. А. Рабиновича. – Ленинград: «Химия», 1985. 4. И. Г. Хомченко, Общая химия: учебник. – Москва: ООО изд. «Новая Волна»: ЗАО «Издательский дом ОНИКС». 1999 г. – 464 с. © Хомченко И. Г., 1997 г. 5. Г. П. Хомченко, И. К. Цитович. Неорганическая химия.– Киев: «Высшая школа», 1978г. 6. Э. Т. Оганесян Неорганическая химия. – Киев: «Высшая школа», 1984г. 7. Химия – справочник школьника. «Дрофа», 1997. 8. S wer ka, Alber . A Guide o he Eleme s. ew York: Oxford U iversi y Press, 1998. 9. Weas , Ph. D., Rober C., "Fra cium." Ha dbook of Chemis ry a d Physics. 56 h edi io . 1975-1976. 10. eleme s/ ex /Fr

Найбільш стійким з них виявився францій-212 з періодом напіврозпаду 19,3 хвилини. За 15 хвилин опромінення 1 г урану пучком протонів з енергією 660 МеВ на синхроциклотроні Лабораторії ядерних проблем Об'єднаного інституту ядерних досліджень у Дубні утворюється 5?10–13 г францію-212 з активністю 2,5?107 розпадів за хвилину. Виділення францію з опромінених мішеней – процес досить складний. За дуже короткий час його потрібно виділити з суміші, що містить майже всі елементи періодичної системи. Кілька методик виділення францію з опроміненого урану розроблено радянськими радіохіміками А. К. Лаврухіною, А. А. Позняковим і С. С. Родіним, а з опроміненого торію – американським радіохіміком Е. Хайдом. Виділення францію засноване на осадженні його з нерозчинними солями (перхлоратом або кремневольфраматом цезію) або з вільною кремневольфрамовою кислотою. Час виділення францію цими методами складає 25–30 хвилин. Ще один спосіб одержання францію заснований на реакціях, що відбуваються при опроміненні мішеней зі свинцю, таллію або золота багатозарядними іонами бора, вуглецю або неону, прискореними на циклотронах або лінійних прискорювачах. Придатні такі пари «мішень снаряд»: Pb B; l C; Au e. Приміром, францій-212 утворюється при опроміненні золотої фольги іонами неону-22 з енергією 140 МеВ: 79Au197 10 e22 = 89Ac219 = 87Fr 212 2He4 30 1 Як же здійснюються «алхімічні» процеси XX століття? Найтоншу золоту фольгу (товщиною усього кілька мікрон), поміщену в касету, опромінюють прискореними іонами неону – відбувається ядерна реакція, у результаті чого утворюється ізотоп францію з масовим числом 212. Після півгодинної «артпідготовки» касету з фольгою доставляють у лабораторію, де в захисній шафі за допомогою маніпулятора опромінене золото витягають з касети. Зовні фольга виглядає так само, як і перед дослідом; насправді ж вона містить десятки тисяч атомів францію. Відверто кажучи, зовсім не густо, але сучасним ученим найчастіше приходиться мати справу буквально з декількома атомами речовини. Так, елемент № 101 (згодом названий мендєлєвієм) був відкритий американськими вченими, коли в них «у руках» побувало всьго 17 атомів, та й то не одночасно, а в результаті приблизно дюжини експериментів (по 1–2 у кожному). Так що десятки тисяч атомів – це цілий скарб. Отже, францій одержаний, але робота з ним тільки починається: адже його треба витягти з золота й очистити від усіх інших осколків розпаду атомних ядер, а вже потім піддати детальному дослідженню. Усе це треба проробити воістину з «космічною» швидкістю, оскільки період напіврозпаду ізотопу францію, який одержують при «обстрілі» золота, лише 19 хвилин. Спочатку фольгу розчиняють у «царській горілці» і за допомогою спеціальних «золотоуловлювачів» видаляють весь дорогоцінний (але зовсім зайвий у даній ситуації) метал. Тепер треба переконатися, що ця операція пройшла успішно: електронні прилади, в основі роботи яких лежить метод мічених атомів, категорично «заявляють», що в розчині немає жодного атома золота. Але все ще не вилучені інші домішки. Якщо вони залишаться, то досліджувати францій безглуздо, тому що картина може бути перекручена і вчені отримають неправдиву інформацію. А відпущений час невблаганно скорочується.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Змагарныя дарогi (на белорусском языке)

Прэзыдэнт БЦР зь вялiкай цiкавасьцю слухаў пра лёсы беларускiх жаўнераў у апошнiя днi вайны й пра тое, як масы людзей выратавалiся, перайшоўшы да амэрыканцаў. Кушаль ня мог расказаць, дый сам ня меў вестак пра тое, як шматлiкiя выратаваныя iм вайскоўцы пасьля, дзякуючы помачы амэрыканцаў, трапiлi ў бальшавiцкiя рукi. Перад выездам прэзыдэнт Беларускае Цэнтральнае Рады пакiнуў гаспадару два дыплёмы, зьмест якiх падаецца. Першы: "Прэзыдэнт Беларускай Цантральнай Рады No 85/Прс Гэкстар, 2 лiпеня 1945 г. ДЭКРЭТ За мужны прарыў нямецкага фронту на лiнii Айзенштайн - Цьвiзэль дня 30-га красавiка 1945-га году 1-м беларускiм нацыянальным палком пад камандаю падпалкоўнiка Ф.Кушаля, гэтым надаецца Францу Кушалю ранга ПАЛКОЎНIКА БЕЛАРУСКАГА ВОЙСКА. Р.Астроўскi Прэзыдэнт" Другi: "Прэзыдэнт Беларускай Цантральнай Рады No 86/Прс Гэкстар, 2-га лiпеня, 1945 г. Камандуючаму БКА Сп. Падпалкоўнiку Кушалю ў Амбэргу Гэтым сьпяшаюся выказаць Вам, Сп. Палкоўнiк, сваю глыбокую падзяку за ўсе тыя мерапрыемствы, праведзеныя Вамi ў часе памiж 10-30 красавiка г. году, якiя ўратавалi нашу дывiзiю "Беларусь" перад зьнiшчэньнем яе немцамi

скачать реферат Исакиевский собор

Монферран провел то же время над своим произведением, 40 лет, почти полвека, более, чем обычная жизнь человека, время, какое понадобилось Франции, чтобы утвердить и опрокинуть три режима (империи). Но в течение этих сорока лет Монферран не только создал двери такого баптистерия, он построил целую церковь, воздвигнул, заставил подняться из земли, заставил возвыситься к небу. Он не только ваял бронзу, он иссекал гранит, он полировал мрамор, он плавил золото, он вправлял драгоценные камни. Пока эти две нации воевали, союз искусства устоял. Циркулем ее архитекторов и карандашом ее художников Франция подавала руку России »2 И в завершение Исаакиевский собор был открыт 30 мая 1856 г., в 186-ю годовщину со дня рождения Петра I. Много технических новшеств и смелых инженерных решений было применено при строительстве собора, таких, как создание мощного свайного основания, блочная кладка фундаментов и использование аммосовской системы отопления, разработка особой конструкции подкупольных сводов и перекрытий, метод гальванопластики при изготовлении бронзовой скульптуры, искусное возведение сложных строительных лесов и т.д. Умело использовались и старые приемы установки колонн при помощи передвижных портальных кранов, а также огневой метод золочения куполов амальгамой, которые до сих пор ярко блистают, не разу не обновленные.

Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
 Человек и вселенная

Только когда уверенно заработает космодром Байконур и начнется создание Службы защиты Земли от космических тел, можно будет уверенно сказать: Апокалипсис не состоялся, и его не будет! -=*= Дмитрий АРНАУДОВ 34. ГАЛАКТИКА ПОКАЧИВАЕТСЯ. А ДИНОЗАВРЫ ВЫМИРАЮТ Раскопки в Монголии, Китае, Канаде, Бразилии, Индии, США, Франции и России, где в последнее время были обнаружены многослойные скопления костей звероящеров, заставили весь мир говорить о таинственной и трагической судьбе динозавров, которые в одночасье ушли с исторической арены 65 миллионов лет назад. Но получилось так, что чудовищные размеры этих животных настолько поразили воображение человечества, что оно проглядело важный факт: одновременно с динозаврами на нашей планете вымерло почти 50% видов земной флоры и фауны - черепах, рыб, моллюсков, креветок, водорослей и деревьев. Как выяснилось, это была не единственная глобальная катастрофа: массовое вымирание хищных и растительных рептилий произошло также и 240 миллионов лет назад в Пермском периоде. И здесь наряду с крокодилоподобными чудищами исчезло почти 70% видов тогдашних обитателей Земли - мелких земноводных, кистеперых рыб, моллюсков и одноклеточных водорослей

скачать реферат Русская архитектура XVIII века

Русская архитектура XVIII века. XVIII век был знаменателен для России заметными переменами и значительными достижениями в области искусства. Изменились его жанровая структура, содержание, характер, средства художественного выражения. И в архитектуре, и в скульптуре, и в живописи, и в графике русское искусство выходило на общеевропейские пути развития. Еще в недрах XVII века, в петровские времена, происходил процесс «обмирщания» русской культуры. В становлении и развитии светской культуры общеевропейского типа невозможно было полагаться на старые художественные кадры, для которых новые задачи оказались не по плечу. Приглашаемые на русскую службу иностранные мастера не только помогали создавать новое искусство, но и были учителями русских людей. Другим не менее важным путем получения профессиональной подготовки была посылка русских мастеров на учебу в Западную Европу. Так многие русские мастера получили высокую подготовку во Франции, Голландии, Италии, Англии, Германии. Я думаю, что именно на этом этапе русское искусство вступило в более тесное соприкосновение со стилевыми тенденциями, выработанными в западноевропейском искусстве нового времени, через которые предстояло пройти свой путь и ему.

 Как погибла 'Святая Анна'

Этот трудный трехмесячный переход по дрейфующим льдам описан в известном дневнике Альбанова и справедливо приравнен к подвигу. Из одиннадцати человек до Земли Франца-Иосифа добрались двое. Альбанов доставил и выписку из судового журнала "Святой Анны". Материалы о полуторагодовом дрейфе судна позволили выявить некоторые закономерности движения льдов в еще совершенно не изученном Карском море. Правильно ли поступил штурман, покинув судно? Уход Альбанова и с ним части экипажа совершился с полного согласия командира, по обоюдному желанию того и другого. Но все же о причинах своего решения покинуть исправное судно сам Альбанов сообщает глухо, как бы нехотя - сложились тяжелые взаимоотношения с командиром. "...Из разных мелочей, неизбежных при долгом совместном житье в тяжелых условиях, - пишет он в дневнике, - создалась мало-помалу крупная преграда между нами..." Но где-то между строк едва ощутимо проступают иные контуры. Вероятно, нервному, впечатлительному Брусилову показалось, что Валерий Иванович к тому же неравнодушен к Ерминии Александровне

скачать реферат Готический стиль в архитектуре Западной Европы

Гордость Франции — Амьенский собор послужил прототипом для Кельнского. Однако истинно головокружительный вертикальный порыв грандиоз­ной каменной массы выдает в Кельнском соборе вдохновенное мастерство немецких зодчих. Порыв, столь же мощный, но при этом более сконцентрированный и потому неотразимо все себе покоряющий, — во Фрейбургском соборе, несрав­ненном шедевре германской готики. В нем лишь одна башня, как бы заключившая в себе весь собор, слившись своим основанием с его фасадом, из которого она черпает великую силу, что дышит и в ажурном шатре, победно рвущемся к небу. Недаром считается, что эта башня — «самое высокое и ясное откровение готической мысли». Французские и немецкие культурные традиции издавна переплетались в Эльзасе. Страсбургский собор (по сей день не законченный и в отличие от Фрейбургского только потому однобашенный) отражает некоторым образом это переплетение. Главным его зодчим был, вероятно, немец Эрвин Штейнбахский­­. Готический стиль в Англии. Различие в отношении высоты к длине между памятниками английской готики и французской (да и вообще материковой) сыграло решающую роль во всем развитии английского зодчества в позднее средневековье, зодчества, которому мы обязаны множеством замечательных памятников.

скачать реферат Готические соборы Франции

Всё время, опираясь на античное наследие, она выработала в архитектуре, скульптуре и витражах собственные средства выражения. Она отразила высшие идеалы, чаяния и разочарования самых различных слоёв средневековой Франции. Поскольку готический стиль должен был удовлетворять потребности широких масс народа, он был в своей основе монументальным. Для французской готики характерна гармония и ясность, что заставило исследователей говорить об её «аттическом» характере, но это не исключает внутреннего пафоса, взволнованности чувства, пронизывающего архитектурный образ. Он так богат, как ни один из существующих до и после стилей, потому что его создатели сумели одновременно использовать воздействие архитектурного пространства, линии, пластики и чистой игры цвета. Благодаря этим своим качествам французская готика, несмотря на наслоение веков, сохраняет своеобразное единство, и дошедшие до нас памятники не кажутся дисгармоничными. Готика, как архитектурный стиль, характерна для определённой эпохи всей Западной Европы, но ведущая роль в её создании, развитии и воплощении принадлежала Франции.

скачать реферат Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

Она имеет прекрасный квадратный портик, который примыкает к высокой купольной ротонде. Она фланкирована двумя отдельно стоящими колокольнями и имеет выгнутые окна на внутренней стороне барабана. Церковь Чьеза деи Джезуити. Самой чарующей барочной церковью Венеции считается Чьеза деи Джезуити, построенная в 1715 – 1728 гг. по проектам Доменико Росси-мл. для иезуитов. Ее фасад был выполнен Джованни Батиста Фатторетто. Кажется, что стены великолепных внутренних помещений облицованы зеленым и белым дамастом – именно такое впечатление производит искуснейшая мраморная инкрустация. Главный алтарь под выгнутым куполом балдахина с витыми колоннами украшен скульптурами и табернаклем из ляпис-лазури. 2. Барокко во Франции Несмотря на то, что Франция никогда в полной мере не присоединялась к барокко, она оказала свое влияние на его развитие в большей степени, чем любая другая страна, за исключением Италии. Эта было связано с тем, что слава Версаля, дворца «Короля-солнца» с великолепными садами Андре Ленотра, распространилась по всей Европе. К тому же именно французские художники вызвали к жизни сменивший барокко стиль – рококо.

скачать реферат Дворцово-парковый ансамбль Гатчины

Вытянутость территории, занятой Дворцовым парком, резкие перепады высот между как бы западающими прудами и вздымающимися грядами островов и прибрежных частей, стали тем природным мотивом, который получил разработку как естественные кулисы, закрывающие или распахивающие обзор на парковый пейзаж и его архитектурные акценты. Изначальная ярусность рельефа подсказала зодчим необходимость возведения дворцовых башен, высоко расположенных террас, смотровых площадок на воротах и возвышенностях. Это позволило ввести элемент многократного панорамного обзора парка с высотных точек, почти с птичьего полета, каких не имеется ни в одном из пригородных ленинградских ансамблей. Озера в системе парка также стали своеобразной ареной осмотра его пейзажей. С судов (франц. impre able - неприступный). В конце XIX века Адмиралтейство потеряло свое прямое функциональное назначение и превратилось в музей старинных корабельных моделей и редких предметов матросского и офицерского оружия, рыболовных снастей, небольших парусников и весельных судов.

Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
скачать реферат Жан Батист Валлен Деламот и его творчество

Но проект принадлежал Деламоту, а Фельтен осуществлял строительство от начала и до конца. Такой же вывод подтверждает находящийся во Франции проект фасада здания Вольного экономического общества на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади, выполненный Деламотом в 1768 году (здание не сохранилось). По архитектурно-художественным приемам проект был очень близок к фасаду Малого Эрмитажа со стороны Миллионной. В этой части здания Валлен-Деламот проектировал апартаменты для фаворита Екатерины II графа Григория Орлова. Последний являлся президентом Вольного экономического общества, на строительства здания которого императрица пожертвовала часть своих собственных средств. Творчество Жана-Батиста-Мишеля Валлен-Деламота (1729 – 1800) на сегодняшний день изучено далеко не полностью, хотя он являлся ведущим архитектором первого десятилетия правления Екатерины II. Святой костел Екатерины, Невский проспект между 32 и 34 Памятник архитектуры, в стиле, переходном от барокко к раннему классицизму, возведен в 1763-83 (арх. Ж. Б. Валлен-Деламот, с 1775 стр-вом руководил А.

скачать реферат Путешествие в Версаль

Во время революции вся мебель и украшения дворца были расхищены. Наполеон, а затем Людовик XVIII провели в Версале восстановительные работы. После Июльской революции 1830 года дворец предполагалось снести. Этот вопрос был вынесен на голосование в Палате Депутатов. Перевес в один голос спас Версаль. Последний из династии, король Луи-Филипп правил Францией с 1830 по 1848 год. В 1830 году, после июльской революции, которая возвела его на трон, Палата представителей приняла закон, по которому Версаль и Трианон перешли во владения нового короля. Не теряя времени, Луи-Филипп распорядился создать в Версале Музей в честь славных побед Франции, который открылся 1 июня 1837 года. Это назначение замка сохранилось и в наши дни. Хотелось бы отметить политическое значение Версаля. Он являлся центром государства и за прошедшие столетия стал свидетелем многих исторических событий. С ним связан первый этап Великой Французской революции. Здесь 17 июня 1789 года собрание депутатов третьего сословия провозгласило себя Национальным собранием, а 9 июля - Учредительным. 26 августа в Версале была принята «Декларация прав человека и гражданина». 3 сентября 1783 года здесь был подписан мирный договор, утвердивший независимость США.

скачать реферат Достижения Советской науки

Среди них наиболее заметной является фигура М. И. Покровского, историка и политического деятеля. Он один из первых применил теорию К. Маркса для исторического исследования, основателем целой исторической школы. В целом интеллигенция, со временем примирилась со сложившейся ситуацией и вынуждена была вступить во взаимодействие с новой властью. В СССР разворачиваются масштабные исследовательские программы, создаются новые научно-исследовательские институты: в 1934 г. С. И. Вавилов основал Физический институт АН, тогда же создан Институт органической химии, в Москве П. Л. Капица создает Институт физических проблем, в 1937 г. создан Институт геофизики. Продолжают работу физиолог И. П. Павлов, селекционер И. В. Мичурин. Результатом работы советских ученых были многочисленные открытия. Возрождается историческая наука. В 30-е г. работают выдающиеся советские историки: академик Б. Д. Греков – автор трудов по истории средневековой России («Киевская Русь», «Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVIII в.» и др.); академик Е. В. Тарле – знаток новой истории стран Европы и прежде всего Наполеоновской Франции («Рабочий класс во Франции в эпоху революции», «Наполеон» и др.). В то же время тоталитаризм создавал серьезные препятствия для нормального развития научного знания.

скачать реферат Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

В Главном инженерном управлении, куда обратился Лодыгин, его предложение не встретило поддержки. После этого он решил в 1870 г. предложить свое изобретение французам, боровшимся с пруссаками. Лодыгин отправился лично во Францию, где его изобретение принял Комитет национальной защиты. Постройку летательного прибора Лодыгина поручили заводу Крезо, но раньше, чем машину сделали, Франция была разгромлена прусской армией. Лодыгин возвратился в Петербург, откуда ему пришлось затем эмигрировать в США. В 1914 г. он снова попытался помочь своей стране в деле развития авиации. Он создал проект нового электролёта, несравненно более совершенного, чем прежде им изобретенный. Царское правительство отвергло и этот проект. Проблема геликоптера привлекала внимание многих других русских новаторов. В 1891 г. Гроховский составил проект летательного снаряда, сочетавшего идею геликоптера и аэроплана. В 1895 г. подобный по идее, но оригинальный по конструкции проект разработал мастер Сестрорецкого оружейного завода В. П. Коновалов. Так в конце XIX в. русские техники шли по пути, зачинателем которого был еще в 1754 г. М. В. Ломоносов. Наряду с приведенным, русские новаторы не забывали и о старейшем летательном снаряде — воздушном змее.

скачать реферат Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом

Однако он может иметь и абиогенное происхождение. Именно абиогенное происхождение и приписывалось углистому веществу метеоритов со времен Берцелиуса, исследовавшему в 1834 году метеорит АЛ7, упавший во Франции 15 марта 1806 года. В дальнейшем работами ученых многих стран установлено присутствие в углистых хондритах высокомолекулярных углеводородов парафинового ряда. Московский геохимик Г. П. Вдовкин (1961) при исследовании углистых метеоритов Грозная и Миген обнаружил в первом вазелиноподобное вещество с ароматическим запахом, а во втором битумы, близкие по составу к озокериту. Еще раньше (1890), вскоре после падения метеорита Миген (1889 г. в селе Миген на Херсонщине) Ю. Семашко в пробе из этого метеорита выявил 0. 23 % битумного вещества, названного эрделитом. В углистом метеорите Оргей, упавшем 14 мая 1864 г. во Франции, найдены углеводороды парафинового ряда, подобные содержащихся в пчелином воске и кожуре яблок. Озокерит же (горный песок) и парафин являются смесью углеводородов органического происхождения. Мало того, в результате экспериментов американский ученый Р. Берджер выяснил вообще фантастический факт.

Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее
Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат К. Э. Циолковский - основоположник космонавтики

Постепенно идея космического полета становилась международной. Над ней ра-ботали ученые Германии, Америки, Франции. В 1923 году в Мюнхене вышла работа профессора Германа Оберта «Ракета к планетам», в которой доказывалось, что с помощью современной техники представляется возможным достичь космических скоростей и преодолеть силу земного тяготения. О Циолковском в работе даже не упоминалось. Это событие взволновало общественность, а Константин Эдуардович принял срочные меры к защите своего приоритета. В 1924 году в Калуге увидела свет брошюра ученого «Ракета в космическое пространство», предисловие к ней было написано на немецком языке А. Л. Чижевским. Она вышла тиражом в тысячу экземпляров, десяток книг был отправлен лично Оберту, только тогда ученые за рубежом узнали, что в России уже много лет назад были выполнены серьезные теоретические исследования в области ракет. В 1929 году сам Оберт прислал Циолковскому письмо, в котором признал приоритет русского ученого и значимость его трудов: «Многоуважаемый коллега! Большое спасибо за присланный мне материал.

скачать реферат Константин Эдуардович Циолковский

Но все старания ученого заинтересовать общественность и представителей официальной науки своим проектом управляемого аэростата были безуспешны. Большинство не принимало всерьез изобретательство провинциального учителя. Именно поэтому первый русский дирижабль «Учебный» появился только в 1908 г. (В 1912 г. Россия уже имела 13 управляемых аэростатов.) А первые успешные полеты дирижабля состоялись во Франции в 1899 г. и в Германии в 1900 г. (Проект Ф. Цеппелина помечен 1895 г. – пятью годами позже предложения Циолковского.) Триумфальное шествие идеи воздухоплавания с помощью аппаратов тяжелее воздуха подвигнуло Циолковского заняться этой проблемой. В 1891 г. он написал работу «К вопросу о летании посредством крыльев», которую послал Н.Е. Жуковскому. В своем отзыве «отец русской авиации» отмечал: «Сочинение г. Циолковского производит приятное впечатление, так как автор, пользуясь малыми средствами анализа и дешевыми экспериментами, пришел по большей части к верным результатам. Хотя большинство этих результатов уже известно, но тем не менее оригинальные методы исследования, рассуждения и остроумные опыты автора не лишены интереса и, во всяком случае, характеризуют его как талантливого исследователя.

скачать реферат Влияние биодобавок на продуктивность японского перепела

Эту птицу разводили не только в охотничьих угодьях богатых людей, но и в парках — с декоративными целями. В нашей стране разведением фазанов на дичефермах начали заниматься еще в начале XIX в. Были созданы крупные питомники вблизи Петербурга, под Москвой, в Орловской губернии и некоторых других местах. По подсчетам Нижегородского отдела Императорского общества правильной охоты, разведение фазанов в питомниках уже в 1904 г.  давало до 13% чистой прибыли. В настоящее время наиболее популярные объекты дичеразведения — это охотничий фазан и японский перепел. Они интродуцированы во многие страны мира (США, Канаду, Новую Зеландию, Австралию и др.) Охотничий фазан и немой перепел — не только объект увлекательной охоты, но и источник ценного диетического мяса. В зарубежных странах эту птицу широко используют с гастрономическими целями, особенно в странах с развитым мясным птицеводством — США, Канаде, Великобритании, Франции и др. Тенденция к использованию дичи, в частности фазанов, связана с относительным насыщением рынка мясом цыплят бройлеров и индеек, а также с ухудшением качества мяса домашней птицы из-за интенсификации промышленного производства.

скачать реферат Биологические периоды в жизни птиц

У большинства дальних мигрантов между линькой и миграцией, с одной стороны, и запасом энергии – с другой, существует тесная взаимная связь. В качестве примера приведем желтую трясогузку. У нее полная смена оперения происходит в августе - сентябре, при этом взрослые особи приобретают свой зимний наряд. Следующая линька, когда эти птицы обретают свое летнее обличье, происходит в экваториальном районе Африки в декабре – апреле, причем одна часть подвидов линяет в декабре – январе, другая – в феврале-марте, а некоторые даже в апреле, хотя все они обитают в стаях смешанного состава. Окончание этой линьки приурочено как раз к весеннему отлету в места гнездования. Однако из этого правила есть много исключений. Некоторые особи из двух подвидов желтой трясогузки – Mo acilla flava flava и Mo acilla flava hu bergi – продолжают линять и после того, как прибывают в Камарг во Франции, а у второго из этих подвидов бывают особи, у которых линька завершается только после прибытия в места гнездования в Лапландии. У желтой трясогузки самцы, как правило, приобретают летнее оперение раньше, чем самки. Линька во время пребывания этого вида в Африке открывает серию физиологических процессов, которые предшествуют миграции, но не всегда совпадает во времени с отложениями жира или развитием половых желез.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.