телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Всё для дома -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Химия

Біоелемент кальцій

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Частина друга Кальцій належить до 4 періоду II групи періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва. Кальцій, виходячи з будови атома, належить до неперехідних елементів. Для цих елементів характерна постійність ступеня окислення і утворення іонів із завершеною електронною конфігурацією, подібної до оболонки інертних газів. Кальцій на зовнішньому електронному рівні має 2 валентних електрони, які він може легко віддавати, перетворюючись в іони з електронною конфігурацією аргону. Атомний радіус кальцію менший ніж атомний радіус металів І групи внаслідок високих зарядів ядер. Енергія іонізації атомів кальцію більша ніж енергія іонізації відповідного металу І групи. Внаслідок малих розмірів іони кальцію поляризуються в меншій мірі ніж ізоелектронні іони лужних металів, тому сполуки кальцію в своїй більшості носять іонний характер. Однак внаслідок поляризації аніона катіоном Са2 проявляється тенденція до утворення ковалентних зв’язків. Тому кальцій здатен утворювати досить міцні донорно-акцепторні зв’язки з атомами азоту і кисню проявляючи при цьому комплексоутворювальні властивості. Має властивість гідратуватися в розчинах. За ступенем онності стоїть між літієм, натрієм, берилієм та магнієм з одного боку і поступається в цьому калію, рубідію, стронцію, цезію та барію з іншого. Кальцій — жорсткий метал класу а. Для нього (класу) характерні малі розміри, високі заряди, низька поляризація. Радіус атома кальцію 0,94?. Він може утворювати комплексні сполуки з жорсткими лігандами: Н2О, ОН-, F-, СІ-, СН3СО2-, 2H4, РО43-, SO42-, СО32-, СІО4-, O3-, H3, R-OH, R2O, R H2. Оскільки біологічні комплекси переважно утворюються з жорстких металів і жорстких лігандів ці сполуки заслуговують на увагу. У виняткових випадках кальцій може утворювати біокомплекси з такими перехідними лігандами як C6H5 H2, C2H5 , 2-, 3-, Br-, O2-, SO3-. Кальцій також може міцно зв’язуватися з жорсткими донорними атомами О, , F бо вони дуже електронегативні. Для кальцію характерне найпоширеніше серед біометалів координаційне число 6. Також може бути координаційне число 7 в таких сполуках як хелатне чотирьохчленне кільце в кристалі Cl2 H2O. Три зв’язки Са-О карбоксильні, два зв’язки Са-О пептидні і два зв’язки йдуть на Са(ОН)2. Кальцій дуже добре вступає в реакцію з гемоціаніном та фенілаланіном. Кальцій добре пов’язується з АТФ і АДФ внаслідок чого утворюються хелати на кінцях з фосфатами. В цьому випадку Са пов’язується швидко, але не так міцно як Мg. На цих властивостях побудовано декілька фізіологічно важливих реакції енергетичного обміну. Доведено, що кальцій також може добре вступати в реакції комплексоутворення з макроциклічними лігандами, наприклад, такими, які входять до складу порфіринового кільця хлорофілу. Є фактом і те, що кальцій може зв’язуватися з такими макромолекулами як ДНК і РНК. Особливо важливою є взаємодія з тірозил-, пролін- та глутамін-тРНК-синтетазами. Він їх активує. Виявлені реакції з глутаматдигідрогеназами та кіназами. Входить до складу ?-амілаз, фосфоліпаз, ?-лактаз структурно. Частина третя Кальцій як і будь-який біометал відіграє неабияку роль у функціонуванні рослинних і тваринних організмів. Це визначено його властивостями, які описані вище.

Ці реакції виконуються в певних комбінаціях, які дають визначення кальцію навіть при домішках споріднених елементів. Сучасні методи дослідження: 1. Потенціометрія — використовується кальцієселективний електрод ЭМ-Са-01. Дає вірні дані в межах від 0,1 до 10-4. Заважають магній, барій, натрій, калій, амоній. При значних домішках використовують декілька електродів для елементів, що заважають і по різниці визначають результат. Також використовують потенціометричне титрування. 2. Полум’яна спектрометрія — на спектрофотометрах типа Флафо-4 з фільтром "Са" — як якісний так і кількісний аналіз. Точність в межах 10-2 – 10-9. Найякісніший та найшвидший аналіз. 3. Атомно-абсорбціонна спектрометрія. Все, що відноситься до п.2. 4. Фотоколориметрування. Використовують забарвлені комплекси з ЕДТА. Заважають деякі елементи. 5. Масс-спектрометрія. 6. Метод мічених атомів. Експрес-метод визначення присутності карбонатів кальцію в грунтах є дія соляною кислотою. При цьому грунт в розрізі "вскіпає". Додаткові табличні дані про біоелемент кальцій Масова частка кальцію в земній корі, морській воді, грунті, тваринах та рослинах ЕлементЗемна кораГрунтМорська водаРослиниТварини Са (кальцій)3,51,370,040,31,9 Середня масова частка кальцію в живій речовині (по В.І.Вернадському) ДекадаМасова часткаЕлементи ІІ1-10С, , Ca Фізико-хімічні властивості кальцію Символпоряд-ковий номерелектронна формуластупінь окислення в живих організмахрадіус атома, пмрадіус іона, пменергія іонізації, мДж/мольстандартний електродний потенціал, Вdідносна електронегативність Значення логарифмів констант стійкості комплексів кальцію з деякими біолігандами 2,322,20-----3,792,682,70- Логарифми констант стійкості комплексів кальцію з фульвокислотами (ФК)та гуміновими кислотами (ГК) при різних значеннях рН. Значення рН 33,557 ФК2,72,02,9— ГК0—06,5 Середні показники зміни концентрації кальцію в рослинах під впливом гумінових кислот і в залежності від вмісту органічної речовини в субстраті Масова доля в субстратігумінова кислотаорганічна речовина 0,51,01,02,55,0 Масова доля кальцію, %7557938170 Добуток розчинності деяких малорозчинних сполук кальцію АніониОН—СО32-РО43-S2- Добуток розчинності6,5 10-63,8 10-9СаНРО4 2,7 10-7 Са(РО4)2 2 10-29- Логарифми констант стійкості кальцію з комплексонами Скорочена позначкаПовна назва комплексонуЛогарифм константи ИДАІміндиоцтова кислота2,59 НТАНітрилоцтова кислота6,41 ЭДТАЕтилендиамінтетраоцтова кислота10,70 ДТПАДиетилентетраміноцтова кислота10,89 ТТГАТриетиленгексаміноцтова кислота9,89 ТПГАТетраетиленпентамінгептаоцтова кислота7,57 ОЭДТАОскиетилендиамінтриоцтова кислота8,00 ДБТАДигідроксибутилендиамінтетраоцтова кислота9,39 ЭДДЯЕтилендиаміндиянтарна кислота4,23 ЭДОФАЕтилендиамін-ди(2-гідроксифенол)-диоцтова кислота7,20 ОЭДФГідроксиетилендифосфонова кислота6,00 НТФНітрилтриметиленфосфонова кислота6,68 "біоелемент кальцій" 1 13

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 713 секретов производственных технологий (справочник)

Обработка старой резины - I способ. Из старой, непригодной уже к употреблению резины приготовляется продукт, которым можно пользоваться как обыкновенной резиной и который по сравнению с последней обладает значительно большим сопротивлением разрыву, вследствие выделения из резины при обработке растительных белковых веществ. Старая непригодная резина промывается сначала до полного удаления всей приставшей к ней грязи, затем погружается на несколько дней в жидкость следующего состава. В 3-4 ведрах кипящей воды растворяют 300 г рвотного камня и добавляют к раствору 1 кг дубильной кислоты или соответствующее количество веществ, содержащих дубильную кислоту. Если обрабатываемая резина становится липкой, то рвотный камень заменяют 600 г сернокислого кальция (раствор готовят на холодной воде). При обработке резины, занимающей среднее положение между липкой и нелипкой, добавляют к указанному раствору рвотного камня 250 г сернистокислого кальция. В том или другом растворе резину оставляют до надлежащего размягчения, затем ее вынимают и высушивают на теплом воздухе

скачать реферат Бiоелемент кальцiй

Кальцій знижує ступінь гідратації колоїдів та рівень обводненості тканин в цілому, зв’язує нуклеотиди. Звичайно, що при порушенні балансу в першу чергу негативні наслідки виявляються в дестабілізації водного обміну. Також кальцій приймає участь в зв’язувані атмосферного азоту в симбіотичних (Rizobium) та вільноживучих бактеріях (Azo obac er). Кальцій приймає участь в кооперативному зв’язуванні О2 (гемоцианіном). Виступає в ролі структурного елементу разом з пектиновими речовинами для стінок. В цьому "амплуа" формує "донанівський простір" — один з елементів транспорту сполук в рослині. Разом з магнієм контролює надходження молібдену, міді, кобальту та інших біоелементів. Є бар’єром для органічних кислот, бо міцно пов’язує їх переводячи в нерозчинну сіль (наприклад для щавлевої в CaC2O4). Концентрується в старих тканинах. Інгибує гліцил-тРНК але обертає інактивацію глутамінсинтетази. Активно діє в реакціях, пов’язаних з перерозподілом енергії (комплекси АТФ і АДФ). Кальцій впливає на рухомі форми марганцю в грунті. Особливо гостро ця проблема стоїть при вапнуванні грунтів. M переходить з ступеню окислення 2 до 4 в якій він недоступний для організмів.

Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
 713 секретов производственных технологий (справочник)

Берут 20 частей асфальта, 5 частей канифоли, 2 части сажи, 50 частей керосина. VI. Берут 1 часть асфальта, 1 часть канифоли, 8 частей скипидара. 115. Японский лак. Берут 45 частей скипидара и 60 частей лавандового масла, обезвоживают его при помощи хлористого кальция, отделяют жидкость от осадка, растворяют в ней при нагревании 1 часть камфары с 15 частями копаловой смолы и процеживают. 116. Голландский лак "Элеми" для масляных картин. Берут 8 частей мастики, 1 часть смолы "Элеми", 2 части венецианского терпентина, 29 частей скипидара. 117. Мастичный лак для масляных картин. Растворяют 6частей сандарака, 2 части мастики, 1 часть копайского бальзама, 1,5 части венецианского терпентина, 1 части французского скипидара, 20 частей спирта (96%). 118. Лаки для белой жести. Нижеследующие лаки пригодны не только Для белой жести, но и для всех металлов вообще. I. 2 части сосновой смолы, 4 части скипидара, 1 часть сиккатива, 2 части вареного льняного масла. II. 2 части даммаровой смолы, 4 части скипидара, 1 часть сиккатива, 2 части олифы

скачать реферат Биоэлемент кальций

Частина перша Кальцій один з найважливіших біометалів, найпоширеніший серед них у природі — його вміст в земній корі становить близько 3,5%. Він міститься в різних мінералах і гірських породах (доломіти, мергелі, леси, апатити тощо), є в багатьох природних водах. Приймає участь в процесі грунтоутворення, покращує структуру грунту, впливає на реакцію середовища і рухомість інших біоелементів. Досить активний в хімічному плані елемент. Вміст в природі кальцію такий: грунт - 1,37 морська вода - 0,04 тваринні організми - 0,3 рослинні організми - 1,9 Найпоширеніша форма елементу — карбонат кальцію. Овочеві культури концентрують у 20-30 разів кальцію більше ніж злаки, особливо це відноситься до листяних овочевих: шпинат, щавель, салат, капуста, цибуля, томати та ін. тому дефіцит кальцію локалізують за станом овочевих культур. Переміщення кальцію всередині рослини обмежено, тому цей елемент є малорухливим, не підлягає реутилізації. Вміст кальцію в деяких культурах наведено в таблиці. Культура продукція вміст СаО, % Пшениця зерно 0,07 солома 0,28 Кукурудза зерно 0,03 солома 0,49 Рис зерно 0,07 Горох зерно 0,09 солома 1,82 зелена маса 0,35 Люпин зерно 0,28 солома 0,97 зелена маса 0,16 Соняшник насіння 0,20 Морква кормова коренеплоди 0,07 бадилля 1,50 В порівнянні з іншими біометалами кальцій в тваринах міститься в найбільшій кількості.

 713 секретов производственных технологий (справочник)

Щелочной сок картофеля ослабляет окисляющее действие чернил на перо и вполне предохраняет последнее от порчи. Алфавитный указатель. (Цифры обозначают номера рецептов) А Агар-агар - 249. Продукт, получаемый из морских водорослей спарофитов. Основным свойством является способность образовывать плотные гели. Состоит из полисахаридов, воды и минеральных веществ. Айва - 250. Род кустарников и деревьев семейства розоцветных. Алдехит анисовый - 240. Органическое вещество формулы C8H8O2. Жидкость с запахом цветов боярышника. Алдехит коричный - 240. Органическое вещество формулы C9H8O. Жидкость с запахом корицы. Алебастр - 41. Один из кристаллогидратов сульфата кальция, 2CaSo4*H2O. Белый порошок (при затвердевании превращается в гипс). Алканин - 238, 252, 259. Темно-красное красящее вещество, извлекаемое из корня алканны петролейным эфиром. Производное антрацена. Альбумин(ы) - 72, 132, 134, 257. Хорошо растворимые в воде белки, содержащиеся в сыворотке крови, яичном белке. Алюминий сернокислый - 247. Сульфат алюминия. При обычных условиях существует в виде кристаллогидрата Al2(SO4)3*18H2O легко растворим в воде

скачать реферат Макроелементи P, K, S, Cl, Ca, Mg, Na, Fe

Вміст кальцію в організмі дорослої людини становить близько 20г на 1  кг ваги людини. Основна частка знаходиться в кістковій і хрящовій тканинах і в зубах. При гострій його недостатності (тетанія, спазмофілія) препарати кальцію використовують в комбінації з ПТГ, при хронічній недостатності кальцію (рахіт, остеоміляція) – з вітаміном Д. Недостатність може виникнути при великому його розході (ріст, лактація, вагітність), а також при харчовому розладі з недостатньою кількістю кальцію (картопля, хліб, м‘ясо). В цих умовах препарати кальцію приймаються профілактично або додаються в харчові продукти. В зв‘язку з цим, що кальцій бере участь в обміні речовин в кістковій тканині і зубах, його приймають для покращення зрощення переломів, профілактики карієсу. Кальцій хлорид, кальцій глюконат, кальцій лактат, кальцій гліцерофосфат. Магній (Mg). Магній є одним із важливих біоелементів, служить активатором багатьох ферментативних процесів (регулює реакції фосфорного обміну, гліколізу, багато етапів синтезу білків, жирних кислот і ліпідів, синтез і розпад нуклеїнових кислот); потрібний для нормального функціонування нервової і м‘язевої тканин.

скачать реферат Измерение количественных и качественных характеристик звезд

В процессе исследования спектра Солнца были открыты три новых элемента - гелий, короний и небулий. Два последних в последствии оказались сильно ионизированными атомами кислорода и железа. Таблица 6: Химический состав Солнца. Элемент содержание в короне по объему (%) по числу атомов (%) водород 81,760 90,7 гелий 18,170 9,1 кислород 0,03 0,09 магний 0,02 — азот 0,01 0,01 кремний 0,006 — углерод 0,003 0,05 железо 0,0008 0,007 кальций 0,0003 меньше 0,01 неон — 0,01 Недра Солнца, согласно теоретическим расчетам должны быть беднее водородом. Солнце представляет собой желтый карлик класса G4, находящийся в главной последовательности. Наблюдения за Солнцем проводятся как в обычные оптические телескопы с затененными стеклами, так и в неоптические телескопы, что позволяет получить информацию о строении поверхности Солнца более подробно. Например, с помощью исследования и анализа гамма излучения от Солнца в момент вспышки удалось обнаружить дейтерий и тритий, что является косвенным доказательством теоретических выкладок о термоядерных реакциях на Солнце.

скачать реферат Исследования Венеры космическими аппаратами

Анализ позволил определить содержание в грунте окислов магния, алюминия, кремния, железа, калия, кальция, титана и магния. Впервые измерены электропроводность и механическая прочность грунта, а также выполнен простейший сейсмический эксперимент. Программа атмосферных измерений позволила провести измерение содержания инертных газов - аргона, неона, криптона, ксенона - и большинства их изотопов, что очень важно для понимания процесса формирования атмосферы Венеры. Ведь большинство изотопов являются реликтовыми, т. е. их содержание не изменялось со времени формирования атмосферы. Кроме того, был выполнен комплекс измерений содержания серосодержащих и других малых компонентов атмосферы. Эти измерения подтвердили, что сера является основным элементом, определяющим состав венерианских облаков. Главной целью космического эксперимента на искусственных спутниках Венеры автоматических межпланетных станциях "Венера-15" и "Венера-16" (1983 год) являлось радиолокационное картографирование поверхности северного полушария с помощью радиолокаторов бокового обзора.

скачать реферат Освоение космоса

В составе грунта было обнаруженно: 15-20 % кремния, 14 % железа, кальций, аллюминий, сера, титан, магний, цезий и калий. В составе воздуха было обнаруженно 95 % углекис лого газа, 2,7 % азота и признаки наличия кислорода, аргона и во дяного пара. К Меркурию впервые отправилась АМС “Маринер-10”, первона чально посланная к Венере в 1973 г. 29 марта 1973 г. космический аппарат достиг своей цели, планеты Меркурий, пройдя на расстоя нии 690 км от ее теневой поверхности. Во время каждого полета проводились иследования поверхности планеты. В атмосфере Мер курия были найдены следы аргона, неона и гелия в триллион раз меньшем количестве чем на Земле. Диапазон температур поверх ности от 510 до -210 гр., напряженность магнитного поля 1 % земного, а масса планеты 6 % массы Земли. Также АМС посылались к Юпитеру и Сатурну. Человек на Луне В соответствии с программой “Аполлон” в период с 1969 г. по 1972 г. к Луне было направлено девять экспедиций. Шесть из них за кончились высадкой двенадцати астронавтов на поверхность Луны от Океана Бурь на западе до хребта Тавр на востоке.

Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Клеточная инженерия

В сумме они составляют почти 98% всего содержимого клетки. Следующую группу составляют восемь элементов, содержание которых в клетке исчисляется десятыми и сотыми долями процента. Это сера, фосфор, хлор, калий, магний, натрий, кальций, железо. В сумме они составляют 1.9%. Все остальные элементы содержатся в клетке в исключительно малых количествах (меньше 0,01%)    Таким образом, в клетке нет каких-нибудь особенных элементов, характерных только для живой природы. Это указывает на связь и единство живой и неживой природы. На атомном уровне различий между химическим составом органического и не органического мира нет. Различия обнаруживаются на более высоком уровне организации - молекулярном.  Биология опухолевой клетки Клетка многоклеточного организма может существовать в двух состояниях: нормальном и трансформированном, т.е. опухолевом. Для исследовательских целей во многих случаях более удобна культура опухолевых клеток. Опухолевая клетка по многим биохимическим признакам отличается от нормальной. Её наиболее характерным отличительным свойством является способность к непрерывному делению, которое не подчиняется регуляторным сигналам организма.

скачать реферат "Клетка"

Второй регулятор, диацилглицерин, активирует протеинкиназу С, которая блокирует калиевые каналы. На этой же постсинаптической мембране метаботропные рецепторы групп II и III блокируют потенциал-зависимые Са-каналы. Таким образом, возбуждение клетки, вызванное ионотропными рецепторами синаптического контакта, контролируется метаботропными рецепторами этих же синаптических мембран (рис.1). Рис.1. Схема взаимодействия ионотропных и метаботропных рецепторов в функции нейрона. Глутамат высвобождается из пресинаптического окончания и взаимодействует с ионотропными (иГлуР) и метаботропными (мГлуР) рецепторами (I, II и III) в зависимости от того, с какими вторичными мессенджерами они связаны - инозитолтрифосфатом, (IP3), циклическим АМФ, (сАМР), ионами кальция и ферментом аденилатциклазой (АС). Эти мессенджеры активируют различные внутриклеточные киназы (в том числе протеинкиназу С, РKС), регулирующие проницаемость ионных каналов постсинаптической мембраны. Избыточная продукция вторичных мессенджеров приводит к нейротоксичности. Метаботропные рецепторы группы I увеличивают высвобождение глутамата, а групп II и III - уменьшают его.

скачать реферат Группы мышц у животных

До раздражения или в фазе расслабления мономер актина недоступен для взаимодействия, так как этому мешает комплекс тропонина и определен- ная конформация (подтягивание к оси филамента) концевых фрагментов молекулы миозина. В основе молекулярного механизма сокращения лежит процесс так называемого электромеханического сопряжения, причем ключевую роль в процессе взаимодействия миозиновых и актиновых миофиламентов играют ионы Са , содержащиеся в саркоплазматическом ретикулуме. Это подтвер- ждается тем, что в эксперименте при инъекции кальция внутрь волокон возникает их сокращение. Возникший потенциал распространяется не только по поверхностной мембране мышечного волокна, но и по мембранам, выстилаюшим попе- речные трубочки (Т-систему волокна). Волна деполяризации захватывает расположенные рядом мембраны цистерн саркоплазматического ретикулума, что сопровождается активацией кальциевых каналов в мембране и выходом ионов Са в межфибриллярное пространство. Влияние ионов Са на взаимодействие актина и миозина опосред- ствовано тропомиозином и тропониновым комплексом которые локализованы в тонких нитях и составляют до 1/3 их массы.

скачать реферат Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

Методом проточной цитометрии можно получать самые разные данные: определять содержание в клетке ДНК и РНК, суммарное количество белков и количество специфических белков, узнаваемых моноклональными антителами, исследовать клеточный метаболизм (например, измерять внутриклеточный рН), изучать транспорт ионов кальция и кинетику ферментативных реакций (M.G.Ormerod, 1990). В продаже имеются разные проточные цитометры, и изложить общие принципы их работы сложно. Можно отметить лишь несколько моментов, общих для всех приборов: для анализа необходимы гомогенные суспензии изолированных клеток; клетки или ядра должны иметься в достаточном количестве; для устранения эффектов, связанных с возможной агрегацией клеток, необходимо использовать всю доступную информацию, например данные по рассеянию света в объеме и отношение площади пика к его ширине. 2. Анализ ДНК-гистограмм Измерение содержания ДНК – одно из самых простых и распространенных применений проточной цитометрии. Первые ДНК-гистограммы, полученные в 1969 г.(M.A.Va Dilla, . . rujillo, P.F.Mulla ey, J.R.Coul er, 1969), позволили четко различить клетки, находящиеся в G1-, S- и G2/М-фазах клеточного цикла.

скачать реферат Культивирование вирусов

Предшествующее разведение содержит соответственно 2 ГАЕ и так далее. 5) Образование  зараженными   клетками   характерных   ферментов, или ферментов, легко отличаемых по свойствам от соответствующих ферментов    клеток-хозяев.  КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ПИКОРНАВИРУСОВ НА ПРИМЕРЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИОВИРУСА ТИПА 3 В КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК HeLa. В качестве конкретной методики культивирования вирусов можно привести способ выращивания полиовируса в перевиваемых клетках. Все процедуры проводятся в стерильных условиях. Определенные сублинии клеток HeLa (например, HeLa S3) могут расти в средах с низкой концентрацией ионов кальция (например, CaS2MEM). Для эффективного заражения существенно, чтобы клетки хорошо росли в виде однородной суспензии. Клетки осаждают низкоскоростным центрифугированием (15 мин при 900 g) и ресуспендируют в среде CaS2MEM до концентрации ~ 2.107 кл/мл (~1/20 исходного объема). К клеточной суспензии добавляют вирус в концентрации 10—50 БОЕ на клетку; инкубируют ее на магнитной мешалке в течение 1 ч при 35 °С. Суспензию разводят той же средой до концентрации 2.106 кл/мл и добавляют 100 мкКи -уридина.

Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
скачать реферат Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

Из радиоактивных изотопов можно отметить в качестве примера один наиболее опасный - Sr90 (стронций-90) ), который химически похож на кальций, а, значит, способен откладываться в костных тканях животных и человека, имеющий относительно высокую подвижность в почве. Основная масса наиболее активных изотопов с небольшим периодом полураспада попадает в окружающую среду антропогенным путём: в процессе производства и испытаний ядерного оружия, из атомных электростанций, особенно в виде отходов и при авариях, при производстве и использовании приборов, содержащих радиоактивные изотопы и. т. д. Кислые атмосферные выпады на сушу- одна из острейших глобальных проблем современности и обозримого будущего, проблема возрастающей кислотности атмосферных осадков и почвенного покрова. Районы кислых почв не знают засух, но их естественное плодородие понижено и неустойчиво; они быстро истощаются и урожаи на них низкие. Кислотные дожди вызывают не только подкисление поверхностных вод и верхних горизонтов почв. Кислотность с нисходящими потоками воды распространяется на весь почвенный профиль и вызывает значительное подкисление грунтовых вод. Кислотные дожди возникают в результате хозяйственной деятельности человека, сопровождающейся эмиссией колоссальных количеств окислов серы, азота, углерода.

скачать реферат Фитопланктон как начальная стадия в рационе питания гидробионтов

Эти водоросли составляют от 30 до 98% нанопланктона Средиземного моря, причем особенно много их бывает зимой и летом. Иногда в специальной литературе это море называют «морем жгутиконосцев». Известковые илы, состоящие в том числе и из скелетов кокколитофорид, широко распространены в Мировом океане. Чаще всего они встречаются в Атлантическом океане, где ими покрыто более 2/3 поверхности дна. Но кокколитофориды занимают первое место в известковых илах лишь по численности, по массе же в этих илах преобладают раковинки пелагических фораминифер (представители зоопланктона, о которых пойдет речь в следующей главе). Состоящие из них донные отложения содержат более 60% карбоната кальция (СаСО,). Самые мощные донные отложения известковых скелетов фораминифер находятся в местах океанических конвергенций, т. е. там, где теплые массы воды встречаются с холодными, что вызывает массовую гибель организмов. К нанопланктону относятся также кремнежгутикоые водоросли (Silicof age a a, Chrysophyceae). Это одноклеточные морские автотрофные жгутиконосцы, имеющие всего один жгутик и обладающие кремниевым наружным скелетом.

скачать реферат Анатомия и физиология пищеварительной системы человека

В слюне содержатся катионы натрия, калия, кальция, магния, а также микроэлементы (железо, медь, никель и др.). Органические вещества представлены в основном белками. В слюне имеются самые различные по происхождению белки в том числе и белковое слизистое вещество муцин. В слюне содержатся азотсодержащие компоненты: мочевина, аммиак и др. Функции слюны. Пищеварительная функция слюны выражается в том, что она смачивает пищевой комок и подготавливает его к перевариванию и проглатыванию, а муцин слюны склеивает порцию пищи в самостоятельный комок. В слюне обнаружено свыше 50 ферментов. Несмотря на то, что пища в полости рта находится короткое время - около 15 с, пищеварение в полости рта имеет большое значение для осуществления дальнейших процессов расщепления пищи, т. к. слюна, растворяя пищевые вещества, способствует формированию вкусовых ощущении и влияет на аппетит. В полости рта под влиянием ферментов слюны начинается химическая переработка пищи. Фермент слюны амилаза расщепляет полисахариды (крахмал, гликоген) до мальтозы, а второй фермент — мальтаза — расщепляет мальтозу до глюкозы.

скачать реферат Энцефалит

Клещевой энцефалит хронической формы с трудом поддается терапии, эффективность специфических средств значительно ниже, чем в остром периоде. Из антиконвульсантов при кожевниковской эпилепсии можно применять бензонал, фенобарбитал, гексамидин. Целесообразно назначение витаминов, особенно группы В (В, Bg, В 12), при периферических параличах — антихолинэстеразных средств (прозерин, оксазил, калимин). Показано проведение десенсибилизирующей терапии (димедрол, пипольфен, супрастин, хлорид кальция, гормональные препараты), периодических курсов внутривенного введения 40% уротропина с глюкозой. Комариный энцефалит Комариный энцефалит (энцефалит В, японский, летне-осенний, энцефалит Приморского края) — эпидемическое заболевание, описанное после большой вспышки 1924 г. в Японии. На территории СССР отдельные вспышки комариного энцефалита регистрировались в Приморском крае. Заболевание вызывается фильтрующимся вирусом. Заражение человека происходит при укусе комара. Сезонность обусловлена усилением выплода комаров в августе—сентябре.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.