телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Разное -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Искусство, Культура, Литератураподраздел:Литература, Лингвистика

Тарас Шевченко как художник

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Вони досконаліші щодо композиційної побудови, глибше розкривають психологі-чний стан портретованих і являють собою новий крок у розвитку реалізму художника. Часто Шевченко вводить портрет у жанрові композиції (“О.Бу-таков і фельдшер О. Істомін під час зимівлі на Косаралі”1848-1849; “Т.Г.Шев-ченко серед товаришів” 1856; “Т.Г. Шевченко малює товариша” 1855-1857). Творчість Шевченка років заслання переконливо доводить, що, всупереч твердженням біографів поета з буржуазно-націоналістичного табору, він не втратив здібностей художника, а й досяг як митейь ще вищого рівня в усіх жанрах портретному, пейзажному й побутовому. В його творах цього часу на повну силу пролунала соціальна тема й виявилася інтернаціоналіст-ська позиція художника. Крім того, твори років заслання свідчать про те, що Шевченко бувши відірваним від академії, не забував про неї. Безсумнівний відгомін академічної школи відчувається у виконаних художником у цей час композиціях на історичні, міфологічні й літературні теми. Пієтет Шевченка до Академії мистецтв стверджують написана на засланні автобіографічна повість “Художник” та записи у “Щоденнику”. Мистецька спадщина Шевченка останнього періоду життя кількісно невелика. В цей час він багато працював над офортом і досяг у ньому, порівняно з офортом 1844, новмх успіхів. Серед пейзажів переважають етюди й начерки, виконані 1857 на пароплаві, коли поет їхав з Астрахані до Нижнього Новгорода, та краєвиди, створені на Україні під час третьої подорожі 1859 (вийнятком хіба що є офорти “Вечір в Альбано поблизу Рима. Ліс” – за твором М. Лебедєва та “Мангишлацький сад” – за власним малюнком). Усі ці пейзажі незалежно від міри їхньої завершеності, свідчать про зрослу майстерність Шевченка-пейзажиста в останній період життя. Це виявляється в підкресленні другого і третього планів, у побудові композиції на широкому обрії та у перевазі повітряної перспективи над лінійною, в глибокій ліричності та емоційності краєвидів. До жанрових композицій Шевченко звертався лише повернувшись до Петербурга та його майже виключено в зв язку з роботами в офорті (“Дві дівчини”,”Свята родина”,”Притча про робітників на винограднику”). Всі-1858 “Сама собі своїй господі”. “Приятелі”, “Старец на кладовищі”, всі-1859). Особливий інтерес являють портрети роботи Шевченка останнього періоду його творчості. Їх відомо 41. Усе це - завершені твори, крім невеликого рисунка олівцем – портрета О. Герцена, спокійного в Нижньому Новгороді. Портрети виконано італ. Олівцем і крейдою на тонованому папері та в техніці офорта. Для портретів олівцем характерні смілива, соковита лінія й соковитий штрих. Шевченко намалював їх на пароплаві під час переїзду по Волзі, потім у Нижньому Новгороді, Москві, на Україні та в Петербурзі. Вони близькі до портретів, виконаних у Новопетровському укріпленні, але набагато контрастніші та виразніші щодо внутрішньої характеристики портретованих, хоч сам рисунок у них значно лаконічнішиї. Ціла галерея офортних автопортретів (шість) і портрети віце-презедента петербурзької академії мистецтв Ф. Толстого та професорів академії Ф. Бруні та П. Клодта й академіка І.

Багато малюнків, виконаних по закінченні петербурзької Академії мистецтв, які були у І. Фундуклея і М. Сажина, загубилося після арешту поета 1847. Окремі малюнки, що він їх потай надсилав з Новопетровського укріплення друзям для продажу, потрапили до третіх рук, і де вони – невідомо. Не розшукано й малюнки різних років, що залишилися після смерті поета і були продані з аукціону у травні 1861. В дожовтневий час твори Шевченка колекціонували окремі особи. Систематично збирати і зберігати мистецьку спадщину Шевченка стало можливим лише після перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції. За радянського часу виявлено і вивчено багато творів художника, які вважалися втраченими. Із скупих згадок в автобіографічних поезіях і з мемуарних джерел відомо, що Шевченко захоплено малював у дитинстві. Це були переважно візерунки, що ними він прикрашав переписувані книжечки, та зображення солдатів і коней, якими прикрашав стіни хати. Коли Шевченко служив козачком у П. Енгельгардта, він перемальовував картини, які прикрашали панські покої. Подорожуючи з обозом Енгельгардта, копіював, певно, з гравюр і лубочних картинок зображення історичних осіб та фольклорних героїв. За те, що козачок Шевченко 6.12.1829 перемальовував лубочну картину “Козак Платов”, його з наказу пана покарано різками. Жодна з цих копій не збереглася. Не збереглися й малюнки, які Шевченко, працюючи в майстерні В. Ширяєва в Петербурзі, робив білими ночами із скульптур у Літньому саду. Не дійшли до нас й перші Шевченкові спроби в жанрі акварельного портретного живопису, до якого він звернувся за порадою І. Сошенка. Це зокрема портрет І. Нечипоренка, який позував Шевченкові, а також портрети, що їх художник виконав після вступу до петербурзької Академії мистецтв: портрет нареченої Демидова, портрет П. Мартоса, Солової, С. Гулака-Артемовського, В. Апрелєва та інші. Не розшукано й більшість малюнків та етюдів Шевченка, виконаних у навчальних класах Товариства заохочування художників і в Академії мистецтв до зустрчі з К. Брюлловим та під час навчання в нього. Не знайдено й картину “Хлопчик-жебрак, що дає хліб собаці”, яку Рада академії мистецтв 27.11.1840 відзначила срібною медаллю 2-го ступеня, як першу Шевченкову спробу живопису олійнии фарбами, а також два інші твори тих років: акварель “Група сплячих жебрачок”, яку шевченко експонував 1842 на виставці в Академії мистецтв, та катрину “Панна Сотниківна”, намальована того самого рогк на прохання Г. Квітки- Основ яненка. З творів, що їх Шевченко виконав на Україні 1843- 1847, не відшукано портрети О. Волховського, членів родини О. Лук яновича, О. Шостки, О. Афанасьєва-Чужбинського, три портрети членів родини Катериничів, В. Забіли, сина К. Білозерського, Ю. Сребдольської, 8 шаржованих рисунків членів “товариства мочемордія”, 2 малюнки “Бал у Волховських”, “Будинок Хмельницького у Суботові”, “Будинок А. О. Козачковського в Переяславі”, малюнки, виконані під час розкопок могили Переп ятихи біля Фастова та інші. Невідома й доля багатьох творів Шевченка часів заслання. Серед них портрети Е. Нудатова, М. Обручової, Ф. Лазаревського, О. Фролова, Є. Косарєва, М. Бажанова, дочки Ускових Наташі, жанрові малюнки з життя казахів: “Казахський бакса”, “Спритний продавець”, “Молитва до вмерлих”, один з двох однойменних малюнків “Циган”, “Дочка хіоського гончаря” і “Сцена в казармі”; карикатури на міністра освіти С.

Жанрові твори Шевченка правдиво і поетично зображують життя українського народу, глибше, ніж це було до того в українському мистецтві, підносять соціальні проблеми. Успіхи жанриста позначились і на багатьох ілюстраціях Шевченка, які висунули його в число відомих ілюстраторів. У перші роки навчання в Академії мистецтв Шевченко почав працювати в пейзажному жанрі. Роботи останнього періоду перебування в Академії свідчать про докорінний злам у творчості художника. Перша подорож на Україну (квітень1843 – лютий1844) визначила тематику і характер творів митця, їхні жанри і співвідношення між ними. На Україні Шевченко далі працював над портретом, застосовуючи переважно олійні фарби (портрети Маєвської, Г. Закревської, П. Закревського, дітей В.М. Рєпніна). Ці твори набгато виразніші, глибше, ніж акварельні портрети попереднього періоду, розкривають внутрішній світ портретованих. Вони свідчать і про успіхи художника в оволодінні технікою олійного живопису. Новий за характером і технікою виконання (туш, перо-штрих, а не контур, як у композиціях доакадемічного періоду) автопортрет Шевченка 1843. Рисунок тут ніби передував творам, виконаним у техніці офорта. Мистецький доробок Шевченка часу перебування на Україні складають портрети, підготовчі роботи до “Живописной Украины”, виконані олією дві картини – “Селянська родина” та “На пасіці”, пейзажі (тепер як провідний жанр), а також ч исленні рисунки, серед яких і “Вдовина хата на Україні” та “Хата батьків Т.Г. Шевченка в с. Кирилівці”. Всі ці роботи свідчать про великий інтерес митця до життя українського народу і цого побуту, до природи й історичного минулого України, про либоке соціальне спрямування творчості художника. У програмі до “Живописной Украины” вперше в українськоиу мистецтві проголошено думку про соціальну роль образотворчого мистецтва, а саме видання поклало початок розвиткові в українському миствецтві офорта. Творчість Шевченка періоду від закінчення Академії до заслання характеризують переважно портрет і пейзаж. Відомо 17 портретів цього часу, виконаних олією, аквареллю і олівцем,- свідчення майстерності і популярності Шевченка як портретиста серед широких кіл української інтелігенції. В пейзажах, виконаних аквареллю та олівцем, переважає замилування просторами, затишними куточками і особливо деревами з їхнім вибагливим і складним рисунком. Композицію тут побудовано на другому плані; пізніше, десь з літа 1845, спостерігаються перші спроби дати і третій план. Велике місце в творчості Шевченка в цей час посідав історичний пейзаж,що зумовлено роботою художника в Київській археографічній комісії, для якої він змальовував архітектурні пам ятки й історичні місця. В цих творах висока майстерність поєднуються з науково-документальною точністю. Ретельне вивчення мистецької спадщини Шевченка, зосередження всіх його творів у спеціальному музеї, публікація їх в академічному виданні (1961-1964) дали змогу об єктивно оцінити великий за обсягом і значний за мистецькою вартістю доробок художника періоду заслання. Незважаючи на царську заборону, Шевченко в роки недолі працював багато плідно в усіх властивих йомуй раніше жанрах. Всього відомо 124 завершені твори й 220 екскізів та начерків, створених тоді.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Занимательное литературоведение, или Новые похождения знакомых героев

Может быть, тебе это сравнение покажется слишком смелым или даже кощунственным, но я бы осмелился уподобить Остапа художнику или поэту, которому, как Тарасу Шевченко - помнишь? - запретили рисовать и сочинять стихи. Разница только в том, что Шевченко было запрещено прикасаться к холсту и бумаге высочайшим повелением, относящимся к нему персонально, а Остапу и таким, как он, не позволило заниматься любимым делом само устройство того общества, в котором ему выпало жить. - Это вы серьезно? - удивился Тугодум. - Совершенно серьезно, - кивнул я. - Предпринимательство - это ведь тоже своего рода творчество. Замечательный наш поэт Николай Заболоцкий сказал однажды: "Я только поэт, и только о поэзии могу судить. Я не знаю, может быть, социализм и в самом деле полезен для техники. Но искусству он несет смерть". Так вот, романы Ильфа и Петрова - опять-таки, независимо от того, сознавали или не сознавали это они сами, - наглядно и неопровержимо показывают нам, что социализм несет смерть не только искусству, но и всем видам и формам творчества. - Опять! - возмущенно воскликнул Тугодум. - Опять вы говорите: независимо от того, сознавали или не сознавали это они сами

скачать реферат Життя Тараса Григоровича Шевченка

Земляк і приятель Шевченка - художник Іван Максимович Сошенко зразу ж поклав Тараса, який пашів жаром, у ліжко і терміново викликав знайомого лікаря Жадовцева. Лікар уважно оглянув хворого Шевченка і сказав Сошенкові: - Хворого необхідно відправити до лікарні, тому що з вашими грошима гарячку лікувати вдома не можна. Але і в лікарні не дешево коштувало лікування. Скупий Ширяєв не дав жодної копійки, хоч у контракті, підписаному ним, передбачалося, що в разі захворювання учня на протязі строку навчання майстер зобов’язаний лікувати його на свій рахунок. Довелося друзям Тараса клопотатися перед Колмітетом Товариства заохочення художників. З цього приводу у звіті Товариства від 30 травня 1837 року відмічалося: "Пансіонеру Алексєєву і учню Шевченку на ліки. 50 карбованців" . На ці гроші лікар Жадовцев і художник Сошенко помістили Тараса до Петербургської міської лікарні святої Марії Магдаліни (нині лікарня ім. Віри Слуцької), біля Тучкового мосту. Друзі Шевченка обрали цю лікарню не випадково. Лікарня св. Марії Магдаліни була найновішим лікувальним закладом на той час.

Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
 Тайна имени

Если же у вас вдруг разгорелся с Тарасом жаркий спор, будьте готовы к тому, что уж в этом-то споре никакая истина, кроме упрямства, не родится. В целом же в людях Тарас наиболее всего ценит верность, постоянство и честность. Астрологическая характеристика. Знак зодиака: Стрелец. Планета: Марс, Сатурн. Цвета имени: коричневый, красный, стальной. Наиболее благоприятные цвета: оранжевый, желтый. Камень-талисман: жадеит, янтарь, золото. Празднуем именины: 10 марта (25 февраля) - Тарасий Константинопольский, патриарх. 22 (9) марта - Тарасий Ликаонийский. След имени в истории. Мало кто знает, что известный украинский поэт и художник Тарас Шевченко (18141861) родился крепостным, и лишь в 24 года был выкуплен из неволи. Вообще, судьбу этого интересного, талантливого человека трудно называть простой. Окончив Петербургскую академию художеств, он стал членом одного из тайных обществ, за что и был впоследствии отдан в солдаты. Десять лет провел художник и поэт на службе, не переставая писать. Его великолепные произведения - поэмы, баллады, стихи - просты и в то же время глубоко психологичны

скачать реферат Блеск и нищета социалистического донбасса

В эпоху «позднего» Хрущева неоднозначные процессы протекали и в духовной жизни общества. На рубеже 1950-1960 гг., на волне интеллектуального творческого подъема, последовавшего после развенчания культа личности Сталина на XX съезде КПСС (февраль 1953 года) в Москве, вокруг редакции журнала «Новый мир» (гл.ред. - Александр Твардовский) сформировалась группа литераторов (Валентин Овечкин, Федор Абрамов, Андрей Дементьев, др.), призывавших отказаться от устоявшейся в 1940-1950 гг. «лакировки» советской действительности. Вскоре, к тенорам «новомировцев» присоединились басы классиков советской литературы и публицистики Ильи Эренбурга, Сергея Панферова, Михаила Шолохова, а затем - и баритоны новых интересных авторов: Владимира Дудинцева, Даниила Гранина, Виктор Дороша, Александра Солженицына, Варлаама Шаламова, др. Во вт. пол. 1960-х гг. в аудиториях московского Политехнического института стали проводиться поэтические вечера с участием Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, др. На экраны кинотеатров вышли замечательные фильмы Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице» (1956 г.), «Два Федора» (1958 г.), «Мне двадцать лет» (1964 г.), др., Михаила Калатозова «Летят журавли» (1957 г.), Григория Чухрая «Сорок первый» (1956 г.), «Баллада о солдате» (1959 г.). Творческая интеллигенция Москвы познакомилась с работами художников Эрнста Неизвестного и Павла Никонова, а общественность Донецка – с творчеством М.Воронского, А.Олейника (памятник Тарасу Шевченко на бульваре имени «Кобзаря», 1955 год).

 Жуковский

Друзья Шевченко — молодые художники, ученики Брюллова — показали Брюллову рисунки Шевченко, и он похвалил их. Они попросили Брюллова сделать что-нибудь для их друга, и он поехал к помещику Энгельгардту, надеясь убедить его отпустить талантливого юношу. Брюллов вернулся раздраженный: «Это самая крупная свинья в торжковских туфлях!» — сказал он о помещике. Шевченко пришел в отчаяние... Жуковский, узнав о его состоянии, написал ему несколько ободряющих слов (Шевченко потом много лет носил эту записку в кармане). К Энгельгардту поехал Венецианов, он приступил к делу прямо и спросил о цене, за какую может он отпустить Тараса. Энгельгардт запросил 2500 рублей. Надо было их добывать, Брюллов решил написать портрет Жуковского и разыграть его в лотерею. В апреле 1837 года портрет был готов, или почти готов, а потом все дело затянулось на целый год, так как Жуковский уехал в путешествие по России. Лотерея произошла только в апреле 1838 года в Аничковом дворце. Отпускная Тарасу Шевченко была подписана 22 апреля, Энгельгардт прежде подписания получил всю сумму

скачать реферат Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

Це була природна реакція народів, спрямована на захист від національно-культурного поглинання панівною нацією через відповідні дії урядових структур. Національний рух польської інтелігенції та панства порівняно з іншими перебував на досить високому рівні, відзначався рішучістю й прагненням силою повернути Польщі втрачену державну незалежність. Причому він базувався на ідеї панівної ролі польського населення й польської культури в житті народів майбутньої держави. Свої особливості мав національний рух і в Україні. Це досить рельєфно виявилося в діяльності таємного Кирило-Мефодіївського товариств а у Києві. Його організували у січні 1846 р. чиновник канцелярії генерал-губернатора Микола Гулак, ад'юнкт Київського університету Микола Костомаров і студент того ж самого навчального закладу, а згодом учитель Полтавського кадетського корпусу Василь Білозерський. Символом товариства організатори обрали перстень з написом «Св. Кирило і Мефодій» на честь видатних слов'янських просвітителів. До товариства були причетні також студенти місцевого університету Георгій Андрузький, Опанас Маркович, Олександр Навроцький, Іван Посяда і Олександр Тулуб, полтавський поміщик Микола Савич, учитель однієї з санкт-петербурзьких гімназій Пантелеймон Куліш, художник Тарас Шевченко та ін.

скачать реферат Синтаксические и функционально-семантические особенности употребления условного наклонения в итальянском языке

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут іноземної філології Кафедра іспанської та італійської філології Дипломна робота спеціаліста на тему: - Mila o:Mo dadori,1992.

скачать реферат Венок Кобзарю - литературно-музыкальная композиция

Он мечтал о том времени, когда .на оновленiй землi Врага не буде, супостата, А буде син, i буде мати, I буде син, i буде мати, I ,будуть люди на землi. Ученица. Мечты гениального сына Украины сбылись. И сегодня в мирной и счасливой жизни Тарас Шевченко рядом с нами. Ученик. Он был сыном мужика и стал властелином в царстве духа. Он был крепостным, и стал великаном в царстве человеческой культуры. Он был самоучкой, и указал новые, светлые и свободные пути профессорам и книжным ученым. Ученица. Десять лет он томился под тяжестью российской солдатской муштры, а для свободы России сделал больше, чем десять армий-победительниц (И. Франко).

скачать реферат Тарас Григорьевич Шевченко

Так ли это? Однозначно и не ответишь. И тем не менее хочется привести несколько малоизвестных эпизодов из жизни Великого Кобзаря, которого почитают и ныне многие военнослужащие Российской армии. Когда в 1845 году на Украине возникло Кирилло-Мефодиевское общество, ставившее целью добиваться национально-культурной автономии Украины, к его участникам примкнул и Тарас Шевченко, незадолго до того освобожденный от крепостной зависимости. Надо сказать, что в это время по всей Европе наблюдалась консолидация антимонархических сил, росло национальное самосознание. Апофеозом всех этих процессов стала волна революций, потрясшая Старый Свет в 1848 году. В Российской империи также образовывались кружки и общества, ставившие цели глобального изменения существующего строя. Правда, степень их революционности была очень разной. Уже тогда основными направлениями революционной мысли стали философские идеи так называемых западников, с одной стороны, и славянофилов, с другой. В ответ государство издало "Уложение о наказаниях уголовных и исправительных", подписанное Николаем I в 1845 году. Впрочем, со своими политическими оппонентами царизм боролся и раньше.

Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
скачать реферат Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Це – символи рушнику, вишиванки, хлібу, калини.№ І міфоло- гізовані образи козака – запорожця, Запорізької Січі. Це і історичні постаті, що стали напівлегендарними в національній свідомості: Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Сірко, Тарас Шевченко, 1. Алмонд Г., Верба С. Згадана праця. – С. 133. -39- Іван Франко, Леся Українка. Це – звичайно, і глибинний релігійний чинник – православна традиція, Церква, Собор. Це – неповторна краса рідної землі і т.д. Тобто мова йде про традиційні цінності, які укорінені дуже глибоко у підсвідомості на архетипічному рівні. Вони є відображенням національного менталітету і спільної історичної долі. У дитячому віці, враховуючі особливості психології молодших школярів дуже важливу роль відіграють і народні казки, легенди, пісні, ігри, свята. Згадаємо і історичне минуле – в плані козацьких демократичних традицій (неважливо, якими були запорожці насправді, важливо – який міф про них ми закладемо у дитячу свідомість), у попередніх розділах ми говорили, що діти краще розуміють історичне минуле, якщо воно пов’язуються з сьогоденням.

скачать реферат "Электронное правительство"

Министерству иностранных дел Украины, Государственному комитету связи и информатизации Украины, Государственному комитету информационной политики, телевидения и радиовещания Украины отработать в двухмесячный срок и принять долгосрочные меры относительно развития внешней информационной деятельности, информирования мировой общественности об Украине с целью формирования положительного ее восприятия в мире, относительно организации и финансирования теле- и радиовещания за границу. Службе безопасности Украины подать в двухмесячный срок предложения относительно усовершенствования работы по противодействию информационным агрессиям и специальным информационно-пропагандистским операциям, осуществляемым против Украины иностранными спецслужбами. Министерству образования и науки Украины: . обработать вместе с Департаментом специальных телекоммуникационных систем и защиты информации Службы безопасности Украины в двухмесячный срок мероприятия по подготовке и переподготовке специалистов в сфере информационной безопасности; . подготовить в трехмесячный срок типичные учебные программы для средних и высших учебных заведений по учебной дисциплине "Информационная культура"; . отработать вместе с Министерством экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, Государственным комитетом информационной политики, телевидения и радиовещания Украины, Украинской Академией государственного управления при Президенте Украины, Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко в двухмесячный срок мероприятия по повышению уровня подготовки управленческих, журналистских и технических кадров для информационной сферы, в том числе работников государственных органов, учет современных потребностей при формировании государственного заказа на подготовку молодых специалистов.

скачать реферат Чорновил Вячеслав Максимович (24.12.1937 – 25.03.1999)

Чорновил Вячеслав Максимович (24.12.1937 – 25.03.1999)Украинский политик и государственный деятель, глава Народного Руху Украины. Родился в селе Ерки (теперь Звенигородский р-н Черкасской обл.) Закончил факультет журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченка с отличием. Работал на Донбассе: слесарем, плотником. 1960-1963 гг. – редактор молодёжных передач студии Львовского телевидения. 1963-1965гг. – редактор многотиражки; зав. отдела газеты «Молодая гвардия». Поступил в аспирантуру Киевского Педагогического института. В 1965 году был уволен с работы за участие в правозащитном движении. Хотя к апрелю 1966 г. ему удалось устроиться литературным работником газеты «Друг читателя», был уволен с работы за отказ дать показание на закрытом политическом процессе во Львове. По материалам этого процесса написал книги: «Лихо з розуму» (1966 г.), «Правосуддя чи рецидиви терору» (1967 г.) и др., которые были опубликованы на Западе. В то время работал техником в карпатской экспедиции АН УССР, инструктором по рекламе Киевкнигторга. С марта 1967 – инструктор товарищества охраны природы в г. Львове. 15.11.1967 г. – приговорён до 3-х лет лишения свободы за наговор на советский общественный лад.

скачать реферат История Украины

Особливе місце в розвитку духовних засад українського національного руху, української культури належить, безумовно, Тарасові Шевченку. Важко знайти інший приклад, коли б творчість і особистість однієї людини такою повною мірою віддзеркалювали б національну ідею, національний дух. Те, що в історії народу, який змагався за свою свободу й державність, таке видатне місце посів саме поет, не було випадковим. Культурна діяльність була практично єдиною цариною, де українці могли виявити свою самобутність. У розглядуваний період серед талановитої плеяди українських письменників виділяються такі широковідомі постаті, як І. Котляревський, П. Гулак- Артемовський, Є. Гребінка, Г. Квітка-Основ'яненко, П. Куліш. Виникають російські професійні театри — у Києві (1805 р.), Полтаві (1810 р.), Харкові (1812 р.). Великою популярністю користувався в Полтаві український театр, на сцені якого виступала аматорська група під керівництвом І. Котляревського. У 1819 р. тут поставили «Наталку Полтавку», «Москаля- чарівника». Існував також аматорський театр у с.

скачать реферат Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

Від 1889 року Тарновський постійно проживає в Києві, мешкає в будинку на розі вулиці Володимирської і майдану Лисенка, згодом – на розі Володимирської і Золотоворітського майдану. В обох приміщеннях під музей, який Тарновський возив із собою, було відведено великі зали, всі речі розміщено в окремих скляних вітринах, систематизовано. Мав Василь Васильович і величезну бібліотеку: самої україністики понад двадцять тисяч книжок! Музей був відкритий для масового безкоштовного відвідування, а його власник в інвалідній колясці супроводжував відвідувачів і радо давав пояснення. Заслугою В.В.Тарновського-молодшого є постійна турбота про впорядкування могили Тараса Шевченка на Чернечій Горі. Коли поета поховали, місцеві поміщики здійняли шум, протестуючи і вказуючи на небезпеку для них від такого сусідства. Тоді Тарновський звернувся до Полтавського губернського земства, і воно зобов’язалося опікуватися могилою Шевченка. Матеріальні витрати узяв на себе Тарновський. На упорядкованій могилі він встановив великий хрест з чавунним барельєфом поета, який було відлито за ескізом-малюнком самого Василя Васильовича, що мав, крім усього іншого, і мистецькі здібності.

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
скачать реферат Лекції з української та зарубіжної культури

Тут починав творчу кар'єру Микола Охлопков (1900-1967), згодом відомий режисер московських театрів. Ним були поставлені фільми "Митя" і "Проданий апетит". Разом з О.Довженко створював фільми "Вася-реформатор", "Ягідка кохання", "Арсенал" кінооператор Даніїл Демуцький (1893-1954), син українського фольклориста, хорового диригента і композитора Порфирія Демуцького (1860-1927). У Довженка в фільмі "Арсенал" працював асистентом згодом відомий радянський кіносценарист Олексій (Люся) Каплер (1904-1979). У 1940 році Олександр Файнциммер поставив в Одесі фільм "Танкер Дербент" за однойменною повістю Юрія Кримова, який довгий час вважався радянською кінокласикою. У багатьох фільмах в Одесі знявся А.Бучма ("Укразія", "Вендетта", "Тарас Шевченко", "Арсенальці", "Макдональд", "Микола Джеря", "Нічний візник", "Назар Стодоля", "Арсенал", "Джиммі Хіггінс", "Тарас Трясило", "Проданий апетит", "Напередодні"). Як режисер він поставив тут фільм "За стіною". Плодотворно працював в Одесі і іншій видатний український актор Юрій Шумський (кінофільми "Вася реформатор", "Тарас Шевченко", "Беня Крик", "Борислав сміється", "Буря", "Напередодні", "Нічний візник").

скачать реферат Ліна Костенко

Загальне визнання видатної поетеси вона здобула завдяки вмінню синтезувати в своїй творчості найкращі риси української поезії і відкинути гірші. Цими гіршими я вважаю велемовність, сентиментальність, надмірний пафос, оперування надто скромним "словником" символів, що часто зводиться до кількох чи кільканадцяти елементів, запозичених з поезії Тараса Шевченка, Лесі Українки, народної пісні, послугування загальниками, стилізацію, легкість, з якою поезія потрапляє під вплив патріотично витлумаченої мілизни, стереотипність мислення. Ліні Костенко вдалося щасливо уникнути цих шкідливих для лірики ознак, якими позначена творчість багатьох українських поетів, прозаїків, навіть критиків. Ліна Костенко є також авторкою кіносценаріїв та кваліфікованим перекладачем польської лірики, зокрема поезій Марії Павліковської- Ясножевської. Поетеса уникнула репресій, яких зазнала частина непокірних українських письменників, її довголітнє мовчання, що мало бути покарою влади за оборону прав людини і, сказати б, прав культури на існування, переросло в загальний вияв протесту й обернулося високим авторитетом не тільки в сфері літератури.

скачать реферат Леся Українка

Леся Українка прагнула створити образ героя, духовно могутнього борця, людини незламного характеру. З цією метою авторка зверталась до Біблії, міфології, історичного минулого нашого та інших народів. Часто з великим піднесенням поетеса використовувала образ нескореного Прометея. Духовна спорідненість з цим титаном була помічена критиками і літературознавцями, за що Леся удостоїлась імені дочки Прометея. Нащадками Прометея називає Леся Українка всіх борців за волю. Як зразок мужності, громадянської активності, титанічного духу виступає учасниця оборони свого краю у поезії "Грішниця". Ця дівчина ладна віддати своє життя за те, щоб не було на її землі ворогів. У циклі "Сльози-перли" ліричний герой заявляє, що краще прийняти смерть, ніж жити в "ганебній неволі". Мужнім борцем за щастя і долю України був для Лесі Тарас Шевченко. Вірш "На роковини" розкриває палку самовіддану любов поета до своєї землі, нездоланність його духу. Авторка уславлює мужність, незламність поета-громадянина в поезії "Якби вся кров моя уплинула отак". У поета є сила, яка не дозволяє коритись долі, а "будить у серці крики бойові". І вона до кінця залишилася вірною цьому життєвому девізу: у житті і у творчості.

скачать реферат Из истории московского «полуострова»

О войне он рассказывал языком своих снимков. Чтобы показать войну и людей войны, передать дыхание боя, ему надо было всегда находиться на передовой линии, тогда каждый добытый из огня кадр приобретал силу боевого оружия».   Летом 1941 года Трошкин крупным планом снял первые подбитые фашистские танки, находившиеся на нейтральной полосе, подобравшись к ним под огнем противника. Этот снимок, обошедший потом всю мировую печать, появился в «Известиях» вместе с очерком К. Симонова. Дорогомилово послевоенных лет В послевоенные годы промышленность и городское хозяйство Москвы развивались все более быстрыми темпами. Наиболее крупными предприятиями Дорогомилова стали пивоваренный завод им. Бадаева (бывший Трехгорный), Дорогомиловский химический завод им. Фрунзе, карандашная фабрика им. Сакко и Ванцетти.  С большим размахом велось жилищное строительство. На Дорогомиловской набережной (с 1961 года — набережная Тараса Шевченко) в период с 1952 по 1956 годы было построено пять многоэтажных жилых зданий. В это же время была в основном закончена реконструкция Бережковской набережной. Существовавшие здесь с конца XIX века товарные склады железной дороги были снесены, а на их месте появились жилые дома, здание Патентной библиотеки и Архива Российской Федерации.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.