телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Хозяйственное право

Контрольна по госпправу

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ з дисципліни “Господарське законодавство” студента 4-го курсу 1-ї групи заочного факультету спеціальності 6.050107 “Економіка підприємства” shura19@ya dex.ru (номер залікової книжки –) Викладач: Рівне – 2002 ЗМІСТ Вступ стор. 3 Теоретична частина 1. Тема 1. Питання 5.Система господарського права і господарського законодавства. стор. 3 2. Тема 5. Питання 1. Характеристики правового статусу біржі. стор. 8 3. Тема 6. Питання 4.Порядок кредитування господарюючих суб’єктів банками. стор. 11 Практична частина Ситуація стор. 15 Список літератури . стор. 16 ВСТУП Поняття господарства може співпадати з поняттям виробництво і економіка, якщо за межі господарського виробництва винести майнові і немайнові відносини, пов’язані з веденням домашнього господарства (відносини між членами сім’ї). Господарське право зосереджує увагу на відносинах, що виникають між юридичними особами, їх органами управління, державними суб’єктами підприємницької діяльності. Предметом цих відносин в процесі господарської діяльності є чисельні організаційні та майнові відносини, що виникають і реалізуються між юридичними особами незалежно від їх форм власності; між ними та органами державного управління або відносини між органами управління. Господарське право, як і будь-яку іншу юридичну дисципліну, можна визначити насамперед за предметною ознакою, тобто за сукупністю суспільних відносин, що регулюються нормами господарського права. З цієї точки зору господарське право - система норм, які регулюють господарські відносини, тобто відносини, в які вступають організації, підприємці у процесі своєї господарської діяльності. Господарські відносини у сфері економіки України становлять предмет господарського права. У сфері економіки виникають і функціонують різноманітні відносини, пов'язані з господарською діяльністю. Зокрема, держава здійснює функції загального управління економікою, З ц виробництва, науки і техніки; економічні зв'язки в галузі будівництва; транспортні відносини; експедиторські операції; надання різноманітних послуг; банківські (кредитні, розрахункові та ін.) операції. Законодавство про нормативні документи (технічні норми) та умови їх застосування. Воно в основному представлене декретами Кабінету Міністрів: "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 8 квітня 1993 р., "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10 травня 1993 р/, а також Законом України "Про державне регулювання видобутку і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 р. та Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 11 лютого 1998 р. Законодавство про арбітражні суди та арбітражний процес визначає організацію та діяльність арбітражного суду - незалежного органу у вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, а також організацію та діяльність міжнародного комерційного арбітражу (третейського суду) щодо розв'язання спорів, які виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків.

Залежно від предмета діяльності є фондові і товарні біржі. Фондова біржа - це біржа, що оперує цінними паперами, тобто грошовими документами, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. О6'єктами операцій фондової біржі є акції; облігації республіки, місцевих позик і підприємств; казначейські зобов'язання республіки; ощадні сертифікати, векселі. Поняття правове становище і діяльність фондової біржі регулюються розділом II "Фондова біржа" Закону України "Про цінні папери і фондову біржу". Фондова біржа — це організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. 3 точки зору правового становища фондова біржа являє собою підприємство у формі акціонерного товариства, яке зосереджує в собі попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу. Товарні біржі класифікуються на види залежно від ряду підстав. Так, залежно від характеру асортименту товару товарні біржі поділяються на: вузькоспеціалізовані (предметом торгівлі є один вид товарів); спеціалізовані (предметом біржової торгівлі є однотипні групи товарів); універсальні (предметом торгівлі є широкий асортимент товарів). Залежно від характеру біржових угод виділяють: біржі реального товару, на яких предметом купівлі-продажу є реальний товар (як вироблений, так і намічений для виготовлення); ф'ючерсні, на яких здійснюється торгівля не реальними товарами, а контрактами на них; опціонні, предметом торгів на яких є тільки права на купівлю або продаж реальних товарів або контрактів на них у наступному періоді; комплексні, на яких укладаються угоди щодо реального товару, ф'ючерсні та опціонні угоди. Залежно від ступеня відкритості (можливості участі в торгах) товарні біржі поділяються на відкриті (публічні), на яких, крім членів біржі, в біржових операціях можуть брати участь і відвідувачі торгів (постійні і разові), та закриті, на яких право участі в біржових торгах і укладання біржових угод мають лише члени даної товарної біржі. Функції, права та обов'язки біржі. Функції біржі випливають насамперед, з поняття цієї спеціальної господарської організації, а саме: . товарна біржа виконує функцію товаророзподільчого каналу або механізму, завдяки якому товар розподіляється між споживачами за реальною ціною; . товарна біржа є свого роду господарюючим суб’єктом, який організовує ринок. Тому її ще називають організованим ринком. Вона створює необхідні умови учасникам біржових торгів у їх проведенні. На біржі здійснюються купівля-продаж і обмін товарної маси, що характеризується взаємозамінюваністю і не потребує додаткового узгодження технічних характеристик. Продукція, що надходить на біржу, має відповідати стандартам; . товарна біржа — це місце, де узгоджуються попит і пропозиція на певний біржовий товар; . товарна біржа є регулятором цін. Завдяки коливанню біржового попиту і біржової пропозиції тут не може бути державного регулювання цін; . товарна біржа стабілізує ціни на біржовий товар.

Важливим елементом кредитного моніторингу є внутрішній аудит кредитних операцій. Така перевірка здійснюється (як негласно, так і відкрито) відділом, підвідомчим внутрішньому аудитору банку. Аудитор знаходиться в безпосередньому адміністративному підпорядкуванні керівника банку або особи, що його заміщає. Аудиторська перевірка має на меті визначити: . стан залишків засобів на банківських рахунках по прострочених кредитах; . реальну ситуацію з забезпеченням зворотності кредитів і скороченням кредитного ризику; . становище з організацією кредитного процесу: відповідність практики видачі і погашення кредитів вимогам Кредитної політики банку; правильність відображення всіх кредитів в облікових документах, особливо по пролонгованих і прострочених; стан резервів під можливі втрати по кредитах. Звіт повинен містити рекомендації щодо фінансових, кадрово- організаційних і інших заходів для рішення проблеми погашення кредитів. Він дається керівнику і Раді Директорів банку. Перевірка кредитів необхідна для здійснення розумної програми банківського кредитування, а так само для виявлення помилок і недоліків. Вона допомагає керівництву банку не тільки швидше виявляти проблемні кредити, але і постійно контролювати відповідність Кредитної політики банку діям уповноважених співробітників Кредитного управління (відділу). Кредитний контроль допомагає також керівнику і Раді директорів банку в оцінці сукупного ризику і здійсненні відповідних превентивних заходів щодо зміцнення фінансової стійкості банку. Будь-які зміни і доповнення до кредитного договору і зв'язаним з ним договорам, оформляються додатковими угодами, що є невід'ємною частиною відповідного кредитних і інших договорів. Порядок укладання додаткових угод аналогічний порядку надання кредиту. Заключний етап – погашення кредиту. Погашення кредиту виробляється після настання строку платежу, визначеного кредитним договором, як правило, на підставі розпорядження кредитного відділу. Допускається так само і погашення кредиту позичальником своїм платіжним дорученням. Сплата сум нарахованих відсотків за користування кредитом здійснюється, як правило, щомісяця. Погашення заборгованості за кредитом і сплатою відсотків можуть здійснюватися: . одноразовим погашенням усієї суми заборгованості; . поетапним погашенням заборгованості за кредитом і відсотками (у межах загального терміну кредитування, відповідно до умов кредитного договору). Позичальник має можливість зробити (за згодою банку) дострокове погашення кредиту як цілком, так і частковими платежами. При цьому в кредитний відділ повинне бути надана лист-заявка на дострокове гасіння кредиту. Заборгованість за кредитом . вважається повернутою вчасно, якщо вона погашена цілком не пізніше терміну повернення кредиту, визначеного кредитним договором; . вважається не погашеною в термін, якщо погашення не здійснене протягом дня платежу, установленого кредитним договором. При настанні термінів платежів, установлених договором, і непогашенні позичальником заборгованості за кредитом чи відсотками, кредитний інспектор готує і передає в обліково-операційний відділ розпорядження на відкриття відповідних рахунків прострочених позичок чи відсотків і розпорядження про зарахування на рахунок прострочення відповідної простроченої заборгованості.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Даже фиктивное наступление с направления Петсамо, захваченного русскими 15 октября, заставило бы немцев поспешить с отходом, поскольку они были бы вынуждены опасаться, что их коммуникации, проходящие через Ивало, могут оказаться перерезанными. Когда я предложил контрольной комиссии, чтобы какая-нибудь небольшая часть русской дивизии, стоящая на новой границе в 70 километрах от Ивало, захватила бы перекресток дорог, ведущий в Инари, то получил ответ: предложение слишком запоздало (действительно, об этом следовало подумать в марте, или даже еще раньше, в 1941 году, - С.А.). Однако потом, когда мы 4 ноября овладели населенным пунктом Ивало, оттеснив немцев в направлении Инари, русские не стали медлить с переходом границы и продвижением в направлении Ивало. После этого русские, держа палец на спусковом крючке, большими группировками севернее Бивало, в Кусам и Суомуссалми взяли контроль над обстановкой на всей территории Северной Финляндии. Установленный в соглашении о перемирии срок демобилизации армии заканчивался 5 декабря, и этого придерживались жестко, хотя мы и просили о продлении

скачать реферат Оборудование летательных аппаратов

ЦЕЛЬ РАБОТЫ Целью работы является изучение студентами авиагоризонта АГБ-3 и исследованию его основных эксплуатационных характери- стик. 2. ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ К РАБОТЕ (Время на подготовку к работе - 2 часа) Изучить назначение, принцип действия, устройство, основные технические данные АГБ-3. Подготовиться к ответу на контрольные вопросы. 3. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1. Лабораторный стенд 2. Авиагоризонт АГБ-3 3. Контрольно-проверочная аппаратура ПА-АГД-1 4. Поворотная установка ЦГВ 5. Секундомер 4. ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ К РАБОТЕ 1. Получить допуск к работе 2. Изучить правила работы на установке ПА-АГД-1(см. при- ложение к данной работе) 3. выполнить проверку АГБ-3 согласно методике, изложенной в п. 8 настоящего описания 4. Оформить отчет о проделанной работе 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ Отчет должен содержать: титульный лист, результаты про- верки АГБ-3 по каждому пункту задания, заключение о годности авиогоризонта к эксплуатации, краткие ответы на контрольные во- просы. 6. КОНТОРЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Свойства 3-ч степенного гироскопа 2. Что такое ¦нутация¦? 3. Как ориентирована по отношению к плоскости горизонта главная ось гироскопа в гироскопе измерителе крена и тонгажа? 4. Определение крена и тонгажа 5.

Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
 Лунная Троя

Все это считается достаточным для похорон давней мечты о существовании лунных аборигенов. Жизнь не могла там возникнуть, значит Луна необитаема - таков стандартный набор аргументов. Однако Луна уже была обитаемой в 1969-72 гг., когда на ее поверхности работали астронавты. Не исключено, что у них были предшественники, прибывшие со звезд и интересовавшиеся нашей уникальной планетой. За время существования Земли порядка полутора сотен звезд случайно пролетали через Солнечную систему, и тогда межзвездные перелеты были ненамного сложнее межпланетных. А Луна занимает стратегически важное положение в околоземном пространстве, она могла рассматриваться как удобная база и "трамплин" в дальний космос не только стратегами НАСА... Поэтому Луну можно рассматривать как гигантскую контрольно-следовую полосу на подступах к нашей планете. Осмотр ее с целью поиска чужих следов необходим не только ради науки, но хотя бы для обеспечения национальной безопасности (вспомним фильм "День независимости"). Тем не менее, научный и военный истэблишмент отказывается обсуждать даже постановку такой задачи! Планетологи (они же астрономы, геологи, геофизики и геохимики) привыкли иметь дело лишь с "мертвой" природой, поиск же следов разумных существ выходит за рамки их интересов и методов

скачать реферат Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

Перед вылетом бортинженер (бортмеханик, пилот) обязан проверить количество заправленного топ­лива. Требование на фактически заправленное в ВС ко­личество топлива выписывает бортинженер (борт­механик, пилот), инженер смены (авиатехник). Ко­пию требования на ГСМ с указанием номера конт­рольного талона прикладывают к заданию на по- лет. Требование на топливо, необходимое для ТО, выписывает начальник (инженер) смены. После заправки топливом авиатехник, ответствен­ный за выпуск ВС в полет, записывает в бортовом журнале и карте-наряде данные о фактическом ос­татке топлива после полета, количестве заправлен­ного топлива и о его суммарном количестве в ба­ках. Если после этого производилась дозаправка, то записывается количество дозаправленного топли­ва и суммарное количество после дозаправки. 1.8. В случаях, когда на заправку поданы ГСМ, несоответствующие данному типу ВС, при провер­ке выявлена их некондиционность, неправильно оформлен контрольный талон или средства заправ­ки не удовлетворяют предъявляемым к ним тре­бованиям, заправка воздушного судна запрещается.

 Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу

МЕТОДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНОГО УКАЗАТЕЛЯ 3.1. Методы составления указателя 3.2. Методика и технология составления и оформления предметных рубрик 3.3. Формирование, оформление и размещение указателя 3.4. Ведение и редактирование указателя 4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНОГО УКАЗАТЕЛЯ 4.1. Картотека географических обозначений 4.2. Систематическая контрольная картотека 5. АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫИ УКАЗАТЕЛЬ В СИСТЕМЕ КАТАЛОГОВ И КАРТОТЕК БИБЛИОТЕКИ ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1. Примерная инструкция по расстановке карточек в алфавитно-предметный указатель Приложение 2. Тексты плакатов Приложение 3. Как пользоваться алфавитно-предметным указателем к систематическому каталогу Приложение 4. Список зарубежных стран с указанием административно-территориальных делений 1-го порядка Список основной литературы Алфавитный указатель категорий, отдельных предметов и понятий Предметный указатель ________________________________________________________________ ПРЕДИСЛОВИЕ Систематический каталог - основной каталог, раскрывающий содержание библиотечных фондов

скачать реферат Строение и эволюция звезд и планет

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Тюменская Государственная Сельскохозяйственная Академия Кафедра философии Контрольная работа по дисциплине  0:Дет.лит.,1981г. Эврика-89 ,М:Мол.гвардия,1991 г. Поиски жизни в Солнечной системе: Пер.с англ. М.:Мир,1988 г.

скачать реферат Важнейшие достижения в освоении космоса

Бортовая энергосистема ДОС снабжает научную аппаратуру и оборудование бортовых обеспечивающих систем электроэнергией от аккумуляторов, систематически заряжаемых с помощью солнечных батарей. Состав газовой среды в жилых и рабочих помещениях ДОС не отличается от земного. Это позволяет использовать обычное оборудование для научных исследований, облегчает сравнение результатов экспериментов, проводимых на орбите, с контрольными на Земле, а также уменьшает опасность возникновения пожаров. Здесь прошли всестороннюю проверку и включены в штатный состав система обеспечения жизнедеятельности экипажа, получающая кислород методом электролиза воды, а также безрасходная система ориентации и стабилизации с использованием силовых гироскопов (гиродинов). Одним из важнейших достоинств конструктивно-компоновочной схемы станции “Мир” является заложенная при проектировании высокая ремонтопригодность. Благодаря удачно подобранной стратегии регламентно-профилактических работ удалось значительно увеличить ресурс ее активного существования. Важный результат программы - создание системы транспортно-технического обеспечения (ТТО) космических объектов (КО) на орбите.

скачать реферат Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом

Гипотетическим инопланетянам предложили пищу, представленную особыми специями. В сосуд с пробой грунта ввели питательный раствор с меченными атомами углерода. Если марсианские бактерии действительно усваивают углерод подобно земным, его радиоактивный изотоп должен встретиться в выделяемых ими газах. Первые вести с Марса и обрадовали, и огорчили. Счетчик прибора АБЛ щелкал там значительно чаще, чем в земной лаборатории, где в контрольном эксперименте “работали” реальные микроорганизмы. По словам руководителя научной биологической программы доктора Клейна, полученную информацию можно будет толковать как наличие жизни. На пятые сутки радиоактивность начала снижаться, возможно, закончилась пища. Если же это была химическая реакция, то затухание процесса могло бы означать лишь постепенное расходование вступившего в нее вещества грунта. Новая реакция питательного раствора не должна была в таком случае вызвать заметного увеличения радиоактивности. Однако после добавления жидкости показания счетчика возрастали так, как если бы оголодавшие бактерии вновь воспрянули духом.

скачать реферат Влияние циано- и тетразольных производных цитозина и тимина на резистентность эритроцитов

Обращает на себя внимание идентичный характер и незначительные пределы сдвигов показателей у контрольных и подопытных особей. О физико-химическом состоянии эритроцитов, подвергшихся воздействию гемолитика, до и на фоне введения животным цитозина позволяют судить кислотные эритрограммы (рис. 2.1, 2.2). Первоначальное распределение по степеням стойкости к гемолитику эритроцитов интактных крыс отражает исходная эритрограмма. Согласно графику, процесс разрушения эритроцитов начинается через 1,5 минуты после добавления к их взвеси гемолитика, наибольшей интенсивности достигает к 3,5 минутам и заканчивается через 7,5 минут. Как известно, состав эритроцитарной популяции неоднороден. В соответствии с хронологическим возрастом эритроцитов положение начальной части кривой определяется содержанием в периферической крови старых малостойких клеточных форм, средней части – основной массы среднеустойчивых клеток, и ее конечной части – наличием устойчивых молодых форменных элементов . Рис. 2.1. Кислотные эритрограммы крови крыс на фоне пятикратного введения цитозина в разовой дозе 1 мг/100 г массы1-5 – последовательность введения исходная гистограмма через 2,5 часа через 24 часа Рис. 2.2 Кислотные эритрограммы крови крыс в отставленные сроки наблюдения после пятикратного введения цитозина1-4 – на 3, 5, 7 и 14 сутки соответственно исходная гистограмма опытная кривая Рис. 2.3 Кинетика гемолиза крови крыс на фоне пятикратного введения цитозина в разовой дозе 1 мг/100 г массы1-5 – последовательность введения исходная гистограмма через 2,5 часа через 24 часа Рис. 2.4. Кинетика гемолиза эритроцитов крыс на фоне пятикратного введения цитозина в разовой дозе 1 мг/100 г массы1-4 – на 3, 5, 7 и 14 сутки соответственно исходная гистограмма после окончания введений веществ Анализ эритрограмм на фоне пятикратного введения животным цитозина не выявил заметного перераспределения эритроцитов по степени их устойчивости к дезинтегрирующему агенту.

Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
скачать реферат Влияние мяты на рост и развитие перца сладкого

У перцев потемнели верхние листья и стала укрепляться верхушка. Мята контрольная тоже начала пускать длинные побеги. Но пока я их не удаляла (они ещё маленькие). период с10.07 по 19.07.02 Все растения вынесла на балкон. Перец начал цвести, но раньше – перец опытный. Так же на перце продолжает образовываться много бутонов. У мяты произошёл заметный скачок роста, стали укрепляться побеги. Перец растёт менее активно, так как много сил тратит на цветение. Период с 19.07.02 по 04.08.02 Делала перцам «Ванну». То есть в течение дальнейшего развития растений я ставила растения под небольшой душ, а так же часто их опрыскивала. В почву стала добавлять удобрения для укрепления плодов. У перцев начинают завязываться плоды, а у мяты – появляться бутоны. У мяты начали сильно разрастаться корни, поэтому он начал немного мешать расти перцу опытному. Из-за этого грунт стал быстрее сохнуть. Перец начал покрываться паутинкой. период с 04.08.02 по 12.08.02 Опрыскивала перцы первый раз препаратом «фитоверм» У перцев стали образовываться первые плоды.

скачать реферат Биохимический контроль в спорте

Контрольное биохимическое тестирование проводится утром натощак после относительного отдыха в течение суток. При этом должны соблюдаться примерно одинаковые условия внешней среды, которые влияют на результаты тестирования. Изменение биохимических показателей под воздействием физических нагрузок зависит от степени тренированности, объема выполненных нагрузок, их интенсивности и анаэробной или аэробной направленности, а также от пола и возраста обследуемых. После стандартной физической нагрузки значительные биохимические сдвиги обнаруживаются у менее тренированных людей, а после максимальных — у высокотренированных. При этом после выполнения специфических для спортсменов нагрузок в условиях соревнования или в виде прикидок в тренированном организме возможны значительные биохимические изменения, которые не характерны для нетренированных людей. 2. Объекты исследования и основные биохимические показатели Объектами биохимического исследования являются выдыхаемый воздух и биологические жидкости — кровь, моча, слюна, пот, а также мышечная ткань.

скачать реферат Физиология растений

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАФЕДРА БИОЛОГИИ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «Физиология растений» Выполнила ст-ка гр.ЗБХ-41 КОТ Т.Р. номер з/к 0009322 Проверил доцент Пономарева Т.М. г.Павлодар, 2003г. План Теория дыхания Палладина. Перекисная теория Баха. Место физиологии растений в биологии. Схема связи физиологии растений с другими биологическими науками. Пути влияния недостатков воды на рост побегов. Теория дыхания В. И. Палладина. На основании многочисленных опытов В. И. Палладии еще в 1916 г. дал следующую схему процесса дыхания. По Палладину, окисление сахара при дыхании идет не за счет непосредственного окисления его кислородом воздуха, а через цепь сложных превращений. Под влиянием окислительно-восстановительных ферментов особые вещества, которые Палладии назвал дыхательными пигментами, связывают водород воды, а кислород воды производит окисление сахара. Этот первый этап дыхания Палладии изобразил следующей схемой: С6Н12О6 12R 6И2О = 12RH2 6СО2 Символом R Палладии обозначил дыхательный пигмент, который является акцептором водорода.

скачать реферат Борьба за существование

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАФЕДРА БИОЛОГИИ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Предмет: «Эволюционное учение» Тема: «Борьба за существование» Выполнила ст-ка гр.ЗБХ-41 КОТ Т.Р. номер з/к 0009322 Проверил пр-ль Койсомасова Ж.К. г.Павлодар, 2003г. План. Смысл понятия «Борьба за существование» по Ч.Дарвину. Борьба за существование а) формы б) значение Ч.Дарвин – «Какая форма борьбы за существование наиболее жестока». Положения раздела «Борьба за существование» Ч.Дарвина, утратившие свое значение в настоящее время. Искусственный отбор, т. е. сохранение особей с, полезными признаками для размножения и устранение всех остальных проводит человек, ставящий перед собой определенные задачи. Признаки, накапливаемые при искусственном отборе, полезны для человека, но не для животных. Дарвин высказал предположение, что в природе сходным путем накапливаются признаки, полезные только для организмов и вида в целом, в результате чего образуются виды и разновидности. В этом случае требовалось установить наличие неопределенной индивидуальной изменчивости у диких животных и растений. Кроме того, необходимо было доказать существование в природе какого-то направляющего фактора, действующего аналогично воле человека в процессе искусственного отбора.

скачать реферат Функции ГЛИИ

Воронежский институт экономики и социального управления Контрольная работа. Тема: Функции ГЛИИ Дисциплина: Физиология ЦНС. Выполнила: Захарова Дарья Заочного отделения II курс Специальность: Психология. Проверил: Даниленко В. И. ВОРОНЕЖ 2004 г. Содержание работы. Введение. 1.Физиология глии. 2.О передаче метаболических сигналов в системе нейрон – нейроглия. 3.Возможная роль глиальных клеток в обеспечении нейронов АТФ. Заключение. Литература. Введение. Клетки глии впервые были описаны в 1846 г. Р. Вирховым, который и дал им это название, подразумевая под ним вещест­во, склеивающее нервную ткань. Он отметил многие свойства глиальной ткани, которые позднее легли в основу ряда гипотез. Вирхов писал: К —60 мМ/АХ—10-5 г/мл). Было установлено (табл. I), что при концентрации К 5 мМ ско­рость поглощения кислорода клетками глии в присутствии АХ воз­растает на 18%. При более высокой концентрации К (40 мМ) эф­фект АХ усиливается и достигает 26%, а при концентрации К 60 мМ стимулирующий эффект АХ на дыхание элиминируется, а по сравне­нию с контролем даже проявляется тенденция к торможению.

Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
скачать реферат Топографические и тактические условные знаки

Они применяются для ускорения нанесения обстановки на карту и разработки боевых документов. Нужно придерживаться еще одного правила, позволяющего сократить надпись наименований батальонов и дивизионов, входящих в состав какой-либо части. Рис. 2 (практическая часть) № Графическое изображение Содержание условного знака   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   1. Пункт управления полка на месте. Надпись КП обозначает - командный пункт, ТПУ - тыловой пункт управления. Надпись внутри флажка -номер полка. 2. Пункт управления батальона. Надпись 1/10 мсп означает 1 батальон 10 мотострелкового полка. 3. То же в движении. 4. 1- Командно-наблюдательный пункт командира роты на месте. 2- БМП командира роты (соответственно обозначается БТР, танк командира роты. Ставится такт. знак данного типа техники и две черточки. У командира взвода одна черточка. 5. Наблюдательный пункт 10 мотострелкового полка. Если внутри знака буква, то это означатет что НП специализированный (А-артилерийский, И-инженерный, Х-химический, В-воздушного наблюдения, Т- технический). В артиллерии, спец.войсках знак черный. 6. Пост регулирования движения (Р-регулировщик, КПП-контрольно-пропускной пункт, КТП-контрольно-технический пункт. 7. Узел связи. 1- полевой подвижный. 2- стационарный. 8. Радиоприемник. 305- марка приемника. 9. Радиостанция. 1-подвижная, 2- носимая. 3- танковая. 10. Подвижная радиорелейная станция. 11. Радиолокационная станция разведки. 1- воздушных целей. 2-наземных целей. 12. Радиосеть носимых станций. 13. Радионаправление подвижных станций.

скачать реферат Организация и несение караульной службы

В караулы по охране штабов и пунктов управления от объединения и выше, а также по охране учреждений кроме перечисленных лиц назначаются караульные контрольно-пропускных постов, а в караул при гауптвахте — выводные и конвойные. Для непосредственной охраны и обороны объектов из состав караула выставляются часовые. Часовым называется вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по охране и обороне порученного ему поста. Постом называется все порученное для охраны и обороны часовому, а также место или участок местности, на котором он выполняет свои обязанности. К постам относятся и охраняемые караулом с помощью технических средств охраны объекты и участки местности, где эти средства установлены. Охрану объектов часовые осуществляют способом патрулирования между внешним и внутренним ограждениями вокруг объекта или вдоль ограждения с внутренней стороны, если объект имеет одно ограждение, а также наблюдением с вышек. Отдельные объекты могут охраняться неподвижными часовыми. Начальники гарнизонов, командиры соединений и воинских частей, начальники военных объектов, а также все их прямые начальники обязаны постоянно добиваться сокращения численности личного состава, необходимого для охраны и обороны объектов.

скачать реферат Марш в особых условиях

Огневые средства, назначенные для отражения воздушного противника, находятся в готовности к ведению огня. Экипажи машин (водители) проводят контрольный осмотр вооружения и техники, выполняют осмотр вооружения и техники, выполняют техническое обслуживание и совместно с назначенным в помощь личным составом устраняют выявленные неисправности. При вынужденных остановках на маршруте движения и устранении неисправности на БМП (БТР), танке поворот башни в сторону проезжей части категорически запрещается. Походное охранение Охранение в батальоне осуществляется сторожевыми постами в составе отделения (танка), выставляемыми при необходимости на угрожаемых направлениях, на скрытых подступах – секретами, а в границах района расположения –непосредственным охранением – парными патрулями и постоянным дежурством наблюдателей. Кроме того, в батальоне назначается дежурное подразделение, обычно в составе взвода, для решения внезапно возникающих задач. В роте организуется непосредственное охранение, осуществляемое патрульным и постоянным дежурством наблюдателей на КНП роты.

скачать реферат ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

Карантин вводится при бесспорном установлении факта применения противником бактериологического оружия, и главными образом в тех случаях, когда примененные возбудители болезней относятся к особо опасным (чума, холера и др.). Карантинный режим предусматривает полную изоляцию очага поражения от окружающего населения, он имеет целью недопущение распространения инфекционных заболеваний. На внешних границах зоны карантина устанавливается вооруженная охрана, организуются комендантская служба и патрулирование, регулируется движение . В населенных пунктах и на объектах, где установлен карантин, организуется местная (внутренняя) комендантская служба, осуществляется охрана инфекционных изоляторов и больниц, контрольно-передаточных пунктов и др. Из районов, в которых объявлен карантин, выход людей, вывод животных и вывоз имущества запрещаются. Въезд на зараженную территорию разрешается начальниками гражданской оборони лишь специальным формированиям и видам транспорта. Транзитный проезд транспорта через очаги поражения запрещается (исключением может быть только железнодорожный транспорт) . Объекты народного хозяйства, оказавшиеся в зоне карантина и продолжающие свою производственную деятельность, переходят на особый режим работы со строгим выполнением противоэпиде-мических требований.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.