телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Хозяйственное право

Хозяйственные общества

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
смотреть на рефераты похожие на "Хозяйственные общества" План:1. Вступ 2. Господарські товариства. Поняття та ознаки. 3. Засновники та учасники товариства, управління товариством, порядок утворення та реєстрації господарських товариств. 4. Припинення діяльності товариства 5. Види господарських товариств . Акціонерне Товариство . Товариство З Обмеженою Відповідальністю . Товариство З Додатковою Відповідальністю . Повне товариство . Командитне товариство 6. Відмінність та специфіка деяких товариств 7. Висновок Вступ У економічній системі Радянського Союзу переважна більшість підприємств мало державну форму власності, де власником виступало державу. З появою приватної власності стало можливим утворення нових форм господарської діяльності. З метою створення ринкової системи був початий процес приватизації колишніх державних підприємств і проголошена свобода підприємництва, тобто свобода створення і функціонування нових приватних підприємств. Індивідуальна підприємницька діяльність має обмежені можливості і поширюється в основному на дрібний бізнес. Для більш-менш значної справи припадати з'єднувати зусилля декількох осіб, переходити до колективного підприємництва. Об'єднання партнерів для спільного бізнесу називають товариством. Участь у товаристві прийнято скріплювати письмовою угодою або договором. Для більш тісної і тривкої спілки товариство оформляється як підприємство. Товариство з'єднує не тільки зусилля, але і капітали його учасників. З розвитком ринкових відносин в Україні розвиваються і форми підприємницької діяльності. Для того щоб успішно працювати в умовах ринкової конкуренції та реалізовувати фінансово- промислові проекти підриємствам потрібно щоб їхня діяльність була чітко визначена законом. Але даниий час підприємства зустрічаються з прогалинами к законодавстві Господарські товариства. Поняття та ознаки. Господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Товариства є юридичними особами. Юридичними особами визнаються організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражі або в третейському суді. Господарькі підприємства відповідають таким ознакам юридичної особи: . організаційна єдність. З цієї ознаки випливає, що юридична особа має відповідну стійку структуру. Виступ юридичної особи, як єдиного цілого забезпечується тим, що на чолі відповідного утворення стоять наділені визначеною компетенцією органи, що здійснюють внутрішнє керування юридичною особою і діють від його імені зовні. Ті, хто знаходиться у середині юридичної особи - керівники, робітники, повинні знати, що являє собою відповідне утворення, чим воно буде займатися, хто і як їм управляє, що являє собою його майно й ін. Це ж важливо і для тих, хто вступає або тільки має намір вступити з даним утворенням у правові відношення. . - майнова відособленість юридичної особи - об'єднання матеріальної бази в один єдиний комплекс (для досягнення загальної цілі), що належить даної організації, і відокремлення майна данної юридичної особи від майна інших осіб.

Установчі документи повинні також містити відомості, передбачені статтями 37, 51, 65, 67 і 76 Закону “Про господарські товариства” в яких вказані відомості які повинні бути зазначені у статутах та установчих договорах різних видів господарських товариств. Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства. До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України. Якщо в установчих документах товариства не вказано строк його діяльності, товариство визнається створеним на невизначений строк. Зміни, які сталися в установчих документах товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація товариства проводиться за правилами, встановленими законодавством України. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради народних депутатів або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцем діяльності або проживання, якщо інше не передбачено законодавчими актами України. Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи власник (власники) або уповноважена ним (ними) особа (заявник) подає до органу державної реєстрації: а) установчі документи: рішення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір; статут (якщо це необхідно для створюваної організаційної форми суб'єкта підприємництва); б) реєстраційну картку; в) документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору. У разі реєстрації приватного підприємства рішення власника не подається. Якщо власником (одним із власників) суб'єкта підприємницької діяльності є юридична особа, додатково подається нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію цієї юридичної особи. Іноземна юридична особа подає документ, що свідчить про її реєстрацію в країні місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо). Цей документ має бути нотаріально засвідчений за місцем його видачі, перекладений на українську мову та легалізований у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначений документ може бути також завірено в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовано в МЗС України. У разі коли власниками суб'єкта підприємницької діяльності є фізичні особи, їхні підписи на установчих документах потребують нотаріального засвідчення.

Види господарських товариств Акціонерне Товариство Створення та функціонування акціонерних товариств, як і інших підприємницьких структур, базується на додержанні встановлених законодавством правил і процедур. Вже з моменту виникнення ініціативи по створенню акціонерного товариства зацікавлені особи спираються на вищезгадані правила і процедури, додержання яких є обов’язковим. Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства. Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій. У випадках, передбачених статутом, акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства також у межах несплаченої суми. Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний фонд акціонерного товариства, який не може бути менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства. До акціонерних товариств належать: відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах; закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі. Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите шляхом реєстрації його акцій у порядку, передбаченому законодавством про цінні папери і фондову біржу, і внесенням змін до статуту товариства. Засновниками акціонерного товариства можуть бути юридичні особи та громадяни.Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами. Засновники несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до реєстрації акціонерного товариства. Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство, здійснити підписку на акції, провести установчі збори і державну реєстрацію акціонерного товариства. Акціонерне товариство має право випуску облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства України про цінні папери та фондову біржу. Цінні папери – це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Цінні папери можуть бути іменними або на пред’явника. Іменні цінні папери, якщо інше не передбачено законодавством або в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи). Цінні папери на пред’явника обертаються вільно. Законодавець визначає правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та її похідних в Україні.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Базовый курс по рынку ценных бумаг

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого юридического лица либо вещные права на его имущество. Юридические лица, в отношении которых их участники имеют обязательственные права: - хозяйственные товарищества, - хозяйственные общества, - производственные кооперативы - потребительские кооперативы. Юридические лица, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право: - государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том числе дочерние предприятия, - финансируемые собственником учреждения. Юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав: - общественные и религиозные организации (объединения), - благотворительные и иные фонды, - объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Одна из основных причин создания юридических лиц - возможность разделения имущественной ответственности между юридическим лицом и его учредителями или собственниками

скачать реферат Налог на прибыль предприятия

В то же время льготой по направлению прибыли на финансирование жилищного строительства (в тмо числе в порядке долевого участия), а также на погашение кредитов банков, полученных и использованных на эти цели, включая проценты по кредитам, могут воспользоваться предприятия всех без исключения отраслей народного хозяйства. При этом сохранено положение, при котором эхти льготы предоставлчяются предприятиям при условии полного использования ими сумм начисленного износа (амортизации) на последнюю отчетную дату. Изменилась льгота, связанная с направлением прибыли в течение пяти лет на покрытие убытков. Соглавно новой редакции закона при определении размера указанной льготы в налоговом расчете принимаются понесенные предприятием за год убытки только от реализации продукции (работ, услуг). До этого льгота предоставлялась на покрытие всей суммы полученного в предыдущем году убытка по данным годового бухгалтерского отчета. Если ранее не подлежала налогообложению вся прибыль общественных организаций инвалидов, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в их собственности, и хозяйственных обществ, уставный капитал которых состоит полностью из вклада общественных организаций инвалидов, то по новом законодательству применение этой льготы ограничено.

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
 Базовый курс по рынку ценных бумаг

Это может быть договор купли-продажи, договор комиссии, доверительного управления. Также право голоса может быть предусмотрено и договором о номинальном держателе, в соответствии с условиями которого номинальный держатель, не являясь собственником акций, получает право участвовать и по своему усмотрению голосовать на общем собрании акционеров хозяйственного общества. 4. Антимонопольное законодательство оперирует понятием "группа лиц". Данное понятие конкретизирует отношение "контролируемое общество" "контролирующее общество". Антимонопольные органы при проведении государственного контроля за сделками рассматривают и стороны по сделке, и организации (физических лиц) как контролирующие приобретателя, так и им контролируемые. При этом закон определяет, что контроль возникает у "группы лиц", в том числе у юридического или физического лица, при наличии у такого юридического (физического) лица возможности прямо либо косвенно распоряжаться более 50 процентами голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал другого юридического лица

скачать реферат Банковское право

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество. (АО, ООО, ОДО) Небанковская кредитная организация - кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные законом. Допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций устанавливаются банком России. (банковские гарантии ) Клиринговые учреждения, которые являются юридическими лицами и заявляют себя в качестве центра взаимных расчетов, действуют на основании лицензии Центробанка, осуществляют расчетные (клиринговые) операции. Расчетный центр организованного рынка ценных бумаг - обеспечивает денежные расчеты участников сделок на рынке ценных бумаг, путем открытия им счетов и осуществления денежных переводов по этим счетам.

 Договорное право. Книга первая. Общие положения

В конечном счете цель этого последнего договора создать неправосубъектное, т.е. лишенное прав юридического лица, образование в форме простого товарищества. Связанные с учредительными договорами вопросы урегулированы статьями ГК и другим законодательством, посвященным соответствующему виду правосубъектных коллективных образований (имеются в виду хозяйственные общества и товарищества, а также другие виды корпораций, т.е. организаций, построенных на началах членства). Вместе с тем за пределами специальных норм на учредительные договоры распространяются общие нормы договорного права. Основная особенность учредительного договора состоит в том, что его подписание предшествует созданию юридического лица. Его целью служит учреждение определенного образования и установление порядка (условий) передачи учредителями своего имущества, а также участия учредителей в деятельности по созданию юридического лица. Содержание учредительного договора оказывается более широким у юридических лиц, для которых такой договор единственный учредительный документ (имеются в виду полное товарищество и товарищество на вере)

скачать реферат Несостоятельность (банкротство) кредитной организации

Небанковская кредитная организация – кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные названным Федеральным законом. Допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций устанавливаются Банком России. Согласно ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные названным Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество. Указание в Законе на возможность образования кредитной организации в форме хозяйственного общества означает, что для кредитной организации допустима только одна из трех организационно-правовых форм: акционерное общество (ст. 96 ГК РФ); общество с ограниченной ответственностью (п. 1 ст. 87 ГК РФ); общество с дополнительной ответственностью (п. 3 ст. 95 ГК РФ, п. 1 ст. 95 ГК РФ). Несостоятельность (банкротство) кредитной организации – признанная арбитражным судом ее неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

скачать реферат Наследственная масса как объект правоотношений

Во многих случаях содержание прав и обязанностей, переходящих к наследнику, определяется не только общими правилами наследования, но и специальными правилами, рассчитанными на отдельные виды наследственного преемства. Большое число норм о наследовании в хозяйственных обществах и товариществах, производственных и потребительских кооперативах содержится в законодательных актах, определяющих статус соответствующих юридических лиц: в Законе РФ «Об акционерных обществах», Законе РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Законе РФ «О производственных кооперативах», Законе РФ «О потребительской кооперации», Законе РФ «О сельскохозяйственной кооперации», Законе РФ «О товариществах собственников жилья», Законе РФ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Также нормы наследственного права содержатся в Законе РФ «Об авторском праве и смежных правах», Законе РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», в Патентном законе РФ. И это еще не все нормативные правовые акты, где закреплены положения о наследовании. Необходимо также обращаться к законодательству о страховании, земельному и ряду других.

скачать реферат Организационно-правовые формы юридических лиц

Коммерческими признают организации, которые имеют основной целью извлечение прибыли, а некоммерческими – те, которые такой цели не преследуют и полученную прибыль не распределяют. К числу коммерческих юридических лиц относят хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, а некоммерческих – потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), финансируемые собственником учреждения, благотворительные и иные фонды, а также некоторые другие обладающие указанными признаками юридические лица, предусмотренные законом. по организационно-правовой форме, юридические лица делятся на: Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества. Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности (абз.1 п.1 ст.66). Производственные кооперативы.

скачать реферат Правовой режим уставного капитала акционерного общества

Государственные органы и органы местного самоуправления не могут выступать учредителями обществ, если иное не установлено федеральными законами. Право быть учредителями акционерных обществ предусмотрено для федеральных и иных органов по управлению государственным имуществом при приватизации государственных и муниципальных предприятий в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1997 г. «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации». Число учредителей открытого акционерного общества не ограничено (так же как и число его акционеров), число же учредителей закрытого типа (так же как и число акционеров) не может превышать пятидесяти. Виды акционерных обществ и их особенности мы рассмотрим во втором параграфе настоящей главы. Учредителем общества может быть и одно физическое или юридическое лицо. Исключение сделано лишь для хозяйственных обществ, состоящих из одного лица. Такие хозяйственные общества не могут быть учредителями (акционерами) акционерных обществ открытых и закрытых.

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
скачать реферат Юридические лица

Здесь стоит отметить что законом предусматривается «приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли, долей в уставном капитале коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на территории Российской Федерации в форме хозяйственного общества в соответствии с гражданским законодательством РФ». «Учредителями потребительского общества могут быть граждане, достигшие 16-летнего возраста, и (или) юридические лица ».  Учредителями союза потребительских обществ «могут быть потребительские общества созданные в соответствии с настоящим Законом и зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке на территории Российской Федерации». «Учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее организационно-правовых форм могут выступать граждане и (или) юридические лица. Некоммерческая организация может быть учреждена одним лицом, за исключением случаев учреждения некоммерческих партнерств, ассоциаций (союзов) и иных случаев, предусмотренных федеральным законом».«Учредителями общественного объединения являются физические лица и юридические лица – общественные объединения, созвавшие съезд (конференцию) или общее собрание ». «Учредителями благотворительной организации в зависимости от ее формы могут выступать физические и (или) юридические лица.

скачать реферат Общество с ограниченной ответственностью

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и обязанности его участников определяются Гражданским Кодексом РФ и Законом РФ от 8 февраля 1998 года № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон). В соответствии с Законом, обществом с ограниченной ответственностью (далее - общество) признается учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов—в этом и состоит ограниченная ответственность общества. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, общества относятся к категории коммерческих организаций, то есть таких, основной целью деятельности которых является извлечение прибыли. Сообразуясь с этим положением такие организации (за исключением унитарных предприятий и других предусмотренных законом) обладают общей (универсальной) правоспособностью.

скачать реферат Договор аренды

Наименьший объем прав переходит к залогодержателю, который, по сути приобретает лишь возможность распорядиться арендными правами в случае неисполнения обеспеченного залогом обязательства. Наибольший объем прав получают хозяйственные общества (товарищества и производственные кооперативы, которым арендные права передаются в вида вкладов /паевых взносов), поскольку все обязанности, вытекающие из договора аренды, сохраняются за вкладчиками - арендаторами. Субаренда же 'как и безвозмездное пользование) занимает промежуточное положение, поскольку к субарендатору переходят права арендатора, но в определенной части, при этом субарендатор несет перед арендатором еще и обязанности. Однако в любом случае, кроме перенайма, ответственным по договору перед арендодателем остается арендатор. Впрочем, в перечень действий, которые арендатор не может совершать без согласия арендодателя, вошли далеко не все случаи передачи арендатором веши другому липу. Например, не запрещено отдавать вещь на хранение или в ремонт по договору подряда. Заметим, однако, что на основании перечисленных договоров у хранителя (подрядчика), как правило не возникает права пользования вещею.

скачать реферат Гражданское право (шпоры для гос экз)

Если ЗО возложен на нескольких наследников, такой отказ обрем. право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное 74. Понятие и прав пол хоз обществ. Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями (участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами. (см 75)Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью. 80. Право на товарный знак. ТЗ - это обозначения, способные отличать соответств товары и услуги одних физ и ЮЛ от однородных товаров и услуг других физ и ЮЛ. Товарные знаки и знаки обслуживания могут быть словесными, изобра­зительными, объемными и т. д. Не разрешается использ в кач тов знаков и знаков обслуживания обозначений: не обладающих различительной способностью; представляющих собой гос гербы, флаги, эмблемы; явл общеупотреб обознач товаров опреде­л вида; представл собой ложные обознач либо способных ввести по­требителя в заблужд относит товара или его изготов-ля.

скачать реферат Юридическая личность организаций, участвующих в гражданских правоотношениях

Будучи закрепленной законом, она исключает появление правосубъектных организаций, не входящих в какое-либо подразделение данной классификации, и тем самым препятствует появлению среди участников оборота непонятных, сомнительных образований. Поэтому в интересах всех участников оборота закон устанавливает исчерпывающий, закрытый перечень видов юридических лиц, которые могут создаваться лишь в прямо предусмотренных им формах. Во-вторых, такая классификация делает возможным четкое определение правового статуса той или иной организации и исключает смешение различных по юридической природе организационно-правовых форм хозяйственной деятельности. Так, «малые предприятия», подобно средним и большим, в действительности могут существовать не только в форме унитарных предприятий, но и в виде хозяйственных обществ, товариществ и производственных кооперативов, а «совместные предприятия» (с иностранным участием) – лишь в форме хозяйственных обществ или товариществ. Сами же «малые» и «совместные» предприятия обоснованно не признаются законом самостоятельными разновидностями юридических лиц. Юридическое лицо, являясь довольно сложным по своей природе правовым явлением, может рассматриваться в самых различных аспектах.

Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
скачать реферат Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо

Цель курсовой работы: определить понятие общества с ограниченной ответственностью, рассмотреть порядок регистрации и ликвидации. Глава 1. Основное положение об обществе с ограниченной ответственностью 1. Обществом с ограниченной ответственностью (далее - общество) признается учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества, внесшие вклады в уставный капитал общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников общества. 2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

скачать реферат Шпаргалка по земельному праву (2005г.)

Гр-нам, изъявившим желание вести крестьянское (фермерское) хозяйство, зу из земель сельскохоз-го назначения предоставляются в соответствии с ЗК, фз о крестьянском (фермерском) хозяйстве. 2. Порядок предоставления ЗУ гр-нам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства устанавливается ЗК, фз о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. 3. Гр-нам, изъявившим желание вести личное подсобное хоз-во, земельные участки предост-ся в соот-и с ЗК, фз о личном подсобном хозяйстве. 4. Условия предоставления гр-нам ЗУ из земель сельскохозя-го назначения для сенокошения и выпаса скота устанавливаются ЗК, фз об обороте земель сельскохозяйственного назначения, др фз, а также законами субъектов РФ. Ст. 82. Предоставление земель сельскохоз-го назначения хозяйственным обществам и товариществам, производственным кооперативам, гос-м и муниц-м унитарным предприятиям, иным коммерч-м организациям, религиозным орг-циям, казачьим обществам, научно-исследовательским организациям, образовательным учреждениям сельскохоз-о профиля, общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Условия предоставления ЗУ из земель сельскохоз-го назначения в их собственность для осущ-ния сельскохоз-го производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохоз-м производством целей, а также для сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ устанавливаются фз об обороте земель сельскохозяйственного назначения. 41 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЙ. Ст. 83. Понятие земель поселений 1.

скачать реферат Право собственности и другие вещные права

Остановимся на более конкретной характеристике вещного и обязательного права. Вещное право, как принято считать, предоставляет непосредственное господство над вещью, т.е. даёт возможность воздействовать на вещь и (или) исключать чужое воздействие. Обязательное же право направлено на конкретное лицо, это право требования, право на исполнение, на удовлетворение имущественного интереса. Хотя часто обязательство имеет в виду вещь, но непосредственно на вещь оно не направлено, это всегда требование к лицу. Суть дуализма – в его непреклонной строгости, в невозможности любого наличного права быть одновременно и тем и другим. Судьба каждого права, каждого спора изночально зависит от того, какое это право – вещное или обязательственное. Нередко предпринимаемые с частными целями попытки примирения этих прав, устранения их дискретности приводят к трудностям, не сопоставляемым с получаемым эффектом3. Возвращаясь к изложенному ранее можно уточнить, что собственность общественных организаций занимает как бы промежуточное положение между государственной собственностью и собственностью хозяйственных обществ и товариществ.

скачать реферат ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Другой сферой, в правовом и экономическом отношении наиболее значимой для иностранных юридических лиц, как упоминалось выше, является инвестирование с их стороны капиталов в российскую экономику (подробнее см. об этом в гл. 10). Возникающая вследствие этого соответствующая хозяйственная деятельность может проходить в рамках вновь создаваемых структур или привлечения иностранных капиталовложений в уже существующие российские предприятия в установленных законодательством формах, т. е. в качестве предприятий с иностранным участием (ранее именуемых «совместными предприятиями») либо на основе только иностранного учредительства. В подавляющем большинстве случаев - это хозяйственные общества и товарищества: товарищества, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью. Новый закон о регулировании иностранных инвестиций, принятый в Российской Федерации, устанавливает «количественные» параметры для того, чтобы создаваемые на его основе предприятия могли претендовать на пользование льготами и преимуществами, установленными указанным актом (ст. 4). 4. Деятельность российских юридических лиц за рубежом.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.