телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Всё для хобби -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Міністерство освіти та наук України Національний гірничий університет Кафедра екології РЕФЕРАТ по предмету: Основи екології на тему: «Екологічні проблеми промислових та побутових відходів» Виконав: студент групи ГІ-00-3 Яновський А.В. Перевірив: доц. Бескровний В.І. Підпис Дата Дніпропетровськ 2004 Зміст: Зміст. 2 Вступ. 3 1. Побутові та промислові відходи. 4 1.1 Склад, властивості та об’єм твердих побутових відходів 4 1.2 Характеристика твердих промислових відходів 8 Перелік використаної літератури. 10 Вступ До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети й від яких залежить майбутнє людства, слід віднести проблеми екологічні. Викликані недалекоглядним, нерозумним, необґрунтованим ставленням людини до природи, вони виникли не сьогодні й не вчора. Як свідчать стародавні літописи, ще близько 4 тис. років тому вавілонський цар Хаммурапі, а пізніше — китайські й монгольські імператори та європейські монархи вже дбали про збереження природи й видавали накази про охорону лісів, трав'яного покриву степів, водних джерел. Українська козацька старшина, незважаючи на надзвичайне багатство нашої природи тих часів, теж уболівала за збереження довкілля й видала ряд наказів і документів про охорону придніпровських лісів і лук, заборону спалювання лісів, браконьєрства, хижацького винищення звірів та риби. Першу глобальну екологічну кризу людство пережило ще в неоліті. У природі споконвіку мала місце взаємодія багатьох видів, які займали свою екологічну нішу. Коли якийсь вид стає монополістом, він швидко вичерпує ресурси своєї ніші й якщо не знайде нову екологічну нішу, його чекає екологічна криза та деградація. На початку неоліту людство винайшло лук, спис та інші знаряддя вбивства й дуже швидко, можливо, за кілька тисячоліть знищило мамонтів і решту великих тварин (свою основну їжу) майже на всій планеті й стало видом- монополістом. Так настала перша екологічна криза. Але людство в неоліті винайшло землеробство й скотарство і цим створило собі нову екологічну нішу. Відбулася неолітична революція свідомості й буття людства. На думку М. Моісєєва, під час неолітичної революції чисельність населення земної кулі скоротилася у вісім-десять разів, і після цього історія пішла новим шляхом — шляхом швидкого розвитку сільського господарства, тваринництва, далі — використання мінеральних і енергетичних ресурсів літосфери, розвитку промисловості. Кінець XX ст. знаменується розвитком другої глобальної екологічної кризи, коли завдяки зростанню народонаселення та його активній виробничій діяльності в умовах надзвичайно низької екологічної свідомості практично вичерпані природні ресурси та можливості біосфери самовідновлюватися й самоочищатися. Із розвитком цивілізації та науково-технічного прогресу, бурхливим зростанням кількості населення на Землі, обсягів виробництва та його відходів проблеми стосунків між природою та суспільством дедалі загострюються. Наприкінці XIX ст. екологічну кризу, що наближалася, передбачали лише окремі фахівці, а в 60—70-х роках XX ст. про критичний стан природи багатьох регіонів Європи, Північної Америки, Японії дізналися в усьому світі.

Туберкулеза ТБО в почве 150-180 55-65 5-60 Тифа ТБО 4-115 55-60 5-30 Дизентерии ТБО 10-40 55 60 Холеры ТБО 1 50 80-60 По действующим в Украине санитарным нормам для определения бактериального загрязнения ТБО пользуются титрами (титр — содержание чего- либо в единице объема) микроорганизмов, определяемых по специальной методике. В качестве тест-объекта используют "коли-титр", т.е. количество клеток кишечной палочки, которые свидетельствуют о развитии другой более опасной патогенной микрофлоры. В странах Европейского сообщества в качестве титра используют фекальный стафилококк. В табл. 4 приведены данные аэробного обеззараживания в процессе компостирования. Таблица.4. Эффект аэробного обеззараживания в процессе компостирования Микрофлора В исходном ТБО В готовом компосте Сальмонеллы 6000 0-5 Фекальные 2,7 -10 8 колиформы (условные 4,4-10 8 патогены) Общие колиформы Объемы ТБО. Ежегодно на нашей планете образуется несколько миллиардов кубических метров ТБО. Количество ТБО, образующихся в различных странах мира на душу населения, составляет сотни килограммов в год и колеблются от 200—300 кг в странах Скандинавии, до 500—700 кг в США и Канаде. Последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к росту количества ТБО, приходящегося на душу населения, особенно в крупных городах. Нормы накопления — это количество ТБО, образующихся на расчетную единицу (человек для жилого фонда; одно место в гостинице; 1 м2 торговой площади для магазинов и складов; одно посадочное место в столовых, кафе, ресторанах, кинотеатрах; одного ребенка в яслях и детсадах; одного учащегося в школах, училищах, институтах и т.д.). К ТБО, входящих в норму накопления от населения и удаляемых специальным автотранспортом, относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, включая отходы от текущего ремонта помещений, отходы от отопительных устройств, смет, опавшие листья, собираемые с улиц и дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода. Нормы накопления ТБО образуются из двух источников: жилых зданий и общественных учреждений (предприятий общественного питания, учебных, зрелищных учреждений, гостиниц, детских садов, парикмахерских и др.). На нормы накопления и состав ТБО влияют: степень благоустройства жилого фонда (наличие водопровода, канализации, газа, мусоропроводов, системы отопления), этажность, развитие общественного питания, культура торговли, степень благосостояния населения, климатические условия (различная продолжительность отопительного сезона), потребление овощей и фруктов. Для крупных городов нормы накопления выше, чем для средних и малых сугубо ориентировочные нормы накопления ТБО приведены в табл.5. Уточнение норм накопления ТБО, образующихся в условиях того или иного города, производится на специально выбранных контрольных участках. В городах с населением до 300 тыс. чел. контрольный участок охватывает 2% жителей, в городах с населением до 500 тыс. чел. — 1%, в городах с населением более 500 тыс. чел. — 0,5%. Из культурно-бытовых объектов выбирают не менее двух наиболее характерных. Нормы накопления определяются по сезонам года. Замеры проводятся в течение 7 дней и оформляются специальными актами, которые утверждаются горисполкомами как эталон нормы накопления ТБО на последующие 5 лет. Таблица .5. Нормы накопления ТБО для городов Нормы накопления для жилых помещений Объекты образования Норма накопления ТБО на одного Плотность, отходов жителя г/м3 среднесуточная среднегодовая кг дм3 кг дм3 Полностью благоустроенные до- ма без отбора пищевых 0,49-0,51 2,12- 190-19 770-820 230-250 отходов 2,19 5 Неблагоустроенные дома без отбора пищевых 0,93 2,57 340 940 360 отходов Дома частного сектора с приусадебными 1,5 3,29 550 1200 460 участками Для благоустроенных домов с мусоропроводами норма накопления ТБО на 15% выше, чем для таких же домов, но без мусоропроводов Норма накопления ТБО для нежилых помещений Первый чрезвычайно опасные Второй высокоопасные Третий умеренно опасные Четвертый малоопасные Класс опасности отходов устанавливается в зависимости от содержания в них высокотоксичных веществ расчетным методом или согласно перечню отходов, приведенном в Государственном классификаторе отходов.

Чем больше бумаги и различных пластмассовых упаковок, тем меньше плотность ТБО. С увеличением влажности плотность ТБО повышается. В будущем плотность ТБО больших городов за счет увеличения количества различных упаковок снизится до величины, близкой 0,1 т/м3. В крупных городах Европы и Америки плотность ТБО близка к этому показателю. Связность и сцепление. Бумага и картон, текстиль и пластмассовые пленки формируют структуру ТБО и придают им механическую связность. Липкие и влажные компоненты обеспечивают сцепление. Эти свойства ТБО способствуют сводообразованию и зависанию на стенках бункеров и прутьях решеток. Так, через решетку 30x30 см ТБО самостоятельно не проваливаются, и для их проталкивания требуются дополнительные усилия. На стенках бункеров с углами 65—70° происходит налипание и зависание ТБО. При длительном хранении ТБО слеживаются, самоуплотняются и теряют сыпучесть. Компрессионные свойства. Для уменьшения общего объема ТБО при перевозке и складировании на полигонах важно знать их компрессионные свойства, т.е. влияние давления на степень уплотнения. При послойном уплотнении на полигонах при удельном давлении, равном 0,1 МПа, объем рыхлого ТБО, выгруженного из мусоровоза, уменьшается в 3—4 раза. При прессовании ТБО в мусоровозе при удельном давлении, равном 0,1 МПа, их объем уменьшается в 1,5—3 раза. При повышении удельного давления до 0,3—0,5 МПа происходит поломка различного рода упаковок, прессование бумаги и пленок, начинается выдавливание влаги. Объем ТБО в зависимости от состава и влажности может быть уменьшен как минимум в 5 раз от первоначального, полученного при сборе ТБО в контейнерах. Плотность ТБО при этом может достигать величины, равной 0,8 т/м3 и более. При повышении удельного давления до 10—20 МПа отжимается 80—90% всей влаги, содержащейся в ТБО при сборе. При этом объем ТБО снижается еще в 2—2,5 раза, а плотность повышается в 1,3—1,7 раза. Спрессованные таким образом ТБО на какое-то время стабилизируются, так как содержания влаги в ТБО недостаточно для активной жизнедеятельности микроорганизмов, а доступ кислорода из-за высокой плотности затруднен. При дальнейшем повышении удельного давления до 60 МПа происходит почти полное отжатие влаги, но объем практически уже не изменяется. Микробиологическая жизнь в таком материале замедляется. Абразивные и коррозионные свойства (от лат. abrasu — соскабливание и corrose — разъедание). Соскабливание трущихся поверхностей происходит за счет балластных фракций (металл, бой стекла, фаянса, кости и др.). В связи с этим ТБО обладают абразивностью и могут истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности. При контакте с металлами ТБО оказывают корродирующее воздействие, что связано с их высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей и кислой средой (рН=5—6,5). Теплотехнические свойства. Наличие в ТБО большого количества органических веществ обуславливает их теплотворную способность. Удельная теплоемкость основных компонентов ТБО (в Дж/кг • град.) следующая: вода — 4190; дерево, картон, бумага — 2000—2500; стекло, камни — 800—1000; железо — 400; алюминий — 860.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Золоті Ворота

Необхдний психологчний поворот на 180`: як нин пишаються з того, що можуть мняти сорочки, костюми, сукн ледве не щодня; так предметом гордост ма стати те, що людина носитиме одне й те саме вбрання роками. Обмежена жа корисна для здоровя (це знають йоги, лкар), а розумний аскетизм, усунення зайвих потреб то здоровя душ. Природа випустила нас, можливо, лише для сво бродильно мети хай! Але ми мамо «переграти», коли хочемо зберегти свй розум, дух, найкращ надбання творчост й мудрост для вчност!.. Треба позбутися ще одн невиразност: вс спроби розвязати екологчн проблеми, не зменшуючи споживання зростаючим населенням усляких «благ» створенням замкнутих технологй, систем очищення, фльтрац, пдвищення рвня безпеки тощо це лише спроби розмняти карбованець на пятак. Чверть столття ще сяк-так протягнемо, а дал гаплик! Час прокинутися О.Б.P ¶де розумного аскетизму понад пять тисяч рокв. Пращури добре розумли проблему, яку ми обговорюмо. Може, нтерпретували не з позицй точного знання, але розумли

скачать реферат Екологія України. Проблеми. Географія. Шляхи рішення

Все більшою екологічною проблемою міст України, особливо більш і курортних стає проблема очищення різних комунальних відходів - побутова й промислових, переробка цих відходів. Щорічно у водні об'єкти України скидається близько 4 млрд. м3 забруднених стоків. Існуючі теоретичні методи очищення в стані очистити стічні води на 90-95%, але на практиці цього ніколи не відбувається. У найкращому разі очищення виробляється на 70-75%, і те далеко не скрізь. Причина все та ж - застаріле очисне обладнання або взагалі його відсутність, аварії. Оскільки організація ефективного очищення стічних вод, не тільки в нас, а й в усьому світі вимагає великих капіталовкладень і витрат, то нам у найближчі рік сподіватися на поліпшення ситуації не доводиться. Останнім часом в Україні активізувалися екзогенні геологічні процеси - зсуви, селі, змиви, ерозія поверхні, карстоутворення, оврагообразование, засолення ґрунтів - спровоковані антропогенною діяльністю. На деяких ділянках ці процеси активізувалися більше, ніж в 2-4 рази ( високі береги водоймищ на Дніпрі, узбережжі Чорного моря в Одеській області, Південний берег Криму.). На 60 % території України розвиваються процеси карстоутворення, у тому числі майже половина випадків - відкритий карст, особливо в Криму, на Поділлі, у Миколаївській області, де близько до поверхні залягають вапняки.

Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах
Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы
 Теорії нації та націоналізму

Отже, наця характеризуться передусм певним рвнем суспльно комункац ндивдв. Цей рвень визначаться комплментарнстю способв засобв комункац мж ндивдами групами всередин нац. Потреба в пдвищенн рвня комункативност чи пдсиленн нтенсивност суспльно комункац всередин нацональних чи протонацональних спльнот зявляться в модерну епоху еру Промислово революц, технологчних змн, панування вльного ринку та загострення конкуренц. Пдвищення рвня комункативност ототожнються з соцальною (суспльною) моблзацю, зростанням у суспльств творчих можливостей ндивда нац. «Комункативна» теоря нац нацоналзму справила величезний вплив на подальший розвиток дослджень у вдповдних галузях. З часу появи в «науковому обгов» майже кожне дослдження, присвячене конкретним чи теоретичним проблемам нацй нацоналзму, мстить елементи пдходв, запропонованих К. Дойчем та ншими представниками ц школи. Водночас вона викликала чимало критичних зауважень, зокрема, з приводу вдверто «модернзацйного» характеру ц теорц

скачать реферат Глобальные экологические проблемы человечества

Тягар цих турбот має лягти на всі країни. Ті з них, що розвиваються, перш за все повинні вирішувати демографічні проблеми, проблеми опустелювання, знищення лісів, фауни та флори, в свою чергу розвинені країни повинні також дбати про наслідки суперурбанізації, перезабруднення довкілля промисловими і сільськогосподарськими відходами, особливо токсичними, понадвиробництва та понадспоживання, кислотних дощів та демілітаризації. Всі країни повинні брати участь у збереженні світу, виправленні екологічної системи. Для майбутнього всього людства наступні два десятиріччя будуть визначальними: або співдружність націй вирішить найголовніші екологічні проблеми, або почнеться незворотна деградація біосфери і поступова загибель цивілізації. Планета вже не витримує антропогенного тиску: подвоєння населення всього за кілька десятирічь та його концентрація головним чином у містах; п`яти- , десятикратний приріст економічної активності менш ніж за століття; некероване зростання різних перетворень у сільському господарстві, енергетичних і промислових системах; супермілітаризація суспільства та накопичення великої кількості глобально небезпечної ядерної та хімічної зброї (додаток 4).

 Вбивці на борту

Але уряд у Вашнгтон переконаний, що нша група, гангстерський свт, також займа чльне мсце в цьому списку». Начальник детройтсько полц Джордж Едвардс повдомив сенатську комсю, що гангстери керують 98 пдпримствами мста з капталом щонайменше в п'ятдесят мльйонв доларв. У Нью-Йорку федеральний прокурор Роберт Моргентау на цю ж тему висловився так: «У нас грош, що з тамних джерел надходять до пристойних пдпримств, стають проблемою, яка наводить жах». А колишнй мнстр юстиц США Роберт Кеннед прямо заявив: «Гангстери дють у всх можливих галузях економки в банках, в автомобльнй верстатобудвнй промисловост». Тльки уявити соб: гангстерський бос Феррат, хоч перебува в тюрм, завдяки свом пакетам акцй пану над банками, автозаводами, фабриками! Феррат взагал опинився у в'язниц лише через свою пожадливсть прагнення до нових джерел прибутку. Не тльки наркотики були «спецальнстю» цього злочинця. Вн торгував живим товаром. Торгвля наркотиками й торгвля двчатами вже давно вважаються в кримналстиц рдними сестрами

скачать реферат Екологічна криза

Зміст1. Екологічна криза: умови виникнення і дороги виходу 1.1 Поняття екологічної кризи 1.2 Причини забруднення довкілля 2. Найважливіші екологічні проблеми сучасності і їх тенденції 2.1 Екологічні проблеми 2.2 Потепління клімату 2.3 Парниковий ефект 2.4 Озонові діри 2.5 Загибель і вирубка лісів 2.6 Запустинювання 2.7 Чиста вода 1. Екологічна криза: умови виникнення і дороги виходу 1.1 Поняття екологічної кризи Екологічна криза — оборотний критичний стан довкілля, загрозливий існуванню людини і невідповідність розвитку продуктивних сил і виробничих стосунків, що відображає. Господарська діяльність людства протягом останнього століття привела до серйозного забруднення нашої планети всілякими відходами виробництва. Повітряний басейн, води і грунт в районах крупних промислових центрів часто містять токсичні речовини, концентрація яких перевищує гранично допустиму (ГДК). Оскільки випадки значного перевищення ГДК достатньо часті і спостерігається зростання захворюваності, пов'язаної із забрудненням природного середовища, в останні десятиліття фахівці і засоби масової інформації, а услід за ними і населення стали вживати термін без людини, яка одночасно удосконалює самого себе.

скачать реферат Экологическое состояние Днепропетровска

Також у нашому місті багато промислових підприємств, яка забруднюють води хімічними відходами. Води на Землі багато, але 97% - це солена вода океанів й морей, і лише 3% - прісна. З цих три чверті майже недосяжні живим організмам, тому що ця вода «законсервована» у лідниках гір й полярних шапках (лідники Арктики й Антарктики). Це резерв пресної води. З води, доступної живим організмам, загальна частина знаходиться в їх тканинах. Потреба у воді величезна. Наприклад, для створення 1 кг біомаси дерева, витрачається до 500 кг води. Тому її треба витрачати економно та не забруднювати. Забруднення природних вод. Екологічні проблеми. Для оцінки природних вод існують певні показники, головним серед яких є гігієнічні ГДК (гранично- допустимі концентрації). Їх дотримання забезпечує добрий стан здоров’я населення. Вони також є критеріями оцінки ефективності заходів з охорони водойм від забруднення. Ці гігієнічні нормативи використовуються також для оцінки комплексного забруднення поверхневих вод. Вони визначалися з урахуванням запаху, кількості завислих речовин, прозорості , кольору, окислювальності, вмісту розчинного кисню, кількості солей, хлоридів, фенолів, нафтопродуктів.

скачать реферат Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

Так серйозні екологічні проблеми породжує металургійна промисловість України. Вона в основному працює на старих, високовідходних, ресурсо- та енерго- високо витратних технологіях. Домни, сталеплавильні печі, коксові печі та інші подібні об’єкти дають на рік до 1 млн. тонн небезпечних відходів та до водойм надходило 0,5 млрд. м3 води з домішками фенолів, ціанідів, сірководню, та інших шкідливих речовин. Це створює вкрай несприятливу екологічну ситуацію в таких промислових містах, як Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Запоріжжя, Макіївка. Високим ступенем забруднення характеризується басейни: Нікопольський марганцеворудний, Криворізький та Керченський залізорудні, Донецький вугільний, Дніпровський буро-вугільний, Прикарпатський сірконосний. У цих районах багато порушених земель, у цілому на 1991 рік в Україні їх нараховувалося 190 тис. га. Конфліктні ситуації промислового природокористування. Наукова-технічна революція 20 ст. порівняно з промисловою революцією 19 ст. значною мірою змінила засоби, якими користується людство при освоєні природи, але вона не торкнулася мети цього освоєння.

скачать реферат Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Високазабрудненість довкілля промисловими викидами і відходами, в томучислі й побутовими, незадовільний стан життєзабезпечувальнихсистем, швидке зростання населення міст на основі екстенсивногопромислового розвитку і потреба розширення їх територій призвелидо скорочення зелених зон, забруднення і непридатності водоймтощо. На сьогодні всі міста, 821 селище, а також 5760 сільськихнаселених пунктів (всього понад 70 відсотків населення України)забезпечено централізованим водопостачанням. Виробнича потужність усіх централізованих водопроводівстановить 29,5 млн. куб. метрів води на добу, в тому числіпідприємств комунальної власності - 17,2 млн. куб. метрів на добу,з них у міських населених пунктах - 17,1, в сільських - 0,1 млн.куб. метрів води на добу. Для водопостачання населення іззагального обсягу необхідної кількості води використовуєтьсяблизько 40 відсотків підземних вод. Система водопровідно-каналізаційного господарства ниніперебуває в кризовому екологічному стані з таких причин: водопровідні мережі не мають внутрішнього антикорозійногопокриття; понад

Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
скачать реферат Курсовая по экологии

Чорнобильській АЕС;2. поліпшення екологічного стану басейнів рік України та якості питної води;3. стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Придніпровського регіону;4. будівництво нових та реконструкція діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд;5. запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів і поліпшення їх екологічного стану;6. формування збалансованої системи природокористування та адекватна структурна перебудова виробничого потенціалу економіки, екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті;7. збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, заповідна справа.Для досягнення цього передбачається вирішення таких завдань: > зменшення до мінімуму рівня радіаційного забруднення; > захист повітряного басейну від забруднення, насамперед у великих містах і промислових центрах; > захист і збереження земельних ресурсів від забруднення, виснаження і нераціонального використання; > збереження і розширення територій з природним станом ландшафту, посилення природоохоронної діяльності на заповідних і рекреаційних територіях; > підвищення стійкості та екологічних функцій лісів; > знешкодження, утилізація та захоронення промислових та побутових відходів; > запобігання забрудненню морських і внутрішніх вод, зменшення та припинення скиду забруднених стічних вод у водні об'єкти, захист підземних вод від забруднення; > збереження та відродження малих річок, здійснення управління водними рес- ми на > основі басейнового принципу; > завершення створення державної системи моніторингу навколишнього природного середовища; > створення системи прогнозування, запобігання та оперативних дій у разі надзвичайних ситуацій природного і природно- техногенного походження; > забезпечення екологічного супроводу процесу конверсії військово- промислового комплексу; > здійснення заходів щодо екологічного контролю за діяльністю

скачать реферат Билеты по географии для 11 класса

Білет № 1 1. Будова літосфери та її рухи. Внутрішні сили Землі. 2. Загальна характеристика внутрішніх вод і водних ресурсів України. 3. Складіть типовий план порівняльної економіко-географічної характеристики двох держав. Білет № 2 1. Основні форми поверхні Землі. Відмінність гір і рівнин за висотою над рівнем моря, походженням, віком. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі. 2. Географічне положення України. Порівняйте географічне положення України з положенням інших держав (за вибором). 3. Накресліть схему сучасного поділу Європи на регіони. Білет № 3 1. Поверхневі та підземні води. Їх роль у господарстві. 2. Геологічна будова і корисні копалини України. 3. Екологічні проблеми людства, шляхи їх розв язок з будовою дна Тихого океану. 2. Загальна характеристика господарства Північно-Східного економічного району. 3. Машинобудівна промисловість світу, особливості розміщення найважливіших галузей. Білет № 32 1. Порівняння географічного положення двох материків. Як географічне положення впливає на їх природу (за вибором)? 2. Українські Карпати або Кримські гори (за вибором). 3. Сільське господарство країн Латинської Америки. Білет № 33 1. Ландшафти і фізико-географічне районування України. 2. Галузі спеціалізації Північно-Західного економічного району. 3. Основні риси географії світової паливно-енергетичної промисловості.

скачать реферат Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

Зокрема в Державних стандартах прямо сказано, що початкова школа має продовжити лінію дошкільного розвитку, закріпити й розвинути в умовах шкільного виховання надбання дошкільного дитинства. Актуальність вибраної нами проблеми пояснюється нагальністю сучасних екологічних проблем. Об'єкт дослідження - система навчально-виховного процесу в початковій школі. Предмет дослідження - зміст та методи роботи вчителя початкових класів по формуванню бережливого ставлення до природи молодших школярів. Гіпотеза: ефективність розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи. Мета: з'ясувати вплив різних підходів до розвитку бережливого ставлення до природи молодших школярів. Завдання: проаналізувати психолого-педагогічну літературу з даної проблеми; охарактеризувати основні підходи до формування бережливого ставлення до природи молодших школярів; навести приклад розробки уроку з природознавства з використанням елементів формування бережливого ставлення до природи. Розділ 1. Аналіз психолого-педагогічної літератури в аспекті досліджуваної проблеми Людина - частина природи.

скачать реферат Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень

Зокрема, нові заводи електронної промисловості виробляють таку продукцію, для отримання якої потрібна особливо чиста сировина. Чистота виробів також повинна бути дуже високою. Це робить необхідним багаторазове очищення сировини, а повторне використання води стає неможливим. Не випадково в 1984 р. Агенція з охорони навколишнього середовища СІЛА включила території 19-ти найбільших наукових компаній у список найбільш забруднених місць у країні. Першим у ньому зазначено район Силіконової долини (південне узбережжя затоки Сан-Франциско), де зосереджено центри електронної й аерокосмічної промисловості. Наприклад, виробництво комп'ютерів потребує енергії й води. Особливо енерго- і водомістким є виробництво силіконових напівпровідників, з яких виготовляють комп'ютерні чіпи. Один великий завод з виробництва напівпровідників, який виготовляє 5000 8-дюймових плат на тиждень, може споживати стільки ж електроенергії і води, як невелике місто. Ще одна екологічна проблема виникає внаслідок ускладнення конструкції машин. Вони виготовляються з тисяч деталей, з різних компонентів: чорних і кольорових металів, пластмас, деревини, гуми, скловолокна, композиційних матеріалів.

скачать реферат Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів .3 Вступ Тема реферату «Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів». Екологічна небезпечність відходів перетворила їх на небезпечний фактор забруднення навколишнього середовища. Відходами називають залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інших виробів чи продуктів, які утворилися в процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), які втратили свої споживчі властивості. Відходи бувають твердими, рідкими та газоподібними. Також розрізняють відходи: комунальні (побутові), виробничого споживання, промислові, сільськогосподарські та будівельні. У цілому відходи є неоднорідними за хімічним складом, складними багатокомпонентними сумішами речовин, які мають різні фізико-хімічні і фізико-механічні властивості. До небезпечних відходів відносять відходи, які містять у своєму складі речовини, що мають такі небезпечні властивості, як токсичність, вибухонебезпечність, інфекційність, пожежонебезпечність тощо. Небезпечними є екотоксичні відходи з ефектом біо-акумуляції, здатні до небезпечних перетворень під час збереження. Найбільшу небезпеку для людини та біоти становлять небезпечні відходи, які містять хімічні речовини І і II класу токсичності.

Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая "Даниил".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
скачать реферат Екологічні проблеми міст України

Міністерство освіти і науки України Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Кафедра екології та техногенної безпеки КУРСОВА РОБОТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МІСТ УКРАЇНИВиконала студентка 45 групи Голубчик Л.О Науковий керівник ас. кафедри екології та техногенної безпеки Яковенко О.І Чернігів – 2007р. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Причини виникнення екологічних проблем РОЗДІЛ 2. Основні екологічні проблеми міст України 2.1 Урбанізація та її вплив на природне середовище 2.2 Забруднення атмосфери міст 2.3 Забруднення питної води в містах 2.4 Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст РОЗДІЛ 3. Екологічний стан окремих міст та регіонів України, заходи його поліпшення 3.1 Екологічний стан м. Київ 3.2 Донецька область: екологічні проблеми 3.3 Портове місто Одеса 3.4 Чорнобиль – відлуння подій 3.5 Шляхи поліпшення стану міст в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Сучасній людській цивілізації властиві стрімкі темпи урбанізації. Вони вирішальне зумовлені двома факторами — «демографічним вибухом» другої половини XX ст. та науково-технічною революцією в усіх сферах. Процес світової урбанізації розпочався в Європі, де вперше почали формуватися міста завдяки концентрації засобів виробництва, великої промисловості.

скачать реферат Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття

До основних антропогенних забруднювачів довкілля, крім вище названих, належать також різні шуми від виробничих підприємств, транспорту, іонізуюче випромінювання, вібрації, світло-теплові впливи. З додатку 3 видно, яку шкоду організму наносять хімічні забруднювачі. Спеціалісти вважають, що близько 80-86% забруднювачів повітря сконцентровано над сильно розвиненими промисловими районами, 10-15% - над містами, 1-2% - над сільською місцевістю, 0,1% - над центральними районами Світового океану. Якщо у великому місті за добу осідає 1,5 тон пилу на кожен квадратний кілометр, то вже в 100 км від нього - приблизно 100 разів менше. Основні екологічні проблеми зумовлені науково-технічних прогресом Вплив науково-технічної революції на взаємовідносини суспільства та природи оцінюється далеко не однозначно, адже саме вона призвела до різкого загострення глобальної еколо­гічної кризи і поставила людство перед загрозою глобальної екологічної катастрофи. Різкий приріст темпів промислового виробництва, масове поширення в побуті здобутків науково-технічної революції, зростання добробуту населення - в першу чергу масова автомобілізація та можливості побудови власних будинків -призвели до значного збільшення споживання енергії та ресурсів.

скачать реферат Агропромышленный комплекс Украины

Більше того: частина обіцянок,виданих тоді на адресу селянства колишніми союзними органами, так і залишилася невиконаною. Водночас надмірна експлуатація природних ресурсів дедалі більше загострювала екологічні проблеми землеробства, до яких додалися ще й наслідки Чорнобильської катастрофи. На значних площах довелося змінити напрям використання, ввести нові сівозміни, частину угідь повніс- тю виключено з сільськогосподарського обороту. Дедалі гострішою стає проблема виробництва чистих продуктів харчування — як для тих, хто проживає на забруднених те- риторіях, так і для дітей, рекреантів, інших особливих категорій споживачів. 4. Сучасний стан та характер розміщення галузі. Для описання сучасного стану та характеру розміщен- ня агропромислового комплексу перш за все необхідно вказати, які галузі АПК являються провідними (тобто, на які припадає найбільша питома вага всієї випущеної продукції АПК). Такими галузями є сільське господарство та галузі первинної обробки сільськогосподарської продукції (або харчової промисловості). Розглянемо відповідно кожну з цих галузей.

скачать реферат Основні механізми кривошипних машин

Захворюваність хворобами дихання становить у середньому 73,5% від загальної Захворюваності. В Англії у результаті наявності в атмосфері сірчистого газу і оксидів азоту, щорічно понад 30 тис. людей вмирає від бронхіту. Застосування мінеральних добрив приводить до Інтенсивної евтрофікації з вираженим процесом "цвітіння" води. Специфічними забрудненнями води стали важкі метали — цинк, кадмій, залізо, ртуть, молібден і багато інших. В Клівленді є ріки, отруєні нафтовими відходами настільки, що раз в рік вони самі загораються. До третини промислових та побутових стічних вод в Україні скидається у водоймища без очистки. Всі 216 рік Львівської області зазнали забруднення. Щодоби Львів скидає 40 тис. л3 неочищених стічних вод. Подібна ситуація також у Дрогобичі, Золочеві, Стрию, Самборі. Отже, розкішні ліси, гаї, діброви, родючі чорноземи замінить море? Всі тоді співали йому осанну. Але не знали, що у відплату за наругу над природою, за її жорстоке ґвалтування нас чекає страшна й негативна помста - "БІОЛОГІЧНИЙ ВИБУХ".

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.