телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Образование, учебная литература -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Охрана природы, Экология, Природопользование

Значення природоємності в економіці природокористування

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Водозабір підземних вод у складі прогнозних ресурсів становить 21 відсоток, що свідчить про можливість ширшого використання їх у багатьох областях. З метою забезпечення населення та народного господарства необхідною кількістю води в Україні збудовано 1087 водосховищ загальним об'ємом понад 55 млрд. куб. метрів, 7 великих каналів довжиною близько 2000 кілометрів з подачею на них понад 1000 куб. метрів води за секунду, 10 великих водоводів великого діаметру, по яких вода надходить у маловодні регіони України. Витрати свіжої води в Україні на одиницю виробленої продукції значно перевищують такі показники у розвинутих країнах Європи: Франції - в 2,5 рази, ФРН - в 4,3, Великобританії та Швеції - в 4,2 рази. Забезпечення водою населення України в повному обсязі ускладнюється через незадовільну якість води водних об'єктів. Якість води більшості з них за станом хімічного і бактеріального забруднення класифікується як забруднена і брудна (IV - V клас якості). Найгостріший екологічний стан спостерігається в басейнах річок Дніпра, Сіверського Дінця, річках Приазов'я, окремих притоках Дністра, Західного Бугу, де якість води класифікується як дуже брудна (VI клас). Для екосистем більшості водних об'єктів України властиві елементи екологічного та метаболічного регресу. Проблема екологічного стану водних об'єктів є актуальною для всіх водних басейнів України. Що ж до Дніпра, водні ресурси якого становлять близько 80 відсотків водних ресурсів України і забезпечують водою 32 млн. населення та 2/3 господарського потенціалу країни, то це одне з найважливіших завдань економічного і соціального розвитку та природоохоронної політики держави. Це зумовлено складною екологічною ситуацією на території басейну, оскільки 60 відсотків її розорано, на 35 відсотках земля сильно еродована, на 80 відсотках - трансформовано первинний природний ландшафт. Водосховища на Дніпрі стали акумуляторами забруднюючих речовин. Значної шкоди завдано північній частині басейну внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС; в критичному стані перебувають малі річки басейну, значна частина яких втратила природну здатність до самоочищення. У катастрофічному стані знаходяться річки Нижнього Дніпра, де щорічно має місце ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації, знижується вилов риби, бідніє біологічне різноманіття. Перейдемо тепер до стислого аналізу наведеної інформації з огляду на збереження і відновлення природних ресурсів нашої держави. Системний аналіз сучасного екологічного стану басейнів річок України та організації управління охороною і використанням водних ресурсів дав змогу окреслити коло найбільш актуальних проблем, які потребують розв'язання, а саме: надмірне антропогенне навантаження на водні об'єкти внаслідок екстенсивного способу ведення водного господарства призвело до кризового зменшення самовідтворюючих можливостей річок та виснаження водноресурсного потенціалу; стала тенденція до значного забруднення водних об'єктів внаслідок неупорядкованого відведення стічних вод від населених пунктів, господарських об'єктів і сільськогосподарських угідь; широкомасштабне радіаційне забруднення басейнів багатьох річок внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС; погіршення якості питної води внаслідок незадовільного екологічного стану джерел питного водопостачання; недосконалість економічного механізму водокористування і реалізації водоохоронних заходів; недостатня ефективність існуючої системи управління охороною та використанням водних ресурсів внаслідок недосконалості нормативно- правової бази і організаційної структури управління; відсутність автоматизованої постійно діючої системи моніторингу екологічного стану водних басейнів акваторії Чорного та Азовського морів, якості питної води і стічних вод у системах водопостачання і водовідведення населених пунктів і господарських об'єктів.

Міністерство культури і мистецтв України Київський національний університет культури і мистецтв Реферат з курсу екології на тему: “Значення природоємності в економіці природокористування” cтудентки І курсуфакультету ТБ групи ТБА-40 КИЇВ-2000 План. 1. Актуальність теми 2. Літературні дані 3. Аналіз даних 4. Обговорення даних 5. Висновки 6. Список використаної літератури Кожен майбутній спеціаліст народного господарства, і не тільки, кожна свідома людина повинна обов’язково мати загальне уявлення про особливості сучасного екологічного стану, а також про основні напрямки державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Екологізація економіки та свідомості суспільства не є абсолютно новою проблемою. Практичне відображення екологічності тісно пов’язано в першу чергу з державним регулюванням процесів природокористування. Нове в даній проблемі є еквівалентність обміну між державою, природою та людиною, яка базується на законодавчих, організаційно-технічних рішеннях. Ця проблема на сучасному етапі є дуже гострою. Вона була сформована протягом двох століть і нині набула свого критичного значення. Охорона природи стала одним з основних пріоритетів молодої держави, оскільки збереження біологічного та ландшафтного різноманіття є основою, яка забезпечує можливість будь-якого природокористування та розвитку суспільства. Для більшої наочності спробуємо розкрити тему значення природоємності в економіці природокористування взявши за основу ситуацію в нашій державі – Україні. Більшість спостережень та висновків справедлива для будь-якої держави, з різницею у деяких кількісних показників екологічного стану. Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом тривалого періоду через нехтування об'єктивними законами розвитку і відтворення природно- ресурсного комплексу України. Відбувалися структурні деформації народного господарства, за яких перевага надавалася розвитку в Україні сировинно-видобувних, найбільш екологічно небезпечних галузей промисловості. Економіці України притаманна висока питома вага природоємних, ресурсоємних та енергоємних технологій, впровадження та нарощування яких здійснювалося найбільш "дешевим" способом – без будівництва відповідних очисних споруд. Це було можливим за відсутності ефективно діючих правових, адміністративних та економічних механізмів природокористування та без урахування вимог охорони довкілля. Шкідливі для екології процеси тривали десятиріччями і призвели до різкого погіршення стану здоров'я людей, зменшення народжуваності та збільшення смертності, а це загрожує вимиранням і біологічно-генетичною деградацією народу України. Винятковою особливістю екологічного стану України є те, що екологічно гострі локальні ситуації поглиблюються великими регіональними кризами. Чорнобильська катастрофа з її довготривалими медико-біологічними, економічними та соціальними наслідками спричинила в Україні ситуацію, яка наближається до рівня глобальної екологічної катастрофи. Найбільш природоємна галузь – це сільське господарство України, що має могутній природно-ресурсний потенціал, який включає 41,84 млн. гектарів сільськогосподарських угідь (69,3 відсотка території України), в тому числі 33,19 млн. гектарів ріллі (55відсотків), 7,63 млн. гектарів природних кормових угідь -сіножатей і пасовищ (12,6 відсотка).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Основные правовые системы современности

Труды по торговому праву дают урезанное представление о своем предмете, ибо они не выходят за традиционные рамки торгового права и оставляют без внимания целый ряд существенных для этой сферы деятельности мер, как-то: налоговый режим, регламентация внешней торговли, порядок и условия предоставления кредитов и т. д. Глава II. ПОНЯТИЕ НОРМЫ ПРАВА 69. Единство системы. Сходства или различия структуры следует, однако, рассматривать еще и с другой точки зрения: как понимается сама правовая норма, ее значение, природа и характер. Этот аспект выявляет один из важнейших элементов единства романо-германской правовой семьи, при всей ее географической протяженности. Во всех странах романо-германской правовой семьи правовую норму понимают, оценивают и анализируют одинаково. В этой семье, где наука традиционно занимается упорядочением и систематизацией решений, выносимых по конкретным делам, правовая норма перестала выступать лишь как средство решения конкретного случая. Благодаря усилиям науки норма права поднята на высший уровень; ее понимают как правило поведения, обладающее всеобщностью и имеющее более серьезное значение, чем только лишь ее применение судьями в конкретном деле

скачать реферат Соціальна екологія

Деякі представники згаданих наук навіть почали стверджувати, що проблема охорони природи і раціонального природокористування повністю належить до компетенції їхньої науки, інші вчені, визнаючи другорядну роль деяких суміжних дисциплін у вирішенні даної проблеми, домінуюче місце все ж таки залишали за своєю наукою. Такі тенденції призводили до недостатньо компетентного втручання одних наукових галузей у сфери інших та дублювання природоохоронних досліджень науковими установами і організаціями різного підпорядкування. У процесі розвитку згаданих спеціалізованих наукових галузей їхні зусилля все більше зосереджувалися на тих аспектах охорони природи та раціонального природокористування, які найбільш відповідали спеціалізації наук, у надрах яких вони виникли. Одночасно ставало все більш очевидним, що ізольоване вивчення біологічних, географічних, геологічних, медичних, економічних, юридичних та інших аспектів даної проблеми не дає змоги створити загальної теорії і здійснити на практиці гармонізацію взаємовідносин між людським суспільством та навколишнім середовищем, що для цього потрібна якісно нова інтегральна міждисциплінарна наука, яка буде вивчати ці процеси з системних позицій.

Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
 Преступления Сталина

ЗАЯВЛЕНИЕ В "ГЕРАЛЬД ТРИБЮН" Заявление, которое я дал вчера для "Геральд Трибюн" по поводу моего мнимого свидания с обвиняемым Крестинским, бывшим послом в Берлине, нуждается, как я и предполагал, в очень важном дополнении. В телеграммах мексиканских газет назван был только год моего мнимого свидания с Крестинским: 1933; не назван был месяц: октябрь. Между тем эта последняя дата, которую друзья сообщают мне из Нью-Йорка по телеграфу, имеет решающее значение. Природа всяких фальсификаций такова, что точность убивает их. Октябрь 1933 г. есть один из тех месяцев жизни во Франции, которые уже освещены с исчерпывающей полнотой в связи с предшествующими процессами. С 25 июля по 9 октября 1933 г. я прожил в Сан-Ралай, возле курорта Ройан, на берегу Атлантического океана, под наблюдением врачей, друзей и полиции. 9 октября мои друзья, опять таки с ведома французской полиции, перевезли меня в качестве больного в Баньер-де-Бигор, в Пиренейских горах, где я оставался до 1 ноября. Высшие чиновники Сюрте Насиональ, т. е. французской секретной полиции, как и префекты соответственных департаментов, были совершенно точно осведомлены о моих передвижениях как и о месте моего пребывания

скачать реферат Транспортные обязательства

Кроме того, выделяется также особая разновидность транспорта — трубо­проводный. Однако технологическая специфика транспортировки товаров по газо- и нефтепроводам не дает основания говорить в этом случае о нали­чии транспортного обязательства. Поэтому термин «трубопроводный транс­порт» имеет условное значение. Природа обязательства, возникающего при перемещении товаров по трубопроводу, имеет смешанный характер: здесь соединяются элементы обязательств по передаче имущества (газа, нефти) и по оказанию услуг (транспортировке, хранению). К трубопроводному транс­порту применяется особое законодательство, включая правила об энерго­снабжении (п. 2 ст. 548 ГК). Источники правового регулирования. ГК определяет лишь наиболее принципиальные правила, касающиеся перевозок груза, пассажира и багажа, а также иных транспортных обязательств (гл. 40 и 41 ГК). Данный юридико-технический прием обусловлен двумя причинами. Во-первых, транспорт, будучи такой отраслью общественной деятельности, которая связывает от­дельные части страны, требует единообразного регулирования.

 Сущность христианства

Учение о природе в боге заимствовано у Якова Бёме, но в подлиннике оно имеет более глубокий и интересный смысл, чем во втором, сокращенном и модернизированном, издании. У Якова Бёме глубокая, глубоко-религиозная душа; религия является центром его жизни и мышления. Но в то же время в его религиозное сознание проникло то значение природы, которое она приобрела за последнее время благодаря изучению естественных наук, благодаря спинозизму, материализму и эмпиризму. Он чувствовал природу и пожелал проникнуть в её таинственную глубину. Но природа испугала его, и он не мог согласовать страх, внушаемый природой, со своими религиозными представлениями. «Я созерцал необъятную глубину этого мира, наблюдал за солнцем, звездами, облаками, дождем и снегом, представлял себе мысленно все творение этого мира и находил добро и зло, любовь и гнев во всем не только в людях и животных, но и в неразумной твари: в дереве, камнях, земле и стихиях... Я убедился, что добро и зло присущи всему: не только тварям, но и стихиям, что безбожники так же блаженствуют, как и люди благочестивые, что варварские народы располагают лучшими землями и наслаждаются большим счастьем, чем народы благочестивые

скачать реферат Экологическое образование младших школьников в курсе природоведения

Таким образом, взаимосвязь этих предметов позволяет эффективно осуществлять воспитание экологической культуры младших школьников. Процесс преподавания предметов естественно-математического цикла (природоведение, математика, трудовое обучение) помогает раскрыть следующие экологические знания: природа – объект целесообразной трудовой деятельности человека, направленная на её рациональное использование, улучшение, восстановление, охрану; характер трудовой деятельности людей зависит от состояния природы и наоборот, состояние природы находится в тесной зависимости от трудовой и хозяйственной деятельности человека. При проведении тематических бесед на уроках трудового обучения, работая с различными природными материалами, младшие школьники приходят к более глубокому пониманию значения природы в хозяйственной и творческой деятельности человека, осознают необходимость бережного, экономного использования природных богатств. Большие возможности для осуществления экологического образования на межпредметной основе имеют экскурсии по различным предметам: чтению, изобразительному искусству, трудовому обучению, математике, необходимость проведения которых заложена в учебных программах.

скачать реферат Методы политологических исследований (Контрольная)

С одной стороны, политической мыслью был сформулирован ряд идей, которые выражали постепенное движение обществ Запада к демократии, к гуманистической организации власти и ее отношений с обществом. С другой стороны, политическая мысль исторгала и такие идеи , которые увлекали, объединяли, но, как оказывалось впоследствии, отбрасывали общество на националистические, конфронтационные позиции. нормативизм оказался противоречивым по своим последствиям. В его русле рождались различного рода утопии, ведущие к романтическим, но опасным проектам, к обоснованию общественных перемен, для которых нет реальной почвы. Главный недостаток нормативно - ценностного подхода в политологии состоит в оценке действительности с позиций идеала, обоснованность которого всегда под вопросом. оторванность идеалов от реалий жизни, от конкретных эмпирических знаний вызывало скептическое отношение к ним, особенно после революционных потрясений. Социологический подход позволил открыть наиболее существенные неполитические факторы политического развития. Но абсолютизация этого подхода вела к умалению значения природы политических механизмов.

скачать реферат Психолого-педагогическое обоснование урока

Выполнил: Шеренков Роман Николаевич гр. 50 "а" Проект: Урок природоведения во 2 классе.Тема: Живая и неживая природа. Многообразие природы. Взаимосвязи в природе.Данный урок является вводным в курс изучения "природоведения". На изучение темы "Живая и неживая природа. Многообразие природы. Взаимосвязи в природе" отводиться один урок. На этом уроке учащиеся вспоминают некоторые материалы пройденного курса "ознакомление с окружающим миром". В частности такие представления как "природа", "растения", "животные" и некоторые другие. На этом уроке необходимо заострить внимание учащихся на предмете изучения курса, на особенностях структуры уроков (знакомство с фенологическими минутками), а также дополнить знания учащихся о природе, сформировать представление о предметах живой и неживой природы, установить взаимосвязь предметов живой и неживой природы, выявить значение природы в жизни человека и влияние человека на природу. Всё это носит ознакомительный и основообразующий характер, что подразумевает более обстоятельное раскрытие данных понятий на последующих уроках природоведения.Цель: Формирование общего природоведческого понятия "природа", "живая и неживая природа".

скачать реферат Экологическое воспитание учащихся начальных классов сельской школы в процессе кружковой работы

Ценностно-ориентационная деятельность направлена на осознание учениками многостороннего значения природы для населения края и необходимости в связи с этим сохранения и улучшения природной среды. При этом природные объекты оцениваются с точки зрения для природы человека. Данный вид деятельности связан с анализом значения (оценкой) изучаемых объектов и обоснованием своей точки зрения. По мнению педагогов коммуникативная деятельность предполагает активность самих учеников, что проявляется, например, при подготовке и выполнении сообщений в классе; при коллективном планировании и обсуждении результатов практических природоохранных дел. Художественно-эстетическая деятельность заключается в восприятии эстетических свойств природных объектов и произведений искусства (изобразительного, музыкального, литературного, декоративно-прикладного, зодчества, Устного народного творчества), а также в создании художественных образов, связанных с природными объектами и отношением людей к природе. Разнообразны и формы художественного творчества учащихся: выполнение рисунков, плакатов, сочинений, посвященных природе родного края и отдельным ее объектам; сочинение и оформление экологических сказок; участие в подготовке спектаклей экологического содержания; изготовление поделок из природного материала и др.

Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
скачать реферат Эмоционально-эстетическое отношение к природе в рисунках старших дошкольников

В исследовании Елки Янакиевой (специалиста по детскому изобразительному творчеству) подчёркивается, что взаимосвязь изобразительной деятельности с ознакомлением детей с явлениями и объектами природы имеет две стороны: первая- приобретение ребёнком знаний на основе восприятия объектов и явлений природы, формирование представлений о них, как источник детского творчества; вторая- влияние изобразительной деятельности, в процессе которой дети изображают предметы и объекты природы, как синтез познания и эмоционально - эстетической оценки природы, на развитие, углубление и уточнений знаний ребёнка о ней и формирование его представлений. При этом важно подчеркнуть необходимость давать детям научно достоверные знания об объектах природы, не подменять их сказками и легендами, которые затем при переходе ребёнка в школу вступают в противоречие с тем, что говорит учитель и о чём написано в книгах. Большое значение природы в развитии эстетических чувств детей отмечал известный педагог Е. А. Аркин: “ когда воспитание ведётся вне стен комнаты, когда перед ребёнком каждый день развёртывается полная красок панорама природы, тогда нет сомнения, что поле, лес, луг, звёздное небо, восход солнца, постоянно меняющий свой цвет небесный свод, будут служить средством в деле развития цветоощущения, чувства красоты, любви к природе и понимания её”. Глава II. Выразительно - изобразительные средства в рисунках старших дошкольников.

скачать реферат Психолого-педагогическое обоснование урока

Происходит построение модели. Итог делается на основе построенной модели. Составление модели "Значение природы в жизни человека". Эта работа проводиться согласно выполнению задач урока, а именно – выявить место человека в природе и значение природы для человека. Основной момент здесь – все выводы о тех или иных "значениях" природы для человека делают дети. Учитель лишь следит за верностью этих выводов. Для отработки способа действия – моделирования и выделения существенного от несущественного проводится самостоятельная работа. Так же эта работа соответствует выполнению цели урока – нахождения взаимосвязей и взаимовлияния между природой и человеком. Подведение итогов неотъемлимая часть любого урока, в том числе и урока природоведения. Без нее не будет выполнена цель, которая была поставлена перед учителем и учениками на этом уроке, т.е. она не будет ясно прослеживаться учащимися, что может повлечь за собой её невыполнение. Основная дидактическая задача этапа – познакомить с новым предметом и учебником, опираясь при этом на ранее изученный материал. На этом этапе используются методы рассказа, беседы, самостоятельная работа с учебником.

скачать реферат Экологическое воспитание учащихся начальных классов сельской школы в процессе кружковой работы

Ценностно-ориентационная деятельность направлена на осознание учениками многостороннего значения природы для населения края и необходимости в связи с этим сохранения и улучшения природной среды. При этом природные объекты оцениваются с точки зрения для природы человека. Данный вид деятельности связан с анализом значения (оценкой) изучаемых объектов и обоснованием своей точки зрения. По мнению педагогов коммуникативная деятельность предполагает активность самих учеников, что проявляется, например, при подготовке и выполнении сообщений в классе; при коллективном планировании и обсуждении результатов практических природоохранных дел. Художественно-эстетическая деятельность заключается в восприятии эстетических свойств природных объектов и произведений искусства (изобразительного, музыкального, литературного, декоративно-прикладного, зодчества, Устного народного творчества), а также в создании художественных образов, связанных с природными объектами и отношением людей к природе. Разнообразны и формы художественного творчества учащихся: выполнение рисунков, плакатов, сочинений, посвященных природе родного края и отдельным ее объектам; сочинение и оформление экологических сказок; участие в подготовке спектаклей экологического содержания; изготовление поделок из природного материала и др.

скачать реферат Основные правовые системы современности

Сходства или различия структуры права следует рассматривать и с другой точки зрения: как понимается сама правовая норма, её значение, природа и характер. Во всех странах романо-германской правовой семьи правовую норму понимают, оценивают и анализируют одинаково. Благодаря усилиям науки норма права поднята на высший уровень; её понимают как правило поведения, обладающее всеобщностью и имеющее более серьёзное значение, чем только лишь её применение судьями в конкретном деле. Понятие правовой нормы, принятое в романо-германской правовой семье, является основой кодификации в том виде, как её понимают в континентальной Европе. «Нельзя создать подлинный кодекс, если видеть норму права в каждом решении, вынесенном судьей по конкретному делу. Кодекс в романо-германской трактовке не стремится к тому, чтобы решить все конкретные вопросы, встающие на практике. Его задача – дать достаточно общие, связанные в систему, легкодоступные для обозрения и понимания правила, на основе которых судьи и граждане, затратив минимальные усилия, могут определить, каким образом должны быть разрешены те или иные проблемы.»1 Правовая норма романо-германской семьи является чем-то средним между решением спора – конкретным применением нормы – и общими принципами права.

скачать реферат Геометрическая оптика

Евклид является основоположником учения о прямолинейном распространении света. Применив к изучению света математику, он установил законы отражения света от зеркал. Следует отметить, что для построения геометрической теории отражения света от зеркал не имеет значения природа происхождения света, а важно лишь свойство его прямолинейного распространения. Найденные Евклидом закономерности сохранились и в современной геометрической оптике. Евклиду было знакомо и преломление света. В более позднее время аналогичные взгляды развивал Птолемей (70—147 гг. н. э.). Им уделялось большое внимание изучению явлений преломления света; в частности, Птолемей производил много измерений углов падения и преломления, но закона преломления ему установить не удалось. Птолемей заметил, что положение светил на небе меняется вследствие преломления света в атмосфере. Кроме Евклида, действие вогнутых зеркал знали и другие ученые древности. Архимеду (287—212 гг. до и. э.) приписывают сожжение неприятельского флота при помощи системы вогнутых зеркал, которыми он собирал солнечные лучи и направлял на римские корабли.

Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
скачать реферат Инвестиционный проект создания деревообрабатывающего предприятия в г. Сергач Нижегородской области

Чем чище воздух, вода и почва, чем больше водоемов, лесов, парков, садов, тем лучше условия создаются для здоровья населения. Воспитательное значение природы заключается в том, что общение с природой благотворно влияет на человека в любом возрасте . Общение с природой благотворно развивает детей. Изучая природу и работая в ней ребенок начинает любить ее, и эта любовь, умело направленная, переходит в любовь к своему селу или городу, своему краю, своей стране. Эстетическое значение природы огромно. Природа была вдохновителем искусства, занимая, например, центральное место в творчестве художников-пейзажистов и анималистов . Картины природы отражены в произведениях великих писателей А.С.Пушкина, И.С.Тургенева и др. Красота природы привлекает людей и благотворно влияет на их настроение. Именно поэтому в местах отдыха уделяют большое внимание устройству красивых парков, цветников. Существуют разные точки зрения на природу. Нередко их трудно согласовать, причем чаще всего противоречия возникают между экономическими и др., например, педагогическими, научными, эстетическими интересами охраны природы.

скачать реферат Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

На промислово розвинені країни припадає приблизно 200 зональних утворень, у тому числі на країни Західної Європи – більше 90. Процес утворення спеціальних економічних зон, переважно зовнішньоторговельних, у групі країн, що донедавна відносилися до соціалістичних, почався значно пізніше і був пов’язаний зі спробами включитися до міжнародного поділу праці. Відтак, зони з’явилися у країнах, котрі проводили досить гнучку політику, щодо економічних перетворень у межах системи централізованого планування: Китай, Югославія, Угорщина, Болгарія, Польща, Румунія. В Югославії ще з 1963р. Було дозволено утворення безмитних зон. Нова редакція закону про вільні економічні зони (ВЕЗ) була прийнята у 1985 році, але і до того часу в країні дозволялося функціонування митних складських анклавів. 8 із 21 задекларованої зовнішньоторговельної зони діяло в Югославії до її розпаду та початку військових дій. Нажаль, їхнє значення для розвитку економіки країни виявилось незначним, оскільки вони перебували у загальній невизначеності щодо економічної системи країни.

скачать реферат Управление товарными запасами

Швидкість обігу товарів або час, за який реалізуються товарні запаси, розраховується за формулою: Д = Зср Т / О де Д – швидкість обігу товарів Зср – середній товарний запас (розраховується як середня хронологічна) О – об’єм товарообороту Т – кількість днів в періоді Швидкість обігу товарів може висловлюватися і числом оборотів: С = О / Зср або С = Т / Д Де С – число оборотів; О – обсяг товарообігу; 3ср – середній товарний запас; Т – число днів в періоді; Д – швидкість обігу товарів, дні. Прискорення часу обігу товарів має велике значення: підвищує економічну ефективність всього суспільного виробництва, впливає на темпи відтворення, являючись водночас важливою умовою підвищення рентабельності торгової діяльності підприємства. Оборотність товарів можна прискорити тільки за рахунок вдосконалення всієї торговельно-комерційної і економічної роботи підприємства. Це вимагає глибокого розуміння впливу різноманітних чинників на формування товарних запасів. Фактори, що впливають на розмір товарних запасів та їх оборотність. Величина товарних запасів і оборотність залежать від багатьох чинників. Одні з цих чинників прискорюють Швидкість обігу товарів і завдяки цьому об'єктивно зменшують необхідну величину запасів, інші, навпаки, уповільнюють швидкість товарного обігу і завдяки цьому збільшують розмір запасів.

скачать реферат Понятие, предмет и метод экологического права

Материальная практика соединяет человека с природой и одновременно выделяет его из природы. Природа для общества имеет многогранное значение: производственное, научное, оздоровительное, эстетическое. Производственное значение природы очевидно. Любые потребляемые человеком продукты создаются в конечном счете путем использования природных ресурсов. Научное значение природы заключается в бесконечном разнообразии слагающих ее объектов и процессов, позволяющих путем наблюдения, анализа и сравнения познавать законы развития Вселенной. Природа является источником научных знаний, развития различных отраслей науки. Неоценимо оздоровительное значение природы. Воздух в сосновом бору насыщен озоном, он лишен промышленных выбросов и других загрязнений, имеющих место в атмосфере крупных городов. Чистая вода горных рек, определенный климат местности и множество других благоприятных природных факторов положительно действуют на организм человека. В специальной литературе часто употребляют понятия «природные ресурсы» и «природные условия». «Природные условия» - понятие очень широкое, охватывающее все аспекты природы, о них говорят, как правило, безотносительно к человеку и его деятельности.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.