телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Одежда и обувь -30% Всё для дома -30%

все разделыраздел:Искусство, Культура, Литератураподраздел:Литература, Лингвистика

Фразеология (Поняття про фразеологізм)

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Реферат Тема: Поняття про фразеологізм Студентки 1 курсу 2 групи стомат.факільтетузуботехнічного відділенняГаврильченко Діани г.Одеса .2003 р. Фразеологія як розділ науки про мову. Фразеологією(гр.phrases- зворот, вислів і logos- поняття ,вчення) називається розділ мовознавства, що вивчає усталені мовні звороти. Об’єктом дослідження фразеології як розділу мовознавства є стійкі вислови ,їх семантика, структура ,походження, роль у мові, взаємозв’язок з іншими мовними одиницями , зокрема словом і реченням. Фразеологією називають також сукупність усталених зворотів певної мови. Фразеологія кожної мови - це скарбниця народу, здобуток його мудрості й культури , що містить багатий матеріал про його історію ,боротьбу з гнобителями й нападниками . про звичаї , ідеали , мрії й сподівання .Так , в усталених зворотах пропав, як швед під Полтавою ,висипався хміль із міха та й наробив ляхам лиха звучить відгомін боротьби з чужинцями. У сталих словах казав пан кожух дам, та слово його тепле; богу слава , а попові дай сала –ненависть і зневага до гнобителів . а історія виникнення усталених словосполучень перемивати кісточки , сім п’ятниць на тиждень , ні пуха ні пера та ін .піднімає завісу над звичаями, віруваннями ,обрядами наших предків . Тому-то фразеологія привертає увагу мовознавців, істориків, етнографів ,філософів. Стійке сполучення , що являє собою змістову цілісність і відтворюється в процесі мовлення, називається фразеологізмом .Наприклад: покласти зуби на полицю; повісити носа; як рак свисне ;з вогню та в полум’я. Фразеологізми ,з одного боку , мають ознаки , спільні з словами, словосполученнями і реченнями , а з другого - відрізняються від них. Як і слова, фразеологізми 1) не користуються щоразу ,а відтворюються як готові ,наявні в мові одиниці з певним значенням, 2)Відзначаються стійкістю складу і сталістю структури, 3)часто позначають одне поняття і вступають у синонімічні зв’язки з словами, 4)виконують ту ж функцію, що й слова .Наприклад: накивати п’ятами- втекти ; пасти задніх-відставати. На відміну від слів фразеологізми 1) складаються із самостійних одиниць мови – слів. Які найчастіше функціонують окремо та мають відповідні форми, 2) відрізняються більшою точністю значення, яке частіше, ніж у словах ,супроводжується образною характеристикою .Наприклад: пройти вогонь і воду; чужими руками жар загрібати. Фразеологізми мають сталу конструкцію, одні й ті ж компоненти ,заміна чи доповнення руйнує їх. Фразеологічне багатство української мови. Основні групи фразеологізмів. З давніх - давен народ із покоління в покоління передавав усталені звороти – чудові перлини народної мудрості .Серед фразеологізмів можемо найти такі, що прийшли в українську мову ще із спільнослав’янської і давньоруської( водити за носа , іду на ви) і засвоєні зовсім недавно ( з космічною швидкістю, потрібний як стоп – сигнал зайцю ). Немає такої ділянки , галузі життя, буття народу ,які б не характеризувались усталеними зворотами. У фразеологізмах виражаються явища розумової діяльності( ламати голову; сушити мозок; перебирати в пам’яті) , психічного стану ( бути на сьомому небі; сам не свій; руки опустити ; на дибки ставати), взаємин між людьми ( посадити в калюжу ; давати прочухана; носити камінь за пазухою ) ,стану людського організму (носом клювати ; зуб на зуб не попадає ),дається оцінка людей явищ ,дій (ні риба, ні м’ясо; на розум не багатий; як сніг на голову) та ін.

Досить розвинена синонімія серед прислів’їв і приказок . Деякі синонімічні ряди їх налічують десять і більше зворотів . Наприклад : які батьки , такі й діти ; який батько , такий син ; яка хата , такий тин – який батько , такий син. З часом синонімічні ряди фрзеологічних звортів зростають шляхом поповнення їх новими одиницями . Так , до фразеологізмів з усіх ніг ; не чуючи під собою землі ; як куля ; як стріла та ін. додаються нові : як метиор ; як ракета ; з реактивною швидкістю ; з космічною швидкістю ; до приказок потрібний , як собаці п’ята нога ,як п’яте колесо до воза ,як сліпому телевізор та ін. Фразеологічні антоніми – це усталені звороти , які , характеризуючи предмети і явища дійсності з певного боку . дають їм протилежну оцінку . Наприклад : як ракета – як черепаха ; розпускати язика – тримати язик за зубами ; ударити лихом об землю- повісити носа. Джерела української фразеології . Переважна більшість фразеологізмів , як і слів , за походженням є корінними українськими . Серед них виділяються спільнослов’янські , спільносхіднослов’янські і власне українські . До складу української фразеології входять також усталені звороти , засвоєні з інших мов . Дуже часто це вислови , поширені в багатьох мовах світу . До складу української фразеології ввійшли висловлювання К.Маркса і Ф.Енгельса , звороти спортивних та державних документів . Найбільше засвоєно українською мовою фразеологічних зворотів з російської мови – висловлювання Леніна , російських письменників , фразеологізми з народної мови . Широко використовуються в української мові фразеологізми античного походження – старогрецькі , староримські , усталені звороти з західноєвропейських мов – німецької , французької , англійської , італьянської та ін. Основним ,невичерпним джерелом української фразеодлогії є народна мова , якій властиві влучність , образність . Саме влучні , метафорічні вислови стають усталеними і поповнюють фразеологічні запаси мови . Особливо багато фразеологічних зворотів виробничо- професійного походження . Ряд фразеологізмів є дотепними висловами з анегдадів , жартів та інших жанрів усної народної творчості : не до солі,вийшов пшик , ростуть груші на вербі . У фразеологізмах відбиті спостереження над оточуючим життям , людьми , природою : жувати жуйку ; розправляти крила ; скриготати зубами ; задирати носа . В української фразеології віддзеркалюються найрізноманітніші сфери життя народу , його історія . культура , сіспільні відносини , виробнична діяльність , морально – етичні норми , погляди , вірування , прагнення .У ряді фразеологізмів чується відгук боротьби народу з татарськими нападниками , польською шляхтою , згадуються часи козацтва ,розкриваються класова невірність , боротьба народу проти панства , бюрократизм чиновників , хабарництво . Історія багатьох фразеологічних зворотів здається загадковою і незрозумілою.Живе людина ,що добре знає свою справу і кажуть про неї : “Він на цьому ділі собаку з’їв “.А трапиться незугарний працівник , який не вміє зробити того , за що взявся , як говорять : “ Зробив із лемеша швайку “ .і за кожним висловом стоїть своя , цікава історія , тепер уже забута , хоч зворот живе в різних сферах сучасної людської діяльності .

У процесі розвитку української і російської мов фонд спільних фразеологічних одиниць зростає внаслідок як взаємо обміну, так і в зв’язку з тим , що вони нерідко створюються паралельно , відбиваючі аналогічні висновки із спостережень над життям . і зараз можна назвати безліч фразеологічних одиниць , що в російській та українській мовах побудовані за однією моделлю на однаковому лексичному матеріалі . Наприклад : легкий хліб – лёгкий хлеб , бити себе в груди – бить себя в грудь . Українська мова засвоїла чимало російських фразеологізмів . Наприклад : на всю Іванівську, казанська сирота , діло табак , потьомкінські села. У фразеологічному запасі російської та української мов чимало спільних усталених зворотів ,що походять з інших мов. Багато спільних для обох мов фразеологізмів античного походження : ахіллесова п’ята, танталові муки , гроші не пахнуть , золота середина. Крім спільних , російська й українська мови мають величезні ресурси специфічних для цих мов фразеологічних зворотів . особливо великі багатства власне українських та власне російських неподільних фразеологічних зворотів та прислів’їв і приказок . Кожен із таких усталених зворотів не перекладається дослівно на іншу мову , а має в ній відповідник. Стилістичне використання фразеологічних одиниць. Фразеологічні записи української мови , як і її лексичний склад , стилістично диференційовані . Серед фразеологічних звороті виділяють між стильові та обмежені вживання у певному стилі . Міжстильовими називаються фразеологічні звороти , що використовуються в усіх стилях мовлення .Наприклад : привертати увагу , із року в рік , робити послугу. Міжстильові фразеологічні звороти являють собою загальновживані найменування певних предметів і явищ дійсності. Їм не властиві додаткові відтінки значення , експресивність , емоційність . Переважна більшість фразеологічних зворотів має стилістичні особливості і є опорою образного , емоційно наснаженого мовлення . Ці усталені звороти тяжіють до певного стилю . Офіційно-ділова фразеологія – це усталені звороти ,що використовуються в документах ,ділових паперах. Наприклад : оголосити догану , взяти до уваги ,заслухавши і обговоривши. Вживання фразеологізмів у художній та публіцистичній літературі . Широко використовуються фразеологічні звороти в публіцистичному та художньому стилях .Усталені звороти , вживані в публіцистичному стилі . досить неоднорідні за своїм складом і особливостями змісту. Серед них виділяються фразеологічні одиниці. Які позначають поняття політичного змісту й наближаються до термінологічних зворотів, властивих науковому стилю. Наприклад: соціалістичне змагання, бригада комуністичної праці . Чимало вживаних у публіцистичному стилі фразеологічних зворотів книжного походження має незначне емоційне забарвлення. Наприклад: мати вплив , домогтися успіхів , надавати допомогу , почесний обов’язок . Велика частина фразеологічних зворотів , що вживаються в публіцистичному стилі , характеризується яскраво вираженою образністю , емоційністю: арена боротьби , гонка озброєнь , сім’я єдина. У публіцистичних творах широко використовуються фразеологізми , характерні для розмовно-бутового і художнього стилів . Вони надають публіцистичним творам особливої емоційності й переконливості .

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Фашизм и теория литературы в Германии

Нужно ли рассматривать самые образы как жизненные идеалы — это совсем другой вопрос»42. Это признание Розенберга ярко разоблачает всю лживость его «эстетики». Во-первых, оказывается что вся его так называемая борьба против «буржуазного декадентства» литературы больших городов является лишь демагогической фразой, так как он сам со всей своей эстетикой по уши погряз в том же декадентстве и является его типичным представителем. «Борьба» Розенберга против «буржуазного декадентства» является «образцом» фашистской «антикапиталистической» фразеологии. Эта фразеология является по сути дела защитой загнивающего монополистического капитализма с помощью маскарада «критики» культуры. Во-вторых, указанное признание разоблачает ценность розенберговской «эстетической воли»: как только Розенберг обращается к какому-либо конкретному явлению из мира искусства, он вынужден прибегать к той же реакционной и весьма вульгарной концепции искусства ради искусства, которой он вначале объявляет самую «решительную» войну. В-третьих, это собрание

скачать реферат Спортивні фразеологізми

У них не присутнє переосмислене значення а лише є необразне його перетворення. A clea sweep - повне позбавлення, перемога однієї із сторін. Особливості значення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології Поняття внутрішня форма мови (i ere sprachform) було введено в лінгвістику видатним німецьким учёним Уїльямом фон Гумболдом (1767 – 1835). На думку А.В. Куніна існує чотири прототипи одиниць фразеологізмів: мовні, мовні і змішані. Для спортивної фразеології характерна наявність мовних і мовних прототипів. До мовних прототипів фразеологізмів відносяться звороти з прозорою внутрішньою формою. Слід зазначити той факт, що в спортивній фразеології прозорість внутрішньої форми асоціюється із знанням що говорять правил того або іншого виду спорту. До мовних прототипів фразеологізмів відносяться звороти, в яких прототипом другого, фразеосемантічного варіанту є перший, компоненти якого мають буквальне, але ускладнене значення. A clea sweep 1. Повна перемога спортивної команди, політичній партії . 2.Повне позбавлення. На думку А.В. Куніна під мотивованістю значення фразеологізму розуміється його синхроний зв'язок з буквальними значеннями компонентів. В.В. Винограду прийшов до висновку, що внутрішні форми слів історично мінливі.

Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
 Таємниці розкриває санскрит

Що є слов'янською видозміною санскритського вріш — «бик». Це тим правдоподібніше, що початкове в- у слов'янських та індійських мовах може зникати. Наприклад, санскр. врішабга — «бик» може мати й форму рішабга, а укр. врожай подекуди має форму рожай. Як і ім'я Владислав може мати форму Ладислав, а Володимир — форму Ладимир. Індійське брахман на означення жерця на слов'янському грунті спершу прибрало вигляду врахман, а тоді рахман і так увійшло в фразеологізми, назви та прізвища українців. Тож санскритське вріш цілком закономірно відповідає слов'янському рус/рос. Це добре ілюструє річкова назва Рось — слов'янський відповідник санскритському вріш: Рша, Ръсь, Рсъ, Урс. Тобто й назва Рось має значення «Бик». Це підтверджує і те, що Роська, притока Росі, має також назву Самець, теж, по суті, Бик. Основа вріш, що має і різновид варш, окрім поняття «бик», означає ще й «дощ». Водночас ця основа, окрім значення «іти дощеві» має ще значення «осипати дарами». Тобто сама ця основа пов'язується з поняттям про достаток, родючість, урожай і водночас — із вологою, дощем

скачать реферат Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського Кафедра перекладу КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: «Порівняльна лексикологія англійської та української мов» на тему: «Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом «кінь» та «собака» в англійській та українській мовах» Роботу виконала: студентка ІІ курсу групи МП-06-1(2) Кобець Жанна Валеріївна Науковий керівник: викладач: Левітін Тимур Леонідович Кременчук 2007 ВСТУП РОЗДІЛ І. Фразеологізм як об'єкт дослідження сучасної лінгвістики 1.1.Поняття фразеологізму та його характерні риси в англійській та українській мовах 1.2.Класифікація фразеологічних одиниць 1.2.1.Симантичний принцип 1.2.2.Структурний принцип РОЗДІЛ II. Особливості анімізмів в українській та англійській мовах 2.1.Концепт. Поняття та опис концепту 2.1.1.Фразеологізм з образним компонентом «собака» 2.1.2.Особливості вживання концепту «собака» в англійській мові 2.1.3.Значеннєва специфікація компоненту «собака» в українській мові 2.2.Фразеологізм з концептом «кінь» 2.2.1.Специфіка функціонування концепту «кінь» в англійській мові 2.2.2.Особливості значення поняття «кінь» в українській мові 2.3.Лінгвокультурологічний аспект вживання концептів «кінь» та «собака» в англійській та українській мовах СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЖЕРЕЛА ДОВІДКОВОГО МАТЕРІАЛУ ВИСНОВКИ ДОДАТКИ ВСТУП Фразеологія, як найменш досліджена галузь лексикології, представляє собою дуже цікавий матеріал для дослідження.

 Социология политики (Сравнительный анализ российских и американских политических реалий)

При всей радикальности смены элит после Октябрьской революции нельзя не разглядеть и черты определенного сходства чиновничье-бюрократической .элиты царской России и советской партийно-административной элиты. Тут как бы воспроизводится тот же бюрократический тип чиновника, подобострастного к начальству, надменного по отношению к управляемым (в советских условиях это называлось "комчванством"), карьеризм, погоня за начальственными должностями, привилегиями. Забегая вперед, скажем, что эти традиции российских административных элит быстро воспроизвела и постсоветская элита: несмотря на "демократическую" [380] фразеологию, она никак не может отказаться от привычных административно-бюрократических методов управления. Небезынтересно отметить особенности каждого поколения советской элиты, начиная с первого. Расправившись с царской политической элитой, с лидерами буржуазной бюрократии, большевики, захватив власть, расставив своих людей на важнейшие политические посты, спешно формируют политико-административную элиту. Из контрэлиты профессиональных революционеров большевистская верхушка превратилась в правящую элиту, сосредоточив в своих руках все рычаги власти, практически ни с кем не блокируясь (короткий период блокирования с левыми эсерами скоро прервался) и утверждая, что они действуют от имени рабочего класса и всех трудящихся

скачать реферат Фразеологические единицы немецкого языка с компонентом часть тела

Зейлера); б) источники и этимологии некоторых видов фразеологии в первую очередь идиом (фразеологические словари). К положительным моментам развития фразеологии в немецком языкознании относится стремление отдельных ученых-лексикографов – уточнять семантику и структуру фразеологических единиц немецкого языка. Систематизация фразеологического материала представлена в немецком языкознании тремя разновидностями: а) классификация структурно-семантической классификацией, наиболее полно описанной Ф.Зейлером; б) структурным вариантом семантической классифкации В.В. Виноградова, разработанным Р. Клаппенбах; в) классификацией по семантической структуре фразеологические единицы Вопросами теории фразеологии, наиболее интенсивно исследовавшимся в советской германистике, являются следующие: а) классификация фразеологические единицы: семантическая, функциональная, стилистическая; б) эквивалентность определенных групп фразеологии частям речи, членам предложения. Обогащение фразеологии немецкого языка за счет наличной фразеологии, взаимодействия фразеологии и лексики. Глава 2. Классификация фразеологических единиц Фразеологию современного немецкого языка исследователи систематизировали по целому ряду принципов.

скачать реферат Семантические особенности фразеологических единиц современного английского языка, объединенных концептом "время"

За это время в нем накопилось большое количество выражений, которые люди нашли удачными, меткими и красивыми. Так и возник особый слой языка – фразеология, совокупность устойчивых выражений, имеющих самостоятельное значение. Изучение английского языка широко распространено в нашей стране. Хорошее знание языка, в том числе и английского, невозможно без знания его фразеологии. Знание фразеологии чрезвычайно облегчает чтение как публицистической, так и художественной литературы. Разумное использование фразеологизмов делает речь более идиоматичной. Как сказал Кунин А.В., «с помощью идиом, как с помощью различных оттенков цветов, информационный аспект языка дополняется чувственно-интуитивным описанием нашего мира, нашей жизни». Мир фразеологии современного английского языка велик и многообразен, и каждый аспект его исследования, безусловно, заслуживает должного внимания. Представленная работа также посвящена изучению концептуальных метафор времени и их языковых реализаций в английском языке. Проблематика работы лежит в русле когнитивной лингвистики.

скачать реферат Фразеологизмы как структурная единица лексико-семантической системы языка

В энциклопедии «Русский язык» под ред. Ю. Н. Караулова названные выше значения понятия «фразеология» дополняются третьим: «совокупность характерных способов выражения, присущих определенной социальной группе, отдельному автору или литературно-публицистическому направлению» . П. А. Лекант характеризует фразеологию как «раздел науки о языке, изучающий устойчивые сочетания слов различного типа». Кроме того, он считает: «термин «фразеология» используется не только как название раздела языкознания, но и как обозначение совокупности фразеологических единиц данного языка (например, фразеология русского языка)», «реже фразеологией называют специфическое употребление слов и их сочетаний, свойственное отдельному автору, социальной группе или литературному направлению (например, фразеология А. П. Чехова, фразеология медиков, фразеология романтизма)» . Итак, мы видим, что термин «фразеология» выступает в лингвистике в трех основных значениях. Он рассматривается и как особый «раздел языкознания», и как совокупность фразеологизмов какого-либо языка, и как совокупность специфических сочетаний, свойственных отдельному автору, социальной группе или литературному направлению. А. А. Реформатский рассматривал фразеологию лишь как совокупность специфических сочетаний, свойственных какой-либо социальной группе: «Слова и словосочетания, специфичные для речи разных групп населения, по классовому или профессиональному признаку, для литературного направления или отдельного автора, можно назвать фразеологией». . По М. И. Фоминой, фразеология - это «раздел языкознания, в котором изучаются лексически неделимые сочетания слов, т. е. особые фразеологические единицы».

скачать реферат Синонимия и антонимия в поэзии

Доказом прекрасного володіння скарбами народної мови є вживана письменником фразеологія. І.Муратов з його баченням дійсності орієнтувався на той смисловий рівень поняття, явища або предмета, який відповідав його внутрішньому стану. Тому цілком логічним є те, що він вплітає в тканину поетичного твору такі ФО, які характеризують його могутній темперамент і напруженість його життя: "Я пройшов і труби мідні, і Крим, і Рим." (77); "Ми пройшли вогонь і воду і не зчулись, як зима ледве чутно підійшла." (30). Часто вживаються в поета фразеологічні сполуки, що включають розмовні слова й навіть згрубілі: "І з першим коханням розбито глека" (305); "Й під три чорти ці каганцеві німби" (299); "Набалкав дурних компліментів – сто пудів гречаної вовни" (236); "В зухвалій відвазі – чи пан, чи пропав" (129); "Навчи мене, сувора нене, як. за роги брати нездійсненне" (315); "Космічна Ера – плетиво століть. В баранячий – силом – не скрутиш ріг" (291); "Тримаю на вузді домашнього себе" (291); "Давно вже не течуть молочні ріки для мене в киселевих берегах." (174). Використання таких номінацій яскраво характеризує внутрішній світ, настрій автора.

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
скачать реферат Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

Французи жорстоко відомстили баронові, понівечивши його прізвище і залишили в такому вигляді наступним поколінням. З часом із значення слова «каламбур» зник елемент випадковості, і тепер це стилістичний зворот вимови або мініатюра визначеного автора, що засновані на комічному використанні однакового звучання слів, які мають різне значення, або слів чи груп слів, що мають подібне звучання, або ж різних значень того самого слова і словосполучення. Гра слів – використання звукової, лексичної, граматичної форми мовних одиниць (слів, їх окремих значень та частин, фразеологічних одиниць, синтаксичних конструкцій і т.п.) для створення певних фонетико- та семантико-стилістичних явищ, що ґрунтується на зіставленні і переосмисленні, обіграванні близькозвучних або однозвучних одиниць з різними значеннями. Гра слів ототожнюється з каламбуром, проте останній фактично є тільки одним з її різновидів. Гра слів використовується для трьох цілей, однією з яких є створення комічно-сатиричного ефекту (каламбур) . Як бачимо, каламбур не можна ототожнювати із грою слів, бо останнє поняття ширше. Тому надалі ми будемо вести мову лише про каламбур і його творення за допомогою омонімів.

скачать реферат Лексика і лексикологія

Усі інші елементи мови існують або для слова й у слові (фонеми та морфеми), або завдяки йому (речення). Задовільного, логічно бездоганного визначення слова мовознавча наука ще не має, хоча мовці завжди чітко відчувають і виділяють у мовленні окремі слова. Це зумовлено тим, що, ло-перше, слова в мові дуже різні за своїм значенням і функціями, а по-друге — визначення, яке підходить для однієї мови, часто не придатне для іншої. Найбільш точно й стисло окреслив слово французький мовознавець А. Мейє (1866—1936): «Слово — це вираження асоціації певного значення з певним комплексом звуків, що піддається певному граматичному використанню». Проте навіть це визначення далеко не досконале: у ньому чітко не відмежовується слово від морфеми, з одного боку, і від словосполучення, з іншого; не враховано існування в мові багатозначних слів. Певне значення (зміст, поняття) властиве не тільки слову, а й морфемі (наприклад, у слові безхмарний реальне значення мають і префікс без-, що вказує на відсутність чогось, і корінь -хмар-) та фразеологічному словосполученню (пекти раків, пе­редати куті меду, мати олію в голові), яке складається з двох і більше слів. Є багатозначні слова (голова на плечах, голова колони, голова зборів). є слова, зокрема займенники (він, такий, стільки), які не мають самостійного лексичного значення набувають його тільки в контексті.

скачать реферат Фразеологічні поетизми

До них належать, зокрема, власні та загальні назви небесної сфери» Фразеологія містить найбагатші засоби мовної виразності, надаючи мові особливу експресію і неповторний національний колорит. Виразність мови залежить від її фразеології. Більшість фразеологічних одиниць позначають ті ж поняття, які можуть бути передані словами або описовими конструкціями. Заміна фразеологізма словом чи словосполученням не може бути рівнозначною, оскільки зникають нюанси значень, образи, емоції. Співставлення в змісті фразеологічних одиниць номінативних та емоційно-оцінних елементів дозволяє носіям мови використовувати фразеологізми для передачі не тільки логічного змісту думки, а й образного уявлення про щось, тобто для вираження емоційного відношення до предмету думки. Список використаної літератури Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: Учеб. пособие. – М., 1999. Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. – Стилистика английского языка: Учебник.-К.: Высшая шк., 2001 Пимахина Т.А. Лингво-стилистические характеристики неологизмов современного английского языка // Функциональный аспект единиц языка.

скачать реферат Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

Переліченими характеристиками не можна обмежити сутність і зміст демократії, однак можна створити певний її образ. Над поглибленням понять демократії продовжують працювати науковці й політики. Конституційно-правове розуміння демократії залежить не тільки від методологічної позиції дослідника, а й від правильного розуміння соціально-економічних і політичних умов, в яких відбувається демократична трансформація. Відштовхуючись від класичного розуміння демократії, спробуємо дати визначення цьому соціальному явищу. Демократія - відкрита суспільна система з високою політичною культурою; форма суспільного буття, яка створює найсприятливіші умови для життєдіяльності людини; форма організації політичної (державної) влади в умовах соціального розшарування. Зміст цього поняття в різні часи і за різних умов був далеким від його істинного значення. Демократична фразеологія рабовласницького Риму і нацистської Німеччини була лише демагогічним прикриттям політичного терору, ігнорування прав і свобод більшості народу, матеріального і морального придушення меншості.

скачать реферат Особливості використання ідіом

Зміст Вступ Розділ 1. Загальна характеристика ідіоматичних одиниць Поняття про ідіоми в сучасному мовознавстві Принципи класифікації фразеологічних одиниць Місце ідіом в системі фразеологічних одиниць мови Висновки Розділ 2. Особливості перекладу художнього тексту 2.1 Види перекладу, типи, форми і методи роботи з ним 2.2 Практичні аспекти перекладу художніх творів 2.3 Висновки Розділ 3. Аналіз перекладу ідіоматичних одиниць в художніх творах Висновки Список джерел інформації Додатки Вступ Незважаючи на те, що ідіоматичні одиниці широко застосовуються в усному і писемному мовленні (художній літературі, публіцистиці, тощо), їхні структурно-семантичні особливості є недостатньо вивченими. Багато невирішених питань залишається і в теорії та практиці перекладу цих одиниць з англійської на українську мову. У вітчизняному перекладознавстві ще не існує комплексного дослідження і остаточного вирішення багатьох проблем, пов . Додаток Е Графік структурної класифікації ідіоматичних одиниць у художніх творах

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
скачать реферат Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

Засіб Усна форма Вживання впливу, спілкування; емоційно-експресивн невимуш неофіційність; ої та еного невимушеність; зменшено-пестливої спілкув спонтанність; лексики; ання, безпосередня Речення прості, обмін участь; переважно короткі; Побут, думками несловесні використання сім'я, , Діалог — засоби (паузи, дієслів з дво-ма виробни судженн інтонація, префіксами (попо-, цтво ями, логічний пона-, поза-); почуття наголос, тембр, використовуються ми; сила голосу; фразеологізми, з'ясува позамовні фольклоризми, ння чинники (рухи, діалектизми, виробни поза, жести, просторічна чих і міміка); лексика, скорочені побутов емоційні слова, вигуки і их реакції; т.д.; заміна стосунк можливість термінів розмовними ів уточнити словами. незрозуміле Обслуго Релігійні Церковна вування відправи, термінологія і Релігія релігій Моноло проповіді Небуденна слова символи; , них г , урочистість, непрямий порядок церква потреб молитви, піднесеність слів у реченні та людей, "Біблія", словосполученні; суспіль церковні значна кількість ства книги, метафор, алегорій молитовни порівнянь; ки, наявність требники. архаїзмів. Існує й таке поняття як авторський стиль або індивідуальний.

скачать реферат КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР (1917-1971 Г.) (ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ СССР - ЗАПАД)

По этой причине целесообразно использовать средства массовой информации различных, лучше полярных, общественно-политических группировок. Основным недостатком второго источника следует признать наличие дезинформации относительно истинных целей. Допустим высокие стороны заключили договор по территориальному вопросу. Пусть в нем объявлено, что стороны исходили из соображений исторической справедливости и общечеловеческих ценностей. Однако не исключено, что стоящая у власти группировка фактически руководствовалась меркантильными (возможно, низменными с точки зрения общепринятой морали) мотивами, а равномерно размазанная по тексту документа фразеология относительно исторической справедливости, общечеловеческих ценностей призвана скрыть эти мотивы. Способ борьбы с указанными недостатками: выявление, в чьих интересах работает этот документ и оценить его в ряду других фактов. (Можно рекомендовать следующее эмпирическое правило: доля дезинформации в подобных документах обратно пропорциональна доле населения страны, в интересах которой разработан этот документ.

скачать реферат Великая французская революция

Несмотря на то, что Конституцию III года составлял и обсуждал Конвент, ее обсуждали и в обществе, а утверждал ее все же народ на специально организованном референдуме, за которым последовали выборы в новые органы власти. После переворота 9 термидора, свергнувшего Робеспьера и его соратников, стало очевидно, что их победившие противники, которых обычно называют термидорианцами, не имели никакого заранее продуманного плана политических реформ. Они ослабили власть Великих Комитетов Конвента, отменили максимум, прекратили гонения против церкви, начали демонтаж системы террора. Однако продолжала действовать система временного революционного правительства, во многом сохранялась революционная фразеология, а значит, можно было думать, что революция продолжается. Свергнув якобинцев, Франция так и не получила долгожданной стабильности: политические репрессии и развал в экономике усугубляли положение тяжелое населения в голодную зиму 1794/1795 годов. В этих условиях и общественное мнение, и депутаты Конвента начинали видеть выход не в разрозненных мероприятиях, направленных против наследия якобинцев, а в окончании революции и создании нового государственного устройства.

скачать реферат Политико-правовая концепция русского либерализма

С этими идеями Сперанский познакомился еще будучи семинаристом Александро-Невской семинарии, где в самообразовании своем он вышел далеко за рамки религиозных вопросов нравственного бытия, заинтересовался существующими в человеческом обществе механизмами властвования и средствами управления людьми. В этом ему выступила в помощь богатая семинарская библиотека, в которой всегда можно было найти труды Локка, Монтескье, Вольтера, Руссо, Дидро и др. Нужно отметить, что это веление сердца, изучать общественно-политические науки и в частности труды европейских просветителей возникло у Сперанского не случайно. Во многом оно было обусловлено теми настроениями, которые царили в то время в России. Недавняя эпоха «просвещенного абсолютизма» Екатерины II, ознаменованная разработкой новой официальной идеологии, имевшей цель повысить общеевропейский престиж империи, усвоение либеральной фразеологии, контакты с европейскими мыслителями – все это наложило серьезный отпечаток на несколько поколений людей. Сперанский получил достаточно высокую теоретическую подготовку к моменту восшествия на престол Александра Iи явился для молодого императора настоящей находкой.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.