телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Канцтовары -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Охрана природы, Экология, Природопользование

Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фінансування і матеріально-технічне забезпечення будівництва природоохоронних об'єктів і споруд здійснювалось і продовжує здійснюватись по залишковому принципу. Дуже гострою в Україні залишається проблема охорони атмосферного повітря. Загальні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 1997 році склали від стаціонарних джерел 4533,2 тис. тонн. В порівнянні з 1996 роком викиди шкідливих речовин зменшились від стаціонарних джерел на 227,2 тис. тонн (4,8%). Слід мати на увазі, що викиди залізничного, авіаційного морського і річкового транспорту та сільгоспмашин і механізмів по діючій статистичної звітності взагалі не враховуються. Зменшення викидів забруднюючих речовин у повітряний басейн України сталося, в основному, за рахунок скорочення обсягів виробництва промислової продукції та електроенергії. Незважаючи на те, що в останні роки викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря постійно знижуються рівні забруднення повітря залишаються досить високими, а в деяких містах навіть збільшуються (міста Алчевськ, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Керч, Київ, Краматорськ, Луганськ, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рубіжне, Ужгород, Черкаси, Костянтинівка). В забрудненні атмосфери в Україні вагомим є трансграничний перенос шкідливих речовин. Деформована вольовими рішеннями колишнього центру галузева структура призвела до того, що за сукупним ' антропогенним впливом на навколишнє природне середовище Донецьке-Придніпровський промисловий регіон посідає одне з перших місць у Європі. Забруднення навколишнього середовища в містах Запоріжжя і Маріуполь досягло такого рівня, збереження якого неминуче призведе до серйозних фізичних наслідків для здоров'я населення. У місті Дніпродзержинську патологічних змін у крові дітей і дорослих в 3 рази більше, ніж у середньому по Україні. 1. Класифікація забруднень біосфери Структура та основні забруднювачі атмосфери Антропогенному забрудненню піддана вся біосфера: і атмосфера, і гідросфера, і літосфера. Основними джерелами забруднення є енергетика, промисловість, транспорт, сільське господарство та інші види господарської діяльності людини. Масштаби антропогенного забруднення біосфери дуже великі, і спостерігається тенденція їх росту. В атмосферу викидається величезна кількість твердих часток у вигляді пилу, пару та газів. Степінь їх шкідливості різноманітна і залежить від хімічного складу, фізичних властивостей, умов розповсюдження в атмосфері і від багатьох інших факторів. Найбільшими забруднювачами атмосфери є теплові електростанції, підприємства чорної та кольорової металургії, виробництво будівельних матеріалів, транспорт. Щорічно в атмосферу Землі від антропогенних джерел поступає приблизно 250 млн. т пилу, 200 млн. т оксиду вуглецю, 50 млн. т різноманітних вуглеводнів, 150 млн. т діоксиду сірки, 50 млн. т оксидів азоту . Більша частина цих речовин утворюється при процесах горіння звичайних органічних палив. В порівнянні з масою всієї атмосфери Землі ці цифри можуть показатись незначними, так як складають менше однієї десяти тисячної долі процента. Однак, проходить постійне накопичення забруднень, а деякі із них шкідливі навіть при малих концентраціях, розповсюдження їх нерівномірне по поверхні Землі, і в ряді місць вже зараз досягнуті недопустимі концентрації.

При розробці технічних заходів по попередженню та зменшенню забруднення промисловими викидами необхідно приймати до уваги фон забруднення, який створюють сусідні підприємства, природно-кліматичні та атмосферні умови, рельєф місцевості та умови провітрювання, які пов'язані з плануванням та забудовою площадки. Степінь забруднення повітря біля земної поверхні викидами промислових підприємств обумовлюється не тільки кількістю шкідливих речовин, які викидаються, але і їх розподіленням в просторі та часі, а також параметрами виходу пилогазоповітряної суміші. При виборі площадки для будівництва підприємств необхідно враховувати середньорічну та сезонну рози вітрів, а також швидкість руху вітрів окремих румбів. При промислових викидах із низьких джерел (заводських труб) найбільше забруднення повітря спостерігається при слабких вітрах в межах 0.1 м/с. При викидах із високих джерел максимальні концентрації забруднення спостерігаються при швидкостях вітру в межах 3.6 м/с в залежності від швидкості виходу газоповітряної суміші із джерела забруднення. Для того щоб концентрація шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери не перевищувала гранично допустиму максимальну разову концентрацію, пилогазові викиди піддаються розсіюванню в атмосфері через високі труби. При досить високій димовій трубі забруднення досягають приземного шару атмосфери на значній відстані від труби, коли вони вже встигають розсіятися в атмосферному повітрі до допустимих концентрацій. Слід відмітити, що це не самий кращий спосіб захисту повітряного басейну від промислових забруднень, так як він розрахований на самоочищуваність біосфери. В цьому випадку знижується рівень забруднення повітряного басейну біля підприємства, тобто в локальному, а не в глобальному масштабі, оскільки шкідливі речовини, які накопичуються в атмосфері рано чи пізно опускаються в приземний шар атмосфери і попадають на земну поверхню. Ступінь розбавлення викиду атмосферним повітрям знаходиться в прямій залежності від відстані, яку цей викид пройшов до даної точки. Шкідливі речовини, які присутні в викиді, розповсюджуються в напрямку вітру в межах сектора, який обмежений досить малим кутом розкриття факела біля виходу із труби. На відстані від 4 до 20 висот труби (Н) факел доторкується землі і деформується, при цьому максимальна концентрація шкідливих речовин в приземному шарі спостерігається на відстані (10.40) Н. Таким чином, можна виділити три зони забруднення приземного шару атмосфери: 1) зона перекиду факела викиду, яка характеризується відносно невисоким вмістом шкідливих речовин в приземному шарі; 2) зона максимального забруднення приземного шару; 3) зона поступового зниження рівня забруднення. Максимальна концентрація шкідливих речовин пропорційна масі шкідливих речовин, які викидаються за одиницю часу, і протилежна квадрату підвищення точки викиду над земною поверхнею. Ступінь шкідливості забруднення приземного шару атмосферного повітря викидами шкідливих речовин, визначаються по максимальній розрахованій величині приземної концентрації шкідливих речовин (мг/м3), яка може встановлюватись на деякій відстані від місця викиду, і яка відповідає найбільш несприятливим метеорологічним умовам.

ГДК є єдиними для всієї території країни і на даний момент вони затверджені Мінздравом для більше як 200 шкідливих речовин, забруднюючих атмосферне повітря населених пунктів. Всі шкідливі речовини по степені шкідливого впливу на людину діляться на чотири класи: 1 — особливо шкідливі; 2 — високо шкідливі; 3 — помірно шкідливі; 4 — мало шкідливі. Чим шкідливіші речовини, тим складніші, масштабніші та значніші зусилля по охороні атмосферного повітря. Для кожної речовини, забруднюючої атмосферне повітря, на Україні встановлені два нормативи: максимальна разова та середньодобова ГДК. Максимальна разова ГДК встановлюється для попередження рефлекторних реакцій у людини через подразнення рецепторів органів дихання (сприйняття неприємних запахів, чхання, алергічні явища, зміна біоелектричної активності головного мозку, світової чуттєвості очей та інше) при короткочасній дії (до 20 хв.) атмосферних забруднень. У зв'язку з тим, що концентрації забруднень в атмосферному повітрі не постійні в часі і змінюються в залежності від метеорологічних умов, рельєфу місцевості, характеру викиду, виду і інтенсивності забудови та інших причин, разові проби, у відповідності з вимогами стандартів повинні відбиратись регулярно декілька раз на добу протягом короткого проміжку часу (20.30 хв.). Найвищі значення вмісту забруднюючих домішок в атмосферному повітрі, які отримані при аналізі багаточисельних відібраних проб, називають максимальною разовою концентрацією. Середньодобова ГДК встановлюється для попередження загальнотоксичної, канцерогенної, мутагенної та іншої прямої чи побічної шкідливої дії на людину в умовах тривалого довгого цілодобового вдихання. Середньодобова концентрація визначається як середньоарифметичне значення разових концентрацій, для яких вказаний термін часу відбору, чи як середній вміст шкідливих домішок в пробах атмосферного повітря, які відбираються протягом 24 годин без перерви чи з рівними інтервалами між відборами. Відбір проб регламентується ГОСТ 17.2.6.01—86. Найбільша концентрація кожної шкідливої речовини в приземному шарі не повинна перевищувати максимальну разову ГДК. При одночасній наявності в атмосферному повітрі декількох речовин, які мають властивість сумації дії, їх загальна концентрація повинна задовольняти умові: С1/ГДК1 С2/ГДК2 . . Си/ГДКи < 1, де С1, С2., Си — фактичні концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі при відборі проб в одній і тій же точці місцевості, мг/м3; ГДК1, ГДК2,., ГДКи — гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі, мг/м3. Ефект сумації дії шкідливих речовин мають, наприклад, сірчаний ангідрид та діоксид азоту; оксид вуглецю та діоксид азоту; формальдегід та гексан; ацетон і фенол; валеріанова, капронова та масляна кислоти; аерозолі п’ятиокису ванадію і оксидів марганцю та інші. Характеристика забруднювача Аміак ( Нз) "Благородний газ", запах чути навіть при малих концентраціях. Легкий газ (17 г/моль). Якщо врахувати, що середня молярна маса повітря складає 29 г/моль, то відносна концентрація аміаку по повітрю дорівнює 17 : 29=0,59. Аміак добре розчиняється у воді (в 1 об'ємі води розчиняється 750 об'ємів аміаку). По характеру дії на живі організми аміак відноситься до подразнюючих речовин (він викликає подразнення органів дихання та слизових оболонок).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Коли кулі співали

Але сон не йшов до нього. Та і як спати між двома отаманами гайдамаків? Додавала неприємних відчуттів і білизна, просякнута самогоном. Та й у чоботях хлюпотіла горілка. На світанку Пташинський вирішив освіжитися. Обережно почав пробиратися через людей, що покотом спали на підлозі. Раптом почув за собою чиїсь, такі ж обережні, кроки. Це йшов Чучупак. «Стежать, не спускають очей», — подумав чекіст. — Щось і мене потягнуло на свіже повітря, — мовив, здоровкаючись, отаман. — Вот что, ґражданін Чучупака, — сказав Пташинський, відповівши на вітання. — Ето же курям на смєх — пріґласілі на сєрьйозноє дєло, а устроілі какой-то п’яний шабаш. Мнє нужно нє пазднєє чєм чєрєз два часа бить в Мєльніках. Єслі етово нє случітся, всє ваші блізкіє і отєц Ґрєбєнюка будут растрєляни, а хати сожґут. Ви, канєчно, знаєтє, что ваши атци і всє радниє взяти в заложнікі. Нє мєдлітє, атправляйтє мєня в ґарнізон, єслі нє хотітє дапустіть нєсчастьє. Спокійно вислухавши, Чучупак промовив: — Не поспішайте, громадянин уповноважений, розмова в нас із вами буде серйозна, для цього ми і запросили вас… Відкладіть своє повернення на добу, напишіть про це записку Штеренбергу… Дайте нам можливість розібратися… Пташинський послухав і записку написав

скачать реферат Формалізація процесу проектування

З інформаційної точки зору проектування є процес перетворення вхідної інформації про об'єкт проектування, про стан знань у розглянутій області, про досвід проектування об'єктів аналогічного призначення у вихідну інформацію у вигляді проектно-конструкторської і технологічної документації, виконаної у визначеній формі і містячи опис об'єкта для його матеріальної реалізації. З погляду теорії прийняття рішень проектування представляється, як процес прийняття проектно-конструкторських рішень, спрямований на одержання задовольняючого технологічному завданню опису, технічної системи заданого ступеня деталізації. Процес проектування можна також розглядати і як реалізацію циклу керування, що містять операції синтезу, аналізу, оцінку і виробку керуючого впливу. Усі визначення відбивають лише окремі сторони поняття , введення інформації з НМД і ін., називають технологічною схемою обробки інформації в ЕОМ, або в обчислювальному комплексі.

Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
 Українська усна народна творчість

Як явище, що виникло на Aрунт прадавньо мфологчно-релгйно системи, чарвна казка увбрала в себе значну кльксть культово-обрядових рис, без врахування яких втрачаться можливсть трактування багатьох творв чи х елементв, або ж вони сприймаються лише як продукт народно уяви та фантаз без суспльно-сторичного пдAрунтя. Система прадавнх культв як основа виникнення чарвно казки Уже було стисло окреслено зв'язок мж мфологчними вруваннями та казковим епосом. Культов елементи у структур чарвних казок вказують на х витоки з праслов'янсько мфолог. Тотемн врування в композиц чарвно казки виявилися зокрема у  зв'язку з культами дерев, тварин, птахв тощо. Вони становлять основу побудови казково д або простежуються на рвн мотивв, образв. Так, у казц «Дерево до неба» сюжетна дя розгортаться навколо незвичайного дерева, що гллям сяга неба, пов'язуючи земний  небесний свти. Воно росте в царському саду помж прекрасними квтами, але жодна людина нколи не бачила його верхвки

скачать реферат Формування структури килимового виробу методом ручного ткання

В якості адгезива використовують клей-розплав. Продавлюючи в процесі виробництватва пучки пряжі через отвір, плунжер надає їм V-форми і допомагає проникнення їх в шар клею. Вироби з ворсовим покривом з суцільних ниток виробля­ють за такою технологічною схемою: полівінілхлоридна плівко­ва основа надійно закріплює нижні кінці петель ворсових ни­ток, утворюючи щільну ворсову поверхню. Для формування ворсової поверхні використовується пряжажа, яка виготовлена із суміші хімічних волокон з натуральни­ми волокнами і відходами текстильного виробництва. 21

 Кодекс законів про працю України

Глава X ТРУДОВА ДИСЦИПЛ¶НА Стаття 139 Обов'язки працвникв Працвники зобов'язан працювати чесно  сумлнно, свочасно  точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудово  технологчно дисциплни, вимог нормативних актв про охорону прац, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договр. Стаття 140 Забезпечення трудово дисциплни Трудова дисциплна на пдпримствах, в установах, органзацях забезпечуться створенням необхдних органзацйних та економчних умов для нормально високопродуктивно роботи, свдомим ставленням до прац, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлнну працю. У трудових колективах створються обстановка нетерпимост до порушень трудово дисциплни, суворо товарисько вимогливост до працвникв, як несумлнно виконують трудов обов'язки. Щодо окремих несумлнних працвникв застосовуються в необхдних випадках заходи дисциплнарного  громадського впливу. Стаття 141 Обов'язки власника або уповноваженого ним органу Власник або уповноважений ним орган повинен правильно органзувати працю працвникв, створювати умови для зростання продуктивност прац, забезпечувати трудову  виробничу дисциплну, неухильно додержувати законодавства про працю  правил охорони прац, уважно ставитися до потреб  запитв працвникв, полпшувати умови х прац та побуту

скачать реферат Регіональний розвиток харчової промисловості України

Реалізація заходів Програми дозволить за рахунок скорочення імпорту зменшити витрати валютних коштів і створити передумови для значного розширення експортного потенціалу. У сучасних умовах олійно-жирова промисловість виступає як провідна експортна галузь харчової індустрії. За 11 місяців 2000 року експорт олії досяг 201,1 млн. дол. США, що значно більше, ніж по будь-якій іншій продукції харчової промисловості. Особливості реструктуризації виробництва тут полягають у тому, що, крім 25 вже приватизованих великих промислових підприємств, у різних господарствах організоано понад 1270 малих олієнь. На зовнішній ринок повинні працювати великі промислові підприємства, що можуть запропонувати якісну продукцію. Адже для випуску високоякісної олії потрібне глибоке очищення, що складається зі стадій гідратації, нейтралізації, вимороження та дезодорації. За повною технологічною схемою можуть працювати лише окремі підприємства, а саме: Вінницький ОЖК, Вовчанський ОЕЗ, Дніпропетровський ОЕЗ.Вихід на зовнішній ринок — це насамперед проблема як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій.

скачать реферат Расчет стекловаренного цеха

смотреть на рефераты похожие на "Расчет стекловаренного цеха"Міністерство освіти і науки України Український державний хіміко – технологічний Університет Кафедра хімічної технології кераміки та скла КУРСОВИЙ ПРОЕКТ Тема: Проект цеху пляшкового коричневого скла для сувенірної продукції Виконав: студент групи 4-ТС-73 Огурцов Максим В’ячеславович Перевірив: доцент каф. ХТКС Максимович Світлана Іллівна Дніпропетровськ 2003 р. Реферат Аркушів 57 Таблиць 52 Рисунків 13 Курсова робота містить 7 розділів. У вступі розглянуто положення скляної тари на споживчому ринку, її переваги та недоліки. Розділ 1 містить характеристику та асортимент продукції стандарти на продукцію. В розділі 2 розглянуто сировинну базу підприємства, основні природні та штучні джерела отримання необхідних оксидів, наведені вимоги стандартів. Третій розділ присвячений опису технологічної схеми виробництва пляшок, підготовка сировини, її обробка, виготовлення шихти, вимоги до неї. У розділі 3 наведено технологічну схему виробництва пляшок. В розділі 4 детально розглянута технологія виготовлення склотари, а саме: процеси та стадії підготовки та обробки сировини, скловаріння, виробки скломаси, формування та відпалу виробів визначено необхідне для цього технологічне устаткування: - обладнання для обробки сировини, завантажувачі шихти, скловарна піч , живильники, склоформуючі машини, печі відпалу, а також контроль якості та пакування виробів.

скачать реферат Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Основні напрямки і заходи на 1999 р. : 1. Закінчити ремонт і ввести в експлуатацію коксову батарею 1 з обсягом камер 4 - 30,9 м. 2. На гірничо-збагачувальному комплексі замінити магнітні сепаратори ПБМ - 9л/250 старої конструкції із шести полюсною магнітною системою на сепаратори з восьми полюсною системою і перефутировкою барабанів сепараторів на РОФ - 1,2 у кількості 30 шт. 3. Зробити капітальні ремонти з перекладом технологічної схеми збагачення секції 10 РОФ - 2 на збагачення окислювання руд кар'єру 3 гірничо-збагачувального комплексу. 4. Збільшити виробництво агломерату за рахунок впровадження в експлуатацію 4-ої по рахунку агломашини. 5. Підвищіти ефективність роботи аглогрохотів ДП - 7 за рахунок установки на гуркотах литих поверхонь, що просівають. 6. Виконати реконструкцію циркуляційних насосів конверторів 1-го блока. Фірма Sumi omo (Японія) візьме участь у проекті реконструкції сталеплавильного виробництва. Відповідно до контракту , вартість біля 100 млн. доларів , фірма поставить і здійснить шеф-монтаж устаткування для конвертерного цеху, а також проведе навчання спеціалістів.

скачать реферат Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

Однак, сьогодні в Україні на ринку виноградних вин доволі розповсюдженою є їх фальсифікація. До основних способів фальсифікації виноградних вин відноситься його розбавлення з наступним підкоректуванням напою цукром, кислотами, ароматизаторами та іншими наповнювачами. Саме тому метою дипломної роботи є дослідження товарознавчих аспектів формування ринку виноградних вин в Україні. Для досягнення поставленої мети нами визначенно такі завдання: - вивчити споживні властивості та фізіологічну дію виноградних вин на організм людини; - вивчти товарознавчу класифікацію поділу виноградних вин; - дослідити фальсифікацію виноградних вин та методи її виявлення і попередження; - вивчити соціально-економічні аспекти ринку виноградних вин в Україні; - дослідити товарознавчі аспекти формування асортименту виноградних вин в Україні; - дати товарознавчу оцінку якості виноградних вин, що реалізується в торгівельній мережі м. Львовам; - провести оцінку маркетингової діяльності виробників виноградних вин в Україні та конкурентоспроможності їх продукції. 1. Теоретична частина 1.1 Споживні властивості і фізіологічна дія виноградних вин на організм людини Виноградними винами називають алкогольні напої, одержувані шляхом зброджування виноградного соку або соку з м”язгою з додаванням або без додавання спирту та інших компонентів, передбачених технологічною схемою .

Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее
Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
скачать реферат Технология производства агломерата

Реферат Таран Андрій Васильович. Курсова робота по технології огрудкування залізорорудних матеріалів. Шихтові матеріали. Агломерат, Усереднювання, Експлуатація обладнання, Смішування, Огрудкування, Спікання, Складування. Кількість сторінок - 27, джерела – 4 Тема роботи: визначити питому витрату сухих і вологих залізовмісних, флюсів і паливних компонентів шихти для здобуття 1000 кг агломерату ; розраховувати хімічний склад агломерату. Навчитися будувати технологічну схему і схему ланцюга апаратів. Результати: закріплення знань відносно особливостей речового складу сировинних матеріалів, вимоги до їх фізико-хімічних властивостей, технологією їх підготовки до огрудкування, ознайомлення з технологічною схемою і схемою ланцюга апаратів на агломераційній фабриці, технологічним устаткуванням агломераційних фабрик. Оглавление Введение 1. Исходные данные 2. Основные технологические решения 3. Расчет и состав шихты 4. Решение уравнений материального баланса и основности 5. Расчет химического состава агломерата 6. Выбор и расчет технологического оборудования 7. Сводные данные по проекту цеха по производству агломерата 8. Расчет технологической схемы производства агломерата 9.

скачать реферат Культура /Укр./

Так як проблеми людини і культури дуже тісно пов`язані в повсякденному житті, у всіх сферах людської діяльності. Тому сучасна філософія “вийшла з берегів” філософії на широке поле сучасної культури. А перш за все в такій важливій і необхідній сфері діяльності людини як сфера цінностей. От чому сучасні філософи приділяють велику увагу вивченню етики, естетики, права і держави, релігії і науки, антропології, етнографії, психології, педагогіки, літератури і мистецтва. Сучасні філософи - люди культури в самому високому значенні цього слова. Багата світова культура притаманна їм органічно: вона їх грунт, середовище, повітря, вони в ній росли, виховувались, жили і вмирали. Вона пронизала все їхнє життя і всю їхню творчість. Тому нічого немає дивного в тому, що питання культури знаходились і будуть знаходиться у центрі їх уваги: на культуру вони покладають свої надії і уповання, з нею вони пов`язують долю людства. Цінності культури для них завжди були і залишались вищими цінностями. Цим і пояснюється широка увага до питань культури взагалі. Всі ми повинні розуміти що з ретроспективи народжується перспектива, з історії - теорія, з традицій - справжнє новаторство.

скачать реферат Проект на побудову каналізаційної насосної станції

Розрахунок необхідного ступеня очистки стічних вод 5.1 Розрахунковий коефіцієнт змішування стічних вод з водою річки 5.2 Розрахунок необхідного ступеня очистки стічних вод по допустимій БПК 5.3 Визначення необхідного ступеня очистки по завислим речовинам 5.4 Розрахунок необхідного ступеня очистки по розчиненому у воді водоймища кисню 6. Опис і розрахунок основних споруд для відведення і очистки стічних вод 6.1 Мережі і колектори 6.1.1 Розрахункові витрати стічних вод на ділянки колекторів 6.1.2 Вибір матеріалу труб для каналізаційної мережі 6.1.3 Гідравлічний розрахунок колекторів 6.2 Насосна станція 6.2.1 Напірні водогони 6.2.2 Підбір насосів 6.2.3 Приймальні резервуари 6.3 Розрахунок основних споруд очистки стічних вод 6.3.1 Технологічна схема очистки СВ 6.3.2 Решітки дробарки 6.3.3 Аеровані піскоуловлювачі 6.3.4 Первинні відстійники 6.3.5 Аеротенки 6.3.6 Вторинні відстійники 6.3.7 Споруди для знезараження стічних вод 6.3.8 Мулоущільнювачі 6.3.9 Метантепки 6.3.10 Мулові майданчики 6.3.11 Повітродувна станція 6.3.12 Гідравлічний розрахунок труб і комунікацій 7.

скачать реферат Аудиторский контроль

КОНТРОЛЬНО-АУДИТОРСЬКИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО СТАДІЇ Зміст контрольно-аудиторського процесу Фінансово-господарський контроль і аудит в усіх ланках народного господарства, насамперед у його основній ланці — підприємстві, здійснюється проведенням ревізій тематичних, вибіркових, суцільних, аудиту та інших контрольних пере­вірок за допомогою певних прийомів. Сукупність організацій­них, методичних і технічних прийомів, здійснюваних за до­помогою певних процедур, становить контрольно-аудиторсь­кий процес. Усякий динамічний процес, пов'язаний із вико­ристанням засобів і предметів праці, а також самої праці, складається з організаційної, технологічної та завершальної стадій. Щодо контрольно-аудиторського процесу такими стадіями є: організаційна, дослідна, узагальнення та реалі­зації результатів контролю. Організовують і безпосередньо здійснюють цей процес контрольно-аудиторські підрозділи, які є в структурі органів управління, на які покладено конт­рольні функції на підприємствах. Незалежний фінансово-господарський контроль проводиться аудиторськими фір­мами. Принципову схему змісту контрольно-аудиторського про­цесу подано на рис. 6.1. Організаційна стадія включає в себе вибір об'єкта ауди­ту і організаційно-методичну підготовку.

скачать реферат Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

По закінченні сквашування вершки перемішуються протягом З—15 мин і направляються на фасовку самотеком або насосами. Припускається охолодження поквашених вершків у резервуарі до температури не нижче 18-20 °С щоб уникнути зайвого наростання кислотності. Сметану випускають у дрібному упаковуванні (скляній тарі, стаканчиках.і коробочках із полімерних матеріалів або картонних із полімерним покриттям) масою по 0,05-0,5 кг. Для значної фасовки сметани використовують алюмінієві бідони місткістю 10 кг, металеві фляги—до 35 кг і дерев'яні бочки - 50 кг. Після фасовки сметану спрямовують на охолодження і фізичне дозрівання. Сметанно охолоджується до температури не вище 8 °С у холодильних камерах із температурою повітря 0-8 °С. Одночасно з охолодженням продукту відбувається його дозрівання. Тривалість охолодження і дозрівання сметани в значній тарі 12-48 ч, а в мелкой-6-12 ч. Дозрівання проводять для того, щоб сметанна набула щільної консистенції. Це відбувається, в основному, унаслідок тужавіння 122 'Полою для мртлизации Вершки Мал. 61. Схема технологічної лінії виробництва сметани резервуарпым засобом: 1 - ємність для вершків: 2 - насос; 3 - зрівняльний бак; 4-пластинчаста пастеризаційна-охолоджувальна установка; 5 - гомогенизатор; 6 - выдерживатель; 7 - ємність для виробітки кисломолочних продуктів; 8 - автомат для фасовки глицеридов молочного жиру і деяких компонентів оболонок жирових кульок.

Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
скачать реферат Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

З’ясовується даний факт тим, що основною сировиною у виробничому процесі є папір, а запаси целюлози і промислової деревини дуже обмежені, через що ціни на папір постійно зростають. Вплив науково-технічних факторів виявляється в загальносвітовій тенденції розвитку електронних засобів комунікації, що впливає на поліграфічну індустрію. У зв'язку з економічним відставанням України даний фактор почне впливати не раніше ніж через 5-7 років. В даний час у розвинутих країнах спостерігається тенденція «розповзання тиражів», суть якої полягає в тому, що тиражі поліграфічної продукції друкуються в місцях їх безпосереднього споживання, а не розвозяться готовими по території країни. Такий підхід дозволяє замовникам враховувати регіональні споживчі смаки і знизити транспортні витрати. У відповідь на цю тенденцію виробники поліграфічного устаткування ведуть розробки технологій оперативної поліграфії, наприклад «цифровий друк», «compu er- o-pla e». Фактори науково-технічного середовища проаналізовані в таблиці 3.5. Таблиця 3.5. Вплив науково-технічного середовища на діяльність компанії. Фактори середовища Важливість Вплив на Напрямок Ступінь для галузі компанію впливу важливості для компанії Поява «технологічних 3 3 1 9 проривів» Скорочення чи 2 2 1 4 продовження життєвого циклу технологій Питома вага 2 2 1 4 наукомістких технологій у виробництві Продовження таблиці 3.5. Фактори середовища Важливість Вплив на Напрямок Ступінь для галузі компанію впливу важливості для компанії Вимоги до 2 3 1 6 науково-технологічного рівня виробництва, що забезпечують конкурентноздатність Вимоги до кваліфікації 3 3 1 9 кадрів Вимоги до 2 2 1 4 науково-технічного рівня конкурентноздатної продукції Науково технічне середовище впливає на діяльність компанії, що пояснюється високим рівнем механізації й автоматизації поліграфічного виробництва.

скачать реферат Инвестиционная политика фирмы

В найбільш узагальненому вигляді цей напрямок носить назву "інжиніринг". Він представляє собою комплекс робіт по проведенню науково-дослідних і конструкторських робіт з ціллю розробки рекомендацій по вдосконаленню організації виробництва і управління, техніки і технології, форм реалізації готової продукції і надання послуг. Результати розробки нової науково-технічної продукції як при першій, так і при другій формі цього виду інноваційних інвестицій оформляються звітами про науково-дослідну роботу, комплектами технологічної і конструкторської документації, методичними рекомендаціями, описами комп'ютерних програм і т.п. Процес управління інноваційними інвестиціями в розглянутих видах і формах охоплює наступні основні напрямки: 1. Формування загальної потреби в інноваційних інвестиціях в плановому періоді виходить з необхідності використання окремих їх видів у відповідності з вибраною інноваційною стратегією підприємства. Розрізняють наступні чотири типи інноваційної стратегії підприємства, які визначають об'єм і види інноваційних інвестицій: і • "Все нове - сам".

скачать реферат Організація праці

В залежності від категорії персоналу, праця котрого враховується при визначенні трудомісткості, розрізняють технологічні, комплексну, виробничу і повну заводську трудомісткість. Технологічна трудомісткість визначається по кожній виробничій операції, деталі, вузлу і виробу по нормам часу робітників відрядників основного виробництва. Комплексна трудомісткість розраховується як сума технологічної трудомісткості і затрат праці робітників-відрядників допоміжного виробництва і всіх робітників-погодонників основних і допоміжних цехів, які визначаються прямо або не прямо пропорційно технологічній трудомісткості кожного виду продукції. Виробнича трудомісткість включає комплексну трудомісткість з додаванням затрат праці, пов’язаних з обслуговуванням процесу виробництва і створенням необхідних умов для його нормального функціонування. Ці затрати праці визначаються на кожну одиницю продукції за принципом пропорційного розподілу з врахуванням комплексної трудомісткості і об’ємів виробництва на одиницю продукції. По підприємству, цехам, ділянкам і бригадам розраховують, планують, аналізують зниження трудомісткості Тр в результаті впровадження відповідних оргтехміроприємств: а) зниження норми часу Тр=(Нб-Нплп)QКд, де Нб і Нпл – норми часу до і після впровадження міроприємства, нормо- год; Q – об’єм виробництва продукції, шт.; Кд – коефіцієнт терміну дії міроприємства; б) збільшення норм обслуговування Тр=(1/Ноб-1/Нопл)ФплКд, де Ноб і Нопл – норми часу до і після впровадження міроприємства; Фпл – плановий фонд робочого часу, год.; в) зменшення нормативної чисельності робітників Тр=(Чб-Чпл)ФплКд, де Чб і Чпл – нормативна чисельність робітників до і після впровадження міроприємств.

скачать реферат Сертифікація іграшок

Сертифікація іграшок Реферат Роботу виконав Зубатенко О.О. Київський національний торговельно-економічний університет, Товарознавчий факультет Київ 2004 Вступ Якість стала одним з найбільш поширених лозунгів кінця двадцятого – початку двадцять першого століття, якість товарів та послуг, якість в технологіях та бізнес-процесах, пов‘язаних з виробництвом товарів та послуг. Отримання сертифікатів відповідності – один з засобів, передбачених Законом України “О подтверждении соответствия”, яке використовує виробник для гарантування покупцю відповідності продукції певним стандартам та іншими нормативно-технічним документам. При цьому відповідність видається спеціалізованим органом по сертифікації шляхом видачі їм після проведення процедур перевірки сертифікату відповідності продукції. Сертифікат видається на певний строк, який залежить від обраної при проведенні робіт схемі сертифікації . Іграшки володіють магічною силою для дітей різного віку. Зрозуміло, що більшість батьків, які хочуть перетворити життя своєї дитини на суцільне свято, завалюють дитячу кімнату іграшками. Але їм слід задатись питаннями: “Чи може іграшка зацікавити дитину, підняти йому настрій? Чи відповідає вона віку та можливостям дитини? Чи присутній в ній який-небудь натяк на насильство, переважно за статевими ознаками або інший негативний аспект?” і та ін.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.