телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКниги -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Охрана природы, Экология, Природопользование

Экзамен по экологии

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Застосування економічних важелів при здійсненні будь-якої діяльності, пов'язаної з використанням природних ресурсів чи спроможної впливати на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей 2. Встановлення нормативів плати і розмірів платежів на основі лімітів використання природних ре-" сурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інших шкідливих впливів 3. Визначення джерел фінансування системи екологічних заходів 4. Надання пільг фізичним і юридичним особам при запровадженні та здійсненні системи екологічних заходів 5. Визначення економічної оцінки шкоди, заподіяної порушенням екологічного законодавства та її відшкодування винними особами 12 право користування тваринним світом Тваринний світ є одним з основних компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей. ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ Стаття 10. Форми використання об'єктів тваринного світу Використання об'єктів тваринного світу здійснюється на праві власності і праві користування. Громадянам гарантується право загального використання тваринного світу для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних тощо) безплатно. Загальне використання здійснюється без вилучення об'єктів тваринного світу з природного середовища (за винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах загального користування). У порядку загального використання тваринного світу здійснюється користування корисними властивостями життєдіяльності варин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин та інших, використання об'єктів тваринного світу у наукових, культурно- освітніх, виховних, естетичних та інших цілях, передбачених законодавством України. Під час здійснення загального використання тваринного світу забороняється знищення тварин, руйнування їх житла та інших споруд (нор, хаток, лігва, гнізд, мурашникків, бобрових загат і так інше), порушення середовища перебування тварин і погіршення умов їх розмноження. До спеціального використання належать усі види користування тваринним світом (за винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах загального користування), що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням і таке інше) з природного середовища.

Спеціальне використання тваринного світу в порядку ведення мисливського і рибного господарства здійснюється з наданням підприємствам, установам, організаціям і громадянам права користування мисливськими угіддями та рибогосподарськими водоймами. Спеціальне використання тваринного світу здійснюється лише за спеціальними дозволами, що видаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України. Ця вимога поширюється також на власників чи користувачів земельними ділянками, на яких перебувають (знаходяться) об'єкти тваринного світу. За умови додержання вимог цього Закону, інших актів законодавства України можуть здійснюватися такі види використання об'єктів тваринного світу: мисливство; рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин і морських ссавців; використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях; використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин та інших; використання тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності; добування диких тварин з метою утримання і розведення в неволі чи напіввільних умовах для комерційних та інших цілей. 13 об”єктивна необхідність взаємодії суспільства і природи 14 правові форми платежів в галузі екології Правові форми платежів в галузі екології — юридично встановлені види плати в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки Плата за спеціальне використання природних ресурсів Плата за погіршення якості природних ресурсів Плата за забруднення навколишнього природного середовища Плата за спеціальне використання природних ресурсів — форма економічного платежу, яка підлягає сплаті фізичними і юридичними особами за одиницю природного ресурсу, наданого (переданого) для спеціального використання Нормативи плати за використанні природних ресурсів — юридичне визначена, фіксована сума коштів, обов'язкова для сплати юридичними і фізичними особами, які використовують природні ресурси на титулі права власності або спеціального природокористування (Природноресурсовий податок) Фактори визначення – розповсюдженості, продуктивності, якості, місцезнаходження.

Україна розглядає цей фонд як складову частину світової системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною. До природно-заповідного фонду України належать: природні території та об'єкти - природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища; штучно створені об'єкти - ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. Заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва залежно від їх екологічної і наукової цінності можуть бути загальнодержавного або місцевого значення. Залежно від походження, інших особливостей природних комплексів та об'єктів, що оголошуються заказниками чи пам'ятками природи, мети і необхідного режиму охорони: заказники поділяються на ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, загальногеологічні, палеонтологічні та карстово- спелеологічні; пам'ятки природи поділяються на комплексні, ботанічні, зоологічні, гідрологічні та геологічні. Спеціально уповноваженим органом державного управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду є Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду - це сукупність науково обгрунтованих екологічних вимог, норм і правил, які визначають правовий статус, призначення цих територій та об'єктів, характер допустимої діяльності в них, порядок охорони, використання і відтворення їх природних комплексів. Природні заповідники - природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, розробки наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки. На його тер-її забороняється будь-яка господарська діяльність. Заказниками оголошуються природні території (акваторії) з метою збереження і відтворення природних комплексів чи їх окремих компонентів. Оголошення заказників провадиться без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх власників або користувачів. На території заказника обмежується або забороняється діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим положенням про заказник.Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям і завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження. 4. Механізм формування екологічного права Механізм формування екологічного права — сукупність історичних, соціальних, екологічних, правових та інших передумов і факторів, спрямованих на виникнення, становлення і розвиток екологічного права Екологічні інтереси людей - Регулювання використання природних ресурсів - Забезпечення охорони об'єктів і комплексів навколишнього природного середовища - Забезпечення охорони життя і здоров'я громадян від небезпечного довкілля Форми взаємодії людини і навколишнього природного середовища –Економічна, Еколого-біологічна, Еколого- соціальна Розвиток екологічних відносин – Природноресурсових, Природо- та середовищеохоронних відносин, Антропоохо- ронних відносин.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая книга афоризмов

Уолтер Рали Огромное преимущество экзаменатора состоит в том, что он сидит по лучшую сторону стола. Эдуар Эррио Экзаменов страшится любой, будь он семи пядей во лбу, ведь на экзамене самый глупый может спросить больше, чем самый умный может ответить. Чарлз Калеб Колтон Ни один классик не сдал бы экзамена по собственным произведениям. Болеслав Пашковский Приходите на экзамены со свежей головой: во многом придется разбираться впервые. Фольклор физтеха МГУ Думаете, вам на экзамене поставят тройку? Поставят, но вам от этого легче не будет. Армейский фольклор Экология. Охрана среды См. также «Природа» Мысли глобально, действуй локально. Экологический лозунг Осторожно, нас окружает среда! Григорий Яблонский Дорога цивилизации вымощена консервными банками. Альберто Моравиа Четвертая часть территории Америки покрыта лесами, а остальная часть — бутылками из-под пива. NN Велика Россия, а ступить некуда. Анатолий Рас Христос ходил по воде. Если загрязнение рек не прекратится, скоро ходить по воде сможет каждый. NN Если бы снежный человек был, его бы давным-давно не было

скачать реферат Методичка по Internet Explore

Найти информацию о Росийском Союзе Молодежи (чем занимается, имя директора, название и адресс сайта) сохранить информацию в файле Word Найти 3 web-сайта с информацией о Едином Государственном Экзамене и сохранить главные страницы в папку.Билет №3 зайти на сайт www.refera .ru и найти реферат на тему «Химия», сохранить в заранее созданной папке. Найти информацию о преиденте Российской федерации (дата рождения, где учился) сохранить информацию в файле Word Найти 5 web-сайтов посвященных экологии и сохранить главные страницы в папку.-----------------------

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
 К Барьеру! (запрещённая Дуэль) №32 от 29.12.2009

Ну, тут уж я сбился со счета, сколько и каких убеждений впихивают в головы детям. Оказывается, ракеты существуют только для того, чтобы строить базы по уничтожению их двигателей. Они не нужны для защиты государства, они только и нужны, чтобы их уничтожить. Причем только с ухудшением экологии. Ракеты эти строили, видимо, ещё в СССР. Значит, СССР только и делал, что строил ракеты, которые не нужны, а только ухудшают экологию. Значит, СССР действительно был плох, значит, хорошо, что его разрушили. И уничтожать свою собственную армию, значит, хорошо. Размещать у нас подобные «базы», могильники ядерных и токсических отходов – хорошо. Главное, чтобы Комитет по экологии был доволен. Сами додумайте, сколько ещё можно сделать разных выводов из одной только «базы по уничтожению»! А что делали жители этого города ДО строительства базы, на что они жили, где работали? И что, если Комитет по экологии будет за «базой» присматривать, то экология не ухудшится? Такие «вопросики» совсем не безобидны, это же экзамен по обществознанию, из таких вопросов и складывается представление наших детей об обществе и стране

скачать реферат Обзор нормативных документов по охране окружающей среды

Экологические кафедры или факультеты имеют Московский и Санкт- Петербургский государственные университеты, Саратовский и Томский университеты, Московский химико-технологический университет им.Менделеева и другие ВУЗы страны. Экологическое мышление пронизывает весь образовательный цикл, причем не только естественно-научные и гуманитарные дисциплины. Например: физика учит задумываться над тем, что сейчас главное - не только получение, но и грамотное сбережение энергии. Биология подчеркивает важность сохранения всех возможных видов живых существ, а химия разъясняет, что выброс в атмосферу большого количества углекислоты может изменить современный климат. Экология - и наука, и философия, и религия. С моей точки зрения, в первую очередь необходимо повышать общий уровень экологических знаний, однако фундаментальных теоретических основ явно недостаточно. Человек должен любить природу, быть экологом в душе, а не только по диплому. Главная беда - дефицит внутренней экологической культуры. Студент на “отлично” сдает экзамен по курсу экологии, получает диплом и., по привычке, кидает мусор мимо урны.

 Мобильный дозор. ОSMыSливая политику

Для «общения» мальтийцев с властью выделено по одному трехзначному номеру для каждого оператора. Теперь с помощью SMS государство информирует граждан и призывает их также делиться информацией. Особое внимание правительства заслуживает внешний вид городов: власти призывают сообщать о вандализме, граффити, грязных улицах и дорогах, брошенных автомобилях, сломанных светофорах, нестриженых газонах, неубранных мусорных бачках и тому подобном. Если у владельца телефона есть встроенная камера, он может отправить MMS с фотографией. С помощью SMS можно продлевать лицензии, узнавать оценки на экзаменах, получать сообщения по относящимся к абоненту судебным заседаниям, а также средствам, перечисляемым гражданам мальтийским аналогом российского Министерства социального развития и здравоохранения, и т. п. Услуги Мобильного правительства можно применять в любых сферах деятельности, например в экологии. Информационные экологические услуги оказывает Финское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF), запустившее систему мгновенного SMS-оповещения в случае возникновения зон экологического бедствия в районе Балтийского моря

скачать реферат Святому Храму природы посвящается

Моу Майминская средняя общеобразовательная школа №1 «Публицистика в защиту природы культуры» по материалам декады экологии МОУ МСОШ №1 «СВЯТОМУ ХРАМУ ПРИРОДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ» Работу выполнили ученицы 9 «В» класса МОУ МСОШ№1 Крючева Татьяна Тайжанова Альфия Научный руководитель: Рождественская Н.Н. с. Майма 2010 год Сведения об авторах Работа выполнена ученицами 9 класса МОУ МСОШ№ 1- Крючевой Ларисой и Тайжановой Альфией. Мы с детства любим природу, интересуемся окружающим миром.Все годы с интересом изучаем биологию и экологию. Принимаем участие во всех биологических мероприятиях- декадах, вечерах, олимпиадах, конкурсах. На уроках биологии у Рождественской Натальи Николаевны мы являемся консультантами, потому что всегда на отлично готовимся к урокам. Мы будем сдавать экзамен по биологии за курс основного общего образования, с той целью, чтобы в будущем быть готовыми к ЕГЭ по биологии, так как хотим связать свою дальнейшую жизнь с защитой и охраной окружающей среды. Кроме биологии и экологии мы интересуемся литературой, музыкой, с удовольствием танцуем, принимаем активное участие во всех мероприятиях, проводимых как в нашем классе, школе, так и в районе.

скачать реферат Религиозное образование

Кстати, имам обязательно должен иметь высшее духовное образование. Слово "имам" произошло от арабского "амма" - "стоять впереди". Имам - глава мусульманской общины. Он ведет молитву и произносит пятничную проповедь. Кроме того, имам имеет право устраивать для молодежи занятия по исламским дисциплинам. Выпускники института сдают четыре экзамена - тафсир, или толкование Корана, фикх - мусульманское правоведение, хадисы - предания о деяниях и речах Пророка, арабский язык. Но читают здесь и светские курсы - историю, иностранные языки, математику, географию, и даже экологию. Первокурснику Джабару 21 год. Как лучший выпускник медресе "Мир-Араб", он был в прошлом году принят в институт без экзаменов. Среди студентов Джабар известен как прекрасный знаток Корана. В исламском университете учатся и женщины. Правда, применить свои знания им удается разве что при воспитании детей. Пять раз в день муэдзин поднимается на минарет при мечети и громко, нараспев произносит азан - призыв верующих на молитву. Утренний призыв может закончиться такой фразой - "Ассалятхерминаннаум", что значит "Лучше молиться, чем спать".

скачать реферат Культура нашей речи – роскошь или целесообразность?

Если глаза человека – зеркало его души, то речь – зеркало мысли, продолжение которой – дела. И не может быть ясной мысли и наилучшим образом исполненных дел при низком уровне развития речи. Экология языка – это и настоятельная экономическая потребность, а не только призыв к нравственному самосовершенствованию. Русскому языку – свое время! Московское?. На фоне грядущего общеевропейского внимания к языкам представляется своевременным официально, на федеральном уровне признать, что пришло и время русского языка, объявить в России 2001 год Годом русского языка. В многонациональной стране поддержка общегосударственного языка необходима и естественна. Конечно, есть она и у нас, но осуществляется в основном в рамках системы общего образования в виде одного из ее рядовых компонентов. За ее пределами не целостная и продуманная языковая политика, а отдельные, причем не обеспеченные исполнительским механизмом законы да самодеятельные ведомственные постановления и инструкции. Очевидно также и то, что одномоментно в масштабах всей России всех за парты не посадить и экзамен по русскому языку сдавать не заставить – это абсурдно, да и не нужно.

скачать реферат Летний Сад (памятники Санкт-Петербурга)

Летний Сад Краеведение Реферат Wi Word Костюченков Александр sakos @mail.ru 1999, школа № 411. Отлично. Реферат на выпускной экзамен. Оглавление Вступление 1 Глава 1. Историко-художественный очерк 2 Глава 2. Садово-парковый ансамбль 12 Глава 3. Скульптура 14 Глава 4. Архитектурные памятники 17 Глава 5. Дворцовые интерьеры 19 Глава 6. Декоративно-прикладное искусство 22 Глава 7. Живопись 25 Глава 8. Летний сад в стихах 28 Заключение 30 he Summer Garde 31 Список использованной литературы 34 Вступление. Санкт-Петербург часто называют музеем под открытым небом. Справедливо называют. Сотни зданий, набережных, мостов - великие творения зодчих. Десятки памятников на его площадях и в скверах - выдающиеся достижения скульптуры. По улицам города и впрямь можно ходить, как по музею. Но и просто музеев в Санкт-Петербурге предостаточно. Больших и маленьких, старинных и новых. Если добавить к ним постоянно действующие выставки, количество Санкт-Петербургских музеев немного до сотни не дотянет. В них хранится более 14 миллионов ценнейших памятников материальной культуры.

Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
скачать реферат Германия. Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна

Таким путем возникло взаимное влияние, выразившееся в создание ряда ценных изделий, техническое и художественное качество которых было одобрено и производителем и покупателем. После окончания трехлетнего основного практического курса учащийся под руководством мастера-ремесленника делает специальную ремесленную работу и получают звание свободного подмастерья. Каждый подмастерье, желающий получить звание свободного подмастерья, должен, если он обнаружит способность в этом направлении, сдать выпускной экзамен Баухауза. Наряду с практическим обучением идет обучение духовное. В формальном курсе место индивидуального, произвольного восприятия формы, характерного для Академии, занимает задача выборки методов постижения элементов формы и цвета и соответствующих законов. Чтобы ясно воплотить свой творческий замысел, учащийся должен понимать средства языка форм, цвета и так далее и владеть их выразительностью. Итак, практическое значение формального курса основывается на восприятии, то есть на репродуктивном изучении форм природы и на раскрытии способов построения формы соответственно различным композиционным задачам.

скачать реферат Космический мусор – угроза безопасности космических полетов

Д.В.Маринин Аэрокосмический лицей на базе Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «ХАИ» К третьему тысячелетию человечество активно изучает и исследует космос. Число космических полетов растет, но они постоянно вталкиваются с рядом проблем. Одной из таких проблем – проблем экологии космоса, является вопрос об его загрязненности объектами так называемого космического мусора. Космический мусор – все антропогенные объекты, которые находятся на околоземной орбите или возвращаются в атмосферу, включая фрагменты или части тех объектов, которые закончили свое активное существование. Чтобы уменьшить угрозу столкновений космические аппараты совершают маневры отклонения, а это – дополнительный расход топлива и ряд других сложностей. По расчетным данным Международная космическая станция будет вынуждена дважды в год совершать маневры, уклоняясь от опасных объектов. Степень влияния загрязненности космического пространства на функционирование космических систем определяется четырьмя факторами: временем нахождения на орбите, районами по предположению, высотой орбиты, наклоном плоскости орбиты.

скачать реферат Биология и экология обыкновенного и гребенчатого тритонов

Министерство образования Российской Федерации. Череповецкий государственный университет Институт валеологии Кафедра биологии и общей экологии специальность 032400Курсовая работа по зоологии хордовых «Биология и экология обыкновенного тритона - ri urus vulgaris (Li aeus, 1758) и гребенчатого тритона - ri urus cris a us (Laure i, 1768)». Выполнила студентка группы 6Б21 М.П.Михайлова Научный руководитель доцент, к.б.н. Н.Я.Поддубная.Череповец 2001 Содержание Стр. Введение . 3 Обзор литературы по теме .4 Общая характеристика рода Тритоны 4 Общая характеристика вида тритон гребенчатый 6 Общая характеристика вида тритон обыкновенный 11 Материал и методика исследований 14 Результаты исследований .15 Фенология размножения и развития .15 Практическое значение полученных результатов исследований .17 Использование материала курсовой работы в средней школе .18 Выводы .19 Литература .20 Приложения .21 Введение. Изучение экосистем является сегодня одной из самых актуальных проблем. Она подразделяется на ряды стадий, одна из них - изучение отдельного вида. В нашей области, амфибии изучены незначительно, т.к. их изучением в настоящее время практически никто не занимается.

скачать реферат Общая биология

Эта область знаний традиционно включает учение о возникновении жизни на Земле, учение о клетке, индивидуальном развитии организмов, молекулярную биологию, дарвинизм ( эволюционное учение ), генетику, экологию, учение о биосфере и учение о человеке.Возникновение жизни на земле. Проблема возникновения жизни на Земле была и остается главнейшей проблемой наряду с космологией и познанием найти строение материи. Современная наука не располагает прямыми доказательствами того, как и где возникла жизнь. Существуют лишь логические построения и косвенные свидетельства полученные путем модельных экспериментов, и данные в области палеонтологии, геологии, астрономии и т. п. В научной биологии наиболее известны гипотезы возникновения жизни на Земле является теория панспермии С. Аррениуса и теория возникновения жизни на Земле как результат длительного эволюционного развития материи предложенная А. И. Опариным. Теория панспермии широкое распространение имела в конце 19 начала 20 века. Да и сейчас она имеет много сторонников. Согласно этой теории живые существа были занесены на Землю из космического пространства. Особенно широкое хождение имели предположения заносе зародышей живых организмов на Землю с метеоритами или космической пылью.

скачать реферат Рептилии и амфибии

На зимовку уходят в октябре-ноябре, часто с наступлением заморозков. Зимуют в пнях, под гнилыми стволами деревьев в ямах с опавшими листьями. Питаются медленно двигающимся животными—червями, гусеницами, моллюсками, добывая их, преимущественно ночью. В водоемах активны и днём, питаясь мелкими беспозвоночными, в частности ракообразными. Лимитирующие факторы. Изменение ландшафтов, химизация среды. Меры охраны. Охраняется в заповеднике, Волжско-камском государственным заповеднике и государственным памятнике природы. В неволе живут долго (до 36 лет), размножение в лабораторных условиях возможно. Необходима охрана водоёмов, очистка следы. Бесхвостые. Жаба серая. Распространение. Лесная зона Европы, Сибирь, возможно Кавказ. В Республики Татарстан преимущественно Предкамье, а так же в Верхнеуслонском, Тетюшском, Спасском, Алексеевском, Актанышском районах. Чаще—в старых лесах, но сохранились и в районах Казани. Численность. Невысока и лишь местами относительно стабильна. Экология и биология. Питается беспозвоночными, активна в сумерках и ночью. Популяция, сохранившиеся преимущественно в старых лесах, чаще малочисленны. Только после выхода из воды сеголеток отмечается временная их высокая концентрация по берегам водоёмов.

Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные
Развивающая доска "Веселый паровозик", 28 деталей.
Деревянная многослойная панель для занимательных игр с малышом. Доска с вкладышами развивает зрительное восприятие, мелкую моторику,
404 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
скачать реферат Ответы на билеты по биологии за 11 класс

Экологи изучают, как среда влияет на живые организмы и как организмы воздействуют на среду. Понятие «экология» распространено очень широко. Под экологией в большинстве случаев понимают любое взаимодействие человека и природы или, чаще всего, ухудшение качества окружающей нас среды, вызванное хозяйственной деятельностью. В обществе растет беспокойство по поводу экологического состояния окружающей среды и начинает формироваться чувство ответственности за состояние природных систем Земли. Экологическое мышление, т.е. анализ всех принимаемых хозяйственных решений с точки зрения сохранения и улучшения качества окружающей среды, стало абсолютно необходимым при разработке любых проектов освоения и преобразования территорий.Экологические факторы. Абиотические факторы — это все факторы неживой природы. К ним относятся физические и химические характеристики среды, а также климатические и географические факторы, имеющие сложную природу: смена сезонов года, рельеф, направление и сила течения или ветра, лесные пожары и др.

скачать реферат Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

Проблемы антропогенного воздействия на биосферу Творческая работа по естествознанию Автор: Иванов Александр ученик 6 «Б» класса Мурманск 2002 г. 1. Введение. Понятие “Экология” было предложено Эрнстом Геккелем в 1866 году как название раздела биологии, изучающего вопросы взаимодействия организмов и окружающей среды. Возникновение науки “Экология” стало возможным благодаря накоплению сведений о многообразных живых организмах и особенностях их образа жизни. Ученые установили, что взаимоотношения живых организмов с окружающей средой подчиняются определенным закономерностям. Возникли новые направления, отражающие условия существования и развития различных объектов, явлений , процессов. Предметом исследования экологии человека являются все стороны жизнедеятельности человека, вопросы сохранения и развития здоровья людей с учетом взаимосвязи его с окружающей природной и социальной средой. На сегодняшний день в мире существует много экологических проблем, начиная от исчезновения некоторых видов растений и животных, заканчивая угрозой вырождения человеческой расы.

скачать реферат Насекомые лиственных пород деревьев

Coleop era) Apoderus corily (трубковёрт ореховый, отр. Coleop era) Chrysopa adespera (зологлазка зелёная, отр. europ era) Chrysopa perla (зологлазка обыкновенная, отр. europ era) Philae us le coph halmus (слюнявица обыкновенная, отр. Homop era) Ca aris rus ica (мягкотелка красноногая, отр. Coleop era) Cryp ocefallus sericeus (скрытноглав, отр. Coleop era) Melasoma populi (листоед тополевый, отр. Coleop era) Mo ohamus su or (малый усач, отр. Coleop era) Curculio ucum (плодожил ореховый, отр. Coleop era) A hous iger (щелкун чёрный, отр. Coleop era) Chlorophamus viridis (слоник-зеленушка, отр. Coleop era).В докладе представлены сведения по биологии и экологии отдельных семейств и видов, а так же общая характеристика группы экологических ниш лиственных пород деревьев.Наиболее многочисленными в сборе были жуки, представители семейств Ca haridae (мягкотелки) , Cocci ellidae (коровки), Cerambicidae (усачи), Chrysomelidae (листоеды), A elabidae (трубковёрты), Curculio idae (слоники), Ela eridae (щелкуны).Мягкотелки насчитывают примерно 4000 видов.

скачать реферат Роль конкуренции в экосистемах

Пример последней – действие казарок. На скалистых морских берегах очень ценится свободное пространство, и казарки пользуются любым случаем, чтобы столкнуть своих соседей с камней. Дарвин утверждал, что межвидовая конкуренция должна быть сильнее между близкими видами, поскольку они, как правило, потребляют схожие ресурсы. Хотя в последнее время была обнаружена конкуренция и между далёкими видами, концепция Дарвина всё ещё остаётся в силе. Представления о роли конкуренции с годами изменялись. Поначалу предполагалось, что она весьма распространена и важна, затем некоторые экологи выдвинули на первый план роль хищничества или внешних воздействий на структуру сообществ. Позднее экологи признали, что конкуренция играет важную роль среди некоторых групп организмов (например, растений) но, среди других (например, растительноядных насекомых) она не так уж важна. И лишь совсем недавно было обнаружено, что на самом деле межвидовая конкуренция довольно широко распространена среди растительноядных насекомых. Заключение. ВЫВОД: Внутривидовая конкуренция приводит к тому, что отдельные особи оказываются менее приспособленными к выживанию, их вклад в продолжение рода оказывается меньшим, и в последующих поколениях их генотип уменьшается.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.