телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Товары для животных -30% Разное -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Інтегральна ефективність діяльності

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
1.8.18. Розробка, впровадження і супровід програмних засобів ЕОМ, підготовка оригінал-макетів для типографського видання. 1.8.19. Друкарська справа, організація виготовлення, множення та розповсюдження поліграфічної та іншої друкованої продукції; поставка, ремонт та обслуговування устаткування для друку; поставка друкарських матеріалів. 1.8.20. Видавнича діяльність, заснування та випуск періодичних видань (газет, журналів, тижневиків, часописів, такого іншого). 1.8.21. Розробка, впровадження, виробництво та реалізація на базі сучасних технологій електротехнічних та мікроелектронних приладів, устаткування та товарів широкого споживання; надання населенню, підприємствам, організаціям та установам послуг по ремонту, наладці і технічному обслуговуванню електротехнічних, мікроелектронних та радіоприладів, устаткування, іншої техніки. 1.8.22. Виготовлення металовиробів та металоконструкцій виробничого, будівельного та побутового призначення як із власної сировини, так і з матеріалів інших виробників та постачальників. 1.8.23. Розробка, виготовлення та реалізація одноразової та оборотної тари з металу, пластмаси, деревини, картону. .1.8.24. Комплексне проектування, розробка та впровадження нових технологій (в тому числі ресурсозберігаючих, безвідходних та по переробці відходів у промисловості та сільському господарстві, інших); виготовлення, закупівля, реалізація, налагодження, ремонт та технічне обслуговування устаткування для переробки відходів; безпосередня переробка промислових, сільськогосподарських та побутових відходів. 1.8.25. Розробка, виготовлення, закупівля, реалізація, монтування, налагодження, експлуатація, ремонт та технічне обслуговування обчислювальної техніки, телекомунікації, радіоприладів, інших засобів обміну інформацією, автоматизованих робочих місць, систем корування технологічними процесами, систем автоматизованого проектування, тощо. 1.8.26. Здійснення науково-дослідних та дослідно - конструкторських робіт. 1.8.27. Розробка та а впровадження у виробництво технологій в галузі біотехнології та хімії.

1.8.5. Торговельна діяльність у сфері громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів. 1.8.6. Надання різноманітних посередницьких послуг державним та недержавним юридичним особам і громадянам, у тому числі здійснення посередництва у торгівлі різними товарами. 1.8.7. Закупівля у населення або юридичних осіб (у готівковій та безготівковій формі оплати), переробка, фасування, пакування та реалізація сільськогосподарської продукції;(худоби, зернових, насіння, риби, овочей і т.і.) продуктів її переробки (м'яса муки, цукру, крупи, олії і т.і.). 1.8.8. Діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, в тому числі організація навчальних курсів з метою освоєння роботи ч оргтехнікою. 1.8.9, Реалізація, ремонт, наладка, технічне обслуговування електротехнічних, мікроелектронних та радіоприладів, устаткування, іншої техніки, в тому числі оргтехніки. 1.8.10. Відкриття та утримання об'єктів громадського харчування (кафе, барів, ресторанів тощо). 1.8.11. Реалізація транспортних засобі, оптова та роздрібна торгівля запасними частинами, комплектуючими і а матеріалами для транспортних засобів. 1.8.12. Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським та автомобільним транспортом. 1.8.13. Надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів. 1.8.14. Будівництво нових та реконструкція існуючих об'єктів промислового призначення, гуртової та роздрібної торгівлі (магазинів, кіосків, баз, складів, тощо), цехів по переробці сільськогосподарської продукції, ремонтних та виробничих майстерень, об'єктів громадського харчування, оздоровчих закладів, закладів культурного відновнику, побутового обслуговування, готелів і таке інше для реалізації своїх товарів, надання послуг, закупівлі сировини і вторинної сировини у населення і підприємств з подальшою її переробкою і реалізацією, або реалізацією як сировини. 1.8.15. Надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів. '.8.16. Організація та проведення виставок, аукціонів, ярмарків, семінарів, конференцій, презентацій, конкурсів, лотерей. 1.8.17. Збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції (в тому числі інформаційних бюлетенів, баз даних) як друкованої, так і записаної на електронних носіях.

Системи показників ефективності, що побудована з урахуванням визначених принципів, має включати декілька груп: 1) узагальнюючи показники ефективності виробництва (діяльності підприємств); 2) показники ефективності використання праці (персоналу); 3) показники ефективності використання виробничих основних і оборотніх фондів; 4) показники ефективності використання фінансових коштів (оборотних коштів і капітальних вкладень). Кожна з перелічених груп охоплює певну кількість конкретних абсолютних чи відносних показників, що характе-ризують загальну ефективність виробництва (діяльності підприємства) або ефективність використання окремих видів ресурсів (табл. 1) Таблиця 1. Система показників ефективності виробництва. Узагальнюючі Показники ефективності використання показники праці (персоналу) виробничих фінансових фондів коштів Виробництво Темпи зростання Загальна Оборотність чистої продукції про-дуктивності фондовід-дача оборот-них на одиницю праці (за обсягом коштів витрат ресурсів продукції) Прибуток на Частка приросту Фондовіддача Рентабельність одини-цю про-дукції за акти-вної обо-ротних загальних витрат рахунок частини коштів зро-стання основ-них продуктивнос-ті фондів праці Відносне Рентабельність Відносне Рентабельність вивільнення виро-бництва вивільнення осно-вних оборотних коштів Затрати на працівників фондів одиницю товарної Коефіцієнт Фондомісткість Питомі продукції використа-ння оди-ниці капітальні корисного фонду продукції вк-ладення (на робочого часу одиницю приросту Частка приросту потужності або про-дукції за Трудомісткість Матеріаломісткі продукції) рахунок одини-ці сть одиниці Рентабельність ін-тенсифікації продукції продукції капі-тальних вироб-ництва вкладень Народногосподарс ький ефект Зарплатомісткість Коефіцієнт використання одиниці продукції викорис-тання Строк окупності одиниці найважливі-ших капітальних продукції видів сировини вкладень і матеріалів Для всебічної оцінки рівня і динаміки абсолютної економічної ефективності виробництва, результатів виробничо-господарської і комерційної діяльності підприємства поряд з наведеними основними слід використовувати також специфічні показники, що відбивають ступінь використання кадрового потенціалу, виробничих потужностей, устаткування, окремих видів мінеральних ресурсів тощо. II.3.Характеристика підприємства Характеристика підприємства.1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнайтед

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

Щоправда, розгорнути належним чином роботу корпус не встиг. Оцінюючи працю АПД, слід сказати, що її ефективність була не набагато кращою, ніж у дублюючих його революційних органів. Причини ті ж самі: відсутність концептуальних засад діяльності та відповідної реаліям дня нормативної бази, політичні суперечності у вищих ешелонах влади, що негативно відбивалось на роботі органів безпеки, відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів. Необхідно ще раз підкреслити, що військово-політична присутність в Україні Австро-Угорщини і Німеччини перетворювалась на один з вирішальних чинників оперативної обстановки в УНР. Окупаційна влада вбачала свою мету в забезпеченні виконання важкої для України умови Брестської угоди про постановку до країн австро-німецького блоку великої кількості сільгосппродуктів, у контролі над головними сферами державного життя республіки. Оскільки Центральна Рада не в змозі була ефективно керувати країною, то "австрійці та німці з перших днів свого приходу на Україну виявляли незадоволення з приводу неспроможності її уряду виконати договір" [165]

скачать реферат Інтегральна ефективність діяльності підприємства

Асоціація вищих закладів освіти України недержавних форм власності. Хмельницький інститут економіки і підприємництва. Кафедра економіки. Курсова робота по Економіці підприємства на тему: “Інтегральна ефективність діяльності підприємства.” Виконав студент Групи ЕП – 21 Вітюк А.В. Перевірив старший викладач Цімарна С. Г. Хмельницький 1999 рік. План Вступ.Розділ І. Економічна сутність і загальна характеристика видів ефективнос- ті. Розділ ІІ. Система показників та вимірю-вання ефективності виробництва. Розділ ІІІ. Класифікація чинників зростання ефективності виробництва. Висновок. Список використаної літератури. Вступ. Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При знаходженні ефективності потрібно порівнювати очікувану цінність того, що буде отримано, з очікуваної цінністью того, що буде загублено. В практичних розрахунках цей показник знаходиться відношенням результатів виробництва до витрат.

Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

Причини виникнення свого роду "особистої гетьманської спецслужби" можна пояснити принаймні двома обставинами: складною оперативною обстановкою в державі в цілому й авторитарним характером самого режиму П.Скоропадського. Відзначаючи певну ефективність роботи ОСБВ, слід сказати, що виникали ситуації, коли він та інші спеціальні органи дублювали один одного в поточній діяльності. Як уже йшлося вище, справою розшуку осіб, що заплямували себе воєнними злочинами в період радянської окупації Києва, займалися освідомчі відділи Департаменту Державної варти МВС. Такі ж функції виконував і Особливий відділ [340]. Звертає на себе увагу та обставина, що як ДДВ, так і ОСБВ за структурою та повноваженнями схожі на підрозділи Департаменту поліції Російської імперії [341]. Це дає підстави вважати, що Гетьман намагався використати апробований часом досвід згаданого відомства при створенні "особистих" спецслужб. У структурі штабу Гетьмана існували спеціальні підрозділи, які займалися захистом особи П.Скоропадського та членів його родини

скачать реферат Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Відділення цього типу конкурентоспроможності відображає той об`єктивний процес, коли міжнародна конкуренція переміщується із цінової сфери в сферу, де конкурують національні умови виробництва. Іншими словами, структура конкурентоспроможності являє собою інтегральне поняття, в якому відображається виробничий, технологічний, експортний потенціал національної економіки. 2. Конкурентоспроможність товару та послуг як запорука ефективної діяльності суб’єктів ринку. Конкурентноздатність товару – вирішальний фактор його комерційного успіху на розвитому конкурентному ринку. Це багатоаспектне поняття, що означає відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки по своїм якісним, технічним, економічним, естетичним характеристиках, але і по комерційних і інших умовах його реалізації (ціна, терміни постачання, канали збуту, сервіс, реклама). Більш того, важливою складовою частиною конкурентноздатності товару є рівень витрат споживача за час експлуатації. Інакше кажучи, під конкурентноздатністю розуміється комплекс споживчих і вартісних (цінових) характеристик товару, що визначають його успіх на ринку, тобто перевагу саме цього товару над іншими в умовах широкої пропозиції конкуруючих товарів аналогів. І оскільки за товарами стоять їхні виробники, то можна з повною підставою говорити про конкурентноздатність відповідних підприємств, об'єднань, фірм, так само як і країн, у яких вони базуються.

 Перспективи Української Революції

Ан про снування цього фактора, ан про протибольшевицьке наставлен-ня не треба дбати, бо накше й не може бути. А московський протибольшевицький революцйний рух треба щойно створити,  для цього треба добре попрацювати. Так само невластивою мрою важиться ефективнсть протибольшевицько боротьби нацонально-визвольних рухв й уявного московського протирежимного спротиву. СуAестивно д порвняння од-ноцлого масиву московського народу з роздрбленим, складним образом поневолених Москвою народв. Порвнюють ролю москалв й нших нацональностей у цлй структур росйсько мпер,  це порвняння невдповдне переносять у площину протиболь-шевицько боротьби. Мовляв, як москал створили  тримають мперю, так само спрямування х до активно боротьби з большевизмом вдразу довело б до падння цього ж большевизму. А боротьба укранського й нших немосковських народв ма тльки периферйне значення, як у територяльному, так  в структурному вдношенн. Мамо справу з очевидним перемшанням наявних фактв з нереальними мрями, що доводить до найбльш парадоксальних концепцй

скачать реферат Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

Зміст Вступ 1. Аналіз динаміки основних якісних показників 2. Методичні засади статистичного моделювання 3. Побудова статистичної моделі середньодобової продуктивності вантажного вагона (FW) Висновки Література Вступ Тема контрольної роботи «Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів». Метод статистичного моделювання технічних нормативів експлуатаційної роботи залізниць, у тому числі продуктивності вагона, що запропоновано, дає можливість більш обґрунтовано аналізувати ефективність роботи залізниць. Його можна застосовувати для статистичного моделювання нормативів середньодобової продуктивності локомотивів та інших інтегральних показників роботи і використання рухомого складу залізничного транспорту. 1. Аналіз динаміки основних якісних показників Покращення показників використання рухомого складу — це шлях до зниження собівартості транспортних послуг та підвищення ефективності перевізно-експлуатаційної діяльності залізниць. Динаміку основних якісних показників вирішено проаналізувати за період 2000 — 2005, узявши за базу 1995 рік (наведено в таблиці 1 та на рис. 1) для того, щоб у подальшому здійснити порівняння з окремими наступними роками або з наступною п'ятирічкою 2006 — 2010. Рис. 1. Динаміка показників використання рухомого складу залізничного транспорту України а — Середньодобова продуктивність локомотива (за всіма видами тяги), тис. ткм брутто б — Середньодобова продуктивність вантажного вагона, ткм нетто в — Середня вага вантажного поїзда, тонн брутто г — Середня дільнична швидкість руху вантажного поїзда, км за годину д — Середній час обороту вантажного вагона, діб е - Середній простій вагона під однією вантажною операцією, годин Таблиця 1.

скачать реферат Типи тренувальних занять

У цілому заняття повинне викликати емоційний підйом, бажання тренуватися. Заняття доцільне сполучити з відбудовними заходами. 2. Методи і методика дослідження 2.1 Організація та планування дослідження Постановка проблеми. Фундаментальні дослідження у сфері спортивного тренування, зокрема, у спортивній гімнастиці, свідчать про зростання відповідності вимог до процесу підготовки спортсменів та вдосконалення спортивної майстерності. . Механізм реалізації цих положень розкрито у працях, зокрема, Гужаловського А.А. та ін. В роботах відмічається, що ефективність керування тренувальним процесом багато в чому залежить від надійності та об'єктивності інформації про різні компоненти спеціальної підготовленості, відповідних систем життєдіяльності організму, які забезпечують високу працездатність спортсменів. Потік такої інформації забезпечується при допомозі засобів і методів комплексного контролю за аналогією зворотних зв'язків, де об'єктом керування є спортсмен, а керуючим – тренер. Разом з тим, в практиці контролю не знаходять реалізації положення про провідну функцію вестибулярного апарату, сенсомоторної системи, розроблені в працях основоположників теорії побудови довільних рухів Анохіна П.К. . Наукова розробка проблеми комплексного контролю в гімнастиці повинна здійснюватися на основі відбору інформативних факторів, які визначають ефективність спортивної діяльності, а саме: вікові особливості становлення та функціонування організму гімнастів, стан основних компонентів рухової функції, оціночні шкали, алгоритми розрахунку інтегральних та узагальнених (комплексних) оцінок рухової функції, спортивно-технічні характеристики.

скачать реферат Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

На цьому етапі необхідно обирати прийоми навчання, які активізують розумову-мовленнєву діяльність і ініціативу учнів, спонукають учнів до спілкування, бо спілкування з однолітками - невід'ємна частина життя підлітка. Групова діяльність впливає на особистість підлітка, і рольова гра надає широкі можливості для активізації навчального процесу. Ефективність навчання тут обумовлена в першу чергу вибухом мотивації, підвищенням інтересу до предмета, адже рольова гра являє собою відтворення її учасниками реальної практичної діяльності людей, створює умови реального спілкування. За допомогою рольової гри вчитель може розвивати усі види мовленнєвої діяльності учнів, і перш за всі усне мовлення, яке є провідним видом мовленнєвой діяльності на середньому ступені навчання. Рольова гра сприяє тому, що мовлення учнів стає змістовнішим, аргументованішим, складнішим за структурою мовного та мовленнєвого матеріалу. Учителі повинні розуміти, що правильно організована рольова гра на уроці - зовсім не порожнє заняття, вона не тільки доставляє максимум задоволення дитині, але є могутнім засобом його розвитку, засобом формування повноцінної особистості. 3. Характеристика рольової гри як ефективного прийому навчання іноземним мовам у школі 3.1. Навчальні і виховні можливості рольової гри Рольова гра володіє великими навчальними можливостями : 1) Рольову гру можна розцінювати як саму точну модель спілкування.

скачать реферат Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

Міжрегіональна Академія Управління Персоналом Контрольна робота На тему: „Невербальні канали передачі інформації” Роботу виконала: Студентка 3-го курсу ІМБ гр. 10-02 БУП (2,3з) Скворцова Анна Анатоліївна Викладач: Лапицька Ніна Іванівна Київ,2003 Вступ:Етика ділових відносин, або ділова етика – це система універсальных і специфічних вимог та норм поведінки, які реалізуються у професіональній діяльності. Етика ділових відносин вміщує у себе:- етичну оцінку внутрішньої та зовнішньої політики організації;- моральні принципи членів організації;- моральний клімат в організації;- норми ділового етикета. Спілкування - це зв'язок між людьми, який призводить до виникнення психічного контакту, що проявляється в обміні інформації, взаємовпливі, взаємопереживанні та взаєморозумінні. Усі засоби спілкування поділяються на дві групи: вербальні (мовні) і невербальні (немовні).(Див. Додаток 1) Фактори, які обумовлюють ефективність спілкування.(Див. додаток 2). Багато людей (психологів, психіатрів, психоаналітиків та просто зацікавлених у поглибленні своїх знань, адже в усіх сферах будь-якої праці кожен має бути психологом) вивчають секрети невербальних жестів.Деякі присвячують цій темі життя, деякі – книги (Алан Піз – один з найвідоміших авторів, який написав працю під назвою „Мова тіла” або „Body la guage”.

Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки
скачать реферат Волонтёрство в психолого-педагогической деятельности

Особливої обережності у волонтерській діяльності потребують діти, підлітки і клієнти, які стали добровільними помічниками з тих чи інших причин. Керівництво волонтерами включає роботу з людьми і тому вимагає регулювання змін у методах роботи людей. Добровільницька діяльність постійно раціоналізується, виникають нові форми, методи та підходи до даної проблеми. Це пов'язано з тим, що розвиток суспільства не стоїть на місці. Кожен день ми стикаємось з новими вимогами нашого суспільства. Тому ті, хто займається проблемою волонтерської діяльності, повинні розробляти нові технології раціонального використання волонтерів у соціально-педагогічній сфері. Для добровільних помічників потрібно створювати оптимальні умови праці, детально продумувати дії самих волонтерів, намагатись максимально наближено передбачити ефективність надання волонтерами соціально- педагогічних послуг. Отже, в результаті нашого дослідження ми з’ясували значення таких понять, як: волонтер, волонтерство, волонтерський рух. Аналізуючи звіти ЦССМ ми виявили основні напрями соціально-педагогічної діяльності волонтерів: 1.

скачать реферат Структура и функции семьи

У дитини розвивається уміння цінувати і поважати працю людей, там вона здобуває досвід турботи про батьків, рідних і близьких, вчиться розумному споживанню різних матеріальних благ, накопичує досвід спілкування з грошима. Кращий приклад - це приклад батьків. У більшості випадків діти є відображенням батьків. Звичайно ж, виховна функція на цьому не вичерпується. Можна говорити і про самовиховання в сім’ї. Якщо говорити про дитину, то в сім’ї вона одержує перші трудові навички: займається самообслуговуванням, робить допомогу по будинку, здобуває досвід турботи про батьків, братів і сестер, а головне, вчиться розумному споживанню матеріальних і духовних благ. Ефективність сімейного виховання залежить, з одного боку, від соціально-економічного потенціалу сім’ї, з іншого боку - від морально- психологічного клімату . Сім’я впливає на все життя людини, але найбільш значна її роль на самому початку життєвого шляху, коли закладаються моральні, психологічні, емоційні основи особистості. Як ніяка інша соціальна група, сім’я має величезний діапазон виховного впливу. Це особливо довірча морально-емоційна атмосфера між її членами, наочний приклад батьків у виконанні суспільних і сімейних обов'язків, спільна праця, бесіди з дітьми на цікавлячі їхні теми, нарешті, авторитет батьків у рішенні ряду складних і важливих для дитини і підлітка проблем і т.д. Сім’я легше й ефективніше всього здійснює індивідуальний підхід до людини, вчасно зауважує прорахунки у виховній діяльності, активно стимулює що виявляються (часом дуже рано) позитивні якості і бореться з негативними рисами характеру.

скачать реферат Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

Найбільше він використовується саме у фінансовому аналізі. Бухгалтерський баланс також являє собою приклад застосування балансового методу: актив балансу – групування господарських засобів за їх розміщенням і призначенням – дорівнює його пасиву – джерелам формування господарських засобів підприємства. Бухгалтерський баланс – основне джерело інформації для фінансового аналізу. Балансовий метод широко застосовується для перевірки вихідних даних, на основі яких проводиться аналіз, для перевірки правильності аналітичних розрахунків . 1.2. Інформаційна база фінансового аналізу та його користувачі Основним джерелом інформації для фінансового аналізу підприємства є бухгалтерський баланс. Бухгалтерський баланс - це найважливіша форма бухгалтерської звітності, що відображує стан коштів підприємства та їх джерел у грошовій оцінці та кінцевий результат його виробничо-господарської діяльності на визначену дату. Складається за уніфікованою формою. Бухгалтерський баланс вміщує інформацію, на основі якої можна встановити кошти, які має підприємство в своєму розпорядженні, джерела їх формування, напрям та ефективність використання, стан розрахунків з юридичними та фізичними особами, платоспроможність, фінансову стійкість.

скачать реферат Контрольная работа по основам экономической теории

Франчайзинг як особлива форма господарювання полягає в такому: незалежна фірма (франчайзодавець), яка виробляє продукцію (надає послуги), передає право використовувати свій товарний знак іншому підприємству (франчайзоотримувачу) в обмін на зобов'язання виготовляти або продавати продукцію цієї незалежної фірми (надавати такі самі послуги). За право господарювати від імені і під торговельною маркою франчайзодавця франчайзоотримувач виплачує певний відсоток від свого доходу як матеріальну (грошову) винагороду.Практика господарювання підтверджує можливість здійснення двох основних видів (типів) підприємницької діяльності — виробничої та посередницької. Виробнича підприємницька діяльність вважається визначальною, оскільки вона найбільше впливає на ефективність системи господарювання та якість суспільного життя. Загальну типологію виробничої та посередницької підприємницької діяльності, тобто її розчленування на окремі структурні елементи та їх групування в певні блоки, показано на рис. 2.1.Підприємницька діяльність у сфері безпосереднього виробництва товарів має орієнтуватися на продукування й просування на ринок традиційних або інноваційних видів цих товарів.

скачать реферат ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

Тут можливі два альтернативні напрямки – встановлення готової спеціалізованої бухгалтерської системи і розробка власної. З спеціалізованих систем можна виділити російський “1С” та вітчизняний “X-Door” Запорізької фірми “Sof axi”. Ці обидва пакети є досить потужними і гнучкими (особливо “1С”). Зокрема, одним із шляхів вирішення проблеми міг би бути вибір компонента “1С” – “1С: Бухгалтерія”, який можна додатково налаштувати на виконання деяких функцій оперативного обліку. Але на сьогодні всі спеціалізовані системи, які варті уваги, мають один суттєвий недолік – відносно високу вартість (в першу чергу це стосується дрібних підприємств). Очевидно, що якщо підприємство має на меті одержання прибутку, то так чи інакше всі управлінські рішення повинні бути економічно обгрунтованими. А для обгрунтування такого рішення, як вибір системи комп’ютеризованого обліку повинні враховуватись такі фактори, як економічна ефективність та ціна системи, і на основі аналізу цих факторів вже повинен робитись висновок про доцільність тієї чи іншої системи []. 1.3 Постановка задачі на проектування З огляду на те, що приватне підприємство “Біомед” не є великим підприємством, займається одним видом діяльності і має порівняно просту структуру, (поки що), зараз воно не має потреби у великій і дорогій системі.

Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
скачать реферат Совместные предприятия на примере Киевской области

Переваги спільних підприємств полягають в тому, що завдяки їм стабілізується довготривалість угод про спільну діяльність; реалізується можливість комплексного використання зусиль партнерів при взаємодії в науково-дослідній, виробничій та збутовій діяльності; об”єднуються найбільш сильні взаємодоповнюючі елементи продуктивних сил, що належать партнерам, для досягнення найкращого кінцевого результату; забезпечується контроль з боку партнерів як за виробничим процесом, так і за процесом матеріально- технічного забезпечення та реалізації продукції підприємства; забезпечується спільна відповідальність партнерів за ефективність діяльності підприємства; зменшується ризик, особливо політичний. Дуже часто СП – це єдина або найбільш заохочувана форма проникнення підприємницького капіталу в іншу країну . Слід акцентувати увагу на тому, що реалізація форм міжнародного бізнесу можлива двома шляхами: 1) без створення нового підприємства (юридичної особи) у рамках міжнародної кооперації та міжнародної торгівлі товарами та послугами (експорт, управління за контрактом, ліцензування); 2) із створенням нового суб”єкта господарювання, а саме спільного підприємства або зарубіжної філії (при 100%-му прямому інвестуванні).

скачать реферат Сучасні форми та системи оплати праці

Вступ Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що він, по-перше, створює вартість більше ніж коштує сам, по-друге, без нього неможливо здійснити будь-яке виробництво, по-третє, від нього багато в чому залежить ступінь (ефективність) використання основних і оборотних виробничих фондів. Як же змусити робочу силу працювати найбільше ефективно? Відповідь на це питання лежить в основі будь-якої кадрової політики. І на першому місці по важливості серед чинників, що впливають на ефективність використання робочої сили, стоїть система оплати праці. Саме заробітна плата, а найчастіше тільки вона, є тією причиною, що змушує робітника працювати. Тому значення даної проблеми важко переоцінити. 1.1 Заробітна плата як основний мотив продуктивної діяльності “Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноваженийним орган виплачує працівниковіза виконану ним роботу.” (ЗУ “Про оплату праці”).

скачать реферат Прибыль комерческого банка (Winword, RTF)

Вирішення цих проблем залежить насамперед від вдосконалення банківського законодавства. З метою захисту власних економічних інтересів банків і вкладників, підвищення надійності захисту кредитів, які надаються клієнтам банку, використання ефективних засобів і методів стягнення боргу необхідно здійснювати такі заходи як: систематичне і всебічне вивчення кредитних ризиків, прийняття заходів по їх пониженню; вдосконалення механізму економічного і правового захисту виданих кредитів з використанням заставного права, поручительства, а також інших форм гарантій та його забезпечення; направлення клієнтам, біржам та іншим зацікавленим закладам банківських звітів; здійснення страхування депозитів як один з засобів забезпечення стійкості банків та підвищення довіри до них; в процесі формування банків слід передбачувати можливість їх банкрутства, тому важливо при цьому мінімізувати негативні наслдки, для чого слід передбачити більш чітку процедуру об"яви банків банкрутами.В заключенні хотілося би відмітити, що українські комерційні банки не повинні втрачати частину свого прибутку через незнання та невміння оцінити існуюче положення щодо їх прибутковості та ефективності діяльності. І оскільки ми зараз знаходимося на самому початку становлення цивілізованих ринкових відносин, то від правильного щляху, по якому підуть наші банківські установи, від того, на скільки вони зможуть пристосуватися до цих умов, багато в чому залежить кінцевий результат як їх діяльності, так і економічного стану України в цілому.

скачать реферат Національна політика СРСР в роки перебудови

До політичної номенклатури, насамперед партапарату приходить розуміння того, що зберегти своє панування вона може, тільки перетворившись у власника державного загальнонародного майна на правах власника. Отже, як видно з усього вищесказаного, радянська номенклатура затівала «революційну перебудову» з добре продуманими цілями. У процесі розподілу власності і привілеїв відбулося, по-перше, злиття частини представників усіх номенклатур; по-друге, «нова» номенклатура довела розподіл власності до розгрому Центру і розвалу СРСР; по-третє, нова політична еліта зняла всякі обмеження на фінансово-економічну діяльність, оскільки це відповідало її соціальним інтересам. Якщо коротко характеризувати ситуацію, що створилася, то слід зазначити, що перехід у новий стан у країні здійснювався не буржуазно- демократичним, а кримінально-бюрократичним шляхом. Номенклатурна приватизація і бюрократична лібералізація створювали своєрідний сплав, що віддалено нагадує ринкові відносини. Такі підсумки реформування «по Горбачову». В результаті вже в 1992 році стали проявлятися такі явища, як низька ефективність виробництва, відсутність стимулів господарської діяльності, структурні диспропорції.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.