телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Товары для животных -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Інтеграція України у світове господарство

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
На жаль, обмежений виключно монетарними цінностями світогляд, який було покладено в основу макроекономічної політики в Україні, зумовив несприятливий клімат для створення й виживання вітчизняних структур, що займаються підприємницькою діяльністю, особливо у виробництві. Але необхідними є не тільки такі зміни макроекономічної політики, які врахували б загальні цілі промислової політики, вимоги щодо поліпшення інвестиційних передумов тощо. Йдеться про заходи, принципово відмінні від тих, які призвели до появи великої кількості кримінальних структур, про виважені і нормативно чіткі кроки, які забезпечили б виробничі пріоритети, зокрема, за технологічними напрямами, про які вже йшлося. Саме це постало б тим важелем кардинального значення, який допоміг би спинити деструктивні кризові тенденції і зрушити з місця спроможну до розвитку економічну систему, створити широку соціальну базу для ринкових умов. 5. Важливим напрямом стабілізації економічної ситуації в Україні є вирішення проблеми прав власності і вдосконалення процесу приватизації. Для цього пропонується запровадити дійовий механізм використання власності, що приватизується, виходячи з таких ознак власності, як володіння, розпорядження і користування. Доцільним є модифікація самого процесу приватизації з акцентом на відповідне наповнення, розпорядження й користування. Таке наповнення може грунтуватися на опрацюванні механізму передачі власності в користування і розпорядження. За умов, коли власність використовується ефективно і за призначенням протягом 5-ти років, її можливо повністю передати у володіння того, хто нею користується, в т.ч. за залишковою вартістю. Цей напрям передбачає термінове визначення підприємств, які належать до державних, казенних, а також таких, що можуть бути приватизованими безпосередньо, чи такі, що спочатку передаватимуться до розпорядження й користування. 6. Не втрачає актуальності стимулювання інвестиційних процесів за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. Причому досягнення рівня іноземних інвестицій в обсязі 1,4 млрд. дол. за перші 6 років незалежності - це відверто сумнівний рівень для країни, що територіально знаходиться в Європі і прагне бути справжді "європейською державою". Крім цього, в Україні усе ще відсутня програма стимулювання вітчизняних та іноземних інвестицій з відповідними важелями й механізмами реалізації. Не є доцільним прийняття таких екстремальних заходів, як ліквідація пільг усім СП, ухвала про що була прийнята в квітні 1997 р. Такі дії погіршать ставлення іноземного капіталу до діяльності в Україні. Найдоцільнішим є визначення певного кола СП (за розрахунками їх близько 200) та укладення з ними податкових угод. За цими угодами держава бере на себе зобов’язання заохочувати діяльність СП, а підприємство бере зобов’язання сплачувати податки, виходячи з визначеного рівня рентабельності. 7. Необхідним є комплекс заходів для подолання тіньової економіки держави. Це органічно поєднано з проблемами повернення капіталу, що "втік" за межі України, та легалізація тіньового обігу на національному рівні. Проблема подолання тіньової економіки виступає як важлива складова досягнення економічної безпеки держави. 8. певної корекції потребують відносини України з міжнародними фінансово-кредитними установами.

Україна: місце в світі й шляхи виходу з кризи//Україна: аспекти праці. - 1997р. - №5. - с.33-35. Матеріали Мінстату України "Торговий дефіцит - 96"// Фінансова Україна. - 1 квітня 1997 р. Егоров И., Михайлов В. Иностранные инвестиции в экономику Украины: тенденции и ожидания.// Финансовая Украина. - 18 февраля 1997 г. Див. там же.----------------------- Передумови інтеграції Політико-правові Економічні Соціально-культурні Інфраструктурні Передумови інтеграції Особливості інтеграції Шляхи інтеграції Фактори інтеграції Внутрішньоекономічні Зовнішньоекономічні Стан розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Стан розвитку національної економіки Особливості інтеграції Передумови інтеграції Шляхи інтеграції "Згори-донизу" "Знизу-догори" Регіональні Виробничо-галузеві Інтеграційні пріоритети Національна економіка України Регіоналізм Транснаціоналізація Вертикальна Горизонтальна Мікрорівень: внутрішньофірмові ринки Макрорівень: міжнародні організації та угруповання Зона вільної торгівлі Митний союз Спільний ринок Економічний союз Інтеграція ЧЕС ЦЄЗВТ Балтійський ринок СНД ЄСЄАВТ

Важливим є розуміння об’єктивно обумовленої етапності в реалізації інтеграційних пріоритетів України в Західній Європі з відповідною орієнтацією як внутрішньої, так і зовнішньоекономічної політики (табл. 1). Таблиця 1 Етапи реалізації зовнішньоекономічної політики України стосовно ЄС Етапи та головні завдання Особливості зовнішньоекономічної політики 1. Створення умов для розвитку співробітництва та інтеграції (4-5 років) успішне проведення внутрішніх економічних Експорт: підтримання перетворень щодо створення ринкового середовища, загальних масштабів і адаптованого до умов взаємовигідного динаміки, швидка реакція співробітництва з ЄС та його країнами-членами. на поточні наявні створення мікроекономічних передумов для можливості збільшення; майбутнього включення в європейські економічні якісний розвиток структури шляхом створення здатних до масштабної традиційного експорту. міжнародної кооперації великих фірм, Імпорт: стимулювання фінансово-промислових груп. ввезення дефіцитної адаптація законодавства України до вимог ГАТТ/СОТ сировини та і початок його пристосування до вимог напівфабрикатів, гармонізованого та уніфікованого законодавства продукції критичного ЄС. імпорту; імпорт визначення пріоритетних галузей і секторів комплектуючих деталей, української економіки, що мають порівняльні вузлів, компонентів в переваги у світовій і європейській економіці, межах кооперації; закупка динамічне нарощування їх експортного потенціалу, ліцензій, ноу-хау і в т.ч. за рахунок залучення кредитів та прямих обмеження ввозу окремих іноземних інвестицій з країн-членів ЄС. товарів непершочергової вибіркове підключення до тих проектів потреби; вибірковий європейського співробітництва та інтеграції, де протекціонізм. Україна здатна дотримуватися жорстких міжнародних Промислова і вимог і стандартів, апробація конкретних науково-технічна механізмів включення України до європейських кооперація: створення економічних структур. умов для розвиток договірних відносин з ЄС, одержання науково-технічної більш вільного доступу до Загальної системи кооперації; активізація преференцій європейських співтовариств від 1971 роботи з патентування в р. країнах ЄС нових використання фінансової допомоги ЄС з метою технічних рішень і подалання тимчасових ускладнень з платіжним технологій. балансом України, забезпечення критичного Інвестиційне імпорту, стабілізації грошової системи і співробітництво: подолання високих темпів інфляції за умов формування умов для розвитку виробництва, створення інституційної масштабного залучення основи ринкової економіки та динамізації іноземних інвестицій із прогресивних структуних зрушень. країн ЄС; співпраця з фінансово-кредитними організаціями ЄС; ефективне використання технічної допомоги. 2. Прискорена адаптація і початок входження в європейські економічні структури (6-10 років) прискорений вихід і закріплення на спільному Експорт: селективний ринку ЄС українських виробників товарів і послуг розвиток в пріоритетних міжнародноспеціалізованих сферах і виробничо-експортного секторах української економіки. потенціалу; суттєве розширення і поглиблення процесу диверсифікація вибіркового входження

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Відродження нації (Історія української революції: марець 1917 р. – грудень 1919 р.)

Революця на Вкран, так само як  в Рос, та чи инча доля  залежить у великй мр вд революц на Заход Европи. ¶ з цлковитою певностю можна сказати, що доля вдродження й визволення укрансько нац залежить вд всесвтньо боротьби соцалзма з капталзмом. Чотирьохлтня нечувано-жорстока й загубна для свтового господарства вйна, розхитаний економичний стан кожно крани, знищення колосально клькости цнностей, маса страждання, хвороб, зруйнованого життя, все це викликало серед вропейського пролетарату глибоку свдомсть ненормальности й злочинности сстеми капталстичного устрою сучасного громадянства. Росйська робтниче-селянська революця великим досвдом свом дала наочну лекцю реального здйснювання соцальних завдань пролетарату. Перейдена Совтською Росю велитенська праця над руйнацю панування старого громадянства й творенням нового, праця в тяжких, неприродних умовах, у стан постйно вйни, залзно блокади, внутршнх вибухв контрреволюц, в умовах зруйнованого вйною й царизмом господарства, серед вково темноти, несвдомости й забитости мас, ця праця переведена з таким успхом, з такими наслдками дала Европ востину приклад соцального чуда, яке пдносить захватом революцйн жив елементи й холодить передсмертною трвогою елементи паразтарн, злочинн, гнил

скачать реферат Крива IS. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi IS

Відповідно, 60 % сімей мають 32,7 % (точка С), 80 % сімей – 57,1 % доходу (точка D). Позаяк верхні 5 % сімей мають 16 % сукупного доходу, частка решти 95 % становить 84 %, що відбивається у точці Е. Поєднуючи всі точки, ми здобуваємо криву Лоренца ОАВСDEF для американської економіки, якою вона була в 1984 р. Кожна точка на кривій Лоренца позначає частку сукупного доходу, одержану відповідною частиною сімей. “Форма кривої Лоренца характеризує ступінь нерівномірності персонального розподілу доходу Чим ближче крива Лоренца до діагональної лінії, тим вище ступінь рівномірності розподілу доходу” . Математичний словник дає таке визначення поняття “деціль”: Деціль – значення, при якому безперевна строго монотонна функція розподілу F(х) приймають для j = 1, 2, 3, , 9 значення, рівні j / 10. 4. Валютна система. Валютний курс. За визначенням А.П.Румянцева і Н.С.Румянцевой, «валютна система – це форма организації й регулювання валютних відносин, закріплених національним законодавством і міжнародними угодами» . Національна валютна система України перебуває в процессе становлення. Вона формуеться с урахуванням структурних принципів світової валютної системы, позаяк Україна взяла курс на інтеграцію в світове господарство і вступила в МВФ.

Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
 Микола Міхновський: Життя і Слово

Мхновському, або написана з його безпосередньою участю. 51. Микола @едзь. Казки та оповдання з недйсного життя // Снп. 22  29 квтня; 6  13 травня. Микола @едзь псевдонм М. Мхновського. 52. М. Мхновський. Лрика. Харкв, 1912. С. 94. Збрка вршв пдписана менем автора. 53. Унверсал до народу укранського ус Соборно Украни (21.01.1913 р.) // ¶нститут рукопису ЦНБ м. В. Вернадського НАН Украни. Ф. 1. Од. зб. 11534. Арк. 25. Дослдник С. Квт вважа, що автором Унверсалу був М. Мхновський. Квт С. Дмитро Донцов. ¶деологчний портрет. К., 2000. С. 117. 54. Вдносини до вйни. Промова. Проголошена на першм вйськовм з'зд у Кив 6 травня 1917 р. К., 1917. 17 с. Виступ М. Мхновського на ¶ Всеукранському вйськовому з'зд 6 травня 1917 р. опублкований окремою брошурою пд його менем. 55. Спадщина тиранв. Спадщина тиранв. Видання Укр. Вйськ. Тов. Республ. Фед. м. Гетьмана Полуботка. К., 1917. 8 с. Авторство М. Мхновського зазначено на титульнй сторнц брошури. Бблографя праць про М.¶. Мхновського 1. А.Г

скачать реферат Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

Україна повинна підтримувати жваві відносини з міжнародними кредитно-фінансовими організаціями, та особливо з ЄБРР, оскільки без участі держави в МКФО неможлива її органічна інтеграція у світове господарство. Проте для поліпшення економічної ситуації в нашій країні провідну роль повинні мати залучені інвестиції саме з боку іноземних компаній, а не з боку МКФО. Таким чином, Україна повинна вдало використовувати переваги від співробітництва з ЄБРР, одночасно розширюючи співробітництво з іншими іноземними інвесторами . 101

 Український Крим

Доповдаючи до Москви про пдготовку до виконання згадано постанови, заступник Голови Ради Народних Комсарв УРСР В. Старченко та секретар ЦК КП(б)У Д. Коротченко зазначали: «Враховуючи, що в Куйбишевському район, куди мають переселитися з Украни 3 000 господарств колгоспникв, навантаження на одного працездатного буде надзвичайно низьким, оскльки вся площа орно земл  садв може бути повнстю  легко освона не бльш як 1 500 колгоспними см'ями, а також виходячи з мало забезпеченост житловими спорудами в район, Раднарком УРСР  ЦК КП(б)У просять зменшити план переселення з Украни в Куйбишевський район на 1 500 колгоспних смей, надавши м для розселення весь цей район» (ЦДАГОУ: Ф. 1.P Оп. 23.P Спр. 1318.P Арк. 8). Кивськ власт пояснювали сво мотиви тим, що посвн площ Куйбишевського району в 1941 роц становили всього 3 130 гектарв, а для укранських хлборобв, котр звикли до виробництва, поряд з технчними культурами, в основному зернових, картопл та городини, така обмеженсть рлл, х надзвичайна розкидансть невеликими шматками по грських схилах створить незвичн й важк умови в господарськй дяльност (там само.P Арк. 4)

скачать реферат Особливості національної економіки Тунісу

Успіхи, яких досягнуто у розвитку НІК, їхня інтеграція у світове господарство дозволяють з упевненістю говорити про те, що перспективи економічного росту, підвищення рівня життя народу та зростання зовнішньоекономічної експансії цих країн доволі сприятливі. У ХХІ столітті вони посядуть вищі місця у світовій економічній ієрархії. 3) Дати коротку характеристику групи, до якої належить аналізована країна Все угруповання країн, що розвиваються, досить неоднорідне, і, скоріше, правильно було б називати їх країнами третього світу. До країн, що розвиваються, відносяться, зокрема, такі держави, в яких більшість показників рівня і якості життя вище кожної розвинутої країни (Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Багамські острови та ін.). ВВП на душу населення, обсяг соціальних витрат уряду тут відповідають або навіть перевищують аналогічні показники країн Великої сімки. Є в групі держав, що розвиваються, середні, з непоганим рівнем розвитку економічної і соціальної інфраструктури, є і значне число країн із украй відсталим національним господарством, більшість населення яких знаходиться за межею бідності, що відповідає за методикою ООН одному доларові витрат у день на кожного мешканця.

скачать реферат Основные формы внешнеэкономических связей Украины

Зміст Зміст 2 Вступ. 3 Глава #1: Функції та місце міжнародного розподілу праці у світовому господарстві. 5 Глава #2: Основні форми та нормативно-правова база зовнішньоекономічних зв'язків України. 10 Глава #3: Історичний аспект міжнародної торгівлі, як одної з найважливіших форм зовнішньоекономічних зв’язків. 13 Глава #4: Товарна струтура експорту та імпорту України 15 Моделі взаємовідносин України з Росією та ЄС 20 Глава #5: Інтеграційні та інвестиційні процеси в Україні 25 Висновок 28 Список літератури 29 Додаток Вступ. Зовнішні зв’язки України – це її взаємообмін з країнами світу продуктами матеріального виробництва, послугами, інформацією на основі міжнародного поділу праці, а також співдружність політичних органів, що направлена на ефективне вирішення, як особистих проблем громадян, так і глобальних проблем людства. Міжнародні зв’язки - поліфункціональні, вони виконують функції щодо органічного інтегрування у всесвітні структури з метою закріплення миру та безпеки, ефективного розвитку економіки, науки, освіти та культури, формуванню єдиного екологічно чистого простору Землі, задоволення особистих потреб громадян та суспільства України в цілому.

скачать реферат Державне регулювання ЗЕД

На ділі, роль держави при деякій зміні його функцій у перехідній економіці зростає. Якщо в колишній системі всесильна тоталітарна держава в зовнішньоекономічній сфері, насамперед здійснює функцію збереження сформованої і планової економіки, яка роз'їдається кризою, що поширюється, то в перехідному процесі воно закликано активно сприяти формуванню нової майбутньої системи, шляхом регулювання зовнішньоекономічної діяльності - однієї з найважливіших складових економіки. Адже, один з найбільш потенційних шляхів «порятунку і процвітання» національної економіки - це інтеграція національної економіки у світове господарство і зовнішню торгівлю. Тому, у своїй роботі я вирішив розкрити методи регулювання ЗЕД, щоб ясніше вималювалося різноманіття ефективних заходів удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності, але для формування комплексної скоординованої системи необхідні подальші кроки в області експортної, митної, податкової політики і організаційного сприяння зовнішньоторговельним операціям. Тільки в цьому випадку зовнішньоекономічна діяльність з підручного і малоефективного засобу зведення поточних і хронічних дефіцитів у багатьох державах, стане могутнім каталізатором росту народного добробуту, підйому економіки, стимулом науково-технічного прогресу. Література 1. Закон України “Про зовнішьоекономічну діяльність”. 2. Закон України “Про єдиний митний тариф”. 3. Закон України “Про режим іноземного інвестування” 4. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. 5. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник / С.М.Чистов, А.Є.Никифоров, Т.Ф.Куценко та ін. – К.: КНЕУ, 2000.

скачать реферат Місце України в глобалізаційних процесах

Поза таким широким смисловим контекстом інтеграційні заходи позбавлені обґрунтованої цільової спрямованості. Політичні успіхи в сфері зовнішньої політики України, прагнення діяти згідно з міжнародними нормами, дотримання укладених угод привели до зростання авторитету і поваги до України з боку світового співтовариства, посилення її ролі при вирішенні глобальних і регіональних проблем, зокрема проблем європейської безпеки. Разом із тим слід визнати, що занадто оптимістичними є сподівання щодо швидкого перетворення України у рівноправного партнера розвинених країн Заходу. Цьому перешкоджає кризовий стан економіки країни, низька ефективність і культура виробництва, широке застосування застарілих технологій. Спрямовуючи свої погляди в Європу, треба пам'ятати, що інтеграція країни у світову економіку - це послідовне вирішення завдань, що забезпечують в першу чергу загальнонаціональні інтереси країни в цілому. Ця проблема не може вирішуватися без врахування зовнішньополітичних інтересів та внутрішньоекономічних орієнтирів. І тільки після того, як будуть досить чітко визначені основні елементи національної зовнішньої та внутрішньої економічної політики, можна буде визначити масштаби інтеграції у світове господарство. Ґрунтуючись на єдності економічних та політичних інтересів України, вже зроблених нею реальних кроків, можна говорити про цілком визначену тенденцію розширення і розвитку її інтеграції до європейських структур.

Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы
скачать реферат Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

В результаті структурні зрушення гальмуються фактично нульовою інвестиційною активністю; • значний відтік капіталу з України ( в негативному відношенні ~110), обумовлений, з одного боку, кримінальним його характером, а з другого, невірою значної частини вітчизняних бізнесменів у сталість економічних перетворень, а також значні труднощі щодо легального ведення бізнесу. • подальше погіршення структури експортно-імпортних потоків: збільшення в експорті питомої ваги сировинної групи товарів, а в імпорті - продукції споживчого призначення. • недостатній розвиток фінансової, технічної, інформаційної та іншої інфраструктури; • неконкурентоздатність продукції більшості українських підприємств, більш того, - ймовірність "системного відриву" її від групи провідних країн через несумісність технологій, низьку здатність економіки до інвестицій та нововведень, структурно-галузеву несумісність; • переважна орієнтованість торговельних зв'язків України на одну країну - Російську Федерацію;    Щодо стратегічних напрямів інтеграції України в світове господарство необхідно виділити:  Входження її в перспективі до структур Європейського Союзу (ЄС).

скачать реферат Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

ЗМІСТ 1. Галузеві особливості формування витрат у перехідній економіці України 2. Порядок і умови формування витрат рибницьких господарств 3. Облік витрат в господарствах рибницької галузі Література 1. Галузеві особливості формування витрат у рибництві Останні роки характерні для української економіки пошуком способів інтеграції у світове господарство. Для швидшої адаптації до ринкових умов основні наголоси ставляться на макроекономічні важелі і механізми. Безсумнівним є те, що всі зусилля направлені на стабілізацію економічного розвитку виявляться марними, якщо окремі підприємства через відсутність ефективних мікроекономічних механізмів будуть недієздатними в сучасних умовах господарювання. І це закономірно стосується як аграрних підприємств загалом, так і рибницьких господарств внутрішніх водойм України зокрема. Рибне господарство у складі колишнього Радянського Союзу посідало одне з провідних місць у структурі виробництва рибної продукції. Слід відмітити, що у 1990 р. рибницькими господарствами було виловлено 84,2 тис. тонн риби, а у 1991 – 78,4 тис. тонн. У свою чергу, рибна галузь споживає продукцію 62 галузей промисловості, зокрема: нафтової, кам , 2001. – 480с

скачать реферат Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

При розрахунках його обсягів на країновому рівні використовують показник реального ВВП на душу населення, який є основним при проведенні міжнародних порівнянь та відповідної типології держав світу. Для визначення світових тенденцій використовують також показник Валового Світового продукту (ВСП). Актуальність теми даної курсової роботи визначається тим, що макроекономічні порівняння країн світу та методи їх розрахунків є науковою основою для розробки обґрунтованого соціально-економічного прогнозу, що базується на відповідних темпах зростання національного та світового господарства. Розгляд проблеми входження України у систему світового господарства свідчить, що її економіка має значний інтеграційний потенціал, усі підстави і значні можливості для поступового входження у світову економіку. Це зумовлено тим, що в нашій країні існують вагомі об'єктивні матеріальні передумови, які, виступаючи як інтеграційний потенціал, сприяють розвиткові зовнішньоекономічних зв'язків: природні й трудові ресурси, виробничі потужності, науково-технічний потенціал, географічне розташування, транспортне забезпечення, геополітичне становище.

скачать реферат Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ Кафедра: обліку і фінансів Курсова робота з дисципліни: Фінанси підприємств на тему: «ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО ОБСЯГУ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ» Харків-2008 Вступ У системі відтворення, безвідносно до його суспільної форми, інвестиціям належить найважливіша роль у справі поновлення і збільшення виробничих ресурсів, а, отже, і забезпеченні визначених темпів економічного росту. Якщо представити суспільне відтворення як систему виробництва, розподілу, обміну і споживання, то інвестиції, головним чином, стосуються першої ланки – виробництва, і, можна сказати, складають матеріальну основу його розвитку. Кожна країна намагається збільшити загальний обсяг продукції, щоб підвищити рівень життя своїх громадян. Досягти цієї мети можна лише через інвестиції, які є одним із найважливіших елементів господарського життя країни. Становлення національної економіки України не заперечує ряду дуже важливих загальних закономірностей в інвестиційній діяльності, разом з тим, воно породжує загальні сутнісні риси, обумовлені зміною економічних пріоритетів, формуванням національного ринку, прагненням до інтеграції економіки у світове господарство.

скачать реферат Совместные предприятия на примере Киевской области

Ефективність, масштаби, цілеспрямованість цього процесу залежить від стану механізму та способів його регулювання; тобто від вибору та використання сукупності принципів, форм та методів здійснення міжнародних господарських відносин нашої держави. В умовах переходу до ринку оптимальне функціонування національного механізму здійснення зовнішньоекономічних відносин залежить від того, наскільки повно враховуються, насамперед державними органами, сучасні тенденції, специфіка та особливості розвитку нашого господарства. Для формування сучасної моделі регулювання зовнішньоекономічної діяльності дуже важливою для підприємництва є розробка та прийняття його нормативно-правового забезпечення. Формування національної моделі зовнішньоекономічних підприємницьких відносин передбачає розробку концепції зовнішньоекономічної політики, моделей інтеграції України в систему світового господарства. В цьому плані національна стратегія господарських відносин повинна бути зорієнтована на розширення спектра зовнішньоеконмічних відносин з країнами світового співтовариства, передусім в галузях, видах виробництва, що визначають науково-технічний прогрес.

Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Girl" (четырехсекционный).
Этот комод не оставит Вас равнодушными. Яркая оригинальная расцветка комода привлечет и взрослого, и ребенка, и того, кто предпочитает
1862 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
скачать реферат УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Що до проблеми рівноправності відносин, то тут більше залежить від Росії, від її бажання підходити на паритетних засадах. Роль України в цій проблемі ? співпрацювати з російськими демократичними колами, які підтримують рівноправні відносини, до яких зобов’язує Договір про дружбу. Проблему двосторонньої політичної необізнаності можна вирішити шляхом створення науково-дослідницьких центрів, які б вивчали сучасний стан відносин між державами. Зокрема, в Україні існує Національний інститут українсько-російських відносин, а з боку Росії не має аналогічних структур і це йде не на користь державам. Проблему з Чорноморським флотом слід вирішувати укладанням взаємовигідних міждержавних договорів, які б засвідчили спільні інтереси та спільні навчальні програми на Чорному морі, чітко розділити сфери впливу. Ці заходи змогли б пом’якшити українсько-російські відносини. Проблему промислової конкуренції між двома країнами, яка значною мірою викликає і протиріччя у політичній сфері, можна вирішити спільною співпрацею. Є дуже багато секторів світового ринку, де Україна і Росія, які мають великий науково-технічний потенціал, могли б успішно співпрацювати на ринку третіх країн і не створювати штучної конкуренції між своїми підприємства. І.6. Майбутнє українсько-російських відносин у політичній сфері У майбутньому в українсько-російських відносинах необхідна оптимізація зовнішньоекономічних курсів держав, тобто зменшення негативних наслідків і посилення позитивних ефектів за неминучої широкомасштабної інтеграції економіки обох країн у світове господарство, а держав у європейські та світові політичні структури.

скачать реферат Интеграция Украины в мировое хозяйство

смотреть на рефераты похожие на "Интеграция Украины в мировое хозяйство" План: Інтеграція України у світове господарство1. Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України 2. Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України 3. Роль економічної реформи в інтеграції України у світову економічну систему 4. ЛітератураОб'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України Розбудова незалежної України об'єктивно потребує входження її у світове господарство на організаційно-економічних засадах ринкових відносин на принципах рівноправності та взаємної вигоди у співробітництві. Дипломатичне визнання молодої Української держави більшістю країн світу прискорює й урізноманітнює розвиток її зовнішньоекономічних відносин. Однаковою мірою це стосується як молодих незалежних країн, що утворилися на основі колишнього СРСР і переходять до ринкового тину відносин, так і держав розвинутої ринкової економіки та країн, що розвиваються. Об'єктивна необхідність інтеграції України у світове господарство і розвитку її міжнародних відносин безпосередньо випливає передусім з потреб використання у національній системі відтворення міжнародного поділу праці для прискорення переходу до ринкової економіки країни з метою її розвитку і зростання багатства суспільства.

скачать реферат Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

Більська Я.О. Вступ У сучасних умовах інтенсивної інтеграції економіки України у світове господарство і потреби в активізації та нарощуванні обсягів інвестиційної діяльності в державі, важливого значення набуває амортизаційна політика, як фактор формування інвестиційних ресурсів підприємств. Актуальність даної теми проявляється ще й в тому, що разом з переходом до ринкової економіки і, як наслідок, утвердженням комерційних засад здійснення господарської діяльності, приватизацією державних підприємств, виникла потреба у виробленні нових підходів до формування фінансових ресурсів підприємств, зокрема в їх системі все більше зростає значення амортизаційних відрахувань. Найважливішими організаційно-економічними умовами функціонування підприємства є економічна самостійність; забезпечення самоокупаємості, рентабельності та самофінансування; економічна зацікавленість; матеріальна відповідальність за результати господарської діяльності. Необоротні активи - це матеріальні і нематеріальні ресурси, що належать установі і забезпечують її функціонування і термін корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше одного року. І від того як користуються ними, залежить фінансовий результат підприємства.

скачать реферат Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

Реферат Тема: Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір ЗМІСТ ВСТУП НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП В період ринкової трансформації економіки України першочергове значення має розробка на науковому фундаменті зовнішньоекономічної політики та механізму її реалiзацiї з урахуванням світового досвіду. Водночас в Україні бракує фундаментальних систематичних наукових досліджень щодо особливостей зовнішньоекономічної політики країн з перехідною економікою в умовах глобалізації світового господарства. Ця обставина є однією з причин того, що в Україні після проголошення державного суверенітету у зовнішньоекономічній політиці були допущені стратегічні помилки, а пізніше, в ході розгортання економічних реформ, також спостерігалися певна хаотичність i непослідовність у здійсненні цієї політики.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.