телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Книги -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Інфляція та антиінфляційні заходи

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Тобто чим більшу стійкість набувають адаптивні очікування, тим складніше фінансувати капіталовкладення, тим повільніше збільшується товарна маса і тим глибший інфляційний розрив. Якщо виробники і працівники торгівлі, розраховуючи на підвищення цін, почнуть гальмувати продаж, приховувати товари, сподіваючись з часом збути їх дорожче, то ситуація може значно погіршитися. Подібні дії іноді зустрічаються навіть у ринковій економіці, де тривале приховування товарів здатне викликати банкрутство. Зрозуміло, що там, де панує адміністративно- командна система, вони набагато поширеніші. Адже державна торгівля, не пропускаючи товари до покупців, мало чим ризикує, оскільки володіє тіньовими ринками збуту необмеженої місткості. Отже, адаптивні інфляційні очікування сприяють формуванню невдалої комбінації повільного зростання пропозиції і швидкого збільшення попиту. Формується механізм, який неухильно тягне ціни вгору. При цьому слід зазначити, що адаптивні очікування мають мікроекономічну природу, визначаються подіями, що відбуваються на конкретних ринках. Роздумуючи, скільки грошей витратити на купівлю, споживач керується рухом тих цін, які бачать на ринку (в магазині, в кінотеатрі, пральні тощо). На будь-які зміни макроекономічних умов, що виражаються, припустимо, у скороченні бюджетного дефіциту або в переході до неінфляційної грошової політики, він реагує не раніше, ніж переконається в тому, що ціни насправді знижуються. До цього адаптивні очікування будуть і надалі домінувати у психології споживача, який продовжить нагнітання поточного попиту за рахунок заощадження. Сам характер адаптивних очікувань такий, що їхній шлейф тягнеться довго, підтримуючи інфляційний механізм навіть тоді, коли на рівні народного господарства вже зроблено, здавалось би, все необхідне для припинення інфляції. Отже, гасіння інфляційних очікувань – найважливіша проблема держави, що стає на шлях боротьби з інфляцією. Судячи із недавнього минулого розвинутих країн проблема позбавлення людей нездорової інфляційної психології, що виявляється на ринку у вигляді ажіотажного попиту, не менш складна і багатогранна ніж, наприклад, структурна перебудова виробництва або нормалізація бюджету і грошового обігу. Тут ніяк не обійтися без всебічного зміцнення ринкових механізмів. Діючи в обстановці загального підвищення цін, тільки вони здатні викликати зниження останніх хоча б на деяких товарних ринках, що підвищить схильність до заощадження, допоможе стабілізувати поточний попит. 4. Інфляція попиту і витрат В основі іншого механізму формування інфляції лежить взаємозв'язок попиту й витрат, що відображено на рисунку 1.1.AS2 Рівень цін (базовий рівень=10) АS 1,3Інфляція, спричинена попитом Е3 AS1 1,2 Е2 1,1 E1 1,0 Природний рівень AD2 реального обсягу виробництва AD1 900 1000 1100 1200 Реальний обсяг виробництва Рис.1.1. Інфляція, спричинена попитом і витратами У міру того, як економічна система у своєму русі проходить від точки Е1 через Е2 і Е3, характерні зміни в економіці і грошовому обігу викликають інфляцію (тривале підвищення рівня цін). Як видно з рис. 1.1, інфляційні процеси розвиваються у двох, відмінних один від одного, варіантах.

Центральний банк має нарощувати обсяг грошової маси і тоді, коли надає позики уряду, який покриває таким чином дефіцит державного бюджету. За такої ситуації кількість грошей, що перебуває в обігу зростає. Припустимо, що швидкість, з якою розширюється грошова маса, не виходить за межі довгострокового ліміту, що забезпечує неінфляційний розвиток народного господарства. За даних умов інфляції немає, оскільки в народне господарство вливається стільки грошей, скільки їх потрібно для обслуговування більшого обсягу товарів. Держава, забезпечуючи це збільшення, побіжно розв'язує і деякі інші свої проблеми, зокрема короткострокове регулювання, обслуговування внутрішнього боргу тощо. Таку політику центрального банку, незалежно від того, яким був безпосередній привід для включення грошових регуляторів, можна вважати правильною і неінфляційною. Однак частіше бувають випадки, коли держава, намагаючись прискорити розвиток виробництва, або, маючи якусь іншу мету, вдається до експансії, до економічно необгрунтованої грошової політики. У намаганні якнайшвидше розв'язати свої поточні проблеми не гребує засобами, до яких вдається, і підключає центральний банк до застосування будь-яких із них. Легковажне ставлення до довгострокових негативних наслідків інфляційних заходів призводить до того, що фактично втрачається уявлення про справжнє призначення грошової політики. Отже, замість того щоб оберігати господарство від інфляції, центральний банк, насичуючи економіку зайвими грошовими знаками, сприяє її прискоренню. Перевищення державних видатків над її доходами є одним із найвагоміших чинників інфляції. Якщо бюджет дефіцитний, то, як його не фінансуй, інфляції не уникнути. Але швидкість її наростання значною мірою залежить від того, як саме організоване покриття бюджетного дефіциту. Проблема бюджетного дефіциту є нині однією із найбільш гострих і спірних. Під час її обговорення часто посилаються на досвід різних країн, економіка яких нормально функціонує за 5- і 10-відсотковому рівнях бюджетного дефіциту відносно до ВВП. При цьому, однак, не беруть до уваги таку важливу обставину, як джерела фінансування бюджетного дефіциту в цих країнах, хоча саме вибір джерел фінансування бюджетного дефіциту, а не його розмір сам по собі має принципове значення для функціонування національної економіки. 2.2 Інфляційні джерела фінансування дефіциту бюджету Бюджетний дефіцит може фінансуватися за рахунок трьох основних джерел: внутрішніх і зовнішніх позик, грошової емісії. У випадку фінансування державних видатків за рахунок позики у приватному секторі кількість товарів та послуг у народному господарстві залишається незмінною і наслідки такої заборгованості залежать від економічної кон”юктури і стану ринку праці та капіталу. За наявності в країні вільних коштів і недостатності попиту на капітал з боку приватного сектора збільшення державних видатків, які фінансуються за рахунок внутрішніх позик, стає чинником, що сприяє економічному розвитку. Якби український уряд мав змогу поширити серед населення і підприємств державні облігації у розмірах, достатніх для покриття бюджетного дефіциту, то це означало б, що збільшення державних видатків відбувалося б за рахунок скорочення особистого споживання.

Однак проблему очікувань бажано розв'язувати якнайшвидше – ще до того, як інфляція поставлена під контроль. Світовий досвід говорить про можливість це зробити. Він показує, що інфляційні очікування якнайшвидше долалися там, де виконувалися принаймні дві умови. Перша із них – всебічне зміцнення механізмів ринкової системи. Тільки вони здатні викликати природне, що супроводжується збільшенням кількості і підвищенням якості товарів, зниження цін або хоча б уповільнення їхнього зростання. Лише за такої умови ймовірна зміна споживчої психології, подолання в ній інфляційних мотивів. Доки споживач не переконається в тому, що коливання цін набули ринкових окреслень, він зберігає пагубну для економіки схильність до інфляційного збільшення поточного попиту. Другою умовою є існування уряду, який непохитно дотримується курсу на поступове викорінення некеруючої інфляції і користується довір'ям більшості населення. Заслужити це довір'я, щоправда, можна лише тоді, коли уряд ставить перед собою цілком визначені, практично здійснимі і такі, що можна легко перевірити, антиінфляційні завдання, заздалегідь інформує про це населення і неухильно домагається розв'язання цих завдань. Маються на увазі, наприклад, регулярні повідомлення про той рівень інфляції, який уряд збирається утримувати, і необхідний для цього темп зростання грошової маси. Якщо уряд добросовісно виконує свої обіцянки, то і виробники, і споживачі поступово переконуються в тому, що керівництво країни не тільки з усією рішучістю стало на шлях боротьби з інфляцією, але й здатне контролювати становище, добиватися реалізації оголошених цілей. Чим глибше це усвідомлюється, тим більше довіряють урядові, тим охочіше рішення про ціни, пропозицію, попит, заощадження тощо пристосовуються до заздалегідь установленого ліміту на приріст грошової маси. Отже даний ліміт стає реальною силою, яка впливає на економічну поведінку, сприяє зниженню інфляційних очікувань. За цих умов учасники економічної системи починають працювати разом з урядом, допомагають йому подолати інфляцію. Тому в інфляційній обстановці, тим більше в умовах гіперінфляції, країна не може собі дозволити мати уряд, до якого не має довір'я. І ступінь останнього визначається зовсім не розмірами протиінфляційних компенсацій. Довіряють не стільки “доброму”, скільки сильному уряду, який на ділі довів свою рішучість і здатність протидіяти інфляції. 2. Ефективна монетарна політика Другим невід'ємним компонентом антиінфляційної стратегії є тривала грошова політика. Її відмінна особливість – введення жорстких лімітів на щорічні прирости грошової маси. Цей показник визначається довгостроковим темпом зростання реального виробництва і таким рівнем інфляції, який уряд вважає прийнятним і зобов'язується контролювати. Для того щоб грошова політика була справді антиінфляційною, вказаного ліміту треба дотримуватися протягом тривалого часу і, найважливіше, незалежно від стану бюджету, інтенсивності інвестиційного процесу, рівня безробіття тощо. Межу грошової експансії треба перетворити у стелю, що обмежує будь-яку діяльність держави, пов'язану зі змінами грошової маси. При цьому треба пам'ятати, що немає більш підступного шляху розладнання економіки будь-якої країни, як запуск зайвих грошей у сферу обігу.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Макуха або штрихи до політичного портрета "Блоку Юлії Тимошенко"

Тимошенко було визнання нею цлком свдомого зриву виступу Президента з Щорчним Посланням до Верховно Ради Украни. Поясненням таких дй стало те, що х, мовляв, «довели». Однак у чому полягала суть «доведення», Ю. Тимошенко не сказала, вона, як голова фракц БЮТ ¶.Г. Кириленко, лише повторила тезу про необхднсть почати роботу «з пакета антинфляцйних заходв». Як наслдок, майже ус ЗМ¶ повдомили, що причиною блокування бютвцями трибуни Верховно Ради 13 червня 2008 р. стала вимога першочергового прийняття «пакета антинфляцйних законопроектв», при цьому вони зслалися на пояснення голови парламентсько фракц БЮТ ¶.Г. Кириленка само Юл Володимирвни. Однак це не вдповдало дйсним обставинам справи - жодного пакета антинфляцйних законопроектв н Кабнет Мнстрв, н фракця БЮТ у Верховнй Рад Украни станом на 13 травня 2008 року не вносили! Вперше про це публчно, але надто делкатно сказав Голова Верховно Ради Украни Арсенй Яценюк: «Понад усе мене турбу, хто дезнформував Прем'р-мнстра про те, що протягом чотирьох мсяцв у парламент не розглядаються антинфляцйн законопроекти»

скачать реферат Финансы и кредит

Міністерство зовнішніх економічних зв(язків і торгівлі України УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ Контрольна робота з дисципліни «Гроші та Кредит» Тема: “Інфляція, види та шляхи її подолання” Слухач: Годована О.Г. група М3 2-4 Київ 2000 План І. ВступII. Сутність та форми інфляції: II. 1. Причини інфляції 11.2. Типи інфляції 11.2.1. Інфляція попиту 11.2.2. Інфляція пропозиції 11.3. Види інфляції 11.4. Економічні і соціальні наслідки інфляціїIII. Антиінфляційна політика та основні засоби боротьби з інфляцією: Ш.1. Прямі засоби Ш.2. Непрямі засоби III. З. Першочергові антиінфляційні засобиIV. ВисновокСписок літератури І. Вступ Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних дослідженнях. Тому, незважаючи на жваве обговорення зазначених питань на сторінках економічної преси, актуальність їх не зменшується. Висока вартість аналізу інфляційних процесів, велике число діючих чинників ускладнюють вироблення правильної грошової політики.

Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
 Макуха або штрихи до політичного портрета "Блоку Юлії Тимошенко"

Аби бютвц, боронь Боже, не образились за таке нечуване зухвальство на хню адресу, В. Кириленко запевнив, що очолювана ним фракця «готова голосувати» за все, що внесе БЮТ. ¶ на завершення В. Кириленко, порадив аби Кабнет Мнстрв Украни таки розробив затвердив «справжнй пакет антинфляцйних заходв». Уже з цього пасажу добре видно: В. Кириленко його колеги знали, що жодних антинфляцйних проектв на той момент у Верховнй Рад не було. Для чого ж тод виправдовуватися? А головне - перед ким? Можна лиш уявити, який гомеричний регт та кепкування охопили верховодв БЮТ, коли вони перечитували ц нашоукранськ «перли». У таких випадках О. Турчинов, поспуючи головою, смться до слз аж присда - бачив це на власн оч. Пишу так, бо В'ячеслав Кириленко припустився величезно помилки, визнавши снування так званого «антинфляцйного пакета законопроектв», якого насправд нколи не було. ¶ хоча вн його все ж назвав «умовним», але визнав. Цю помилку досить чтко пдмтив використав його однофамлець кервник фракц БЮТ ¶ван Кириленко, який одразу ж заявив, що «ключовою у виступ колеги була теза про те, що антинфляцйн законопроекти були в порядку денному»

скачать реферат Інфляція середини 80-х рр. в ізраїльській економіці

1. Суть та форми інфляції 2. Інфляція в середині 80-х років в Ізраїлі 3. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика Висновок Список літератури 1. Суть та форми інфляціїІнфляція - процес знецінення грошей унаслідок надмірної емісії та переповнення каналів обігу грошовою масою. Зовні вона проявляється у зростанні загального рівня цін та зниженні купівельної спроможності грошей. Інфляція призводить до стихійного перерозподілу доходів та багатства між соціальними групами населення, зниження матеріального стимулювання праці, до спаду виробництва, скорочення інвестицій, гальмування науково-технічного прогресу, послаблення зовнішньоекономічних позицій країни, зменшення конкурентних можливостей на світовому ринку. Інфляція не виникає раптово, а розвивається поступово як тривалий процес, який можна розділити на три етапи: на першому етапі темпи зростання цін (інфляції) відстають від темпів збільшення грошової маси в обігу; на другому етапі темпи зростання цін значно випереджають темпи зростання грошової маси в обігу; на третьому стані зростання цін набирає нерівномірного стрибкоподібно характеру, коли темпи зростання цін то випереджають темпи зростання грошової маси, то відстають від них.

 Макуха або штрихи до політичного портрета "Блоку Юлії Тимошенко"

До ц команди дуже важко вднести колишнього Голову Верховно Ради Украни, комунста О.М.Ткаченка, який автором двох законопроектв з п'яти. Окрм цього, номер «1», який на законопроект стоть через риску до основного, засвдчу ншу редакцю цього ж законопроекту. Таких у перелку два. Отже, фактично внесено три законопроекти, автором двох з них О.М.Ткаченко. То що ж внесла команда Юл Володимирвни? Тут серйозну мову можна вести лише про один законопроект, поданий у парламент Кабнетом Мнстрв, - «Про внесення змн до Закону Украни «Про митний тариф Украни». Але вн чисто сотвським проектом ма дуже вддалене вдношення до справи подолання в Укран нфляц. Це по-перше. А друге, цей законопроект у Верховнй Рад одержано зарестровано 8 травня 2008 року. Як всм добре вдомо, 9, 10 11 травня у цьому роц були вихдними днями. 12 травня - це понедлок, у Верховнй Рад в цей день працюють комтети погоджувальна рада фракцй; це був перший робочий день псля внесення урядом Тимошенко диного, так званого антинфляцйного, проекту

скачать реферат Оборот векселей в хозяйственной деятельности и Роль Национального Банка Украины в обороте векселей

По-друге, вексель здатний виконувати функцію платежу. Як платіжний засіб, він дозволяє отримати гроші, не чекаючи строку платежу. Його можна продати або ж закласти в заставу комерційному банку. Купівля банками векселів носить назв обліку векселів або дисконту. Банки ж, купивши векселі, до настання строку оплаті утримують їх у себе, стягуючи при цьому певну суму, що називається обліковим процентом, тобто купують векселі скидкою або з дисконтом. У даному випадку банк перебирає в себе функцію кредитора, а при настанні строку оплати стяг борг з векселедавця. Прискорення розрахунків і грошового обігу, звичайно, головними функціями векселя. Але не тільки вони зберігають свою силу з часів виникнення вексельного обігу і донині. До ні додалися інші. Насамперед, вексель здійснює функції контролю за виконанням зобов'язань між суб'єктами господарського життя, скорочення грошової і кредитної маси в обігу, а отже, і стримування темпів інфляції. Зокрема, антиінфляційну спрямованість вексельного обігу можна зобразити так: Т — рівень виробництва товарної маси; Ц — ціни на товари, що пребувають в обігу; Г — грошова маса; V — швидкість обертання грошової одиниці.

скачать реферат Крива IS. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi IS

Дійсно, “зростання державних видатків або скорочення податків зменшують національні заощадження за даного рівня доходу. Зменшення пропозиції ресурсів на ринку позичкових коштів збільшує ставку проценту, яка забезпечує рівновагу. Позаяк ставка проценту тепер вище за даного рівня доходу, крива IS зміщується вгору у відповідь на стимулюючу зміну в бюджетно-податковій політиці” . 2. Антиінфляційна політика держави: сутність, стратегія і тактика. Свiтовий досвiд виробив двi головнi концепцii антиiнфляцiйних заходiв, що спираються на кредитно-грошову i фiскальну полiтику. Це - заходи або безкомпромiсноi боротьби з iнфляцiєю, або адаптацii, пристосування до життя в умовах iнфляцiйноi нестабiльностi. Перший метод реалiзується шляхом змiн у системi оподаткування ( як правило пiдвищення податкiв) та введенням жорсткого державного контролю цiн та зарплати. Другий - це iндексацiя доходiв, застосування механiзму корегування процентних ставок вiдповiдно до темпiв iнфляцii та iн. До того ж необхiдною є повна адаптацiя усiх економiчних iнституцiй до функцiонування в умовах iнфляцii.

скачать реферат Державне регулювання ринкової економіки

Антициклічне регулювання передбачає використання таких методів, як бюджетна та кредитно-грошова політика. У першому випадку з метою впливу на платоспроможний попит населення маневрують державними витратами та податками (при недостатньому попиті збільшуються державні капіталовкладення, знижуються податки та ін.; при надмірному — державні витрати скорочуються, а податки зростають). Стимулювання попиту, як правило, посилює інфляцію, а антиінфляційне регулювання посилює застій При кредитно-грошовому регулюванні центральні банки збільшують або зменшують кількість грошей в обігу і ставки позичкового процента. Основним методом боротьби з 50 х до середини 70-х років стало проведення державою «політики доходів», що передбачає контроль над зростанням заробітної плати та цін. Держава при цьому виступає «посередником» між працею та капіталом, між монополіями та профспілками при укладенні договорів, проведенні страйків та ін. З приходом до влади у США колишньої адміністрації Р. Рейгана урядовий орган, який здійснює контроль над заробітною платою та цінами, був ліквідований. В основному аналогічні заходи були вжиті й у ФРН, Великобританії та інших країнах.

скачать реферат Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

А на поверхні все буде виглядати так, ніби уряд виконав свій обов`язок, індексував заощадження, а вкладник одержав їх. Та залишився ні з чим зі своєї вини, бо не зумів вигідно продати свій сертифікат. Насправді ж людина залишилася обдуреною своєю рідною державою двічі: спочатку за допомогою інфляційного механізму, а потім її антиінфляційними заходами. Часто урядові особи запитують, де взяти гроші, щоб повернути їх вкладникам. І бачать тільки один вихід – емісія грошей, яка приведе до ще більшої, небувалої в світі інфляції. І свідомо не бачать другого, зовсім простого, але єдино вірного шляху розв`язання цієї проблеми – вилучити награбоване у злодіїв і повернути його власникам, як це робиться в усіх країнах світу. При цьому слід покарати тих, хто допустив це розкрадання народного добра, як це робиться завжди щодо рядових членів суспільства. Люди не винні, що це майно розікрали, вивезли і продовжують вивозити за кордон і т. д. Держава повинна була забезпечити надійну охорону національного багатства і соціальну справедливість в суспільстві.

Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
скачать реферат Финансовая безопасность государтва, финансовый кризис в Украине

Відповідно до цього й антиінфляційні заходи повинні бути різними. При зменшенні споживчого попиту на товари інфляція в розмірі до 4 відсотків може сприяти зростанню виробництва і стати стимулом до економічного зростання. Коли темпи інфляції переходять межу 4-5 відсотків, темпи економічного зростання починають зменшуватися, а коли інфляція сягає 24-25 відсотків, економічне зростання припиняється, на зміну йому приходить стагнація і спад виробництва, який поступово поглиблюється. При стагнації понад 5 років фінансову незалежність держава втрачає. Інфляція, зумовлена технологічними і технічними причинами, не може бути усунена лише монетарними заходами. Для цього потрібні інвестиції в економіку з метою її технічного переоснащення, вирівнювання умов господарювання для всіх виробників, підвищення конкуретно-спроможності продукції, стимулювання щодо збільшення насленням заощаджень у фінансових активах, які повинні згодом стати інвестиціями, спроможними пожвавити виробництво. Антиінфляційна політика в умовах перехідної економіки має вжити низку заходів у сферах зовнішньо-економічної, виробничої, інституційної, фінансової, кредитної, соціальної діяльностей.

скачать реферат Инфляция в Украине

У зведеному бюджеті України за січень-вересень 1995 року 40,3% загальної суми видатків припадає на фінансування соціально-культурних заходів. Усі ці елементи потребують державного фінансування. Обмеження останнього має призвести і призводить до тяжких наслідків в українській економіці. Саме тому за умов керованості інфляційними процесами стосовно умов України доцільно надавати підтримку виробництву. Адже саме у виробництві створюються умови для товарного забезпечення грошей і реально ліквідувати тим самим інфляційні чинники. На закінчення вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що суттєво поліпшити ситуацію можна лише за умов комплексного впровадження заходів анти інфляційного регулювання. Адже економіку будь-якої країни слід розглядати як систему, організм з обмеженою кількістю прямих та опосередкованих зв’язків. Механізм дії інфляційних факторів залежить від співвідношення багатьох економічних процеів – внутрішніх і зовнішніх. Він неоднорідний на часовому проміжку становлення ринковоїекономіки в Україні. Також неоднакова активність конкретних інфляційних факторів. Це обумовлено тим, що інфляція – це, пердусім, динамічний иакронкономічний процес.

скачать реферат Великобританія після Другої світової війни

Людина широкої освіти, що поєднує жорстку волю і цілеспрямованість з интелегентностью і м'якістю . Хіт швидко став одним з лідерів партії, очоливши перебіг так званих «нових консерваторів».»Новые консерватори» скептично відносилися до ідеї «держави загального добробуту» і вважали за необхідне створення матеріальних і соціальних умов для благополуччя конкретної людини. «СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРАКТ». ПРАВЛІННЯ ЛЕЙБОРИСТІВ. Серед ідеологів нового курсу виділявся Джеймс Каллаген, видвінувший ідею «соціального контракта»-тесного договірної співпраці профспілок і уряду в ім'я «корінного і необоротного перерозподілу влади і багатства на користь робітників». Джеймс Каллаген,несмотря на свою безпосередню участь в розробці колишнього курсу, проголосив остаточний перехід до політики бюджетної економії, пріоритетне значення антиінфляційних заходів, відмова від планів націоналізації. М. ТЕТЧЕР І БРИТАНСЬКИЙ НЕОКОНСЕРВАТИЗМ На парламентських виборах 1979г. Лейбористська партія не змогла представити які-небудь переконливі аргументи проти принципово нової програми консервативної партії, очолюваної новим лидером-М.Тэтчер. Перемога торі відкрила новий період в сучасній історії Великобританії.

скачать реферат Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Цьому допомагають конкурентоспроможність виробництва, перехід до вільної конвертованості валют. Макроекономічна стабілізація, яка була порівняно швидко досягнута, означала суттєве зниження інфляції (у 1993 р. в Словенії вона становила 32,3% на рік), що створило умови для економічного зростання. Розв'язанню завдань антиінфляційної політики сприяло проведення жорсткої політики бюджетної стабілізації. Нині у Словенії та Чехії дефіцит бюджету повністю ліквідовано. Політика прискореної приватизації дала можливість значно збільшити приватний сектор економіки. Сьогодні у п'яти "східноєвропейських тигрів" він становить 50–70%. Усе це в умовах макроекономічної стабілізації сприяє важливим засобом санації економіки стала реструктуризація безробіття його трансформація із прихованих у відкриті форми. Причому дуже чітко проявилася така закономірність: найвищий рівень безробіття спостерігався в країнах, де найактівніше йшли ринкові перетворення. У Словаччині наприкінці 1993 р питома вага безробітних становила 15,4%, але в 1994 р почалося зменшення рівня безробіття. У Словенії він становив хоч і не набагато, але менше ~ 14,2%.

скачать реферат Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

Приватизація стала основою економічних реформ як у країнах з розвинутою економікою, так і у країнах, що не перебувають у перехідному періоді до неї. Це пов'язане з тим, що: - приватизація дозволяє збалансувати бюджет. Хоч виручають грошей від продажу майна небагато, але зменшуються дотації державному сектору; - продаж державного майна за готівкові гроші створює антиінфляційний ефект, тобто вилучаються з обігу зайві гроші, які не були забезпечені товарною масою; - з приватизацією з'являється можливість створення внутрішніх фінансових ринків; - полегшується доступ українських фірм на світовий ринок. Особливо активно відбувається зворотний процес, відбувається (теоретично) приплив іноземних технологій. Основним аргументом на користь приватизації є те, що вона підвищує ефективність тим, що: а) у фірмі, що знаходиться в приватній власності рішення найменш політично обумовлені, робітники й управлінці отримують більшу заробітну плату, пов'язану з продуктивністю і доходністю; б) управління приватними підприємствами здійснюють власники, а не зацікавлені чиновники; в) підвищується рівень компетенції та свободи в управлінні підприємствами.

Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Історія світової банківської системи

В більшості випадків капітал ЦБ повністю належить державі, але акціонерами можуть бути комерційні банки і інші фінансові інститути. ЦБ в порівнянні з комерційними банками сталі скромними по масштабах капіталів, операцій і балансів, їх функції і методи дії на банківську систему модифікувалися. В той же час їх єство в принципі не змінилося і полягає в посередництві між державою і останньою економікою, в регулюванні кредитних потоків. Частіше всього ЦБ підзвітний парламенту (або спеціальній парламентській комісії). Керівник ЦБ не входить в уряд, і його призначення не збігається по термінах з формуванням нового кабінету. Призначення може вироблятися монархом, президентом, парламентом, але уряд, що спирається на парламентську більшість, має право провести свою кандидатуру (яку часто пропонує офіційно). Вище керівництво ЦБ може бути не обмежене в терміні перебування на посаді (Данія, Фінляндія, Норвегія) або призначатися на тривалий термін, наприклад на 7 років – в Ірландії, Австралії, Канаді, Нідерландах, 8 років – у ФРН. Істотна міра незалежності ЦБ обумовлена його завданнями, які в будь-якій країні зазвичай визначаються як підтримка грошово-кредитної і валютної стабільності в цілях забезпечення антиінфляційного економічного зростання.

скачать реферат Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

Така концентрація повинна, насамперед, ґрунтуватися на механізмах, які дозволяють залучати капітал в найефективнішій сфери економіки. Проте перспективи поліпшення інвестиційного клімату в Україні пов'язуються, перш за все, з підвищенням політичної стабільності та зниженням інфляції. Падіння інфляційної прибутковості переорієнтує капітали фінансових ринків у виробничий сектор, підвищить привабливість національної економіки для іноземних кредитних ресурсів, які залишаються поки що дешевшими, ніж внутрішні. Підвищенню кредитного та, відповідно, інвестиційного рейтингу в цілому сприятиме освоєння кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій. Однак головним джерелом інвестиційних ресурсів при падінні обсягів централізованих (бюджетних) капіталовкладень залишаться власні ресурси підприємств - прибуток та амортизація, частка якої збільшуватиметься за рахунок індексації основних фондів та поступового зменшення термінів амортизації. 1. Економічна сутність та форми інвестицій Економічна діяльність окремих господарчих суб А2 - річний обсяг виробництва після впровадження заходу, шт.

скачать реферат Аналіз економічної нестабільності в Україні

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Роботу виконала Гулих Олександра Геннадіївна, учениця 201 групи Науковий керівник викладач економіки Дяченко Н. О. Красноармійськ 2005 Зміст Вступ Розділ 1. Загальна характеристика економічних явищ 1.1 Засоби регулювання національної економіки 1.2 Цикли ділової активності 1.3 Кейнсіанська теорія Розділ 2. Інфляція та антиінфляційна політика держави 2.1 Основне поняття інфляції 2.2 Типи і причини інфляції 2.3 Антиінфляційний та дефляційний розрив 2.4 Антиінфляційні методи 2.5 Динаміка інфляційних процесів 2.6 Підсумки економічної ситуації в Україні за перше півріччя 2005 року Розділ 3. Інші макроекономічні показники національної економіки 3.1 Безробіття: основні визначення та вимірювання 3.2 Різновиди безробіття. Повна зайнятість. Природний рівень безробіття. Концепція AIRU 3.3 Аналіз безробіття в Україні Заключення Список використаної літератури ВступМакроекономіка – економічна теорія, яка включає у себе розглядання закономірностей взаємодії величин, а також дає опис функціонування систем національної економіки.

скачать реферат Концепція непослідовності політики у часі

Недовіра перешкоджатиме йому здійснювати антиінфляційну політику (оскільки люди не повірять у скорочення грошової маси, то вимагатимуть вищої заробітної плати чи пенсії. Загалом відсутність довіри призведе до неоптимальних, за Парето, результатів. Така стратегічна взаємозалежність свідчить про те, що для аналізу послідовності політики найпридатніший інструментарій теорії ігор. Цей підхід є достатньо поширеним. Монетарні органи у таких моделях, зазвичай, відіграють роль лідера, за яким рухається репрезентативний агент. Автори цих моделей намагаються з'ясувати, наскільки серйозною є проблема послідовності політики і у який спосіб за відсутності наперед взятих зобов'язань її розв'язати. Розглянемо такий приклад. Припустимо, у грі, пов'язаній з послідовністю політики у часі, беруть участь дві групи гравців: централізований суб'єкт політики і приватний сектор, який складається з раціонально налаштованих у майбутнє індивідів, кожний з яких окремо не здатний вплинути на дії інших осіб і приймає заданою діяльність решти приватних агентів і суб'єкта політики.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.